NaarderNieuws

18 april 2018

NaarderNieuws 18 april 2018


Coalitievorming loopt op schema

GOOISE MEREN Achter de schermen wordt nog druk onderhandeld over een nieuw collegeprogramma onder leiding van formateur Alexander Luijten. De eerste concrete resultaten worden na de meivakantie verwacht. Luijten vertelt dat ze op schema lopen.

De basislijnen worden nu neergezet en werkgroepjes met daarin afgevaardigden van diverse fracties bespreken deelonderwerpen. Ook moet gekeken worden wie de nieuwe wethouders gaan worden. Het nieuwe college bestaat uit VVD, D66, Hart voor BNM en GroenLinks.

Om inwoners nog enigszins een stem te geven in de speerpunten van het college is er recent een mailadres aangemaakt. Inwoners en organisaties kunnen nu mailen welke punten ze belangrijk vinden en zeker meegenomen moeten worden in de onderhandelingen. Luijten is niet ontevreden met de input tot nu toe. "Dertig reacties hebben we gehad, zowel van individuele inwoners uit Gooise Meren als van belangenorganisaties. Ik wil hier nog even niets inhoudelijks over zeggen, maar wel dat al die verzamelde input wordt besproken met de betrokken partijen. Aan het eind van deze week zal ook de 'opbrengst' van de verschillende werkgroepen bekend zijn. Dan weten we hoe concreet zaken al zijn en waar de verschillen zitten. Ik ben heel tevreden over deze manier van projectmatige structuur en het levert echt iets op."
Hoe het college eruit gaat zien en hoeveel wethouders er komen, is afwachten.

Proef om debat leuker te maken

GOOISE MEREN De gemeenteraad gaat anders debatteren. Dat gebeurt als proef. De debatten moeten leuker en levendiger worden.

Raadsleden voeren nu gewoon het woord vanaf hun stoel, maar dat gaat veranderen. Als ze straks het woord voeren om bijvoorbeeld een motie in te dienen, gebeurt dat vanaf het spreekgestoelte. Voor een interruptie moeten ze straks ook opstaan van hun plaats; dat kan alleen nog maar van achter de interruptiemicrofoon. De proef wordt over drie maanden geëvalueerd. De debatten zijn overigens ook voor inwoners te bezoeken op het gemeentehuis in Bussum. En alle raadsvergaderingen kunnen live of achteraf via de website van de gemeente worden gevolgd.

'Zeer tevreden met bijna 1000 bezoekers en acht locaties'

Foto: Jessica de Jong

NAARDEN Bijna duizend bezoekers en twee extra locaties: de Nacht van Naarden afgelopen vrijdag was hiermee net zo succesvol als bij de eerste editie twee jaar geleden. "We hadden een mooi programma, lekker weer en veel mensen kwamen op de fiets. De sfeer was ontspannen", vertelt Saskia Simons van de organisatie.

9

Catherine Keyl

De talkshowhost uit Naarden staat samen met lokale gasten vanavond in deMess.

25

Een uitgelezen boek
The Man and the Artist

William Henry Singer Jr (1868-1943), a painter of Serenity, was de zoon van een Amerikaanse staalmagnaat. De naam van het echtpaar Singer is in Laren, het Gooi en Nederland bekend gebleven door het Singer Museum en Singer Theater.

Minder bekend is dat hij ook lange periodes in Noorwegen woonde en schilderde en daar uiteindelijk stierf. R.W.P. de Vries Jr schreef na zijn overlijden dit Engelstalige boek. Met een introductie in het Frans door Camille Mauclair. Met elf ingeplakte reproducties in kleur en twaalf zwart-wit foto's, 18 krijt-, pen- en houtkooltekeningen en 55 olieverfwerken. Voorin een geschilderd portret, gemaakt door zijn vriend, de schilder Jaap Dooijewaard.

Het boek telt boven de niet-genummerde reproductie-pagina's nog 60 tekstbladzijden. De omslag van het boek met slappe kaft meet 32 bij 24 cm en is enigszins gehavend. F.G. Kroonder, uitgever te Bussum, gaf het boek omstreeks 1950 uit.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar
is te koop voor 15 Euro. Mail of bel Oosterom:
oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Een rare snuiter

Leuk dat ons woord 'rare' zowel in het Duits, Frans als Engels ook 'zeldzaam' betekent. Want deze vondst van Mark met de metaaldetector hoort helemaal in deze categorie thuis.

Het gaat hier om een onderdeel van een in verre tijden veel gebruikt voorwerp, aangeduid met 'kaarsensnuiter' of kortweg 'snuiter'. Een schaarvormige tang, voorzien van een soort reservoirtje, waarmee de brandende lont van een kaars kon worden afgeknipt om walmen te voorkomen. Het stukje lont kwam dan door de schaarbeweging in het reservoirtje terecht, waar het dankzij het dekseltje uiteindelijk doofde. En juist om dat dekseltje gaat het hier. Zo te zien, na eerste schoonmaking, een onooglijk siervoorwerpje. Kom er maar eens achter wat het kan zijn geweest. Zie op de foto rechts het afgebeelde object. Ikzelf hield het op een Romeins artefact, gezien de afbeelding van de kop van Mercurius met de vleugeltjes aan zijn hoofd. Mark echter kreeg via de detectorsite 'Piep-piep' al meteen de juiste reactie: een onderdeel van een kaarsensnuiter. Er werd ook bij verteld dat het in dat en dat boek op pagina zus en zo te vinden was. Dat boek bleek dus geen ander te zijn dan 'Opgravingen in Amsterdam', dat ik ooit Mark cadeau had gedaan en waarin honderden dagelijkse gebruiksvoorwerpen staan beschreven. Zo ook een hele reeks kaarsensnuiters met een afbeelding van exact dat sierdekseltje! Zie bijgevoegde foto, datering is ergens rond 1600.

Weerbericht

Zonnig en droog, geleidelijk iets minder warm

Het weer staat onder invloed van een krachtige hogedrukzone boven het Noordzeegebied. Het veroorzaakt droog, zonnig en warm weer met een aflandige oostenwind. De aprilzomer piekt donderdag. Daarna schuift het zwaartepunt van de hoge luchtdruk tijdelijk naar het westen. De stroming wordt dan noordwest tot noord en de temperatuur komt iets lager te liggen.

Donderdag en vrijdag

Donderdag is het droog en zonnig weer. Er waait een matige zuidoostenwind. De temperatuur bereikt een zomers niveau met een maximum van 25 à 26 graden. Ook voor vrijdag wordt droog en overwegend zonnig weer verwacht. Met een naar noord tot noordwest draaiende wind tempert de warmte ietwat. De maximumtemperatuur ligt vrijdag rond 21 graden.

