NaarderNieuws

17 september 2014

NaarderNieuws 17 september 2014


Kruispunt veiliger

NAARDEN - De gemeenteraad wil het kruispunt Churchillstraat/Rijksweg aanpakken nu de riolering in de wijk binnenkort op de schop gaat. De coalitiepartijen en de PvdA dienen daar vanavond een motie over in tijdens de gemeenteraadsvergadering.

VVD, D66, CDA en PvdA vinden het kruispunt tussen de op/afrit van de A1 en de ingang van de Keverdijk gevaarlijk. Herman de Hollander (CDA): "Er zijn in het verleden verschillende ongelukken met letsel gebeurd. Het is een onoverzichtelijk punt: je hebt verkeer van de snelweg dat ineens 50 kilometer moet rijden in een woonwijk, bij het afslaan kruis je een fietspad, en als je vanaf de torenflat komt geef je net gas om op de snelweg te komen."

Woensdagavond buigt de raad zich over de grote opknapbeurt van het Thijssepark/Keverdijk. De gemeente wil komend jaar de oude riolering in de wijk vervangen en van delen van de woonwijk een 30-kilometerzone maken. De indieners van de motie willen dat het college dan meteen een herinrichting van het kruispunt Rijksweg/Churchillstraat meepakt. "De tijd is nu rijp om te onderzoeken wat de kosten zijn gezien de uitgebreide werkzaamheden die aanstaande zijn in het Thijssepark/Keverdijk en of hier mogelijk inkoopvoordelen te behalen zijn", staat in de motie.

Het kruispunt heeft in 2011 de status 'prioriteitsproject' gekregen van de gemeente. Dat er nog niets gebeurd is, zit hem in de financiering. De Hollander: "Een rotonde op die plek zou de meest duurzame, verkeersveilige oplossing zijn. Maar de aanleg daarvan is duur, dat kost zomaar zes ton." In de motie roepen de partijen het college dan ook op om mede-financierders voor de aanleg te zoeken zoals Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland.

Sanderse
Verkeerswethouder Marleen Sanderse wil graag met het kruispunt aan de slag. "Het zou mij een lief ding zijn als we dit prioriteitsproject morgen kunnen verwezenlijken. Als de raad mij die opdracht geeft dan ben ik daar heel blij mee. Ik wil Rijkswaterstaat en de provincie wel aan boord trekken."

Piratenschip wint opnieuw Gondelvaart

Foto: Bob Awick

NAARDEN – De deelnemers aan de Gondelvaart hadden weer hun best gedaan om hun boten prachtig te versieren. De eerste prijs ging naar het piratenschip van toevallig dezelfde winnaars als vorig jaar.

Organisator Evert Kos: "Ze hadden enorm uitgepakt met kanonsgaten, karbietbussen en kantelbare masten. De originaliteitsprijs ging naar de makreelvissers in de Zoute Gracht. Deze deelnemers hadden gele viskleding aan en deelden makreel uit aan het publiek. Ook was er een aanmoedigingsprijs voor twee hele jonge deelnemers in een klein Optimistje met een motortje."

Boetes voor opgevoerde brommers

NAARDEN - Bij een controle van bromfietsen op de Rijksweg heeft de politie vorige week zes jonge bestuurders beboet voor een opgevoerde brommer.

Voor de controle werd het fietspad afgezet. Bij een snelheidsmeting in de fuik bleken zes brommers te hard te kunnen.

18

boten waren te bewonderen op Open Monumentendag

Beknopte geschiedenis van Muiden

Uitgegeven ter gelegenheid van het Duizendjarig Herdenkingsfeest van het Stadje Muiden.

Van de drie gemeenten, die gaan fuseren, is Muiden met straatlengtes voorsprong de oudste. Bovendien vindt op dit moment binnen de gemeente Muiden één van de grootste infra-structurele werken van ons land plaats (aquaduct). Redenen genoeg om eens stil te staan bij Muiden. In 1953 vierde het stadje het 1000-jarig bestaan en werd dit boekje met 143 pagina's uitgegeven. Nu eens geen boekje dat alleen maar over het Muiderslot gaat, hoe bijzonder dit bouwwerk en haar historie ook is. De mannen, die de taak op zich namen dit boekje samen te stellen, waren L. Jansen en S.C. van Diest.

In zeven hoofdstukken wordt de geschiedenis chronologisch verwoord. Opmerkelijke gegevens vond ik er in over de rol die Muiden speelde als haven, waarvandaan in de negentiende eeuw veel landverhuizers naar Amerika vertrokken en over de bedrijfstak die in zoutketen zout produceerde (Bouvy). Alhoewel de Waterlinie vanaf maart 1940 geen rol meer speelde, werden op 10 mei 1940 alle landerijen ten oosten van de Vecht, geïnundeerd (onder water gezet). Muiderberg, Noordpolder en Naardermeer werden ontruimd. En de bewoners trokken naar Enkhuizen en Andijk. Veertien afbeeldingen telt het boekje. Achterin een lijst van gemeenteraadsleden en van burgemeesters. Plus een lijst van de geraadpleegde bronnen.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 10 Euro. Mail of bel Oosterom: oosteromk1@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

Over tijden die voorbij zijn

In het schooljaar 1928-1929 stichtte het bestuur van het Theosofisch Lyceum een lagere school op het landgoed Drafna aan de Meentweg. Ze noemden het een openluchtschool en gaven het de naam Klein Drafna. Het schooltje werd gehuisvest in het voormalige koetshuis van het landgoed. Wat klein begon, groeide uit tot een volledige lagere school, die ondanks vele verzoeken niet door de overheid werd gesubsidieerd.

Op 21 maart 1941 werd Klein Drafna - en ook het lyceum daar - op last van de Duitsers gesloten. Maar een maand later werd onder het beheer van het Duitse gezag toegestaan het schooljaar af te maken. Daarmee viel het doek voor deze bijzondere school.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar maakte Klein Drafna echter een doorstart met een particuliere school op neutrale grondslag. De school kreeg onderdak in de oude boerderij van het landgoed Oud-Bussem. De naam Klein Drafna bleef evenwel behouden. De school heeft tot in de jaren vijftig bestaan.

Meer weten over het onderwijs op het landgoed Drafna? Het stond in 2009 in De Omroeper, het historisch tijdschrift voor Naarden. Een abonnement op het kwartaalblad kost € 17,50 per jaar. Abonneren: (035) 6946860 of info@stichtingvijverberg.nl en www. stichtingvijverberg.nl.

Naarden:
*PGN Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman, doopdienst en jeugddienst
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistieviering, 12.00 u. Eucharistieviering voor gezinnen, 19.30 u. Geloofsverdiepingsavond; za. 20/09 17.30 u. Eucharistieviering
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. ds. A.K. Wallet; 17.00 u. ds. A.K. Wallet

Bussum:

*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki, Opening werkjaar
*RK St. Jozefkerk 10.00 u. diaken Van Meeteren
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. mw. B.J.M.E. de Beaufort, 19.00 u. Cantatedienst
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. W.F. Metzger
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. R. van Zwieten
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. dr. W.H.Th. Moehn, Startzondag; 17.00 u. ds. P.B. de Groot
*Remonstrantse Gemeente N-B 10.30 u. ds. G.A. de Vries
*Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 10.30 u. mw.ds. C. Jansen
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. inl. Geweldloos communiceren
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. mw. ds. K. Storch
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. mw. M. van Veen
*Het Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst; do. 25/09 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Weerbericht

Aanhoudend rustig nazomerweer, kans op een bui
In deze laatste week van de astronomische zomer krijgt het nazomerweer extra glans bij nog wat hogere maxima. Een hogedrukgebied boven Noord-Europa is debet aan dit kalme, droge weertype. Tegenspeler op het weertoneel is een lagedrukgebied noordwest van Spanje. Stilaan komen van het zuiden uitlopers daarvan naderbij, waardoor de kans op een bui iets toeneemt.

Donderdag en vrijdag
Voor donderdag worden na een nacht met lokaal nevel en mist wederom zonnige perioden verwacht. In de middag ontstaan stapelwolken, maar de kans op een bui wordt pas in de loop van vrijdag iets groter. Ook vrijdag kan starten met mist of lage wolken. De zon schijnt ook af en toe. Het wordt beide dagen circa 23 graden. Er waait een zwakke tot matige oostenwind.

Het weekeinde
In het weekeinde krijgt het nazomerweer wat minder glans. Zaterdag is het licht wisselvallig. Er valt mogelijk een bui. Het wordt zo'n 22 graden. Zondag neemt de kans op een bui weer af, maar het is dan met 19 à 20 graden minder warm. Er is kans op nevel of mist. Soms schijnt de zon. De meest zwakke wind wordt veranderlijk van richting en draait zondag naar noord.

Weetje
Op 1 september ging de meteorologische herfst van start. Dit is gebaseerd op internationale afspraken. Door een seizoen op de 1e dag van een maand te laten beginnen kunnen seizoenen berekend worden op basis van hele maanden. De astronomische herfst ofwel de kalenderherfst begint dit jaar op 23 september om 4.29 uur. Dag en nacht zijn dan op aarde overal even lang.

'Brandweer Naarden komt naar je toe deze zomer'

Brandweer werft woensdag huis-aan-huis nieuwe vrijwilligers

De Naardense brandweervrouw Misanja Boersma-Slootweg speelt de hoofdrol in het promofilmpje.

door Lisa van Dorp

NAARDEN - Een originele manier om nieuw personeel te werven: de brandweer van Naarden rijdt vanavond door de stad en deelt huis-aan-huis 750 USB-sticks uit met daarop het promotiefilmpje 'Kom bij de brandweer'. De plaatselijke brandweerpost zit namelijk te springen om nieuwe, jonge vrijwilligers, vertelt postcoördinator Jacques Ruissendaal (37).

