NaarderNieuws

31 mei 2017

NaarderNieuws 31 mei 2017


Gemeente houdt extra avond over parkeren

Nog veel vragen over plannen

BUSSUM - Het parkeerbeleid harmoniseren in de drie verschillende kernen blijkt niet zo een-twee-drie geregeld te kunnen worden.

Vorige week bleek dat de wethouder (te) snel knopen wilde doorhakken terwijl er nog veel vragen leven bij raadsleden. Het plan is nu opgevat om een extra avond in te lassen om de zaken eens grondig door te spreken.

De nieuwe avond is vastgesteld op 6 juni. Hierbij is iedereen welkom die meer wil weten over het zogenoemde harmoniseren van het parkeerbeleid. Dit wil zeggen dat er algemene regels komen voor alle kernen. Wettelijk gezien moet dit binnen twee jaar na de fusie geregeld zijn.

Vragen die leven gaan onder andere over het betaald parkeren in Naarden-Vesting en in Muiden. Ook wordt er nog gesproken over blauwe zones / een uur gratis parkeren. Ook de pilot op de Lambertus Hortensiuslaan (met aan een kant van de straat vergunningparkeren en aan de andere kant voor de deur van de winkels een blauwe zone) klonk veel aanwezigen onlogisch in de oren.

50PLUS pleit voor regionaal zorgcentrum

GOOISE MEREN - Er moet een regionaal zorgcentrum in Gooise Meren komen. Daarvoor pleit politieke partij 50PLUS. De gemeenteraad praat volgende week woensdag over een voorstel van de partij daartoe.

Dat 50PLUS pleit voor een regionaal zorgcentrum heeft alles te maken met de naderende sluiting van het Blaricumse Tergooi-ziekenhuis. De partij vreest dat door het vertrek van het ziekenhuis de afstand tot zorg voor bewoners te groot wordt. De politieke partij probeert al langer de sluiting van het ziekenhuis tegen te gaan, maar dat lijkt al zo goed als vast te staan.

Volgens 50PLUS moet de gemeente Gooise Meren zich nu actief gaan bemoeien met de komst van het zorgcentrum naar Gooise Meren, met zo veel mogelijk faciliteiten en diensten. Naast zorg in de buurt moet het zorgcentrum volgens de partij ook werkgelegenheid opleveren.

Een tropisch hemelvaarts- weekeinde

1, 2, 3... springen maar! Foto: Bob Awick

NAARDEN - Het was een hemelvaartsweekeinde om niet snel te vergeten. De tropische temperaturen zorgden voor een heerlijk vakantiegevoel.

Natuurlijk kon de jeugd het niet laten om van de wallen zo het koude water in te springen. Zwemmen, ijsjes eten, bootjes varen en barbecueën: de zomer lijkt wel begonnen. Niet iedereen was blij met de hoge temperaturen, vooral mensen die nog moesten werken telden de uren af. Ook de ouderen konden niet allemaal even goed met de warmte omgaan. Veel drinken was dan ook het advies.

1175

bewoners van Gooise Meren krijgen een WW-uitkering

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg; Naarderheem 10.30 u. ds. P.J. Viveen-Molenaar Maaltijdviering
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie pastoor M. Costa; za. 03/06 17.30 u. Eucharistie; ma. 05/06 09.30 u. Eucharistie pastoor C. Fabril|
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. dr. M.J. Kater en 17.00 u. ds. H. Korving; ma. 05/06 09.30 u. ds. C. Westerink

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie pastoor C. Fabril
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki
*PGB Wilhelminakerk geen dienst, gezamenlijke dienst in Verlosserkerk
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. J.H.W. Elhorst
*PGB West Spieghelkerk 10.30 u. ds. S. de Jong
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. dr. W. Verboom en 17.00 u. dhr. A. Verstoep
*Remonstranten N-B 10.30 u. ds. N. ter Linden en ds. F.F. Boogerd
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30 u. invulling door eigen leden
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. Werkgroep Liturgie
*Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi geen dienst, gezamenlijke dienst in Hilversum
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P. Smit
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap geen dienst; do. 08/0610.00 u. Mensenwijdingsdienst

Hulde aan Harry en de lente

Spotvogel. Foto: Harry

Deze foto hoort echt tot de categorie 'Juweeltjes'. Ongewild maakte Harry deze opname als ode voor een prachtig voorjaar! En er was heel wat te zien.

De spotvogel op het plaatje werd al zingend vereeuwigd in de net op bloei gekomen meidoorn aan de rand van Fort Uitermeer aan de westkant van het Naardermeer. Door Harry, onze fotograaf, aan ons gepresenteerd als ware het een Japanse pentekening. En er is de afgelopen tijd nog meer moois genoteerd. Een zwarte ibis en ruim 15 witwangsterns werden gezien, net zoals de visarend. De zeearend lijkt zich steeds vaker te vertonen. Ikzelf had 'de vliegende deur' zelfs gezien aan de Boslaan, amper hoger dan de top van de grote eik een eindje verderop. Boven de vogelkijkplek op de Hilversumse Bovenmeent maakte Harry een foto van de zeearend in een luchtgevecht met een buizerd. Op de kijkplek waren een stuk of 10 kluten te zien, terwijl ook de steltkluut is gemeld. Traditioneel lieten zich een stuk of 3 tot 5 roepende kwartels horen. De kleine zilverreiger is er regelmatig en in de omliggende bosjes en rietveldjes is het duidelijk dat de verschillende paartjes blauwborsten, roodborsttapuiten en rietgorzen volop jongen hebben. In het slikvlak voor het bankje zat een Temmincks strandloper, vergezeld van tureluurtjes, groenpootruiters, enkele grutto's, wat kieviten en kleine strandlopers. In de lucht veel overvliegende purperreigers die vlakbij hun kolonie hebben. Lepelaars komen er ook graag. En dan nog bergeendjes met jongen, evenals brandganzen met kroost.

Weerbericht

Vrij zonnig en droog, vanaf zaterdag licht wisselvallig
Na de passage van een koufront dinsdag met enige afkoeling komt het weer onder invloed van een vlak hogedrukgebied dat via de Noordzee noordoostwaarts trekt. De temperatuur loopt op en het blijft droog. In het pinksterweekend wordt de stroming westelijk. Lagedrukgebieden krijgen dan meer invloed. Het wordt minder warm en licht wisselvallig met soms een bui.

Donderdag en vrijdag
De nacht naar donderdag verloopt fris met een minimum van rond 8 graden. Overdag zijn er zonnige perioden en mogelijk enkele wolkenvelden. Het blijft droog. Met een matige wind tussen noord en noordoost wordt het om en nabij de 22 graden. Ook vrijdag blijft het droog. Er zijn perioden met zon. Het wordt circa 25 graden. Er waait een zwakke zuidwestenwind.

Het pinksterweekeinde
Zaterdag krijgt eerst de zon nog enige ruimte. Het wordt nog zo'n 25 à 26 graden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe gevolgd door een regen- of onweersbui. Voor de beide pinksterdagen wordt een mix verwacht van zonneschijn, stapelwolken en een enkele bui. Er waait een matige westenwind. Met circa 19 à 20 graden als maximum is het minder warm.

Weetje
Afgelopen zaterdag werd het 32 graden. Tropische dagen met een maximum van 30 graden en hoger zijn in mei zeldzaam en waren in deze eeuw nog niet voorgekomen. In de gehele vorige eeuw kwamen in mei in totaal acht tropische dagen voor. In mei 1922, 1944, 1976 en 1998. In de recordzonnige mei van 1989 werd het op 25 mei 29.6 graden, dus net geen tropische dag.

Een uitgelezen boek

Laren en Blaricum

Wandelen door het kunstenaarsverleden van Laren en Blaricum. "Een mooi land", schreef Anton Mauve in 1880 vol enthousiasme aan zijn vrouw. Dat werd de titel van dit boekje. In die periode ontdekten kunstenaars het Gooi dankzij stoomtrein en Gooische stoomtram, en velen vestigden zich in de tot voor kort geïsoleerde dorpen tussen boeren en wevers.