Het weekeinde

Zaterdag is het wederom droog en zonnig, al zijn eerst enkele wolkenvelden niet uitgesloten. Er waait een matige wind tussen noord en noordoost. Het wordt 18 à 19 graden. Zondag loopt de temperatuur bij een oostenwind weer iets op naar 20 à 21 graden. Er is zonneschijn, maar later op de dag neemt waarschijnlijk de bewolking toe. Er is dan een kleine kans op een bui.

Weetje

Donderdag 19 april kan met een maximum van 25 à 26 graden een dagrecord worden behaald. Het oude dagrecord staat op 24.3 graden op 19 april 1988. Het absolute warmterecord voor april stond lange tijd op 27.8 graden op 21 april 1968. Elf jaar geleden sneuvelde dit record. In de droogste, zonnigste en warmste april ooit, in 2007, werd het op 15 april 28.9 graden.

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. L.J.Th. Heuvelman; Naarderheem 10.30 u. ds. P. Boonstra
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie pastoor M. Costa; za. 21/04 17.30 u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. dr. M.J. Kater

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie pastoor L. Koot
*PGB Oost-Centrum Verlosserkerk 10.00 u. ds. N.W. den Bok
*PGB West Spieghelkerk 10.30u. mw. L. Wijma
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. G.J. van den Top en 16.45 u. dhr. A. Verstoep
*Remonstranten N-B 10.30 u. ds. M.F. de Vries
*Vrijzinnigen N-B 10.30 u. dhr. P.W.A. Overdiep
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. ds. A. v.d. Wijk
*Evangelisch-Lutherse Gemeente 10.00 u. mw. dr. S. Hiebsch
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P.A. Smit en 19.00 u. KerkAnders
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Vanaf 18 april zendt GooiTV
de volgende programma's uit:

- TV Magazine met diverse onderwerpen zoals de Nacht van Naarden en het 25-jarig bestaan van de muziekschool.
- RegioHub: wandelen met elkaar als therapie voor een gezonder lichaam.
- In Derde Termijn: Ruud Bochardt praat met o.a. Miriam van Meerten (VVD) waarom vrouwen zo veel voorkeurstemmen kregen bij de laatste verkiezingen.

Geluidsoverlast wordt nauwkeurig gemeten

Drie plekken bij de snelweg krijgen apparatuur

Hoeveel geluidshinder is er van de snelweg? Meten is weten, zo meent de gemeente en dus halen ze er een meetbureau bij.

Meneer Koekoek houdt al heel lang geluidsmetingen. Foto: Bob Awick

GOOISE MEREN De roep vanuit inwoners om iets te doen aan geluidsoverlast neemt toe. Wethouder Hendrik Boland heeft daarom het plan opgevat om op drie plekken in de gemeente te gaan meten hoeveel decibel aan geluid de snelweg produceert. Met de cijfers in handen hoopt hij de lobby naar Rijkswaterstaat succesvol te kunnen laten verlopen.

Gooise Meren trekt voor de metingen enkele tienduizenden euro's uit. Alleen door alles officieel te laten verlopen via een gerenommeerd bedrijf zijn er na een jaar van metingen harde cijfers om Rijkswaterstaat mee te confronteren. Want dat er echt te veel geluid vanaf de snelweg komt, dat weten met name de inwoners van het Naarderbos wel. Daar wonen ze al jaren naast de A1, maar ontbreekt iedere vorm van moderne geluidswering. Een oude zeedijk voorkomt niet dat de mensen zonder herrie in hun tuin kunnen zitten. Deze bewoners hebben een tijd geleden al de handen ineengeslagen zodat er wat meer vaart in de zaak komt. Ze beschikken inmiddels over eigen metingen, cijfers, rapporten en vergelijkingsmateriaal. Afgesproken is dat in het Naarderbos vanaf april gedurende een jaar op twee punten wordt gestart met het meten van geluid van de A1.

Muiden

Gemeente wil geen berekeningen, maar metingen op locatie

Maar het Naarderbos is niet de enige plek in de gemeente waar de inwoners de herrie zat zijn. In Muiden richt de meting zich op drie punten: bij de woonboten in de Naardertrekvaart (Maxis) en geluidshinder door het aquaduct ter hoogte van Muiden en nabij Muiderberg. Ook hier wordt gestart met de metingen, die een jaar zullen duren.

Wethouder Boland: "Vele mensen vragen mij: wat gaat de gemeente doen aan dat geluid? Dan moet ik zeggen: even niets, want er is op dit moment geen duidelijke opdracht vanuit de raad voor het college. Wel komen nu deze metingen door een erkend bureau. Samen met de bewoners zullen we ook de plek bepalen waar de apparatuur komt te staan. Als over een jaar alle metingen afgerond zijn, hebben we meer in handen dan een berekening die Rijkswaterstaat op kantoor uitvoert. Het stelt de gemeente in de gelegenheid om bij de overheid aandacht te vragen voor een eventueel verschil tussen berekende en gemeten geluidsniveau's."
Hij legt uit waarom de gegevens zo belangrijk zijn. "Rijkswaterstaat heeft het 'Meerjarenprogramma geluidsanering' dat erop gericht is om maatregelen te nemen bij huizen die bij een rijksweg liggen en waar 65 decibel wordt gemeten. Het streven is om hier de geluidsbelastingen terug te brengen tot 60 decibel. De verwachting is dat er onvoldoende budget is bij het Rijk is voor alle te saneren locaties. En daarom moeten wij die metingen doen om te laten zien hoe het hier met de overlast is."

Johan Remkes stopt ermee

GOOISE MEREN Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, legt op 1 januari 2019 zijn functie neer.

Dat heeft Remkes in een brief aan Provinciale Staten en aan de minister van Binnenlandse Zaken laten weten.

Johan Remkes (1951) is sinds 1 juli 2010 commissaris van de Koning(in) in Noord-Holland. Hij schrijft dat zijn afweging een lastige was. De reden dat hij stopt is dat hij meer tijd met zijn partner wil doorbrengen.
Ook laat Remkes weten dat hij de komende tijd nog 'met volle kracht en met plezier' blijft werken.

Bastiaan Miché wint NNP-prijs voor nieuwsbladfotografie

De winnende foto van de vreselijke brand. Foto: Bastiaan Miché

NAARDEN Fotograaf Bastiaan Miché van deze krant heeft de Prijs voor Nieuwsbladfotografie 2018 van brancheorganisatie NNP gewonnen. De prijs werd donderdag uitgereikt in Beeld en Geluid in Hilversum.

Miché wint de prijs voor zijn indrukwekkende foto van de grote brand in het Naardermeer, afgelopen juli. Bij die brand, veroorzaakt door blikseminslag tijdens hevig onweer, brandden twee monumentale boerderijen tot de grond toe af. Het was een zeer hevige brand waar brandweerkorpsen uit de hele omgeving bij betrokken waren.

