NaarderNieuws

22 oktober 2014

NaarderNieuws 22 oktober 2014


Na 2016 Gooise Meren

Drie gemeenteraden en de nodige belangstellenden voeren en volgen het debat over de gemeentenaam. Foto: Bob Awick

door Arthur Graaff

BUSSUM - U woont per 1 januari 2016 in de gemeente Gooise Meren. Het kostte de gemeenteraden van Bussum, Naarden en Muiden maandag een hele avond vergaderen om het daar over eens te worden.

Het gespartel van de partijen duurde zo lang dat dat er dinsdagavond zelfs nog een verlenging bijkwam. Er zaten bij de vergadering ook drie burgemeester klaar, maar liefst 12 wethouders en er was een recordaantal raadsleden in de zaal: 50, vijf meer dan Amsterdam en zelfs 13 meer dan Hilversum - geniet ervan zo lang het kan. Dat betekende niet dat de discussie grootstedelijk verliep. De Bussumse oppositiepartijen GOP, Hart voor Bussum en het CDA bepleitten uitvoerig de naam Naarden-Bussum. GroenLinks steunde vruchteloos de naam Naardingerland. Na elven ging de Bussumse wethouder Nen van Ramshorst van GroenLinks dan maar verzoenend met worst en kaas rond, zelfs op de publieke tribune. Jammer voor alle moeite, vele tientallen bedachte namen, onderzoekjes op de markt van het CDA en heen-en-weergepraat. Bussum vormt straks een deel van de gemeente Gooise Meren en de bewoners kunnen gaan uitleggen dat zij 'Gooisemeerders' zijn en waarom hun plaats geen waterplas bezit. Dat zit natuurlijk anders bij Naarden en Muiden. Dat alles tegen de dreigende achtergrond dat als de drie fusiegemeenten niet zelf iets zouden verzinnen, de Rijksoverheid automatisch de naam Bussum kiest. Dat nooit, vonden de meeste Naarders. De Muidenaren vonden het wat minder belangrijk, als kleinste plaats van de drie.
Maandagavond waren er ook drie insprekers. Het succesvolst leek de Neerlandicus en doctor Ad Welschen uit Bussum. 'Gooise Meren' noemde hij een 'denkfout' omdat het een fantasienaam is. Hij wees ook op gemeenten als Wijdemeren en Ronde Venen, echt platteland en zonder stedelijke kern. Welschen vindt Bussum een "hoogwaardig stukje Randstad" en verwijst de "idylle van het merengebied"naar het rijk der fabelen. Welschen bracht enige vrolijkheid in de lange vergadering en ontving zelfs enig applaus. Maar de politiek liet zich niet overhalen. De heer Van Dulm, voorzitter van de historische stichting Stad en Lande uit Naarden, pakte het ernstiger aan in zijn pleidooi voor Naardingerland. Hij verwees ook nog naar een proefschrift en riep de geest van de Erfgooiers op om vooral de Bussummer politici te bezweren. Maar die schrokken niet, ook niet van de opmerking dat het Gooi niet vanwege meren, maar vanwege bos en hei bekend is. Uit Muiden sprak niemand in, maar de bijdragen van raadsleden mevrouw Deuling van Ons Muiden Muiderberg en de heer Duyts van de VVD maakten dat zeker goed.

Burgerzin wacht rechter af

NAARDEN - Als de Raad van State voor de Sintintocht in Gouda op 15 november oordeelt dat de overheid landelijk eisen moet stellen aan het uiterlijk van Zwarte Piet, heeft dat gevolgen voor de intocht in Naarden op 22 november. Dat zegt Don Willeman van de Stichting Burgerzin die de intocht in de Vesting organiseert.

"Als de Raad van State de rechtbank gelijk geeft en daar artikel 1 van de Grondwet aan koppelt, dan verandert de wet en moeten we ons aanpassen. Als de Raad zegt 'Van der Laan, doe het over', dan geldt dat alleen voor Amsterdam. Wij bij Burgerzin houden de intocht het liefst zoals het is. We wachten nu de uitspaak af."

De rechtbank oordeelde deze zomer dat de Amsterdamse burgemeester bij de vergunningverlening voor de intocht te weinig rekening had gehouden met de gevoelens van donkere Amsterdammers. De rechter noemde Zwarte Piet een "negatief stereotype". De zaak dient nu in hoger beroep.
Burgemeester Sylvester wil niet reageren. "We worden overstelpt met dit soort vragen", zegt een woordvoerder. "We wachten de rechter af."

46,4

procent van de Naarders heeft een auto. Naarden telt al met al 7.990 auto's.

Niet uit de grond, maar uit het hart

Misschien wel de meest waardevolle munt die ik ooit ben tegengekomen. Nu eens zonder metaaldetector. Maar in Bussum beland na een emotionele wereldreis. Letterlijk en figuurlijk.

Mevrouw L.A. Leenders uit Bussum is inmiddels 87 jaar en een toonbeeld van vitaliteit en positieve instelling. Toch verbergt het verleden voor haar een zware last. Een groot verdriet waar ze nog dagelijks aan denkt werd haar een mensenleven geleden aangedaan. En ze wordt er nog extra aan herinnerd als ze een heel bijzonder muntje tevoorschijn haalt. Het gaat om een zogeheten wapenstuiver van zilver van Hollandia uit 1727 met een gaatje erin. We moeten terug in de tijd. Naar 1942 in Indisch Soerabaja. Vader Dirk Jacob Leenders werd zomaar van de een op de andere dag door de Jappen uit het kamp weggevoerd om nooit meer terug te komen. Samen met nog vele duizenden anderen werd hij gedwongen te gaan werken aan de beruchte Birma spoorlijn. De kerngezonde jongeman van 47 jaar zou in die hel langzaam verpieteren en uiteindelijk het leven laten. Vlak voordat hij vertrok wist hij zijn dochter Ellie een piepklein zilveren muntje in handen te spelen. Met het gaatje erin zou ze dit kleinood onder haar kleding bevestigen en zo op haar hart meedragen. Als dierbare, tastbare en onvervangbare herinnering aan vader Dirk, die ze op die manier toch bij zich had. Een schrale troost als aandenken aan de man die zij omschreef als "mijn echte zielsverwant". Dank aan mevrouw Leenders, een vrouw die de verpersoonlijking is van een stukje bijna verdwenen koloniale geschiedenis.

Naarden:
*PGN Grote Kerk 10.00u. ds. L.J.Th. Heuvelman HA
*RK St. Vituskerk 09.30u. Eucharistieviering pastoor M. Costa; za. 25/10 17.30u. Eucharistieviering
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00u. ds. A. Hoekman; 17.00u. ds. A.Hoekman

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00u. Eucharistie pastoor C. Fabril
*RK St. Jozefkerk 10.00u. Parochianen
*PGB Wilhelminakerk 10.00u. ds. H.J. van Dijk HA, 19.00u. Cantatedienst
*PGB Verlosserkerk 10.00u. ds. H.J. Bodisco Massink
*PGB Spieghelkerk 10.30u. ds. S. de Jong
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55u. ds. J. van Doorn; 17.00u. ds. F. Wijnhorst
*Remonstrantse Gemeente N-B 10.30u. ds. G.A. de Vries
*Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 10.30u. kwartetdienst in Weesp ds. P.J.C. Korver
*Doopsgezinde Gemeente B-N br. 10.30u. br. H. Schram
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B geen dienst, Oogstdienst in Hilversum
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00u. mw. M. van Veen; 19.00u. Kerk Anders
*Het Apostolisch Genootschap 09.30u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00u. Mensenwijdingsdienst; do. 30/10 10.00u. Mensenwijdingsdienst

Weerbericht

Vrij rustig en licht wisselvallig
Na een paar onstuimige dagen komt de atmosfeer weer snel tot bedaren. Vanaf donderdag wordt het weer bepaalt door een zone van hoge luchtdruk ten zuiden en oosten van Nederland en een frontale zone met bewolking boven de Noordzee. Met een matige zuidwestenwind is het licht wisselvallig en vrij rustig herfstweer met een normale temperatuur voor eind oktober.

Donderdag en vrijdag
Voor donderdag wordt in het algemeen veel bewolking verwacht. Het is daarbij overwegend droog. Af en toe kan het even opklaren. Deze weersomstandigheden worden ook voor vrijdag verwacht. Later in de middag en avond neemt de kans op regen toe. Op beide dagen waait een meest matige wind tussen zuidwest en zuid. De maximum temperatuur wordt 14 à 15 graden.

Het weekeinde
In de nacht naar zaterdag en in de ochtend kan het af en toe regenen. In de middag en avond neemt de kans op regen stilaan af en klaart het soms op. Ook voor zondag wordt bewolking verwacht met kans op een enkele bui. Afwisselend is er soms ook ruimte voor een portie zonneschijn. Bij een matige zuidwestenwind wordt een maximum bereikt van circa 15 graden.

