NaarderNieuws

3 augustus 2016

NaarderNieuws 3 augustus 2016


Toch extra parkeerplekken

De extra plekken moeten verkeersdrukte tegengaan. Foto: Bob Awick

NAARDEN - De gemeente mag toch tijdelijk extra parkeerplaatsen aanleggen rond Oud-Valkeveen. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald.

De gemeente had het plan om de extra parkeerplaatsen aan te leggen om teveel verkeers- en parkeerdrukte tegen te gaan. Een groep buurtbewoners maakte echter bezwaar en stapten naar de voorzieningenrechter. De bewoners vreesden nog meer drukte en extra aantasting van de natuur.

De rechter heeft nu dus bepaald dat de aanleg toch door mag gaan. De voorzieningenrechter oordeelt dat het veiligheidsaspect zwaarder weegt dan het belang van de omwonenden.

Praten met bewoners
Volgens de rechter moet de gemeente wel hard werken aan een structurele oplossing voor de problemen. De gemeente heeft toegezegd dat samen met de buurtbewoners op te gaan pakken. Door de uitspraak van de voorzieningenrecht kan de aanleg van de extra parkeerplaatsen, die was stilgelegd, weer snel opgepakt worden.

'Crowdfunding Vestinghotel binnen mum van tijd vol'

NAARDEN - De crowdfundingscampagne voor het Vestinghotel was binnen een mum van tijd 'uitverkocht.' Slechts een paar dagen waren nodig om de benodigde twee ton voor de financiering en aankleding van het hotel bij elkaar te krijgen.

De crowdfundigscampagne die eind juni van start ging zou een maand lopen. Die tijd was niet nodig. Initiatiefnemer en ondernemer Wachter Muller is er nog steeds een beetje beduusd van. De eerste reacties waren positief, net als alle steun tijdens de voorbereidingen en de verbouwing. Toch had hij dit nooit verwacht. "Er kwamen mensen letterlijk aan de deur om te mogen investeren." Ze moesten helaas ook mensen teleurstellen. Die staan nu op een reservelijst voor een eventuele volgende crowdfunding. Of die nodig is kan Muller nu nog niet inschatten.

Behalve inwoners van de Vestingstad zijn er ook veel 'buitenstaanders' die wilden investeren. "Veel mensen ken ik niet", laat Wachter weten. "Het is fijn om te merken dat zo veel mensen via crowdfunding een bijdrage leveren aan de realisatie van het hotel." Jaren van voorbereidingen, maanden van slopen en bouwen gingen eraan vooraf, maar het einde is nu eindelijk in zicht. Eind oktober kunnen de eerste gasten waarschijnlijk blijven slapen in het hotel. Het ondernemersechtpaar Muller en Oosthuizen koos heel bewust voor crowfunding om de band met en de betrokkenheid van Vestingbewoners te versterken. Muller: "Het Vestinghotel moet voelen als de huiskamer van Naarden."

Verder met plannen voor Stork-locatie

NAARDEN - Nu de Raad van State het bestemmingsplan voor de bouw op de Stork-locatie heeft goedgekeurd kan er verder gewerkt gaan worden aan de plannen. Er moet snel meer bekend worden.

Er gaat nu onder meer gewerkt worden aan het ontwerp voor de bouwplannen. Daarnaast moet er vooral nog het een en ander worden afgestemd tussen De Alliantie en het Wellantcollege over de overdracht van grond. Het Wellantcollege betrekt een stuk grond van De Alliantie, de woningcorporatie gaat aan de slag op de grond van de school.

Als alles volgens plan verloopt gaan de werkzaamheden volgend jaar zomer van start. Het werk aan de Godelindeschool is als eerste aan de beurt.

100

Naarders werden afgelopen jaar verdacht van het plegen van een misdaad

Zeldzame fotosessie van een vosje

Foto: Gerard Buhr

De leukste foto heb ik eruit gehaald. Het verhaal achter het kiekje is trouwens ook heel bijzonder. Lees en weet.

Op dinsdag 26 juli j.l. ging ik voor de zoveelste keer in nogal bloot ornaat een zonnige fietsdag tegemoet richting Amsterdam-Noord. Ik was amper onderweg toen ik aan de kant van het fietspad door de Hilversumse Bovenmeent, ter hoogte van de hoogspanningsdraden, twee figuren ontwaarde die aandachtig iets spannends in de berm aan het doen waren. Naderbij gekomen gebaarde de heer naar mij om rustig aan te doen terwijl de dame in gehurkte houding nog doende was. Ik was nu vlakbij en zag wat er gaande was. Vlak voor de fotograferende vrouw stond een ongelooflijk schattig vosje recht in de lens te koekeloeren. Ik bleek te maken te hebben met Frank en Eveline de Bruin, die bezig waren met het maken van onsterfelijke plaatjes van het bijna handtamme wilde diertje. Frank heeft ooit in de jaren zestig bij mij in de klas van de Gooische HBS gezeten en het was hier dat ik voor het eerst ook zijn vrouw Eveline ontmoette. Dubbel leuk, dus. Het vosje blijkt een goede bekende te zijn in de wijde omgeving. Hij heeft zich al een paar keer aan collega-vogelaars geopenbaard bij de vogelkijkbank. En het dier schijnt ook tot aan de bebouwing van de Hilversumse Meent te komen. Ik was net te laat met mijn eigen cameraatje. Reinaartje draaide zich bedaard om en liep slenterend weg het rietveld in. Frank en Eveline, nog dank voor jullie foto's!