De dorpen, waar aanzienlijke armoede onder de bevolking heerste, veranderde sterk door de komst van allerlei artistiek volk. Margriet van Seumeren zetten in 1997 drie wandelingen uit die bij het Singer Museum beginnen en langs pittoreske plekken en atelierwoningen voeren. Dit boekje geeft in tekst en beeld een toelichting bij alle interessante punten. Afgebeeld is een olieverfschilderij van G.V.A. Röling. De stevige pocket bevat kaartjes waarop routes staat aangegeven. In totaal 96 pagina's telt het boekje. Het Singer Museum gaf het boekje uit.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 10 uuro. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Vanaf 31 mei zendt GooiTV de volgende programma's uit:

- TV Magazine met o.a. Schaapscheerdersfeest, ambtswoningen burgemeesters in de regio, paardensportevenement in de Meent en de kruising Havenstraat-Nassaulaan in Bussum.
- Special over de boerenmarkt in Naarden.
- In RegioHub gaat het over de Gezondheidspeiling.
- HilversumsNieuws, NH en GooiTV presenteren het gesprek met Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum.

Raad: 'Kom met concretere plannen voor economie'

Wethouder moet haar huiswerk beter doen

Sterker inzetten op toerisme, is dat wel gerechtvaardigd?

GOOISE MEREN - De gemeenteraad vindt dat wethouder Miriam van Meerten beter haar huiswerk moet doen als het gaat om de economische visie. Zij presenteerde het stuk vorige week. Het oordeel was pittig: de visie heeft te weinig diepgang en het blijft onduidelijk welke stappen de gemeente gaat nemen om de economie van Gooise Meren vlot te trekken. De wethouder moet dus met concretere plannen komen met meer visie en meer keuzes om het economische klimaat in Gooise Meren te verbeteren.

Er spelen op het gebied van de economie diverse problemen. Met name de werkgelegenheid neemt, in tegenstelling tot de landelijke trend, al gedurende zes jaar af. Sinds 2011 verliezen we in Gooise Meren ongeveer 260 banen per jaar. Ook sluiten de vacatures in de regio minder goed aan bij werkzoekenden. Gooise Meren blijkt het qua economie gemiddeld zowel landelijk als regionaal stukken slechter te doen.

Problemen
Andere problemen die benoemd worden zijn: veranderingen in de detailhandel, waardoor er in het centrumgebied van Bussum minder geld wordt uitgegeven in de winkels.

'Toerisme maakt slechts voor zo'n 3% deel uit van lokale economie'

Meerdere onderzoeken laten zien dat de economie van Gooise Meren en Gooi en Vechtstreek kwetsbaar is. De gemeente denkt dat dit grote gevolgen kan hebben zoals het verder afnemen van werkgelegenheid omdat bedrijven naar elders verhuizen. Of het verdwijnen van winkels en andere commerciële voorzieningen en het minder aantrekkelijk worden van centrumgebieden in de kernen.

Er moet nu echt wat gebeuren om al die problemen aan te pakken. De economische visie moet hier het antwoord op geven.

Gooise Meren presteert economisch flink slechter dan de regio

Zes speerpunten
Wat staat er dan in deze visie? Niet veel anders dan wat we al langer horen van de wethouder. Uiteindelijk zijn er zes speerpunten geformuleerd: inzetten op aantrekkelijke bestemmingen (toeristen trekken), een compact en multifunctioneel centrum in Bussum (winkelend publiek lokken), waterfront Gooise Meren (waterrecreatie), ruimte voor werk (locaties zoeken voor kleine bedrijven), regionale kwaliteiten verzilveren (zoals banen in media en zorg) en lokale initiatieven (samen ondernemen).

Zes punten dus waar ook de inwoners al over geraadpleegd zijn via een online-enquête. Zo blijken Gooise Meerders kansen te zien op het vlak van wonen, bereikbaarheid, openbaar vervoer, parkeren, toerisme en waterrecreatie. Tevens blijkt dat inwoners op zich positief staan ten opzichte van het aantrekken van meer toeristen, mits dit ook meer werkgelegenheid oplevert.

En dat laatste, daar geeft de visie maar weinig antwoorden op. Want hoeveel banen levert de investering op? Wat levert dit op over een aantal jaren? De wethouder kon het niet vertellen.

Hoezo toerisme?
De raad had vorige week vooral kritiek op de verhoogde inzet op toerisme. Raadslid Herman den Hollander, die bij de bespreking voorzitter was, vertelt: "Toerisme maakt slechts voor zo'n 3% deel uit van de economie van Gooise Meren. Hoe is het dan te verantwoorden dat daar meer in geïnvesteerd wordt?" Een ander pijnpunt is dat helemaal niet bekeken is waarom überhaupt de werkgelegenheid in Gooise Meren is afgenomen. De raad wil hiervan graag een analyse.

Geen keuzes
Al met al blijkt het stuk dat nu voorligt nog niet concreet genoeg. Ook de partners met wie Gooise Meren toch samen moet optrekken, waaronder de aanwezige Ondernemers Vereniging Gooise Meren en de Stichting Pro Bussum, hadden een aantal kritische vragen voor de wethouder.

Raadslid Freek Vos van GroenLinks kwam met de voorzet om de visie zoals die er nu ligt niet verder in de raad te behandelen. "Het stuk is een goede opsomming van wat we kunnen doen, maar er worden geen duidelijke keuzes gemaakt", zo zegt hij. Vos kreeg bijval van de hele raad.

Aanzet concretere plannen
Als verweer gaf de wethouder aan dat het plan juist de aanzet moest zijn om met concrete plannen aan de slag te gaan. Daar nam de raad geen genoegen mee, ze wilden nu al meer duidelijkheid en keuzes. Al met al moet er een nieuw gesprek komen wanneer de economische visie is aangepast.

Petitie tegen fusies regio-gemeenten

GOOISE MEREN - Hart voor Hilversum is onder het motto van 'Stop de machtsgreep van de provincie Noord-Holland' een petitie begonnen tegen de fusies die de provincie Noord-Holland de gemeenten oplegt.

"De Provincie Noord-Holland gaat net vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 fusies tussen onze gemeenten opleggen", staat te lezen op petitie.nl. Ze gaat besluiten hoe acht gemeenten (Weesp, Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Wijdemeren en Hilversum) gaan fuseren tot maximaal drie gemeenten. Inwoners mogen er niets over zeggen!"

De petitie is uit naam van de inwoners van de regio Gooi- en Vechtstreek en verzoekt onder andere de provincie de lopende fusieprocedure (Arhi) te stoppen en de inwoners de mogelijkheid te geven zich via de verkiezingen van 2018 uit te laten spreken over de toekomst van hun gemeente.

Parkeren Action pas duidelijk rond de zomer

BUSSUM - Wethouder Miriam van Meerten hoopt rond de zomer meer duidelijkheid te kunnen geven over de aanpak van het gebied rondom de Action aan de Slochterenlaan.

Er komen diverse maatregelen om de situatie veiliger te maken. De laad- en losplek voor vrachtwagens is wel al aangepakt.

Wat er nog gedaan moet worden is het verwijderen van de parkeerplaatsen aan de straat. Ook moet er een stopverbod gaan gelden.

Het wachten is totdat de gemeente gesprekken heeft gevoerd met de buurtbewoners en de Action. Ook is de NS gesprekspartner omdat deze partij het naastgelegen parkeerterrein beheert. Het is de bedoeling dat de bezoekers van de Action daar gaan parkeren en dat de ingang van dit terrein wordt verlegd.

Glas-in-lood- ramen hersteld

BUSSUM - De gesloopte glas-in-loodramen van station Naarden-Bussum worden volgende week gerepareerd.

De glazen kunstwerken in de stationshal werden afgelopen februari gesloopt door vandalen. Van de daders ontbreekt elk spoor.

Avondvierdaagse blijft populair onder de jeugd

Foto: Bob Awick

NAARDEN / BUSSUM - Tot kort voor de start was het onzeker of de ruim 1.500 jeugdige wandelaars maandagavond van start konden gaan om hun eerste kilometers van de Avondvierdaagse Bussum Naarden te volbrengen. De verwachte onweers- en regenbuien bleven gelukkig uit. Er wordt vanavond en morgenavond nog gelopen over twee afstanden: 5 en 10 kilometer. Op de laatste avond lopen ook een aantal muziekkorpsen mee en is er een feestelijk defilé. Die start op de Lindenlaan en gaat via de Spiegelstraat, de Iepenlaan en de Plaggenweg naar De Zandzee.