Weetje
Met spreekt van een 'warme dag' als de maximum temperatuur 20 graden of meer bedraagt. Jaarlijks komen gemiddeld 85 'warme dagen' voor. Dit aantal neemt met de opwarming van het klimaat toe. Het laagst aantal 'warme dagen' in deze eeuw was 77 in 2012. Dit jaar waren het er 110, gelijk aan 2006. Dat is niet ver van het record van 2003 met 116 'warme dagen'.

Wat betekent de invoering van nieuwe naam?

Gemeentehuis Gooise Meren komt in Bussum

Naarden ligt straks in gemeente Gooise Meren. Foto: Sjoerd Stoop

'Van de huidige twaalf wethouders kunnen er vijf of zes naar huis'

Vervolg van de voorpagina

Er werd lang vergaderd over de nieuwe naam. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Wat betekent de invoering van een nieuwe naam, 'Gooise Meren', voor Bussum, Naarden en Muiden? Het wordt even wennen, dat is zeker. En de fusie kost 12 miljoen euro. Is dat veel, of juist weinig? En wat is nou eigenlijk het doel van de fusie?

Het doel van de fusie is de gemeente meer slagkracht geven, meer 'bestuurskracht' zoals dat in het jargon heet. Dan kan de gemeente allerlei problemen, zoals de zorg, beter aan, is de theorie. Een grotere gemeente geeft meer bureaucratie. Buitenstaanders krijgen het waarschijnlijk 't moeilijkst met de nieuwe naam. De meeste nieuwe gemeentenamen zeggen mensen uit de rest van Nederland helemaal niets. Neem bijvoorbeeld Zederik, al zo'n 20 jaar een gemeente in Zuid-Holland. Het wordt voor schoolkinderen op aardrijkskundeles niet simpeler.

De kosten van de fusie bedragen zo'n 12 miljoen euro. Dat is best veel geld, maar wethouder Adriani van Naarden, die de geldzaken van de nieuwe gemeente voorlopig regelt, wijst erop dat de nieuwe gemeente een budget van ongeveer 120 miljoen per jaar krijgt. Dan is het nog maar 10 procent. Verder kost het raadsleden veel extra werk, veel extra vergaderingen. De drie gemeenteraden moeten verder van 50 leden nu naar zo'n 30 leden straks. Dat gebeurt na extra verkiezingen eind 2015. Dan moet de gemeente naar één gemeentehuis verhuizen. En dat wordt Bussum. Of er bijkantoren in de twee andere plaatsen komen, is onduidelijk. Verhuizen is altijd een gedoe en kost extra geld. Het doel is ook dat de nieuwe gemeente beter werkt, maar ook goedkoper is. Van drie gemeentehuizen naar één zou een besparing op moeten leveren. Maar in de praktijk is dat meestal niet zo simpel. In vele tientallen plaatsen in Nederland staan verlaten gemeentehuizen ongebruikt leeg – en kosten de burgerij nog altijd geld. Wel valt er te besparen op wethouders: van de huidige twaalf kunnen er toch wel vijf of zes naar huis. Maar die krijgen nog een tijdje wachtgeld omdat de ervaring leert dat wethouders niet zo snel een nieuwe baan vinden. Dan de ambtenaren. Het lijkt erop dat hier de meeste besparingen kunnen vallen. Maar dat zal pas gebeuren een jaar of twee na de fusie. De eerste tijd zijn de ambtenaren nog heel druk met het op elkaar laten aansluiten van allerlei procedures. Ook lastig is dat er nu net uitgebreid bezuinigd moet worden op de zorg en de gemeenten allerlei extra taken op dat punt krijgen. Dat maakt tegelijkertijd fuseren niet simpeler.

Naarden benut kansen op het web het best

NAARDEN - Naarder ondernemers benutten de kansen op het web het best. Dat stelt Google. De gemeente kreeg afgelopen week de Google eTown Award.

Naarden kwam als beste gemeente van Nederland na voren na een onderzoek. Google onderzocht welke Nederlandse gemeenten het best voor de dag komen op het web. Per provincie werd een beste gemeente bekend gemaakt. Naarden was dat dus van Noord-Holland, maar bleek ook de beste van het land.

De award werd namens Naarden ontvangen door wethouder Miriam van Meerten-Kok. Ze noemt de award een 'erkenning voor Naarder ondernemers' en benadrukte ook het goede samenwerken van Naarder ondernemers met ondernemers van buurgemeenten.

Bewoners de straat op voor buurtschouw

NAARDEN - Buurtplatform Parkwijk gaat samen met de gemeente en buurtbewoners zaterdag de straat op. Er wordt een buurtschouw gehouden.

Bewoners mogen tot en met morgen aandachtspunten aandragen waar naar gekeken moet worden.

Naast het bestuderen van aandachtspunten neemt het buurtplatform honderd sets luxe bloembollen mee. Deze werden onlangs samen met de gemeente gekocht. De bollen worden verdeeld onder buurtbewoners, zodat ze geplant kunnen worden.

Weken werk aan straat

NAARDEN - De gemeente werkt vanaf deze week aan de St. Annastraat. De straat wordt herbestraat.

Er wordt gewerkt tussen de Peperstraat tot aan de Westwalstraat. De weg wordt 4 weken afgesloten voor verkeer. Bewoners worden door de aannemer op de hoogte gehouden.

Saskia Aupers

Communicatie specialist
44 jaar
Woont sinds 7 jaar in Naarden

Hoe ziet jouw week eruit?
"Ik werk vier dagen in de week bij de politie, meestal in Hilversum. Verder breng ik mijn kinderen naar de Calsschool, de hond naar de opvang en ik ben veel te vinden bij de hockey en tennis."

Wat is jouw favoriete plek?
"Ik kom graag bij Stadzigt van Natuurmonumenten. Verder wandel ik veel met de hond bij de Fransche Kamp in Bussum. Sinds 1 oktober mag je ook weer de camping op met de hond dus daar ben ik vaak te vinden."

Gooise Meren?
"Ik mis in die naam de link met meren in de omgeving, behalve het Naardermeer. Gooise Meren zegt mij niet veel. Gooiland vind ik beter klinken. Als ik zou moeten kiezen, zou het Naarden-Bussum worden."

Wat kijk je op tv?
"Ik ben verslaafd aan Netflix. We kijken verschillende series zoals House of Cards en Suits."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Ik zie wel eens mooie panden, bijvoorbeeld bij de spoorwegovergang in Bussum bij de Vlietlaan. Het zwarte gebouw van De Vonk staat leeg net zoals dat witte pand van Rivièra Maison. Ik zou daar wel graag iets mee doen, bijvoorbeeld een leuk winkeltje beginnen."

Welke poster hing er boven je bed?
"Van Starwars."

Als je een dag de burgemeester was?
"Dan zou ik een citymarketingplan maken voor Naarden en Bussum om meer toeristen te trekken. De Vesting zou zoveel aantrekkelijker kunnen zijn. Ik hoop dat de gemeente doorpakt en dat het nog leuker wordt met gezellige winkels en terrassen. In Bussum zie ik veel kansen voor het Spant! en de natuurgebieden."

Waar kijk je naar uit?
"Naar Bussum op IJs. Ik zit dit jaar voor het eerst in de organisatie. Ik hoop op heel veel mooie winterse dagen met veel schaatspret voor jong en oud. Het wordt voor de achtste keer gehouden, dat betekent dat een hele basisschoolgeneratie heeft leren schaatsen bij Bussum op IJs."

Vogelasiel stuurt brandbrief aan gemeentes in regio

'Zonder subsidie is het gedaan met de vogelopvang'

Jaarlijks worden 5.000 zieke dieren opgevangen. Foto: Bob Awick

door Lisa van Dorp

NAARDEN - Het Vogelasiel heeft nog net genoeg geld om open te blijven tot maart volgend jaar, daarna gaat de opvang dicht. De gemeentes in de Gooi en Vechtstreek mogen kiezen: of ze geven meer subsidie of ze zeggen gedag tegen de opvang van zieke en gewonde vogels in hun regio. Dat heeft het Vogelsasiel deze week in een brandbrief aan de gemeentes laten weten.

De vogelopvang aan de Burgemeester Jur. Visserlaan staat op omvallen. Jaarlijks worden er 5.000 gewonde en zieke vogels uit de hele regio verpleegt, voornamelijk door vrijwilligers. Op hoogtijdagen verblijven er honderden vogels tegelijk in de ziekenboeg. "In een strenge winter gaat er meer dan honderd kilo voer per dag doorheen", vertelt beheerder Erik Bruinning.

'Dat we nog open zijn, danken we aan particulieren die ons na hun dood geld na laten'

De opvang moest het al hebben van donateurs en subsidies, maar na jaren sappelen is het geld nu echt op. De Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland, zoals het Vogelasiel formeel heet, kijkt aan tegen een begrotingstekort van meer dan een ton. Bruinning: "We hebben komend jaar een tekort van 110.000 euro. We geven op jaarbasis 120.000 euro uit aan voer, medicijnen, dierenartskosten, gas, water, licht en een minimumloon voor onze beheerders. Daar staat slechts 9.200 euro aan gemeentelijke subsidies tegenover."

