NaarderNieuws

23 mei 2018

NaarderNieuws 23 mei 2018


Nieuw college in de startblokken

GOOISE MEREN Gooise Meren heeft een nieuw college. Wie de wethouders worden en hoe het coalitieprogramma eruit komt te zien wordt vandaag bekendgemaakt.

Formateur Alexander Luijten zal in de middag de ploeg presenteren waarmee Gooise Meren het de komende vier jaar moet doen. Het wordt dus nog heel even gissen hoe het college van VVD, D66, Hart voor BNM en GroenLinks eruit komt te zien. En datzelfde geldt voor het coalitieprogramma. Ook dat wordt vandaag gepresenteerd en wat er in staat blijft nog even geheim. Formateur Alexander Luijten hield zijn lippen gisteren stijf op elkaar. Er moesten nog wat laatste details worden aangepast en daarnaast moest de gemeenteraad eerst nog kennisnemen van het akkoord.

Het hele formatieproces is achter gesloten deuren gevoerd en er kwam eigenlijk niets naar buiten. De burgerparticipatie, iets dat Gooise Meren hoog in het vaandel heeft, kwam hierbij enkel op gang met een oproep om input voor de formatie in te sturen.

Zodra het coalitieakkoord en het college bekend zijn, staat de oppositie vanzelfsprekend klaar om het college en het programma onder de loep te nemen. Er wordt volgende week over gedebatteerd.

Het laatste nieuws over de formatie is na de presentatie te lezen op onze website naardernieuws.nl.

Onderzoek naar parkeren in Vesting

NAARDEN Het bewonersplatform Naarden-Vesting heeft het initiatief genomen om een parkeeronderzoek te houden binnen de Vesting. Dat melden ze in de nieuwsbrief.

Het platform heeft hierbij de handen ineengeslagen met andere belangengroepen in de Vesting, zoals de ondernemersvereniging en de gemeente. Ook wordt mensen gevraagd hun input te geven over parkeren. "Suggesties zijn van harte welkom."

Een speciale parkeerwerkgroep is in het leven geroepen om te kijken naar de huidige parkeersituatie en om toekomstscenario's uit te werken. Het is geen geheim dat het aantal parkeerplaatsen vooral tijdens evenementen schaars is. Daarbij komt dat ook het parkeren in de smalle straten vaak ergernissen en potentieel gevaarlijke situaties oplevert.

Werk aan het spoor bij Naardermeer

NAARDEN Er wordt de komende weken gewerkt aan het spoor bij het Naardermeer. Dat heeft te maken met de aanleg van de Voormeerpassage.

Onder het spoor wordt een tunneltje aangelegd voor langzaam verkeer. Daarvoor wordt er ondergronds aan het riool gewerkt omdat het verlegd moet worden. De aannemer verwacht dat de werkzaamheden geen overlast gaan veroorzaken.

Rugbyclub 't Gooi pakt landskampioenschap en viert feest

Foto: Bastiaan Miché

NAARDEN Een fantastische prestatie; de rugbyers uit Naarden zijn landskampioen geworden. Tegenstander Hilversum bood weinig weerstand en zag al snel wie de sterkste was. De heren uit Naarden waren dolblij en vierden dit onder andere met het fust bier dat werd aangeboden door de burgemeester.

9

Forten

Volgens directeur Oscar Hefting van het Vestingmuseum is het belangrijk voor de geschiedenis en de toekomst dat de forten behouden blijven.

3

Bewoners van Bantam tot Gooilust

Foto: Picasa

Jonkheer F.J.E. (Frans) van Lennep (1890-1980) schreef een boek over zijn jeugd ruim een eeuw geleden in 's-Graveland: De Tamme Kastanje. Hij schreef over allerlei familie-ditjes-en-datjes op een keuvelende manier en het lijkt vooral gericht aan zijn regenten- en adellijke kennissen. Voor mij en vele anderen een heel andere wereld. Aardig wat je zoal van bewoners uit de 19e eeuw op de buitens van 's-Graveland te weten komt. Ze waren of ze werden bijna allemaal familie van elkaar. En dan inderdaad van Bantam tot Gooilust. Spanderswoud krijgt de grootste aandacht want daar resideerde Grootmama. Het landgoed Spanderswoud, niet het gelijknamige aangrenzende bosgebied. Er staan diverse stambomen, foto's en kaarten in het boek. Het boek bevat ook nog hoofdstukken van andere landgoederen waar Van Lennep familie had. Het is een herdruk van vier eerdere publicaties en kwam als gebonden boek met omslag, 252 bladzijden, in 1969 uit bij H.D. Tjeenk Willink.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor € 12. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Stukje Boslaan gierzwaluwvrij

Het lijkt wel zomer. Maar boven de Boslaan voelt het niet zomers. De gierzwaluwen zijn er niet meer. Voorgoed? Ik weet het nog niet. En met de boerenzwaluw gaat het ook de verkeerde kant op.

Op de foto de restanten van wat eens een veilig onderkomen voor mijn favoriete vogel, de gierzwaluw, was. De Boslaan vanaf de Koningslaan tot aan de Groothertoginnelaan is nu bijna vrij van de luidruchtige luchtacrobaten. Ondanks de goede wil van een van de 'dakbezitters' is het er niet van gekomen. Prompt begon anderhalve week geleden aan de overkant het slopen van een nog compleet dakpannendak. Midden in het broedseizoen! Met als gevolg: geen heerlijke scheer- en schreeuwpartijen meer.

Maar ook de boerenzwaluwen langs de Karnemelksloot hebben het niet al te gemakkelijk. Er zijn twee zeer grote melkveestallen gebouwd, voorzien van gesloten wanden en forse raampartijen. Helaas is er geen rekening gehouden met de boerenzwaluwen, die nu met z'n allen proberen in die aantrekkelijke onderkomens te komen. Ze vliegen daarbij steeds tegen het glas Jammer dat er onder de dakgoot geen plankjes zijn waar de vogels houvast vinden om een nestje aan vast te hechten. Tijdens een paar fikse fietstochten is het mij ook opgevallen dat er zo goed als geen leven meer is op en rond de weilanden. Kievit, grutto, tureluur, watersnip e.a. laten verstek gaan. 'Silent Spring' van Rachel Carson (1962) heeft een diepere betekenis gekregen.