Bezopen bestuurder rijdt zijn vrachtwagen in de prak

Wonder boven wonder niemand gewond

Deze chauffeur had te veel gedronken. Foto: Bastiaan Miché

NAARDEN - Knipperende lichten, matrixborden met daarop 50 kilometer per uur en rode kruisen ten spijt: een Poolse vrachtwagenchauffeur zag het in de nacht van zaterdag op zondag niet zo helder meer. Hij bleek zeven keer het toegestane alocholpromillage tot zich genomen te hebben. De bezopen chauffeur ramde hierdoor op de A1 een pijlwagen.

Wonder boven wonder raakte niemand gewond bij het ongeval. De plaats van locatie was de snelweg in de richting van Amsterdam, ter hoogte van Naarden.

Pijlwagen meegesleurd, in afzetting waren mensen aan het werk

Vanwege wegwerkzaamheden waren meerdere rijstroken afgesloten. Dit werd duidelijk aangegeven volgens de politie. "Iedereen weet hoe je daarmee om moet gaan, zeker als je beroepschauffeur bent. Tenzij je deze chauffeur bent"," aldus de politie op Facebook. In de afzetting waren gewoon mensen aan het werk. De pijlwagen werd door de chauffeur in volle vaart geraakt en na de klap 100 meter meegesleurd. De vrachtwagen reed hierna nog zo'n 600 meter door. De weg lag bezaaid met brokstukken.

De Poolse chauffeur van de vrachtwagen bleek ladderzat. Hij werd voor controle en een bloedproef per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Opmerkelijk genoeg verklaarde de Pool zelf niets fout gedaan te hebben. Zo vertelde hij aan de politie dat hij de matrixborden met 50 km/h alsmede de rode kruisen niet gezien had.
Ook had de chauffeur volgens eigen zeggen niets gedronken; de apparatuur van de politie gaf echter wat anders aan.

Marion Prins

Al 14 jaar secretaris bij de avondvierdaagse, geboren en getogen in Bussum.

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik doe marketing en communicatie op een mbo-college in Hilversum."

En voor de avondvierdaagse?
"Daarvoor coördineer ik allerlei praktische zaken; met brandweer, verkeersregelaars, het Goois Natuurreservaat en muziekkorpsen."

Je komt uit een actieve familie?
"Ja, vrijwilligerswerk is ons thuis met de paplepel ingegoten. Mijn ouders hebben de Stichting Kinderen in Nood opgericht en hebben daarvoor een koninklijke onderscheiding ontvangen. Mijn beide broers zijn als vrijwilliger actief en hebben ook allebei een koninklijke onderscheiding."

Wandelen of fietsen?
"Heel erg, maar dan zeg ik fietsen. Ik heb vroeger altijd meegelopen met de kinderen, maar nu ze ouder zijn trek ik er meer op de fiets op uit."

Een dag burgemeester van Gooise Meren, wat pak je aan?
"Ik zou het heel mooi vinden als er koopwoningen voor starters komen."

Favoriete plek in Bussum?
"Op mijn vrije dag het dorp ingaan vind ik leuk en de heide is ook heerlijk. Daar fiets ik met mijn echtgenoot regelmatig. En sinds een jaar zit ik op een koor en dat is ook heel erg leuk."

Hobby's?
"Ik zit sinds een jaar op een koor en dat is heel erg leuk. We zijn fervente bezoekers van Texel en ik ga graag naar musicals."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"'Op klaarlichte dag' van Simone van der Vlugt."

Dagje luieren of actief?
"Allebei lekker, maar dan kies ik toch voor fietsen."

Nog een grote wens?
"Dat ik nog heel lang mijn familie en vrienden om me heen mag hebben, iedereen die mij lief is."

Tot slot, waar wil je op toosten?
"Op een lang en gelukkig en gezond leven."

Parkeerverbod rondom Oud Valkeveen

NAARDEN - Er is een parkeerverbod ingesteld in de directe omgeving van speelpark Oud Valkeveen. Het gaat om de Meentweg, de Oud Huizerweg en een deel van de Valkeveenselaan.

Deze maatregel moet de parkeeroverlast voor omwonenden tegengaan. Het kan nogal druk worden op sommige dagen en dan is er af en toe ook sprake van een parkeerchaos. De auto's staan dan in de berm en bij opritten. Er zijn dan dus meer auto's dan het gebied aankan.
De gemeente was al een tijdje met de omwonenden en met de eigenaar van het speelpark in gesprek om tot een oplossing te komen. Het parkeerverbod is daarvan het resultaat. In aanvulling op het parkeerverbod neemt het speelpark maatregelen op het gebied van verkeer- en parkeerbegeleiding. De komende tijd gaat de gemeente de situatie evalueren. Parkeren kan nog steeds op het terrein, maar men wordt ook verzocht met de fiets te komen.

Extra tijd voor onderzoek geluid Emmaschool

BUSSUM - Omwonenden die bezwaar hebben gemaakt tegen het bestemmingsplan van de Emmaschool krijgen een maand extra de tijd om te reageren op het aangepaste plan voor de vestiging aan het Lomanplein dat door het college is gepresenteerd.

De Raad van State gaf het college opdracht voor een aangepast plan omdat er niet goed was gekeken naar geluidsoverlast. Daarbij is de bezwaarmakers ook gevraagd om te reageren op het gewijzigde bestemmingsplan.

Daarmee lijkt het einde nog niet in zicht van deze zich al jaren voortslepende kwestie. De bezwaarmakers gebruiken deze extra weken om een eigen tegenonderzoek tegen de vermeende geluidsoverlast te starten. Dat moet voor 16 juni afgerond zijn. Hoe de kwestie dan verder verloopt is nog onduidelijk. Er zijn concreet twee opties: uitspraak doen op basis van alle informatie of eerst nog een zitting houden en dan pas uitspraak doen.

Planning in gevaar
De fractie van de CDA maakt zich door dit uitstel zorgen over de planning voor de verbouwingsplannen. De locatie aan het Lomanplein moet bij aanvang van het schooljaar 2018/2019 klaar zijn. Vooralsnog ziet het college daarvoor geen reden, tenminste als het bij de maand uitstel blijft.

Snel datum
De gemeente heeft in ieder geval per brief bij de Raad van State aangedrongen om de zaak niet lang te laten liggen en zo snel mogelijk na 16 juni een en ander voort te zetten. Ook de Emmaschool heeft eenzelfde verzoek gedaan.

Smaakmaker voor Albert Heijn

NAARDEN - Elke maand reikt wethouder Gerben Struik van Gemeente Gooise Meren een Smaakmaker uit aan een bedrijf dat kansen biedt aan mensen met een arbeidsbeperking. In mei viel deze eer te beurt aan het filiaal van Albert Heijn aan de Amersfoortsestraatweg in Naarden.

Directe aanleiding is het contract dat net getekend is met Eric Ploeg (24).

Filiaalmanager Laurent Teissier: "Al in zijn proeftijd bleek dat Eric prima in het team paste en het werk goed aankon. Hij voelt zich hier goed en wij zijn blij met hem. Dus met dit contract is iedereen gelukkig."

De laatste sloopwerkzaamheden: Bensdorp wordt steeds leger

De brokstukken liggen nog verspreid over het terrein.

BUSSUM - Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de sloopwerkzaamheden van Bensdorp.

De afgelopen weken zag je het complex van de oude chocoladefabriek elke dag wel veranderen. De grote gebouwen maakten plaats voor grote bergen met brokstukken en verder een kale vlakte. De panden van het oude Bensdorp-complex worden gesloopt om er plaats te kunnen maken voor woningen en bedrijven. Alleen het monumentale gebouw waar vroeger de bekende Bros-chocolade werd gemaakt staat nog overeind. Dat gebouw blijft behouden voor de toekomst.

