NaarderNieuws

18 juli 2018

NaarderNieuws 18 juli 2018


Veel lof voor 'Het Hart van Naarden'

De definitieve plannen werden woensdag bekend gemaakt. Foto: Bob Awick

NAARDEN Niets dan lof heeft Clara Thomas van de B.O.N.S. voor de plannen voor de nieuwe bestemming van het Stadskantoor. Okay, er is een minpuntje volgens haar: de hoge prijzen. Met prijzen van rond de 300.000 euro voor het goedkoopste appartement tot ver boven het miljoen voor de grote appartementen en vijf woningen.

Vorige week werden de plannen voor 'Het Hart van Naarden', zoals de herontwikkeling van het voormalige Stadskantoor heet, voor het eerst officieel gepresenteerd en de meeste reacties waren flink positief. Op woensdagavond was er een avond voor genodigden en belangstellenden en de avond ervoor werden omwonenden bijgepraat door de initiatiefnemers. Niet alleen de B.O.N.S. (de vereniging Belanghebbende Omwonenden Naardens Stadskantoor) was positief, ook de meeste aanwezigen zagen de plannen wel zitten. Clara Thomas vertelt dat er op de bewonersavond, waar zo'n 50 tot 60 mensen aanwezig waren, wel wat kritische vragen waren, maar dat snapt ze ook wel. "Die mensen zitten boven op de bouwlocatie." De meeste zorgen die de omwonenden hebben gaan dan ook over de overlast tijdens de bouw, zoals geluid en een verminderde toegankelijkheid. "Er komt iets moois, bouw hoort erbij", reageert een andere Vestingbewoner. In totaal komen er 21 wooneenheden; verdeeld over 16 appartementen en penthouses en vijf woningen met tuin en souterrain.

5

College zeer teleurgesteld over afwezigheid TenneT

GOOISE MEREN Netbeheerder TenneT was afgelopen donderdag de grote afwezige bij de informatieavond over de gezondheidsrisico's van ondergrondse hoogspanningskabels. Ze sloegen de uitnodiging van de gemeente op het allerlaatste moment af. Wel werd een 'kaartje gestuurd'.

"TenneT heeft de gemeente alleen een kaart gestuurd waarop bovengrondse en ondergrondse kabels en stations in Gooise Meren zijn aangegeven. Waar zich specifieke magneetveldzones bevinden, meldt de kaart echter niet. Die informatie zegt TenneT ook niet te hebben", laat de gemeente weten.

Stappen

Het gemeentebestuur reageert zeer teleurgesteld op de afmelding van TenneT en beraadt zich over nadere stappen. "Het college van burgemeester en wethouders begrijpt de zorgen van bewoners en de gemeenteraad over mogelijke gezondheidsrisico's die inwoners van onze gemeente lopen door de directe nabijheid van ondergrondse kabels."

De gemeente kon op de bijeenkomst geen helderheid geven over risico's en is niet de instantie om technische vragen te beantwoorden. "Alle technische vragen op de informatieavond zullen worden doorgespeeld naar de netbeheerder, met het uitdrukkelijke verzoek deze te beantwoorden."

Onduidelijkheid

Onduidelijkheid alom dus op de informatieavond. Want de bedoeling was juist dat er antwoorden zouden komen, in plaats van meer vragen. De afgelopen tijd is veel te doen over ondergrondse hoogspanningskabels. De straling van zulke kabels kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid als de kabels te dicht langs huizen lopen.

De Naarder Keverdijk is zo'n buurt waar de kabels zouden lopen en wellicht zijn er wel meer buurten. Het is afwachten hoe TenneT zal reageren op de vragen die zijn gesteld op de informatieavond.

Afscheid

Foto: Bob Awick

Na 55 jaar zwemles aan gehandicapten kinderen was het tijd om afscheid te nemen voor Atie de Koo. Haar belangrijke werk wordt overgenomen.

17

Modeltuin ... hoe het zéker nooit moet

Niet alleen Karel Appel rotzooide maar wat aan. In onze directe omgeving lijkt het gewoonte te worden. En de instanties? Die laten het maar gebeuren. Eerst veel dank voor de reacties op het stukje over dat monstrueuze pand aan de Koningslaan. Iedereen is unaniem: had er nooit mogen komen. We zullen er nog wel over lezen. We gaan een klein eindje verderop, waar Naarden zo'n beetje overgaat in Bussum. Ik doel hier op de Cort van der Lindenlaan/hoek Meerweg. Vlak daarbij komt de Kolfbaan erop uit. En op die hoek valt weer een staaltje ongelooflijk maling hebben aan de omgeving op en, erger nog, aan het wel en wee van ons milieu. De media schenken keer op keer veel terechte aandacht aan het verslonzen van onze leefomgeving. Let op hoe vaak het woord biodiversiteit genoemd wordt. De tuin in kwestie is helemaal een plaatje! In het boek over hoe het helemaal NIET moet. Verblindend chemisch gebleekt grind in achter- en voortuin. De rest volgeplempt met stoeptegels en, o gruwel, een flink gazon van kunstgras. Wel staat er een laurierkershaag omheen en dat is maar goed ook. Zie artikel Koningslaan. Biodiversiteit zal daar nooit te vinden zijn. Dood bovenop en dood eronder. Om over het subjectieve mooi, dan wel lelijk maar te zwijgen. Waar is de tijd gebleven van een keuringscommissie voor de tuinen?! Bestaat niet meer. Meestal gedekt door de kreet "we betalen er toch voor?" gaat er heel wat fraais voorgoed verloren. Jammer, jammer, jammer, hoor!

Weerbericht

Onverminderd droog, vrij zonnig en warm

Het blokkerend hogedrukgebied houdt onverkort stand. Zaterdag passeert weliswaar een zwak front, kans op neerslag is ongeveer 35%, waarbij het tijdelijk iets minder warm wordt. Daarna schuift vanuit het westen opnieuw een uitloper van het Atlantisch hogedrukgebied naar Britse Eilanden, Noordzee en Scandinavië. Het wordt dan wederom droog, zonnig en (zeer) warm.

Donderdag en vrijdag

Donderdag is het vrij zonnig met een maximum temperatuur van 26 à 27 graden. Er waait daarbij een zwakke tot matige noordenwind. De nachten worden met een minimum van 15 à 16 graden minder koel dan de afgelopen tijd. Ook vrijdag schijnt de zon, maar er kunnen zich ook enkele stapelwolken vormen. Het blijft daarbij droog met een maximum van 26 graden.

Het weekeinde

Ook in het weekeinde schijnt de zon veel, maar ook wordt er tijdelijk wat meer bewolking verwacht. Zaterdag bestaat daarbij een kleine kans op een bui. Zondag is het droog en krijgt zonneschijn stilaan weer de overhand. Er waait in het weekeinde een meest matige wind tussen noordwest en noord. De maximum temperatuur ligt omstreeks 23 à 24 graden.

Weetje

In de eerste helft van de meteozomer (1 juni t/m 15 juli) viel in onze regio amper 10 mm neerslag tegen ruim 100 mm normaal. De zomer is tot dusver nog droger dan de kurkdroge zomer van 1976. Die zomer was nog warmer met een hittegolf van 23 juni t/m 9 juli. In deze zomer is het nog geen 30 graden geweest. De kans daarop neemt na het weekend wel toe.

Een uitgelezen boek
De Weeshuiskazerne van Naarden

Foto: Picasa

Met als ondertitel: Over susteren, soldaten, walen en wezen. De naam weeshuis stamt uit de periode 1579-1809. Vanaf 1828 was het weeshuis elders in de vesting, aan de Cattenhagestraat, gevestigd. Kazerne in de naam geeft al aan dat het ook een andere functie heeft gehad.

Het complex aan de Kloosterstraat heeft vele functies gehad, hetgeen al uit de ondertitel is op te maken en ook uit de straatnaam. Dit boek is uitgekomen na de omvangrijke restauratie, renovatie en nieuwbouw in 1994. De vijf hoofdstukken gaan over de kloosterperiode, weeshuisperiode, over de Waalse kerk (later mausoleum en museum), kazerne-periode en het laatste hoofdstuk over de restauratie en nieuwbouw (1968-1994) met o.a. woningen. De redactie had Anne Margreet As-Vijvers en Henk Schaftenaar. Het vierkante, gebonden boek met 129 pagina's (met leeslint) werd door de stichting Vijverberg in 1994 uitgegeven. Het bevat vele afbeeldingen in zwart/wit. Als nieuw.