Jury

De jury was erg onder de indruk hoe Miché de helse vlammenzee op de foto had vastgelegd terwijl hij moest werken onder lastige omstandigheden. De jury noemde het verder een echte nieuwsfoto die technisch goed in elkaar zit.
Miché werd geprezen om zijn vakmanschap.
De prijs, een beeldje en oorkonde, werden in ontvangst genomen door hoofdredacteur André Verheul van deze krant, omdat Miché zelf niet aanwezig was.

Daan Versteeg

Advocaat, vicevoorzitter CDA Noord-Holland, 38 jaar, woont sinds 5 jaar in Naarden

Robert Govers Fotograaf

Wat heb je met het CDA?
"Het CDA is een sterke middenpartij met redelijke standpunten, dat spreekt me aan. Het CDA heeft ook veel goede bestuurders. Dat laatste vind ik minstens zo belangrijk en het maakt mijn functie als HR-coördinator ook leuker."

Welk Goois onderwerp ga jij aankaarten in de provincie?
"Goed en gepast openbaar vervoer. Er rijden nu veel grote lege bussen door woonwijken. Dat geeft herrie, is milieuonvriendelijk en duur. Dat kan met kleine (elektrische) bussen stiller, duurzamer en goedkoper."

Ideale vrije dag?
"Rondje fietsen, naar buiten met Marieke en de kinderen en 's avonds met zijn tweeën uit eten in de Kapelstraat of de Vesting."

Wat zou je doen met 100 euro?
"Dat doneer ik aan de Poorters van Naarden."

En met een miljoen?
"Daarmee open ik dé perfecte horecagelegenheid die onze gemeente nu nog mist. Een plek waar je kunt eten, drinken én dansen. Die mag mijn zwager dan exploiteren."

Goed gesprek?
"Met oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. Over de verstoorde verhoudingen tussen alle grootmachten."

Lievelingsmuziek?
"Nederlandstalig; van kleinkunst tot smartlap."

Wat kijk je graag?
"'Stranger Things'."

Een dag de burgemeester?
"Dan zet ik mij in voor veilig spelen op straat."

Fijnste jeugdherinnering?
"25 juni 1988."

Wat weten de meeste mensen niet van jou?
"Dat ik een groot fan ben van Ramses Shaffy."

Onderzoek voorraad sociale huur

GOOISE MEREN Hoeveel sociale huurwoningen zijn er? Wat gaat er verkocht worden? Waar en hoeveel nieuwe sociale huurwoningen komen erbij? Op al deze vragen moet een grote inventarisatie antwoord geven.

Vier maanden heeft de gemeente uitgetrokken om tot een overzicht te komen. Dit is nodig vanwege de nieuwe Woningwet. Er moeten prestatieafspraken komen. Dat kan pas als duidelijk is hoe het met de positie van woningzoekende op de woningmarkt in Gooise Meren is gesteld. En als over welke instrumenten ingezet kunnen worden om die positie te verbeteren. Gebleken is dat de gemeente, corporaties en huurders hier een ander beeld van hebben. Daarom is nu afgesproken een onderzoeksperiode in te lassen. Opmerkelijk is dat totdat de inventarisatie loopt de meeste woningbouwcorporaties geen huurwoningen mogen verkopen.

Overeenkomst roeiclub en gemeente

NAARDEN Roeivereniging Naarden en de gemeente Gooise Meren hebben nieuwe afspraken gemaakt over de vaartijden op de Naardertrekvaart. Ze kunnen zich beide vinden in een compromisvoorstel.

De roeivereniging wees resoluut het idee af om de vaart te 'delen' met motorbootjes. Ze voorzagen problemen omdat de vaart vrij smal is en passeren hier lastig zou worden. Nu zijn er afspraken gemaakt waar iedereen zich in kan vinden. De komende maanden worden die in detail uitgewerkt. Het gaat dan over zaken zoals het bedienregime van de beweegbare bruggen en sluizen in de route, het handhaven, en het onderhoud van de trekvaart. De discussie over de vaarroutes werd aangezwengeld wegens het project Naarden Buiten de Vesting dat in 2020 van start gaat.

Supermarkt verdubbelt opbrengst voor Voedselbank

NAARDEN De Voedselbank Naarden, Bussum, Hilversumse Meent heeft op 6 en 7 april bij de Plus-supermarkt aan de Evert de Bruijnstraat 760 producten opgehaald. De supermarkt besloot het aantal te verdubbelen. De Voedselbank noemt het een heel mooi gebaar: "Als je bedenkt hoezeer de voedselbank afhankelijk is van acties als deze, kun je begrijpen hoeveel dank er uitgaat naar de Plus."

Aanzicht Givaudan voorgoed verdwenen

Van het pand blijft niets over. Foto: Bob Awick

NAARDEN Het historische pand aan de voorzijde van geur- en smaakstoffenfabriek Givaudan gaat compleet tegen de vlakte.

Het uit bakstenen opgetrokken fabrieksdeel aan de Huizerstraatweg is waarschijnlijk nog deze week geheel weggevaagd. Het blijkt dat het pand zwaar verouderd was en wel tegen de vlakte moest. Er zijn geen plannen voor herbouw.
Bij de fabriek hebben altijd veel mensen uit de regio gewerkt, die goede herinneringen hebben aan het pandje.

Zeer enthousiaste reacties na tweede editie van De Nacht van Naarden

Minder druk, wel volle zalen

Een gezellig avondje uit in de Vesting waar de culturele instellingen de handen ineensloegen. Dit jaar met het thema 'Geluk en ongeluk'.

Rechtspraak in het gemeentehuis. Foto: Bob Awick

NAARDEN De tweede editie van de Nacht van Naarden zit er weer op. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde avond met een bomvol programma.

'Er was te veel aanbod dus moesten we keuzes maken'

De avond begon afgelopen vrijdag voor iedereen in het stadhuis. Daar begon op diverse tijden een korte act over de rechtspraak. Ook kon men hier een stempelkaart halen en eventueel aanmelden om met een gids het programma af te werken. Een van de gidsen, Peter Senf, laat weten terug te kijken op een zeer gezellige avond. "Ik ben vrij vroeg vertrokken met een groepje van ongeveer 15 personen. Er was te veel aanbod voor de tijd die ons gegund was en dus moesten we keuzes maken. Wat mij betref was het hoogtepunt het Andreashuis. Dat lag niet alleen aan de voorstelling: het pand was voor het eerst open en je kon zien hoe prachtig het opgeknapt was. Ook de voorstelling in het Weegschaalmuseum was bijzonder leuk." Dat laatste bleek ook uit reacties in de zaal. Rasverteller Gaston Bannier uit Bussum wist met zijn trommel en opzwepende manier van vertellen de zaal muis- en muisstil te krijgen. Hij vertelde over de gruwelijkheden die in 1572 in het Spaanse Huis hadden plaatsgevonden en waarbij de complete bevolking werd vermoord. Hij deed dat heel rap, origineel en zeer bekwaam. Ook genieten was het in Podium deMess waar de zaal goed vol zat. Op het podium werden soldatenliedjes gezongen van bijvoorbeeld Lou Bandy.