Gemeentes gaven de laatste jaren al minder subsidie aan organisaties in de dierenbescherming, maar draaien vanwege de crisis de subsidiekraan steeds verder dicht. "Almere stopte de subsidie in 2012, de gemeentes Hilversum, Bussum en de BEL geven nu bijna niets meer. Dat we dit jaar nog open zijn, hebben we te danken aan particulieren die na hun overlijden geld aan ons nalaten."

In de brief stelt de stichting dat gemeentes een zorgplicht voor dieren hebben en dus hun portemonnee moeten trekken voor de verplegersdiensten die het Vogelasiel aan hun inwoners levert. "We verplegen jaarlijks 5.000 vogels, waar de inwoners mee aankomen. Gemeentes zeggen steeds tegen ons: 'Jullie willen al die vogels opnemen'. Maar ze vergeten dan dat het hun inwoners zijn die met zieke dieren bij ons aankloppen. We voorzien in een maatschappelijke behoefte."

De gemeentes hebben tot 1 december om te te reageren. "Uiteindelijk zal de keuze bij u als gemeente liggen of u onze diensten voor uw inwoners beschikbaar wilt houden. Wij zijn graag bereid om onze dienstverlening naar uw inwoners te continueren indien u als gemeente met ons gedegen afspraken wil maken."

Wat als het antwoord nee is? Bruinning: "Dan gaan we dicht. Het heeft geen zin om koste wat het kost aan te blijven modderen. De duizenden mensen die ons vogels komen brengen of de dierenambulance bellen, moeten de vogels dan straks op straat laten liggen. Dierenartsen, brandweer of politie kunnen de dieren niet opvangen."

Supermarkt Plus Bos weer open

NAARDEN - Supermarkt Plus Bos is sinds woensdag weer geopend.

De zaak onderging een grote metamorfose. De hele indeling is anders en de focus ligt op vers. Nieuw is de zelfscan, waarbij zowel met de pin als contant betaald kan worden. De slijterij is groter geworden in het nieuwe concept.

Gemeente houdt avond over werk straten

NAARDEN - De gemeente houdt volgende week, op 28 oktober, op school De Tweemaster een avond voor bewoners van het Thijssepark en Keverdijk-West.

De gemeente presenteert op de avond het eerste ontwerp voor de werkzaamheden aan de buurten. Experts kunnen ter plekke vragen beantwoorden over het ontwerp.

Volgende fase
Er werden eerder al twee avonden gehouden over het ontwerp. Daar konden bewoners ook al problemen aangeven, waarna de ontwerper deze eventueel kon aanpassen. Als alles volgens plan verloopt wordt het echte ontwerp rond december gepresenteerd op een volgende bewonersavond. Daarna gaat het plan door naar de gemeenteraad, waar het goedgekeurd moet worden.

Beeldproeverij door Harald Vlugt

NAARDEN - Beeldend kunstenaar Harald Vlugt verzorgt op 25 en 26 oktober een tweedaagse beeldproeverij in Wachthuis Q.

Met Festival Naarden Uit de Kunst gaf hij een lezing over Lucebert en viel er voor de bijzondere sfeer. De geroemd collagist maakt over de hele wereld ingeschilderde collages. Plat beeldhouwen noemt hij het zelf, en hij is er al 30 jaar mee aan het experimenteren. Zijn toonaangevende werken zijn opgenomen in collecties van het Stedelijk en Rijksmuseum in Amsterdam, Het Kröller Muller in Otterlo en bijvoorbeeld het Centraal Museum in Utrecht. Zijn laatste grote meesterwerk van 7 bij 2 meter maakte hij voor het cruiseschip 'De Nieuw Amsterdam' van de Holland Amerika Lijn.

Aanmelden voor de beeldproeverij door Harald Vlugt kan op info@wachthuis-Q.nl.

Serviceflat Zandbergen opent deuren

Zandberg opent de deuren voor belangstellenden.

NAARDEN - Zandbergen houdt volgende week zaterdag, op 1 november, een open dag. Het wooncomplex opent de deuren tussen 11.00 en 13.00 uur.

Wooncomplex Zandbergen herbergt mensen van boven de 45 jaar en maakt vooral reclame voor 'zorgeloos wonen'. Het complex werd onlangs helemaal gerenoveerd. Bestuursleden van het wooncomplex zullen volgende week belangstellenden ontvangen en veel vertellen over Zandbergen, het aanbod en de buurt rondom de appartementen.

Oktoberfest in Naarden: 'Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit'

De Rosenthalers uit het diepe Limburg zingen alleen Duitstalig. Foto: Bob Awick

door Lisa van Dorp

NAARDEN - Als De Vestingnarren een Oktoberfest geven, komt iedereen ook gewoon verkleed. Zaterdag was de Keverdijk vergeven van de mannen in Lederhosen en dames in Dirndls. Zo'n 250 carnavalsliefhebbers waren naar sporthal de Sprong gekomen voor een Bayerisch Bierfest. Geen spijkerbroek te zien.

Halve liters bier aan de lopende band, hoedjes met een veer, diepe decolletés, houthakkershemden: de sporthal is veranderd in een grote bierhal. De feestvierders zitten aan lange tafels. Om de twintig minuten staan ze op om hun bierpul te heffen en op klassiek Beierse wijze een toast uit te brengen. "Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit", schalt het door de hal. Jong en oud, man en vrouw, iedereen doet even hard mee.
John Luiten, '44 jaar Vestingnar, sinds mijn geboorte erbij', praat de avond aan elkaar. De Limburgse formatie 'De Rosentahlers' wordt op het podium opgevolgd door 'De Alpenzusjes'. Oud-prins Maurice Looman rent even het podium op om de blonde Alpenzus een kus op de wang te geven. "Ik vind ze écht goed."

Feest op tafel. Foto: Bob Awick
So wie ins Bayern. Foto: Bob Awick
De dresscode wordt strikt nageleefd. Foto: Bob Awick

Prins Roland Baar deint lustig mee met de muziek. Op 15 november is hij prins-af. Wie hem opvolgt? "Dat is het best bewaarde geheim van Naarden." Voorzitter Hans Kelderman laat niets los. Zo ook André Wijntjes, die voor de vorm getipt wordt als kanshebber. "Ik heb zwijgplicht". Als het over de troonopvolging gaat, sluiten de gelederen. Kelderman, trots: "Die geheimhouding zit al 49 jaar goed."

'Voor kopers en verkopers'

De zaak wordt gerund door Nienke Weggelaar (foto) en haar moeder Nicolette Wolf. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Banken, tafels, stoelen, lampen en veel meer. Tweedehands, maar wel goed en betaalbaar. Aan de Brinklaan 104 heeft ongeveer een jaar geleden de zaak Weg & Co de deuren geopend. Daar hebben belangstellende kopers wat aan, maar ook mensen met 'oude' meubels.

De zaak werkt volgens het zogenaamde consignatie-concept. "Dat betekent dat mensen hun meubels naar ons kunnen brengen, waarna we ze verkopen. We delen vervolgens de opbrengst", vertelt Nienke Weggelaar. Ze runt de zaak samen maar haar moeder Nicolette Wolf. "We merken dat het systeem erg goed werkt. Veel mensen hebben mooie meubels staan waar ze graag nog een leuk bedragje voor vangen. Zo geven we goede spullen nog een tweede leven."

Met een pand vol spullen loopt de zaak erg goed. "We hebben ontzettend veel leuke spullen staan. En echt van alles wat. Banken, tafels, maar ook leuke woonaccessoires. Brocante, vintage, modern, antiek. Mensen brengen echt van alles. Het gaat ook heel goed. We hebben al veel leuke klanten mogen ontvangen. Dat stemt ons erg tevreden. Het gaat beter dan we vooraf gedacht hadden."

Weg & Co is geopend van maandag tot en met zaterdag. Meer over de zaak staat op www.facebook.com/wegenco.

Feestelijke opening Karakter Vloeren

Van klassiek tot modern

Een groot assortiment bij Karakter Vloeren in Naarden. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Karakter Vloeren heeft afgelopen week de officiële opening gehad. De zaak was feestelijk versierd en er kwamen veel mensen een kijkje nemen in de nieuwe zaak van Paul Dirksen en John Koopmanschap.

Karakter Vloeren is gevestigd op de hoek van de Gansoordstraat en de Marktstraat. De zaak verkoopt zowel houten- als gietvloeren. Paul Dirksen: "We zijn allebei echte Naardernezen en het bevalt ons heel goed op deze mooie locatie. We hebben ook heel veel positieve reacties gekregen. De zaak loopt ook boven verwachting. De mensen komen vaak binnen voor gericht advies, offertes of voor het bestellen van vloeren."

