NaarderNieuws

11 februari 2015

NaarderNieuws 11 februari 2015


Meepraten over nieuwe Amersfoortsestraatweg

Het gebied waar de visie voor wordt ontwikkeld.

Gemeente wil er een geheel van maken

NAARDEN - Het was even stil rond het project Amersfoortsestraatweg, maar volgende week houdt de gemeente de eerste van drie bijeenkomsten met betrokkenen om tot een toekomstvisie voor het gebied te komen. Aan beide kanten van de weg, van de Godelinderotonde tot aan de Kapitein Meijerbrug, moet de komende jaren gebouwd worden. Wat precies moet nog uit een visie blijken. En die moet vóór de fusie af zijn.

"Politiebureau, school, parkeerplaatsen: de toegangsweg naar de Vesting is nu een onsamenhangend geheel van functies die daar toevallig terecht zijn gekomen. Met behulp van de visie willen we er één geheel van maken", legt Anja Derksen van de gemeente het nut ervan uit. Coalitiepartijen VVD, D66 en CDA spraken vorig jaar bij hun aantreden af dat die visie er moet liggen voordat Naarden per 1-1-2016 op gaat in de gemeente Gooise Meren.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente volgens Derksen dan ook gesproken met alle 'gebruikers' van de straat: politie, fitness, Naarderheem, sportclubs, winkeliers, het zwembad, omwonenden. Dat gebeurde samen met een stedenbouwkundig bureau en een bureau dat gespecialiseerd is in burgerparticipatie. "De uitkomsten van die analyse verschijnen volgende week online op de gemeentepagina."

Als volgende stap wil de gemeente met alle betrokkenen om tafel. Op 26 februari is de eerste bijeenkomst in het Naarderheem, in maart en april volgen er nog twee. In de bijeenkomsten moet duidelijk worden hoe betrokkenen de ideale Amersfoortsestraatweg zien. Derksen: "We gaan eerst dromen, dan maken we scenario's en ten slotte trekken we conclusies welke waarden er zeker in de visie terecht moeten moeten." Voor de zomer moet de gemeenteraad de visie vaststellen.

Volgens Derksen is iedereen welkom op de sessies, niet alleen de directe gebruikers van de straat. "We gaan 800 brieven posten in de eerste straal rond het gebied. Via posters op de sportclubs en bij Albert Heijn hopen we nog meer geïnteresseerden uit te nodigen."

Storkproject
Aanleiding voor het opstellen van de visie is het politieke gedonder rond het Storkproject. In dat nieuwbouwproject kozen gemeente en omwonenden uiteindelijk voor een bouwplan zonder sociale woningbouw en met een unilocatie voor de Godelindeschool. De sociale huurwoningen werden uitgeplaatst naar de voorzieningenstrook aan de Amersfoortsestraatweg. Bewoners van de naastgelegen Huizerstraatweg trokken aan de bel over het gebrek aan inspraak en de raad besloot dat project-Amersfoortsestraatweg een 'volledig participatietraject' moest worden. De eerste stap daarin is de visie.

Gemeente gaat met alle betrokkenen om tafel om te praten

Gemeenteraad moet visie voor de zomer vaststellen

Lekker druk op kindercarnaval in De Sprong

Polo-polonaise voor de allerkleinsten. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Prinsessen, piraten, cowboys en Zware Jongens: er was van alles te zien afgelopen zondag op het kindercarnaval.

Onder leiding van jeugdprins Storm en zijn adjudant Max werd er door de allerjongsten goed gefeest in sporthal De Sprong. Aanstaande zaterdag begint het echte werk. De optocht vertrekt om 13.11 uur vanaf de Amsterdamsestraatweg. De sleuteloverdracht is rond 15.00 uur op het stadhuis.

Altijd al willen weten waarom carnaval in Naarden zo'n happening is? Lees verder op pagina 9.

Kletsnatte verdachte Roemeen aangehouden

NAARDEN - Agenten hebben zaterdagavond een verdachte man aangehouden. De man zou betrokken zijn geweest bij het plegen of voorbereiden van een woninginbraak op de Mahlerlaan. Dat meldt de politie.

Agenten werden rond half negen gealarmeerd. Twee verdachte mannen hadden veel aandacht voor woningen aan de Mahlerlaan. Toen een agent een van de mannen zag en hem riep, zette de man het op een lopen. De man sprong vervolgens in een sloot op de Verdielaan. De man kon daarna, kletsnat, worden aangehouden door de agent.

De gepakte verdachte bleek een Roemeen (37). De man werd meegenomen naar het bureau voor verder verhoor. Van een tweede verdachte ontbreekt nog elk spoor. Wel werden meerdere gereedschappen gevonden waarmee ingebroken kan worden.

Woningen in Naarden nog steeds prijzig

NAARDEN - Naarden behoorde het afgelopen jaar tot de Nederlandse gemeenten met de hoogste huizenprijzen. Voor een gemiddelde woning in Naarden moet iets meer dan 4 ton worden neergelegd.

Daarmee behoort Naarden tot de top van Nederland; de gemeente staat op plaats zes. De duurste gemeente om een huis aan te schaffen is Wassenaar, gevolgd door Bloemendaal. De derde plek is voor Laren, waar een huis gemiddeld iets meer dan vijf ton kost. Blaricum staat op de vierde plek. Bussum staat op plaats acht: daar kost een huis gemiddeld tussen de drie en vier ton.

17

Naarder jongeren onder de 27 jaar ontvingen afgelopen jaar een WW-uitkering

De rotonde des aanstoots

Kan heel letterlijk genomen worden, deze aanhef. Zie de foto. Het klinkt grappig, maar het is natuurlijk allerminst leuk. Keer op keer is er werk aan de winkel voor de heren aannemers. Is er iets aan te doen?

Ik heb het hier over de rotonde aan het einde van de Meentweg, waar ook de Irenelaan en de Groothertoginnelaan op uitmonden om vervolgens de Hilversumse Meent in te gaan. Al zeker een tiental keren heeft dit verkeersdraaipunt aan gruzels gelegen. En ik maar steeds denken dat dronken cafébezoekers de schuldigen moesten zijn. Totdat mijn goede vriend Henk, die pal tegenover de rotonde woont, mij duidelijk wegwijs maakte in deze problematiek. Het kunstwerk (zoals een rotonde misschien ook wel heet) is in 1998 gewoon niet juist gebouwd. De soms enorm lange vrachtwagens met aanhangers kunnen eenvoudigweg, komende van de Hilversumse Meent en linksaf slaande richting Groothertoginnelaan, de bocht niet nemen en worden gedwongen om de verhoogde rand van de rotonde op te rijden. Met als gevolg een schrapend schampschot van de achterwielen die dan met de moeren als een krachtige vermaler het muurtje onder handen nemen. De schade is doorgaans aanzienlijk en zeker niet in de laatste plaats aan de vrachtwagens. De gemeente reageert nogal laconiek, omdat het elke keer een verzekeringskwestie is. Zo bouw je toch geen verkeerspunt? Een oplossing lijkt nog niet voorhanden. Verkeerstechnisch is het een ingewikkelde zaak om de stroom van vrachtverkeer probleemloos richting Naarden te geleiden.

Naarden:

*PGN Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman; Naarderheem 10.30 u. ds. P.J. Viveen-Molenaar
*RK St. Vituskerk 12.00 u. Gezinsviering pastoor C. Fabril; za. 14/02 17.30 u. Eucharistieviering; woe. 18/02 19.00 u. Aswoensdag pastoor M. Costa
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. ds. J. Bos; 17.00 u. ds. J. Bos

Bussum:

*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki; woe. 18/02 19.30 u. Aswoensdag pastoor C. Fabril
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. pastoor C. Fabril; woe. 18/02 16.00 u. Aswoensdag kapelaan M. Sendecki
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. mw. ds. L.A. Burggraaf
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. N.W. den Bok H.A.
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. S. de Jong
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. kand. C. Hendriks; 17.00 u. ds. C.G. Geluk
*Remonstrantse Gemeente N-B 10.30 u. ds. G.A. de Vries
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30 u. A. Overdiep
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. 'Zin zoeken in bijbelverhalen'
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00u. ds. W.F. Metzger
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. dhr. J.G.J. Lotterman.
*Het Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst; do. 19/02 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Naarder op lijst voor waterschap

'Ik vind waterbeheer van belang voor iedereen'

'Water', is waar het allemaal om draait voor Wim Zwanenburg. Foto: Christian Pfeiffer

door Yvette Geerts

NAARDEN - Voor de komende waterschapsverkiezingen van 18 maart gaat Naarder Wim Zwanenburg, lijsttrekker van het CDA voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht de strijd aan met de overige partijen. Een van de belangrijkste thema's waar Zwanenburg zich voor inzet is veiligheid voor iedereen.

Welke thema's zijn voor u persoonlijk van belang?
"Als eerste veiligheid, waaronder de kwaliteit van het oppervlaktewater, maar ook het wankele evenwicht in de natuur tussen enerzijds het natte klimaat waarin wij leven en anderzijds de verdrogingsproblematiek. Daarnaast een gematigde lastenontwikkeling voor de burgers en aandacht voor milieu en duurzaamheid. Daarmee bedoel ik specifiek het zwerfvuil, plastic en microverontreinigingen. Ik maak me daar veel zorgen over. Het grootste continent ter wereld is niet Azië, maar de plastic soep die in onze oceanen drijft. Dat komt daar via het water dat door onze rivieren, kanalen, grachten en meren stroomt. De laatste jaren is de kwaliteit van het oppervlaktewater en het zwemwater al enorm verhoogd. Ook zijn er in Bussum veel investeringen gedaan door het waterschap voor rioolbeheer, maar aandacht daarvoor blijft belangrijk. Het afwegen van al die verschillende belangen, water, natuur en milieu, veiligheid en financieel beheer, de agrarische sector maar ook landschapsbeheer, spreekt mij erg aan."