Soldatenliedjes in podium deMess. Foto: Bob Awick
Vertelling van Gaston Bannier. Foto: Jessica de Jong

De schilderijen van Marjan Derksen zitten vol met gevoelens

Schilderij 'Mijn Kroon' wint award in Amerika

Kunstenares Marjan Derksen heeft een award in Amerika gewonnen voor haar kunstwerk 'Mijn Kroon' dat nu in het Nederlands Vestingmuseum te zien is.

'Mijn Kroon' heeft Award gewonnen.

BUSSUM "Geweldig vind ik het dat ik een award heb gekregen voor dat schilderij." Voor Marjan Derksen (56) is dit de vierde Amerikaanse award die ze heeft ontvangen. Daarnaast heeft ze meerdere prijzen gewonnen, waaronder de publieksprijzen Palm Award in Leipzig en 1e Prijs in Rome.

"Met het kunstwerk 'Mijn Kroon' wil ik laten zien dat elke kroon zijn eigen gewicht moet dragen. En daar bedoel ik mee dat er vroeger mensen waren die achter je stonden en je kroon droegen, maar die tijden zijn veranderd. Nu moet je de kroon zelf dragen en dat valt soms niet mee. Ook moet je het waard zijn om de kroon te dragen en die gevoelens heb ik in het kunstwerk verwerkt." Marjan wilde al van jongs af aan kunstenares worden. "Op mijn zesde won ik de kleurenwedstrijd op de basisschool. Toen wist ik het zeker en ben toen ik achttien jaar was naar de kunstacademie gegaan. Voor mijn eindexamen Handvaardigheid, wat toen helemaal nieuw was, heb ik bijvoorbeeld een woonwijk ontworpen in Papendrecht. Een groot gedeelte van mijn ontwerp is ook daadwerkelijk meegenomen in het plan." Ze heeft ook een jaar in Boedapest stage gelopen bij Dora Maurer en een werkperiode gedaan in Velem. "Met deze opleiding leerde ik meer over ambachtelijke stoffen, breipatronen en hoe je leer moet bewerken zodat ik het in mijn schilderijen kan verwerken. Ik heb toen ook een prijs in Boedapest gewonnen en ben op tv geweest met mijn kunstwerk over werken in Velem."

In Marjans kunstwerken zie je de textielkunst terug en ze gebruikt ook allerlei verschillende materialen. "In mijn studio aan de Vliegdenweg 13 maak ik schilderijen met textiele elementen zoals borduurwerk, of plak ik textiel in het kunstwerk. Ook maak ik gebruik van glasscherven, stukken sluier, parels, veren, foto's, stukken tekst op papier en halssnoeren. Ik schilder bijvoorbeeld een vrouw en verwerk daar veren en halssnoeren in die door middel van verf met het doek worden verbonden. Mijn schilderijen zijn doordrenkt met verhalen. Universele taal van het hart. Verhalen zonder woorden die vertellen dat het soms mee of tegen kan zitten. Het is maar net hoe je op dat moment in het leven staat."

Marjan is altijd met kunst bezig en af en toe heeft ze ook bijzondere projecten. "Zo geef ik een workshop 'Troostvogels maken'. Samen met kinderen of volwassenen die iemand verloren hebben, gaan verliezen of een moeilijke periode achter de rug hebben, wordt er gewerkt aan een schilderij met persoonlijke aspecten." Haar schilderijen zitten vol met gevoelens zoals liefde, maar ook met pijn. "Een confrontatie die je in mijn schilderijen ziet, betekent onvermijdelijk ook een confrontatie met het leven zelf. Alle facetten en schakeringen tussen passie en pijn zie je terug in mijn werk, maar ook vrouwelijkheid en seksualiteit."

De tentoonstelling is te zien tot en met zondag 6 mei in het Vestingmuseum aan de Westwalstraat in Naarden. Bij restaurant Elefante Bianco in Laren hangen 22 kunstwerken van Marjan tot donderdag 17 mei.

Kunstenares Marjan Derksen. Foto: Hans Runge

Ram van de Pas (13) wint bronzen medaille op NK judo

'Een geweldige prestatie'

Ram staat naast de nummer 1. Foto: Ryu 't Gooi

BUSSUM De 13-jarige Ram van de Pas heeft brons gewonnen op de Nederlandse kampioenschappen judo. "Een geweldige prestatie", vertelt zijn vader Maarten van de Pas.

In het Groningse Leek was een van de belangrijkste judo-evenementen van het jaar: de Nederlandse kampioenschappen in de leeftijdscategorie tot 15 jaar, waarbij de beste jonge judoka's streden om de Nederlandse titel. "Ram deed voor de eerste keer mee en won drie partijen met overtuiging", vertelt Van de Pas, die sinds 1994 eigenaar is van Ryu 't Gooi Sport, de judoschool van 't Gooi. "In de halve finale was hij ook goed op dreef en domineerde de wedstrijd. Het was wachten op een score. Helaas bleef deze score uit en viel die aan de andere kant. Er was aan het einde van de wedstrijd onvoldoende tijd voor Ram om dat recht te zetten en gingen we naar huis met een bronzen medaille. Fantastisch gedaan." De dochter en zoon van Maarten van de Pas geven ook les bij Ryu 't Gooi Sport. "De kinderen zijn met judo opgegroeid en bij Ram zag je op zijn derde al dat hij een groot talent heeft voor deze sport. Hij is al viermaal districtkampioen Midden-Nederland onder de twaalf jaar geworden." Van de Pas vertelt dat de droom van zijn zoon is om als judoka naar de Olympische Spelen te gaan, maar dan wel om kampioen te worden. "Altijd mooi zo'n droom en we gaan stap voor stap bekijken hoe hij dat kan bereiken. Het is belangrijk dat Ram zichzelf blijft ontwikkelen en verbeteren. Bij deze sport wordt er getraind op kracht, snelheid, conditie, lenigheid, coördinatie en gecontroleerd spiergebruik. Met judo leer je je geest en lichaam te trainen en te ontwikkelen en daarom is deze sport ook heel goed voor jonge kinderen. Bij ons geven we judolessen, wedstrijdjudo en kun je de zwarte band halen. Ryu 't Gooi heeft alle mogelijkheden om je in deze fascinerende sport te ontwikkelen."

NVC wint van SO Soest

Een 0-1-overwinning voor de voetbalclub. Foto: Rob Snijders

NAARDEN NVC moest het opnemen tegen SO Soest met als eindresultaat drie punten voor de thuisclub.