Naarden
* Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman; Naarderheem 10.30 u. ds. J.C. Visser
* RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie pastor N. de Gooijer; za. 06/08 17.30 u. Eucharistie
* Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. ds. A. Versluis en 15.30 u. ds. K. Hoefnagel

Bussum
* RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie pastoor C. Fabril
* RK St. Jozefkerk 10.00 u. Communieviering Parochianen
* PGB Wilhelminakerk geen dienst
* PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. P.H. van Gilst
* PGB Spieghelkerk geen dienst
* PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. J.L.W. Koppenhol en 17.00 u. ds. G.J. van den Top
* Remonstranten N-B gezamenlijke dienst bij Vrijzinnigen
* Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30 u. ds. F. Knoppers
* Doopsgezinde Gemeente B-N gezamenlijke dienst bij Vrijzinnigen
* Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi gezamenlijke dienst bij Vrijzinnigen
* Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. D.G. Durieux
* Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
* De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Weerbericht

Afnemende neerslagkans, iets warmer
Ook met augustus op de kalender blijft het zomerweer variabel en onstabiel. Het ontbreekt aan een sterk hogedrukgebied. Wel schuift er geregeld een uitloper van het Azorenhoog tot over onze omgeving. Dat gaat ook dit weekend weer gebeuren. De zonale westelijke stroming schuift dan tijdelijk naar het noorden op. De neerslagkans neemt af en er komt wat meer zon.

Donderdag + vrijdag
Zowel donderdag als vrijdag is het wisselend bewolkt. Naast geregeld wat zonneschijn kan er nog een bui tot ontwikkeling komen, met name donderdag, maar ook vrijdag lokaal nog. Er waait een voelbare zuidwesten- tot westenbries, die donderdag soms nog vrij krachtig is (windkracht 4-5). De temperatuur daalt in de nacht naar circa 14 graden. Overdag wordt het zo'n 21 graden.

Het weekeinde
Zaterdag neemt de buienkans verder af. Slechts lokaal kan er nog een bui vallen. Zeer waarschijnlijk blijft het zondag geheel droog. De zon schijnt van tijd tot tijd, maar er kunnen ook wolkenvelden overtrekken. Er waait een matige westenwind. Het wordt zaterdag 22 graden, zondag 23 à 24 graden. In de loop van volgende week daalt de temperatuur weer iets.

Weetje
Met een gemiddelde temperatuur van 18.4 graden was juli vrij warm. Normaal is 17.9 graden. Daarmee was juli even warm als vorig jaar. Warmer was juli 2014 (19.8 graden) en juli 2013 (19.2 graden). Juli was onbestendig, maar in onze regio aan de droge kant (60 mm tegen 80 mm normaal). De zon scheen 206 uren. Dat is gelijk aan het langjarig gemiddelde voor juli.

Het GNR gaf in 2010 een mooi compact boekje uit, waarin de de gooise grazers uit een ver verleden en uit de huidige tijd in woord en beeld worden geportretteerd. Koeien, paarden, ezels, varkens, geiten en natuurlijk schapen. Erfgooiers, schaarbrieven en gemene gronden komen daarbij uiteraard aan de orde.

Anton Kos heeft de meeste teksten geschreven, gebaseerd op uniek archiefmateriaal. Daarbij zijn vele geschilderde, getekende en gefotografeerde grazers en landschappen afgebeeld, alle van museale kwaliteit. Details verhogen de duidelijkheid. Veel schilderijen en tekeningen zijn uit de 19e eeuw; foto's van Stevens van ongeveer 70 jaar geleden en recente foto's van Eric Kos. Het stevige gebonden boekje telt 127 pagina's. De layout is modern, belettering soms klein en flets en daardoor oogt het boekje bont en onoverzichtelijk. Op de foto van Stevens: de grote stille Gooise heide in 1953.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 10 Euro. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Vanaf zondag 7 augustus zendt GooiTV de volgende programma's uit:

* Herhaling Regiohub: vaccinaties voor op reis.

* Een muziekspecial van 'De Tafel van Tjako' met o.a. Larissa Groeneveld, Frank van de Laar, Frank van Koten, Scholtes en Janssens, Ruzanna Nahapetjan en Roderigo Robles de Medina.

Vooralsnog geen vuurwerkloze zones

Gemeentebestuur: amper effect en te veel kosten

Komende oudejaarsnacht gewoon overal vuurwerk. Foto: Sjoerd Stoop

door Sjoerd Stoop

GOOISE MEREN - Er komen komende oudejaarsnacht geen vuurwerkloze zones. Dat voornemen heeft het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur heeft de afgelopen maanden gekeken naar de voor- en nadelen van het aan banden leggen van het afsteken van vuurwerk door burgers, maar alles blijft vooralsnog hetzelfde.

Er wordt gesproken over het beperken van het afsteken van vuurwerk vanwege de overlast dat dat elk jaar weer geeft. De gemeente kende de afgelopen jaren dan wel geen grote problemen door vuurwerk, maar er was veel schade aan onder meer afvalbakken, brievenbussen en bushokjes. Er was een hoop zwerfafval en dan waren er ook nog eens heel wat klachten over vuurwerkoverlast: het afgelopen jaar voor de hele gemeente 264 stuks, waarvan meer dan de helft alleen al van Bussumers. Het gaat vooral om overlast van harde knallen. De klachten waren een half jaar geleden voor de gemeenteraad reden om het vuurwerk afsteken eens onder de loep te nemen.

Vuurwerkshows: veel voordelen, maar veel te duur

Er werd gedacht aan vuurwerkloze zones, zoals enkele andere Nederlandse gemeenten eveneens al hebben. Maar het gemeentebestuur van Gooise Meren laat dat plan nog even varen. De voornaamste reden: het werkt maar deels. "Het aanwijzen van vuurwerkvrije zones is niet het middel om kwaadwillend gedrag tegen te gaan", zo laat het gemeentebestuur aan de raad weten.

Te veel nadelen
Volgens het gemeentebestuur worden veel klachten voorkomen doordat er op oudejaarsdag alleen nog 's avonds vuurwerk afgestoken mag worden. Dat was jarenlang de hele dag. Daarnaast heeft het instellen van vuurwerkloze zones naast voordelen vooral ook nadelen. De gemeente zou onder andere zelf moeten gaan handhaven en daarvoor is geen mankracht beschikbaar.

Vuurwerkshows
Eén maatregel zou veel vuurwerkknelpunten wel meteen oplossen: vuurwerkshows. Het gemeentebestuur heeft gekeken of het zelf zulke shows zou kunnen houden. Het geven van een vuurwerkshow, voor elke woonkern één, zou veel voordelen hebben. Het zou ervoor zorgen dat burgers zelf nog maar beperkt vuurwerk afsteken 's avonds en dat neemt meteen een hoop klachten vanwege overlast en afval weg. Daarnaast brengt het veel bewoners samen, goed voor het gemeenschapsgevoel. Vuurwerkshows kunnen gehouden worden op een veldje van 't Mouwtje, een van de wallen van Naarden, de grasvelden aan de Muidense P.C. Hooftlaan en het veldje aan de Muiderbergse Willemslaan.