Aanleiding voor de actie is de vergrijzing van Brandweerkorps Naarden. "Binnen vijf jaar gaat een man of tien met pensioen. Op een totaal van 23 mensen is dat een behoorlijk aantal", vertelt Ruissendaal, brandweerman vanaf zijn achttiende. "We hebben daarom enthousiaste, jonge vrijwilligers nodig. Als we die niet vinden, zullen we in de toekomst steeds meer moeten leunen op collega-posten. En dat betekent minder veiligheid in Naarden, want de aanrijtijden worden langer."

'De ideale brandweer- vrijwilliger woont of werkt in Naarden'

Naarden is niet de enige gemeente in de Gooi en Vechtstreek die met een tekort aan vrijwilligers kampt. De regiobrandweer is daarom een wervingscampagne gestart: kombijdebrandweer.nl. Centraal staat een 2,5 minuut durend wervingsfilmpje. "Onze Naardense collega Misanja Boersma-Slootweg speelt daarin de hoofdrol", vertelt Ruissendaal. "In het filmpje wordt het werk van de brandweer uitgelegd. Je ziet ons een autobrand blussen en ondersteunen bij een evenement in de Vesting. Geïnteresseerden kunnen zich na afloop aanmelden op de website."
Naarden trapt 17 september de campagne in de regio af. Op een originele manier, een beetje zoals het promotieteam van Radio Veronica in de jaren 80 deed. Ruissendaal: "Het idee is om de filmpjes die op een USB-stick staan, zelf te gaan verspreiden in de wijken. Het is een soort 'Brandweer Naarden komt naar je toe deze zomer'. We rijden woensdagavond met de brandweerauto's door de straten, bellen aan en gaan met de bewoners in gesprek."

In de buurt
De brandweer werft alleen in de wijken die in de buurt liggen van de brandweerkazerne op Gooimeer Zuid. "Vrijwilligers moeten meteen na een oproep op de kazerne kunnen zijn. Dus woont onze doelgroep in de Vesting, Tuindorp Keverdijk, Vierhoven en Oranje Nassaupark Noord. Verder weg heeft weinig zin." De ideale brandweervrijwilliger woont of werkt in Naarden, vlak bij de kazerne, kan op stel en sprong van huis of werk weg, is enthousiast, sportief, gezond, stressbestendig, man of vrouw. "We zoeken de mensen die juist op naar brand of ongeluk toe lopen in plaats van hard weg te rennen", omschrijft de postcoördinator.
Volgens Ruissendaal dekt de term 'brandweervrijwilliger' niet helemaal de lading. "Vrijwilliger klinkt vrijblijvend, maar je krijgt dezelfde opleiding, uitrusting en takenpakket als een beroeps en een goede onkostenvergoeding waar je van op vakantie kunt. Eigenlijk zou het 'parttimer' moeten heten."

Inschrijven Unicefloop

NAARDEN - De 45e editie van de sponsorloop voor Unicef op de vestingwallen vindt 21 september plaats. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu registreren via unicefloopnaarden@live.nl.

Ruim 150 basisschoolleerlingen uit de groepen zes tot en met acht lopen gesponsorde rondjes om de Vesting voor het goede doel. Lionsclub Crailo organiseert het evenement. Inschrijven kan individueel en in teamverband. Familieleden kunnen ook meelopen met een ouderkaart.

Politie int boetes aan huis

NAARDEN - De politie heeft vorige week 1.243 euro aan openstaande verkeersboetes opgehaald.

Drie Naarders hadden hun verkeersboete nog niet betaald, de politie kwam aan de deur voor het openstaande bedrag.

Fietsen gestolen

NAARDEN - In Naarden zijn deze week vier fietsen gestolen. Een op de Koningin Wilhelminalaan, een in de Turfpoortstraat, een op station Naarden-Bussum en een op de Diaconesselaan.

De fietsen, van het merk Batavus en Gazelle, stonden op slot. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Navigatie gestolen

NAARDEN - In de nacht van 10 op 11 september is in Rembrandtpark in drie auto's ingebroken.

De dieven hadden het gemunt op de inbouwnavigatie. BMW's en Mercedessen waren het doelwit.

Zondagse wandeling door Vesting

NAARDEN - De gidsen van Vereniging Vestingstad Naarden geven zondag tekst en uitleg tijdens een stadswandeling door de Vesting.

De wandeling duurt vijf kwartier en voert langs de historische en architectonische hoogtepunten van de Vesting. De start is om 12.30 uur bij de Utrechtse Poort.

Makelaars zwemmen voor ALS

NAARDEN - Drie teams van Liesbeth Ament Makelaars hebben onlangs ruim 8.500 euro ingezameld met hun deelname aan de Amsterdam City Swim. Het team dook in de Amsterdamse grachten om zo aandacht te vragen voor ALS en geld in te zamelen voor deze spierziekte. "Geweldig, al die mensen die ons langs de grachten stonden aan te moedigen. Tijdens de training in het IJ hebben we het best zwaar gehad, maar dit was werkelijk een feestje. We werden gedragen door het publiek, de adrenaline deed de rest. Volgend jaar doen we weer mee."

Kristel Olthoff

40 jaar
advocaat
woont in Naarden sinds 2 jaar

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik ben advocaat in familierecht bij D-foorce. Ik ontvang mensen die in een echtscheiding zitten. Verder ben ik moeder van vijf kinderen."

Scheiden of mediation?
"Mediation. Als je met respect voor elkaar uit elkaar gaat is dat veel beter. Ook kun je dan na de scheiding beter met elkaar omgaan. Je lost het via mediation samen op."

Wat vind je van de plannen om te kunnen scheiden op het gemeentehuis?
"Een heel slecht idee. Je tekent een convenant, maar vaak staan daar specifieke zaken niet in vastgelegd of is het juridisch niet juist geregeld. Voor een scheiding heb je gewoon een specialist nodig."

Waar kunnen we je 's nachts voor wakker maken?
"In de herfst voor een tripel biertje."

Waar ben je trots op?
"Op bepaalde keuzes die ik heb gemaakt in het leven en op mijn kinderen."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Een huis kopen en mijn kinderen meenemen naar verre landen om daar cultuur op te snuiven. Verder het leven vieren met vrienden en familie."

Met wie wil je nog een goed gesprek?
"Met de zanger van The National. Ik zag deze band op Lowlands. Ze hebben vage teksten waar ik graag meer van wil weten."

Wat kan er beter in Naarden?
"We hebben geen bakken voor het vuilnis. De zakken op straat worden steeds opengepikt door de kraaien."

Wat doe je in je vrije tijd?
"Twee tot drie keer per week hardlopen. En ik ben aan het leren kiten. Ik doe aan wielrennen. Laatst heb ik 80 kilometer gefietst."

Waar droom je van?
"Een kleine, oude caravan op een fijn plekje in Nederland, bijvoorbeeld op Texel."

SKBNM doneert 4.000 euro aan The Thom Foundation

Geld is voor project in Bangladesh

Kinderen halen geld op voor het goede doel. Foto: skbnm

BUSSUM – Inge van Obdeijn van The Thom Foundation heeft afgelopen donderdag 4.000 euro gekregen uit handen van de SKBNM. Ouders van kinderen op de peuterspeelzalen hadden donaties gedaan en op de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties werd geld ingezameld tijdens de zomerfeesten.

Dat gebeurde door loterijen, veilingen, statiegeldflessenacties, de verkoop van knutselwerken van de kinderen en een ice-bucketactie. Het zomerfeest van Tiens was de hekkensluiter van alle feesten. De laatste bijdragen stroomden binnen door de verkoop van door de tieners zelfgemaakte kunstwerken. Het totaal opgehaalde bedrag kwam op € 3.330,-, door de SKBNM afgerond naar € 4.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de € 36.000,- die The Thom Foundation eerder dit jaar ophaalde met het evenement Thom Ventoux, waarbij 75 deelnemers de Mont Ventoux bedwongen op de fiets. Het eindbedrag van € 40.000 is precies het bedrag dat de foundation nodig heeft om een project op te zetten voor speciaal onderwijs en het ontwikkelen van lesmateriaal voor gehandicapte kinderen in Bangladesh.

'De Cheesery is een aanvulling op het rijtje'

Maarten Haremaker en Yolanda Oosthoek.

NAARDEN - Het winkelcentrum aan de Mackaylaan heeft er een nieuw adresje bij. Begin september opende kaaswinkel de Cheesery de deuren.

"We zijn een aanvulling op het rijtje met de slager en de bakker, zeggen de buurtbewoners", vertelt eigenaar Maarten Haremaker (39). "We hebben alleen maar lekkere dingen." De Cheesery verkoopt buitenlandse en Hollandse kazen, olijven, tapenades, wijn én versgebrande noten. "Vooral de noten doen het goed. Het loopt elke dag storm."

Coach Rodriguez verlaat HCAW

BUSSUM - Coach Ivan Rodriguez verlaat HCAW. Dat heeft het bestuur van de club dit weekend besloten.

Volgens de club is het gebrek aan progressie bij het eerste team de oorzaak voor Rodriquez' vertrek. "Voor HCAW is het opleiden en blijven ontwikkelen van spelers de belangrijkste doelstelling. De (jonge) selectie van het eerste team moet gedurende het seizoen beter worden en als team beter gaan spelen. Die progressie is er de laatste twee seizoenen helaas onvoldoende geweest. Daarom is besloten op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdcoach", laat de club weten.

Nieuwe ontmoetings- plek voor vrouwen

BUSSUM – Onder de naam Amalia is een nieuwe ontmoetingsplek voor vrouwen opgericht. De reden was het opheffen van het bestaan van de KVG Bussum / Naarden die ruim 95 jaar heeft bestaan.

De behoefte aan ontmoetingen blijft echter bestaan, waardoor een groepje vrouwen een nieuwe club heeft opgericht onder de noemer Amalia. Op 24 september is de eerste bijeenkoms in Spieghelwijck aan de Iepenlaan.