Weerbericht

Warm, in het weekeinde zeer warm, zonnige perioden

Onder regie van een buitengewoon standvastig hogedrukgebied boven Scandinavië duurt de meizomer tot zeker na het weekeinde voort. Een lagedrukgebied boven Zuidwest-Europa krijgt tijdelijk meer invloed met vanuit het zuiden kans op een bui. Vanaf het weekeinde neemt door de steeds krachtiger wordende Scandinavische hogedrukblokkade de warmte verder toe.

Donderdag en vrijdag

Zowel donderdag als vrijdag is het tijdelijk iets minder stabiel. Er worden zonnige perioden verwacht, maar met kans op soms wat meer bewolking vanuit het zuiden. Er kunnen enkele stapelwolken ontstaan waaruit zich een bui kan ontwikkelen. De maximumtemperatuur komt uit op circa 24 graden. Er waait daarbij een matige aflandige wind tussen noordoost en oost.

Het weekeinde

Voor zaterdag worden zonnige perioden verwacht. Er kunnen nog enkele stapelwolken ontstaan, maar de kans op een bui is klein. Zondag is het vrij zonnig. De wind is matig van kracht en waait onophoudelijk uit een oostelijke richting. Zaterdag wordt het circa 27 graden. Zondag en naar verwachting ook maandag piekt de temperatuur tot dicht bij de 30 graden.

Weetje

Door de verder toenemende warmte in deze laatste fase van mei is de kans groot dat mei, net als vorig jaar, een gemiddeld zeer warme maand gaat worden. Mei 2017 staat derde op de lijst van warmste meimaanden. Op 27 mei 2017 liep de temperatuur op tot 32 graden. Dat bleek zelfs de warmste dag van het jaar te zijn. De gemiddeld warmste mei is tot dusver mei 2008.

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman; Naarderheem 10.30 u. ds. P.J. Viveen-Molenaar
*RK St. Vituskerk gezamenlijke viering in Mariakerk; za. 26/05 17.30 u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. dr. M.J. Kater

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. gezamenlijke viering deken A. Bakker, C. Fabril, M. Costa, M. Sendecki
*PGB Oost-Centrum Verlosserkerk 10.00 u. ds. N.W. den Bok H.A.
*PGB West Spieghelkerk 10.30 u. ds. J.H.W. Elhorst
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. D. van de Streek en 17.00 u. ds. I. Hoornaar
*Remonstranten N-B 10.30 u. ds. K.J. Holtzapffel
*Vrijzinnigen N-B 10.30 u. mr.drs. J. de Wit
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. ds. G.J.J. van Hiele
*Evangelisch-Lutherse Gemeente gezamenlijke dienst in Hilversum
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P.A. Smit en 19.00 u. KerkAnders
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst *De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Vanaf 23 mei zendt GooiTV
de volgende programma's uit:

- TV Magazine met onder andere de avondvierdaagse, Bukbieb in Bussum, interactieve tafel in de Zandzee, Nationale Molendag.
- In Derde Termijn: Ruud Bochardt staat stil bij de coalitieonderhandelingen in Wijdemeren.
- RegioHub gaat over NIX18: het alcoholgebruik onder jongeren.
- Sjoerd Stoop gaat in gesprek met burgemeester Han Ter Heegde.

'Het is belangrijk de forten te behouden'

Directeur wil in gesprek met nieuwe wethouder over Gele Loods

Oscar Hefting is nu twee jaar directeur van het Vestingmuseum en ook betrokken bij de Nederlandse forten in het buitenland.

Directeur Oscar Hefting op een bankje van het Vestingmuseum. Foto: Astrid Maas

NAARDEN In de zestiende en zeventiende eeuw hebben Nederlanders niet alleen Naarden en de Hollandse Waterlinie gebouwd, maar gingen fortenbouwers en ingenieurs ook forten bouwen in Azië, Afrika en Amerika.

"Forten met een Nederlands verleden zijn nog steeds te vinden in Indonesië, Brazilië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Taiwan, Caribisch gebied en de Antillen. Met het museum willen we aan de hand van tentoonstellingen laten zien dat we onderdeel zijn van dat grote netwerk. We hopen ook dat Naarden, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in 2020 UNESCO Werelderfgoed wordt. Buitenlandse forten met een Nederlandse achtergrond, zoals Galle in Sri Lanka, zijn al werelderfgoed. Vorig jaar was ik in Kaapstad en heb toen een samenwerkingsovereenkomst van vijf jaar getekend met de directeur van Kasteel de Goede Hoop, een Nederlands fort uit 1666 en een van de oudste forten in Zuid-Afrika. In het museum hebben we nu een expositie over de VOC-forten in Sri Lanka en volgend jaar is Zuid-Afrika aan de beurt." Oscar, ook directeur van de New Holland Foundation, stimuleert vanuit deze stichting onderzoek en restauratie van Nederlandse forten overzee. "Het is een uitdaging om forten die verdwenen zijn door bebouwing, bomen of overgroeid zijn door gras, schoon te maken en er een nieuwe invulling aan te geven." In Nederland helpt de Stichting Liniebreed Ondernemen ondernemers die van een fort onder andere een museum, hotel of bed and breakfast hebben gemaakt of willen maken. "Wat mijn werk ook leuk maakt, zijn de zeventig vrijwilligers van het museum. De vorige directeur, Bas Kreuger, was de laatste jaren van zijn directeurschap bezig met de verhuizing van het museum naar Bastion Oranje. Dit is niet doorgegaan en daardoor is er achterstallig onderhoud ontstaan. Dat hebben de vrijwilligers opgepakt en die hebben daarde 'Fortpilaar 2017' voor beste groep vrijwilligers voor gekregen. Het aantal bezoekers loopt weer op, vorig jaar waren het er 25.000 bezoekers, maar we willen er meer. Daarom organiseren we activiteiten, onder andere voor basisscholen, zoals het Waterlinie- en Fortenspel. Zo kunnen de kinderen spelenderwijs kennismaken met de geschiedenis van de forten. We gaan ook het plan voor de ontwikkeling van de Gele Loods weer oppakken. Dit gebouw kan een centrale plek worden voor de VVV en bezoekers. De provincie wil meebetalen, maar we hebben ook een bijdrage van de gemeente nodig. We zijn in gesprek met oud-wethouder Miriam van Meerten en we hopen binnenkort duidelijkheid te krijgen van haar opvolger. Met de Gele Loods willen we laten zien hoe mooi en interessant Naarden en het Vestingmuseum zijn."