Maar er kleeft vooralsnog één groot nadeel aan het geven van zulke vuurwerkshows: het gaat de gemeente nu te veel geld kosten. Het gemeentebestuur heeft de afgelopen maanden gekeken naar de enkele offertes van vuurwerkshowexperts. Een goede show gaat de gemeente zeker al 30.000 euro kosten en dat zou al snel veel meer kunnen worden. De shows alleen kosten al veel geld, maar de gemeente moet ook nog veel extra kosten maken om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. En dat geld heeft de gemeente nu niet.

Volgend jaar
Wat er verder met de vuurwerkplannen gebeurt hangt voor een groot deel af van de gemeenteraad, die er nog haar zegje over mag doen. Het zou zomaar kunnen dat het plan volgend jaar wel meer kans van slagen heeft.

Eerste werk aan gemeentehuis van start

GOOISE MEREN - Er wordt vanaf deze maand gewerkt aan het gemeentehuis. De aannemer gaat over twee weken wat eerste werk doen voordat volgende maand de echte verbouwing start.

Het gemeentehuis wordt verbouwd zodat straks alle ambtenaren vanaf één plek werken.

De gemeente laat weten dat bezoekers wat overlast kunnen ervaren van de werkzaamheden. Vanaf half augustus wordt de 'publieksruimte', waar burgers terecht kunnen voor burgerzaken, gehalveerd. De gemeente houdt wel alle loketten open, maar het kan dus wat drukker worden dan normaal.

De gemeente roept burgers daarom extra op om van tevoren een afspraak te maken. Dat voorkomt lang wachten.

Naardense belaagt supermarkt-personeel

NAARDEN - Een Naarder vrouw (60) heeft een week geleden, op zaterdag, personeel van een supermarkt aan de Bussumse Landstraat belaagd. De vrouw krabde medewerkers nadat ze staande werd gehouden voor een winkeldiefstal.

Het supermarktpersoneel merkte dat de vrouw enkele producten probeerde te stelen. Nadat ze de vrouw betrapten, namen ze haar mee naar een kantoortje waar ze kon wacht op de inmiddels gealarmeerde agenten. De vrouw werkte eerste mee, maar toen het haar te lang duurde belaagde ze de medewerkers van de supermarkt.

Agenten hebben de vrouw daarna alsnog aangehouden. Naast de winkeldiefstal wordt er ook proces verbaal voor geweldpleging tegen haar opgemaakt.

Twee inbraken en twee pogingen

NAARDEN - Vooralsnog onbekende daders hebben afgelopen week twee Naarder woningen opengebroken. Het was raak aan de Burgemeester Jur. Visserlaan en de Keizer Ottoweg. Dat meldt de politie.

Aan de Keizer Ottoweg werd een week geleden, midden in de nacht, een raam geforceerd. De daders namen vervolgens een telefoon, geld en bankpassen mee. Een nacht later was het raak aan de Burgemeester Jur. Visserlaan. Daar klommen de daders een balkon op en werd een deur geforceerd. Er werden onder meer een spelcomputer en geld gestolen.

Twee keer mislukt
De politie meldt over afgelopen week ook twee mislukte inbraken, allebei aan de Van Hall-Laan.

Er werd zaterdagnacht geprobeerd om het eerste huis aan de Van Hall-Laan open te breken. De bewoner hoorde een harde klap en schrok daardoor wakker. De bewoner deed meteen de lampen aan en dat heeft de daders vermoedelijk gestoord. Na onderzoek bleek dat de daders een raam hadden opengebroken.

Even later was het aan dezelfde straat dus weer raak. De daders probeerden daar de voordeur te forceren en toen dat niet lukte werd ook tevergeefs nog geprobeerd een raam aan de achterkant open te breken.

De Vestingwallen: voor mooie plaatjes en rust

Foto: Wendela van Beek

NAARDEN - Dat je voor mooie foto's en bijzondere plekken echt niet naar het buitenland hoeft af te reizen, bewijst deze foto van de Naardense Wendela van Beek wel. Afgelopen maandag maakte ze tijdens een avondwandeling over de Vestingwallen een foto van de indrukwekkende luchten boven de Vestingstad. De Vestingwallen zijn populair onder wandelaars vanwege de rust en het uitzicht.

Reinier van der Hulst

Werkzoekend, 26 jaar, woont sinds juli in Bussum, daarvoor in de Hilversumse Meent en Naarden

Werkzoekend?
"Het liefst zou ik als redacteur of beleidsmedewerker aan de slag gaan, voor bijvoorbeeld websites, gemeenten, semi-overheid of goede doelen. Daarnaast ben ik fractieondersteuner namens GroenLinks Gooise Meren."

Wat doe je bij GooiTV?
"Ik ben redacteur. Zo schrijf ik de teksten voor de rubriek 'Kort Nieuws' in het programma TV Magazine. Daarnaast help ik met de administratie."

Wat kijk jezelf op tv?
"Voetbal, quizzen, actualiteitenprogramma's en heel af en toe een serie. Maar ik kijk ondertussen meer YouTube dan televisie."

Wat zou je doen met 100 euro?
"Of als reserve achter de hand houden, of een weekend even lekker weg."

En met een miljoen?
"Schulden aflossen, een paar mooie spullen voor mezelf kopen en delen met dierbaren."

Wat weten de mensen niet van je?
"Dat ik voor mijn gevoel een halve Vlaming ben. Voor mijn studie heb ik een jaar in Leuven gewoond."

Welk boek lees je?
"Momenteel 'Framing'."

Wat voor muziek luister je?
"The Beatles, Supertramp, Queen en Harrie Jekkers."

Waar in Bussum kom je graag?
"Drusius. Daar ben ik al jaren vaste klant."