Winkeldief gepakt

NAARDEN - De politie heeft deze week een 29-jarige Almeerder aangehouden in een winkel aan de Evert de Bruijnstraat.

De man werd op heterdaad betrapt toen hij er vandoor wilde gaan met voor 13,33 euro aan boodschappen.

De man kreeg ter plekke een boete en wordt vervolgd voor winkeldiefstal.

Web topvijf

1. Koningin Máxima in Bussum
2. Dit weekend veel reuring op en rond station
3. Café de Viersprong decor voor tv-spot
4. Eerste editie Kind en Koffie gestart
5. Bussum Sportief komende zondag

Genieten op Open Monumentendag

De oude bus terug in het straatbeeld. Foto: Bob Awick

NAARDEN / BUSSUM - Open Monumentendag is afgelopen weekend erg goed verlopen. Zowel op station Naarden-Bussum als in Naarden-Vesting en de Oude Haven waren vele activiteiten gepland.

Mede dankzij het mooie weer zijn er op zaterdag en zondag samen zo'n 1000 bezoekers naar het station gekomen. De tentoonstelling over het rijke verleden van het spoor, station en trein trok over twee dagen ongeveer 600 bezoekers. Ook de oude bus bleek popuair: ruim 400 mensen wilden wel meerijden van Bussum naar Naarden of omgekeerd. De stemming zat er goed in, vooral ook dankzij de muziek van de twee koren Meiden van de Kade en Smartease en de Blueband van Muziekcentrum Luc van Gessel. Het vanouds bekende lied 'In de bus van Bussum naar Naarden' klonk de hele dag.

De officiële opening op het bordes. Foto: Bob Awick
Er konden 18 boten worden bezocht. Foto: Bob Awick
Oude scheepsmotoren trokken veel belangstellenden. Foto: Bob Awick

Haven
Naarder Peter Senf, die de organisatie op zich nam voor de haven, vertelt zeer positief terug te denken aan het weekend. "We hadden hele leuke en aantrekkelijke bezienswaardigheden in de Vesting en uiteraard in de haven. Daar lagen 18 boten langs de kant die mensen konden bezoeken. Hoogtepunt waren de oude scheepsmotoren die nu op de kade te zien waren en normaal gesproken alleen in een museum te zien zijn."

Dakrenovatie Holland: behoud van oude stijl

Leon Simonse verving recent de daken van twee Bussumse scholen. Foto: yvette geerts

BUSSUM - Weinig bedrijven in de bouw zullen afgelopen zomervakantie zo prominent in het Bussumse straatbeeld aanwezig zijn geweest als Dakrenovatie Holland. Zij hebben in die periode namelijk de daken gerenoveerd van twee scholen: De Hoeksteen en de Katholieke Montessori (KMS). "Een prachtig project", aldus eigenaar Leon Simonse (44), "maar wel enorm hard werken met de nodige tijdsdruk."

"We moesten natuurlijk klaar zijn voordat de scholen in augustus weer van start gingen." Bij De Hoeksteen is zelfs het hele dak er afgehaald en een deel geïsoleerd. De gebruikte pannen zijn nieuw, maar in oude stijl. Ze hebben het gelukkig wel gered, ondanks de hevige regenval die voor de nodige complicaties zorgde. Leon kwam er zelfs voor terug vanuit zijn vakantieadres.
"Ik renoveer altijd met behoud van de oude stijl, ook als we nieuwe dakpannen gebruiken", aldus Leon. "Na zo'n twee à drie jaar zie je dat niet meer, dan heb je het voordeel van nieuwe pannen en de uitstraling van een oud, authentiek dak. Dat is overigens niet de enige reden; een huis uit begin 1900 met een pannendak dat is gerenoveerd in oude stijl is gewoon ook meer waard omdat mensen het mooier vinden."

Leipannen
Dakrenovatie Holland is gespecialiseerd in de renovatie van alle soorten daken en dan met name het herstellen van daken met leipannen. In Nederland zijn ze daar redelijk uniek in. Hun werkgebied beperkt zich daardoor niet tot 't Gooi. Leon: "In Aerdenhout, Bloemendaal en Wassenaar bevinden zich veel huizen met leipannen, die grotendeels in landen als Engeland en Frankrijk worden geproduceerd. Want leipannen worden nog steeds gemaakt, net als de vele andere oude dakpansoorten overigens. Het is echt een misverstand dat deze alleen nog maar te krijgen zijn bij handelaren in oude bouwmaterialen of toevallig op de markt komen als er een oud pand gesloopt wordt."
Overigens zijn niet alle 'pannen' ook nieuw te krijgen. Zo wordt er momenteel gewerkt aan de renovatie van een dak van een huis van rond 1900 met de status van gemeentelijk monument. Hiervoor worden oude pannen van een boerderij in Friesland gebruikt. "Dat zijn de meest bijzondere projecten, zoals ook het renoveren van een dak op authentieke wijze. Dat betekent voor ons dat we gebruikmaken van oude technieken en materialen en dat combineren met de kennis van nu", aldus Leon. "We nemen bij dergelijke projecten ook vaak de gevels mee en als een klant daarom vraagt, ook de dakgoten. Veel klanten vinden het gewoon prettig als ze alles bij één partij kunnen onderbrengen." Ook het geven van goed advies speelt daarbij een grote rol. Leon: "Ik kom niet enkel een dak 'verkopen'. Het begint eigenlijk altijd met een dakinspectie als service. Gaan we samen 'verder', dan vragen we ook de eventuele benodigde vergunningen aan, vervangen dakkapellen en voegen schoorstenen. Eigenlijk alles vanaf de goot naar boven", voegt Leon toe. Door zijn jarenlange ervaring (sinds 1991) binnen de bouw in verschillende disciplines - hij was onder meer directeur bij een timmerfabriek en een deurenfabriek en werkte bij een dakdekkingsbedrijf - kent Leon de markt als geen ander. Ook is hij heel goed op de hoogte als het gaat om regelgeving. "Vanuit Europa wordt er veel regelgeving aangepast, zoals voorschriften ten aanzien van veiligheid, maar ook normen over het aanbrengen van isolatie. Verkeerd aangebrachte isolatie kan voor condensproblemen zorgen die vaak worden aangezien voor een lekkage."
Meer informatie: www.dakrenovatieholland.nl.

De schooltuintjes in de jaren 60. [groep Paul]

Het moet op de Lagere School geweest zijn, dat we een schrijven meekregen over de schoolwerktuintjes. Ik liet het briefje thuis zien en mijn moeder, zelf afkomstig van het platteland, zag wel wat in deze vorm van nuttig vermaak. Ik werd tot het project toegelaten en meldde me bij het terrein van de tuintjes dat naast het zwembad van Bussum toen lag, ingang Huizerweg, dezelfde ingang als naar het toenmalige zwembad.

Het terrein was ingedeeld in tuintjes die op hun beurt weer ingedeeld waren in teeltbedjes. Iedere deelnemer kreeg een tuintje toegewezen met vier bedjes. In een schuur werd gereedschap gehaald: een hark en een houten lat, verdeeld in decimeters. Al snel bleek waartoe die lat diende. Ook bedjes moesten ordelijk en gelijkmatig worden ingezaaid en de lat diende daartoe in de rulle grond gedrukt te worden. Daarna konden de maten netjes in decimeters op het bedje worden afgepast.

De schooltuintjes bestaan nog! (foto Tjerk Velthuijsen)

De leiding van de schooltuintjes bestond uit een aantal gedreven, idealistische docenten. Enkele namen herinner ik mij nog. Zo was er de jonge en energieke mijnheer De Beer, een onderwijzer, en de wat oudere, uiterst vriendelijke mijnheer Jongepier, die ons de fijne kneepjes van het tuinieren bijbrachten.

Het eerste tuinproject herinner ik mij nog goed. Je mocht je beginletter van je naam in tuinkers zaaien. Woensdagmiddag, een week later, werd het natuurwonder aanschouwd. Inderdaad was mijn T in fijn groen op het bedje verschenen. Een openbaring! Hierna verschenen in de bedjes radijsjes, rode bietjes, stam-sperziebonen, sla en ook bloemen zoals de zinnia en de zomeraster. Trots als een pauw kon ik thuis mijn oogst laten zien en mijn zelf geteelde groenten smaakten natuurlijk veel beter dan die uit de winkel.

Achteraf kijk ik met bewondering en dank terug op deze organisatie die aan mijn opvoeding heeft bijgedragen en liefde voor wat groeit en bloeit blijvend heeft achtergelaten. Tuinieren doe ik nog graag en mijn tuin (en bijenstal!) mag gezien worden. Zouden de schoolwerktuintjes in Bussum nog bestaan?

Ton Longayroux

'Shhh roepen in baby-oor is de resetbutton'

Kinderarts Carole Lasham krijgt alle huilbaby's stil met de Karpmethode

NAARDEN - Iedere ouder kent het gevoel van beginnende paniek. Je baby blijft maar huilen. Wat je ook doet: knuffelen, voeden, rondlopen, zingen, speen erin. Wat is er mis, waar zit de uitknop? Een op de vijf pasgeboren baby's in Nederland is echt niet meer stil te krijgen en belandt bij de dokter. De Naardense kinderarts Carole Lasham ziet in Tergooi Blaricum minimaal één huilbaby per week. Sinds ze haar Amerikaanse collega Harvey Karp ontroostbare zuigelingen in mum van tijd stil zag krijgen, is Lasham helemaal overtuigd van zijn aanpak. "Vroeger kon ik ouders met een huilbaby alleen maar troosten, met deze tool kan ik ze meteen helpen." Vorige maand kwam haar boek over de Karpmethode uit.