Wilt u dit boek kopen? Enige exemplaren zijn te koop voor 12 Euro. Mail of bel Oosterom:
oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th.Heuvelman; Naarderheem 10.30 u. ds. P.J. Viveen-Molenaar Maaltijdviering
*RK St. Vituskerk 09.30u. Eucharistie pastoor M. Costa, 12.00u. H. Mis en 15.00u. Plechtig Lof
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00u. ds. J. Westerink

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00u. Eucharistie pastoor C. Fabril
*PGB Oost-Centrum Verlosserkerk 10.00u. mw. ds. H.W. van Beelen
*PGB West Spieghelkerk zomersluiting
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. A. van Duinen en 17.00u. ds. H.A. Samsom
*Remonstranten N-B gezamenlijke zomerdienst bij Doopsgezinden
*Vrijzinnigen N-B gezamenlijke zomerdienst bij Doopsgezinden
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30u. dhr. P.W.A. Overdiep
*Evangelisch-Lutherse Gemeente gezamenlijke zomerdienst bij Doopsgezinden
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P.A. Smit
*Apostolisch Genootschap 09.30u. Eredienst *De Christengemeenschap 10.00u. Mensenwijdingsdienst

Vanwege de zomer is er een enigszins aangepast televisieprogramma; vanaf 18 juli zendt GooiTV de volgende programma's uit:

- Andreas van der Schaaf gaat terug in de tijd en gaat terug naar Paleis Soestdijk, waar hij een oude vriend van Prins Bernard treft.
- RegioHub gaat over het project 'Schuitje Varen' op de Loosdrechtse Plassen. Het is een deelproject van De Appelboom.
- Ingmar Meijer gaat In Gesprek Met de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes.

Centra moeten met 'stadsfonds' meer op de kaart worden gezet

Ondernemersverenigingen doen samen onderzoek naar één overkoepelend fonds

Evenementen of de feestverlichting met de kerst. Het moet straks betaald worden door een op te zetten 'stadsfonds' voor heel Gooise Meren.

Het kan klein zijn, zoals een draaimolen, maar ook een groter evenement. Er moet meer reuring komen in de centra van de gemeente. Foto: Bob Awick

GOOISE MEREN Er moet een stads- of ondernemersfonds komen voor de Gooise Meren waarmee er geld kan komen om per kern voor meer 'reuring' te zorgen. Dat plan hebben de ondernemersverenigingen.

Met een stads- of ondernemersfonds kan van alles worden geregeld voor de centra van de kernen. Gedacht kan worden aan evenementen, maar ook aan de feestverlichting rond de kerstdagen. Nu wordt dat allemaal per kern nog apart geregeld.

Van alle kernen loopt het oude ondernemersfonds van Bussum nu nog het best. Dat fonds wordt gevuld door de ondernemers zelf. "Het systeem eromheen functioneert goed, maar het fonds verdient een vernieuwing. Een fonds dat weer bestand is tegen de toekomst, de komende zes jaar", vertelt Brigitta Boonacker van de Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM) aan de leden. Ook Naarden heeft het een en ander geregeld. De ondernemers van Naarden Vesting hebben een eigen ondernemersvereniging, de Ondernemersvereniging Naarden Vesting (OVNV). Het potje voor de vesting wordt gevuld door ondernemers zelf, aangevuld met subsidies van de gemeente. De Naarder ondernemers buiten de vesting regelen hun zaken onderling. Muiden en Muiderberg hadden ook een ondernemersfonds. Dat werd gevuld met opbrengsten van de onroerendezaakbelasting, maar dat bleek na de fusie niet meer mogelijk. Het fonds wordt niet meer gevuld en is nagenoeg leeg.

Er moeten dus oplossingen komen. Vooral voor Naarden Vesting kan het zo niet verder: de subsidiestromen kunnen niet standhouden. "Gelijke monniken gelijke kappen: het kan niet zo zijn dat in de ene kern de gemeente zaken betaalt, daar waar in de andere kern de ondernemers dit moeten betalen", aldus Boonacker. En omdat het dus ook voor Bussum, Muiden en Muiderberg beter kan, wordt er gekeken naar het opzetten van een overkoepelend stads- of ondernemersfonds. De ondernemersverenigingen hebben samen een stuurgroep gevormd. Ze hebben een ervaren bureau gevraagd om onderzoek te doen naar een nieuw ondernemersfonds. Er moet gekeken worden naar het draagvlak daarvoor, maar ook naar hoe het ondernemersfonds gefinancierd kan worden. Dat zou kunnen met reclamebelasting, de afdracht van een percentage van het bedrag dat ondernemers aan ozb betalen of met een 'bedrijveninvesteringszone'. Er wordt ook nog gekeken naar de rol van andere belanghebbenden. De OVGM meent dat het zorgen voor 'reuring' in een kern niet geheel financieel op het conto van de ondernemers geschreven kan worden.

Het onderzoek naar het fonds moet snel van start gaan.

Ondernemersfondsen worden nu nog per kern anders geregeld

Sloop van Stadskantoor Naarden duurt ongeveer twee maanden

Zo gaat het er over zo'n twee jaar uitzien. Artist impression

Vervolg van de voorpagina

NAARDEN Het duurt nog wel even voordat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden op de plek waar nu nog het Stadskantoor staat. De verwachting is dat de bouw start in het eerste kwartaal van 2019. De verkoop van de woningen, penthouses, appartementen en de ondergrondse parkeerplekken gaat na de zomer van start.

Maar eerst moet er nog flink gesloopt worden. Alleen een klein deel bij de voormalige hoofdingang van het Stadskantoor en de hal blijven staan. De sloop duurt ongeveer twee maanden en in totaal gaat er 18 maanden gebouwd worden. Een van de initiatiefnemers laat weten dat ze blij zijn met de inbreng van de bewoners op de plannen. "Ze hebben goede dingen ingebracht en daarmee het plan naar een hoger niveau gebracht." Op de eerste plannen, die in de zomer van 2017 bekend werden, was nog wel wat kritiek. Vooral het moderne witte hoekpand op de Gansoordstraat moest het ontgelden. Dat pand is dan ook niet meer terug te zien in de definitieve tekeningen van de architect. Een ander punt waar de B.O.N.S. blij mee is het verloop van hun inspraak. "Het is zoals burgerparticipatie hoort te gaan", aldus Thomas. De afgelopen periode was er elke twee weken overleg tussen de partijen en ook de komende periode zal er nog intensief contact zijn. Voor de gemeente hebben ze nog wel wat vragen klaarliggen. Zo willen ze in ieder geval dat er tijdens de bouw eenrichtingsverkeer komt voor bepaalde straten.

Gea van der Horst

Architectonisch ontwerper, woont in Bussum sinds 2011,
is 36 jaar

Waar ben je druk mee?
"Mijn werk neemt veel tijd in beslag, maar aangezien het maken van ontwerpen ook mijn hobby is voelt het niet als werk. Naast de uitoefening van mijn hobby steek ik ook heerlijk veel tijd in mijn jonge gezin met twee kindjes."

Een ideale vrije dag?
"'s Ochtends even wat ontwerpen, dan voor de lunch met mijn gezin met de bakfiets naar Loosdrecht fietsen om daar op onze sloep heerlijk te lunchen, varen en zwemmen. 's Avonds weer terug op de fiets, nog even in een gezellig restaurant wat eten en als de kindjes op bed liggen in de tuin genieten van een goed gesprek of dik boek."

Welk boek lees je?
"Dan Brown, 'Oorsprong'."

Wat weten de meeste mensen niet?
"Dat ik stiekem best spiritueel ben."

Goed gesprek?
"Met een persoon die uitzonderlijke/wonderlijke dingen bereikt of doet zoals Einstein en vergelijkbare wetenschappers, maar ook personen die een uitzonderlijke prestatie leveren met hun lichaam."

Wat zou je doen met 100 euro?
"Met mijn gezin lekker uit eten. "

En met een miljoen?
"Meer vrijwilligerswerk doen voor de maatschappij, meerdere mensen helpen, ons huis en kantoor helemaal naar wens afmaken, en genieten."

Dag de burgemeester?
"Dan zet ik mij in voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad waarbij statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen helpen."