Goed gesprek?
"Met mijn beste vriend. Die komt in augustus terug van een wereldreis en ik ben echt razend benieuwd wat hij allemaal heeft meegemaakt."

Een dag de burgemeester?
"Ik zou me inzetten voor eenheid. Laten we eens vooruitkijken en niet meer denken vanuit de voormalige gemeentes."

Vestingeiland half augustus weer van start

NAARDEN - Over minder dan twee weken kunnen zo'n 500 kinderen, verdeeld over twee weken, zich weer vijf dagen lang vermaken op het Vestingeiland met hutten bouwen, zwemmen, spelletjes en op vrijdagavond de afsluitende kinderkermis.

Ook dit jaar moest de organisatie weer veel kinderen teleurstellen. Het buitenfestijn is onverminderd populair onder kinderen van 8 t/m 12 jaar. Marij Stolp, een van de begeleiders, laat weten dat ze vooral voor de tweede week veel kinderen moesten teleurstellen. "Per week kunnen er 250 kinderen meedoen. Voor de tweede week hadden we 500 inschrijvingen." De eerste week was met een handjevol overschrijvingen duidelijk minder in trek. Was het vroeger voorbehouden aan kinderen uit Naarden, nu zijn ook kinderen uit de nabije omgeving welkom.

Programma
De eerste twee dagen worden zoals vanouds besteed aan het bouwen en verfraaien van de hutten door de kinderen zelf. Woensdag wordt de mooiste hut door een deskundige jury gekozen en donderdag staat vooral in het teken van waterpret. Er kan een duik in het water worden genomen en de Naardense brandweer komt op bezoek met een brandweerwagen. Wie geen zin heeft in water kan zich vermaken op de grote kabelbaan. De tweede week wordt het programma herhaald met een nieuwe groep kinderen.

Bij slecht weer gaat het Vestingeiland overigens gewoon door. Er is altijd een alternatief programma achter de hand. Dan komen de regenpakken uit de kast en worden er waterglijbanen gemaakt, laat Stolp weten.

Organist Wybe Kooijmans brengt nieuwe cd uit

Muziek opgenomen in de Grote Kerk Naarden

Projectleider Smits, Kooijmans en opnameleider Meijer. Foto: Bob Awick

NAARDEN - De nieuwste cd van organist Wybe Kooijmans is sinds begin juli te koop. Van de 500 gedrukte exemplaren zijn er nu een aantal verkocht. De cd, die alleen te koop is tijdens zijn concerten en in de Grote Kerk, is zorgvuldig samengesteld.

De eerste oplage is met 500 beperkt, maar volgens Henk Eijlers, voorzitter van de Commissie Orgelconcerten, kan er altijd bij worden besteld. De verkoop loopt, maar moet nog wel op gang komen, laat hij weten. "Het is geen landelijke uitgave natuurlijk", voegt hij daaraan toe. "We moeten het vooral van lokale verkoop en van horen zeggen hebben."

Voor de opnames speelde Kooijmans op alle drie de orgels die de Grote Kerk rijk is. Van het grote orgel tot het kleinere koororgel en het huiskamerformaat kabinetorgel. Het zijn 'de vergeten parels uit de orgelliteratuur' die een plekje op het rondje schijfje hebben gekregen. Zowel liefhebbers van lichte als wat zwaardere orgelmuziek komen aan hun trekken en als uitstapje zijn er zelfs jazzy akkoorden van de Hongaars-Duitse componist Gérdonyi te horen.

Drie orgels
Kooijmans speelde afwisselend op de drie orgels, afhankelijk van het muziekstuk. In totaal duurden de opnames twee dagen, verspreid over enkele maanden. Voornaamste reden: de gewenste stilte tijdens de opnames. Het hoofdorgel was als laatste aan de beurt. Kooijmans liet eerder al weten dat hij de opnames als topsport beschouwt, maar dat alle opnames en met name die van het hoofdorgel goed gingen. Voor de hoofdorganist heeft dit orgel geen geheimen meer. De cd zal ook te downloaden zijn via iTunes.

Braderie in de Vesting

NAARDEN - De straten van de Vesting zijn zondag het toneel van de jaarlijkse braderie. Vanaf 13.00 uur worden de Marktstraat en de Cattenhagestraat daarvoor afgesloten voor verkeer.

Tijdens de braderie zijn er diverse kraampjes, er is muziek en tal van activiteiten zoals een zweefmolen, een minidierenboerderij en zelfs bungee-trampoline springen. Wie even genoeg heeft van het feestgedruis kan in de Grote Kerk World Press Photo bezoeken, een museum induiken of met de rondvaartboot de gracht op gaan.

Gezamenlijke tentoonstelling is start van samenwerking

World Press Photo en KidsRights: aandacht voor kinderrechten

World Press Photo trekt altijd tienduizenden bezoekers naar Naarden. Foto: Bob Awick

door Yvette de Vries

NAARDEN - De World Press Photo-tentoonstelling van dit jaar in de Grote Kerk krijgt een bijzonder tintje. Gelijktijdig zal ook de expositie The International Children's Peace Prize' van de Stichting KidsRights te zien zijn. Een kleurrijke verzameling van foto's, films en verhalen van en over de winnaars van de Internationale Kindervredesprijs. Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van de stichting, is van mening dat de beide tentoonstellingen goed op elkaar aansluiten.

De samenwerking is zo'n drie maanden geleden ontstaan. Lars Boering van de Stichting World Press Photo en Dullaert zien het als de start van een langdurige samenwerking waarmee ze kinderrechten onder de aandacht willen brengen. Dullaert: "Bij veel World Press Photo's zie je een situatie waarin kinderen voorkomen. Als slachtoffers van oorlogsgeweld en nu ook met de vluchtelingenproblematiek."