Carole Lasham is kinderarts in ziekenhuis Tergooi en schreef een handboek voor ouders met een huilbaby. Foto: Bob Awick

Lasham (51) woont sinds 1996 in Naarden en werkt al achttien jaar als kinderarts bij ziekenhuis Tergooi in Blaricum. Elke week ziet ze wel een jong ouderpaar dat helemaal in zak en as zit omdat hun baby non-stop huilt. "Die ouders komen wanhopig en overspannen met hun baby naar de spoedpoli of de Eerste Hulp. Sommigen staan op het punt om de baby bij wijze van spreken in de kliko te gooien. Ze voelen zich heel schuldig als ze in het ziekenhuis voor het eerst hardop uitspreken dat een baby helemaal niet leuk is. Niks roze wolk. Maar na onderzoek blijkt 95 procent van deze excessieve huilers echter kerngezond te zijn. Ik weet dat eigenlijk al als ze met hun ouders binnenkomen."

Jarenlang kon Lasham alleen maar tegen overspannen ouders met een huilbaby zeggen dat het overmatige huilen wel weer over zou gaan, totdat ze vijf jaar geleden op een congres in de Verenigde Staten kinderarts Harvey Karp hoorde praten. "Karp is een wereldberoemde kinderarts en behandelt de baby's van 'the rich and famous' in Los Angeles. Madonna, Pierce Brosnan... Zijn boeken zijn in meer dan twintig talen vertaald. Op het congres claimde Karp dat hij zelfs de ergste 'screamer' binnen een minuut stil kon krijgen. Ik geloofde er niets van totdat ik het hem zag doen. Ik was diep onder de indruk."

Terug in Nederland bestudeerde Lasham de methode en probeerde ze het zelf uit. "Dat was kicken, want het werkte meteen." Om ouders met huilbaby's in het Tergooi te kunnen helpen, besloot Lasham om de methode op haar eigen manier ook in Nederland te propageren. Vorige maand verscheen haar boek 'De Karpmethode. De praktische manier om alle (huil)baby's stil te krijgen'. Het is bedoeld voor ouders met baby's.

'In onze samenleving zijn we een beetje verleerd hoe een baby werkt'

Om met het begin te beginnen. Waarom huilen baby's zo veel? Ook als ze kerngezond zijn.
"Omdat ze nog niets anders kunnen. Eigenlijk zijn ze nog niet af. Baby's tussen de nul en de drie maanden hebben een nog onrijp zenuwstelsel. Hun lichaampjes hebben last van allerlei reflexen waar ze van schrikken. Ze hadden het beste nog een vierde trimester in de baarmoeder kunnen zitten. Huilen is het enige communicatiemiddel waar baby's over beschikken. En sommige baby's huilen meer dan andere."

Hoe werkt de Karpmethode?
"Het zijn vijf simpele stappen. Inbakeren, op de zij vasthouden, sussen door hard shhh te zeggen, wiegen en laten zuigen. In die volgorde. Als de baby stopt met huilen, kun jij ook stoppen. Je hoeft niet alle stappen te doorlopen. Met deze handelingen zet je de troostreflex van de baby aan omdat je de situatie in de baarmoeder nabootst."

Baby's hebben alleen huilen als communicatiemiddel

Praat ons eens door de stappen...
"Het inbakeren, waarbij je de baby strak in een doek wikkelt, maakt de baby klaar voor de volgende stappen. Een pasgeboren kindje heeft allerlei reflexen. Het fladdert soms met de armpjes, waardoor het zichzelf wakker kan maken. Plotselinge bewegingen voorkom je met het inbakeren. Daarna moet je de baby, op je arm, op zijn zij leggen. Daarmee onderdruk je de moro-reflex. Als een baby op zijn rug ligt, kan hij het gevoel krijgen dat hij achterover valt. Een beetje zoals wij soms hebben vlak voordat we inslapen. Dan schrikt een baby en strekt hij de armen plots omhoog. Stap drie is het sussen: shhhh roepen in zijn of haar oor, dat doe je net zo hard als de baby huilt."

Pardon? Dan wordt de baby toch juist weer onrustig?
"Het lijkt heel raar om hard in hun oor te roepen, maar veel ouders hebben al uitgevonden dat hun baby stopt met huilen zodra ze stofzuigen, de afzuigkap aandoen of hun haar föhnen. Het lijkt vreemd, maar het werkt meteen omdat het in de baarmoeder ook zo'n lawaai is. Het sussen in het oor van de baby is echt de 'resetbutton' voor huilbaby's. Vanaf de 28e week hebben baby's een heel goed gehoor. In de baarmoeder horen ze permanent het ruizen van de bloedtoevoer naar de baarmoeder. Dat geluid is écht hard, ongeveer 80 decibel, vergelijkbaar met een grasmaaier. Vaak zijn baby's bij deze stap al stil."

En dan?
"Daarna wieg je de baby. In de buik zijn baby's de hele tijd gewiegd, dus ook dat voelt vertrouwd. Ze houden van schommelen, ze slapen ook graag in de kinderwagen of in de auto. Met de laatste stap, de baby een speen of je vinger geven, zet je de zuigreflex aan. Die is heel sterk. Een baby troost zichzelf door te zuigen, ook als hij geen honger heeft. Met de vijf stappen doorbreek je het huilpatroon niet. Baby's huilen nu eenmaal. Maar je zet ze er wel sneller mee uit. Je geeft baby's troost en daardoor stoppen ze met huilen."

Klinkt logisch: terug naar de baarmoeder. Werkt het bij alle baby's, overal?
"Over de hele wereld hebben baby's hetzelfde huilpatroon. Maar niet alle culturen kennen huilbaby's. Vlak nadat ik Karp in Boston had ontmoet, bezocht ik ons zusterziekenhuis in Zambia. Daar lagen ook baby's te huilen op zaal. Maar wat deden de moeders daar? Bij de eerste huil pakten ze hun kind meteen op, wikkelden ze in een draagdoek, deden shhh en gaven ze de borst. Precies de stappen uit de Karpmethode. In de Westerse wereld met boxen, maxi-cosi's en wippertjes zijn baby's maar ongeveer 30 procent van de tijd dicht bij hun moeder, in landen als Zambia is dat 90 procent. Daar krijgen pasgeborenen automatisch een vierde trimester. Ze gaan in een draagdoek overal mee naartoe. Ik sprak laatst een huisarts in het centrum van Rotterdam die geen Nederlandse patiënten in zijn praktijk heeft. Hij zag ook nooit huilbaby's."

Wat is een huilbaby?

Een huilbaby is een baby tussen de 0 en 3 maanden die overmatig veel huilt, maar verder gezond is. De Amerikaanse kinderarts Wessel kwam in 1954 met de 'regel van 3'. Volgens Lasham definieerde hij een huilbaby als 'een baby die meer dan 3 uur per dag, meer dan 3 dagen achtereen, meer dan 3 weken lang huilt'. In Nederland is die omschrijving aangepast tot 'als ouders ervaren dat hun baby excessief huilt'. In Nederland zoekt 20 procent van alle ouders medische hulp vanwege een huilbaby. Dat zijn ongeveer 40.000 baby's per jaar. Daarvan komt 2 procent bij de kinderarts terecht, nadat andere maatregelen, zoals overstappen op andere voeding, gefaald hebben.

Het is niet echt geaccepteerd om je baby in een draagdoek mee te nemen naar kantoor.
"In andere culturen gaat het anders. Ik zie dat we in onze samenleving überhaupt een beetje verleerd zijn hoe een baby werkt. Neem mijn coassistenten. Die houden tijdens hun coschap kindergeneeskunde vaak voor het eerst in hun leven een pasgeboren baby vast. Die ervaring doe je niet meer op in het dagelijks leven. En de coassistenten van nu zijn de ouders van morgen."

Is er ook kritiek op de Karpmethode?
"Sommige mensen zeggen: de werking van de methode is niet wetenschappelijk aangetoond. Maar dat klopt niet. In de VS is wel degelijk een studie gedaan en in Nederland doe ik met de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de effectiviteit van de methode."

Vertel eens over het boek.
"Het is kort en bondig geschreven, bedoeld als een soort handleiding. Als je net een baby hebt gekregen, heb je geen zin in dikke boeken. Het boek is Karps methode, maar mijn verhaal. Het eerste deel gaat over de methode, het tweede deel is een handig alfabetisch overzicht van ziekten en aandoeningen. Omdat ik uit Engeland kom, heb ik bij het schrijven hulp gehad van schrijfster Anke ten Doesschate. Ze heeft het heel goed gedaan: als ik het lees hoor ik mezelf praten. Het boek ligt al in de winkels, maar de officiële boekpresentatie was dinsdag 16 september in Tergooi Blaricum."

Het zou mooi zijn als je boek in het standaardkraampakket terecht komt.
"Als alle ouders van pasgeboren baby's deze methode gebruiken, krijgen ze een meer realistische verwachting van de beginperiode. Dan kunnen ze meer genieten van de eerste maanden met hun baby. En hoeven huisartsen en consultatiebureaus niemand meer onnodig naar het ziekenhuis te sturen. Dat is mijn droom."

15 / 32

16 / 32

Lustrum Spieghelavonden op gepaste wijze ingeluid

Herman Pleij over de botte Hollander

Herman Pleij en Bob Krikke van het bestuur van de Spiegelavonden hebben er zin in. Foto: yvette geerts

door Yvette Geerts

Planning Spieghelavonden

De planning voor de komende Spieghelavonden is bekend.

De eerstvolgende Spieghelavond wordt gehouden op 25 september met Herman Pleij en muziek van het Wiener Blazers Ensemble.

Daarna is er op 20 november weer een bijeenkomst met een lezing van Joke Hermsen en muziek van Duo van Amsterdam.