Wie verdient een pluim?
"Gerben Struik (voormalig wethouder) voor zijn inzet binnen de gemeente op het gebied van duurzaamheid.

Gevoel van flinke overlast Keverdijk blijkt terecht

NAARDEN De Keverdijk blijkt meer dan gemiddeld last te hebben van woninginbraken en jeugdoverlast. Dat blijkt uit onderzoek naar criminaliteit in de wijk. Hart voor BNM vroeg om de cijfers nadat bekend werd gemaakt dat op de Keverdijk een JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) komt. De gemeente houdt het gebied al extra in de gaten en belooft dat te blijven doen.

Omwonenden stonden niet te springen om zo'n ontmoetingsplek omdat ze nu al aangeven flink overlast te ervaren. Hart voor BNM besloot hierop het college aan de tand te voelen. Uit antwoord op de vragen die ze stelden blijkt dus dat de omwonenden zich terecht zorgen maken over de hoge criminaliteit en de grote overlast hiervan in hun wijk. Inmiddels is besloten om een JOP te vestigen bij het voetbalveldje op de Keverdijk. Andere beoogde locaties zijn afgevallen.

Veiligheid

De JOP komt er dus. De gemeente heeft wel aangekondigd dat ze samen met politie, Versa Welzijn en andere partijen hard blijven werken aan de veiligheid van de wijk. "Door nauw contact te houden met de politie, Versa Welzijn en andere organisaties kan er goed ingespeeld worden op ontwikkelingen in de wijk met betrekking tot veiligheid", zo valt te lezen. Daarmee willen ze in ieder geval het gevoel van veiligheid proberen te verhogen en (ervaren) overlast te verminderen.

Overigens zijn de cijfers over autodiefstallen, overlast door drank of drugs, het aantal meldingen en aangiften van bedreiging niet duidelijk hoger dan in de rest van de gemeente.

Verscherpt toezicht

Er is nu al verscherpt toezicht op een van de plekken in de wijk waar veel overlastmeldingen vandaan komen. Ook zijn BOA's, die zich bezighouden met jeugdoverlast, regelmatig te vinden in de wijk en neemt de politie bepaalde plekken mee in hun surveillance. De gemeente geeft ook aan dat ze wekelijks met de andere partijen om tafel zitten om zo goed mogelijk in te spelen op actualiteiten in onder andere Keverdijk.

Bespreken

Marieke le Noble, fractievoorzitter van Hart voor NBM, laat in een korte reactie weten dat ze het antwoord op hun vragen nog binnen de fractie moeten bespreken.

Zonnig genieten op de terrassen in de Vesting

Foto: Bob Awick

NAARDEN Er is niets fijner dan met het mooie weer op een terras te zitten en genieten van een lekker drankje met een hapje. En dat kon zondag tijdens de Vestingzondag in de Vesting. Ook was er onder andere muziek, verschillende exposities en yoga in de buitenlucht. Bezoekers die het buiten te warm vonden, konden in de Grote Kerk genieten van het Bristol Cathedral Choir.

'Er staan straks 40.000 mensen voor ons op de banken, dat wordt heel tof'

Bussumse softbalster Ginger de Weert voor WK naar 'bakermat van het honkbal'

Ze droomt van de Olympische Spelen, maar voordat het zo ver komt gaat Bussumse Ginger de Weert met haar team vlammen op het WK softbal. Ze vertrekt komende week.

Softbalster Ginger de Weert staat met het Nederlands team klaar om te presteren. Foto: Sjoerd Stoop

BUSSUM Het moet een van de hoogtepunten tot nu toe worden: softbalster Ginger de Weert doet de komende anderhalve week met Nederland mee aan het WK softbal. Decor: Japan, een van de bakermatten van het honkbal. En als je weet dat Japan honk- en softbal eet, slaapt en ademt, dan weet je dat je wat staat te wachten. "Dit WK wordt anders dan alle andere tot nu toe", zo weet Ginger.

Het Nederlandse team vertrekt komende week naar Japan, waar de ploeg over twee weken voor het eerst het veld op stapt voor het eerste duel tegen Puerto Rico. De afgelopen weken werden al enkele duels gespeeld om warm te lopen. Kortom: best een lange aanloop naar het wereldkampioenschap zelf. Een kampioenschap waar het Nederlandse team hoe dan ook al veel beter naar toe kon werken dan normaal. "Na het gewonnen EK softbal en de terugkeer van honk- en softbal op de Olympische Spelen over twee jaar hebben we als Nederlands team weer een A-status gekregen. Dat betekent dat we veel meer per week op het veld kunnen staan dan normaal. En je merkt dat dat werkt. We staan er als team heel goed voor."

Na al dat oefenen mag je Nederland de komende anderhalve week tot de kanshebbers rekenen op het grootste softbalevenement van de wereld. "We staan er als Nederland elke keer wel goed op, hoor", vertelt Ginger. "Maar nu we een jaar geleden goud wonnen op het EK weten de andere landen nog meer dat ze ons echt als concurrent mogen rekenen. En dat merken we ook wel. We worden ook echt tot de kanshebbers gerekend. We hebben nagenoeg hetzelfde team als een jaar geleden, op twee speelsters na. Maar daar hebben we goede speelsters voor teruggekregen. Dat gaat dus wel goed komen. Twee jaar geleden werden we vierde op het WK. We gaan nu hoe dan ook voor meer. We gaan voor goud. Dat wordt zwaar, maar die uitdaging gaan we natuurlijk aan. Het doel wordt een medaille. Daar zouden we heel tevreden mee terug naar Nederland komen."

'Meedoen aan de Olympische Spelen blijft een droom'

Niet laten intimideren

Maar resultaat of geen resultaat, het komende WK moet ook vooral genieten worden. "We gaan naar Japan. Dat wordt natuurlijk al heel erg tof. Ze zijn daar veel meer met honk- en softbal bezig dan wij hier in Nederland. Amerika is natuurlijk een echt honk- en softballand, maar Japan doet ook aardig mee wat dat betreft hoor. De sport heeft veel meer fans. We staan straks te spelen in stadions waar 40.000 mensen voor ons op de banken staan. Dat is hoe dan ook al heel erg tof. Maar dat zal ook wel een beetje wennen worden. Normaal kijken er natuurlijk veel minder mensen, zeker in Nederland. Toch zien we het niet als extra druk, we spelen gewoon onze eigen wedstrijden zoals altijd. We moeten ons ook niet al te veel laten intimideren doordat er opeens zoveel mensen meekijken."

'We gaan voor goud, maar dat wordt natuurlijk heel zwaar'

Knokken voor meer

Hoewel het WK nu alle aandacht heeft, gaat de droom van Ginger nog steeds veel verder dan het WK. Want meedoen aan het WK is leuk, maar meedoen aan de Olympische Spelen blijft natuurlijk een droom. Over twee jaar kan het gebeuren, want dan keert honk- en softbal terug op de Olympische Spelen van Tokio. Het 'toeval' wil dat het WK komende maand in nagenoeg dezelfde stadions wordt gespeeld als waar over twee jaar de Olypmische honk- en softbalduels worden gespeeld. Kortom: het moet een beetje een indruk geven van hoe spelen op de Olympische Spelen kan zijn. Maar het echte werk, dat is nog ver weg. "Je droomt natuurlijk als jong meisje van meedoen aan de Olympische Spelen. Maar we hebben nog een hele lange weg te gaan. Tenzij we komende maand wereldkampioen worden, dan plaatsen we ons meteen voor de Spelen. En anders spelen we volgend jaar het Olympisch kwalificatietoernooi. Dan moeten we met andere toplanden afrekenen om naar de Spelen te mogen. Daar gaan we na het WK heel hard aan werken. Maar eerst het WK zelf. Daar gaan we gewoon vlammen, want het is absoluut niet zo dat we het WK zien als een tussenstation op weg naar de Olympische Spelen. Het is een heel serieus toernooi. En daar gaan we gewoon voor het hoogst haalbare."

De wedstrijden van het Nederlandse team

3 augustus 2018
Puerto Rico - Nederland

4 augustus 2018
Nieuw-Zeeland - Nederland

5 augustus 2018
Nederland - Verenigde Staten

5 augustus 2018
Nederland - Filipijnen

6 augustus 2018
Nederland - Taiwan

7 augustus 2018
Nederland - Mexico

8 augustus 2018
Zuid-Afrika - Nederland

Geweldige presentatie brandweer

Demonstratie ook met ambulancepersoneel. Foto: Judith van Dijkhuizen

BUSSUM Brandweer Bussum heeft zondag een goed beeld gegeven van wat ze allemaal doen en kunnen en hoe leuk het is om bij het korps te zitten. Jong en oud, naar schatting 2500 man, genoten de hele dag van de vele activiteiten rondom de kazerne.