Spelenderwijs kennismaken met de geschiedenis

Vier avonden wandelen

BUSSUM De 71ste avondvierdaagse is van maandag 28 tot en met donderdag 31 mei in de omgeving van Bussum en Hilversum.

Er kan gekozen worden uit twee afstanden: de 5 of 10 kilometer. Op de vierde dag is de feestelijke afsluiting en halverwege de stoet zullen diverse muziekkorpsen invoegen. Dit jaar staat een brassband uit Almere op het grasveld bij de spoorbomen aan de Lindenlaan en is de locoburgemeester aanwezig op het parkeerterrein bij sportcentrum De Zandzee om de lopers te verwelkomen. De inschrijfavond is al geweest, maar wil je meelopen, meld je dan op de eerste avond aan bij De Zandzee. De kosten bedragen 7 euro.

Sanderse en Van Meerten stoppen en zwaaien af

Van Meerten en Sanderse bij het afscheid. Foto: Bob Awick

GOOISE MEREN Wethouders Marleen Sanderse en Miriam van Meerten hebben dinsdag afscheid genomen. Dat deden ze op een voor hen belegde afscheidsreceptie. Het was flink druk en warm. Vanuit alle lagen van de bevolking werd gedag gezegd.

Meerdere bewoners kwamen even langs om de wethouders te bedanken. Daarnaast kwamen veel gemeenteraadsleden, oud-raadsleden en oud-wethouders langs.

Ook oud-burgemeesters Peter Rehwinkel en Joyce Sylvester van de voormalige gemeente Naarden waren er. Sanderse en Van Meerten spraken alle bezoekers toe en blikten terug op hun wethouderschap, waar ze allebei met volle teugen van genoten hebben.

Sanderse en Van Meerten waren de afgelopen twee jaar wethouder van Gooise Meren en daarvoor voor de gemeente Naarden. Ze nemen (voorlopig) afscheid van de lokale politiek en gaan zich richten op andere dingen.
Van Meerten wil graag meer tijd met haar kinderen doorbrengen, met name in de avonduren. "Ik was er vaak niet, maar daar komt verandering in. Mommy is back", zei ze vol overgave in haar afscheidsspeech en dat bracht de mensen aan het lachen. Maar er was ook emotie. Van Meerten liet haar gevoel spreken toen ze zei altijd aan één woord genoeg gehad te hebben in haar samenwerking met Sanderse.
De aanwezigen moesten in lange rijen wachten om de dames gedag te zeggen. Daarbij werden flink wat kussen gegeven en handen geschud. Ook de cadeautafel was aan het einde rijkelijk gevuld. Puntje van kritiek was dat de receptie aan het einde van de middag werd gehouden. Hierdoor kon niet iedereen aanwezig zijn, met name winkeliers die hun wethouder Economische Zaken nog gedag hadden willen zeggen.

Jan Kort Bee- Ball toernooi

BUSSUM Het Jan Kort BeeBall toernooi is een dag vol honk- en softbalplezier voor de allerjongsten. Honk- en Softbalclub HCAW organiseert op zondag 27 mei dit jaarlijkse toernooi.

Vanuit het hele land komen 29 teams met ruim 200 honkballertjes met hun coaches en ouders naar HCAW voor een dag vol met wedstrijdjes, spellencircuit en veel lol. Wat is BeeBall? BeeBall is de voorloper van het echte honk- en softbal en is ontwikkeld om de allerjongste spelers en speelsters te laten kennismaken met deze sport.

Het toernooi wordt om 10.00 uur geopend door de zoon en kleinzoon van oud HCAW-voorzitter Jan Kort, hierna een swingende warming-up gevolgd door wedstrijdjes. Ook is er een spellencircuit waar kinderen hun vaardigheden kunnen oefenen onder begeleiding van HCAW-trainers. Om 16.00 uur wordt het toernooi afgesloten. De toegang is gratis.

Elise Meeuwissen

Redacteur bij de televisie,
23 jaar, woont samen met Bart in Bussum.

Waar kennen mensen je van?
"Ik ben tambour-maître van Show- & Marchingband ViJoS; wij zijn regelmatig aanwezig in Gooise Meren en omgeving bij feesten, partijen en avondvierdaagsen. Veel mensen hebben mij waarschijnlijk al eens voorop zien lopen, zonder dat ze het doorhadden. En sommigen kennen mij via mijn opa en vader van slagerij Meeuwissen."

Waar ben je druk mee?
"Op dit moment ben ik héél erg druk met het organiseren van de taptoe van ViJoS op zaterdag 2 juni bij SDO."

Met wie wil je een goed gesprek?
"Met Han ter Heegde over de cultuur in Gooise Meren en het organiseren van grote evenementen met vooral muziek en lekker eten!"

Mooiste plek in Bussum?
"Moeilijke vraag, want ik hou van alles in Bussum. Maar ik vind het fijn om op het terras van Zorba te zitten met mooi weer en dan mensen kijken."