BUSSUM - Alweer vijf jaar lang vormt de Spieghelkerk het decor voor de inmiddels beroemde Spieghelavonden. De allereerste editie, op 14 januari 2010, was in handen van de Bussumer Herman Pleij. Daarna volgden vele succesvolle edities. Het eerste lustrum wordt gevierd op 25 september en opnieuw is Pleij te gast.

Herman Pleij is emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde en geeft een lezing met de veelbelovende titel: 'The Dutch Uncle'. Dat betekent vrij vertaald: de botte Hollander, een begrip dat stamt uit de late middeleeuwen. Het werd en wordt in het buitenland vaak gebruikt ten aanzien van Nederlanders. Pleij: "Zelfs Erasmus, de man van het relativeren, werd door al zijn vijanden uitgemaakt voor botte Hollander. Nu zien we in Erasmus een vrije denker, de grootste filosoof ooit." Pleij gaat tijdens zijn lezing in op de oorsprong van dit begrip.

Als historicus heeft Herman Pleij talloze publicaties op zijn naam staan, onder meer essays die hij schreef voor De Volkskrant en later ook voor het NRC en de Haagse Post. Ook wordt hij vaak gevraagd voor het leveren van historisch commentaar bij belangwekkende nationale gebeurtenissen. Zijn kennis en interesse liggen uiteraard bij het verleden. Tijdens de lezing The Dutch Uncle trekt hij met de nodige humor en zelfspot ten aanzien van de Nederlandse samenleving de lijn vanuit het verleden door naar het heden. "Want ook in het heden duikt het begrip 'de botte Hollander' weer op", aldus Pleij. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door het Wiener Blazers Ensemble, samengesteld uit leden van Holland Symfonia, het orkest van het Nationale Ballet en de Nederlands Danstheater. Het orkest speelt per seizoen ruim 100 voorstellingen in het Muziektheater Amsterdam.

Herman Pleij geeft een lezing met de titel: 'The Dutch Uncle'

Actualiteit
Pleij gebruikt tijdens zijn lezing verschillende aansprekende voorbeelden om de link tussen verleden en heden te leggen. "Wij worden gezien als de natie die met opgeheven vinger uitlegt dat de wereld het fout doet. Op handelsmissies en ook tijdens officiële staatsbezoeken van het koninklijk paar: altijd 'moeten' wij de mensenrechten aan de kaak stellen." Pleij ziet dat vanuit het buitenland nu hard wordt teruggeslagen. "Kijk naar de discussies rondom Zwarte Piet, abortus en de pedofielenvereniging. We hebben dat over onszelf afgeroepen", betoogt Pleij. "In het midden van de 19e eeuw hebben we onszelf uitgeroepen tot 'geweten van de wereld'. En ja, we zijn ook een wereldmacht geweest, we waren rond 1500 de grootste vrachtvervoerder van Europa en in 1579 waren we de eerste staat die godsdienstvrijheid instelde. En kijk naar de huidige markt: de tv-formats, musicals, noem maar op, wij zijn daarin testmarkt voor de rest van de wereld."
De middeleeuwse teksten waren doorspekt met normen en waarden met ook veel verhalen over leven en dood. Bij het bestuderen van die oude teksten viel het Pleij op dat veel van de waarden en normen ook nu nog te herkennen zijn. Pleij: "De Nederlandse samenleving kenmerkt zich door de eeuwen heen door 'gelijkheid', het tutoyeren bijvoorbeeld is daar een rechtstreeks uitvloeisel van." De rode draad in onze collectieve mentaliteit is volgens Plei jde problematische relatie die Nederlanders hebben met hun collectieve verleden. "Het Oranjegevoel, het poldermodel en ga zo maar door, wij Nederlanders doen niet zo aan heldenverering. Verbeelding wordt in Nederland gelijk gesteld aan arrogantie."
Een grappig voorbeeld dat Pleij aanhaalt spreekt boekdelen. "In het buitenland wordt het nationale verleden, denk aan Quatorze Juillet (nationale Franse feestdag) en Independence Day (Onafhankelijkheidsdag in Amerika), gekoesterd en staatshelden en wetenschappers worden op handen gedragen. Je ziet in landen als Frankrijk, Engeland en België, vooral in de buurt van regeringscentra, veel van dergelijke heldenverering in de vorm van beelden en monumenten. In Nederland tref je dat nauwelijks aan, wij willen onze helden vooral als heel normaal neerzetten. Neem Willem van Oranje, zelfs die wordt geroemd met de titel 'Vader des Vaderlands'. Het beeld van koning Willem de Tweede aan het Binnenhof is ook zo'n voorbeeld: een klassiek beeld op een enorme sokkel. Mijn buitenlandse vrienden moeten dat beeld van mij verplicht bekijken." Pleij glimlacht even voor hij vervolgt: "Op die enorme sokkel staat in mooi gegraveerde letters dat dit beeld een replica is en het origineel in Tilburg staat. Typisch Nederlands om dat zo te doen."
Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Pleij ziet ook de positieve kant in van het 'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg'-principe. "De Nederlandse samenleving kenmerkt zich door veel deelname en een weinig hiërarchisch gevormde samenleving. Iedereen trekt zijn bek over alles open. Er zijn talloze praatprogramma's op radio en televisie en we zijn koploper als het gaat om ingezonden brieven in kranten." Het poldermodel ten voeten uit dus. "Doordat iedereen meedoet, ontstaan er talloze ideeën. Vervolgens zijn we ook heel pragmatisch ingesteld. Op een gegeven moment staat er altijd wel iemand op die roept dat de schoorsteen moet roken. Dan zie je dat iedereen bereid is tot het smeden van coalities, tot op regeringsniveau aan toe. De gouden formule", aldus Pleij.

Spieghelkerk
De Spieghelavonden vinden plaats in de Spieghelkerk aan de 's-Gravelandseweg 34 in Bussum. De Spieghelkerk wordt beschouwd als een van de mooiste kerken van Nederland en heeft de status van rijksmonument. De kerk werd gebouwd in 1924 in de stijl van de Amsterdamse School, met als architect Theo Rueter.
De Stichting Vrienden van de Spieghelkerk is opgericht in 2010 om dit gebouw, door het organiseren van de meest uiteenlopende activiteiten naast haar oorspronkelijke functie, een zo breed mogelijke betekenis voor de hele (Bussumse) gemeenschap te geven. De avonden starten om 20.00 uur en kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij onder meer Boekhandel Los en de Openbare Bibliotheek en op de avond zelf in de Spieghelkerk. De avonden beginnen om 20.00 uur. Op 30 oktober wordt een extra Spieghelavond gehouden. Het gaat om een schrijversavond waarop schrijver Rudolf Geel en dorpsdichter Gaston Bannier aanwezig zijn. Op deze avond wordt de winnaar bekendgemaakt van de verhalenwedstrijd die werd georganiseerd door de 100-jarige bibliotheek Naarden-Bussum. Uiteraard is er ook weer muziek, dit keer van Trio C tot de derde.

Spieghelavonden: een combinatie van literatuur en muziek

'Er schuilt een hele wereld achter het spelen van peuters'

Claudy van Valburg schreef een nieuw boek, dit keer over peuters.

door Mireille Detrixhe

BUSSUM - De hamvraag: wat moet mijn kind kunnen en weten als het de stap naar de basisschool maakt?, leidde tot het boekje 'Snap je peuter!', vertelt Claudy van Valburg. Zij schreef het boekje samen met Saskia Stibbe en Karin Terpstra, twee Bussumse onderwijsdeskundigen. 'Snap je peuter!' informeert ouders over de taal- en rekenontwikkeling, de sociale ontwikkeling en de motorische ontwikkeling van peuters.

Claudy werkt als intern begeleider op een basisschool en krijgt veel vragen van ouders over de ontwikkeling van hun kind. Als antwoord op die vraag is twee jaar geleden 'Snap je kind!' geschreven. Een reeks boekjes voor ouders van basisschoolleerlingen.
Maar ook ouders van peuters willen weten hoe hun kind zich ontwikkelt, vertelt Claudy. "Ouders hebben vragen als: wat moet mijn kind kunnen voordat het naar de basisschool gaat? Hoeveel woordjes moet mijn peuter kennen en moet het al tot 10 kunnen tellen? Ze willen simpelweg weten hoe zij hun peuter kunnen ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling."

Na 'Snap je kind!' is er nu ook 'Snap je peuter'.

'Er worden andere eisen gesteld aan de kinderen van vandaag'

Betrokkenheid
Volgens Claudy tonen ouders steeds meer betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind, maar vinden ze het ook lastig om hun kind op een goede manier te stimuleren. "Voor ouders is het vaak lang geleden dat ze zelf op school zaten en ze weten niet meer hoe zij vroeger leerden. Bovendien ziet een dag op een peuterspeelzaal of basisschool er inhoudelijk anders uit dan vroeger en worden er andere eisen gesteld aan de kinderen van vandaag."

Inzicht
"Denk alleen al aan de hoeveelheid toetsen en observatiemomenten." 'Snap je peuter!' is bedoeld om ouders te helpen meer inzicht te krijgen in wat hun peuter leert voordat het de stap naar de basisschool maakt, zegt Claudy. Er staan tips in om de ontwikkeling op een speelse manier te stimuleren. "Voor ouders is het fijn als zij weten dat zij op de goede manier hun kind stimuleren. Als het anders gaat dan op de peuteropvang kan dat verwarrend zijn voor het kind", aldus Claudy.

Prestaties
Als er sprake is van een achterstand dan wordt dat vaak pas duidelijk op de basisschool omdat je dan de prestaties kunt meten aan andere kinderen. Ouders hebben veelal weinig zicht op wat hun peuter eigenlijk leert in de periode voorafgaand aan de basisschool. Ze zingen liedjes, spelen met klei en met blokken. Toch zit daar een gedachte achter. Het stimuleert namelijk de taalontwikkeling, de motoriek en de ruimtelijke oriëntatie. En dat is van belang voor het lezen, schrijven en rekenen op de basisschool. "

'Er schuilt een hele wereld achter het spelen van peuter'

"De peuteropvang is beredeneerd onderwijs", geeft Claudy aan. "Er zit een doel achter. Er schuilt een hele wereld achter het spelen van peuters."De ontwikkeling van peuters loopt sterk uiteen. Ieder kind heeft een eigen leerstijl. "Daar is juist meer oog voor dan vroeger", vindt de Bussumse Claudy.