Kesz Valdez won de Children's Peace Prize in 2012. Foto: EvertJan Daniels (KidsRights)

'Kinderen laten zien dat er hoop is en verandering mogelijk is'

Hoop staat centraal
Die foto's van World Press roepen bij Dullaert altijd vragen op over de toekomst. Over hoe het verder gaat met de wereld. Maar hij ziet ook dat juist uit de verhalen van kinderen, de winnaars van Children's Peace Prize, hoop spreekt. "De hoop staat centraal bij KidsRights. De kinderen laten zien dat verandering mogelijk is, ze hebben geen netwerk of macht, maar door hun verhaal en hun kracht kunnen ze wel verandering teweegbrengen." De expositie laat niet alleen de strijd zien, maar brengt ook de activiteiten en projecten in beeld van deze kinderen waarmee ze de omstandigheden en levens van leeftijdgenoten in hun omgeving, maar ook daarbuiten hebben verbeterd. "Het zijn geweldige verhalen die zeer inspireren", aldus Dullaert. Hij noemt ze steevast 'changemakers voor kinderrechten'. In de Grote Kerk wordt zo'n 100 vierkante meter ingeruimd met de verhalen van deze kinderen. Eén van hen is Malala Yousafzai, de Pakistaanse kinderrechtenactiviste die in 2013 de Internationale Kindervredesprijs won en vervolgens in 2014 de Nobelprijs voor Vrede. De verhalen komen vaak op bijzondere wijze onder de aandacht van de stichting van Dullaert. Hij noemt het verhaal van Malala als voorbeeld. "In 2011 kregen we een handgeschreven briefje van een hoofdonderwijzer waarin hij vertelde over een bijzonder meisje." Het winnen van de Kindervredesprijs heeft volgens Dullaert een enorme impact op het land van herkomst van de winnaar. En ook de impact op de regio is vaak groot. Toen de destijds 14-jarige Prakash Gurjar uit India de prijs won voor zijn strijd tegen kinderarbeid en het bevrijden van de kinderslaven in zijn land kon de regering het niet meer verzwijgen. "Men moest er wel over gaan praten en zo kwam het ook onder de aandacht van de toenmalige premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij stelde toen 220 miljoen beschikbaar aan India."

Extra podium
Dullaert is blij dat de expositie kan meereizen met World Press Photo en ook Naarden aandoet. De jaarlijkse expositie in Naarden staat altijd volop in de belangstelling en trekt veel bezoekers. Een mooie kans om de verhalen van de kinderen en KidsRights een groter en extra podium te geven. Want KidsRights is dan wel van Nederlandse bodem, in eigen land blijft de aandacht vaak beperkt tot het Jeugdjournaal. In het buitenland halen ze de voorpagina's van kranten als The Times en Le Monde. In Zutphen, waar de gezamenlijke tentoonstelling als eerste te zien was, was er in ieder geval al veel publiciteit. Dullaert: "Als er in Naarden hetzelfde aantal bezoekers komt als in voorgaande jaren ben ik al heel blij."

World Press Photo                        

World Press Photo 2016 is te zien vanaf zaterdag 6 t/m zondag 28 augustus in de Grote Kerk Naarden. Naast de expositie van KidsRights zijn ook de winnende foto's van onder meer de Zilveren Camera te zien. Meer informatie is te vinden op www.grotekerknaarden, www.worldpressphoto.org en www.kidsrights.nl.

In het buitenland heeft de Stichting KidsRights meer bekendheid

Kinderrechten
De Internationale Kindervredesprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind dat op bijzondere wijze strijdt voor verbetering van kinderrechten.

De expositie toont onder andere foto's en verhalen van winnaars als Nkosi Johnson, die opkwam voor de rechten van kinderen met hiv, en Malala Yousafzai, die de Internationale Kindervredesprijs in 2013 won voor haar inzet om meisjes toegang tot onderwijs te bieden. Malala won vervolgens in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede.

Buitenland
De gezamenlijke tentoonstelling is hierna nog te zien in Amsterdam. Volgend jaar reist de The International Children's Peace Prize door naar het buitenland, waarbij ook New York in de planning staat.

Uit de Historie van Bussum en omgeving

De Gooi en Eemlander 11 november 1927.

Hoenderopfokpark Gooi-Oord

'Kippen fokken, - wat is daar nu van te vertellen?' …. verzuchtte een redacteur van het (soms pikant) geïllustreerde tijdschrift 'Het Leven' van 10 maart 1928. Hierna bracht hij het tot een paginagroot artikel over hoenderopfokpark Gooioord in Bussum.

De Gooi en Eemlander 15 augustus 1928.
Kippen, niets dan kippen! (coll. Spaarnestad).
Norton broedmachine (coll. Spaarnestad).

Omstreeks 1880 is er al sprake van een hoenderpark op landgoed Gooioord aan de Amersfoortsestraatweg, naast de toenmalige uitspanning De Gooise Boer op de grens van Bussum en Hilversum. In 1901 is in een notariële acte sprake van een 'kunstmatige hoenderfokkerij' op het landgoed. Het artikel in 'Het Leven' biedt een mooie inkijk in het reilen en zeilen van deze hoenderfokkerij, die toen onder leiding stond van Coen Saarloos.

De fokkerij bestond uit leghuizen, een grote Newton-broedmachine, een centraal verwarmd kuikenopfokhuis voor zo'n 4000 kuikens en een grote buitenruimte met overal kippen! Op de foto van de buitenruimte staan rechts opfokhokken, bovenaan links is de voormalige villa Gooioord te zien. Het meest interessante onderdeel van het bedrijf was de grote, door drie kachels gestookte Newton-broedcentrale, uitgerust met 48 laden die elk 150 eieren konden bevatten. Zo konden 7200 eieren tegelijk worden uitgebroed. Het broedproces vroeg grote nauwkeurigheid: temperatuur 37,8 graden, luchtvochtigheid 50%. Na gemiddeld 21 dagen kwamen de kuikens uit, om vervolgens in het kuikenopfokhuis (op-)gevoed te worden voor de handel.

In Gooioord werden zowel bedrijfshoenders als sportkippen van een groot aantal verschillende rassen gefokt. Kippenkenners roemden de collectie van hoenderpark Gooioord hogelijk; ze werd genoemd als een van de allerbesten in Europa. Die roem wordt ondersteund door berichten in de pers van die dagen. Saarloos nam deel aan diverse pluimveetentoonstellingen en sleepte daarmee vele prijzen en eervolle vermeldingen in de wacht. Een van de krantenberichten vermeldt, enigszins zuur: '… dat genoemde heer Saarloos wel het leeuwendeel der prijzen weghaalde'.