Wie de winkel binnenloopt waant zich in een woonkamer. Paul en John geven persoonlijk advies en onderscheiden zich met het assortiment. "De combinatie van houten en gietvloeren is wel uniek te noemen. Je kunt hier terecht voor mooie oude eikenhouten vloeren, maar ook voor moderne gietvloeren. Gietvloeren geven een moderne industriële uitstraling en zijn bijvoorbeeld erg geschikt voor keuken, badkamer en kelder. Deze vloeren zijn in allerlei kleuren verkrijgbaar, tot aan een betonlook aan toe wat momenteel erg trendy is."

Veel bezoekers op bazaar van Melania Bussum

Foto: Bob Awick

BUSSUM - Tweedehands spullen en het bekende melaniagebak; het was allemaal verkrijgbaar afgelopen zaterdag op de jaarlijkse bazaar van Melania Bussum op basisschool Sint Vitus. De stichting ondersteunt met de opbrengst ontwikkelingssamenwerking. Vrouwen in de Derde Wereld die hun positie en levensstandaard willen verbeteren, krijgen financiële ondersteuning van Melania als hun plannen duidelijk en degelijk zijn en volledig ten goede komen aan de vrouwen zelf. Projecten die gericht zijn op bewustwording, ontwikkeling en micro-ondernemerschap krijgen een kans.

Verdachte mannen gepakt

BUSSUM - Er worden de afgelopen weken weer veel panden opengebroken. Agenten waarschuwen bewoners en roepen op om op te letten. Er konden al meerdere verdachte mannen worden aangehouden.

Vlak voor het weekend konden agenten 's ochtends twee mannen met gereedschap aanhouden. Eén van de mannen werd door een bewoner op de Meentweg opgemerkt. De man deed vreemd en wandelde rond een pand. De bewoner belde het alarmnummer. Na een korte zoektocht vonden agenten de man, met nog een ander, op de Generaal de la Reijlaan. Ze werden aangehouden voor het hebben van het gereedschap.

Een week geleden werd er ook al een man aangehouden. De man werd aangehouden toen er net was toegeslagen aan de Verbindingslaan. Een bewoner zag dat en achtervolgde de man. Agenten konden de man pakken op de Achtermeulenweg. De verdachte, een man van 20 jaar zonder vaste woonplaats, zou de afgelopen week meerdere panden hebben opengebroken. Twee aan de Verbindingslaan en één aan het Singel. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de zaak.

Wethouder trots op bezuinigingsoperatie

Bussum krijgt een ideeënmakelaar

BUSSUM - De gemeente Bussum is financieel gezond, zo blijkt uit de begroting die gisteren werd gepresenteerd. Wethouder Gerard Boekhoff zegt trots te zijn op de grootste bezuinigingsoperatie uit de geschiedenis van Bussum. "En de woonlasten gaan nauwelijks omhoog. We hebben zelfs een klein overschot."

Extra geld (50.000 euro) voor ondernemers, centrum en toerisme

Met dat overschot wordt onder andere 2 miljoen gepompt in de overgang van het sociaal domein naar de gemeente. Verder is er gekozen om wensen van de coalitie te vervullen. Zo komt er een ideeënmakelaar (80.000 euro) om initiatieven vanuit de samenleving te ontwikkelen. Ook wordt er geld vrijgemaakt voorde verbetering van het ondernemersklimaat en het opstarten van initiatieven om het centrum en het toerisme (50.000 euro) te versterken. En ook voor duurzaamheid is een potje van 50.000 euro.
Boekhoff legt uit wat de ideeënmakelaar gaat doen. "Deze persoon werkt op het snijvlak van participatie en het sociaal domein. De makelaar brengt ideeën van betrokken en enthousiaste Bussumers bij elkaar en zoekt de verbinding. Ook wanneer er iets van de gemeente nodig is, bijvoorbeeld een vergunning, kan deze persoon dit snel geregeld hebben. De ideeënmakelaar staat met één been in de samenleving en met één been in het gemeentehuis." Boekhoff geeft een voorbeeld: "De één wil een sociaal café beginnen, de ander heeft een opvanglocatie met nog plek voor een andere gebruiker. Dat zijn zaken die je aan elkaar kunt koppelen. Natuurlijk verwijzen we nu al door naar ambtenaren, maar het is goed als de personen met ideeën ook met elkaar in contact komen. De overheid is er niet voor de inspiratie, wel om mee te werken en te faciliteren."

De raad behandelt de begroting in november. Het jaar 2014 wordt naar verwachting afgeloten met een postief resultaat van 2 miljoen euro. Om de begroting gezond te houden moet nog 1 miljoen worden bezuinigd.

Laatste werk Westereng-deelplan

BUSSUM - Het werk aan het derde Westereng-deelplan vordert gestaag. Er wordt momenteel gewerkt aan de laatste straten van de buurt.

Er wordt nu gewerkt op en rond de Lange Heul en de Stuyvesantstraat. Daarna staan de Laarderweg en een gedeelte van de Randweg nog op het programma. De buurt wordt gerenoveerd. Er wordt ondergronds gewerkt waarna de straten worden herbestraat. Al met al moet het werk aan de buurt over ongeveer 4 maanden worden afgerond. Na het werk aan het derde deelplan staan er nog twee deelplannen op het programma.

Nieuwe poppen voor familievoorstelling

De familievoorstelling was op De Hoeksteen. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Poppenspeler Ron Holst moest snel nieuwe poppen maken voor de voorstelling Bella en het Beest, aangezien hij ze kwijt was geraakt. Gelukkig kon Holst de poppen snel vervangen en kon de show afgelopen zaterdag op basisschool De Hoeksteen gewoon doorgaan.

De familievoorstelling werd goed ontvangen. Het vrolijke stuk bevatte veel liedjes over liefde, bescheidenheid en kijken met je hart.
Theatergroep PlanB is een amateur-theatergroep die streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van voorstellingen.

Actie Bladslag gestart

BUSSUM - De gevallen herfstbladeren worden weer van de Bussumse straten gehaald. Medewerkers van het groenonderhoud van de gemeente Bussum startten afgelopen week weer met 'Bladslag'.

Stuk voor stuk worden dan de straten van Bussum doorgelopen om gevallen herfstbladeren weg te halen. De gemeente start Bladslag omdat de gevallen bladeren elk jaar weer voor problemen zorgen. Zo raken putten en afvoeren steeds verstopt. Bladslag duurt een paar maanden en wordt in december afgerond.

Weer dag problemen op spoor

BUSSUM - Weer problemen op het spoor tussen Naarden-Bussum en Almere afgelopen donderdag. Er reden de hele dag geen treinen.

De problemen ontstonden 's ochtends door de werkzaamheden aan de spoorbrug over de snelweg. De problemen werden pas 's nachts verholpen. De paar dagen ervoor waren er ook al problemen op het spoor. Er werd een week geleden 's weekends gewerkt aan het spoor, maar dat werk werd pas woensdagochtend afgerond.

Bussum presenteert resultaten

BUSSUM - De gemeente presenteert over anderhalve week hoe het zit met het beperkter onderhoud aan het openbaar groen.

Er loopt momenteel een proef met beperkt onderhoud aan het openbare groen rond het centrum. Het openbaar groen werd met veel aandacht onderhouden, nu wordt alles 'normaal' onderhouden. De werkzaamheden en resultaten daarvan worden op 29 oktober gepresenteerd. De avond start om ongeveer 20.45 uur.

Nieuwe poppen voor familievoorstelling

De voorstelling op de Hoeksteen. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Poppenspeler Ron Holst moest snel nieuwe poppen maken voor de voorstelling Bella en het Beest, aangezien hij ze kwijt was geraakt. Gelukkig kon Holst de poppen snel vervangen en kon de show afgelopen zaterdag op basisschool De Hoeksteen gewoon doorgaan.

De familievoorstelling werd goed ontvangen. Het vrolijke stuk bevatte veel liedjes over liefde, bescheidenheid en kijken met je hart.
Theatergroep PlanB is een amateur-theatergroep die streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van voorstellingen.

Mevrouw Verstraten is 100 jaar

BUSSUM - Feest afgelopen week voor mevrouw Verstraten-Van Pelt. De Bussumse werd vlak voor het weekend honderd jaar.

Wethouder Nen van Ramshorst bracht een bezoekje aan mevrouw Verstraten-Van Pelt voor haar verjaardag. Dat kon de jarige waarderen.

Web topvijf

1. Gemeente staat met bloemetje voor deur van weduwe
2. Gooise Meren wordt nieuwe naam fusiegemeente
3. Aangehouden verdachte heeft meer op kerfstok
4. Bussumse brandweer bezoekt zusterstad
5. Verdachte mannen gepakt op Meentweg

Hockeyers op koers

Hockeydames na zege op derde plaats, knappe zege hockeyheren

Met een derde plaats doen de Bussumers goed mee. Foto: Bastiaan Miché

BUSSUM - Het gaat goed met de hockeyvrouwen van Gooische. Na een wat stroeve start staan de Bussumers nu op een knappe derde plaats met een achterstand van slechts 3 punten op de koploper. Afgelopen weekend werd er met 2-0 gewonnen van Houten en klom de Bussumse ploeg een paar plekken.
Er was amper gevaar voor de Bussumse ploeg. Het spel was naar behoren en al snel stond er een afgetekende voorsprong op het scorebord door doelpunten van Bente Scholten en Doortje Hoogsteen. Dat was ook terecht te noemen. De Bussumers vergaten vervolgens echter door te zetten en de voorsprong te vergroten. Het geluk was dat Houten er amper wat tegenover kon stellen en de Bussumse voorsprong op het scorebord bleef staan. Daardoor was de zege zeker.