Toen en nu

Het waterschap is Nederlands oudste vorm van een bestuur. De noodzaak van samenwerking tussen de inwoners van het gebied stond eeuwenlang voorop. Het waterschap houdt zich tegenwoordig vooral bezig met de zorg voor veiligheid en voor schoon en voldoende zoet drinkwater, maar ook met het voorkomen van wateroverlast en het creëren van een klimaatbestendige leefomgeving.

Waarin onderscheidt het CDA zich ten opzichte van de andere partijen?
"In de afgelopen bestuursperiode heeft het CDA in waterschap Amstel, Gooi en Vecht ingezet op een ander, minder autoritair communicatiebeleid en op het betrekken van de inwoners bij het beleid. Wij zijn voorstander van het praten 'met' in plaats van 'over' de betrokkenen.

"Grootste bedreiging is de plastic soep die in onze oceanen drijft"

Waarom moeten inwoners van Naarden gaan stemmen voor het waterschap?
"We betalen allemaal belasting en er is sprake van een maatschappelijk en regionaal belang. Veel omliggende gemeenten bestaan uit zandgrond, maar de gemeente Naarden bestaat ongeveer voor de helft uit polder. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Naardermeer: het op peil houden van het water is daar erg belangrijk. Soms wordt daar water vanuit de Vecht 'ingeladen'. Daarvoor is integraal beheer nodig, verschillende belangen die afgewogen moeten worden. We leven dan wel in een nat klimaat, maar we hebben ook te maken met een verdrogingsproblematiek. Het waterschap houdt zich onder meer bezig met het zoeken naar evenwicht daarbinnen en kijkt daarbij ook naar de langetermijneffecten van beleid."

Wat hebt u zelf met water?
"Veel. Ik ben geboren in Zeeland in het dorp dat in 1953 door de watersnoodramp werd getroffen. De fascinatie, maar ook het ontzag voor water zat er vroeg in. Ik heb daarna op verschillende plekken gewoond: jaren in de polder en nu op de hogere zandgronden in Naarden. Ik ken alle facetten en heb op mijn racefiets en mountainbike door alle polders in deze omgeving gefietst. Ik vind waterbeheer van belang voor iedereen en wil naast mijn werk ook maatschappelijk actief zijn."

Gaat het CDA nog campagne voeren?
"Ja, we zijn volop bezig, plakken posters en voeren digitaal campagne. Daarnaast organiseren diverse partijen bijeenkomsten. Natuurmonumenten houdt een discussiebijeenkomst over het beheer van het waterpeil van het Naardermeer.

Eerste vacatures voor nieuwe gemeente

NAARDEN - Er moet nog veel geregeld worden voordat de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden samengaan, maar achter de schermen wordt al gezocht naar personeel voor de nieuwe gemeente Gooise Meren.

De komende maanden moeten de ambtenarenapparaten van de gemeenten samengevoegd worden, zodat er straks één ambtenarenapparaat komt voor de nieuw te vormen gemeente.
Er wordt nu door de gemeente gezocht naar een raadsgriffier voor Gooise Meren. De komende maanden zullen meerdere vacatures volgen. De gemeente moet onder meer ook nog zoeken naar een gemeentesecretaris, het hoofd van de ambtelijke organisatie.

Laatste week voor zaalhockeytent bij hockeyclub

Foto: Bob Awick

NAARDEN - Het zaalhockeyseizoen zit er bijna op. HC Naarden kan nu al terugblikken op een geslaagd zaalseizoen: Dames 1 werd 1 februari kampioen in de zaalcompetitie, Heren 1 handhaafde zich in de eerste klasse. Ook de vele jeugdteams doen het goed. 16 februari wordt de tijdelijke zaalhockeyhal weer afgebroken. De club is enthousiast over het concept. "Na wat opstartproblemen met de klimaatbeheersing was het verder een groot succes. Dit weekend hadden we een info-avond voor zeventien clubs die ook geïnteresseerd zijn in een tent."

'Met zoveel sponsors achter je kun je net iets meer'

Lucia de Groot schaatst 2500 euro bij elkaar

Lucia met trompet op de Weissensee.

NAARDEN - Lucia de Groot reed 27 januari de Alternatieve Elfstedentocht op de Oostenrijkse Weissensee uit. Door 200 kilometer te schaatsen haalde de Naardense ruim 2500 euro op voor Muziekvendel Nardinc. Van het geld wordt de verenigingsruimte in sporthal De Sprong opgeknapt.

Op de Weissensee haalden van de meer dan 1000 deelnemers er 950 de finish. De Groot was een van de 118 vrouwen die finishten. Ze deed 10 uur en 40 minuten over de pittige toertocht. "Het was echt heel zwaar, maar met zo veel sponsors achter je kun je net iets meer. De Weissensee is echt een feest: alleen maar Nederlanders daar en alle topschaatsers doen mee."

De Naardense schaatste zestien rondjes van 12,5 kilometer. "Je start in het donker om 7 uur 's ochtends. Daarna is het een kwestie van je rondjes maken en langzaam aftellen."

Het geld dat De Groot ophaalde, gaat naar een opknapbeurt voor De Sprong, waar Nardinc repeteert. "We gaan de kozijnen uit de gymzaal verwijderen. Dat scheelt enorm in onderhoudskosten."

Eén keer meedoen, vond De Groot wel voldoende. "Het kost veel tijd om je voor te bereiden. En dat heb ik niet met mijn gezin en mijn muziek. Maar mijn zoontje schaatst ook, dus ga ik misschien ooit nog een keer met hem mee, voor de gezelligheid."

Ilse Millin

Foto: Yvette Geerts

Waar ben je in het dagelijks leven druk mee?
"Met veel verschillende dingen. Ik heb een eigen kantoor in de woningmakelaardij en een baan als raadslid in Naarden. Daarnaast ben ik als vrijwilliger actief bij het Weegschaalmuseum in het 'Spaanse Huis' en organiseer ik bijeenkomsten voor de expatclub in het Gooi."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Direct mijn hypotheek aflossen! Vervolgens mijn ouders een geweldige vakantie aanbieden en de rest schenken aan een goed doel."

Waar in Naarden kom je graag?
"De Vesting!"

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Het aantrekken van de woningmarkt en natuurlijk de fusie tussen Naarden, Bussum en Muiden."

Wat doe je in je vrije tijd?
"Ik ga graag naar mijn familie, wandelen in onze prachtige natuurgebieden en uit eten in Naarden."

Heb je dromen?
"O, zo veel! Wie droomt er nou niet van een betere wereld voor iedereen? Zonder nare dingen die ons helaas zo menselijk maken."

Met wie zou je wel eens een goed gesprek willen hebben?
"Mevrouw Nelie Kroes! Dat is zo'n bijzonder sterke persoonlijkheid die veel bereikt heeft in haar leven en nog steeds actief is."

Welke poster hing er vroeger boven je bed?
"Kate Bush en Kiss!"

Op wie in de omgeving ben je trots?
"Mijn kinderen! Mijn dochter is afgestudeerd in criminologie en mijn zoon studeert 1 april (nee, geen grap) af als arts."

Als je een dag burgemeester van Naarden was, waar zou je je dan voor inzetten?
"Oei, dat is een lastige vraag! Er spelen veel belangrijke zaken in onze gemeente: veiligheid, onderhoud vestingwerken, ouderenzorg, jeugdzorg, voedselbank."

Gemeenten antwoorden naar Kamer

NAARDEN - Bussum, Naarden en Muiden hebben maandag een brief met al hun onzekerheden omtrent de gemeentelijke fusie helder onder elkaar gezet en naar Den Haag gestuurd. Dit gebeurde op verzoek van de vaste Kamercommissie die onlangs in Muiden in gesprek ging met afgevaardigden uit de drie gemeenten.

Het gaat vooral om de onzekerheden over het vangnet voor eventuele schulden van de gemeente Muiden. Dat is met name voor Bussum en Naarden een belangrijke voorwaarde voordat de gemeenten samengaan. Aan alle kanten willen Bussum en Naarden zekerheden dat een eventuele claim of andere nadelige financieel gevolgen niet worden doorberekend aan de nieuwe inwoners van de gemeente Gooise Meren.

Ook wordt in de brief nog eens aangekaart dat de Bloemendalerpolder gewoon bij Muiden moet blijven en niet middels een grenscorrectie aan Weesp moet worden afgestaan. Het zou niet eerlijk zijn als men in Muiden wel de lasten draagt van het nieuwbouwplan en niet de baten kan ontvangen.

Daarna afwachten
Nu de brief is verstuurd, is het afwachten hoe de Tweede Kamer erover denkt en wat er gaat gebeuren met het wetsvoorstel. "Tot alles besproken wordt houden we veel contact met Den Haag. Onze lobby gaat door", stelt burgemeester Heijman van Bussum.

Granaat gevonden op Naarder-eiland

NAARDEN - Bouwvakkers hebben dinsdag op het Naardereiland een granaat gevonden. De granaat werd dezelfde dag nog onschadelijk gemaakt en tot ontploffing gebracht door de Explosieven Opruimings Dienst (EOD). Dat meldt de gemeente.

De granaat werd gevonden tussen het zand. Na onderzoek bleek het gaan om een zogenaamde brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens de EOD gaat het om een oefenmodel.