Welk boek ligt op je nachtkastje?
"'De Edele Kunst van Not Giving a F*ck'. Een boek dat vertelt dat je niet altijd positief hoeft te zijn, maar moet leren leven met je tekortkomingen waardoor het leven eigenlijk een stuk leuker wordt. "

Lievelingsmuziek?
"Hier moet ik natuurlijk de muziek van ViJoS zeggen, maar ik ben eigenlijk al gauw tevreden en heb een kleine voorliefde voor Cubaanse muziek en de mooie instrumentale muziek van Jungle By Night. Heel tof!"

Wat weten mensen niet van je?
"Dat ik een geheime liefde heb voor de allerslechtste tv-serie ooit: 'The Bold and the Beautiful'."

Waar kunnen we je 's nachts voor wakker maken?
"Eten en dan vooral de Caramel Shortcake. Mijn absolute favoriet! Koek, karamel en chocolade en dat allemaal in één taartje."

Bijna alle containers ondergronds

NAARDEN Zes van de vijf ondergrondse vuilcontainers zijn geplaatst in de Vesting. Alleen de locatie Oostwalstraat moet nog gemaakt worden.

De reacties op de containers wisselen. Sommige mensen vinden het fijn, andere een heel gedoe en af en toe staan er nog zakken naast. De stinkende vuilniszakken in het straatbeeld mist overigens niemand.

Inbraak met flinke ravage bij Trekpleister

BUSSUM Het is de derde keer dat de Trekpleister aan de Veerstraat getroffen wordt door een snelkraak. De inbrekers hebben dit keer een flinke ravage achtergelaten.

Twee mannen zijn zondagochtend bij de Bussumse drogisterij binnengekomen door de twee glazen toegangsdeuren te vernielen, met als gevolg een grote ravage. Ze gingen ervandoor met de dure parfums.

De politie werd gewaarschuwd en was snel ter plekke, maar kon de inbrekers niet aanhouden. Van de twee is geen signalement bekend.

Samen soepen pakt leuk uit

Foto: Bob Awick

NAARDEN Samen genieten van een kop soep en de buren wat beter leren kennen. De eerste Samen Soepen Naarden werd zaterdag gehouden op het sportveldje bij de Vitusmavo. De kok van De Veste had 40 liter soep bereid en er was een springkussen voor de kinderen. Alles zat mee, behalve de vele knutten op het veld.

Veel kinderen kwamen voor een ponyritje

Door het mooie weer was het druk op de kinderboerderij. Foto: Bob Awick

NAARDEN Veel kinderen uit het Gooi kwamen tweede pinksterdag naar kinderboerderij de Pluimgraaf voor het schaapscheerdersfeest.

Wat vooral in trek was bij de kinderen waren de ponyritjes, het springkussen en het schminken, maar natuurlijk ook het schapenscheren. De kinderboerderij laat weten dat het een stuk drukker was dan vorig jaar en dat ze daardoor meer geld hebben opgehaald. Het bedrag wordt onder andere gebruikt voor onderhoud van de boerderij.

8 / 24

Rugbyclub 't Gooi is de allerbeste van Nederland en verslaat rivaal Hilversum

'We pakten Hilversum vanaf het eerste moment bij de strot en lieten niet meer los'

Op overtuigende wijze hebben de rugbyers uit Naarden op eerste pinksterdag in de finale om de landstitel met 30-19 van Hilversum gewonnen.

Aanvoerder Hugo Langelaan met de beker. Foto's: Bastiaan Miché

NAARDEN Een mooier cadeau door Nederlands kampioen te worden had rugbyclub 't Gooi uit Naarden ter gelegenheid van haar 85-jarige bestaan zichzelf niet kunnen geven. Daarmee werd een einde gemaakt aan de hegemonie van de Hilversummers, die de afgelopen jaren drie keer op rij de titel veroverden.

De finale om de landstitel was er een om van te smullen. Vriend en vijand waren het eens dat duels op dit niveau helaas een zeldzaamheid zijn. Beide ploegen waren naar het nationaal rugbycentrum in Amsterdam gekomen om te winnen.
De mannen kletsten er volop in, met als gevolg dat er regelmatig moest worden gestopt voor blessurebehandelingen. Na de bekende spons en de spuitbus konden de meeste spelers verder; alleen Hilversum-speler Fidas Efthymiou moest na acht minuten strompelend van het veld en werd vervangen.

Direct na het begin van de wedstrijd deelde 't Gooi al de lakens uit, met als resultaat dat het na tien minuten al met 12-0 leidde door try's van Huibrecht Simon van Vliet en Nicholas Colvin. De neutrale toeschouwers hadden toen al door dat de regerend kampioen het zwaar voor de kiezen zou krijgen. Even gloorde er hoop voor de Hilversummers nadat Marcus Holden door een try en conversie zeven punten op het scorebord bracht.
Dat was van korte duur, aangezien 't Gooi voor de rust wegliep naar 22-7. De strijdwijze van de mannen uit Naarden vrat energie, aangezien in de tweede helft Hilversum 20 minuten voor het eindsignaal terugkwam tot 25-19. Dat was ook het kantelmoment in de wedstrijd: wie het eerst scoorde kon met de titel naar huis. Het was Melle de Jongh die voor 't Gooi aan alle onzekerheid een einde maakte.

De teleurstelling bij Hilversum is groot.

'We waren op alle fronten beter. We bleven maar doorgaan'

Heerlijk gevoel

't Gooi-aanvoerder Hugo Langelaan kon na de afmattende strijd nauwelijks een woord uitbrengen. Later, terwijl het zweet nog van zijn voorhoofd gutste: "Wat een heerlijk gevoel. We pakten Hilversum vanaf het eerste moment bij de strot en lieten niet meer los. We waren op alle fronten beter. We bleven maar doorgaan met de wetenschap dat als je maar even zou verslappen Hilversum direct zou toeslaan. Als team hebben we gevochten voor iedere meter en iedereen heeft zich aan zijn taken gehouden. Niemand verzaakte."
Speler Robin Kok voegde er nog een Cruijffiaanse oneliner aan toe: "Als wij de bal hebben, kunnen zij niet scoren. Zo simpel was het vandaag. Alles viel op zijn plek en we hebben Hilversum niet in hun spel laten komen. Dat was onze tactiek."