NVC had een hele lastige middag tegen SO Soest. Het werd een enerverende wedstrijd op het scherpst van de snede. Eerst had SO Soest de touwtjes in handen, maar NVC liet zich niet kennen, met als eindresultaat voor de rust een 0-0-stand.

De tweede helft was een kopie van de eerste helft met één groot verschil:. NVC wist met een prachtige aanval te scoren. Nét over de middellijn kopte Don Day een lange bal van achteruit knap op Tom Beekman, die een van de belangrijkste treffers van dit seizoen maakte: 0-1.

Feestvreugde

Daarna drong SO Soest zeker nog aan en was er nog een aantal hachelijke momenten voor het doel van NVC. Met enig fortuin werd de nul gehouden en sleepte NVC de drie punten binnen. De feestvreugde na afloop werd nog vergroot doordat Kampong inderdaad met 3-1 ten onder was gegaan.

SDO wint met 0-4 tegen RKAVV

Foto: Johan van der Geest

BUSSUM SDO heeft opnieuw een uitduel gewonnen. De heren kijken terug op een geslaagde wedstrijd. RKAVV was vooral gevaarlijk via vrije trappen en corners. Daartegenover was SDO vooral in de tweede helft sterk in de omschakeling en combinatie via de goed spelende Jasper Spanjerberg. Ze wonnen met 0-4 tegen RKAVV. Goals waren er onder andere van Theo Visser (op de foto).

HC Naarden is lekker op dreef

Promoveren zit er dik in. Foto: HC Naarden

NAARDEN De heren van HC Naarden kijken terug op een superzondag. Ze deden goede zaken en wonnen van Bennebroek. Het gaat erg lekker en de promotie naar de Overgangsklasse komt steeds dichterbij.

Na een wat stroeve start stond het met rust toch al 4-1. De wedstrijd was daarmee eigenlijk al beslist. Uiteindelijk stond er 5-2 op de borden. Doelpunten werden gemaakt door Wouter Leurink(2x), Luca van der Linden, Nimo van Hout en Niels de Jong. Met nog vier wedstrijden te spelen komt de gewenste promotie voor Naarden wel heel dichtbij.
De dames deden het ook goed. Na een zinderende wedstrijd werd het 2-2 tegen Zwolle. In het begin was Zwolle (nr. 1 in de competitie) de bovenliggende partij. Na de rust herpakte Naarden zich, knokte terug en werd het 2-2. Waarna Naarden met shoot-outs wist te winnen. Naarden verstevigt hiermee haar derde plek in de competitie.

Dames Gooische promoveren

Foto: Gooische

BUSSUM Gooische is blij: zondag wisten de dames te promoveren. Vanaf volgend seizoen spelen ze in de Overgangsklasse. Het was onverwachts, na een zware wedstrijd zondag tegen Beuningen. De komende tijd spelen ze nog vol voor het kampioenschap.

'Door in beweging te komen, word je fitter en ga je je ook weer beter voelen'

Buurtsportcoaches zetten met de gezondheidsbeurs in op bewustzijn en bekendheid

Buurtsportcoaches, wijkcoaches, Versa Welzijn, de gemeente en tal van andere instanties sloegen de handen ineen voor de gezondheidsbeurs.

Ouderen konden meedoen aan diverse testen. Foto: Bob Awick

BUSSUM "Het is onze belangrijkste opdracht om een gezonde levensstijl te bevorderen. Waarbij regelmatig sporten en bewegen, samen met andere mensen, centraal staat", vertelt een enthousiaste Caroline Kempkes. Ze is een van de buurtsportcoaches van Gooise Meren en afgelopen zaterdag was er een speciale fitheidstest voor inwoners van Bussum-Zuid en een gezondheidsmarkt Vitaal Ouder Worden.

'De meeste mensen willen het liefst iets in de buurt doen'

Die test bleek een schot in de roos. In totaal tachtig senioren, tussen de 70 en 80 jaar, hadden zich aangemeld. Ze konden zich bij vijf zogenaamde teststations laten testen op onder meer cholesterol, beweeglijkheid, bloeddruk en knijpkracht en uithoudingsvermogen. Het leverde flink wat inspanning en de nodige zweetdruppels op, waarna iedere deelnemer een persoonlijk bewegingsadvies kreeg. Caroline: "We hebben echt veel mensen kunnen helpen door hun fysieke gesteldheid op deze manier zichtbaar te maken." Missie geslaagd dus. Door de gezondheidsbeurs te combineren met de fitheidstest en het advies op maat konden de buurtsportcoaches het advies meteen koppelen aan een specifieke beweegactiviteit in de buurt. Caroline: "We weten dat veel mensen het liefst in de buurt wat willen doen en hebben vooraf ook geïnventariseerd wat er al in de buurt aangeboden wordt. Is er behoefte aan specifieke beweegactiviteiten en zijn die er (nog) niet, dan zetten de buurtsportcoaches deze in eerste instantie zelf op. Maar uiteindelijk is het altijd de bedoeling dat deze overgenomen worden. Bijvoorbeeld door een zzp'er die bevoegd is om bewegingsles te geven, maar ook bijvoorbeeld een vereniging of sportschool. Waar de ene deelnemer in de uitslag van de fitheidstest zijn vermoedens bevestigd zag - "Ik weet dat ik nog wel wat moet doen" - kreeg de ander de bevestiging dat hij of zij goed bezig was. "Een meneer was zo gedreven, die wilde de hoogste score behalen op alle testen. En dat is hem ook gelukt." Maar het is duidelijk dat deze meneer niet tot hun doelgroep behoort. Of dat dan alleen de ouderen zijn die wat meer moeten bewegen? Nee, zeker niet. De buurtsportcoaches richten zich op iedereen die te weinig beweegt. Van kleuters die meer moeten bewegen tot volwassenen met een burn-out of chronische aandoening en senioren. "Door weer in beweging te komen ga je weer deelnemen aan het leven. Letterlijk en figuurlijk, want ook de gezelligheid die het bewegen met anderen met zich meebrengt heeft een positieve invloed op je gezondheid." Tijdens de beurs was er ook aandacht voor valpreventie en de cursus die op 23 april van start gaat. Caroline: "Met deze cursus zorgen we dat mensen zich weer zekerder voelen en weer meer durven te bewegen." Aanmelden kan via caroline@buurtsportcoachgm.nl of 06-16158131.

Een geslaagde open dag voor studio YogaYvonne

Op de open dag waren ook andere ondernemers present. Foto: Bob Awick

NAARDEN Yvonne Reichardt blikt tevreden terug op de derde open dag sinds ze dertien jaar geleden haar yogastudio YogaYvonne startte. "Ik vind al die ontmoetingen echt heerlijk en we hebben ook tal van vragen kunnen beantwoorden."