Op het Naardereiland wordt momenteel gewerkt. Er moeten straks huizen gebouwd worden. Het stuk grond werd rond de jaren 70, samen met het Naarderbos, de jachthaven en het Naarderwoonbos, aangelegd op opgespoten zand. Het zou goed kunnen dat de granaat daar toen terechtkwam.

Samen fit voor 55+

NAARDEN - Speciaal voor inwoners van 55 jaar en ouder heeft de gemeente een programma opgezet om samen te sporten en te bewegen. Onder de noemer 'Naarden samen Fit' worden gevarieerde sporten aangeboden.

De deelnemers kunnen op zondag 15 maart eerst meedoen met een fitheidstest. Daarna krijgt iedereen een persoonlijk sport- en beweegadvies. Daarna kan men drie maanden deelnemen aan verschillende activiteiten zoals nordic walking, roeien en zwemmen. Iedere week is er een les van één uur. Alle Naarders van 55 jaar en ouder krijgen een brief waarmee ze zich tot 19 februari kunnen aanmelden voor het project.

'Wij zijn één grote familie, daar wil iedereen bij horen'

De populariteit van carnaval verklaard door Rob Pronk en Hans Kelderman

Heel Naarden loopt jaarlijks uit om de carnavalsoptocht voorbij te zien komen. Foto: Bob Awick

door Lisa van Dorp

NAARDEN - Waar carnaval boven de grote rivieren over het algemeen een zieltogende bedoening is voor een klein clubje liefhebbers, gaat in Naarden volgende week het dak eraf. Een kilometerslange optocht, elke avond 400 man in de feestzaal en meer dan genoeg vrijwilligers die de boel in goede banen leiden. Hoe kan dat? Oprichters van de carnavalsvereniging Rob Pronk en Hans Kelderman hebben een verklaring.

Hoewel carnaval van oorsprong een gelovige traditie is, een knalfeest aan het eind van de vastentijd, heeft het Naardense carnaval geen banden met het geloof. "Carnaval in de Vesting is al vanaf de oprichting een feest voor alle gezindten", vertelt Hans Kelderman (74). Samen met Rob Pronk (en de moeder van Paul Hartong) stond hij in 1966 aan de wieg van de plaatselijke carnavalsvereniging de Vestingnarren.

Afgelopen weekend was het 'kleine' carnaval, met feesten voor de jongsten en gehandicapten. Foto: Bob Awick

'Verenigingsmensen met het vermogen om iets te organiseren'

"We hebben weliswaar onze oorsprong in de 'Katholieke Werkende Jeugd', maar daar is qua geloof ook alles mee gezegd", bevestigt Pronk (71). "Het begon 49 jaar geleden in het katholieke parochiehuis Concordia, waar we op zaterdag dansavonden hielden. Nadat we ook een paar keer een carnavalsfeest hadden gehouden, zei Hans: 'Het wordt tijd dat we een echte carnavalsvereniging oprichten'. Zo gezegd, zo gedaan. We selecteerden de honderd grootste feestneuzen en gingen op huisbezoek." In 1966 was de eerste optocht een feit.

'Net wintersport'

Carnaval. Polonaise. Hossen. Meters bier. Voor de een het hoogtepunt van het jaar, voor de ander een plat schrikbeeld. Wat maakt het nou zo leuk? Volgens Rob Pronk is carnaval nog het best te vergelijken met een weekje wintersport. "Als je gaat skiën, denk je ook een weeklang nergens anders aan. Zo is het ook met carnaval. Een week lachen, dansen, feest. Het is heerlijke ontspanning. Je bouwt met elkaar een feestje. Punt."

C.V. de Vestingnarren telt inmiddels 555 leden. Niet geheel toevallig, carnavalisten hebben iets met het getal elf. Volgende week neemt bijna de helft van hen een weekje vrij om optimaal te kunnen feesten, schat Kelderman in. Vier avonden achtereen puilt sporthal De Sprong uit van polonaiselopers van verschillende generaties. De verklaring voor de populariteit van het feest is het feit dat carnaval in Naarden een echt familiefeest is, denkt Kelderman. "Wij zijn één grote familie. Onze kinderen hebben carnaval met de paplepel ingegoten gekregen en nu geven ze het weer aan hun kinderen door. Dat is onze kracht, de reden dat de optocht zo lang is. Oma viert carnaval naast haar kleinzoon en dat levert een bijzonder feest op. Iedereen wil bij die trouwe ploeg horen."

'Onze kinderen hebben carnaval met de paplepel ingegoten gekregen'

Verenigingsmensen
Ook Pronk is ervan overtuigd dat het succes van de Vestingnarren primair komt doordat het Naardense carnaval een echt familiefeest is. "Ouders vieren het met hun kinderen. We geven het virus van generatie op generatie door. Je begint als dansmarieke en groeit binnen de vereniging op tot Vestingnar. Zo zitten er nu drie jonge knapen in de Raad van Elf wier vaders ook al in de Raad zaten." De harde kern van de vereniging bestaat uit een aantal families waarvan inmiddels de vierde generatie het feest meeviert. "De Kamertjes, de families Koopmanschap, Hartong, Pronk, Kelderman, Ploeger", somt Pronk er een aantal op. "Allemaal echte verenigingsmensen met het vermogen om iets te organiseren."

En dat is volgens de oprichters de tweede reden dat carnaval in de Vesting een waar volksfeest is. De vereniging drijft op een grote groep vrijwilligers die in staat is om iets neer te zetten, zegt Pronk. De evenementen worden gedragen door dezelfde groep enthousiastelingen. "Het zijn allemaal actieve Naarders die ook vrijwilliger zijn bij de brandweer, de Reddingsbrigade, de sintintocht. Zonder deze aanpakkers zou het niet werken. Neem de pronkzitting in De Lunet waar, verdeeld over twee avonden, twee keer 1000 mensen komen. Dat megafeest wordt op woensdag opgebouwd door een ploeg vrijwilligers en op zondag is het weer gewoon een sporthal."

Biertjes
Francien Hoorens (47) en haar man zijn doorgewinterde carnavalsvierders uit het diepe Zuiden. Sinds zes jaar vieren ze 'de' carnaval niet in hun eigen dorp Grevenbicht (bij Sittard) maar bij hun neef in Naarden. "In Grevenbicht is het te veel een heksenketel." In de Vesting kijkt het echtpaar naar de optocht en drinken ze biertjes in de kroeg. "Carnaval in Naarden is voor ons een traditie geworden. Je maakt hier zo makkelijk contact. Wij als buitenstaanders worden meteen in het geheel opgenomen. En zo hoort het ook. Het is hier lekker overzichtelijk, ook al snappen we niets van de lokale politieke grappen in de optocht."

Gooise Operette bij Witteman

Het gezelschap is zondag op tv te zien.

BUSSUM - De Gooise Operette is zondag 15 februari te zien in Paul Wittemans nieuwe tv-muziekprogramma Podium Witteman. Het betreft een samenwerking met het gerenommeerde Nederlands Blazers Ensemble die met hun productie 'Die Fledermaus' door het land trekken. Het Nederlands Blazers Ensemble werkt daarbij samen met lokale operettegezelschappen. De zangers en zangeressen van de Gooise Operette komen uit heel 't Gooi. In oktober verzorgt De Gooise Operette nog drie eigen voorstellingen in Spant! Bussum.

Komend weekend carnaval

BUSSUM - Het is komend weekend weer groot feest voor de Erwtenschieters en de Koperen Torren: het carnaval gaat weer van start.

Voor de Erwtenschieters gaat het carnaval zaterdagmorgen om exact elf over elf beginnen. De burgemeester geeft dan de sleutel van Bussum aan Prins Carnaval. Daarna start een grote optocht door Bussum. De carnavalsstoet begint om 12.00 uur en trekt door de straten van het dorp. Daarna gaat men door naar Naarden, waar ook een optocht wordt gehouden. Zaterdagavond gaan de carnavallers naar The Spot waar een groot gekostumeerd carnavalsbal wordt gehouden. Voor de jongere carnavallers staat zondag het kindercarnaval op het programma.

Maandag staat voor de Erwtenschieters hun carnavalsstunt op het programma. Dat doen ze elk jaar. Daarmee wordt op een ludieke manier aandacht gevraagd voor een Bussums probleem. Een jaar geleden mocht de burgemeester kraaien terugplaatsen op de rotonde voor het gemeentehuis. De kraaien van het kunstwerk werden steeds gestolen.

Spiegelstraat maakt kans op 'leukste winkelstraat'

BUSSUM - De Spiegelstraat maakt kans de 'leukste winkelstraat van Nederland' te worden. Dat maakt NLstreets bekend.

Naast de Bussumse straat maken nog negen andere Nederlandse winkelstraten kans op de award. De Spiegelstraat wordt geroemd als leuke winkelstraat met allemaal kleine zelfstandige winkels. "Een beetje boutique-stijl (denk aan de 9 straatjes in Amsterdam). Ook fijn: je kunt met een beetje geluk voor de deur parkeren en er zit een leuke koffietent op de hoek", stelt NLstreets. Van de winkels aan de Spiegelstraat maakt KAET kans op de award voor 'leukste winkel'.

Er kan gestemd worden via www.nlstreets.nl.

Kloosterdeuren Mariënburg geopend voor publiek

Open huis op vrijdag 13 februari

Het klooster aan de Brinklaan. Foto: Sjoerd Stoop

BUSSUM - Hoe ziet het klooster Mariënburg er van binnen uit? Aanstaande vrijdag gaan de kloosterdeuren eenmalig open voor publiek en is er onder andere een rondleiding door het monumentale pand aan de Brinklaan.