"Het boekje is geschreven voor iedere ouder die nieuwsgierig is naar hoe je een peuter op zijn niveau kunt stimuleren."

Eerste editie Kind en Koffie gestart

Wethouder Nen van Ramshorst kwam op bezoek. Foto: Jessica de Jong

BUSSUM - Met verse koffie, heerlijke taartjes, diverse sprekers, workshops en een fotoshoot is vorige week gestart met het nieuwe initiatief Kind en Koffie. Om de week kunnen ouders met hun kleine kinderen op woensdagmorgen terecht bij Kindercentrum 't Mouwtje om andere ouders te ontmoeten en kennis op te doen over diverse zaken die komen kijken bij het opvoeden van kinderen.

Kind en Koffie is opzet door de SKBNM, die aansluiting zocht bij vele partners zoals het CJG en de GGD. Directeur Ruth de Waal van de SKBNM vertelt dat ze om zich heen steeds meer Mama Cafés zag: "Dat zijn mooie initiatieven, maar ik dacht: waarom zouden vaders niet mogen komen?"
En zo werd het idee uitgewerkt waarbij ook lokale ondernemers betrokken worden die bijvoorbeeld babyyoga aanbieden. Zij stellen hun kennis en kunde gratis beschikbaar aan de jonge ouders.

Contact
De moeders die aanwezig zijn vertellen dat ze vooral op zoek zijn naar contact met andere ouders. Ook zijn ze nieuwsgierig en vinden ze het aanbod van de gratis workshops erg interessant.
Voor de komende tijd staan er onder meer een workshop babymassage, peuterpuberteit en balans tussen werk en gezin op de agenda.
Ook kunnen ouders een keer samenkomen op de zogenoemde Koffie & Kind Late Night. De eerste bijeenkomst daarvan is op 30 september om 19.30 uur. Dan komt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont naar het kindcentrum.

Programma
Meer informatie over het programma, de tijden en de locatie is te vinden op de Facebookpagina facebook.com/kindkoffie.

Rugbyers winnen in Zeeland

Nieuwelingen in selectie openen scoren

De Naarders hadden geen problemen met de Zeeuwen. Foto:

NAARDEN - De rugbyers van RC 't Gooi hebben de eerste vijf punten van het seizoen binnen. Met degelijk spel versloegen de mannen EZRC Oemoemenoe in Middelburg met 33-3.

De wedstrijd kwam kalmpjes op gang. RC 't Gooi was vanaf het begin de meest dominante partij. Echter, op een spaarzame kans na konden de Naarders in de eerste 15 minuten nog niet heel gevaarlijk worden. In het tweede deel van de eerste helft werd duidelijker hoe de verhoudingen lagen. Vanaf een line-out werd een driving maul opgezet die niet te stoppen bleek door de Middelburgers.

Nieuwkomer Daan van Dongenscoorde de eerste vijf punten. Kort voor het einde van de eerste helft scoorde RC 't Gooi voor de tweede keer. Dit keer had de thuisploeg geen antwoord op het geweld van de scrum van 't Gooi, na een pushover was het Robin Kok die scoorde. Alex Stafford converteerde uitstekend en bij rust stond er een stand van 12-3 op het bord.

Na de rust zetten de Naarders de mannen uit Middelburg vast op hun eigen helft. Het samenspel tussen de voorwaartsen en backs verliep bij de Gooiers steeds beter. Door het hogere tempo ontstonden er gaten in de defensie. Hiervan werd na een fraaie actie van Max Jilderda maximaal geprofiteerd.

Ook een tweede nieuweling, James Colvin, scoorde. Alex Stafford converteerde. De laatste try van de wedstrijd werd door een derde nieuwkomer gescoord: Devon Seymour. Weer schopte Alex Stafford de laatste twee punten van de wedstrijd tussen de palen. Met een eindstand van 33-3 haalden de Naarders de eerste vijf punten van het seizoen binnen.

Thuis tegen DIOK
Komende week staat DIOK uit Leiden, een sterke tegenstander, op het programma. Het wordt de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen voor RC 't Gooi. De wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 20 september en start om 15.00 uur.

Dames HCN sterk van start

De dames gaan met dikke winst van het veld.

NAARDEN - De Dames 1 van HCN zijn goed uit de startblokken. In de eerste officiële wedstrijd van het seizoen namen de dames het op tegen IJsseloever Dames 1, de promovendus uit de 3e klasse.

Na een aantrekkelijke opening schoot Paloma van Rijswijk, vanuit een strafcorner, de eerste goal binnen. Niet veel later kreeg Naarden een strafbal, genomen door Yvette Eschauzier, en de 2-0 stond op het scorebord. Het sterke spel hield aan. Na een goede loopactie van Aukje de Jong schoot uiteindelijk Isabelle van Norren de 3-0 in de touwen.

Hier bleef het niet bij. Op slag van rust tikte Yvette Eschauzier de 4-0 binnen na een goede actie, maar een iets minder mooi schot van Aukje de Jong. Ook na rust was Naarden fel. De ploeg liep uit tot een 7-0 overwinning door goals van Dees Pellens, Mattie van Steensel en Lisanne de Lange.

Fletiomare
Volgende week speelt het team van coach Gé Rehe tegen Fletiomare.

Winst voor hockeyers HCN

De heren maken zich klaar voor de wedstrijd.

NAARDEN - De hockeyers van HCN hebben de eerste wedstrijd in de 2e klasse gewonnen. De promovendus won met 4-2 ten koste van HC Houten, dat degradeerde uit de 1e klasse.

De ploeg van Vincent van de Peppel kwam al snel op voorsprong. De eerste strafcorner in de wedstrijd werd door een speler van Houten op de lijn gekeerd met het lichaam: strafbal. Floris Leufkens wist raad met deze buitenkans en bracht Naarden op een 1-0 voorsprong. Kort daarna werd het 2-0 door wederom Leufkens. Vlak voor rust maakte Houten de aansluitingstreffer; een sleeppush belandde via de onderkant lat in de goal.

Houten begon sterk aan de tweede helft maar kwam niet tot scoren, Naarden wel. Floris Leufkens tipte een voorzet van Timo Kuijt in de lange hoek. Kort daarna maakte Houten nog de 3-2, maar Marc van den Bergh maakte vlak voor tijd 4-2. De verdediger bekroonde zijn goede spel met een tip-in op aangeven van Rik Walschot, die zijn tweede assist van de wedstrijd gaf.

Heren 1 promoveerde vorig seizoen naar de 2e klasse. Coach Van de Peppel wil zo lang mogelijk meedoen in de strijd om de bovenste twee posities in de competitie, zei hij onlangs in deze krant. "Niemand van ons heeft nog tweede klasse gespeeld en de concurrentie is ervaren dus zie ik ons dit jaar niet meteen weer promoveren. Maar als het groepsproces en de manier van spelen zich weer een stapje verder ontwikkelen, zouden we met de winterstop in de top vijf moeten staan."

Volgende week speelt Naarden uit op Shinty (Driebergen).

BFC en De Meer komen niet tot scoren

BUSSUM - In de eerste uitwedstrijd van de competitie is het BFC 1 niet gelukt om de volle winst te behalen. De uitblinkende doelman Desmond Ording zorgde ervoor dat de BFC-heren nog een puntje overhielden aan hun tweede wedstrijd van het seizoen.

De wedstrijd in Amsterdam tegen het gepromoveerde De Meer was in de eerste helft van beide kanten slordig. In de zeventiende minuut leek BFC met een snelle uitbraak de score te gaan openen, maar deze mogelijkheid werd knullig om zeep geholpen. Het leverde een 0-0 ruststand op. In de tweede helft kreeg De Meer in een tijdsbestek van 15 minuten vijf opgelegde kansen om de score te openen, maar doelman Desmond Ording hield zijn doel schoon: de Bussumse goalie kwam met uitstekende reddingen. In de 73ste minuut kreeg BFC een grote kans, maar helaas had Ahmed al Khanim het vizier niet op scherp staan. Hard werkend gingen beide ploegen op jacht naar de winnende treffer, maar doelpunten leverde dit niet op. Na 90 minuten stond daardoor de beginstand nog op het scorebord. Ondanks het feit dat de Bussumse formatie nog niet de juiste schwung gevonden lijkt te hebben, heeft het in ieder geval wel een goede teamgeest. Dat leverde deze zondagmiddag dus één punt op. Komende zondag speelt BFC om 14.00 uur thuis tegen VEP uit Woerden.

Korfballers DOC verliezen in Beverwijk

BUSSUM - De korfballers van DOC 1 hebben zaterdag met 11-7 verloren van HBC uit Beverwijk. Daarmee behaalden de Bussumers tot nu toe 1 punt uit 3 wedstrijden dankzij een gelijkspel in de eerste speelronde.

Aan het begin leek de wedstrijd spannend te worden. De scheidsrechter gaf aan beide kanten veel vrije ballen en de teams gingen gelijk op. De ruststand was 3-4 in het voordeel van DOC uit Bussum door doelpunten van Tim Jansen en Renske de Jongh.
In de tweede helft kon HBC al meteen op gelijke stand komen en er zelfs overheen gaan. De voorsprong werd uitgebreid en DOC kwam niet meer lekker in het spel. Er vielen nog wat doelpunten van Andy Overman en Tim Jansen, maar helaas kon DOC niet meer dichterbij komen. Dit resulteerde in een eindstand van 11-7 voor de ploeg uit Beverwijk.