In de jaren dertig van de vorige eeuw gingen Gooioord en omgeving op in een van de uitbreidingsplannen van de gemeente Bussum. In 1934 verhuisde Coen Saarloos met zijn gezin naar Amsterdam.

Ben Koning

donderdag 4 augustus

Bridgen

WOC Spieghelwijck 9.30 uur

Iepenlaan 354a, tot 11.00 uur. Info: 035-6911903

Orgelconcert

Grote Kerk 20.15 uur

Door Wybe Kooijmans en Olof Vugs met een licht programma met werken van merendeels Engelse componisten.

vrijdag 5 augustus

Biljarten

WOC Spieghelwijck 10.0 uur

Biljarten voor beginners en gevorderden, Iepenlaan 354a. Tot 12.00 uur. Opgeven via 035-6918829.

Theesessie

WOC Spieghelwijck 14.00 uur

Info via 035-6910694.

Broodje+

Brinklaan 18.00 uur

Door Ruimte. Rechts naast de Maria(koepel)kerk. Inloop vanaf 17.30 uur met koffie/thee, daarna broodmaaltijd, met soep en een snack. www.ruimte-bussum.nl.

Goed Gesprek

Brinklaan 19.15 uur

Een goed gesprek door Ruimte. Rechts naast de Maria(koepel)kerk. www.ruimte-bussum.nl.

zaterdag 6 augustus

Garageverkoop

Garagebox 348 14.00 uur

Ten behoeve van activiteiten voor de bewoners. Locatie Iepenlaan.

zondag 7 augustus

Rondleiding

Comenius Museum 15.00 uur

Tijdens deze dag is ook de tentoonstelling 'Wereld Beeld' te zien. Ook op zondag 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december zijn er gratis rondleidingen. Rondleiding is gratis, toegang museum € 6,-. Aanmelden via info@comeniusmuseum.nl.

maandag 8 augustus

ANBO SeniorenCafé

Stokjes en Lepel 10.30 uur

Nassaustraat 3 b te Bussum. Tot 12.00 uur. Ook voor niet-leden. Consumpties voor eigen rekening.

woensdag 10 augustus

Fietstocht

WOC Bellefleur 11.00 uur

Start vanaf Mackaylaan 11a Naarden. De lengte is maximaal 35 km. Zelf lunchpakket en drinken meenemen. www.wocbellefleur.nl

Jeu-de-boules

WOC Spieghelwijck 14.00 uur

Een ontspannend en boeiend spel buiten bij WOC Spieghelwijck. Info. 035-6911903.

Schakel Zomer-BBQ

De Schakel 16.45 uur

Grootse zomer-BBQ. Inschrijven via De Schakel, per telefoon of per e-mail. Kosten in totaal € 7,50 per persoon. Kol. Verveerstr. 74 Naarden. info@wijkpostdeschakel.nl.

donderdag 11 augustus

orgelconcert

Grote Kerk 20.15 uur

Orgelconcert door Ab Weegenaar, met werken van onder meer M. Reger en A. Guilmant.

zondag 14 augustus

Dvd-voorstelling, soosmiddag

De Palmpit 14.30 uur

Dvd op groot scherm. Aanvang 14.30 uur. Toegang € 2,-.

Zomerorgelconcert

Koepelkerk 19.30 uur

door Lidia Ksiazkiewics, organiste in de kathedraal van Laon en begeleidend pianiste aan het Conservatorium in Straatsburg. Kaarten € 10,- (tot 18 jaar gratis) via www.orgelkoepelkerk.nl en aan de deur.

zondag 15 augustus

Seniorenweek

Uit-Wijk 10.30 uur

Dr. Schaepmanlaan 10. Van 15 t/m 26 augustus a.s. Inschrijven via jrossum@versawelzijn.nl.

dinsdag 17 augustus

Bus- en wandeltocht

Gooise Meren 12.15 uur

Bus- en wandeltocht langs historische plaatsen in de gemeente. Duur ruim drie uur. Opstappen op diverse plekken. Opgeven en informatie: bustochtengm@gmail.com. € 5,- p.p.

Versa vrijwillgerscentrale

Forteiland Pampus zoekt gidsen. Onze gidsen leiden in groepen van maximaal 25 personen bezoekers rond door het fort.

Het Vestingmuseum zoekt iemand voor het team van de technische dienst voor 16 uur per week.

De Zandzee zoekt wandelvrijwilligers die onze mensen een frisse neus in de buitenlucht gunnen.

Forteiland Pampus zoekt mensen voor de gecombineerde functie informatiebalie en winkel. Informeren van bezoekers, verkoop in de winkel of in de horeca.

Filmhuis Bussum

Petting Zoo.

*In PUBLIEKE WERKEN herleven 19e-eeuws Amsterdam en de Drentse turfvelden levensecht. Met Gijs Scholten van Aschat.
*Bitterzoet PARCHED volgt vier vrouwen in kleurrijk India in hun streven naar een eigen leven.
*RACE speelt in 1936 in Berlijn. Jesse Owens doet als zwarte Amerikaan mee aan de Olympische Spelen en geeft Hitler het nakijken.
*THE RED TURTLE is de eerste lange animatiefilm van de Nederlandse Oscarwinnaar Michael Dudok de Wit. Een prachtig sprookje voor jong en oud.
*In het kalm subtiele 45 YEARS maken Charlotte Rampling en Tom Courtenay invoelbaar hoe je jaloers kunt worden op de eerste geliefde van je man, zelfs als zij niet meer leeft.
*MAGGIE'S PLAN is een romantische klucht met Julianne Moore en Ethan Hawke.
*In THE LADY IN THE VAN bivakkeert een dame jarenlang bij een schrijver op de oprit. Op herhaling in Filmhuis Bussum.
*Debuutfilm PETTING ZOO laat zien hoe een kwetsbaar tienermeisje in Texas omgaat met haar onvoorziene zwangerschap.
*In KNIELEN OP EEN BED VIOLEN verliest een vader zich in het geloof, waardoor beide ouders vereenzamen. Verfilming van Jan Siebelinks bestseller.
*SNEAK PREVIEW: verrassingsvoorstelling voor een breed publiek.