Verkoop van spulletjes voor de missie

De open dag wordt gehouden omdat de nonnen binnenkort verhuizen. De zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort hebben 135 jaar in Mariënburg gewoond. Voordat de zusters in het voorjaar naar Amersfoort verhuizen, willen ze hun klooster openstellen voor belangstellenden.
Wie het klooster wil bezoeken kan tussen 10.00 en 16.00 uur langskomen. Delen van het kloostergebouw zijn toegankelijk. Er is een tentoonstelling ingericht en er worden spulletjes verkocht die in het klooster zijn gebruikt. Verder kan men voor € 12,50 voorinschrijven op het boek 'Zicht op Mariënburg', dat in samenwerking met de Historische Kring Bussum wordt uitgegeven. Dit boek zal later in het voorjaar in beperkte oplage uitkomen, maar dan kost het € 18,50. Voor het boek hebben zich al bijna 200 belangstellenden gemeld.

Bussum gaat verder met verbeteren centrum

BUSSUM - Bussum gaat de komende jaren verder met het verbeteren van het centrum. De gemeenteraad bespreekt deze maand het plan voor 'centrummanagement'.

Bussum heeft een plan gemaakt dat het centrum de komende jaren verder moet verbeteren, maar voor komend jaar worden er ook al enkele concrete plannen genoemd. Er wordt onder meer gewerkt aan een plan om het centrum, het zogenoemde kernwinkelgebied, beter te verbinden met de randgedeelten.

Centrum moet groener
De gemeente heeft daarnaast een plan om komend jaar de Havenstraat aan te pakken. Daarnaast moet het centrum groener worden.

Meer plaats voor fietsen
Bussum hoopt komend jaar ook meer parkeerplaatsen voor fietsen te maken. Aan de Olmenlaan moet een overdekte fietsenstalling komen voor fietsen van winkelpersoneel en buurtbewoners. Dat moet ervoor zorgen dat er op straat meer plek komt voor fietsen van bezoekers van het centrum. Ook op andere plaatsen moeten meer fietsenrekken komen.

Plan kost 4 ton
De projecten waar de gemeente komend jaar mee aan de slag gaat kosten samen 447.500 euro. De gemeenteraad moet de plannen nog goedkeuren.

Onderzoek naar ramkraak loopt nog

BUSSUM - Er wordt nog steeds gezocht naar de daders van de ramkraak aan de Nassaulaan. Dat meldt de politie.

Afgelopen december werd een ramkraak gepleegd op de iCentre aan de Nassaulaan. De daders namen meerdere telefoons en tablets mee. Na de kraak sloegen ze op de vlucht. Toegesnelde agenten hebben ze nog kunnen achtervolgen, maar tevergeefs. De recherche zoekt nu verder naar de daders en roept getuigen op zich te melden. De zaak werd geramd met een zwarte Volkswagen Golf met kenteken 72-XDL-3. De daders vluchtten vervolgens in een andere auto van hetzelfde merk en type. Op de Naarderstraat remde de vluchtauto kort om een donkerkleurige Mercedes-bus te passeren. De recherche zoekt ook nog naar de bestuurder van het busje voor een getuigenverklaring.

Bellen met de recherche kan op 0900-8844.

Publiek maakt kennis met beautysalon

BUSSUM - Het publiek heeft afgelopen vrijdag en zaterdag kennis kunnen maken met Total Beautycare 't Gooi en Totaal Slank 't Gooi aan de Sint Janslaan 165. Tijdens de twee open dagen openden de salons hun deuren voor de eerste keer.

Tijdens deze open dagen hebben veel mensen kennis kunnen maken met de nieuwe salon en het totaalconcept. Op deze dagen zijn er veel verschillende demonstraties geweest van de merken waarmee gewerkt wordt in de salon. Verder was er een visagiste bij.

Filmhuis Bussum

'Love is strange'.

MR. TURNER portretteert de nukkige kunstschilder. MISS JULIE is een klassiek acteerspel over klassenverschil. Misdaadthriller IN ORDER OF DISAPPEARANCE knipoogt naar cultuurverschillen tussen Serviërs en Noren.
Actiethriller BETHLEHEM toont dilemma's voor mannen in hedendaags Bethlehem. Hebzucht in intelligente thriller IL CAPITALE UMANO. Het laatste deel van THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES (3D). THE IMITATION GAME toont hoe een Britse wetenschapper WOII met een geschatte twee jaar bekortte. De stilte na een auto-ongeluk, ben je dood of levend? Dat gevoel is in SILENT ONES prachtig verbeeld en opgerekt.
In de komedie UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ wil vader graag eventjes rust. In GIRLHOOD loop je mee met eigenzinnige meiden bij Parijs. Aanstekelijk! LOVE IS STRANGE maakt de relatieproblemen van twee homomannen voelbaar. Dinsdagavond 20.00 uur de SNEAK PREVIEW! Twee KLASSIEKERS: MOUCHETTE waarin Bresson een jong meisje plaatste tussen schrijnend egoïstische volwassenen, ingeleid door Jan-Willem Otten. GONE WITH THE WIND, het beroemde liefdesrelaas met de meeslepende levenslust van Vivien Leigh.
De FILMCURSUS. Op woensdagavond 11 februari over acteren en 18 februari over het creëren van andere werelden. JEUGDFILMS: de nieuwe MEES KEES OP DE PLANKEN en ANTBOY.

Versa vrijwillgerscentrale

*Stichting Gilde Samenspraak Bussum-Naarden Muiden zoekt taalmaatjes. Uw taak is het begeleiden van een anderstalige. Het gaat om extra hulp bij het leren spreken van het Nederlands en het wegwijs maken in onze maatschappij.

*Creatieveling gezocht! Voor het Atelier (clubactiviteit) zoeken we een vrijwilliger die ouderen wil begeleiden bij creatieve activiteiten.

*Wijkontmoetingscentrum Spieghelwijck zoekt een penningmeester om maandelijks de financiën te beheren, noteren en controleren. Ook zoekt men gastvrouwen of -heren voor de dinsdagmiddag om nieuwe activiteiten te organiseren.

vrijdag 13 februari

Bustocht

Dagtocht naar restaurant De Molen in Harskamp op vrijdag 13 februari 2015. Opstappunt: W.O.C. De Palmpit, Koekoeklaan 3. Bussum. Vertrek: 10.00 uur. Inclusief 3-gangenmenu. Kosten: 37,50 euro. U kunt zich uiterlijk 5 dagen voor vertrek op geven bij Eva Kooiman, tel. 035-693 96 95/06-131 771 52 of bij de gastvrouwen/heren van De Palmpit, tel. 035-693 87 86. Thuiskomst: ca.17.00 uur.

Lezing

Stefan Rasing geeft een lezing met de titel 'Schaatsen langs de Chinese Muur' in Vivium de Gooise Warande. Schaatsen op de Gele Rivier langs de Chinese Muur is niet alleen een sport, maar ook een avontuur. De lezing begint om 14.30 uur in Vivium De Gooise Warande aan de Mezenlaan 19 te Bussum. Kosten: 6 euro.

Open huis Mariënburg

Tijdens het Open Huis is een tentoonstelling ingericht over het leven van de zusters in Bussum met vele foto's uit het verleden. Tevens verkoop van spullen die in het klooster gebruikt zijn. De deuren van het klooster zijn geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Klooster Mariënburg, Brinklaan 82, Bussum.

Liedjesavond

Liefdesliedjes door duo Angelpact. Locatie: Naarderheem, Amersfoortsestraatweg 1 te Naarden. Aanvang: 19.30, einde 21.00 uur. Toegangsprijs € 5,00, inclusief koffie of thee. Info: Mariska de Haas, m.dehaas@vivium.nl of 035-695 44 11.

Gesprek over de Bijbel

Ruimte (Christelijke Gereformeerde Kerk) houdt aan de Brinklaan 36a, Bussum naast de Maria(koepel)kerk een goed gesprek over de Bijbel. Aanvang 19.45 uur. Informatie: 035-6946971 / 035-6918427 en via www.ruimte-bussum.nl.

Broodje +

Ruimte serveert weer Broodje+ aan de Brinklaan 36a, Bussum rechts naast de Maria(koepel)kerk. Inloop vanaf 17.30 uur met koffie/thee, einde 19.15 uur. Broodmaaltijd met soep en snack. Informatie: 035-6946971 / 035-6918427 en www.ruimte-bussum.nl.

zondag 15 februari

Filmconcert

De Koepelkerk en Filmhuis Bussum organiseren om 17.00 uur een filmconcert van drie van de meest beroemde 'silents' van Stan Laurel & Oliver Hardy met live orgelimprovisatie door organist Daniël Rouwkema. Tijdens de vertoning kan er in de kerkbanken zelfs erwtensoep en glühwein worden genuttigd. Kaarten kosten € 10,- via www.orgelkoepelkerk.nl en aan de deur op de dag zelf.

Concert

Het ensemble Trio Rodin geeft om 14.30 uur een concert in Vivium De Zandzee. Ze brengen een gevarieerd klassiek programma met werken van o.a. Elgar, Piazzolla en Arbós. Entree: 5 euro. Adres: Iepenlaan 354 te Bussum.

Optreden

Optreden bij restaurant Limes in Naarden. Op het programma staat de band TAB (Tuesday Afternoon Band). Ze brengen bekende covers uit de zestiger en zeventiger jaren en er kan gedanst worden. Aanvang: 15.00 uur. Gratis toegang.