Melle de Jongh maakte voor 't Gooi aan alle onzekerheid een einde

Het succes van 't Gooi komt ook op het conto van coach Zane Gardiner, die de finale speelde met slechts vier spelers die vorig jaar ook tegen Hilversum in de eindstrijd stonden. Gardiner: "Het hele seizoen stond in het teken van deze finale tegen Hilversum. Daar lag onze focus op. In het begin van het seizoen speelden we moeizaam en verloren twee keer. Stap voor stap zijn we naar dit niveau gegroeid en er zit nog meer in het team."

Wonden likken

Bij de spelers van Hilversum was er na afloop ontgoocheling en zij moesten letterlijk en figuurlijk hun wonden likken. Hier hadden ze geen rekening mee gehouden. Speler/coach Marcus Holden analyseerde: "'t Gooi speelde een prima partij. We zijn in het begin van de wedstrijd snel afgestraft door persoonlijke fouten. Dat konden we niet meer herstellen." En speler Sep Visser die niet in de wedstrijd kwam: "We hadden een totale offday. We zijn op alle fronten afgetroefd en hier ben ik goed ziek van. Ik kan niet begrijpen dat we zo slecht speelden."

Geen grip

Hilversum technisch adviseur Dé Beukers wist snel dat prolongatie van de titel een hels karwei zou worden: "Na tien minuten, bij de 12-0, zag ik al dat we geen grip op hun spel hadden. En hun coach Zane Gardfiner is een topper die ons spel goed heeft ontrafeld en daar zijn tactiek op heeft afgestemd."

'De sfeer was geweldig en we mochten koken tegen professionals'

Bussumse hobbykok schopt het tot finale van 24Kitchen

René Turk 'versloeg' niet alleen zijn collega-hobbykoks, maar streefde met zijn enthousiasme en passie ook twee professionals voorbij

René blijft hobbykok, maar is wel in voor nog zo'n avontuur. Foto: 24Kitchen

BUSSUM Vier dagen lang bond René Turk samen met andere hobbykoks de strijd aan met professionele koks. Hij strandde, als laatste overgebleven 'amateur' in de finale tegen de chef-kok. Een rollercoaster, maar wel een fantastische ervaring, zo kijkt de 45-jarige Bussumer op de vier dagen kookstrijd terug.

René was na een voorselectie uitverkoren om mee te mogen doen aan het 24Kitchen-programma 'The Chefs' Line Nederland'. In het normale leven is hij food- en beveragemanager. Koken doet hij voornamelijk thuis, voor zijn gezin met twee jonge kinderen en vrienden.

'De sfeer was super'

Hij droomde er al langer van: meedoen aan een dergelijke wedstrijd. Eerder behaalde hij al de voorrondes van 'Masterchef'. "Ik zat bij de laatste 50." Hij had dus wel wat ervaring met selecties en casting. Maar toen het tot hem doordrong dat het deze keer dan toch echt ging gebeuren, kwamen er wel wat zenuwen naar boven. "De avond voor de wedstrijd deed ik geen oog dicht en bij het zien van de jury, met onder meer Jacob Jan Boerma, werd ik nog nerveuzer." René vertelt enthousiast verder: "De jury bestond echt uit de culinaire top." Ook zijn 'tegenstanders' van het Amsterdamse Bistrot Neuf hadden een flinke reputatie hoog te houden. Gelukkig zakten die zenuwen en schopte hij het tot de finale, waar hij het moest opnemen tegen chef-kok Pascal Tooms van Bistrot Neuf uit Amsterdam. Zijn coq au vin klopte volgens hem helemaal, maar het was net niet genoeg om ook de chef-kok te verslaan. Maar om de winst ging het ook niet. Het ging om het maken van mooie gerechten en de sfeer was super, vertelt René. "Het was passie versus professie. We inspireerden elkaar en mochten koken tegen professionals."

Franse keuken

De vier gerechten die René heeft gekookt kwamen allemaal uit zijn favoriete keuken: de Franse. Dat had hij van tevoren mogen opgeven. "De Franse keuken is de bakermat van de keuken, met mooie gerechten", vertelt hij enthousiast. De coq au vin van de finale is wel een van zijn favorieten en ook in het bereiden van de bouillabaisse had hij de nodige lol. Maar hoeveel ervaring je ook hebt, koken op dat moment, op die plek maakt het volgens René toch extra spannend. Overigens werden twee van de vier gerechten die hij tijdens dit avontuur op tafel zette als 'beste' beoordeeld.

Culinair randje

Thuis is hij overigens ook de degene die veelal achter het fornuis staat. "Het ligt een beetje aan de gelegenheid en voor wie ik kook", legt de sympathieke hobbykok uit. Omdat ze twee jonge kinderen hebben houdt hij het wel wat rustiger, maar ze groeien wel met een culinair randje op. Zelfgemaakte lasagne of lamsbout uit de oven is bij het gezin geen uitzondering.
Of hij nu serieus een carrière als kok overweegt? "Nu ik eraan geroken heb triggert het wel. Ik zou zoiets nog wel een keer willen doen, maar ik ben heel blij met wat ik nu doe en de plek waar ik werk."

Voetballers NVC naar de eerste klasse

Na weken van voorsprong pakt NVC nu kampioenschap

Feest als het laatste fluitsignaal heeft geklonken. Foto: NVC

NAARDEN Het zat er al weken aan te komen, maar het moest nog wel even echt gebeuren: NVC heeft afgelopen weekend het kampioenschap gepakt. De Naarder voetballers promoveren daarmee naar de eerste klasse.