Met nog zes duels te gaan voor het kerstreces hebben de hockeysters nog alle kans om de achterstand weg te werken. De voornaamste concurrenten, zoals koploper Amstelveen, Myra en AMVJ, treft de ploeg de komende anderhalve maand nog.

Knappe zege hockeyers
De Bussumse hockeyers hebben weer 3 puntjes gepakt op jacht naar klassebehoud. De kersverse overgangsklasser boekte afgelopen weekend een zege op nummer laatst Oss: 1-3.

De Bussumse hockeysters kenden geen grote problemen. Foto: Bastiaan Miché

De hockeyers speelden sterk, maar moesten even op gang komen. Dat had tot gevolg dat Oss wel verrassend op voorsprong kon komen. Daarna bleken de Bussumers sterker.
Vooral na rust speelde de ploeg een tandje sneller en daar bleek Oss amper tegen opgewassen. De Bussumers maakten een paar knappe goals. De doelpunten werden gemaakt door Graeme Bruyn, Gregor Destree en Thomas van Breen. Na de goals kreeg de ploeg meer kansen, maar doelpunten bleven achterwege.

Na zeven duels staat Gooische op een achtste plek van het klassement. De voorsprong op nummer laatst Oss bedraagt momenteel 7 punten. De achterstand op de koploper bedraagt ondertussen wel al 13 punten.

Toch hebben de Bussumse hockeyers de komende weken nog een goede kans om een paar plaatsen omhoog te gaan. De achterstand op de top-5 van het klassement bedraagt 4 punten. De Bussumers treffen de komende weken nog concurrenten als Breda, Almere en Laren. Voor het kerstreces hebben de Bussumers nog zes duels te gaan.

Geen punten voor zaal-voetballers

Foto: Bob Awick

BUSSUM - Een lange boottocht naar Texel heeft de zaalvoetballers van ZVV Jos Geerling geen punten opgeleverd. De Bussumse zaalvoetbaltopklasser werd met 6-2 verslagen door Texel'94 en zakte daardoor terug naar de subtop.

De Bussumers hadden geen antwoord op het felle en snelle spel van de tegenstander. Het duurde wel even voordat Texel'94 de score kon openen. Voor rust bleef de schade voor de Bussumse zaalvoetballers dan ook beperkt; slechts één keer moest de sterk keepende doelman Emile van Delft een goal toestaan. De Bussumers hadden voor rust nog kans op een tegentreffer, maar een schot van Daan Stroomberg belandde op de lat.

Na rust kon Texel '94 toeslaan toen ZVV Jos Geerling even met een ondertal speelde na een makkelijk gegeven gele kaart. De Bussumers kregen een goal om de oren en dat bleek de genadeklap. Slechts enkele momenten later stond het 4-0 en was het duel gespeeld. ZVV Jos Geerling redde de eer met doelpunten van Desley Groenewegen en Martijn Hendriks, maar dat was onvoldoende voor een ommekeer.

Handballers weer van start

BUSSUM - Voor de handballers van BHC staat het handbaljaar op het punt om van start te gaan. De Bussumers hebben dan wel al enkele veldduels achter de rug, maar vanaf komend weekend start het zaalhandbaljaar. Dan gaat het er echt om spannen.

Waar de Bussumers tot een jaar geleden nog samen met SDS'99 als BHC/SDS'99 speelden, gaat het team nu alleen aan de slag. Komend weekend staat het eerste duel op het programma. Dan speelt de ploeg tegen Omega. De komende maand volgen ook duels tegen Heracles, HMS/Achilles en Zaanstreek.

Ook handbalsters van start
Ook voor de handbalsters van BHC gaat het zaalhandbaljaar komend weekend van start. De Bussumse ploeg treft komend weekend Havas. De komende maand treft de ploeg onder meer Legmeervogels, NEA en VOS/DSG.

Gaan de voetballers van BFC weer eens punten pakken?

Foto: Bob Awick

BUSSUM - Met een laatste plaats en twee forse nederlagen achter elkaar wacht BFC op een zege. De Bussumers presteren de laatste maanden, na een gedwongen metamorfose afgelopen zomer, ondermaats.

Wachtend op eerherstel heeft BFC komend weekend een goede kans om aan het vertrouwen te werken. Dan spelen de Bussumers tegen Zwaluwen Utrecht, dat evenveel punten heeft en slechts een beter doelsaldo dan BFC koestert. De Utrechters hebben ook al veel doelpunten tegen gekregen, maar scoorden er wel wat meer dan de Bussumers. Het duel tussen BFC en Zwaluwen Utrecht start komende zondag om 14.00 uur.

De komende weken treft BFC ook nog subtoppers HDS en Brederodes.

Filmhuis Bussum

Locke. Foto: Filmhuis Bussum

In THE LOVE PUNCH wreken Pierce Brosnan en Emma Thompson zich op een louche zakenman.
In FADING GIGOLO leeft Woody Allen zich uit als pooier, in een komedie van John Turturro.
In LOCKE tracht een ondernemer, in één nachtelijke autorit met telefoontjes, zijn leven en dat van zijn gezin op de rails te houden.
Met MANUSCRIPTS DON'T BURN toont regisseur Rasoulof dapper hoe de Iraanse overheid in 1995 een aanslag beraamde op journalisten en de manuscripten daarover trachtte te vernietigen.
THE TRIP TO ITALY toont Steve Coogan op culinaire ontdekkingstocht. Op 25 oktober met filmdiner!
In BROZER delen vier zussen leven en dood.
IN JOUW NAAM toont het drama van twee geliefden die in hun rouwverwerking elkaar dreigen kwijt te raken.
A MOST WANTED MAN is de bloedstollende thriller naar een boek van John le Carré. Met een gedenkwaardige hoofdrol van de onlangs overleden Philip Seymour Hoffman.
Prachtige beelden van Bertolucci in IL CONFORMISTA over Mussolini's fascisme.
Dinsdagavond: SNEAK PREVIEW.
Twee Nederlands gesproken jeugdfilms voor de allerkleinsten: PLANES 2: REDDEN & BLUSSEN en KLEINE ANNA & LANGE OOM.

Meer films en alle aanvangstijden op www.filmhuisbussum.nl.

Versa vrijwillgerscentrale

Kringloopwinkel in Naarden: verkoopmedewerkers (8-20 uur per week).

Weegschaalmuseum in Naarden: vrijwilligers die basisschoolleerlingen ontvangen (4 uur per maand).

Rode Kruis: Promotievrijwilliger 3FM Serious Request (5 uur per maand).

Palmpit in Bussum: begeleider spelletjesmiddag (woensdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur).

Voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse Meent: chauffeurs (busje aanwezig) op donderdagmiddag van 12.30 - 17.30 uur (binnen het Gooi).

vrijdag 24 oktober

Demonstratie

Hobbykelder Vaane aan de Laarderweg 26-28 houdt een demonstratie over naaimachines. De demonstratie duurt de hele dag van 9.30 tot 17.00 uur.

Broodje Plus

'Ruimte' serveert weer Broodje Plus aan de Brinklaan 36a, naast de Koepelkerk. Vanaf 17.30 uur gaan de deuren open voor een kopje koffie en thee. Van 18.15 tot 19.15 uur wordt er een broodmaaltijd geserveerd met soep en een snack.

Goed gesprek

'Ruimte' houdt aan de Brinklaan 36a naast de Koepelkerk weer een goed gesprek over de bijbel. Aanvang 19.45 uur.

Breiclub

Elke vrijdagmiddag worden er in het wijkcentrum 'Spieghelwijck' truien, shawls etc. gebreid voor de stichting 'Kinderen in Nood'. Meedoen kan tussen 14.00 en 15.30 uur.

zaterdag 25 oktober

Concert

Kamerkoor Capricciata geeft haar jaarlijkse concert. Het concert wordt gehouden in de Spiegelkerk aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg. Aanvang 15.30 uur, entree € 15,-.

Concert

De Grote Kerk van Naarden vormt het decor van een concert voor het Diabetes Fonds. Op de planken staat de bekende Lenny Kuhr met delen van haar theaterprogramma 'Wie ben je'. Aanvang 20.00 uur, kaarten voor € 15,- te koop op www.concertdiabetesfonds.nl.

Lezing

Bewuster leven, hoe doe je dat? Auteurs Pauline Meursing en Tom Vervuren vertellen van 15.00 tot 17.00 uur meer hierover in Lebadel aan de Laarderweg 41a.