Volgende week speelt DOC een thuiswedstrijd tegen de Tovers 1 uit Zeist. DOC zal weer alles op alles zetten om de twee punten in Bussum te houden.

Filmhuis Bussum

Foto: jessica de jong

In JIMMY'S HALL verzetten dogmatici zich tegen een jazzcentrum. Regisseur Ken Loach ontroert.
In Woody Allens nieuwste MAGIC IN THE MOONLIGHT beconcurreren illusionisten elkaar binnen de Zuid-Franse jetset in de 'roaring twenties'. CLUB SANDWICH schetst hoe moeder aandoenlijk vasthoudt aan de intieme band met haar tienerzoon, hoewel die zijn eerste kalverliefde beleeft.
BOYHOOD toont ontroerende coming-of-agebeelden waarvoor de acteurs 12 jaar lang gefilmd werden. MAPS TO THE STARS van David Cronenberg legt van een typische Hollywoodfamilie de obsessieve angst bloot voor verlies van roem. REAR WINDOW Hitchcocks thriller over een fotojournalist die zijn overburen begluurt. Met Grace Kelly, in kleur. THE THIRD SIDE OF THE RIVER Warm Argentijns coming-of-ageverhaal over een zoon die geconfronteerd wordt met het dubbelleven van zijn vader. SAGRADA: EL MISTERI DE LA CREACIÓ Levendig portret van de legendarische Sagrada Familia in Barcelona. Dinsdagavond de SNEAK PREVIEW.
DE NATIONALE FILMDAGEN
, met drie voorpremières: DORSVLOER VOL CONFETTI naar de debuutroman van Franca Treur, PIJNSTILLERS nieuwe Carry Slee-verfilming en Joram Lürsens thriller BLOEDLINK. Vier Nederlands gesproken JEUGDFILMS: OORLOGSGEHEIMEN, LOENATIK: TE GEK!, KOEMBA: DE ZEBRA DIE ZIJN STREPEN KWIJT IS (3D) en PIETER POST: DE FILM.

Versa vrijwillgerscentrale

De Schakel in Naarden: secretaris (2-4 uur per week).

Naarderheem in Naarden: voor de wandelclub met bewoners in een rolstoel op woensdag van 14.00-16.00 uur.

Project 60+ leest voor!: voorleesoma of –opa (1 uur per week).

Scouting Arrowe in Bussum: voor het onderhoud van het clubgebouw (4 uur per week).

De Palmpit in Bussum: PR-medewerker (4 uur per week).

zondag 21 september

ALS-tocht

Er wordt weer gefietst en gewandeld om geld op te halen voor onderzoek naar ALS. De fietstochten beginnen om 12.00 uur (60 km), 13.00 uur (30 km) en 14.00 uur (15 km). De wandeltocht (10 km) begint om 13.30 uur. Vertrek: Godelindedwarsstraat 34. Kosten € 10,-.

Soosmiddag

De Palmpit aan de Koekoeklaan 3 houdt weer een soosmiddag voor jong en oud. Het motto is om er met elkaar een gezellige middag van te maken. Aanvang 14.30 uur, entree gratis.

Bridge op zondag

In het Denksportcentrum Bussum aan de Nieuwe Englaan 6 is vanaf 13.30 uur een bridge-instuif. Kosten: € 2,50.

Dag van de Loopbaan

Tijdens de Dag van de Loopbaan op 27 september worden aan de Kapelstraat 7 in Bussum workshops gegeven bij Krachtstroom Outplacement en Re-integratie. Inschrijven moet voor zondag 21 september. Leer hoe je jezelf kunt presenteren, sociale media kunt inzetten en hoe je effectief naar werk zoekt. Kosten: 10 euro. Inschrijven via www.dagvandeloopbaan.nl.

Familievoorstelling

Katootje en haar wonderezeltje Hippie trekken samen de wereld door. Het stuk wordt gespeeld in Uit-Wijk aan de Dr. Schaepmanlaan 10 in Bussum. Aanvang: 14.00 uur. Kaartjes kosten 6 euro.

Stadswandeling

Onder leiding van een gids van de Vereniging Vestingstad Naarden start om 12.30 uur een wandeling door de Vesting Naarden. Startpunt: Utrechtse Poort aan het Ruysdaelplein in Naarden. Kaartjes kosten 3 euro.

Workshop Keramiek

Samen met uw kind creatief bezig zijn op zondagmorgen. Tijd: van 10.00 tot 12.30 uur, zowel op 21 september als op 5 oktober. Kosten 57,50. Locatie: Atelier Christien Claassen, Oosterpad 46.

heden tot zondag 21 september

Tentoonstelling

Tentoonstelling: '140 jaar jaar Spoor' in Station Naarden-Bussum, Stationsplein 3. Van 13.00 tot 17.00 uur. Gratis toegang. Informatie: www.historischekringbussum.nl.

donderdag 18 september

Lezing over klezmer

Carla Da Silva geeft een lezing over klezmer bij het Genootschap Nederland-Israël afdeling Het Gooi. Tijd 14.00 tot 16.00 uur in Trefpunt aan de Ceintuurbaan 59 te Bussum. Kosten: 5 euro. Opgeven bij R. Damman: 035-6914580.

Lezing

Prof. dr. P. van Tongeren houdt een lezing over 'levenskunst' bij de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum aan de Koningslaan 2b. Entree 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden.

Bridgen onder begeleiding

In het Denksportcentrum Bussum wordt om 13.30 uur gebridged onder begeleiding. Met behulp van een digitaal schoolbord wordt een bied- of afspeelprobleem behandeld. Daarna worden er 18 spelletjes gespeeld. Inschrijven als paar of alleen. Kosten € 4,-.

vrijdag 19 september

Mahjong-cursus

De Palmpit aan de Koekoeklaan 3 start tijdens de spelletjesmiddag ook weer met een mahjongcursus o.l.v. Annalou Mantz van 14.00 – 16.00 uur. Prijs € 10,- per 8 lessen. Aanmelden: 035-6982392.

Open Atelierroute

In het gemeentehuis wordt de centrale expositie van de Open Atelierroute gehouden. De expositie wordt geopend door wethouder Nen van Ramshorst. Aanvang 20.00 uur.

vrijdag 19 september en zaterdag 20 september

Audities

De Gooische Muziekschool houdt musicalaudities voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar oud. Aanmelden: musical@degooischemuziekschool.nl.

zaterdag 20 en zondag 21 september

Open Atelier Route

Bussumse kunstenaars openen hun atelier voor bezoekers. Tijd: van 11.00 tot 17.00 uur. Meer informatie op artesbussum.nl.

zaterdag 20 september

Tafel4markt

Op het Julianaplein is weer de biologische markt van Tafel4. Het thema is herfst. De kraampjes staan er van 10.00 tot 17.00 uur.

Bijen- en natuurmarkt

Imkervereniging Bussum houdt van 10.00 tot 16.00 uur een bijen- en natuurmarkt. Locatie: Bijentuin, Huizerweg 49H.

Expositie

De Koepelkerk aan de Brinklaan 42 is zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur open voor een expositie van kunstwerken die in de kerk gemaakt zijn. Ook treedt gitarist TATAKH op.

Pompoenenmarkt

De jaarlijkse Pompoenenmarkt wordt gehouden in de Kindertuinen Bussum. Tijd: 10.00 tot 16.00 uur. Locatie: naast de Kinderboerderij in het Mouwtje aan de Huizerweg.

zondag 21 september tot woensdag 24 september

Boodschappenplusbus

Op zondag 21 september is er een tocht naar het Gouda museum en maandag gaan wij naar de Hermitage in A'dam voor de tentoonstelling 'Dining with the Tsars'. Dinsdag kunt u kennismaken met de uilen van Boekesteyn in 's-Graveland. Woensdag gaat de bus naar IJmuiden voor een rondvaart door het havengebied. Woensdagavond is er bingo in de Schakel in Naarden. Meer info op: www.versawelzijn.nl/bpb. Opgeven van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur: 035 7504192.

dinsdag 23 september

Lezing

Zusters Jacqueline van Bremen en Ineke Hooft geven om 14.30 uur een lezing 'Blik achter de kloostermuren van de Mariënburg'. Locatie: De Antonius Hof.Toegang gratis.

Guus Kuijer leest voor

In de Wilhelminakerk leest schrijver Guus Kuijer voor uit eigen werk, met als titel : 'De Bijbel voor ongelovigen'. Aanvang 20.00 uur, entree 5 euro. Na afloop is er een signeersessie door de schrijver. Kaarten verkrijgbaar aan de zaal en bij Boekhandel Los.

Bustocht

De bustocht van de Schakel gaat naar het Natuurdiorama Holterberg in Holten. De kosten zijn € 50,00 per persoon. Opgeven bij Tiny vd Horst: 6949312.

woensdag 24 september

Scholenestafette

De tweede Tempo Scholenestafette wordt gehouden op de baan van AV Tempo. Teams proberen zo snel als het kan een estafette van 4x400 meter te lopen. Er wordt gerend tussen 13.00 en 17.00 uur. Opgeven: scholenestafette@avtempo.nl. Deelname € 8,- per team.

Lezing over Jane Austen

José Roeken spreekt bij vrouwengroep Amalia over Jane Austen. Aanvang: 14.00 uur. Locatie: Spieghelwijck aan deIepenlaan 34a. Kosten: 4 euro. Aanmelden via amalia.bus@kpnmail.nl.

donderdag 25 september

Spieghelavond

Er wordt weer een Spieghelavond gehouden in de Spieghelkerk aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg. Deze keer geeft Herman Pleij een lezing en speelt het Wiener Blazers Ensemble. Aanvang 20.00 uur, entree € 10,-.