Het leek wel alsof iedere brandweerwagen, die ze konden vinden, was uitgesteld. Brandweermannen gaven uitleg en stapten trots rond in hun uitrusting. Even de ladderwagen op? Geen probleem. Op een brancard liggen in een ambulance? Probeer maar. Communiceren met de duiker in een tank of een selfie op een brandweerscooter? Kom maar! En de kinderen mochten een echt brandje doven en een wagentje met een waterstraal voor zich uitspuiten. Dit laatste onder begeleiding van de jeugdbrandweer. Ook was er een springkussen en de ijsjes gingen er deze flink zonnige dag goed in.
Om er een echt spektakel van te maken, werden ook diverse demonstraties gegeven waarvoor flink wat belangstelling voor was. Te zien was hoe iemand van het balkon werd gered met de ladderwagen, hoe ze auto's kunnen openknippen en hoe wordt samengewerkt met politie en ambulance. Een open dag als deze maakte weer duidelijk hoe fijn het is om zulke mensen in de gemeente te hebben die goed getraind zijn en klaar staan in geval van nood. De vraag is hoeveel vrijwilligers zich daadwerkelijk zullen aanmelden. Men hoopt op minimaal twee. "Dan was de open dag echt goed geslaagd", aldus brandweerman Dennis Eggenkamp.

Burgemeester ter Heegde was ook aanwezig.
De duikers van Nederhorst den Berg.
Zelf achter het stuur van een grote wagen.
Grote oefening trekt veel bekijks. Foto's: Bob Awick
Brandjes blussen, ook voor de kleinsten.
12 / 28

Tennisvereniging Naarden floreert op weg naar 50-jarig bestaan

Jaarlijks toernooi in Franse Stijl

Jong en oud mixen, samen de schouders eronder en de prestaties niet de boventoon laten voeren. Dat zijn de hoofdingrediënten van TV Naarden.

Voorzitter Jeroen van de Kletersteeg is trots op TV Naarden.

NAARDEN Wie de afgelopen dagen de tennisvereniging TV Naarden aan de Amersfoortsestraatweg bezocht kon niet anders dan met een grote glimlach rondlopen. Het Franse thema was goed doorgevoerd. Van het billboard met de Arc de Triomphe waar je onderdoor moet tot dansende dames voor de Moulin Rouge. De sfeer zat er lekker in bij het jaarlijkse Paul Klaver toernooi.

'Vanaf 1 september zijn wij een rookvrije vereniging'

Voorzitter Jeroen van de Kletersteeg runt de vereniging nu anderhalf jaar. Hij is trots dat het zo goed gaat met de club, die volgend jaar haar 50-jarige bestaan viert. "We zijn een vereniging waar het heel goed gaat. We hebben 1065 leden en zitten daarmee behoorlijk vol. We spelen op 10 banen in de zomer en 11 in de winter. Twee jaar geleden hebben we nieuw gravel gekregen en dat speelt heel fijn. Ook de ledverlichting is redelijk nieuw en dus zijn de condities perfect."

Van de Kletersteeg vertelt dat over het algemeen niet veel tennisverenigingen in het land wachtlijsten hebben. "Wij hebben die wel, maar niet lang hoor. Zes maanden, dan is er wel plek. Wij zijn populair vanwege verschillende redenen. We hebben goede banen, de organisatie bij toernooien zit goed in elkaar en we hebben een gezellige entourage. Afgelopen december waren we ook genomineerd voor de Zwarte Tulp. We stonden in de top drie van beste verenigingen in Nederland. Dat is mooi om zoiets in de gemeente te hebben."
TV Naarden is een echte familievereniging. De jongste leden zijn pas 5, het oudste lid is 85. "We zorgen ook dat de verschillende leeftijden met elkaar mixen. Zodat iedereen elkaar leert kennen. We willen echt die brug slaan tussen de leeftijden. Samen vormen we de vereniging. Overigens zijn wij geen prestatievereniging. We vinden het leuk als iemand beter wordt en dat gebeurt ook. We hebben vier fulltime toptrainers in huis. Maar wie echt door wil stomen, adviseren we om ook elders lid te worden."
De voorzitter neemt zijn taak serieus en zoekt veel het contact met betrokkenen. Zo houdt hij de contacten met de omringende tennisverenigingen warm en nodigt hij ze uit voor overleg. "We houden bijvoorbeeld verkennende gesprekken om gezamenlijk een poule van talenten op te zetten. We hebben korte lijnen zodat we de tennissport zo leuk mogelijk kunnen maken en elkaar suggesties kunnen geven. Laatst hadden we extra banen nodig voor de competitie en dat was zo geregeld toen ik de Kuil in Huizen belde. Dat is nodig, want we hebben veel leden die bovendien actiever zijn dan ooit. We hebben meer competities en meer evenementen. We zijn de grootste jeugdvereniging van het district Utrecht met 375 kinderen en we zien ook een stijging in de groep 25-35 jaar en 35-plus."
Andere gesprekspartners zijn de overige gebruikers van het sportpark, waaronder bijvoorbeeld 'buurman' voetbalclub NVC. "We praten op mijn initiatief over zaken zoals de toegangswegen, het parkeren en het antirookbeleid. Wij gaan per 1 september verder als rookvrije club. Roken na het sporten is niet meer van deze tijd. Ook verkopen we geen Red Bull en zie je dat vaker een biertje zonder alcohol wordt gepakt."
De voorzitter is ook bezig met de voorbereidingen voor de verbouwing van het clubhuis aan de binnenkant. "We gaan voor een sterke tennis 'look & feel'. De verbouwing staat voor het eind van het jaar gepland. En er komen zonnepanelen op het schuine dak: 84 stuks. Duurzaamheid vinden wij belangrijk. Door het vervangen van de verlichting met led is het energieverbruik bijna gehalveerd", benadrukt hij.
Genoeg te doen dus de komende tijd. En dan wordt er ook nog door een commissie met 100 vrijwilligers gewerkt aan het lustrumjaar. "We zetten er samen de schouders onder. We zijn een vereniging waar we het met elkaar gezellig maken. TV Naarden is wat mij betreft een enorme toevoeging aan de beleving om hier te wonen."

'Fiesta' is een feest voor jongeren met vier rappers en dj uit 't Gooi

Met optredens van M-Cash, Barou, President, Ashafar en dj Ossiedemanager

Stagiaires Ruben Mafuala (links) en Mustafa Alwsi organiseren het feest. Foto: Willem de Flart

BUSSUM In The Spot is vrijdag een speciaal feest voor jongeren tussen de veertien en achttien jaar met optredens van talentvolle rappers en dj uit 't Gooi. Het feest 'Fiesta' is georganiseerd door Ruben Mafuala en Mustafa Alwsi.