The Boogie & Blues Parade III

Presentatie van een cd met woogie-bluesy songs. Bijwonen kan door een mail te sturen naar boogie&blues@xs4all.nl. Kaarten kosten € 12,00. EventHouse Langs de Lijn, Heerenstraat 43a, zaal open 15.00 uur, aanvang 15.30 uur. Grand Final 18.15 uur.

Stadswandeling

Stadsgidsen van de Vereniging Vestingstad Naarden verzorgen een wandeling door de karakteristieke straten en langs de belangrijkste gebouwen van de stad. De wandeling start om 12.30 uur en duurt ca. 5 kwartier. Startpunt: Utrechtse Poort, Ruysdaelplein Naarden. Kaarten verkrijgbaar vanaf 12.15 uur bij het informatiecentrum in de Utrechtse Poort. Prijs: volwassenen € 3,-, kinderen vanaf 12 jaar € 2,-.

Filmconcert

De Koepelkerk en Filmhuis Bussum organiseren een filmconcert van drie van de meest beroemde 'silents' van Stan Laurel & Oliver Hardy, met live orgelimprovisatie door organist Daniël Rouwkema. Aanvang 17.00 uur, kaarten à € 10,- te koop op www.orgelkoepelkerk.nl.

maandag 16 februari

Fotocursussen

In februari start Gilde Noord met twee nieuwe cursussen. De cursus 'Picasa fotobewerking en fotoalbum maken' start op 16 februari: acht lessen van twee uur, kosten bedragen € 75,- inclusief lesboek. De cursus 'Spaans voor beginners' start op 17 februari: tien lessen van twee uur, kosten € 85,- inclusief lesboek. Locatie: huize Godelinde, Jozef Israëlslaan 1, in Bussum. Meer info en aanmelden: 035-6930624 en www.gildegooinoord.nl.

Jongeren in rouw

Gratis interactieve lezing Jongeren en rouw in uitvaartcentrum in Bussum aan de Nieuwe Hilversumsewg 59 in samenwerking met Humanitas. Voor mensen uit het onderwijs, begeleiders van (sport)clubs en ouders. Ontvangst vanaf 19.00 uur, afsluiting 21.00 uur. Aanmelden via www.evenstilstaanbij of 035-6916576.

Seniorencafé

Praten met andere ANBO-ouderen. Iedere maandagmorgen van 10.30 – 12.00 uur bij Stokjes en Lepel in de Nassaustraat in Bussum. Er is ook boekenruil.

Seniorenlunch

Voor ANBO- en niet ANBO-leden in Brasserie NJOYZ, Veerstraat 12, Bussum. Vanaf 12.30 uur. Opgeven uiterlijk 14 februari bij Jenny Luteijn 035-6935377 of jluteijn@telfort.nl.

donderdag 12 februari

Franse literatuur

Een avond over hedendaagse Franse litteratuur, georganiseerd door de Alliance Française du Gooi. De heer Dewandeler bespreekt het verhaal van 'Adriana Mater'. De Franstalige auteur is de uit Libanon afkomstige Amin Maalouf, die al vele prijzen won. Van 20.00 - 22.00 uur. Toegang gratis voor leden en cursisten. Gasten betalen € 5,-. Locatie: Bibliotheek Bussum.

zaterdag 14 februari

De Natuurplof

De Natuurplof is een inspiratieactiviteit in de natuur, geleid door een levenscoach.
Verzamelen om 9.45 uur aan de Karel Doormanlaan 44 in Bussum. Deelname kost zes euro.

dinsdag 17 februari

Seniorenfilm

Filmhuis Bussum draait voor de ANBO de film Mr. Turner. Ontvangst 13.00 uur. Aanvang film: 14.00 uur. Kaarten kopen en reserveren via www.filmhuisbussum.nl of 035-6938694.

Handwerken

Op dinsdag samen handwerken in Bussum. Opgeven bij Maya van Teutem, 035-6919280.

Open avond Tiens

Voor (bijna) tieners en ouders bij tiener BSO Tiens aan de Herenstraat 6a in Bussum. De avond duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Aanmelden via tieners@skbnm.nl.

woensdag 18 februari

Kind en Koffie

Met een workshop Muziek op schoot voor baby's en peuters, bij 't Mouwtje aan de Huizerweg in Bussum, vanaf 9.30 uur.

Diner De Schakel

Culinair 3-gangendiner met glas wijn of fris en koffie of thee toe. Kosten € 7,50. Opgeven via: 035-6915300. Locatie: De Schakel, Kol. Verveerstraat 74 in Naarden. Welkom vanaf 17.15 uur.

Lezing

Wim Dooge geeft een lezing over de Duitse dichter Heinrich Heine, gevolgd door een muzikale vertolking van diens stadsgenoot Robert Schumann. Locatie: gebouw van het Apostolisch Genootschap in Bussum. Aanvang: 14.00 uur. Kosten: € 6,00.

vrijdag 20 februari

Seniorenzwemmen

Ieder vrijdag in De Lunet in Naarden. Van 10.00-11.00 en van 11.00-12.00 uur. Kosten entree, plus € 1,50 voor de bus. Informatie bij L. Cornelissen 0294-411515.

maandag 23 februari

Voetbaltalent

Telstar zoekt vrouwelijk voetbaltalent en komt naar BFC in Bussum. Alle meiden die geboren zijn tussen 2001 en 2008 kunnen aan deze voetbaldag meedoen en maken kans op een stage bij Telstar. Inschrijven: www.jongeroranje.nl.

Gifbeker BFC moet helemaal leeg

Bussumers verspelen weer kostbare punten

BFC verloor op het laatste moment van Laren '99. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Weer een klap voor de voetballers van BFC. De Bussumers leken zondag lang af te stevenen op een goed resultaat tegen streekgenoot Laren '99, maar verloren wederom. De Laarders versloegen de nummer laatst op het laatste moment met 1-2.

Dat BFC er als ploeg alles aan doet om de laatste plaats te ontlopen was afgelopen weekend nogmaals goed te merken. De Bussumers begonnen voortvarend en kwamen al vroeg op voorsprong. De goal kwam op naam van Tom Beekman. De Bussumer kon de bal veroveren en na een knappe manoeuvre de score openen voor het zo geplaagde BFC. Na de treffer was BFC de betere, maar de ploeg vergat een tweede doelpunt te maken.

Laren '99 komt terug
Halverwege de eerste helft kon Laren '99 terugkomen, mede door een foutje van de achterhoede van BFC. De Bussumers rechtten na de goal de rug en openden wederom de jacht op een voorsprong. BFC speelde als team, zocht goed de aanval en toonde bovenal veel vechtlust. Laren '99 loerde vooral op de counter, maar de achterhoede van BFC met debutanten Peter Mafuala en Jelle van der Geest gaf geen kansen weg en kon de schade lang met één tegendoelpunt beperkt houden. Daar stond wel tegenover dat BFC, ondanks wat kansjes, voor rust geen tweede goal kon maken.

BFC won afgelopen november voor het laatst

BFC na rust beter
Na de rust waren de Bussumers weer het meest aan de bal. Voor het doel van de tegenstander bleef echt gevaar echter achterwege. Laren '99 leek wel even op voorsprong te komen, maar een goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Daarmee bleven de kansen op een goede afloop voor BFC open.
Het leek er lang op dat BFC en Laren '99 de punten zouden delen. BFC zette alles op alles om dat te voorkomen en nam meer risico. Dat kwam de ploeg duur te staan. De tegenstander kreeg meer ruimte om te voetballen en kon op het allerlaatste moment alsnog een tweede doelpunt maken, waarmee BFC verslagen werd. De nederlaag was vooral zuur, des te meer omdat BFC hard werkte en goed voetbalde.

Komende weken aanpoten
Het wordt de komende weken aanpoten voor BFC. De Bussumers staan op de laatste plaats en moeten er alles aan doen om deze plaats - en dus degradatie - te ontlopen. Komend weekend speelt BFC het eerder afgelaste duel tegen De Meer. De Amsterdammers staan op de negende plaats en hebben zes punten meer dan BFC. Met een zege zou BFC voor even afstand kunnen nemen van de laatste plaats. Dan moet er dus wel gewonnen worden; dat lukte BFC afgelopen november voor het laatst.

Voetballers NVC geven zege geen vervolg

NAARDEN - De voetballers van NVC hebben de knappe zege van een week geleden op FC Weesp afgelopen weekend geen vervolg kunnen geven. De Naarder tweedeklasser verloor met 3-0 van Pancratius.

De tegenstander startte een stuk scherper dan NVC en troefde de Naarders al snel af. NVC kwam amper aan aanvallen toe en moest vooral ballen wegwerken. De tegenstander kon al snel op voorsprong komen. Voor rust volgde ook al een tweede doelpunt. NVC kreeg zelf amper kansen. Voor rust kwam er één goede kans na een hoekschop, maar ook die leverde geen goal op.

Na rust speelde NVC een stuk sterker. Met veel scherper voetbal werd de tegenstander meteen onder druk gezet. Paul Kalapnatsingh zorgde een paar keer goed voor gevaar voor NVC, maar zag de aanvallers van zijn ploeg verkeerd afronden. Waar NVC vergat te scoren, kon Pancratius dat nog wel een keer doen. Met de derde goal werd de zege zeker gesteld.

Nederlaag zaterdag
Het zaterdagelftal van NVC kon afgelopen weekend ook geen punten pakken. De Naarders verloren de streekderby tegen FC Weesp met 0-2. NVC zakt daardoor verder weg van de top 3 en moet de komende weken flink aan de bak om de schade te herstellen.