Gemakkelijk was het afgelopen weekend allerminst voor NVC. Het was goed te merken dat de ploeg erg nerveus was. Toch werd er hard geknokt tegen tegenstander Vriendenschaar. Tom Beekman kon NVC op voorsprong zetten, maar vlak voor rust kwam Vriendenschaar terug. Het gevolg was een bloedstollende tweede helft. Een doelpunt van Beekman na rust zette NVC weer op voorsprong. NVC moest echter tot de laatste seconden vechten om de voorsprong vast te houden.
Na afloop van het duel barstte het feestje los onder spelers, staf en supporters. Eenmaal terug op het eigen sportpark werd er tot laat gefeest in de kantine. En over feest gesproken: komend weekend speelt NVC haar laatste wedstrijd, op eigen veld. Dan wordt het kampioenschap na afloop nogmaals gevierd.

SDO kan laatste thuiswedstrijd niet winnen

SDO startte sterk, maar kwam tekort. Foto: Johan van der Geest

BUSSUM Het zal na de succesweek met de bekerwinst niemand echt deren, maar SDO heeft afgelopen weekend de laatste thuiswedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. De Bussumse hoofdklasser moest de winst met 0-2 aan tegenstander Purmersteijn laten.

SDO speelde nog voor een miniem kansje op deelname aan de play-offs voor promotie. Datzelfde gold voor Purmersteijn, dat nu nog steeds kans maakt. SDO speelde vooral voor rust goed. Het was de betere ploeg en kreeg ook enkele kansen. Na net wat meer dan een half uur spelen volgde echter een ommekeer. Desley Groenewegen werd hard tegen de grond gewerkt. Dat ontging de scheidsrechter, maar SDO-speler Kick van Aelst zag dat wel. De jonge SDO'er stormde naar de dader en duwde hem. Dat kwam hem op een rode kaart te staan.

De rode kaart zorgde er mede voor dat SDO veel meer onder druk kwam te staan. Na rust zorgde dat ook voor doelpunten voor Purmersteijn. Eerst schoot Lester Aarsman de ploeg met een knappe volley op voorsprong. Vlak voor tijd verdubbelde Yassin el Yaakoubi de voorsprong voor de tegenstander van de Bussumers. De strijd was daarmee gestreden.

Afscheid

SDO had na afloop toch een klein feestje. Hoewel er sportief gezien om getreurd zal worden, werd speler Rick van der Velden in het zonnetje gezet. De aanvoerder van het elftal vertrekt naar een andere club en verdedigt volgend seizoen dus niet meer de kleuren van SDO.

HC Naarden pakt de beker

Foto: Wilfred Pera

NAARDEN Het kampioenschap had de ploeg al en na afgelopen weekend mag HC Naarden zich ook winnaar van de beker noemen. De hockeyers wonnen de Silver Cup door Helmond met 4-2 aan de kant te zetten. Het was de bekroning op een uiterst succesvol hockeyseizoen voor de Naarder heren. De wedstrijd tegen Helmond was overigens alleen voor rust echt spannend te noemen. HC Naarden kwam op achterstand te staan, maar walste na de rust over Helmond heen door doelpunten van Wouter Leurink (2x), James Nolan en Derk van Niel.

Kampioenschap BFC kan nog

BUSSUM BFC heeft de hoop op een kampioenschap afgelopen weekend nog niet opgegeven. De Bussumse derdeklasser versloeg afgelopen weekend koploper Waterwijk overtuigend met 3-0 en staat daardoor met nog één duel te gaan nog slechts één puntje achter.

BFC moest Waterwijk verslaan om kans te houden en dat was goed tot de ploeg doorgedrongen. De Almeerders werden vanaf de eerste seconde onder druk gezet. Hoewel er al grote kansen waren, kon BFC voor rust geen doelpunt maken.

Na rust lukte dat wel: doelpunten van Olivier Blaauw, Dico Knevel en Jurian van der Lek zorgden voor de overwinning.

Initiatiefnemer Roy van Leijen: 'Je kunt levens redden met de BuurtAED'

Crowdfunding voor AED in de Hamerstraat

Reanimeren binnen 6 minuten is van cruciaal belang. Roy van Leijen nam het initiatief om in zijn Hamerstraat een BuurtAED te plaatsen.

Roy van Leijen heeft een BuurtAED in zijn straat geregeld. Foto: Bob Awick

BUSSUM Roy van Leijen (30) heeft met crowdfunding onder de buurtbewoners kunnen regelen dat zijn straat 'hartveiliger' wordt met een BuurtAED.

"Ik heb zo'n zes jaar geleden meegemaakt dat een man een hartstilstand kreeg", vertelt Roy. "Op vrijdag had ik een AED-cursus gevolgd en de woensdag erop in de sportschool, waar ik toen werkte als personal trainer, kreeg een cliënt een hartstilstand. Ik zag hem liggen, hoorde hem gorgelen en wist meteen: dit is niet goed. Bij de balie heb ik de AED gepakt, zijn shirt opengetrokken en samen met twee jongens gereanimeerd en gedefibrilleerd, want snel handelen is van levensbelang. We zijn doorgegaan tot het ambulancepersoneel zei dat we konden stoppen omdat zij het overnamen. Later hoorden we dat de man was overleden in het ziekenhuis omdat hij dichtgeslibde aders had en niet te redden was. Ik ben me toen wel gaan realiseren dat ik iemand ben die op dit soort momenten niet bang wegloopt, maar rustig blijf en in actie kom. Door dit trauma heb ik besloten om BHV'er te worden om, als het nodig is, eerste hulp te verlenen."
Wekelijks worden ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand en de levenskans wordt mede bepaald door het optreden van omstanders. Tijdens een hartstilstand buiten het ziekenhuis is het van cruciaal belang dat iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en gedefibrilleerd met een AED. De Hartstichting laat weten dat er te weinig openbare AED's in Nederland zijn. Samen met Philips heeft de stichting als doel om meer AED's in buurten te plaatsen en via een crowdfundingplatform kunnen buren geld inzamelen om zo hun buurt 'hartveiliger' maken.
"In mijn buurt is geen BuurtAED. Dus toen ben ik gaan onderzoeken hoe ik dit het beste kon aanpakken en kwam terecht bij de site van de Hartstichting. Een AED kost 2.681 euro, waarvan Philips een bedrag van 1.052 euro heeft gedoneerd. Ook plaatsen ze de AED in een speciale kast en doen eens in de vijf jaar onderhoud. Dus bleef er nog 1.629 euro over om te financieren. Via de Facebookpagina van de straat heb ik buurtbewoners gevraagd of ze mee wilden doen en ze waren meteen enthousiast. Ik heb een brief geschreven en daarna ben ik bij 104 buren langsgegaan. Een groot aantal heeft meebetaald. Ik kreeg het bedrag echter niet bij elkaar. De gemeente wilde gelukkig bijspringen en betaalt nu het restant van het bedrag; ook hopen ze dat andere buurten dit initiatief overnemen."
"Werken met een AED is eenvoudig omdat het apparaat vertelt wat je moet doen. Fantastisch hoe betrokken de buurt is."