"Samen met Mustafa loop ik stage bij Versa Welzijn en Stad Gooi", aldus Ruben (23). "Ik volg de opleiding leisure & hospitality op het ROC in Amsterdam en het leek me leuk om hier stage te lopen. Mustafa en ik kwamen er achter dat in Bussum weinig georganiseerd wordt voor jongeren. Vooral als het gaat om feesten. Als je nog geen achttien bent, kun je niet uit in Bussum en zo kwamen we op het idee om een feest te organiseren."
Mustafa (15) vertelt dat hij graag iets voor zijn leeftijdsgenoten wil doen. "Veel jongeren die ik ken, 'hangen' bij McDonald's aan het Veerplein." Mustafa zit op de Gooische Praktijkschool en loopt stage om te kijken of de opleiding voor maatschappelijk werker iets voor hem is. "Ik heb een grote liefde voor muziek, neem liedjes op en maak videoclips. Ook ken ik veel jongeren en de hangjongeren want ik woon zelf ook in Bussum. Vroeger waren er feesten voor jongeren in The Spot, maar nu niet meer. Waarom weet ik niet want die jongeren willen ook uitgaan en lekker feesten."
Nadat Ruben en Mustafa het concept op papier hadden gezet, zijn ze op zoek gegaan naar lokale artiesten. Ruben: "Het feest begint met een optreden van M-Cash, dan Barou en President en als afsluiter de bekende rapper Ashafar. Tussen de optredens door is er muziek van dj Ossiedemanager. Ons idee was ook om op deze manier jonge talenten uit 't Gooi meer bekendheid te geven. De jongens die optreden zijn tussen de zestien en negentien jaar. Het is echt een feest voor, door en met jongeren."
De stagiaires vertellen dat ze al veel positieve reacties hebben gekregen. "We hebben flyers gemaakt en overal in Bussum uitgedeeld. Mustafa heeft het feest ook op social media gezet. We verwachten zo'n 300 feestgangers." Met dit feest willen ze de jongeren op het rechte pad krijgen en ze iets positiefs aanbieden. "Als je op straat blijft hangen, laat je je vaak verleiden om verkeerde dingen te doen", aldus Mustafa. "We hebben de hangjongeren bij McDonald's vorige week gevraagd om bij ons, in wijkcentrum Uit-Wijk, te komen chillen. Zo'n vijftien man is gekomen en we hebben playstation gespeeld en naar de WK voetbalwedstrijden gekeken. Het was een hele gezellige avond en we willen samen met Versa Welzijn hiermee doorgaan zodat ze minder op straat hoeven te zijn. Als het feest goed bezocht wordt, gaan we bespreken of we dit misschien één keer in de twee maanden voor de jongeren kunnen blijven organiseren."
Fiesta is op vrijdag 20 juli van 21.00 tot 01.00 uur. Een kaartje kost 5 euro via www.eventbrite.nl of 10 euro aan de deur. ID is verplicht.

'Het is echt een feest voor, door en met jongeren'

Ruim 850 verklede hockeyers luidden het seizoen uit

De teams bestonden uit verschillende gezinnen. Foto: Bob Awick

NAARDEN Een super geslaagd familietoernooi met ruim 850 deelnemers die allemaal verkleed met hockeystick het veld betraden. Daarmee sloot Hockeyclub Naarden afgelopen zaterdag onder de stralende zon het seizoen af.

"Het was echt geweldig leuk, mooi weer natuurlijk en iedereen had zijn best gedaan om iets met het thema van dit jaar 'We are family' te doen", vertelt Lizette de Pagter. Samen met zeven andere leden organiseerde ze dit festijn, dat dit jaar voor de 19e keer werd gehouden. Het was dan ook een bont gezelschap van allerlei 'bekende' families. Zo was de familie Heineken, familie Van der Valk, familie W.A. van Buren, de Oranjes, de Daltons en de 1001 Dalmatiërs, te vinden op de velden van Naarden.

Bijzondere warming-up

Het familietoernooi werd voor de 19e keer georganiseerd

Lizette: "Elk team had heel erg zijn best gedaan op het thema." De gezamenlijke warming-up was dan ook heel bijzonder. "Het was echt heel geestig om te zien: 850 mensen onder leiding van een sportinstructeur op veld 1 die samen een warming-up deden." Datzelfde tafereel herhaalde zich om 17.00 uur toen Lange Frans als special act het hockeyveld betrad. De hockeyers lieten zich niet onbetuigd en stonden flink te swingen op de muziek en zang van de Nederlandse rapper. Maar voordat alle remmen los gingen moest er natuurlijk nog wel eerst gehockeyd worden.

Tussen 13.00 en 16.00 uur werden er flink wat wedstrijdjes gespeeld van elk 20 minuten. Normaal gesproken wordt er bij hockey natuurlijk ook om de winst gespeeld, maar tijdens het familietoernooi staat de lol op de eerste plaats. Toch werden er ook verschillende prijzen uitgedeeld. De teams waren verdeeld in drie categoriën: light, medium en heavy. Voor elke categorie was er een winnaar.

Best verklede team

De 'hoofdprijs' was voor het beste en meest ludiek verklede team. Die eer ging naar het team dat zich als familie W.A. van Buren had uitgedost. "De ouders liepen als Maxima en Willem-Alexander verkleed. Ze wuifden de hele dag naar iedereen, ook na de wedstrijden." Na alle wedstrijdjes ging rond 16.00 uur de bar open en was er voor iedereen een borrelmand met daarbij de onvermijdelijke bitterballen. Er stonden ook picknicktafels die al eerder door de teams waren versierd. "Het zag er echt heel gezellig en feestelijk uit." Tot slot was er nog een barbecue en keerde uiteindelijk na een dag vol sport, spelletjes, eten, drinken en muziek, rond 20.00 uur de rust terug.

Een mooi en emotioneel afscheid van supervrijwiliger Atie de Koo

'Als ze me nodig hebben bij het afzwemmen kom ik natuurlijk helpen'

Na 55 jaar zwemles aan gehandicapte kinderen was het tijd om afscheid te nemen voor Atie de Koo. Haar belangrijke werk wordt overgenomen.

Atie deed de sportopleiding CIOS in Arnhem.

HUIZEN Als 17-jarige startte Atie de Koo als initiatiefnemer en instructeur met het geven van zwemlessen aan gehandicapten. Dit deed ze naast haar werk als sportleerkracht op de mytylschool De Trappenberg in Huizen. Afgelopen zaterdag nam ze na 55 jaar afscheid als vrijwilliger in zwembad de Lunet. Het werd een emotioneler vaarwel dan ze zelf had verwacht.

Behalve dat ze zelf liever niet in de spotlights staat, had ze er ook naar toe kunnen leven. "Ik kreeg het opeens te kwaad en ik word nooit emotioneel. De kinderen, de toespraak en toen nog een lied." Ze kwam daardoor zelfs niet toe aan een eigen toespraak. "Ik kreeg zoveel waardering, natuurlijk had ik al die jaren ook wel waardering gekregen, maar dit was zoveel tegelijk." Ze kijkt in ieder geval terug op een mooie en onvergetelijke dag. In de ochtend, in het zwembad, was er het afscheid van de kinderen en de ouders, in de middag was er een afscheidsreceptie met het bestuur en instructeurs van de zwemclub, familie, vrienden en oud-leerlingen. Behalve dat er veel mooie woorden waren, kreeg Atie ook nog flink wat cadeaus als blijvende herinneringen. In de ochtend een fotoboek over haar periode als zweminstructeur, maar ook over de jaren dat ze judoles gaf, en een multomap vol met verhalen van de zwemmertjes zelf. Het fotoboek heeft ze, net als de multomap in de dagen na haar afscheid al meerdere keren bekeken. Ook de vlaggetjeslijn met tekeningen, verhaaltjes en stickers van de kinderen, maakte diepe indruk op haar.

Tijd om lekker te fietsen

Een mooi afscheid in het zwembad afgelopen zaterdag. Foto's: Bob Awick

Atie ontving voor al haar vrijwilligerswerk in 2009 al een lintje

Wie nu denkt dat Atie in een zwart gat gaat vallen heeft het mis. "Ik ben acht jaar geleden met pensioen gegaan, nu heb ik gewoon een dag extra vrij", reageert ze nuchter. "Ik kan nu op zaterdag gaan fietsen met mijn zus, in plaats van op zondag." Helemaal wegblijven bij de Lunet doet ze overigens niet. "Als een van de kinderen die ik les heb gegeven moet afzwemmen, kom ik natuurlijk kijken." Ook als ze haar bij het afzwemmen nodig hebben, kunnen ze een beroep op haar doen. Het afzwemmen is en blijft altijd een bijzonder moment. "Er is dan altijd iemand van de bond aanwezig en we krijgen altijd een compliment over het niveau van de kinderen."
Het initiatief om zwemles te geven aan gehandicapte kinderen kwam mede tot stand door een actie van de toenmalige Burgemeester van Naarden, de heer Cramer. In 1962 werd voor zo'n 90 gehandicapte kinderen een zwemfeest georganiseerd. Het werd een jaarlijks terugkerend festijn dat in 1963 resulteerde in de oprichting van de zwemvereniging Gehandicapten Gooi- en Eemland.

'Ik ben al met pensioen, ik heb nu gewoon een dag extra vrij'

'Is dat een isolatielaag? Nee, het roestvrij staal blijkt eindafwerking'

Overburen niet blij met nieuwbouw Koningslaan

De overbuurman heeft last van de weerspiegeling van de zon. Foto: Bob Awick

BUSSUM Het oude woonhuis aan de Koningslaan 29 is gesloopt en de nieuwbouw nadert haar voltooiing. Werklui zijn druk bezig en rijden af en aan. Het pand is opmerkelijk groot, maar vooral de roestvrijstalen afwerkingslaag mag opvallend genoemd worden.