Voetbalsters BFC falen

BUSSUM - De voetbalsters van BFC hebben afgelopen weekend de topper tegen runner-up Saestum verloren. De Bussumse koploper werd met 2-8 van de mat geveegd.

BFC had de hoop met een zege afstand te nemen van de concurrent, maar moest overschakelen op 'plan B'. De Bussumers kwamen al snel op achterstand te staan. Het had de Bussumse vrouwen wakker moeten schudden, maar BFC bleef fouten maken. Na de eerste helft stond het 1-4.

Na rust even beter
Na rust leek BFC even beter te gaan voetballen, maar Saestum sloeg meteen toe en BFC kreeg 4 doelpunten te verwerken. BFC staat na de nederlaag nog wel eerste.

Voetballers SDO moeten genoegen nemen met punt

Foto: Johan van der Geest

BUSSUM - Lang leken de voetballers van SDO afgelopen weekend af te stevenen op een zege tegen De Foresters, maar de Bussumers moesten toch genoegen nemen met één punt: 1-1.

SDO kreeg al snel hele goede kansen op een voorsprong. Vooral flankspeler Maikel van Latum had het druk op de rechterkant. De Bussumer leverde vele voorzetten af, de een scherper dan de ander. Kansen waren er wel. Even leek het erop dat Rick van der Velden de score opende na een rebound op een schot van Dennis de Loos, maar de bal werd gestopt. Na rust bleef SDO aanzetten. Halverwege de tweede helft was het na enkele kansen wel raak: Dennis de Loos schoot de bal voor, waarna de opkomende Maikel van Latum beheerst raak kopte. SDO probeerde de voorsprong vast te houden, maar kreeg vlak voor de slotfase toch een goal om de oren.

Korfballers DOC komen tekort

BUSSUM - De koploper was afgelopen weekend een maatje te groot voor de korfballers van DOC. De Bussumers kwamen met 9-11 net tekort tegen streekgenoot De Corvers.

De Bussumse korfballers staan na afgelopen weekend op plaats 4 van het klassement. De achterstand op de koploper bedraagt ondertussen elf punten. DOC heeft nog twee duels te gaan voor de ploeg weer het veld op gaat.

BHC verslaat nummer laatst

BUSSUM - De handballers van BHC hebben afgelopen weekend gewonnen van de nummer laatst van het klassement, Nieuwegein. De Bussumers waren met 20-34 een maatje te groot.

BHC staat na afgelopen weekend op de derde plaats. Het team heeft nog 4 duels te spelen.

Ook zege handbalsters
Naast de handbalheren konden ook de handbalsters van BHC afgelopen weekend twee punten pakken. De Bussumse vrouwen waren met 9-10 net een stapje sterker dan VOS/DSG.

De handbalsters staan momenteel op de derde plaats. De achterstand op de koploper bedraagt 4 punten.

Zaal-voetballers kunnen geen potten breken

BUSSUM - Geen stunt afgelopen weekend voor de zaalvoetballers van ZVV Jos Geerling. De Bussumse topklasser moest toestaan dat koploper Texel '94 met 1-4 een maatje te groot was.

De Bussumers verloren het eerste duel met de Texelse tegenstander ook al. Nu leken de Bussumers meer kans te hebben. Al snel kon de ploeg meerdere kansen creëren, maar doelpunten bleven achterwege. Vlak voor de rust kwam de tegenstander toch op voorsprong.

Na rust zette Texel '94 meer druk. De eerste fase van de tweede helft deed ZVV Jos Geerling meteen de das om. Snel achter elkaar maakte de koploper drie doelpunten, waarmee de zege zeker werd gesteld. ZVV Jos Geerling kon alleen een eretreffer maken.

Afscheid na 32 jaar Jeannette Mode

Nostalgie aan het Veerplein. Eigen foto

BUSSUM - Na 32 jaar, precies op de helft van haar leven, besloot Jeannette van Jeannette Mode aan het Veerplein dat het mooi geweest was. Ze sluit eind maart de deuren van haar goed lopende dameskledingzaak en gaat haar verdere leven verdelen tussen Italië en Nederland. Ze neemt daarmee ook definitief afscheid van de modewereld.

"Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen 32 jaar. De beslissing om te stoppen heb ik geleidelijk genomen. Het was een proces dat ik in ben gegaan en ik wil deze periode van mijn leven echt afsluiten. Ik verheug me er erg op om wat rustiger te gaan leven. Ik ga het ook niet missen, ik ben niet het type om achterom te kijken." Dat ze zelf de beslissing heeft kunnen nemen om te stoppen en niet is gedwongen om haar deuren te sluiten geeft haar een goed gevoel. "Ik heb altijd een goed zakelijk inzicht gehad, dat heeft mij geholpen om mijn bedrijf gezond te houden." Bij de start van Jeannette Mode kreeg Jeannette veel steun van haar ouders en broer. "Binnen 17 dagen kon ik de zaak openen en voordat ik het wist was ik op weg naar Parijs, Milaan, Florence en Hamburg voor de inkoop." Tien jaar lang was haar moeder haar rechterhand.
Jeannette betrok haar medewerksters ook graag bij de winkel en de meeste werkten er dan ook langere tijd. "Als ze vijf jaar in dienst waren mochten ze mee op inkoop naar het buitenland. Italië, Parijs, Hamburg en Brussel waren duidelijk favoriet bij de dames", zegt Jeanette glimlachend. Kenmerkend voor de collectie zijn de natureltinten en basisitems van mooie merken. Jeannette: "Ik koop niets in dat ik zelf niet mooi vind. Mijn eigen smaak, sportief klassiek, is leidend en uitbundige kleuren zul je hier niet aantreffen." Een eventuele overnamekandidaat die zich nog meldt is van harte welkom geeft Jeannette aan. "Ik zal het natuurlijk fijn vinden als de stijl voortgezet wordt en ook veel van de mooie merken die ik al die jaren heb verkocht, gevoerd blijven. Natuurlijk heb ik daar geen zeggenschap over; als ik stop, dan stop ik ook echt." Jeannette hoopt nog wel veel van haar klanten de komende maanden te zien.

Eenvoud en basicmerken sieren nog steeds de rekken. Foto: Yvette Geerts

Bussumsche Courant 23 januari 1965. Foto: Ingrid Handjes

Op 22 januari 1965 melden burgemeester en wethouders aan de Bussumse gemeenteraad dat er geen juridische beletselen meer zijn voor een bouwplan in het Brediuskwartier. De bouw van een torenflat van acht verdiepingen op een braakliggend terrein tegenover café-restaurant De Gooische Boer (net weer geopend na een grote brand) kan wat de gemeente betreft doorgaan.

Het verhaal begint bijna zes jaar eerder. Op 14 juli 1959 ontvangt de gemeenteraad de mededeling dat het college van B&W wil meewerken aan een plan om op deze locatie een blok galerijwoningen in drie lagen met een onderhuis te bouwen. "Uit een stedebouwkundig oogpunt is voor het terrein, gelegen bij de uitmonding van de Huizerweg en de Burgemeester s'Jacoblaan op de rijksweg nr.1 ten zeerste gewenst een krachtige bebouwing , welke duidelijk de belangrijkste weg, nl. de Huizerweg, markeert en met de herbouwde Gooische Boer een begin en een afsluiting van de bebouwing vormt."

De huizen van de s’Jacoblaan in 1964, gezien vanaf de rijksweg; links de Huizerweg. Foto: Ingrid Handjes

Dit plan gaat niet door. Vijf jaar later volgt een ander initiatief. En opnieuw wordt de gemeenteraad ingelicht (8 mei 1964): "Thans is een plan ingediend, dat voorziet in de bouw van 16 flatwoningen (in 8 woonlagen) met een onderbouw o.m. bestemd voor parkeerruimte. Het stichten van dit markante gebouw op de hiervoren omschreven plaats achten wij aanvaardbaar." Probleem voor het gemeentebestuur is niet de hoogte van het gebouw, maar alleen de noodzakelijke aanpassing van de vastgestelde 'gevelrooilijn'.

Als een van de gemeenteraadsleden protesteert tegen de hoogbouw zelf wordt hij terechtgewezen. "De heer Van Hemert heeft bezwaar tegen het wijzigen van deze voorgevelrooilijn, omdat ter plaatse een soort torenflat zal worden gesticht, namelijk een flat van 8 verdiepingen. Als men naast het onding, dat de Gooise Boer is, nog zo iets zet, gaat men de omgeving ontsieren. Daar moet men voorzichtig mee zijn, zodat spreker uit esthetisch oogpunt bezwaar maakt tegen dit voorstel". Wethouder Boere antwoordt: "Het bedoelde bouwplan is met gunstig advies van de directeur van gemeentewerken ontvangen. De schoonheidscommissie oordeelde evenzo, waarna ook het college het aanvaardbaar achtte. Thans wordt slechts het wijzigen van de voorgevelrooilijn aan de orde gesteld en niet het beoordelen van het plan als zodanig." Met één stem tegen gaat de raad akkoord.
Dan onthouden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op formeel juridische grond hun goedkeuring aan de verlegging van de bouwgrens. Het is het gemeentebestuur dat tegen deze beslissing in beroep gaat bij de Kroon. Omwonenden maken van de behandeling van dit beroep door de Raad van State gebruik om hun ernstige bezwaren tegen de torenflat naast hun villa's in te brengen. Het is de enige kans om het plan nog tegen te houden.

Maar als het bouwplan vervolgens zo wordt veranderd dat aan alle wettelijke eisen is voldaan, vervalt ook die mogelijkheid. Waarom de gemeente toch de door haar gewenste "krachtige bebouwing" op deze plek niet gerealiseerd ziet worden, wordt later beschreven. Wordt vervolgd.