Zo waren er ook mensen met bijvoorbeeld een hernia of schouderklachten. "Het is mooi als we hen toch wat verder kunt helpen. Mensen zijn soms bang om te bewegen." Dat was ook de insteek van de dag: mensen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met yoga en laten ervaren wat het voor je lijf en geest kan doen. "Je wenst dat mensen gezond en blij zijn en het is mooi dat yoga daar iets aan kan bijdragen." In totaal waren er 12 lessen waaruit bezoekers konden kiezen. Veel mensen hebben meerdere lessen gevolgd. Een geslaagde dag dus, waarin voldoende zaadjes zijn geplant, volgens Yvonne. In totaal toonden zo'n vijftig mensen belangstelling. De meeste waren voor het eerst in de yogastudio aan de Lambertus Hortensiuslaan. Mannen en vrouwen, jong en oud. Een mooie mix die Yvonne en haar mededocenten ook in de dagelijkse lessen terugzien. Want ondanks dat het merendeel van de yogabeoefenaars nog wel vrouw is, is er ook een flink aantal mannen dat een of meerdere yogalessen bij hen volgt. Ook ziet Yvonne steeds meer jongvolwassenen met stress- en burn-outklachten.

Minimarkt

Veel belangstelling was er ook voor de minimarkt tijdens de open dag. Zeven ondernemers uit het Gooi konden zichzelf presenteren. Alles met een link naar yoga: van yogamatjes tot hennepproducten. Wie naar huis ging kreeg ook nog een goedgevulde goodiebag mee. Uiteraard gevuld met producten van ondernemers uit de regio. De open dag was ter ere van het 13-jarig bestaan en werd in kort tijdsbestek georganiseerd. Yvonne: "Ik kijk niet te ver naar voren, soms is het opeens het goede moment ervoor."

Isoleren van buitenaf

De voorbereidingen zijn begonnen om de woningen energiezuiniger te maken. Foto: Bob Awick

BUSSUM Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken maakt 150 woningen aan het Eendrachtpark energiezuiniger.

"De woningen zijn gebouwd in de jaren 20 en 30", meldt de woningcorporatie. "Het uitgangspunt bij de werkzaamheden is om de karakteristieke details te behouden of terug te brengen."

Energiezuiniger

De huurwoningen worden energiezuiniger gemaakt door het isoleren van het dak met isolatieplaten van buitenaf. Ook de dakkapellen en dakpannen worden vervangen. In plaats van de bestaande dakgoten komen er nieuwe zinken goten.

Ook worden de gevels van buitenaf geïsoleerd en de kruipruimtes worden voorzien van isolatieparels. De kozijnen van de woningen en de voordeuren worden allemaal vervangen en op de zolders komen mechanische ventilatieboxen. Om de huurwoningen nog meer op te knappen, wordt het houtwerk aan de buitenzijde geschilderd.
Aan de Abraham Kuyperlaan 8 en het Eendrachtpark 40 heeft de aannemer twee proefwoningen gemaakt. Alle maatregelen zijn bij deze woningen als eerste uitgevoerd. Bewoners konden zo alvast een goed beeld krijgen van het eindresultaat.

Oplevering

De werkzaamheden beginnen in mei en de verwachte oplevering is eind juni, maar dat is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Kan het Vonkgebouw worden gesloopt?

Kelly ziet graag dat de Vonk wordt gesloopt. Foto: Bob Awick

BUSSUM Het Vonkgebouw op de kop van de Nassaulaan heeft haar dieptepunt wel bereikt. Het pand is compleet verloederd en is zeker geen visitekaartje voor 'Bussum hart van het Gooi' zoals op de banner staat boven het pand.

De rood-witte linten geven aan dat mensen niet te dichtbij moeten komen. Burgemeester Han ter Heegde laat weten dat het pand wel veilig is en dat men zich geen zorgen hoeft te maken.
Uitbater Kelly Schemmekes van Brasserie Drusius wil niets liever dan dat het lelijke pand tegen de vlakte gaat. Hij heeft al een heel plan om een serre aan de zijkant neer te zetten en er een echt gezellig plekje van te maken. "Ik ben zelf eerst voorstander geweest om het pand te behouden, maar nu wil ik dat het wordt gesloopt. Opknappen zou erg duur worden. Het is ook bijna niet meer voor te stellen dat hier ooit nog iets komt. Ik wil heel graag aan de slag met mijn pui aan de zijkant. Ik heb mooie plannen voor een industriële serre. Ik heb er al een gezien in Alkmaar. Hier in Bussum zie ik overal om mij heen steeds meer horecabedrijven en allemaal hebben ze een mooi venster. Hier sluit ik graag bij aan. We zitten hier al bijna 20 jaar en we willen graag door. Gelukkig heb ik goed contact met de gemeente, die ook plannen heeft voor het verleggen van het verkeer. Het is afwachten, maar als het aan mij ligt zou ik hier iets heel moois van maken."

Uit de historie van Bussum en Naarden
Verzetsstrijder Lex Smidt – deel 2

Alex Klaas Smidt

De Naardense verzetsstrijder Lex Smidt was lid van rugbyclub ´t Gooi en woonde aan de Thierensweg, waar hij op 31 juli 1941 werd gearresteerd. Hij verbleef acht maanden in de Scheveningse strafgevangenis. In Maastricht werd hij berecht en in concentratiekamp Sachsenhausen geëxecuteerd. Een samenvatting van het verhaal op de lustrum-website van RC ´t Gooi (http://lustra.rugbyclub-gooi.nl/lex-smidt-geexecuteerd/) in twee delen. Dit is deel 2.

Over Lex Smidt leverde het Nationaal Archief aanvullende informatie. Lex was ongehuwd, Nederlands-hervormd en in militaire dienst geweest bij de Motordienst. Hij was 1.70 m lang, had donkerblond haar, blauwe ogen en een normale gelaatskleur. Hij werd thuis gearresteerd door politieman Wijnbergen en een man van de SD (Sicherheitsdienst), op grond van mededelingen, gedaan door een medewerker die in gevangenschap verkeerde. Die medewerker is later bij de NSB en de SS gegaan en gesneuveld aan het Oostfront.

Overlijdensadvertentie uit 1942
Gerard Reeskamp Foto: Picasa
Theo Dobbe

Lex Smidt was actief met spionage in Naarden-Bussum. Hij heeft wapens en munitie uit Duitse opslag gehaald en verborgen en hij maakte en verspreidde ondergrondse pamfletten. Tot zijn ondergrondse contacten behoorden o.a. Reeskamp, De Tourton Bruyns en Dobbe. Gerard Reeskamp is de Bussumse drogist, die reeds vóór het uitbreken van de oorlog informatie verzamelde over mogelijke Duitsland-vriendelijke activiteiten in Nederland. Ad van Liempt publiceerde in 2013 over hem het boek "De Drogist". Titus Willem de Tourton Bruyns en Theo Dobbe waren andere leidende verzetsstrijders. Naar Theo Dobbe werd in Naarden een straat genoemd.