'De zon weerkaatst op het stalen dak precies in onze woonkamer'

De overburen, die niet met naam in de krant willen, zijn niet zo blij met de nieuwbouw in het dorpsgezicht van de wijk het Spiegel. Ze vertellen wat er gebeurd is. "Het pand werd in 2016 gesloopt waarna de nieuwbouw van start ging. Op een gegeven moment sprak ik de eigenaresse. Ik vroeg naar de nieuwbouw en vroeg mij verwonderd af of de roestvrijstalen buitenkant een extra isolatielaag was. 'Nee hoor, dat blijft zo' vertelde ze ons. We schrokken behoorlijk van het antwoord. Wij wisten niet dat dit het eindresultaat zou zijn. Ik heb de eigenaresse ook bij ons naar binnen gevraagd zodat ze zelf kon zien wat ons probleem is. Van 's morgens vroeg tot 14.00 uur weerkaatst de zon op het stalen dak precies onze woonkamer binnen. Het werkt als een spiegel, waardoor je recht in de zon kijkt en je naar buiten niets meer kan zien. Ook de avondzon schijnt opnieuw via het dak in onze woonkamer. Toen ik liet zien wat er bij ons gebeurt, schrok de eigenaresse wel. Ze vertelde ons niet over dat effect te hebben gedacht."
Inmiddels hebben de overburen contact met de eigenaresse en is er een ambtenaar over de vloer geweest. "De ambtenaar nam ons zeer serieus. Het bouwwerk maakt echt inbreuk op ons woongenot. Wij wonen hier al 32 jaar en hopen dan ook dat er een oplossing komt. De eigenaresse heeft toegezegd om te kijken of er hoge bomen kunnen komen om zo de overlast voor ons te beperken." Zij bevestigt dat ze inderdaad groenblijvende bomen wil plaatsen. "Ik heb een vergunning en de gemeente is overal van op de hoogte. Ik kan er verder niets aan doen." reageert ze.
De Vereniging Vrienden van het Spiegel begrijpt niet dat de gemeente dit plan heeft goedgekeurd. "Diversiteit is prima, maar dit gebouw is zo 'in your face'; wij hadden het prettig gevonden om daar bij betrokken geweest te zijn. Het pand past wat ons betreft niet in het beschermd dorpsgezicht en wij zijn dan ook bang voor eventuele precedentwerking. Het is niet te begrijpen hoe dit plan langs de bouwcommissie is gekomen." De gemeente legt uit dat het plan is goedgekeurd op basis van een zinken dak. "Geconstateerd is dat er nu is gewerkt met geborsteld roestvrij staal voor de afwerking. Door de andere afwerking is het plan teruggekeerd naar de commissie ruimtelijke kwaliteit. Er werd gezegd dat het roestvrij staal op den duur net zo zou verweren als zink. In de praktijk blijkt dit (nog) niet te gebeuren. De gemeente zal daarom de het architectenbureau aanschrijven over maatregelen." Het architectenbureau zegt open te staan voor een dialoog.

IKODO heeft een sound alsof ze een videogame, een opera en vrije improvisatie op hetzelfde moment spelen.

dinsdag 24 juli

Spreekuur Administratie voor Elkaar

De Kazerne Muiden 10.00 uur

Inloop spreekuur van Versa Welzijn voor allerlei vragen over brieven, post en formulieren. Vrijwilligers geven deskundige hulp. Ook hulp bij inloggen Woningnet, controleren Toeslagen en aanvragen gemeentelijke regelingen zoals minimaregelingen.

Zomerbingo

Buurtcentrum Uit-Wijk Bussum 14.00 uur

Zomerbingo spelen in de Uit-Wijk

Power Yoga lessen

Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum 19.30 uur

Gratis Power Yoga lessen voor de sportieve Yogi. In de lessen ligt de nadruk op de oefeningen in plaats van bijvoorbeeld de meditatie. Inschrijven bij Esther: elindhout@versawelzijn.nl. Voor vrouwen tussen de achttien en zestig jaar. Door: Trudie, onze gloednieuwe supervrijwilliger.

woensdag 25 juli

Spieghelcafé

Spieghelkerk Bussum 10.00 uur

Loop gezellig binnen voor een praatje en kopje koffie bij het Spieghelcafé, de 'huiskamer van het Spieghel' direct achter de Spieghelkerk.

Fietstocht

WOC Bellefleur Naarden 10.00 uur

Fietstocht is maximaal 35 kilomter onder leiding van de Buurtsportcoach. Onderweg wordt er gestopt bij een restaurant om koffie of thee te drinken met iets erbij. Inlichtingen: Buurtsportcoaches, 06-16158131 of mailen naar: c.kempkes@buurtsportcoachgooisemeren.nl.

Bridgen

Denksport Centrum Bussum 19.30 uur

Bridgeclub SLEM nodigt iedereen uit om te komen bridgen met zes tafels en vier spellen.

Bridgen

Het Trefpunt Bussum 19.30 uur

Terug van weggeweest! Bridgeclub Trefpunt speelt weer op haar oude honk aan de Lorenzweg 59. Voor informatie bellen met 035-6940321.

donderdag 26 juli

WerkZoekersServicePunt

WOC De Palmpit Bussum 9.00 uur

WerkZoekersServicePunt in De Palmpit.

vrijdag 27 juli

Zomer in deMess 'Workshop Hoeden maken'

deMess Naarden 9.30 uur

Zomer in deMess met workshop 'Hoeden maken' met Cathrien Sturm. Maximaal acht personen. Prijs is 75 euro inclusief lunch, koffie en thee. Aan het eind van de dag ga je met een prachtige zelfgemaakte hoed naar huis! Opgeven: info@cathrienstrumhoeden.nl.

't Bussums GeheugenHuis

Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum 10.00 uur

't Bussums GeheugenHuis is een ontmoetingsplek voor inwoners van Bussum en omstreken met (beginnende) geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorger. Contactpersoon: Esther Lindhout elindhout@versawelzijn.nl.

SeniorWeb Inloopspreekuur

Bibliotheek Bussum 10.00 uur

Een team computerdeskundigen van SeniorWeb zit klaar om vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden. Je wordt kosteloos geholpen door vrijwilligers van SeniorWeb.

Kinderdans

Cultuurcentrum Heartfelt Bussum 17.00 uur

Nieuwe danslessen voor kinderen van zes tot tien jaar. Wil je meedoen en een gratis proefles? Meld je dan nu aan bij Sanne: Heartfelt@hotmail.nl.

Café voor Later

Wijkpost De Schakel Bussum 19.00 uur

Wat ga ik doen als ik met pensioen ben? Ineens zoveel tijd hebben geeft mogelijkheden, maar soms ook hoofdbrekens. Jacqueline van Rossum, coördinator van de vrijwilligerscentrale in Bussum, komt langs en vertelt alles over vrijwilligerswerk.

zondag 29 juli

Yogales met uitzicht op de Jachthaven

Studio Werk met Yoga Naarden 9.00 uur

Proefles yoga of supyoga. Aanmelden via info@werkmetyoga.nu voor een proefles. Proeflessen en wekelijkse lessen kosten 15 euro per les.

Buiten Yoga YogaYvonne

Paviljoen Heidezicht Bussum 9.45 uur

Lekker weer en tijd voor buiten yoga met YogaYvonne en Ganna. Verzamelen om 9.30 uur. Een les kost 12 euro, contant betalen aan Ganna.

IKODO Limited Edition - Jazz

deMess Naarden 15.30 uur

IKODO heeft een sound alsof ze een videogame, een opera en vrije improvisatie op hetzelfde moment spelen. IKODO vormde zich in Amsterdam. Plezier en energie spat er vanaf in hun zoektocht naar een geluid dat erkent dat er altijd wel ergens iets, op wat voor wijze dan ook, ontploft!

maandag 30 juli

Seniorencafé

Brasserie Stokjes en Lepel Bussum 10.30 uur

Kom naar het ASGM Seniorencafé in de Brasserie Stokjes en Lepel aan de Nassaustraat. Ook niet-ASGM-leden zijn welkom. De consumpties zijn voor eigen rekening.

dinsdag 31 juli

Spreekuur Administratie voor Elkaar

De Kazerne Muiden 10.00 uur

Inloopspreekuur van Versa Welzijn voor allerlei vragen over brieven, post en formulieren. Vrijwilligers geven deskundige hulp. Ook hulp bij inloggen Woningnet, controleren Toeslagen en aanvragen gemeentelijke regelingen zoals minimaregelingen.