Zorgeloos rijden met privélease

Nieuw bij Car Service Direct

Privéleaseauto zo uit showroom van Car Service Direct. Foto: Ruth van Kessel

WEESP - Leasen hoeft niet per se zakelijk te zijn, privé kan het ook. Car Service Direct uit Weesp biedt het sinds deze maand aan onder de naam rijzorgeloos.nl.

Het voordeel van leasen is dat de autokosten worden teruggebracht tot een vast bedrag per maand. Meer dealers springen in op de angst van mensen die in de huidige tijd een aankoop van een nieuwe auto niet aandurven. Car Service Direct pakt het nog eenvoudiger aan: in de showroom kun je auto's vergelijken en een keuze maken. Als de overeenkomst met de leasemaatschappij rond is, maakt Car Service Direct de auto rijklaar en kun je de volgende dag al rijden. Voor kleine werkgevers is de constructie ook interessant: "Geef werknemers een autovergoeding waarmee ze privé kunnen leasen in plaats van een auto van de zaak. Na een eventueel ontslag blijft de auto bij de werknemer en zit het bedrijf niet met een auto in zijn maag", zegt Theo van Kan van Car Service Direct.

Hij zet de voordelen graag nog even op een rijtje: "Geen afschrijving, verzekering, houderschapsbelasting, reparatie, onderhoud en banden. Alles zit in het maandbedrag, alleen de brandstofkosten komen er nog bij." Je eigen auto koopt Rijzorgeloos.nl desgewenst terug. "Mensen hebben geen omkijken meer naar hun auto. En dat allemaal op een en hetzelfde adres in Weesp." Car Service Weesp is onderdeel van Bosch en handelt onderhoud en schadeherstel af van alle merken auto's.

Fiat Punto met benzine en diesel in 14%

Goedkoper, schoner en standaard met airco.

Fiat wijzigt het motoraanbod en verlaagt de prijs van de Punto die kan rekenen op slechts 14% bijtelling. Dat geldt zowel voor de nieuwe TwinAir Turbo-benzinemotor met 100 pk als 1.3 MultiJet-diesel met 80 pk.

Zowel de nieuwe TwinAir Turbo-benzinemotor (100 pk) als 1.3 MultiJet-diesel kwalificeert zich ook in 2014 voor 14% bijtelling. Fiat is erin geslaagd de CO2-emissie van de diesel verder te reduceren door onder meer aerodynamische aanpassingen en een iets minder hoog vermogen voor de 1.3 MultiJet-diesel te hanteren. De standaarduitrusting wordt uitgebreid met airconditioning.

Verder introduceert Fiat met de Street een nieuwe uitvoering van de Punto, inclusief Blue&Me communicatiesysteem en TomTom-voorbereiding, 15 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler en zijskirts. De Fiat Punto is er nu vanaf € 11.495,-.

Nieuwe Touareg komt fris voor de dag

Ook het interieur is verder verfraaid.

De vernieuwde Volkswagen Touareg is per direct te bestellen bij de Volkswagendealer.

Medio oktober start de levering. Ruim op tijd dus voor het wintersportseizoen om zijn kracht en comfort op weg naar de pistes te beproeven. In de bergen én bij het trekken van aanhangers is 4Motion-vierwielaandrijving ideaal. De vernieuwde Touareg komt fris voor de dag. Veer- en achterzijde zijn scherp getekend met de typische Volkswagensignatuur. Bi-xenon koplampen zijn nu standaard. Ook het interieur is verder verfraaid. Hier vallen ook de uitgebreide online mogelijkheden op, zoals het zoeken naar POI's (Points Of Interest) via Google, navigatie met weergave via Google Earth/Street View en razendsnelle, actuele verkeersinfo. Area View geeft de Touareg 'ogen rondom'.

In Nederland is de Touareg er net als voorheen als Hybrid en met een 3.0 V6 TDI-diesel. Deze laatste heeft nu een vermogen van 193 kW/262 pk en voldoet aan de EU6-emissienorm. In de standaarduitvoering met onder meer multi-collision brake, radio, airco en lichtmetalen wielen is de Touareg V6 TDI er vanaf 75.750 euro. De Hybrid is er uitsluitend in luxe Highline-uitvoering en staat te boek voor 98.550 euro.

Hyundai bij Auto Spijker

Auto Spijker heeft mooi nieuws: sinds afgelopen zaterdag is het bedrijf officieel Hyundai verkooppunt en servicespecialist. Tot en met 20 september staan er diverse Hyundai-modellen in de showroom aan de Slootdijk 9 in Loenen aan de Vecht. Tevens staan er diverse demonstratiemidellen voor wie even een ritje wil maken en daarbij het Hyundai-gevoel wil krijgen. Van de zeer zuinige i10 5-deurs tot de luxe en ruime ix35. Voor ondernemers is de Hyundai H300 interessant. Auto Spijker is een universeel autobedrijf en blijft dus voor alle merken in de markt. Er is altijd een gevarieerde voorraad gebruikte auto's. Daarnaast biedt Auto Spijker ook service, onderhoud en schadereparatie.

Wissel Weken bij Kia

De Kia-dealers pakken flink uit tijdens de Kia Wissel Weken. Tot en met 30 september 2014 gelden er kortingen en extra's die oplopen tot € 2795,-.Voor de betaling van een nieuwe Kia zijn er tijdens deze Wissel Weken extra interessante financieringsmogelijkheden zoals de 50/50-deal met een uitgestelde betaling of private lease, waarbij Kia alle maandtermijnen in 2014 betaalt. De actie geldt onder andere bij Van Kouwen in Amsterdam en Marant in Naarden.

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 55,-
Tel.: 035-8870159

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 /
06-12868539
info@scooterdumper.nl

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service
Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

GEHEUGENTRAINING. Gilde Gooi Noord organiseert de cursus "Beter omgaan met je geheugen". Start woensdagochtend 22 oktober in gebouw Wijzer in Bussum. 7 lessen, kosten € 42,-. Inlichtingen 035-6930624 of
info@gildegooinoord.

Cursus Spaans, gericht op spreekvaardigheid: Voor beginners en gevorderden. Start woensdag 15 oktober in Huize Godelinde in Bussum. Duur 10 lessen, kosten € 77,00 incl. lesboek. Aanmelden
035-6930624 of
info@gildegooinoord.nl

Zigeunerschnitzels,
4 voor € 3,60
Kipfiletschnitzel,
100 gram € 1,19
Grillworst,
100 gram € 1,25
Walnotencervelaat,
100 gram € 1,99
Wraps
per stuk € 2,50
Kwaliteitslagerij Marc Broodbakker,
Burg. J. Visserlaan 10,
035-6940045

Versa Welzijn "Administratie voor Elkaar" en Formulierenspreekuur samen in één spreekuur. Elke donderdag inloopspreekuur van 10 - 12 uur in Uit Wijk, Dr. Schaepmanlaan 10, Bussum. U kunt langskomen voor hulp bij uw administratie, met formulieren, reageren op woningen bij Woningnet, digitaal opvragen van bankafschriften voor uitkeringsinstanties. Kom langs en neem uw administratie mee! Informatie: Tineke van der Tol en Wilma Post. 035-6911251

Voor traditionele Thaise massage Ban Wiangtjan, geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 uur tot 22.00 uur. Telefoonnummer 06-46890213 en 035-7851359. Adres Laarderweg 22, 1402 BJ Bussum. E-mail wiangtjan@gmail.com

Vrouw zoekt werk in de huishouding met strijkwerk, 8 jaar ervaring en met goede ref. Mevr Bianca 9 euro p/u. Tel.: 06-59564821

Manicure € 35 & Gellak € 40 Nailstudio Dot, Keverdijk 71 Naarden. M. 06-27294616

Te huur in het Centrum Bussum per 1 okt. Zelfstandige woonetage € 550,- all-in. Info: 06-42364070

Biodanzametannabelle, start 17 september a.s., heerlijk ontspannen en tot rust komen d.m.v. muziek en dans, www.biodanzametannabellebussum.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Engels afsluiten met een, internationaal erkend, Cambridge Certificaat. FCE of CAE. 30 dinsdagavonden. Info: www.
volksuniversiteithilversum.nl

Gevraagd: (defecte) vaat/wasmachine, droger, fornuis, cv-ketel, radiator. Gratis opgehaald. Tel.: 06-34606808

Helena Donaldson - uw tuinvrouw in 't Gooi. De vakantie is voorbij - nu is het weer tijd voor de tuin. www.hdtuinen.nl/06-13527372

Gevraagd: (defecte) vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator, fiets. Gratis opgehaald. Tel.: 06-34606808

NOG TWEE WEKEN OPHEFFINGSUITVERKOOP: De laatste meubels, etalagepoppen, leuke blousjes, tops, vesten, tassen en shawls met heel veel korting!! bij AIM OF LIFE, Kapelstraat 34, Bussum

Zaterdag 20 september 4xg rommelmarkt, de gezelligste markt van het Gooi. Sporthal de Fuik 9.00-16.30 uur Zuidsingel in Kortenhoef. Tel.: 035-6560498, e-mail: w.pouw@hotmail.com

Gitaarles in Bussum, diverse stijlen, beginners & gevorderden. www.jaccomuller.com, 06-11135198, e-mail:
jaccomullermusic@gmail.com

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf. Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

TE KOOP: Opnieuw te bekleden 3-zits Gelderlandbank + 2 fauteuils van Jan des Bouvrie met certificaat.
€ 350,- Tel.: 06-40376750

BUHR ZOEKT BOEDEL! UW
HUIS LEEG EN BEZEMSCHOON!
Nu de gehele dag contact
mogelijk via 06-10566581

Engelse Les-A2 niveau- Elke woensdagochtend 10.00-12.00 bij de Wijzer, Bussum. Start 24 sept. 06-14802789

WONINGEN TE HUUR GEVRAAGD! Voor expats & organisaties. Interhouse Hilversum 035-303 13 20
www.interhouse.nl