Streekmarkt Tafel4

Tafel4 houdt weer een streekmarkt op het Julianaplein. Er worden allerhande lokale producten verkocht. De markt duurt van 11.00 tot 17.00 uur.

Rommelmarkt

Buurtcentrum Achter de Linde aan de Godelindedwarsstraat houdt een rommelmarkt. Er worden tweedehands spullen verkocht, maar ook nieuwe spullen zoals cadeautjes voor de komende feestdagen. De markt duurt van 9.00 tot 13.00 uur.

Vanaf 25 oktober

BoodschappenPlusBus

De BoodschappenPlusBus gaat weer op pad. Zaterdag naar het Dik Trom Museum in Oosthuizen en vis eten in Volendam. Zondag vertrekt de bus voor een rondleiding in de Portugese Synagoge van Amsterdam. Maandag een Rondvaart door Haarlem en dinsdag een optreden van de winnaar van het Nationaal Cello Concours tijdens een lunchconcert in Amsterdam. Woensdag een bezoek aan het Centraal Museum in Utrecht en 's avonds een bingoavond in Naarden. Donderdag door Amsterdam met de Red Crosser van het Rode Kruis, deze is speciaal aangepast voor rolstoelgebruikers. Vrijdag een borreluurtje in Weesp bij de Schalkse en tot slot van de week kunt u zaterdag mee naar de Pannenkoekenboot in Amsterdam en zondag naar de Hermitage. Opgeven kan op 035-7504192.

maandag 27 oktober

Rummikub

De Schakel speelt Rummikub. Belangstellenden kunnen langskomen om mee te spelen. Van 14.00 tot 16.00 uur.

Naailes

De Schakel houdt naailessen. Belangstellenden kunnen langskomen om iets te leren naaien of te herstellen. De lessen duren van 19.30 tot 21.30 uur. Deelnemen kost € 1,50 per avond.

Lezing

Dr. B. Bakker, onderzoeker en oud-docent natuurkunde aan de VU, houdt in de Verlosserkerk een lezing met als titel 'Van de oerknal naar zandkastelen en terug'. Daarin gaat hij in op grote en kleine vragen in de natuurkunde. Aanvang 20.00 uur, entree € 6,-.

dinsdag 28 oktober

Kaarten maken

De Schakel houdt workshops kaarten maken. De workshop duurt van 14.00 tot 16.00 uur.

Fotocursus

De Schakel houdt een fotocursus 'Kiek naar Foto'. Op zeven dinsdagavonden van 20.00 tot 22.30 uur één keer per maand leren deelnemers hoe de camera werkt en hoe een foto spannend gemaakt kan worden. Deelname € 125,-. Aanmelden op info@vialiset.nl of 035-6944742.

Bewegingsgymnastiek

Elke dinsdagochtend wordt er een speciaal gymnastiekprogramma gegeven voor ouderen o.l.v. J. Stenvers tussen 9.15 en 10.15 uur in het wijkcentrum 'Spieghelwijck'.

donderdag 30 oktober

Benefietconcert

Er wordt weer een benefietconcert gehouden voor de Stichting Poolse Weeskinderen. Het concert wordt gehouden in het Comenius Museum. Er staan meerdere optredens op het programma. Aanvang 20.30 uur, entree € 22,-.

Spieghelavond

Er wordt een speciale Spieghelavond gehouden. Op deze avond worden de drie finalisten van de schrijfwedstrijd die de bibliotheek heeft uitgeschreven bekendgemaakt. De drie beste verhalen zullen worden voorgelezen door onze dorpsdichter Gaston Bannier en de avond wordt gepresenteerd door de Bussumse schrijver Rudolf Geel. De muziek wordt verzorgd door het Trio C tot de Derde, zigeuner- en balkanmuziek. Aanvang 20.00 uur, entree € 7,-.

donderdag 23 oktober

Concert

Woonzorgcentrum De Zandzee houdt een Amsterdamse week. Op donderdag komt het mannenkoor Mokum optreden. Aanvang 14.00 uur, entree € 6,-.

Klaverjassen

De Schakel houdt een klaverjasavond. Aanvang 19.00 uur, entree gratis.

Mindfulness

Versa Welzijn houdt vijf keer een uurtje 'Mindfulness'. De lessen worden gegeven door Marian de Klerk in Wijzer aan de Landstraat. Aanvang 10.00 uur, deelname aan alle lessen € 50,-. Aanmelden op 06-16380595.

Vanaf 24 oktober

Operette

De Gooise Operette staat op het toneel van theater Spant!. Er staat een vrolijke theatervoorstelling op stapel. Op vrijdag en zaterdag start de show om 20.15 uur, op zondag om 14.00 uur. Kaarten te koop op www.gooiseoperette.com.

zondag 26 oktober

Soos

Bellefleur houdt een soos. Deze keer met een audiovisuele show van de heer Ketelaar. Aanvang 14.30 uur, entree € 3,-.

Bingo

In De Palmpit aan de Koekoeklaan is er weer een bingomiddag met leuke prijzen. Aanvang 14.30 uur, entree € 4,-.

woensdag 29 oktober

Bingo

De Schakel houdt weer een bingoavond. Ook deze keer zijn er mooie prijzen te winnen. Vanaf 19.30 uur zijn deelnemers welkom. Het meespelen kost € 3,50 voor één kaart en twee consumpties. Meer kaarten kosten € 2,50 per stuk. Aan het slot van de avond is er nog een loterij. De loten kosten € 0,50 per stuk.

Koffieochtend

De Schakel houdt een koffieochtend. De ochtenden duren van 9.00 en 11.30 uur.

Spieghelavond met lokale auteurs en muziek

'Muziek en woorden om naar te luisteren'

Nanny Luysterburg van de bibliotheek. Foto: Mireille Detrixhe

door Mireille Detrixhe

Bussum - Een podium bieden en een stimulans zijn voor mensen met schrijfaspiraties. Dat was een van de achterliggende gedachten voor de Centrale Bibliotheek toen ze bedacht hadden een speciale schrijversavond te organiseren vanwege het 100-jarige bestaan. Inwoners van t' Gooi kregen de gelegenheid om hun verhalen te vertellen. "Je hoeft geen boek op je naam te hebben staan om gehoord te worden", zegt Nanny Luysterburg, manager dienstverlening bij de Bibliotheek Naarden-Bussum.

"Bij de bibliotheek komen mensen veelal iets halen, maar ze hebben zelf ook vaak iets te vertellen. Zelf schrijven is populair, maar mensen vinden het ook eng om iets met de eigen geschreven verhalen te doen. Het voelt kwetsbaar", zegt Luysterburg. Vanuit die gedachte leek het ons leuk om inwoners van 't Gooi een podium te bieden om verhalen te schrijven door een verhalenwedstrijd te organiseren. Dat hebben we afgelopen zomer gedaan", vertelt ze. Om aan te sluiten op ons 100-jarige bestaan was de opdracht niet eenvoudig: de bibliotheek moest een rol in het verhaal krijgen. Zowel de verhalen als de deelnemers aan de wedstrijd zijn heel divers. De jongste deelnemer is 19 en de oudste is in de tachtig. Er zijn verhalen gebaseerd op herinneringen, maar ook verzonnen verhalen. We waren als jury blij verrast", zegt Luysterburg enthousiast. De jury was unaniem is over de uitslag. Het verhaal dat de eerste prijs wint, krijgt een eervolle plek in de speciale jubileumglossy van Bibliotheek Naarden-Bussum die eind november verschijnt."
Wie van verhalen houdt, kan zijn hart ophalen op donderdagavond 30 oktober aanstaande in de Spieghelkerk. Dan vindt de exclusieve schrijversavond plaats die is georganiseerd door de 'Vrienden van de Spieghelkerk' in samenwerking met de 100-jarige Bibliotheek Naarden-Bussum. "Het feit dat we jarig zijn inspireerde veel instanties om ons te benaderen om gezamenlijk een leuk evenement te organiseren. Zo ook de 'Vrienden van de Spieghelkerk'", vertelt Luysterburg stralend. Naast de bekendmaking van de winnaar van de verhalenwedstrijd, heeft de avond volgens Luysterburg nog veel meer te bieden. De 'Vrienden van de Spieghelkerk' organiseren vaker literatuur- en muziekavonden en volgens oud recept is dat op de schrijversavond niet anders. Het literaire deel bestaat deze keer uit een lezing 'Moeder, ik wil schrijver worden!' van auteur en docent schrijfvaardigheid Rudolf Geel. Naast Luysterburg en Marente van Dam, secretaris van de Stichting 'Vrienden van de Spieghelkerk', is hij een van de drie juryleden. Hij deelt zijn kennis over het schrijversvak en wat er nodig is om tot een goed verhaal te komen. Dorpsdichter Gaston Bannier leest voor uit zijn eigen werk en draagt de drie winnende verhalen voor. Het 'Trio C tot de derde' geeft een optreden. "We hebben gekozen voor een combinatie van muziek en literatuur omdat het goed werkt. Muziek en woorden om naar te luisteren, wat is er mooier dan dat?"