Yoga op de stoel

Amaris de Veste Naarden 10.00 uur

Yoga op de stoel bij Amaris de Veste aan de Koningin Wilhelminalaan 1. Een les kost 5 euro.

Kennismakingsdag Rebalancingmassage

Atma-coaching Bussum 14.00 uur

Maak kennis met de rebalancing-ontspanningsmassage tegen een gereduceerd tarief. In plaats van 55 euro betaal je nu 45 euro. Reserveer bij Atma-coaching: 06-16380595.

Power Yoga lessen

Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum 19.30 uur

Gratis Power Yoga lessen voor de sportieve Yogi. Inschrijven bij Esther: elindhout@versawelzijn.nl. Voor vrouwen tussen de achttien en zestig jaar gegeven door Trudie, onze gloednieuwe supervrijwilliger.

woensdag 1 augustus

Spieghelcafé

Spieghelkerk Bussum 10.00 uur

Loop binnen in het Spieghelcafé, de 'huiskamer van het Spieghel' direct achter de Spieghelkerk voor een praatje en een kopje koffie. De toegang is gratis.

Bridgen

Denksport Centrum Bussum 19.30 uur

Bridgeclub SLEM nodigt iedereen uit die wil komen bridgen met zes tafels en vier spellen.

Bridgen

Het Trefpunt Bussum 19.30 uur

Iedereen kan komen bridgen bij Bridgeclub Trefpunt. Voor informatie bellen met 035-6940321.

Zomerse Filmhits

Filmhuis Bussum

Vier de zomer in het Filmhuis en geniet van de ontwapenende documentaire Visages, Villages, de films Retour en Bourgogne, Call Me by Your Name, The Leisure Seeker, Summer 1993 en de ultieme zomerklassieker La Piscine met Alain Delon en Romy Schneider.

donderdag 2 augustus

WerkZoekersServicePunt

WOC De Palmpit Bussum 9.00 uur

WerkZoekersServicePunt alleen op afspraak. Afspraak maken via Wim van Oudheusden: 06-40414560 of mailen naar www.werkinjeeigenwijk.nl.

Vestingborrel

Bar Bistro Naarden 17.00 uur

Vestingborrel voor ondernemers en ondernemende mensen die een band hebben met Naarden of 't Gooi.

vrijdag 3 augustus

SeniorWeb Inloopspreekuur

Bibliotheek Bussum 10.00 uur

Een team computerdeskundigen van SeniorWeb zit klaar om vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden. Je wordt kosteloos geholpen door vrijwilligers van SeniorWeb.

't Bussums GeheugenHuis

Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum 10.00 uur

't Bussums GeheugenHuis is een ontmoetingsplek voor inwoners van Bussum en omstreken met (beginnende) geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorger. Contactpersoon: Esther Lindhout elindhout@versawelzijn.nl.

Kinderdans

Cultuurcentrum Heartfelt Bussum 17.00 uur

Nieuwe danslessen voor kinderen van zes tot tien jaar. Wil je meedoen en een gratis proefles? Meld je dan nu aan bij Sanne: Heartfelt@hotmail.nl.

zondag 5 augustus

Buiten Yoga YogaYvonne

Paviljoen Heidezicht Bussum 9.45 uur

Lekker weer en tijd voor buiten yoga met YogaYvonne en Ganna. Verzamelen om 9.30 uur. Een les kost 12 euro, contant betalen aan Ganna.

maandag 6 augustus

Seniorencafé

Brasserie Stokjes en Lepel Bussum 10.30 uur

Kom naar het ASGM Seniorencafé in de Brasserie Stokjes en Lepel aan de Nassaustraat. Ook niet-ASGM-leden zijn welkom. De consumpties zijn voor eigen rekening.

dinsdag 7 augustus

SeniorWeb Inloopspreekuur

Bibliotheek Bussum 10.00 uur

Een team computerdeskundigen van SeniorWeb zit klaar om vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden. Je wordt kosteloos geholpen door vrijwilligers van SeniorWeb.

Yoga op de stoel

Amaris de Veste Naarden 10.00 uur

Yoga op de stoel bij Amaris de Veste aan de Koningin Wilhelminalaan 1. Een les kost 5 euro.

Kennismakingsdag Rebalancingmassage

Atma-coaching Bussum 14.00 uur

Maak kennis met de rebalancing-ontspanningsmassage tegen een gereduceerd tarief. In plaats van 55 euro betaal je nu 45 euro. Reserveer bij Atma-coaching: 06-16380595.

Power Yoga lessen

Wijkcentrum Uit-Wijk Bussum 19.30 uur

Gratis Power Yoga lessen voor de sportieve Yogi. In de lessen ligt de nadruk op de oefeningen in plaats van bijvoorbeeld de meditatie. Inschrijven bij Esther: elindhout@versawelzijn.nl. Voor vrouwen tussen de achttien en zestig jaar. Door: Trudie, onze gloednieuwe supervrijwilliger.

Schrijfworkshop in de Theetuin

EEMNES Lia Boom verzorgt zondag 22 juli om 10.30 uur een gratis schrijfworkshop in de Theetuin in Eemnes. Ervaring is niet nodig. Consumpties voor eigen rekening. Aanmelden kan via de website www.schrijveninhetgooi.nl of bel met 06-44528197.

Elkaar leren kennen op buurtcamping

Wie wordt de eerste Buurtcamping-burgemeester?

De organisatie samen met een aantal bewoners die naar de Buurtcamping komen. Foto: Kees Hogenbirk

BUSSUM Dit weekend staat er op de Groene Long voor de eerste keer een Buurtcamping voor de gezelligheid en om de buren beter te leren kennen.

"De Buurtcamping is zes jaar geleden in het Amsterdamse Oosterpark begonnen", vertelt Lisa Schonewille, die samen met Marcel Barneveld, Barbro van der Ham, Sandra Geerling, Paul Ricken, Freek Vos en Feye van Olden de camping organiseert. "Roderik Schaepman heeft de camping bedacht om buurtgenoten beter te leren kennen en bij elkaar te brengen op een gezellige en ontspannen manier. En het is uitgegroeid naar maar liefst twintig Buurtcampings in twaalf gemeenten. En nu ook in Bussum." Het initiatief om in Bussum ook een Buurtcamping te organiseren, kwam van Feye. "Hij had al eerder Buurtcampings in Amsterdam georganiseerd en toen Feye in Bussum kwam wonen, wist hij uit ervaring dat je door zo'n camping buurtbewoners makkelijker leert kennen en wilde het daarom ook hier organiseren. Feye zocht contact met mij omdat ik in Bussum verschillende activiteiten organiseer en ik vond het meteen een goed plan. Vorig jaar wilden we het al opzetten, maar om de vergunning en het budget op korte termijn rond te krijgen, lukte toen helaas niet. Met die kennis hebben we het dit jaar wel voor elkaar gekregen." De Buurtcamping is een camping voor jong en oud met leuke lokale activiteiten. Op het programma staan onder andere 'Tikkie takkie met een hakkie' (voetbal), blij dat ik glij, yoga, heidewandeling, manfulness, sing-a-long, bingo, knutselen, basketbal clinic en workshop Argentijnse Tango door Carlos Alberti.

Lisa vertelt dat door de aanhoudende droogte niet gekookt mag worden op de Groene Long. "We gaan daarom creatief aan de gang om samen een feest van koude gerechten voor te bereiden. Je kunt natuurlijk je eigen eten meenemen en delen met de rest. Ook is er koffie en thee en staat er een watertappunt. En het is een duurzame camping die geheel op zonne-energie draait." Lisa vertelt vol enthousiasme dat burgemeester Han ter Heegde de Buurtcamping op vrijdag om 17.00 uur opent. "Han stelt dan een Buurtcamping-burgemeester aan zodat hij lekker kan ontspannen op de camping en op zijn accordeon kan spelen. We zijn via social media op zoek naar die burgemeester. Je kunt een motivatie schrijven waarom jij de burgemeester wilt zijn of iemand voordragen die op vrijwillige basis veel voor Bussum betekent."
De Buurtcamping is van vrijdag tot en met zondag. Heb je geen kampeerspullen, dan kan je die lenen. Er zijn tenten, matjes en slaapzakken genoeg. Er zijn nog plekken vrij en reserveren kan via https://bussum.debuurtcamping.nl/product/tentplek.