Voorbeeld van een AED-apparaat.

'Ik ben bij 104 buren langs gegaan voor een donatie'

De boeiende historie van voormalige jenevermouterij Nieuwstad 100

Nu unieke loftappartementen in voormalig grachtenpakhuis

In het voormalige grachtenpakhuis 'Nieuwstad 100' zijn unieke stadswoningen gemaakt. Met verkopend makelaar Koster Di Giacomo duiken we in de boeiende historie van dit pand.

De geschiedenis van Nieuwstad 100 gaat terug naar 1799. En mogelijk zelfs nog verder... Foto's: João Vis

WEESP Met zijn 340 rijks- en gemeentemonumenten ademt het stadscentrum nog steeds een rijk verleden uit. Neem Nieuwstad 100: tussen 1798-1799 gebouwd als mouterij en ooit onderdeel van de grote jeneverdistilleerderij Het Anker.

Samen met molen Het Anker, twee pakhuizen en twee stokerijen vormde Nieuwstad 100 een enorm jenevercomplex in het Weesp van begin 19e eeuw. Maar de geschiedenis van Nieuwstad 100 gaat verder terug dan 1799. Op 30 januari 1759 koopt de heer Johan Daniël Thuret de mouterij aan Nieuwstad 100 voor 200 gulden. Het is dus goed mogelijk dat het pand herontwikkeld is opgeleverd. En dat zet te denken...

West-Europese adel

In de ruim bemeten lofts kun je wonen en werken combineren.
Het zicht op de fraaie Van Houtenkerk is er nog steeds.

Enorm jenevercomplex in het Weesp van begin 19e eeuw

Eind 17e eeuw heet Weesp een groep Franse protestantse vluchtelingen welkom. Onder hen families van West-Europese adel zoals d'Arrest en Thuret, de familie van Daniël Thuret. Hun macht en aanzien groeide snel en binnen een korte tijd namen zij menig mouterij succesvol over. Maar ook hun deelname aan het stadsbestuur bleef niet uit. Die twee bleken overigens erg goed samen te gaan; een gunstige regelgeving ten opzichte van deze drank kwam de economie én hun eigen zaken ten goede. De Franse families waren naast welvarend ook verweven met elkaar. Daniël Thuret, koper van Nieuwstad 100, stapte in het huwelijksbootje met Johanna d'Arrest, dochter van regerend burgemeester Abraham d'Arrest. Deze burgemeester liet in diezelfde tijd het gemeentehuis (1772-1776) bouwen, betaald uit de accijns van de bier- en jeneverstokerijen. Hijzelf was ook befaamd om zijn distilleerderijen in Weesp. Men kwam veel bij elkaar over de vloer en naast trouwen werd er dus ook goed gedronken!

Het pakhuis Nieuwstad 100 heeft redelijk wat eigenaren gehad. In 1799 werd Nieuwstad 100 verkocht aan de vermogende Amsterdamse kooplieden en broertjes Schimmel. Jan Schimmel had in de jaren ervoor de Weesper jenever al tot geliefd product gemaakt in de Caribbean tijdens zijn jaren als ambtenaar van de West-Indische Compagnie. Hij staat dan ook aan de basis van de gloriejaren van jeneverstokerij Het Anker en Nieuwstad 100. Tegenwoordig wordt naar dit oude recept de Anker jenever weer gemaakt en verkocht!

In 1840 wordt Henry Bohlen (1810-1862), zoon van Bohl Bohlen en Anna Schimmel, aan het roer gezet van Nieuwstad 100. Henry houdt echter meer van veldslagen en in 1847 vertrekt hij naar het Amerikaanse leger waar hij het tot generaal schopt.

In 1869 is de mouterij even in handen van Hendrik Johannes Gudde, om vervolgens in 1870 gekocht te worden door C.F. van Houten. Dat betekent voor Nieuwstad 100 een definitief einde als mouterij. Tot aan 1931 zal Van Houten Cacao er zijn kantoor, opslag en expeditie hebben. Rond 1906 zien de medewerkers van Van Houten aan de overkant van de Oude Gracht de Van Houtenkerk gebouwd worden. Zicht op het fraaie kerkje heb je vanuit Nieuwstad 100 nog altijd.

Over de appartementen

Nieuwstad 100 is in 1799 gebouwd als groot, stevig en diep pakhuis met drie bouwlagen. Hierdoor is het mogelijk geworden om unieke loftappartementen te realiseren. Er is gekozen voor een casco oplevering, zodat de lofts geheel naar eigen inzicht en smaak afgebouwd kunnen worden. Door de zeer ruime afmetingen zijn de lofts ook geschikt om wonen en werken te combineren, of als kangoeroewoning. De voorgevel is meer verfijnd van uitvoering dan de gevels van andere pakhuizen. Het staat op de gemeentelijke monumentenlijst omdat het van grote stedenbouwkundige en historische waarde is en typologisch interessant en als zodanig een voor Weesp uniek object.

Tijdens de Open Huizendagen op 26 en 27 mei is ook Nieuwstad 100 te bewonderen.