'Je hoeft geen boek op je naam te hebben staan om gehoord te worden'

Kaartjes voor de schrijversavond op donderdag 30 oktober zijn al te koop voor 7 euro bij de vestigingen van Bibliotheek Naarden-Bussum, bij Boekhandel Los en bij aanvang van de avond zelf in de Spieghelkerk, 's Gravelandseweg 34, Bussum.

Aantal Bussumse donoren neemt toe

De brandweermannen in Tsjechië.

BUSSUM - Het aantal Bussumse orgaandonoren neemt toe. In totaal hebbem 7032 Bussumers aangegeven na hun dood organen te willen afstaan. Aan de andere kant hebben 4513 Bussumer daar nee tegen gezegd.

Een jaar geleden was het aantal donoren nog honderd personen minder.

Al met al heeft 44% van de Bussumers al ja of nee gezegd tegen het doneren van organen. Daarmee scoort Bussum beter dan de doorsnee Nederlandse gemeente (42%). Van de buurtgemeenten scoren onder andere Weesp (43%) en Laren (38%) lager. Buurgemeente Naarden doet het met 44% net zo goed als Bussum.

Laagje verf voor panden Nieuwe Brink

BUSSUM - Met een verse laag verf is de Nieuwe Brink de afgelopen weken flink opgeknapt. De panden werden van boven tot beneden onder handen genomen en kunnen weer even voort.

Ook de winkel van modeketen C&A werd geverfd. Het gebouw kreeg een donkere kleur en past nu weer goed tussen de eerder opgeknapte appartementen eromheen. De appartementen werden een half jaar geleden al opgeknapt. Ook de parkeergarage kreeg een verse laag verf.

Bussumse brandweer bezoekt zusterstad

BUSSUM - Een groep Bussumse brandweermannen heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan de Tsjechische zusterstad Valasske Mezerici.

De Bussumers brachten onder andere een bezoek aan een brandweerpost. Daar bleek dat een jaren geleden door Bussum geschonken brandweerauto nog steeds helpt om branden te blussen. De brandweermannen bezochten ook de luchthavenbrandweer van Ostrava, waar de een oefening bijwoonden.

Gezellige herfstdrukte in De Zandzee

Spelletjes in de herfstvakantie. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Zwembad De Zandzee heeft de afgelopen week weer heel veel bezoekers ontvangen vanwege de herfstvakantie.

De organisatie had een gevarieerd programma opgesteld. Zo waren er spelletjes in het Nijntjebad en konden de oudere kinderen muntjes opduiken van de bodem. De Zandzee spreekt over een 'gezellige drukte'. Het eerstvolgende grote evenement is de AquaDisco Special Halloween op 31 oktober. Dan kan iedereen tussen 19.00 en 21.30 uur komen griezelen in het zwembad.

Komend weekend weer streekmarkt

BUSSUM - De Gooise Streekmarkt van Tafel 4 staat aanstaande zaterdag 25 oktober op het Julianaplein. Er zijn 50 kraamhouders met standjes.

Op de markt zijn duurzame producten te koop, die vaak ambachtelijk zijn geproduceerd. Onder de deelnemers is bijvoorbeeld Beebox. Dat bedrijf verkoopt verse boxen met biologische seizoensgebonden producten met bijpassende recepten. De markt duurt van 10.00 tot 17.00 uur.

Helmi Doude van Troostwijk nu ook notaris

BUSSUM - Helmi Doude van Troostwijjk-Stuart is recent benoemd tot nieuwe notaris in Bussum. Samen met haar man Dirk Doude van Troostwijk startte ze in 2008 een notariskantoor in Bussum.

Helmi: "De gunfactor voor ons als ondernemend notarisechtpaar is groot. We zijn dan ook flink gegroeid. Dit heeft nu geresulteerd in een tweede notarisbenoeming voor ons kantoor. Onze ambitie is om een van de toonaangevende kantoren in 't Gooi te worden. Met deze benoeming zetten we een stap in de goede richting."

Aanmelden pandenpitch

BUSSUM - Dorpsmanager Ellen van Vossen houdt namens Pro Bussum op 28 oktober voor de tweede keer een pandenpitch.

Ondernemers met interesse die zich willen vestigen in een winkelpand zijn welkom. Ook winkeliers die willen verhuizen zijn welkom. Het doel van de avond is het matchen van de vraag naar winkelpanden en het aanbod. Op de avond zijn ook makelaars en pandeigenaren aanwezig. Aanmelden kan door voor vrijdag 24 oktober te mailen naar dorpsmanager@probussum.nl.

Collecte KWF goed voor 20 mille

BUSSUM - Bussumers hebben zo'n 19.375 euro geschonken aan KWF Kankerbestrijding.

De collectanten gingen dit jaar weer op pad tijdens de jaarlijkse collecteweek. De opbrengst is iets meer dan vorig jaar. Toen werd er 19.268 euro opgehaald. Het bedrag komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek, preventie en patiëntenondersteuning.

'Ga maar eens in zo'n gekkenhuis controleren wie wat drinkt'

Eigenaar De Kraan voelt zich gestraft door burgemeester

De Kraan mocht een weekend niet open omdat er jongeren in het café waren die hadden gedronken. Foto: Bob Awick

door Hugo Kruijt

BUSSUM - Beschonken jongeren in Café de Koperen Kraan, een telefoontje van de ouders en de burgemeester die een correctiemaatregel oplegt. De Koperen Kraan moest vanwege de gebeurtenissen op 27 september de deuren een weekend al om middernacht sluiten. Het was de eerste keer dat de burgemeester deze 'correctiemaatregel' oplegde. De reden: 'Op die avond werd de volksgezondheid in gevaar gebracht en de openbare orde dreigde verstoord te worden'.

Alcohol

De Drank- en Horecawet is op 1 januari 2014 gewijzigd. Sinds die tijd mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol worden verkocht.

Jongeren onder 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek, bijvoorbeeld in een kroeg, winkelcentrum, stationshal of park.

Voor alle duidelijkheid: Café de Koperen Kraan heeft géén disciplinaire straf gekregen. Bij controle zijn geen jongeren onder 18 jaar betrapt op het drinken of bestellen van alcoholische versnaperingen. "Geen straf?", grimlacht eigenaar Pieter Baaij, "maar het heeft wel een hoop omzet, dus geld, gekost. Twee avonden, twee maal zo'n 160 man binnen van middernacht tot een uur of vier. Tel uit je winst!" Is het dan niet veel handiger om jongeren onder 18 jaar gewoon niet toe te laten, dat voorkomt toch dit soort problemen? "Nee, ik heb besloten om de minimumleeftijd te verhogen tot 17 jaar, sinds de nieuwe alcoholwet (alcohol vanaf 18 jaar) is ingevoerd. En dat met name, omdat er toen een grote groep jongeren van 16 jaar en ouder was die hier vaak kwam, maar door de nieuwe wet ineens niet meer mocht drinken". Baaij is dan ook volstrekt niet te spreken over het feit dat er voor deze groep geen overgangsregeling is ingesteld. "Bij wetsveranderingen voor volwassenen was dit absoluut nooit zonder overgangsregeling ingevoerd." Een lastig probleem in het weekend is dat de bezoekers steeds later komen. "Op vrijdag- en zaterdagavond is er hier voor middernacht nog vrij weinig te doen. Pas na 12 uur komt ineens alles in beweging en zitten we in no time propvol. Een paar jaar geleden lag dat rond tien uur, half elf, de uitgaansavond begon toen dus gewoon hier." Dit wordt onderschreven door andere café-eigenaren. Jan Piet Mouris, eigenaar van de cafés Murphy's, de Jaargang en de Generaal: "We hebben de afgelopen twee jaar de drukke tijd in het weekend duidelijk zien verschuiven. En de afgelopen week was het helemaal bingo: vanaf kwart over 12, half 1 werd het een gekkenhuis op de Generaal de la Reijlaan. Wachtrijen van 60, 80 man, massa's fietsen, het leek wel Spoorpop. We controleren iedereen die binnenkomt, maar ga maar eens in zo'n gekkenhuis controleren op wat er binnen wordt gedronken en door wie."

'Moeten mensen eerst blazen voordat we ze binnenlaten?'