Straks wonen op complex
Als de sloopwerkzaamheden zijn afgerond gaat de bouw van start. Er staat heel wat te gebeuren op het oude Bensdorp-complex. Er wordt straks gewoond en gewerkt. Er komen 88 woningen, voor een groot deel appartementen. Daarnaast moet er plaats komen voor cultuur.

Delen van Bensdorp ken je nauwelijks terug.
Nu nog een ravage, straks kun je er wonen.
Een mooi doorkijkje.
De laatste sloopwerkzaamheden.
Van andere delen staan alleen de geraamtes nog.
Alleen het oude Bros-gebouw staat nog. Foto's: Jaap van Hassel.

De bouw op de Bensdorp-grond moet over twee jaar afgerond zijn. Dan kunnen de nieuwe bewoners hun huis gaan betrekken.

Bensdorp moet straks het visitekaartje van Bussum worden.

Pim zeilde half jaar via School at Sea

'Het autoritaire van het schoolsysteem in Nederland werkt niet'

Pim Middelburg had nog niet eerder gezeild.

door Yvette de Vries

BUSSUM - Een half jaar zat de 15-jarige Pim Middelburg met 33 andere middelbare scholieren op zeilboot Regina Maris. Hij deed mee aan School at Sea en zeilde onder meer naar de Canarische en Kaapverdische Eilanden, Curaçao, Panama en Cuba. Met flink wat zeemijlen op zijn conto en een schat aan ervaring is hij toch ook blij dat hij weer thuis is.

"Het was super, ik zou het zo weer doen, maar ik vind het ook heel fijn dat ik mijn familie weer zie en gewoon met mijn vrienden kan afspreken", is zijn eerste reactie. Behalve dat hij heeft leren zeilen, heeft hij ook flink wat levenservaring opgedaan, vindt hij zelf. Zo kregen ze bijvoorbeeld niet echt les, waardoor er nogal wat werd gevraagd aan zelfdiscipline van de pubers. "Dat heb ik wel geleerd: als je het zelf niet doet dan gebeurt er niets. Je wordt niet gepusht, zoals op school, dus je moet zelf die knop omzetten en dat is eigenlijk heel goed." Volgens Pim werkt dat beter dan het schoolsysteem.

Terug in de schoolbanken
Dat hij weer terug in de schoolbanken zit is dan ook behoorlijk wennen voor hem en hij kijkt er nu ook anders tegenaan. "Het autoritaire van het schoolsysteem in Nederland werkt niet", concludeerde hij al na één dag weer in het 'ritme'. Pim vertelt verder dat hij het grootste deel van het benodigde bedrag om mee te kunnen zelf bij elkaar heeft gekregen. "Het is wel een beetje een eliteprogramma, maar ik heb ervoor gewerkt en sponsors gezocht." Volgens Pim is de discipline om je schoolwerk bij te houden en goed in je vel zitten belangrijk voor het laten 'slagen' van de ervaring. Je leeft namelijk met 34 pubers en 10 begeleiders een half jaar in een kleine ruimte. De boot is 48 meter lang. "Je hebt weinig privacy, de luxe van een dagelijkse douche en lekker kunnen uitslapen ontbreekt en je krijgt alles mee van wat er gebeurt", legt Pim uit. "Ik kon wel goed mezelf zijn; soms is er wel iets, een irritatie of zo, maar dan trek je je even terug." School at Sea organiseert zeilreizen voor middelbare scholieren met als doel ze een ervaring mee te geven voor het leven. Ze moeten, naast hun eigen lesprogramma van school, navigeren, zeilen, eten koken, wassen, opruimen en schoonmaken.

'Iemand van hun eigen leeftijd spreekt ze meer aan'

Dylan Ernst wil thema's als 'Schulden bij jongeren' onder de aandacht brengen

Voor zijn film kreeg Dylan tips van YouTuber Seif. Foto: Yvette de Vries

BUSSUM - De 20-jarige Dylan Ernst maakt sinds kort filmpjes over én voor jongeren over uiteenlopende thema's. Zo komen schulden, pestgedrag en drugsgebruik aan de orde. Hij put voor een groot deel uit eigen ervaring. Begin mei stond zijn eerste filmpje - over jongeren met schulden - online op zijn eigen YouTube-kanaal: Dylan To The Rescue.

Ideeën voor de volgende films is hij al aan het uitwerken. Zijn doel is tweeledig: dergelijke taboes onder de aandacht brengen en zichzelf - hij wil graag een baan in de media - in de kijker spelen bij de omroepen.

Dylan kwam zelf in de problemen toen hij door omstandigheden stopte met school en zijn bijbaantje kwijtraakte. En toen ging het snel minder met hem. Hij ging steeds meer blowen en hij kreeg schulden. Zijn geluk? Een leerplichtambtenaar die hem van de bank plukte dirigeerde hem naar de gemeente en naar STAD-Bussum. Ook daar werd hij begeleid en kreeg hij de kans zijn talenten te ontwikkelen en en passant zijn leven weer op de rit te krijgen. Hij vertelt dat hij er nog lang niet is, maar dat er wel degelijk wat veranderd is in zijn leven. Hij is rustiger geworden, meer volwassen en door de positieve reacties op wat hij doet heeft hij ook meer zelfvertrouwen gekregen.

'Ik kwam mezelf tegen, maar heb ook een stuk kunnen afsluiten'

De onderwerpen die hij kiest zijn volgens Dylan grote en moeilijke onderwerpen waar flink wat jongeren mee te maken hebben, maar die juist lastig bespreekbaar zijn. Zowel voor de jongeren zelf als voor de hulpverleners, is zijn ervaring. Voor zijn eerste film interviewde hij een medewerker van de gemeente, deed hij flink wat research en oefende hij ook met interviewen. Naast de tips die Dylan in het filmpje geeft om schulden te voorkomen én op te lossen is de belangrijkste toch wel: vraag op tijd hulp bij de gemeente of aan iemand die er verstand van heeft. Het maken van de film was voor Dylan een leuke, maar ook pittige klus. Doordat hij uit eigen ervaring putte kon hij het verhaal enerzijds goed verwoorden, maar het was ook confronterend. Hij laat veel van zijn persoonlijke leven zien. "Ik kwam mezelf tegen, maar heb ook een stuk kunnen afsluiten." Hij hoopt andere jongeren te inspireren om een start te maken en hun problemen aan te pakken. Die kans is overigens best wel groot. Supertrots vertelt hij dat zijn eerste film al in allerlei regionale overleggen door Gooise Meren wordt gebruikt. "Mijn project gebruiken ze als voorbeeld om te laten zien hoe je aandacht kunt geven aan deze problemen onder jongeren. Ik denk ook dat het jongeren meer aanspreekt, omdat ze iemand van hun eigen leeftijd zien die het bespreekbaar maakt."

Schaapscheerdersfeest minder druk dan voorgaande jaren

'Opbrengst van 1300 euro gaat goed besteed worden'

De kleinsten lieten zich graag schminken.

NAARDEN - Twintig schapen werden van hun warme deken verlost afgelopen zondag tijdens het jaarlijkse schaapscheerdersfeest bij Kinderboerderij de Pluimgraaf. Volgens een medewerker hadden ze ook niet veel langer kunnen wachten gezien de hitte.

Die hitte, en ook het lange hemelvaartsweekend, hadden wel invloed op het bezoekersaantal. Met zo'n 800 bezoekers hadden de vrijwilligers het redelijk rustig. Toch zijn ze tevreden over het verloop en ook over het geldbedrag dat is opgehaald. De 1300 euro wordt besteed aan het verbouwen van de volière.

Water en spelletjes.
Van de dertig schapen werden er twintig geschoren. Foto's: Bob Awick

Planning
De kinderboerderij had al rekening gehouden met minder bezoekers. De planning van het jaarlijkse evenement was niet gunstig, maar volgens de Pluimgraaf was er geen andere mogelijkheid. De schapen moesten hoognodig van hun wol verlost worden, vorige week was de Wallenloop in Naarden en komend weekend is het Pinksteren.

Wie wil er optreden op het Wereldmuziekfestival?