'Dit is voor varende monumenten de mooiste plek om te liggen'

Zaterdag liggen zeven historische schepen in de haven

Marcel Booij en Peter Senf van de Stichting Historische Haven Naarden. Foto: Bob Awick

door Jessica de Jong

NAARDEN De Stichting Historische Haven Naarden heeft zaterdag de officiële opening van de haven aangekondigd. Hiermee gaat na jarenlang wachten eindelijk een droom in vervulling.

"Het was 2005", herinnert voorzitter Marcel Booij van de Stichting Historische Haven Naarden zich. "Toen is de stichting opgericht met als doel de haven te vullen met mooie historische schepen. Een aanwinst voor het aanzicht van Naarden en een mooie locatie om de oude schepen te bewaren." De afgelopen jaren moest er vaak gewacht worden op zaken als bestemmingsplannen en regelgeving. Er kwam schot in de zaak toen de beoogde kade van de Rijksgebouwendienst overging in handen van de Stichting Monumenten Beheer. "Dat heeft er zeker aan bijgedragen dat alles in een stroomversnelling kwam."

Het gaat om de kade aan de haven bij de Kooltjesbuurt voor het Arsenaal. Daar zijn recent water- en stroompunten en afmering aangelegd. Het wachten is nu op de eerste historische schepen. De stichting heeft hier diverse criteria voor opgesteld.
"Alle schepen worden beoordeeld. We willen vooroorlogse varende monumenten die niet bewoond worden en die in de geschiedenis van Naarden passen. Schepen die vroeger over de trekvaart gingen zijn bijvoorbeeld heel welkom of oude vissersschepen. Met name in de Gouden Eeuw was het hier een komen en gaan van schepen. Veel wit zand werd in Naarden, richting Huizen, afgegraven en naar Amsterdam gebracht. Vanuit Amsterdam kwam huisvuil deze kant op en dat werd gebruikt als mest. Maar ook ging vier keer per dag de trekschuit met paard naar Amsterdam voor passagiers."

Booij legt nog even kort uit wat voor schepen de voorkeur hebben: "Denk aan vissersschepen die over de Zuiderzee gingen. Maar dan weer geen botters, want met een hoge mast kun je hier niet komen. We willen een leuke mix en daarvoor hebben we een eigen collectieplan. Een schouwcommissie zal beslissen welke historische schepen hier komen te liggen. We zijn kritisch. De hoop is dat de eerste schepen hier rond het najaar zullen afmeren. Voor dit soort schepen is Naarden de mooiste plek van Nederland om te liggen. Het is hier heel mooi en de kade brengt je direct terug in de sfeer van vroeger."

'We zijn erg kritisch op welke schepen we wel en niet willen'

Voorproefje

Om alvast een voorproefje te krijgen van hoe de haven er gevuld met historische schepen uitziet, is er komende zaterdag 26 mei een open dag. Er liggen dan zeven historische schepen in de haven zoals een tjalk, een opduwer, een sleper en een trekschuit. De opening officiële is om 13.45 uur aan de Kooltjesbuurt, voor het Arsenaal.

'Op grafmonumenten is veel moois te ontdekken'

Leon Bok bij een bijzonder graf. Foto: Bob Awick

door Britte Ham

BUSSUM Leon Bok heeft inmiddels 4.000 begraafplaatsen en kerkhoven in Nederland bezocht. "Ik moet er nog een paar honderd, dan heb ik ze allemaal gezien. Wat ik frappant vind, is dat mensen als ze in het buitenland op vakantie zijn daar begraafplaatsen bezoeken. Maar wat dichtbij is, laten ze liggen."

Als funerair deskundige houdt Bok zich bezig met de historie van begraafplaatsen en kerkhoven. Hij houdt volgende week, tijdens de Week van de Begraafplaats, een lezing op donderdag 31 mei van 19.00 tot 21.00 uur op de Algemene Begraafplaats in Bussum.
Hij kan veel vertellen over de bijzonderheden op de begraafplaats. "Bussum is veranderd van een klein heidedorpje naar een 'booming town', een plaats waar mensen die in het westen werken, graag willen wonen. In 1884 besloot men om een begraafplaats in Bussum aan te leggen. In 1886 vond daar de eerste begrafenis plaats. Dat was precies de tijd dat Bussum in opkomst was als woonplaats voor rijke Amsterdammers. Voor die tijd begroeven de Bussumers hun overledenen op een klein begraafplaatsje in de buurt of op de Rooms-Katholieke begraafplaats die al in 1822 was aangelegd. Daar kun je nog wel de meer eenvoudige grafmonumenten zien. De graven van minderbedeelden, die ooit hier lagen, zijn inmiddels geruimd."
Tijdens de lezing neemt Blok mensen mee langs vijftien tot twintig grafmonumenten. "Ik ga in op het thema 'Tussen Kunst en Kist' en vertel over de symboliek en vormgeving van de monumenten. Ook bespreek ik de gevolgen van architectuurstromingen op grafmonumenten, materiaalvernieuwingen en de huidige persoonlijke grafcultuur. Er zijn diverse stijlkenmerken zichtbaar, maar het is qua grafmonumenten een heel gemêleerd geheel. Er zijn veel uiteenlopende vormen te zien, gemaakt van verschillende materialen. Als ik het vergelijk met andere begraafplaatsen met meer uniformiteit is er veel over te vertellen." Ook over symboliek is volgens hem veel te vertellen. "Denk aan de vlinder. Die staat voor de ziel van de overledene die wordt overgebracht naar de hemel. Een vlinder heeft drie stadia: rups, pop en vlinder. Dat wordt vergeleken met de mens als kind, adolescent en volwassene. Vaak staan vlinders op grafmonumenten, maar zelden zie je de drie stadia." Bok haalt zijn informatie overal vandaan. "Ik lees veel boeken. In het buitenland is veel geschreven over de symboliek, maar inmiddels is in Nederland ook veel te vinden."

In 1884 besloot men om een begraafplaats in Bussum aan te leggen