        

De NRC van 16 mei 1997 schrijft over de Maastrichtse "Gedenksteen voor 24 vergeten verzetsstrijders uit het Gooi". Aan het woord komt de dan 79-jarige Tini Knecht uit Bussum. Zij is de enige vrouw uit het Maastrichtse proces en de enige van wie de straf werd omgezet in levenslang. Ze zegt onder meer: "Iedereen nam het vonnis gelaten op. We wisten waar we aan begonnen toen we in het verzet gingen". In de nacht van 9 op 10 mei hoorde ze aan gestommel op de gang dat haar medegevangenen werden weggevoerd. "Even later ging mijn deur open. Daar stond een Duitse officier die me feliciteerde; hij vertelde me dat mijn straf was omgezet in levenslang".

Tom Visser

21 / 28

Pannenkoekenontbijt in pyjama en animatiefilm 'Rikkie de Ooievaar'.

Donderdag 19 april

Doe mee met de Blazersband!

18.00 uur | Scala Bussum

Kom lessen volgen op dwarsfluit, klarinet, altsax, trompet, bariton of trombone bij muziekvereniging Het Gooi aan de Dr. Schaepmanlaan 8.

Koningslezing

20.00 uur | Koningskamer Bussum

'Gedichten over God' door priester/dichter Huub Oosterhuis.

Sazz Leonore

20.30 uur | deMess Naarden

Op haar eerste album combineert ze haar zwoele stem perfect met de jazzy sound van haar band.

Vrijdag 20 april

Hear what you whistle...

20.30 uur | deMess Naarden

Muziek van Hasebod en Fennis met zowel pop, jazz als klassiek.

Zaterdag 21 april

Poppenspel 'De drie beren'

11.00 uur | Christoforuskerk Bussum

Ontroerend mooi poppenspel voor alle leeftijden. Gespeeld door Mennie van Nimwegen.

Jubileumconcert

20.15 uur | Wilhelmina Kerk Bussum

Philharmonisch Orkest Mozart, het oudste orkest van Amsterdam, bestaat 140 jaar. Dat wordt gevierd met een feestelijk jubileumconcert samen met het Goylants Kamerkoor onder leiding van Bas Halsema. Uitgevoerd wordt onder andere de 'Messa di Gloria' van Giacomo Puccini. Verder staan werken op het programma van Respighi en Fauré. Dirigent van het Mozart Orkest is Leon Bosch en medewerking wordt verleend door tenor Gabe Clarke en bariton Joris van Baar.

David Vos zingt...

20.30 uur | deMess Naarden

David Vos zingt aangrijpende stukken uit het bezielde en bezielende oeuvre van Ramses Shaffy, Willem Wilmink, Theo Nijland, Jeroen Zijlstra, Johan Hoogeboom, Jacky de Vries en Jacques Brel. Bezield, aangrijpend en hartstochtelijk begeleid door pianiste Nettie Krull.

Zomer in de Tindalvilla

20.30 uur | Tindalvilla Bussum

Kamermuziek met sopraan Johanette Zomer, pianist Vaughan Schlepp en klarinettist Tom Wolfs.

Zondag 22 april

Songs of Praise

16.30 uur | Wilhelmina Kerk Bussum

Songs of Praise met vocaal ensemble Voices en Bram Brandemann op het orgel.

Maandag 23 april

Bustocht tulpen en mozaïekroute Noordoostpolder

9.00 uur | BPB Bussum

Mooie rit in de Noordoostpolder langs bollen, maar vooral langs mozaïeken die gemaakt zijn van de bloemen van de bollen. Thuis opgehaald en gebracht. Telefoon: 035-7504192.

Valpreventiecursus In Balans

10.00 uur | Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum

Deze cursus heeft als doel het evenwicht te verbeteren en het risico op vallen te verkleinen. Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen (65+). De groepscursus bestaat uit voorlichting, groepsgesprekken en het trainen van vaardigheden gericht op het verminderen van de bezorgdheid om te vallen. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding. Meer informatie of aanmelden via Caroline Kempkes, buurtsportcoach: 06-1615 8131 of caroline@buurtsportcoachgm.nl.

Aquadance 4 kids

14.00 uur | Sportcentrum de Zandzee Bussum

Aquadance4kids: swing ook mee op de grootste hits! Voor alle leeftijden.

Dinsdag 24 april

Verrassingsactiviteit

14.00 uur | Sportcentrum de Zandzee Bussum

Kom ook en laat je verrassen.

Woensdag 25 april

Pyjama-ontbijt

9.00 uur | Filmhuis Bussum

Kom in je pyjama voor het pannenkoekenontbijt en de film 'Rikkie de Ooievaar'.

Fietstocht

10.00 uur | WOC Bellefleur Naarden

Fietstocht met WOC Bellefleur onder leiding van de buurtsportcoach. De fietstocht is maximaal 35 km. Onderweg wordt er gestopt bij een restaurant om koffie of thee te drinken met iets erbij. Inlichtingen: buurtsportcoaches, 06-396 34 684.

Workshop 'Subsidie werven'

10.00 uur | Galerie Pouloeuff Bussum

Ben jij een gemotiveerde kunstenaar, fotograaf, filmmaker, designer of muzikant? Kom naar de workshop 'Subsidies aanvragen' van Marion Beltman om alles te weten over de do's-and-don'ts bij het aanvragen van een subsidie.

Nijntje-spelletjes

14.00 uur | Sportcentrum de Zandzee Bussum

Spelletjesmiddag met Nijntje voor de allerkleinste bezoekers. Deelname is tot en met vijf jaar.

Workshop LinkedIn voor vrouwelijke ondernemers

17.30 uur | Hotel Jan Tabak Bussum

Zakelijk LinkedIn gebruiken: welke voordelen biedt dit jou? Entre Femmes-lid Paula Harte (Hartelust Communicatie) geeft een interactieve workshop over het inzetten van LinkedIn voor je bedrijf. De workshop is bedoeld voor vrouwelijke ondernemers.

Repetitie ViJoS Plus

20.00 uur | Show- & Marchingband ViJoS Bussum

ViJoS Plus is de nieuwe band van ViJoS. Hier maken oud-leden en andere muzikanten op een ongedwongen manier muziek. De band neemt het serieus, maar gezelligheid en lekker muziek maken staan voorop. Iedereen met die instelling en een muzikale achtergrond is welkom.

's-GRAVELAND Voor kinderen is er een nieuwe lentespeurtocht bij bezoekerscentrum 's-Graveland. In circa 1,5 uur ontdek je hoe de natuur in de lente ontwaakt uit zijn winterslaap en maak je verschillende opdrachten om dat zelf te ontdekken en te beleven.