Voetjes van de vloer met dansschool Esencia. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Het Goois Wereldmuziekfestival krijgt dit jaar een vervolg. En om te zorgen voor een divers aanbod van muziek van over de hele wereld zoekt de organisatie naar wereldmuzikanten die willen optreden op 2 september.

Mede-organisatoren Igor Rooselaar en Martijn van den Berg vertellen dat ze vooral een laagdrempelige avond willen houden. "Met muziek die je niet veel op de radio hoort, maar niet te moeilijk is en uiteraard dansbaar." Igor werkt bij platenlabel Putumayo World Music en kan dus putten uit zijn eigen kennis en netwerk. Wat zoeken ze precies? "Mensen met andere achtergronden, die heb je heel veel in Gooise Meren. Kom en laat horen wat je kunt. Ik denk aan een Tunesische rapper, een reggaeband, een doedelzakspeler, een djembe workshop, iemand die Franse chansons brengt of een smartlappenzanger. We willen een zo gevarieerd mogelijk programma aanbieden."
Martijn vervolgt: "We zien graag talent op het podium. We hebben al een buikdanseres, een zangeres uit Wit-Rusland, dansschool Esencia en een blueszangeres uit Californië. We gaan er een gezellig feest van maken op het voormalige schoolplein van de Michiel de Ruyterschool met muziek, zang, dans en hapjes. We willen mensen stimuleren om eens iets anders te proberen, culturen samenbrengen en de dialoog aangaan en vooral te dansen op muziek uit alle continenten.."
Artiesten die voor ongeveer 10 minuten op het podium willen, zijn van harte welkom. Aanmelden kan door te mailen naar wereldmuziekfestivalgooi@gmail.com. Gevraagd wordt om een filmpje mee te sturen. Daarnaast is men ook nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de voorbereidingen of op de avond zelf.

15 / 24

Het FotoFestival Naarden is nog volop bezig. Foto: Bob Awick

donderdag 1 juni

Inloop in De Palmpit

WOC de Palmpit 10.00 uur

Rondkijken en proeven op de markt van de groenteclub op 10 juni. Foto: Eigen foto

Elke ochtend kan men in wijkontmoetingscentrum De Palmpit gratis de inloop bijwonen.

Uitje gemeentemuseum

de boodschappenPlusBus 11.00 uur

Op uitje naar het gemeentehuis in Den Haag voor de tentoonstelling 'Mondriaan en de Stijl'. De bus haalt de mensen op en brengt iedereen weer thuis. Opgeven telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur, tel. 035-7504192.

Goois Maculacafé

Trefpunt 14.00 uur

'Last van (zon)licht en wat nu?' Visio komt voorlichting geven over de gevolgen en welke hulpmiddelen er zijn.

Open Eettafel

WOC de Palmpit 17.30 uur

De Palmpit aan de Koekoeklaan 3 houdt elke maandag- en donderdagmiddag een open eettafel om 17.30 uur met een vers bereide maaltijd. Aanmelden: 035-693 87 86 twee dagen van tevoren voor 12.00 uur.

Wijkcoach

Bibliotheek Bussum 10.30 uur

Kosteloos aanspreekpunt voor vragen, ideeën en zorgen.

vrijdag 2 juni

Spelletjesmiddag

WOC de Palmpit 14.00 uur

Elke vrijdagmiddag is er een spelletjesmiddag in De Palmpit aan de Koekoeklaan 3.

Schakeldiner

Wijkpost De Schakel 17.15 uur

Driegangendiner voor slechts € 7,50. Opgeven in De Schakel, Kol. Verveerstraat 74, 035-6944742 of per mail info@wijkpostdeschakel.nl.

Klassiek concert

De Veste 19.00 uur

Het Gooi Leeft! organiseert een klassiek concert van Duo Ponticelli, een bekend celloduo dat geregeld concerten geeft in de diverse woonzorgcentra door het gehele land. Aanvang concert: 19.30 uur, zaal open: 19.00 uur. Duur concert: één uur zonder pauze. Toegang: gratis. Locatie: Amaris De Veste Koningin Wilhelminalaan 1 Naarden.

Spreekuur SeniorWeb

Bibliotheek Bussum 10.00 uur

Op de begane grond staat een team deskundige vrijwilligers klaar om iedereen te helpen bij computervragen. Loop gerust bij ons binnen met laptop, tablet of telefoon. Vergeet niet uw wachtwoorden en inlogcodes mee te nemen.

zaterdag 3 juni

Inloop

WOC de Palmpit 10.00 uur

Elke zaterdagochtend is er inloop in De Palmpit aan de Koekoeklaan 3 te Bussum van 10.00 - 11.30 uur om mensen in de gelegenheid te stellen onder het genot van een kopje koffie, thee of warme chocolademelk gezellig samen te zijn.

Dineren

de boodschappenPlusBus 15.00 uur

Samen eten bij leerhotel Het Klooster Amersfoort. Een 3-gangendiner voor € 25,-. De bus haalt iedereen en brengt iedereen thuis. Bel om te reserveren: tussen 10.00 en 12.00 uur op tel. 035-7504192.

Dry Plate Fotoworkshop

Galerie Pouloeuff 11.00 uur

In een twee uur durende demoworkshop maak je kennis met het vervaardigen en ontwikkelen van een uniek ambachtelijk glasnegatief. Data: zaterdag 3 juni | 10 juni | 17 juni. Tijdstip 11.00 - 13.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Prijs: exclusieve FotoFestival Naarden OFF-aanbieding € 75,- (incl. belicht glasnegatief). Inschrijven: pouloeuff@spinenweb.nl.

zondag 4 juni

Bootje varen

Naarden-Vesting 10.00 uur

Verken Naarden vanaf het water met een sloepje voor maximaal 6 personen. Vaarroutes & reddingvesten zijn beschikbaar, kinderfeestjes en huisdieren welkom. De sloepjes zijn van Vestingbewoners die deze ter beschikking stellen tegen een kleine vergoeding: een voorbeeld van de duurzame deeleconomie. www.naardenvanafhetwater.nl.

maandag 5 juni

Open eettafel

WOC de Palmpit 17.30 uur

Elke maandag- en donderdagmiddag een open eettafel om 17.30 uur met een vers bereide maaltijd. Aanmelden: 035-693 87 86, twee dagen van tevoren voor 12.00 uur.

dinsdag 6 juni

Mauritshuis Den Haag

de boodschappenPlusBus 10.00 uur

Met de bus naar het Mauritshuis. Tentoonstelling 'Slow Food: Stillevens uit de Gouden Eeuw'. Met kunstenaars/schilders als Clara Peeters, Osias Beert, Floris van Dijck en Nicolaes Gillis. Reserveren tussen 10.00 en 12.00 op tel. 035-7504192.

Koninklijke Visio

Bibliotheek Bussum 10.30 uur

Informatie en advies bij slechtziendheid of blindheid. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u ook allerlei hulpmiddelen op het gebied van vergroting en verlichting (bij lezen erg belangrijk), mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen. Meer info: www.visio.org.

vrijdag 9 juni

Inloop seniorweb

Bibliotheek Bussum 10.00 uur

Elke vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur staat er in de bibliotheek Naarden-Bussum (in Bussum) op de begane grond een team deskundige vrijwilligers klaar om u te helpen bij uw computervragen. Loop gerust bij ons binnen met uw laptop, tablet of telefoon en wij helpen u graag. Vergeet niet uw wachtwoorden en inlogcodes mee te nemen.

Zaterdag 10 juni

Lentemarkt Groenteclub

Mariënburg 10.00 uur

De Groenteclub Bussum viert op 10 juni haar vijfjarig jubileum met een groot cultureel lentefestival. Leden, boeren en inwoners van Gooise Meren zijn daarbij van harte welkom. Met een verbindend en gevarieerd cultureel voedselfestival verwacht de Groenteclub tussen 10.00 en 16.00 uur weer veel inwoners te begroeten in de tuin van Mariënburg. Er is livemuziek, theater, workshops en natuurlijk groente en fruit. Daarnaast presenteren de leden hun zelfgemaakte producten en diensten en wisselen zij kennis en tips uit met bezoekers over gezond eten en leven. De Groenteclub is een collectief van Bussumers dat betaalbare biologische producten rechtstreeks bij de boer inkoopt.