Hans Jonker

Wat wordt de toekomst van het Goois Natuurreservaat?

Personeel over naar PWN of behoud organisatie met behulp inwoners

Voorzitter Jaap Bond van het GNR. Foto: Deen van Meer

door Carin van den Berg

Natuur behouden

Het GNR is opgericht om de Gooise natuur ten eeuwigen dage te behouden. Het bestuur van het GNR wil dit doen door samen te werken met provinciaal waterleidingbedrijf PWN. De Vrienden van het GNR willen ook de natuur behouden, maar zijn bang dat door de 'fusie van de werkorganisaties' van GNR en PWN het natuurbeheer uiteindelijk door PWN wordt gedaan. Ze houden het liever zelf in de hand en zijn een actie begonnen tegen de samenwerking.

REGIO - Wat gaat er in de toekomst gebeuren met het Goois Natuurreservaat (GNR)? Dat is een vraag die op dit moment voor opschudding zorgt bij een aantal inwoners. Gaat het personeel over naar het provinciaal waterleidingbedrijf PWN en gaat deze organisatie het beheer doen? Of lukt het de Vrienden van het GNR om de organisatie te behouden zoals deze nu is, maar dan met hulp en meer invloed van de inwoners zelf?

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in het GNR, Naarden, Huizen, Bussum, Blaricum, Laren en Hilversum, krijgen zoals het er nu naar uitziet in maart een voorstel voorgelegd over de toekomst van het GNR. Gevraagd zal worden om akkoord te gaan met de overdracht van het personeel van het GNR, op de functie van rentmeester na, naar het PWN. Voorzitter Jaap Bond van het GNR: "PWN is bereid om jaarlijks 190.000 euro te betalen en is bekend met natuurbeheer. Dat heeft voor ons de doorslag gegeven om met deze organisatie een samenwerking aan te gaan. We hebben gekeken naar verschillende organisaties, zoals Natuurmonumenten en Vitens, een ander waterleidingbedrijf. Vitens doet niet aan natuurbeheer en Natuurmonumenten zou geen bijdrage betalen. Het GNR is een organisatie die het niet makkelijk heeft. We moeten kijken hoe we onze doelstelling, het ten eeuwigen dage in stand houden van de natuur in het Gooi, op de lange termijn kunnen waarborgen. We zijn een te kleine organisatie en te kwetsbaar." Bond legt nadrukkelijk uit dat er bij deze samenwerking verder niets zal veranderen. "Het bestuur van het GNR blijft bestaan en de grond blijft in eigendom van het GNR." Wel zal PWN ook zitting krijgen in het bestuur.

Het startbeeld van het filmpje van de Vrienden van het GNR. www.vgnr.n
Wat gaat er in de toekomst gebeuren met de medewerkers van het Goois Natuurreservaat? Foto: Bastiaan Miché

Vrienden van GNR: 'We kunnen prima zelf voor onze natuur zorgen'

Vrienden van het GNR
Een groep inwoners ziet het voorstel van het bestuur van het GNR anders. Zij hebben inmiddels de Vrienden van het GNR opgericht. "In onze ogen is het een fusie van de werkorganisaties van GNR en PWN. Je kunt ook in de stukken lezen dat het beheer zal worden gedaan door PWN. Het verschil zul je de eerste twee jaar wellicht niet zien, maar wat gebeurt er daarna", zegt Leon Schouten, woordvoerder namens de Vrienden van het GNR. "Wij zijn bereid om structureel 150.000 euro bij te dragen. In ruil daarvoor willen we meer inspraak van de inwoners zelf en het behoud van het GNR zoals het nu bestaat. We kunnen prima zelf voor onze natuur zorgen, daar hebben we geen andere organisatie als PWN voor nodig." Schouten is bang dat met de komst van PWN de provincie te veel invloed krijgt en er dubbele petten zullen zijn in het bestuur. "Vanuit het oogpunt van de provincie kan ik het me wel voorstellen. Het is goed voor PWN, de waterwinning wordt veilig gesteld. Maar natuurbeheer voor waterwinning is wat anders dan het GNR voor ogen staat."

Verbolgen
Bond is verbolgen over alle ophef die nu ontstaan is. Het plan om te gaan samenwerken met een andere organisatie is immers al langer in voorbereiding. In het bestuur van het GNR zitten afgevaardigden van alle gemeenten en die hebben het proces dus ook kunnen volgen. "Ik ben dan ook verbaasd over sommige namen die het initiatief van de Vrienden van het GNR steunen. Het zijn mensen die erbij betrokken waren. Waarom hebben ze toen niets gezegd of mij gebeld om hun zorgen te delen?" De voorzitter van het GNR erkent dat de raden uiteindelijk de beslissing nemen. "Als zij 25% meer gaan bijdragen per gemeente, kan het GNR blijven bestaan zoals het nu is. Zij hebben een keuze." Schouten vindt dat getal van 25% te hoog ingeschat door Bond. "Wij denken dat we met die 150.000 euro het gat kunnen opvangen dat eventueel ontstaat als Amsterdam uit het GNR treedt. Daarnaast willen we op andere manieren ondersteuning bieden. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met een uitzendbureau om te praten over de personeelssituatie bij het GNR. Zij zijn bereid om te helpen en willen op die manier het GNR sponsoren. Op deze manier kun je ook de efficiency van de organisatie verbeteren." Schouten hoopt dat de Vrienden van het GNR nog op tijd zijn om het roer om te gooien. "We zitten nu nog steeds in de wachtkamer en hopen dat we een gesprek krijgen met het bestuur van het GNR. We zijn er niet gerust op dat het proces nog omgekeerd kan worden. Daarom hebben we besloten om nu maar veel lawaai te maken. De inwoners moeten weten wat er speelt."

Bond: 'Het bestuur van GNR blijft bestaan en de grond blijft eigendom'

Aandacht voor signaleerfunctie

Is de jeugdzorg goed geregeld?

Wethouder Boekhoff in gesprek met belangstellenden. Foto: Bob Awick

door Mireille Detrixhe

Wanneer meld je het als je een zogenaamd 'niet-pluisgevoel' hebt?

BUSSUM - De discussie barstte afgelopen maandagavond los in de Wilhelminakerk over hoe we de jeugdzorg moeten regelen in de regio nu de landelijke politiek de taken heeft overgeheveld naar de gemeente. Binnen de participatiemaatschappij krijgt iedereen een rol. Maar hoe kunnen bijvoorbeeld scholen, verenigingen, welzijnswerkers en burgers hun signaleringsrol invullen en hoe kan de gemeente faciliteren?

Afgevaardigden van onder andere de politiek, scholen, verenigingen en welzijnswerk waren uitgenodigd voor de bijeenkomst Jeugdzorg goed geregeld?, georganiseerd door de PvdA Bussum, samen met Naarden en Muiden. "Kinderen zijn de toekomst. Daarom is het belangrijk dat we in gesprek gaan met elkaar over hoe we de jeugdzorg het beste kunnen regelen en hoe betrokkenen hun signaleringsrol kunnen invullen", zegt organisator Mieke de Wit, raadslid PvdA in Bussum. Het is duidelijk dat ook voor kinderen geldt: voorkomen is beter dan genezen. Problemen bijtijds signaleren in de wijk, op school en bij de verenigingen is daarvoor nodig.
Loes Ypma, Tweede Kamerwoordvoerster Jeugd en Passend Onderwijs, licht tijdens de bijeenkomst toe dat het uitermate belangrijk is dat je weet over wie het gaat en het gezin kent als je een gezinsplan maakt. Volgens Ypma zijn er drie grote voordelen nu de taken bij de gemeenten liggen. "We kunnen eerder juiste hulp bieden en beter de regie houden omdat het uitgangspunt is één gezin, één plan, één regisseur. Er is één aanspreekpunt voor het gezin dat de hulp in kaart brengt en coördineert. Het gezin centraal stellen en luisteren naar wat zij nodig hebben is essentieel", volgens haar.
Gerard Boekhoff, wethouder Zorg en Welzijn in Bussum, geeft aan dat we vooral niet moeten reageren vanuit oude reflexen zoals wantrouwen. "We moeten een visie hebben en samenwerken met elkaar. We kunnen juist vanuit de gemeente slim ondersteunen door te weten wat mensen nodig hebben. De overheid kan niet zeggen: ik trek me terug, en het over de schutting gooien. Als een samenwerking moet kunnen slagen dan is het juist binnen de gemeente omdat het dichtbij is. Daar liggen de mogelijkheden."
Eerder en preventief signaleren lijkt de sleutel tot succes te zijn. Uit de discussie die avond komt met name naar voren dat het belangrijk is om te leren signaleren, kennis te hebben van de sociale kaart, dus weten welke hulpverleners er zijn en inwoners en omgeving met elkaar verbinden. "Veel mensen weten niet waar ze moeten beginnen als ze iets signaleren. Moet je het als juf melden als een kind steeds geen brood mee naar school heeft of vieze kleding draagt? Bij ernstige problemen is het vaak duidelijk, maar wanneer meld je het als je een 'niet-pluisgevoel' hebt? Is het wel ernstig genoeg om te melden? Waar bemoei ik me mee? Er zal vast wel iemand zijn die het al heeft gemeld?, zijn vragen waar mensen dan mee worstelen. Het hoeft niet altijd om ernstige gevallen zoals kindermishandeling te gaan. Het kan ook gaan om begeleiding bij een vechtscheiding", geeft Mieke aan. "Er zijn twee dingen nodig: mensen moeten snappen dat het onze plicht is om te signaleren en het ook durven melden. Ze hebben snel het gevoel dat ze iemand verraden. Mensen zijn vaak bang dat er meteen vijf politiewagens de straat in rijden als er melding is gedaan, maar dat is niet zo. Belangrijk is om voor ogen te houden dat het om het belang van het kind gaat, maar ook om dat van de ouders. Het moet vanzelfsprekend worden dat je signaleert."
Dat signaleren kan bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. "Veel mensen vinden het lastig om het gesprek aan te gaan met de ouders. Een goede methode kan zijn om te benadrukken dat hulpverleners zowel klaarstaan voor kind als voor ouders. Ook een vangnet bij een terugval is voor het gezin belangrijk, net zoals een vertrouwenspersoon zoals een juf of coach die voor ze klaar staat", merkt Kamerlid Ypma op. "De transitie is een feit, maar de transformatie begint nu in de praktijk. Er komt zeker een follow-up van deze bijeenkomst", zegt De Wit stellig.