Naarder OnderOnsje in deMess

Catherine Keyl staat met gasten uit Naarden op de planken in deMess.

NAARDEN Het zal vanavond, woensdag 18 april, een wat filosofische avond worden in Podium deMess, zo verwacht talkshowhost Catherine Keyl. Samen met singer-songwriter Patrick John MacKaaij, haar oude buurman, zullen ze vooral een Naarder tintje geven aan deze avond.

Keyl vertelt dat ze inmiddels 71 jaar is en wat rustiger aan wil doen op het gebied van werk. En dat schept mogelijkheden op het gebied van vrijwilligerswerk in haar eigen stadje. Zo deed ze afgelopen weekend al mee aan de Nacht van Naarden en nu geeft ze act de présence in podium deMess.

"Ik ben een beetje in dat vrijwilligerswerk aan het rollen. Voor dit optreden ben ik gevraagd door Patrick John MacKaaij, die ik weleens heb zien optreden in restaurant Limes. Hij stelde voor om samen iets neer te zetten. En dat gaan we doen, samen met twee gasten. Het gaat om mijn eigen huisarts Wim Galavazi en om Noor Kandt die diverse songfestivals produceerde. Met haar heb ik gewerkt en zij woont ook in Naarden. Die link met mijn woonplaats wilde ik echt maken door de avond met 'Naardernezen' te maken."
De avond zal zeker niet over koetjes en kalfjes gaan. Zo zal Galavazi vertellen over hoe hij mensen begeleidt in hun laatste levensfase. En Kandt vertelt wat er allemaal achter de schermen gebeurt bij het Songfestival.
"Ik heb altijd geprobeerd om mensen van elkaar te laten leren. Je krijgt deze avond inzicht in andere levens en ik hoop dat mensen daarna ook denken: 'daar kan ik ook iets mee'. Daarbij worden de gesprekken ondersteund door de mooie liedjes met filosofische boodschap."

De voorstelling is op woensdag 18 april om 20.30 uur in Podium deMess.

The Dirtroadmusicband neemt publiek mee naar Kentucky

The Dirtroadmusicband treedt op in deMess.

NAARDEN The Dirtroadmusicband neemt het publiek komende zondag 22 april in de Mess mee op reis over de 'dirt roads' van Kentucky, Tennessee, Virginia en North Carolina.

De formatie bestaat uit zanger en gitarist John Leahy, Pascal Oetiker op de banjo, mandoline en mondharmonica en contrabassist Cor Claessen. De band heeft een videoclip opgenomen in de Kringloopwinkel van Naarden waar ze een klein concert gaven en ze spelen blue grass, een in Nederland nog onbekende muzieksoort. Het enthousiasme van de drie muzikanten en het vrolijke mountainmusicstyle repertoire van de Dirtroadmusicband maken van iedere gelegenheid een feest.
De mannen spelen meeslepende, gevoelige ballads, die afgewisseld worden met bluegrasstraditionals en klassieke evergreens zoals 'Comes A Time' van Neil Young, 'Wild Horses' van de Rolling Stones en 'The Weight' van The Band. Door de zang, het ritme van de banjo en de contrabas is het moeilijk om stil te blijven staan. De kracht van de band zit in de ingewikkelde speelpartijen en de gezelligheid die ze uitstralen. Ervaar de rolls van de banjo, het fingerpicking van de gitaar en het stampen van de contrabas.

'Musical 'Zingéla' groot succes'

Een deel van de cast. Foto: Gooise Lyceum

BUSSUM Het Goois Lyceum heeft dit jaar de musical 'Zingéla' gespeeld. Het jaarlijkse hoogtepunt op cultureel gebied was nu met een bewerking van 'The Lion King' door regisseur Maja van Esch.

Het wemelde ook dit jaar weer van de getalenteerde leerlingen. Samen werkten zo'n 80 leerlingen mee in de productie en de muzikale omlijsting werd geheel verzorgd door leerlingen. Jaar na jaar lijken de musicals op het Goois Lyceum beter te worden, maar deze keer heeft het gehele team alle verwachtingen overtroffen. In september werden er audities gehouden, waarna de cast bekend werd gemaakt. Een zaal vol enthousiaste leerlingen ging daarna meteen aan de gang om kennis te maken met de musical, de liedjes en met elkaar. Direct daarna werd er gerepeteerd, decor gebouwd, kleding gemaakt, gezongen en veel gedanst.
Langzaam maar zeker kwamen de leerlingen in hun rol.

"Het was niet makkelijk om een gemenerik als Scar geloofwaardig op de planken te zetten", vertelt Ramon Andriessen (17) van het Goois. "Ik ben geen slechterik, dus ik moest de rol van een andere kant benaderen. Met een bipolaire en toch wat sympathieke Scar heb ik het publiek kunnen vermaken. Nooit had ik gedacht dat het zo heerlijk is om gemeen te zijn." Ook buiten de spotlights werd er hard gewerkt. De kledingmoeders, Lieveke en Ine, hebben samen meer dan 120 prachtige kostuums gemaakt en dat zag er schitterend uit.

De musical was vorige week donderdag, vrijdag en zaterdag te zien in de aula. "Toen de spotlights aangingen en de beroemde eerste tonen door de zaal galmden, keek het publiek ademloos toe", aldus producent Collin de Bruin. "Lovende reacties achteraf maakten Zingéla tot een waar spektakel."

Inschrijven voor speciale Ajax Clinic op velden NVC

NAARDEN De Ajax Clinic komt deze meivakantie naar de voetbalvelden van NCV.

De velden in Naarden worden omgetoverd tot een Ajax-trainingslocatie. Zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 6 tot 16 jaar oud kunnen zich inschrijven.

Indeling

De teams worden ingedeeld op basis van de leeftijd en het niveau van de deelnemers. Iedereen kan zo zijn of haar voetbalvaardigheden optimaal verbeteren aan de hand van de speciale Ajax-trainingsmethode.

Inschrijven kan via de website: www.ajaxcampsenclinics.nl/clinics/ajax-clinic-bij-sv-nvc.

Vrijwilligers gezocht voor diverse functies

*Stichting Sailability in Huizen zoekt zeilers voor begeleiding van mensen met een beperking.

*Forteiland Pampus zoekt enthousiaste klussers om samen met de fortwachter het fort te onderhouden.

*Woonzorgcentrum De Veste zoekt een begeleider om met bewoners op de digifiets te fietsen.

*De Antonius Hof-bewoners vinden het leuk om samen met iemand te bakken. Er wordt dan ook gezocht naar iemand die graag cake bakt.

Deze en meer vacatures op www.versavc.nl. of bel met 035-6938525.