Open dag Zeeverkenners

Scouting Olav 11.00 tot 15.00 uur

Tieners tussen de 11 en 16 jaar oud kunnen kennismaken met zeilen bij Scouting Olav. De Zeeverkenners houden open dag en iedereen kan meevaren en een opkomst draaien op zaterdag 10 juni van 11.00 t/m 15.00 uur. Aanmelden voor die dag kan door een e-mail te sturen naar zvo@scouting-olav.nl. Ook als je op 10 juni zelf niet kan, kan je altijd op een andere zaterdag meedoen (stuur hiervoor ook een e-mail). Voor meer informatie over de zeeverkenners en Scouting Olav: www.scouting-olav.nl.

En verder

FotoFestival Naarden

Diverse locaties Naarden-Vesting

Alle informatie op: www.fotofestivalnaarden.nl.

Versa vrijwillgerscentrale

*De Antonius Hof en de Vesting zoeken iemand die op donderdag mee wil met een groepje naar de markt in Bussum.

*De Zandzee zoekt met spoed een pianist voor hun zangvereniging, voor het muzikaal ondersteunen van de zanggroep. De optredens zijn dinsdags tussen 14.15 en 15.30 uur.

*Versa Vrijwillige Thuishulp Bussum-Naarden zoekt een vrijwilliger die vier uur per maand met een dementerende dame wil fietsen en/of wandelen.

*De Antonius Hof en de Vesting zoeken iemand die op maandagochtend koffie wil drinken en praten met de bewoners over vroeger.

'Arsenaal Restaurants; voor elk wat wils'

Frederike de Goede en Jan-Willem Schuld in de binnentuin van de brasserie. Foto: Bob Awick

NAARDEN - "Wie kent Arsenaal Restaurants in Naarden-Vesting niet? Ik denk maar weinig mensen, maar wat wij graag zien is dat meer mensen weten hoe veelzijdig, groot en laagdrempelig wij eigenlijk zijn."

Aan het woord is het sympathieke duo Frederike de Goede en Jan-Willem Schuld van Arsenaal Restaurants. Om te beginnen vertellen ze graag dat hun multifunctionele horecabedrijf uit drie verschillende takken bestaat; het restaurant, de brasserie en de zaal genaamd Arsenaal Events. Het horecastel schakelt tussen deze drie bedrijven.

Jan-Willem Schuld is het gezicht in de zaak. Hij denkt al net zo groots als zijn sociale vaardigheden zijn: ongelimiteerd en altijd gastvrij. Hij zorgt ervoor dat ieder evenement uniek is en Frederike de Goede zorgt voor de puntjes op de i en al het kantoorwerk: een gouden combinatie die de afgelopen zeven jaar al de nodige vruchten heeft afgeworpen. "Het plaatje is nu echt zoals we het bij de overname van Paul Fagel in 2011 voor ogen hadden", aldus De Goede.

Het duo vindt het belangrijk dat iedereen weet dat Arsenaal Restaurants niet alleen voor mensen met een grote portemonnee is. "Wij bieden in het restaurant mooi en puur eten en hanteren een hele nette prijsstelling."
"Wat dacht je van een 3-gangenmaandmenu voor 32,50 euro? Dat is heerlijk genieten. In juni hebben we een ragout van krab, een rumpsteak en millefeuille (Franse tompouce) na."
"Mensen denken dat het hier heel luxe is, maar dat valt mee. Wij zijn juist heel toegankelijk en altijd open. Je kunt op ieder moment van de dag komen eten of binnenlopen voor een goed glas wijn. In het weekend zien we hier veel bakfietsen voor de deur staan. De kinderen krijgen poffertjes en mogen in de keuken een ijsje scheppen. Er heerst een hele ongedwongen sfeer en dat is wat veel mensen aanspreekt."
De brasserie heeft zoals gezegd een binnentuin. Het is werkelijk een oase van rust: de perfecte plek voor een lekker broodje of een zakenlunch. Hier komen ook veel mensen die aan het winkelen zijn in het Arsenaal. "Leuk om te weten is dat hier binnenkort nieuw meubilair zal komen waardoor het een modernere uitstraling krijgt."
"Op zaterdagavond bruist het hier vaak. We hebben dan bijvoorbeeld een trouwerij in de binnentuin, daarna eet het gezelschap in het restaurant en tot slot is er in de feestzaal een dansfeest met een dj. Maar ieder huwelijksfeest is uniek en er is veel mogelijk. Denk aan een barbecue, een entree met een bootje: alles kan. Wij hanteren hierbij maar één uitgangspunt: wij willen geen trouwfabriek zijn. We houden het dus op ongeveer 35 huwelijken per jaar die we allemaal persoonlijk begeleiden en waarbij heel flexibel geschoven kan worden tussen de ruimtes."

Het duo heeft veel oog voor de klant en de daarbij horende service. Maar daar blijft het niet bij. Ze willen juist verder kijken dan hun eigen zaak. Zo is Jan-Willem gastdocent op het ROC Hilversum. Daar begeleidt hij jongeren bij hun examens. Ook geeft hij als vinoloog gastlessen aan koks.
Heel blij is het stel met hun eigen chef-kok Raoul Badal, die ondanks dat hij pas 26 jaar al zes jaar in het restaurant kookt. Met veel succes, want Arsenaal Restaurants is met 17 man personeel een mooi, gezond bedrijf midden in Naarden-Vesting. "We zijn overigens nog steeds op zoek naar personeel in de bediening en de keuken," aldus het stel.

Uit de Historie van Bussum en omgeving

Elsa Pereira-d'Oliveira (1913 – 1998) deel I - Haar leven tot aan de bevrijding

Elsa tussen de bloemen t.g.v. haar promotie. Promotie van Elsa in Amsterdam, 1942.
Elsa tussen de bloemen t.g.v. haar promotie. Promotie van Elsa in Amsterdam, 1942.
Elsa als co-assistente.

Elsa Jessurun d'Oliveira werd op 14 december 1913 in Hilversum geboren. Toen ze vijf jaar oud was, verhuisden haar Portugees-joodse ouders naar Amsterdam-Zuid.

Elsa was sociaal, begaafd en leergierig. In 1932 begon ze haar studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Daar promoveerde zij (als laatste joodse vrouwelijke arts in de Tweede Wereldoorlog) in 1942 op 'Vitamine E bepalingen en hun waarde voor de kliniek in het bijzonder met het oog op habituele abortus'. Haar vak als (joodse) arts mocht ze daarvoor al niet meer uitoefenen.

In de herfst van 1941 begonnen Portugese Joden in Nederland de grootschalige operatie 'Aktie Portugesia' om te bewijzen dat zij niet tot het Joodse, maar tot het mediterrane 'ras' behoorden. Zij werden daarin onder andere bijgestaan door het onverschrokken advocatenduo Nino Kotting en Jaap van Proosdij.

De Duitse Wehrmachtofficier Hans Calmeyer was belast met de beoordeling van de bezwaarschriften. Gaf hij zijn goedkeuring dan kwamen die mensen op 'de Portugezenlijst van dr. Calmeyer' te staan.

Op 1 februari 1944 werden Elsa, haar vader en zijn tweede vrouw, evenals alle andere Portugese joden die op genoemde lijst stonden (en niet waren ondergedoken), toch opgepakt en naar Westerbork vervoerd.

Elsa had na haar ontslag in 1942 als assistente in het Wilhelmina Gasthuis in de huishouding bij de familie Kotting gewerkt. Ze werd verliefd op Paul Rodrigues Pereira, de Portugees-joodse buurjongen van deze familie. Paul had zijn huis in Bussum wegens geldgebrek verhuurd en woonde weer bij zijn ouders in de Deurloostraat.

Door tussenkomst van de advocaten Kotting en Van Proosdij werd Elsa op 1 april 1944 vrijgelaten. Het grootste deel van haar familie, haar ouders en broer, vele ooms, tantes, neefjes en nichtjes, kon niet worden gered. Zij overleefden de oorlog niet.