Alleen een wonder kan HCAW nog aan play-offs helpen

Bussumse honkballers vechten de komende dagen voor hun laatste kans

Foto: Bastiaan Miché

BUSSUM - Er moet wel een groot wonder voor gebeuren, maar de honkballers van HCAW hebben nog een kansje om vanaf volgende week mee te doen aan de play-offs van de hoofdklasse. De Bussumers spelen vanaf morgen (donderdag) hun laatste 'normale' reeks duels en moeten een achterstand van zes punten goedmaken op de nummer 4.

Afgelopen weekend toonde HCAW nogmaals dat het heel wat stappen heeft gemaakt het afgelopen jaar. De Bussumers waren zowel donderdag (3-2), zaterdag (4-3) als zondag (4-6) te sterk voor Glaskoning Twins.

Alleen als HCAW naast morgen ook zaterdag en zondag het lager geklasseerde DSS weet te verslaan heeft het een goede kans om de play-offs nog te halen. Daar staat wel tegenover dat concurrent Kinheim, dat momenteel met zes punten voorsprong een plek boven HCAW staat, geen enkel punt mag pakken tegen het lager geklasseerde Glaskoning Twins. Alleen dan kan HCAW de achterstand dus goedmaken.

HCAW kent verreweg haar beste honkbaljaar sinds tijden

HCAW heeft een voordeel: de duels van deze week kunnen de Bussumers, als er zelf gewonnen wordt, alleen maar een goed resultaat opleveren. Mocht concurrent Kinheim wel gewoon doen wat het moet doen en Glaskoning Twins verslaan, dan stelt HCAW hoe dan ook plaats 5 van het klassement zeker.

Dat levert dan wel geen play-offs op, maar geeft HCAW wel een paar voordelen als het straks van start gaat met de play-downs voor klassebehoud. De Bussumse honkbalhoofdklasser gaat dan van start met zes punten, meer dan de rest van de tegenstanders, en kan daarmee al na het eerste weekend van de play-downs deelname aan de hoofdklasse van volgend jaar zeker stellen.

Sterk jaar achter de rug
Wat er de komende dagen ook gaat gebeuren, HCAW kent verreweg haar beste honkbaljaar sinds tijden. Terwijl HCAW de afgelopen jaren steeds tot de laatste dag moest knokken voor klassebehoud, staat het er nu veel beter voor. Het doel van de Bussumers was zolang als dat lukte mee te doen om de play-offs. En dat lukt HCAW dus tot aan het laatste weekend. Dat mag met recht knap genoemd worden. HCAW trok afgelopen najaar heel wat andere spelers aan en kreeg daarnaast nog een andere coach voor de groep. Het bleek al snel goed te gaan. Maar het had nog beter gekund: de Bussumers verspeelden vooral tegen L&D Amsterdam Pirates en Curaçao Neptunus dure punten. Als HCAW de afgelopen weken aan slag scherper was geweest, had het veel meer punten kunnen pakken.

Komende tegenstanders
Als HCAW de play-offs nog weet te halen dan speelt het de komende weken tegen L&D Amsterdam Pirates, Curaçao Neptunus en Vaessen Pioniers. Zo niet, dan spelen de Bussumers dus gewoon play-downs en treft de ploeg tegenstanders Glaskoning Twins, DSS en Pickles UVV.

Sterk SDO komt net tekort

Bussumers spelen goede oefenpot tegen ASV De Dijk

SDO kwam goed voor de dag. Foto: Johan van der Geest

BUSSUM - Er werd goed gevoetbald, maar SDO heeft afgelopen weekend geen potten kunnen breken tegen het ASV De Dijk van ras-SDO'er Jochem Twisker. De Bussumers verloren het oefenduel met 2-0.

De sterke achterhoede van SDO zorgde er voor rust voor dat het doel schoon bleef. De Amsterdamse tegenstander kreeg één goede kans en schoot zelfs raak, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na de rust speelde SDO met meer druk naar voren, waardoor de ploeg zelfs kansen kreeg. Vooral de start na rust leverde een paar goede kansen op voor de Bussumers en leek dan ook een stuk beter dan de tegenstander. De Bussumers hadden echter een nadeel: de kansen troffen geen doel. Voor SDO hadden onder meer Daniël Jacobus en Kick van Aelst goede kansen om de score te openen, maar het ontbrak aan scherpte en een beetje geluk. De tegenstander had dat geluk wel en was ook wat scherper. Met slechts een handvol kansjes scoorden de Amsterdammers twee keer, waardoor SDO werd verslagen.

Koken op inductie

Bij Kloosterman Keukens & Badkamers in Huizen kun je terecht voor de TwistPad van Neff.

Blik in de toekomst, met oog op het milieu

Hoewel we in de Gooi & Vechtstreek geen last hebben van aardbevingen door gaswinning, zoals in Groningen, is het toch belangrijk dat we ons bewust zijn van ons gasgebruik. De inductieplaat helpt ons hierin al een heel eind op weg. Hij is schoon, minder gevaarlijk en veel beter voor het milieu.

Energie besparen

Er wordt gezegd dat met koken op inductie veel energie verloren gaat. Het tegendeel is waar: de energie gaat direct naar de onderkant van de pan om die te verhitten. Zo kan tot 90% van de energie door de pan worden opgevangen en gaat er dus maar 10% verloren. Dat is een stuk minder dan bij een gasfornuis, waarbij de helft aan energie langs de pan verloren kan gaan.

Voor- en nadelen

Als de pan van het vuur wordt gehaald is de plaat snel weer afgekoeld, waardoor er na het koken geen energie onnodig verloren gaat. Naast dat dit goed is voor het milieu is dit ook erg veilig. En doordat het één gladde plaat is zonder lastige hoekjes, maakt de inductieplaat ook veel gemakkelijker schoon dan een gasfornuis. Om op inductie te kunnen koken moet er wel een extra elektriciteitsgroep worden aangelegd in de meterkast. Ook zijn de pannen die geschikt zijn voor een gasfornuis niet altijd geschikt voor een inductieplaat.