David (dit voorjaar eindexamen gehaald, Goois Lyceum) vierde afgelopen zaterdag een feestje voor zijn achttiende verjaardag. Zo'n vijftien vrienden en vriendinnen waren er, leeftijd 16 tot 19 jaar. Zijn verjaardagscadeaus: een fles Bacardi, drie flessen wijn, een fles champagne, een fles Baileys, een krat bier. Een kaartje aan de champagne: "Hoera! Je mag weer!" Leuk, zo'n feestje? "Zeker", zegt vriend Remus, sinds kort 18 jaar. "We zien elkaar eigenlijk bijna altijd ergens thuis op zaterdagavond, voordat we op stap gaan. Een deel van ons mag nog niet drinken en een hele avond stappen wordt ook wel erg duur. Dan kun je beter bij iemand thuis indrinken en daarna met zijn allen op stap". Niels (17 jaar) valt hem bij: "We hebben ook de mazzel dat een deel van ons, in het Spieghel en in Bikbergen, een tuinhuis heeft waar we lekker kunnen chillen zonder dat iemand last van ons heeft. We nemen allemaal wat te drinken mee en hebben onze eigen muziek." En iedereen drinkt alcohol? "Ja, zo ongeveer wel. Maar de meesten van ons drinken bij hun ouders ook wel een biertje of een glas wijn, ook als ze nog geen 18 zijn." Karin is pas 16 jaar oud, drinkt geen bier maar alleen witte wijn. Zoete. "Ik neem gewoon altijd mijn eigen fles mee." Gaat zij ook 's nachts mee naar het café? "Ja, als ik van mijn ouders niet om 12 of 1 uur thuis moet zijn, voor school of zo. Het is gewoon gezellig, met zijn allen naar de kroeg." En wat drinkt ze dan in het café 's nachts? "Ja, vaak eerst een colaatje, maar daarna ook gewoon weer wijn hoor! Als het stampvol is in de kroeg, valt er toch bijna niet meer te controleren", lacht ze. "Dat is hetzelfde als van de conducteur in de trein naar Amsterdam 's ochtends om half 9 vragen om alle kaartjes te controleren. Daar word ik dus ook helemaal nooit gecontroleerd."

Voorkomen
Koperen Kraanbaas Pieter Baaij: "Ja, dat weten wij natuurlijk ook. En we doen er alles aan om dit soort dingen toch te voorkomen, maken daar veel extra kosten voor. Beveiligers voor de deur, dat kost echt geld. Extra instructies aan de barkeepers, we leggen daar heel veel druk op. Extra personeel op de drukke avonden om glazen op te halen en toe te zien of er niet stiekem drank wordt doorgegeven. Regelmatig berichten op onze Facebook vriendenpagina, om begrip bij te brengen. En gewoon gesprekjes met individuele jongeren, waarin dit ook heel vaak aan de orde komt. Wat kan ik nog meer doen? Maar het probleem wordt gewoon bij ons gelegd. Kijk maar naar die bewuste avond: er is dus niemand betrapt, wij doen wat we kunnen. Je kunt toch niet van ons verwachten dat we mensen gaan laten blazen op zaterdagavond, voordat we ze binnenlaten?" Een onoplosbaar probleem dus? "Nou", filosofeert Baaij, "Ik zou willen dat de ouders ons als horeca wat meer zouden helpen. Door begrip bij te brengen. Door hun kinderen duidelijk te maken wat de gevaren en nadelen van alcohol zijn, als je niet een beetje maat houdt. Reken maar dat wij daar ook aan meewerken, dat doen we nu al. Maar de realiteit is dus dat ouders op zaterdagavond de politie bellen om ze te laten controleren bij de Koperen Kraan, omdat hun eigen kind, met te veel drank op, daar binnen is gekomen. Dat is ons dus gebeurd. Sterker nog, wij hadden er al een aantal geweigerd vóór de controle. Die ouders die de politie gebeld hebben, die had ik graag willen spreken, maar ze willen dus per se anoniem blijven, omdat ze anders de komende zes weken oorlog met hun eigen kind hebben, dat hebben ze zelf gezegd." Ook de gemeente bevestigt dit.

'Die ouders die de politie hebben gebeld, had ik graag gesproken'

Het verjaardagsfeestje van David is gezellig en vrolijk. Muziek aan, voetbal op tv aan, glaasje erbij, heftige gesprekken. Maar om kwart over twaalf is het op slag afgelopen. "We moeten weg. Afgesproken in de Generaal." David, het feestvarken, gaat gezellig mee. Zijn ouders vrezen een anticlimax, hij vindt dit doodnormaal. "Zo gaat het altijd, eerst een leuke avond met elkaar, daarna het dorp in. Prima toch?"

Kom 25 oktober naar de streekmarkt bij de Hema en Proef het Leven bij de kraam van Broodje+. Op vrijdagavond 24 okt. en 7 nov. (vanaf 18.00 uur) bent u welkom om mee te eten bij Broodje+. Zie de activiteitenagenda in deze krant en www.ruimte-bussum.nl

Versa Welzijn start 23 oktober met "Administratie voor Elkaar" in Naarden. Uitbreiding van het spreekuur! Elke donderdag inloopspreekuur van 10-12 uur in Bussum (Uitwijk) en van 14-16 uur in Naarden, SCAN, M.Kampstraat 3. Voor hulp/vragen; bij ordenen, opzetten, uitzoeken van de administratie; met formulieren; inschrijven/ reageren op woningen bij woningnet; digitale hulp zoals opvragen van bankafschriften. Vrijwilligers geven u gratis hulp en advies. Kom langs en neem uw administratie mee! Privacy is gewaarborgd. Informatie: Tineke van der Tol en Wilma Post: 035-6911251

SCOOTERS Nieuw & gebr. scooterdumper.nl. Vespa en Piaggio met hoge korting uit voorraad ! Reparatie / onderhoud / verzekeringen / scooterlease / accessoires. Bloemendalerweg 41a Weesp 0294-414108 / 06-12868539 info@scooterdumper.nl

Acupunctuur in Weesp! Heeft u last van slapeloosheid,
migraine of PMS klachten. Maak dan snel een afspraak. www.ackrufy.nl / tel: 0294-785331

Dansavond in de Deel te Eemnes. Voor 35+ paren en alleengaanden op 1 nov. 20.30 uur. www.pivot-party.nl

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden.
Vrijbl. prijsopgaaf. Tel:
035-6281550 / 06-25284440

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 55,-
Tel: 035-8870159

"WWW.PEUTEROPVANGDELAMMETJES.NL" heeft weer plek tussen 8.00 en 13.00 uur. Bianca Groot 06-22642730

Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

Gevraagd: (defecte) vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator, fiets gratis opgehaald. Tel: 06-34606808

Manicure € 35 & Gellak € 40 Nailstudio Dot Keverdijk 71 Naarden. Tel: 06-27294616

Mindful de feestdagen in. Speciale cursus van 4 weken www.maaiketamis.nl

TOTALE LEEGVERKOOP Hoekbanken, loungebanken, slaapbanken diverse kleuren en maten, ZitAxi Emmastraat 40a Hilversum 035-5338784 dinsdag t/m vrijdag van 10:00 t/m 17:30 uur, zaterdag van 10.00 t/m 16.00 uur

OUDER-KINDGYM OF KLEUTERGYMNASTIEK info:
www.gtsvbussum.nl

Proeflessen Tai chi v.a. 28 oktober in Bussum. Kom langs om te ervaren of het iets voor jou is. Iedereen die interesse heeft is welkom. Kijk op
www.taichi-hanshasebos.nl
06-10273363

HEERLIJKE WINTERKOST. Rookworst, zuurkoolspek, hamschijf, krabbetjes, bakbloedworst, balkenbrei, erwtensoep, stamppotjes, hachee enz. enz. Bij SLAGERIJ van BEMMELEN. Kol. Verveerstraat 69 Naarden Tel: 6948850. Al meer dan 25 jaar een vertrouwd adres.

Schilderwerk groot of klein.
Binnen of buiten SCHILDER PMC biedt u altijd een vrijblijvende offerte
06-53148137 34 jaar ervaring
pharskamp@hetnet.nl

Taxi naar of van Schiphol vanuit Naarden/Bussum € 50,- Goodkinds Taxiservice
06-26984855

Bussum en Naarden
enkele garages te huur
vanaf € 140,- per maand
inclusief BTW
Info: De Vuurtoren makelaardij
0294 – 43 23 23
welkom@demakelaars.nl

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service
Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
Tel: 06-42269939

Bootzeilen/dektenten te
koop.
Meer info:

www.dekzeilenspecialist.nl of
bel 06-55771928

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

BUHR ZOEKT BOEDEL! UW
HUIS LEEG EN BEZEMSCHOON!
Nu de gehele dag contact
mogelijk via 06-10566581

WONINGEN TE HUUR
GEVRAAGD!
Voor expats & organisaties. Interhouse
Hilversum 035-303 13 20
www.interhouse.nl

FEESTJE ?? GRATIS FEESTZAAL TOT 120 PERS IN BUSSUM MEER INFO 06-53319921

René Krijnen erkend
tegelzetbedrijf
wanden en vloeren mozaïek, tegels of natuursteen. Tel: 06-21927558 / 035-6936888

Te koop: Garage in Naarden Hoek Pr. Fred. Hendriklaan afm. 5.80x2.70 m. Info: Michiel Koudijs Makelaardij
035-6955011

Voor al uw strijkwerk, ook bij u thuis, 5 dagen per week. Tel: 06-20248864