Elsa trok na haar bevrijding in bij haar verloofde Paul. In haar ouderlijk huis woonden inmiddels andere mensen. Op 11 maart 1945 werd hun zoontje Nino geboren, vernoemd naar advocaat Kotting.

Begin 1946 besloot het jonge gezin Pereira naar Bussum te vertrekken. Pauls huis in de Jacob Obrechtlaan 13 was weliswaar geconfisqueerd, maar de bewoners waren bereid te verhuizen!

Margreet de Broekert

Bronnen

Jaap Cohen 'De onontkoombare afkomst van Eli d'Oliveira: een Portugees-Joods familiegeschiedenis', Querido 2015;

Hans Ulrich Jessurun d'Oliveira 'De arisering van mijn tante Els', Volkskrant Magazine 28-4-2007;

www.olijfmetperen.nl

Met dank aan Suzanne Rodrigues Pereira.

Wegen langs Weesp afgesloten

Werkzaamheden aan N236 gaan we allemaal merken

De kruising en de weg gaan drie maanden dicht. Foto: G.J. Schultz

WEESP - Bijna drie maanden wordt de kruising bij Driemond deze zomer afgesloten. In Weesp wordt een scala aan maatregelen genomen om sluipverkeer te voorkomen. Dat gaan we allemaal merken.

De 's-Gravelandseweg en de Lage Klompweg worden tijdens de ochtendspits afgesloten voor doorgaand verkeer zolang er aan de kruising in Driemond wordt gewerkt. Om verkeersoverlast tegen te gaan wordt er een scala aan maatregelen genomen. Naast het afsluiten van beide wegen langs de Vecht wordt het ook verboden om op de kruising bij Aetsveld richting centrum Weesp af te slaan. Verkeer kan tijdens de ochtendspits alleen nog via de Rijnkade en de Hogeweyselaan naar de snelweg A1 bij Muiden om daar de weg richting Amsterdam te vervolgen.

Uit Bussum
Verkeer vanuit Bussum en Hilversum wordt ook geweerd vanaf de provinciale weg richting Weesp. Iedereen wordt daar de A1 opgestuurd als omleiding.

Wethouder Astrid Heijstee van Weesp: "We hebben met de provincie afgesproken dat de wegen alleen tijdens de ochtendspits worden afgesloten. Ook komen er de eerste week overal verkeersregelaars die specifieke bewoners wel mogen doorlaten. Na die eerste week analyseren wij alles en dan nemen we eventueel aanvullende maatregelen. Het kan dus zo zijn dat na de eerste week bepaalde afsluitingen weer anders worden omdat het blijkt dat ze toch nog onvoldoende werken. Het is de bedoeling dat Weespers zo min mogelijk last van het werk hebben en dat is ook de opdracht die aan de regelaars is meegegeven."

De provincie vervangt de Geinbrug omdat deze in zeer slechte staat is. Tegelijkertijd wordt de kruising bij Driemond aangepast. Hierdoor neemt de snelheid van het doorgaande verkeer af en het verkeer van de aansluitende wegen kan beter invoegen. Hierdoor verbeteren de veiligheid en de doorstroming op de N236 en aansluitende wegen.

Fietsers
De afgelopen periode zijn de voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen uitgevoerd. Ook de verkeersstromen en de omleidingen zijn doorberekend en afgestemd met Rijkswaterstaat, de omliggende gemeenten, het GVB en de nood- en hulpdiensten. Nu wordt het bouwterrein ingericht en is een tijdelijke pontonbrug voor fietsers, voetgangers en landbouwverkeer over het Gein aangelegd. Iedereen kan dus wel gewoon op de fiets langs de werkzaamheden.

Uit Amsterdam
En niet alleen vanuit Weesp zijn er maatregelen. Ook vanuit de kant van Amsterdam worden wegen richting Driemond afgesloten. Tijdens het werk, van 6 juni tot 31 augustus, wordt de Provincialeweg (N236) tussen Driemond en Amsterdam afgesloten. Ook Gein-Noord, Gein-Zuid en de (Lange) Stammerdijk worden vanwege de bereikbaarheid voor hulpdiensten gesloten voor doorgaand verkeer.

Waterpret aanloophaven met warme weer

Wie durft, springt van de brug af. Foto: Bob Awick

HUIZEN - Het warme weer van de afgelopen dagen heeft bij de jeugd weer veel waterpret opgeleverd. De Huizer aanloopbrug heeft op hen altijd een bijzondere aantrekkingskracht.

Regelmatig wordt vanaf de brug in het water gesprongen. Af en toe is het wachten op een boot. En wie de brug te hoog vindt of te ver, springt van de kant in het water.

Onze fotograaf Bob Awick legde een en ander met zijn camera vast. Op de website HuizerNieuws.nl staan meer foto's.

Extra veel kunst op 20ste Weespers aan de Wand

Verzamel stempels en win een replica van dit schilderij.

WEESP - 20 jaar Weespers aan de Wand wordt komend pinksterweekend gevierd met extra veel kunst. Naast de 23 geballoteerde deelnemers laten dit jaar ook oud-deelnemers en niet-geballoteerde jubileumdeelnemers hun werk zien.

De kunstmanifestatie gaat aanstaande vrijdag om 16.15 uur van start. Vanaf dat moment is in de Van Houtenkerk aan de Oudegracht, de synagoge aan de Nieuwstraat, de bibliotheek aan de Oudegracht, het stadhuis (hal en Burgerzaal) aan de Nieuwstraat en de concertzaal van De Adelaar aan de Papelaan vier dagen lang werk te zien van bijna zestig lokale kunstenaars.

Omdat de laatstgenoemde locatie nogal uit de route ligt, heeft de organisatie een pendelbus geregeld, een originele Leyland Roset uit 1963. Die rijdt heen en weer tussen het Grote Plein en de Papelaan. Verder houden enkele kunstenaars open huis, hangen er op borden langs de gracht schilderijen van basisschoolleerlingen en zijn de inzendingen van fotowedstrijd Weesperfotomobiel te zien. Ook is er een schilderij te winnen: 'Het straatje van Weesp' (zie foto). Bij de ingang van alle locaties is een stempelkaart te krijgen. Wie vier stempels heeft bemachtigd kan zijn kaart inleveren op het stadhuis. Onder de deelnemers wordt een replica van het schilderij verloot.

In de catalogus die vanwege het jubileumjaar op de diverse locaties gratis verkrijgbaar is, is informatie te vinden over de kunstenaars, de oorsprong van de kunstmanifestatie en de geschiedenis van de locatie. Openingstijden: vrijdag van 16.15 tot 20.00 uur, zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00 uur en maandag van 12.00 tot 17.00 uur.

Werk snelweg achter de rug

MUIDEN - Er moet hier en daar nog wel wat gebeuren, maar Rijkswaterstaat heeft het meeste werk aan de snelwegen rond Muiden en Muiderberg achter de rug. Afgelopen weekend was het laatste grote hinderweekend.

Er werd afgelopen weekend vooral gewerkt aan de snelweg tussen Almere en knooppunt Muiderberg (A6). Daar werd de laatste hand gelegd aan de verbindingsboog en werd de weg geasfalteerd. De weg was daarvoor afgesloten. Datzelfde gold voor een deel van de A1.

De werkzaamheden hebben vanaf Almere een extra rijstrook naar Muiderberg opgeleverd. Daarnaast zijn er tussen knooppunt Muiderberg en Muiderberg nu vijf rijstroken beschikbaar.

Elegance Decostyle, de gezellige winkel voor woonaccessoires, fashion en meer. Kom gezellig langs! Wij zijn geopend op: woe-do van 10:00 uur-13:30, vr van 10:00-17:00 en zaterdag van 11:00-16:00 uur. Sint Vitusstraat 29a te Bussum

Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

Arthur's loodgietersbedrijf.nl
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak- en
zinkwerk, riool, waterleidingen, gasleidingen, sloopwerk en het schoonmaken van de dakgoten, gratis goot en dakinspectie. 06-22418974.