TwistPad

Met de TwistPad van Neff bedien je met één knop de hele kookplaat. Activeer de gewenste kookzone door zachtjes te drukken en draai vervolgens om de temperatuur in te stellen. Op deze manier werk je snel en nauwkeurig. De TwistPad is onder andere verkrijgbaar bij Kloosterman Keukens & Badkamers in Huizen.

Column

Goud

Zaterdag slingerde ik mijn eerste potje honing. Mijn nieuwste hobby is imkeren en wekelijks word ik door de Weesper imker Gert Admiraal geïnstrueerd hoe we met ons bijenvolkje moeten samenwerken om hen vervolgens een deel van hun voedselvoorraad te ontfutselen. Hoewel het vloeibare goud superlekker smaakt, zou ik ook best zonder kunnen, maar gewasbestuiving is de werkelijke reden waarom het van het grootste belang is dat het niet alleen goed blijft gaan met de bijen, maar ook met de hommels, vlinders en andere insecten.

Zonder hier in te gaan op de oorzaken van bijensterfte is het duidelijk dat in ieder geval ook voldoende nectar en stuifmeel noodzakelijk is om de afname van het bijenaantal te keren. De gemeente kan hierin voorzien door bij de aanplant van straat- en parkbomen juist die soorten te kiezen waar de bij haar voedsel uit haalt. Ik noem hier een paar belangrijke die elkaar als voedselbron opvolgen: de wilg bloeit als eerste met zijn wilgenkatjes in het vroege voorjaar, in juni gevolgd door de acacia met zijn roomwitte, welriekende bloemtrossen en de linde in juli. Vervolgens doet de honingboom zijn naam eer aan met witte bloempluimen in augustus. Als de gemeente dan ook nog braakliggende bouwterreinen inzaait met speciaal voor bijen samengestelde wilde bloemenmengsels, levert zij een flinke bijdrage aan de biodiversiteit.

Op de Theetuin gaan we in het najaar ook een aantal bomen planten die heel toepasselijk bijenboom heten, de Tetradium daniellii. Dit kleine parasolvormige boompje bloeit in de nazomer met geelwitte bloemschermen gevolgd door donkerrode bessen: ook geschikt voor de wat grotere particuliere tuin. In een kleine tuin, op een balkon of dakterras kun je bijen ook blij maken met een bijenhotel en planten die rijk aan nectar zijn, oftewel drachtplanten, zoals klimop en kamperfoelie of wintergroene struiken zoals buxus, struikklimop, cotoneaster, berberis en tijm. En je kunt natuurlijk jezelf en de bijen plezieren met kleurrijke vaste planten in je tuin met voorjaarsbloei, zoals Alyssum, Arabis en Bergenia. Voor de zomerbloei kun je denken aan kattenkruid, distels, slangenkruid, korenbloem, klokjesbloemen, salie, kattenstaart, pioenrozen en rozen, terwijl zonnebloemen en herfstasters in de nazomer nog voor stuifmeel en nectar zorgen.

Ik heb een enorme bewondering gekregen voor het werk dat dit ijverige insectje verricht. U ook? Kijk dan eens op de website van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging: www.bijenhouders.nl en op de website van de bijenschans in het Corversbos in Hilversum: www.bijenschanscorversbos.nl.

Zorgen bij huiseigenaren met aflossingsvrije hypotheek

In Nederland zijn er ruim 2 miljoen huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek. 16% hiervan maakt zich zorgen over de aflossing van de hypotheekschuld op de einddatum.

Vereniging Eigen Huis adviseert huiseigenaren met een (grotendeels) aflossingsvrije hypotheek naar hun bank of hypotheekadviseur te stappen. Een deel van deze huiseigenaren is dit gesprek al aangegaan. Het andere deel ziet op tegen dit gesprek of heeft hier geen vertrouwen in.

Nieuws


Koopwoningen waren in juni 4,6% duurder dan in juni 2015. Dit is de grootste prijsstijging sinds 9 jaar. Koophuizen in Noord-Holland waren ruim 7% duurder dan een jaar geleden en hiermee is Noord-Holland de provincie met de meeste stijging. De stijging betreft alle woningtypen - appartementen in het bijzonder.

Tip!


Ga jij op vakantie? Maak het inbrekers niet te makkelijk! Laat je post weghalen door de buren, kies voor een lamp met een timer en plaats bewegingssensoren. En wacht met het plaatsen van vakantiefoto's op social media tot je terug bent. Want ook voor inbrekers is het internet een bron van waardevolle informatie.

14 / 16

*brocante*antiek*retro* elke 1e zat. v/d maand loodsverkoop 11-17 uur. Koninginneweg 66, K'hoef www.inboedelsenzo.nl ook woningontruiming. tel. 06-20777535.

Schilder heeft tijd. Hoge kwaliteit, redelijk tarief, vrijblijvende prijsopgaaf. Tel: 06-55955587.
www.vandamschilderwerk.nl

Gezocht: Schoonmaakster, met ref, NL moedertaal, huis in Naarden, 3u/2wk, a.u.b. sms/app@06-25043133.

Converse allstars in meer dan 10 kleuren vind je bij sport-inn nassaulaan 4 Bussum

Privéles Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans. 035-6839235

Vrouw zoekt werk in de huishouding met strijkwerk, 10 jaar ervaring met goede ref. in Naarden-Bussum Mevr. Heidi, 9 euro p/u. Tel.: 06-15540579.

Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak- en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974. www.arthursloodgietersbedrijf.nl

Schildersbedrijf van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Taxi naar/van Schiphol vanuit Naarden / Bussum € 50,-. A-to business (goodkinds service) tel.: 06-26984855

Gratis feestzaal tot 180 pers. incl. onbeperkt drank v.a. 10,-. Info 06-53319921

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

BUHR ZOEKT BOEDEL uw huis leeg en bezemschoon. Nu de gehele dag contact mogelijk via 06-10566581

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Gezocht: oud, antiek speelgoed, treinen, motorfiets, auto etc. Mag ook defect zijn, ook hout en metaal speelgoed. 035-6938689