Terrorisme, wat kunnen wij er tegen doen?

'Het zit in de mens om dingen te willen veranderen, soms met geweld'

Mr. Roelof Jan Manschot bereidt zijn presentatie over terrorisme voor. Foto: Bob Awick

'Niet blind staren op gedachte dat alle moslims terroristen zijn'

NAARDEN / BUSSUM - Mr. Roelof Jan Manschot, voormalig hoofdofficier van justitie en oud-gemeenteraadslid uit Huizen, geeft 12 februari vanaf 19.30 uur een lezing voor de Volksuniversiteit Naarden-Bussum in de Bussumse bibliotheek met de titel 'Terrorisme, wat kunnen we er tegen doen?'

Kunnen we er eigenlijk wel iets aan doen? Volgens Manschot wel. "Voorkomen is altijd beter dan genezen, ook al zullen we het nooit helemaal kunnen uitroeien. Het zit in de mens om dingen te willen veranderen, soms met geweld. We moeten zorgen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. In zijn lezing wil Manschot op een laagdrempelige manier helpen bij gedachtevorming over terrorisme. Wat is terrorisme eigenlijk? Hij legt uit dat er verschillende definities van zijn. "Maar, het komt erop neer dat je van terrorisme spreekt als het gaat om een daad die de maatschappij wil veranderen vanuit een politieke of religieuze achtergrond met groot geweld of de dreiging hiervan ten opzichte van burgers. Het gaat ons dus allemaal aan, want wij zijn die burgers die gevaar lopen."
Terrorisme vindt volgens Manschot een voedingsbodem in het buitengesloten voelen. "Als ik een jongere van 17, 18 jaar van Marokkaanse afkomst zou zijn en hier geboren, dan zou ik me niet welkom voelen als ik de volgelingen van Geert Wilders hoor roepen 'Minder, minder' als het gaat om Marokkanen. Het is dan niet gek dat ze op zoek gaan naar mensen die gelijkgestemd zijn. Je zult mij niet horen zeggen als een jongere naar Syrië vertrekt dat hij daar maar moet blijven. Ik vind dat religie een voorwendsel is van de mensen achter IS, de Islamitische Staat. De strijd is eigenlijk een machtsstrijd om de oliebronnen en een strijd tussen verschillende bevolkingsgroepen. Met hun propaganda beïnvloeden ze labiele jongeren die voor hun gevoel hier niets waard zijn. In de heilige oorlog voor de islam kunnen ze wel iets betekenen, zijn ze wel iets waard. Ik gun het geen enkele jongere om afgerekend te worden op de foute inschatting die ze maken op dat moment." Hoe kunnen we dat voorkomen? "Door ons niet blind te staren op de gedachte dat alle moslims terroristen zijn en te kijken hoe we kunnen voorkomen dat sommige moslims of andere Nederlanders terrorist worden. Als er signalen zijn dat iemand radicaliseert, dan moet je met zo'n jongere in gesprek proberen te komen. Je moet ze iets kunnen bieden. Wellicht kun je ze helpen weer terug te gaan naar school of ze hulp bieden bij het solliciteren. Ik denk dat als het er op aankomt iedereen eigenlijk gewoon verlangt naar een leven met huisje, boompje, beestje."

Te huur in Bussum: Zelfstandige woonruimte met eigen opgang aan de rand van Bussum centrum. Huur € 595,00 per maand inclusief G.W.L. tel.: 06-85026847 - 035-6937954 na 19.30 uur.

Te huur in Naarden: Energiestraat 14e, moderne, volledig gestoffeerde kantoorruimte met airconditioning van 360 m² op de eerste verdieping. Uitstekend onderhouden met een hoog afwerkingsniveau en veel licht. Airco-Alarm-Eigen CV Installatie-Daglicht lampen-Eigen opgang- en met maar liefst 3 eigen privéparkeerplekken. Huurprijs 1250 euro per maand. Voor informatie: Vos-Beheer dhr. Dick Vos. Tel.: 06-51083335

Te huur in de Spiegelstraat 5: Diverse ruimtes voor kleine zelfstandigen: 32 m2, 16 m2 en 9 m2. Speciaal geschikt voor o.a. pedicure, masseur, yoga en voedingsdeskundige. Indien interesse bel naar La Mysore Cosmetics 035-6913333

Cursus Spaans voor beginners. Start dinsdagavond 17 februari in Huize Godelinde in Bussum. Duur 10 lessen, kosten € 85,00 incl. lesboek. Aanmelden 035-6930624 of info@gildegooinoord.nl

Te huur aangeboden: kantoor- cq winkelruimte op een mooi punt in Naarden Keverdijk. Ongeveer 40 2m plus gebruik van toilet en keuken. € 400 incl. GWE te bevragen tel.: 06-53438566 of info@opzicht.nl

Kom gezellig op PIANOLES. Nog plek voor kinderen en volwassenen. Tel.: 06-14760053

Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Te huur in Naarden:
Energiestraat 14e
moderne, volledig gestoffeerde
kantoorruimte met airconditioning van 360 m² op de eerste verdieping. Uitstekend onderhouden met een hoog afwerkingsniveau en veel licht. Airco-Alarm-Eigen cv-installatie-Daglichtlampen-Eigen opgang-en met maar liefst 3 eigen privéparkeerplekken. Huurprijs 1250 euro per maand. Voor informatie: Vos-Beheer dhr. Dick Vos
tel.: 06-51083335

Met spoed gezocht:
gitarist voor rockband Burning Strings in Weesp. Leeftijd c.a. 17-20 jaar. Elke maandagavond repetitie met professionele begeleiding. Telefoonnummer: 06-34 10 80 84 e-mail: thebandburningstrings@gmail.com www.facebook.com/BurningStringsWeesp

Zorgt u voor iemand en wilt u er graag even op uit? U kunt om een vrijwilliger vragen die bij u thuis komt om de zorg een paar uur over te nemen. Versa Vrijwillige Thuishulp, 035 6947455 ma.- vr. 10-12 uur; vthbussum@versawelzijn.nl; www.versawelzijn.nl/vrijwilligethuishulp

Feestje? Gratis feestzaal tot 120 personen in Bussum.
Meer info: 06-53319921

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden.
Vrijbl. prijsopgaaf. Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Schilderwerk groot of klein. Binnen of buiten. Schilder PMC. Biedt u altijd een vrijbl. offerte. Winterschilder 10% KORTING. 06-53148137
pharskamp@hetnet.nl

Garages in Bussum te huur, huurprijs € 140,- p/m. Info: 06-54257350

WONINGEN TE HUUR GEVRAAGD! Voor expats en organisaties Interhouse Hilversum 035-303 13 20
www.interhouse.nl

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

Gezelschaps(dame)-assistente voor senioren: samen koken, wandelen, bezoekjes afleggen (ziekenhuis, tandarts, kapper...); op zoek naar aanspraak en gezelligheid. contact: huur1buur@gmail.com/
06-45359450

Cursus Picasa Fotobewerking en Fotoalbum maken. Start maandagmiddag 16 februari. Duur 8 lessen in Huize Godelinde in Bussum. Inlichtingen 035-6930624 of
info@gildegooinoord.nl

Te koop gevraagd: Oud blikspeelgoed/treinbaan/boten en treinen. Mag oud en/of defect zijn. Tel.: 035-6938689

TTW Rijschool, rijles 35 euro per uur, introductieles
06-31990810

Gevraagd: Defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Meer rust, minder moeten? Mindfulness 11/3.
www.maaiketamis.nl
06-49960591

Taxi van/naar Schiphol
€ 50,- vanuit Naarden en Bussum. Goodkinds Taxiservice 06-26984855

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag

Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Bootzeilen/dektenten te
koop. Meer info:
www.dekzeilenspecialist.nl of
bel 06-55771928

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service

Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 60,-
Tel.: 035-8870159

Te huur gevraagd: (gemeubileerde) woonruimte in het Gooi, voorkeur Naarden/Bussum. M: 06-30516439 Mail: info@tonkosteradvies.nl

Tuinman heeft nog tijd. Snoeien, fatsoeneren, bestraten, compl. renovatie etc. Vrijbl. prijsopg.: 06-50660689 / www.dennenburg-tuinen.nl

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Schoonheidsinstituut te Bussum heeft een ruime cabine te huur voor een zelfstandig werkende pedicure, medische aantekeningen een pre. Bel 06-25538071

Zeldzame ouderdomsziekte? Ervaren gepensioneerde fiscalist met keurmerk komt aan huis voor jaren 2010 t/m 2014, knip uit en bel: 0182-612825 voicemail.

Oppas/huish. met ref. 1 x per week, 1 x per 2 weken, 1 x per maand / strijken 06-31044417