Grote Kerk is op zoek naar tastbare herinneringen

De Gooische Moordenaar erop, gezien vanuit de Grote Kerk.

NAARDEN Welke herinnering kleeft er aan een oud programmaboekje uit 1922, vergeeld doopjurkje, schilderij van een kerktoren? De Grote Kerk Naarden is een gebouw dat bij veel mensen herinneringen en verhalen oproept en daar is Stichting Grote Kerk Naarden naar op zoek.

Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat de schilderingen aan het tongewelf in de Grote Kerk werden voltooid. Stichting Grote Kerk Naarden en de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden vieren bovendien allebei hun 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid van deze jubilea wordt er van alles georganiseerd, waaronder een tentoonstelling vóór en dóór gebruikers. "(Oud-)Inwoners van Naarden en omgeving uit binnen- en buitenland vragen we om herinneringen aan de kerk aan te dragen", aldus Marlo Reeders, directeur Stichting Grote Kerk. "Verhalen, anekdotes, maar ook tastbare herinneringen zoals een trouwjurk, kerkparafernalia, foto's, ansichtkaarten, schilderijen van eigen hand of misschien wel een 'oude meester'. Met de expositie willen we ontroerende, grappige en persoonlijke verhalen en objecten uit het heden en het verleden van het monument delen."

De herinneringen kunnen gemaild worden, met korte beschrijving, naar herinnering@grotekerknaarden.nl of per post: Sint Annastraat 5, 1411 PE Naarden. Ook kun je bellen voor overleg naar 035-6949873 op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling, die in september in de Grote Kerk Naarden te zien is, heeft een tijdelijk karakter en wat wordt ingebracht blijft eigendom van de inzender.

Vrijwilligers gezocht

Een secretaris/secretaresse gezocht ter ondersteuning van het bestuur van de Zonnebloem Bussum/Hilversumse Meent.

Het Taalcafé Muiden zoekt een coördinator voor het organiseren van leuke activiteiten die deelnemers helpen de Nederlandse taal op een prettige manier te oefenen.

Buurtcentrum Uit-Wijk zoekt een gastvrouw/-heer om achter de bar te staan.

Koffieschenkers gezocht in woonzorgcentrum De Veste om bij de bewoners in hun appartementen een kopje koffie langs te brengen.

Meer info op www.versavc.nl of via 035-693 85 25

Documentaire 'Klanken van Oorsprong'

Ernst Jansz

BUSSUM De succesvolle documentaire 'Klanken van Oorsprong' is te zien in Filmhuis Bussum. De aangrijpende, maar tevens swingende documentaire van Hetty Naaijkens-Retel Helmrich gaat over de verhalen van diverse Nederlands-Indische artiesten die gedwongen terug moesten naar hun oorspronkelijke vaderland: Nederland. Op zondag 29 juli is er om 15.45 uur een speciale filmvertoning met live-muziek van Remko Willems en een nagesprek met regisseur Hetty Naaijkens-Retel Helmrich. Voor meer informatie: www.klankenvanoorsprong.nl.

Gitarist Hans Bax
Riem de Wolff (Blue Diamonds)

Driedaags festival Wonderfeel veel meer dan alleen klassieke muziek

Ook veel dans, literatuur en poëzie op terrein Natuurmonumenten

Na een uitverkochte derde editie vindt op 20, 21 en 22 juli voor de vierde keer Wonderfeel plaats, het buitenfestival voor klassieke muziek. Maar er is meer.

Het festivalterrein is ieder jaar weer mooi aangekleed. Foto's: Foppe Schut

'S-GRAVELAND Halverwege het gesprek komt initiatiefnemer en directeur Georges Mutsaerts van Wonderfeel met een opvallend feitje. Voor het eerst komt het merendeel van de pakweg 7000 bezoekers van het driedaagse evenement niet uit Amsterdam maar uit het Gooi. Hilversum bezet zelfs de eerste plaats, ook Naarden/Bussum staat in de top vijf.

Het geeft aan dat het festival voor klassieke muziek op het terrein van Natuurmonumenten in 's-Graveland - meer dan 350 musici verzorgen 130 optredens - steeds meer een begrip wordt in deze regio. Op zeven podia spelen musici van wereldklasse - jonge honden en oude rotten - van barok tot minimal, met lijntjes naar jazz, wereld- en popmuziek. Ook dit jaar verwacht de organisatie dat Wonderfeel uitverkoopt.
Op het affiche van 2018 staan onder meer Terry Riley, Isabelle van Keulen, Julien Libeer, Meral Polat, Slagwerk Den Haag, Holland Baroque en het Nederlands Blazers Ensemble. Traditiegetrouw wordt het festival vrijdag geopend en zondag afgesloten door het Wonderfeel Festival Orchestra onder leiding van Johannes Leertouwer.
Maar Wonderfeel is veel meer dan alleen klassieke muziek. Ook besteedt het festival veel aandacht aan literatuur en poëzie. Zo dragen de dichters Eva Gerlach, Jean Pierre Rawie en Mustafa Kör voor uit eigen werk en houden de schrijvers Peter Buwalda, Arthur Japin en P.F. Thomése een voordracht over hun relatie met klassieke muziek. De Belgische programmeur Samme Raeymaekers selecteerde enkele dansvoorstellingen, onder meer 'Wreck' van de jonge Italiaanse choreograaf Pietro Marullo (Aerowaves Twenty18 Artist). Daarnaast zijn er muziekdocu's, verhalen, natuurwandelingen en kinderactiviteiten.

Aanvulling

Georges Mutsaerts: 'Het concept blijft overeind.'

De muziek blijft ondanks al die aanvullingen de hoofdmoot, benadrukt Mutsaerts. "Al die extra's als dans, poëzie en literatuur zijn organisatorisch zo gegroeid en vormen geen belemmering op het terrein. Het is gewoon een aanvulling. Terwijl mensen over het terrein lopen, komen ze 'gewoon' een dichter tegen. De belasting is minimaal, het effect maximaal." (lachend, red.) "Die laatste zin was mooi hè."
Het toont in ieder geval aan dat het nog jonge festival niet bang is om te experimenteren. En mocht het niet aanslaan dan is het zo weer geschrapt voor een volgende keer. "Het concept blijft overeind", zegt de 64-jarige Bussumer. "Dat we elementen eraan toevoegen, komt voort uit ons enthousiasme."
Problemen met het boeken van artiesten heeft Wonderfeel nooit gehad, zegt Mutsaerts. Het was veel moeilijker om bezoekers te verleiden. Maar nu de naamsbekendheid is toegenomen, gaat ook dat steeds gemakkelijker. Dat blijkt wel uit de kaartverkoop. Die ligt - zegt de directeur drie weken voordat het evenement plaatsvindt - al 18 procent hoger dan vorig jaar. Dat betekent dat er iedere dag 3000 mensen (inclusief vrijwilligers en musici) over het terrein lopen, inclusief 800 kinderen die gratis toegang hebben. Mede daarom is het aantal kinderactiviteiten verdubbeld. Er zijn onder meer muziektheatervoorstellingen, zangworkshops, muziekinstrumenten knutselen, waterbeestjes zoeken met de boswachter en een poppenkast.

Toegankelijker

'Dat we elementen eraan toevoegen, komt voort uit ons enthousiasme'

De toenemende belangstelling voor de klassieke muziek is ook de aandacht die er op televisie - 'Podium Witteman', 'Tien van Tijl' - steeds meer is voor dit genre. "Het wordt toegankelijker gemaakt", constateert Mutsaerts. "Ook op grotere festivals zie je steeds meer klassieke muziek. Daar ben ik blij mee, we zitten zeker niet in elkaars vaarwater. Ieder festival heeft zijn eigen doelgroep. En wij doen hetzelfde als de andere festivals. Ook acts die op Lowlands staan, komen naar ons toe. Op die manier zijn we niet elkaars concurrenten, maar versterken we elkaar."

Wonderfeel vindt plaats op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juli. Locatie is Schaep en Burgh, Noordereinde 60, 's-Graveland (ingang: Franse Kampweg 2). Voor meer informatie en tickets, zie www.wonderfeel.nl.