Schilderbedrijf Brummer ZZPer heeft nog tijd voor al uw schilderwerk gratis prijsopgaaf 20% voorjaarskorting Tel 0355380921 aub bellen na 17.00 uur

Stoomcursus Spaans voor op vakantie. Korte cursus voor beginners. Na deze cursus kun jij zelf je bestelling doen op een zonnig Spaans terras! 13, 20 en 27 juni. 20.30h www.spaans-bussum.nl

Grote maten onderbroeken, hemden, slips, boxers, nachthemden enpyjama's voor dames en heren. Verkoop van Beeren ondergoed, Conta, Gino-Santi en Giovanni. Woensdag op de markt in Almere-Stad en zaterdag op de markt in Huizen. Marjon van der Wal.

Gezocht: Model voor voetbehandeling met veel eelt, likdoorn, verwaarloosde nagels (liefst verwaarloosde voeten) voor Medisch Pedicure Examen op 5 juli. M: 06-24526801 Bianca Bais

Voor handgemaakte, milieuvriendelijke, duurzame, betaalbare woonaccessoires & meubels kunt u TERECHT bij het verkooppunt van Studio Vivre (De Gooische Loods, Laarderweg 118, 1402 RG). Ook leveren wij maatwerk! info@studiovivre.nl / 06-23814078

Gediplomeerd PROVOET PEDICURE komt bij U thuis in GOOI e.o. Prijs 27 euro, ook 's avonds. Tel: 06-26728721 of 035-7643747

Schilderwerk. Groot/klein, binnen/buiten. Schilder PMC Weesp biedt u altijd vrijblijvende offerte. 34.j ervaring. 06-53148137 pharskamp@hetnet.nl

CHAUFFEUR biedt zich aan. Bv voor bezorging-vervoer goederen e/o pers. vr -zat en event. zondag beschikb. Tel. 06-53161647

Flexibele oppas gezocht, per september 2017 2-3 hele dagen/ halve dagen. in overleg. Oppas voor 2 jongens, 2 en 5 jaar Interesse? Bel 06-13623556

BUHR ZOEKT DEELRUIMINGEN: ZOLDER, KELDER, GARAGE, BERGING etc. Telefoon: 06-53408425 (Robert) of 035-6937512 (Gérard)

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en gevrijwaard. Bel of app
06-25418595

Schildersbedrijf van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Gratis feestzaal tot 180 pers. Info 06-53319921

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Broeken ook bandplooi
Petten en meer…
Kapelstr. NR14
www.nr14bussum.nl

Taxi naar/van Schiphol vanuit Naarden / Bussum € 50,-. A-to business (goodkinds service) tel.: 06-26984855

Houd de warmte buiten

Houd ramen en deuren op warme dagen gesloten.

REGIO - We hebben een paar warme dagen achter de rug, waarvan we volop hebben kunnen genieten vanwege de extra vrije dag met Hemelvaart. Maar hoe lekker dat tropische weer ook is, het is belangrijk dat het binnenshuis lekker koel blijft. GooisWoonNieuws zet een paar tips op een rijtje.

Ramen en deuren dicht
Zo kunnen doorlopen naar de tuin of het balkon is fijn, vooral kinderen en huisdieren zijn er gek op, maar je doet er verstandig aan de ramen en deuren dicht te houden. Hetzelfde geldt voor gordijnen en andere zonwering. Het toont misschien wat ongezellig, maar zo houd je de warmte buiten. 's Avonds als de schemering invalt en het afkoelt, zet je juist wel alles tegen elkaar open. Zorg wel voor gaas of horren voor de ramen en deuren, anders slaap je 's nachts nog niet.

Elektrische apparaten uit
Zet geen elektrische apparaten aan die niet nodig zijn. Lampen, televisies en computers geven veel warmte af en je gebruikt ze toch niet als je met een koel drankje in de tuin zit. Een droger heb je met dit weer niet nodig, hang de was op zolder of buiten aan een molen of rek. Het is nog eerder droog ook, je textiel blijft er mooier van en bovendien ruikt je was ook lekkerder, mits je buren niet aan het barbecueën zijn natuurlijk... Daarover gesproken: een gasfornuis levert extra warmte in je huis. Een goed excuus om zelf ook de barbecue aan te steken. Als je de sausjes en kruidenboters (enigszins) achterwege laat en een verse salade in elkaar draait hoeft een bbq-maaltijd niet per se ongezond te zijn.

Maak je eigen airco
Een airco houdt je huis koel, maar is veelal ook energie- en geldverslindend. Daarbij is het aantal echt warme dagen in Nederland voor de meeste mensen niet hoog genoeg om te investeren in zo'n apparaat. Een ventilator is goedkoper in aanschaf en gebruik, maar die blaast alleen (de al warme) lucht rond en koelt dus niet. Daar is een goedkope en simpele oplossing voor. Vul lege flessen voor 3/4 met water en zet ze in de vriezer. Laat een gewone ventilator langs de flessen bevroren of ijskoud water blazen: zo krijg je een lekker fris briesje. Zet de flessen het liefst wel in een bak of op een handdoek, want ze worden aan de buitenkant nat door condens.

Isoleer je huis
Op korte termijn heb je niks aan deze laatste tip, maar een woning met goed geïsoleerde muren, vloeren en dak zal bij warme temperaturen de hitte buitenhouden en bij lage temperaturen de warmte binnenhouden. Bovendien bespaart goede isolatie tot wel 30% op de stookkosten.

Column

Koele kleuren

Foto: 55kvadrat.se

De kleur van het jaar volgens Flexa is Denim Drift, een koele en vergrijsde kleur blauw, die we steeds meer in het interieur terug gaan zien. Een koele, wijkende kleur die er dus ook nog eens voor zorgt dat onze ruimtes groter lijken en ook een rustgevende kleur, die met name in de Scandinavische interieurs op het moment erg veel gebruikt wordt.

Wij Nederlanders zijn vaak gecharmeerd van de interieurs van die Noorderlingen, waarschijnlijk omdat ons weer en daarmee de mate waarin we gericht zijn op binnen leven, sterk met die van hen overeenkomt.

IJsblauw past niet alleen bij de modernere Scandinavische stijl, het is ook een statige kleur, maar wat het voor mij vooral betekent is dat het een mooie basis is. Zachtblauw met wit en houten vloeren maakt een prachtig palet als basis voor je woning. Door toevoeging van structuur en zachtheid in de vorm van stoffen, gordijnen en vloerkleden wordt er warmte aan de koelte toegevoegd.

Probeer het eens. Door al je muren in een zachte tint te schilderen (en niet één muur zoals we al veel te lang doen) zal je zien hoe de sfeer meteen verandert. Hoe de rust binnenkomt en de koelte… en ook dat kan voor sommigen van ons een verademing zijn met deze tropische temperaturen.

Groente-bbq

Foto: Pixabay


Maak je bbq-maaltijd gezond en compleet met een gegrildegroentesalade. Pers een teen knoflook en meng met 8 el. olijfolie en 4 el. balsamicoazijn. Halveer 4 tomaten en snij een aubergine en een courgette in schuine dikke planken. Besprenkel met de dressing en grill in ca. 5 minuten gaar. Garneer met fijngehakte peterselie.

Stadskantoor wordt straks plek voor woningbouw

Foto: Jessica de Jong

NAARDEN - Gaat het stadskantoor plat of wordt het omgetoverd tot een wooncentrum? De gemeente is bezig alle ingediende plannen te bekijken.

Er zijn negen plannen ingediend. Gekeken wordt welke plannen passen binnen de omgeving en de gestelde kaders. Voor het stadskantoor geldt dat men hier woningbouw wenst, eventueel in combinatie met een andere openbare of commerciële functie. Omdat het pand midden in de Vesting ligt, moet er ook een oplossing komen voor het parkeren.

Ruil je klus

Moet er een kamer worden behangen maar ben je daar zelf niet zo goed in? Of ligt die nieuwe, mooie lamp na maanden nog steeds in de doos omdat je geen idee hebt hoe je 'm moet aansluiten? Op croqqer.com kun je een klus die je zelf lastig vindt ruilen voor iets waar je wel goed in bent. Op deze site zijn ook betaalde klussen te vinden, maar veel croqqers kiezen voor een ruilklus. Croqqers worden na een klus beoordeeld zodat inzichtelijk wordt wat iemands talenten zijn.