NaarderNieuws

3 april 2014

NaarderNieuws 3 april 2014


'Buitenspel doet pijn'

GroenLinks boegbeeld Wil de Vries-Kempes verlaat college en raad

Wil de Vries-Kempes. Foto:

door Lisa van Dorp

NAARDEN - De komende anderhalf jaar wordt Naarden geregeerd door het trio VVD, D66 en CDA. GroenLinks gaat met de PvdA oppositie voeren. Dat nieuws kwam hard aan bij GroenLinks-lijsttrekker Wil de Vries-Kempes. Na twintig jaar als raadslid en wethouder gaat ze nu uit de spotlights, in de steunfractie.

"Onaangenaam verrast" is ze door de snelle coalitievorming en de keuze voor het CDA als derde coalitiepartij, zegt demissionair wethouder Wil de Vries-Kempes. "Ik wil niet zuur doen, maar we voelen ons bij GroenLinks buitenspel gezet in de formatie." Na drie jaar met GroenLinks de stad te hebben bestuurd, maakte de VVD vorige week bekend nu een college te willen vormen met D66 en het CDA. Op basis van de verkiezingsprogramma's en de verkiezingsuitslag (VVD bleef de grootste partij, D66 en CDA boekten een zetel winst) is dit een stabiele coalitie, laat de gemeente weten in een persbericht.

Volgens De Vries-Kempes kan de coalitie zich echter niet beroepen op het breedste draagvlak. "Als je kijkt naar het aantal stemmen zijn wij nog steeds de derde partij van de stad. We hadden er een paar honderd meer dan het CDA. Als je kijkt naar de verdeling van de stemmen over de wijken, dan vult GroenLinks VVD/D66 beter aan dan het CDA." Ook de rappe gang van zaken zit haar dwars. "De informatieronde duurde slechts twee dagen. Toen ik dinsdagavond gebeld werd dat we niet in de coalitie zaten, kwam het als een totale verrassing dat die keuze al gemaakt was. Overdag ging het nog over steun voor een breed bestuursakkoord."

Het feit dat GroenLinks nu buiten de coalitie valt, heeft grote persoonlijke consequenties voor De Vries-Kempes: ze verlaat de actieve politieke arena. Aanleiding daarvoor is dat ze als lijsttrekker de verkiezingen in ging met de boodschap dat ze óf weer wethouder wilde worden óf voor een rol op de achtergrond zou kiezen als haar partij in de oppositie zou belanden.

Nu dat laatste het geval is, houdt De Vries-Kempes woord en kiest ze voor een plek langs de zijlijn. "Ik heb mijn nek uitgestoken en een nieuw wethouderschap tot inzet van de campagne gemaakt. Bijna 1.300 Naarders zijn daar achter gaan staan. Als je dan door de keuze van de coalitiepartners niet in het college belandt, beschouw ik dat als een verlies. Het is tijd voor een nieuwe generatie, dus maak ik plaats voor Maria van Rooijen."

Haar vertrek doet de demissionair wethouder zichtbaar pijn. "Afscheid nemen van waar je met hart en ziel aan gewerkt hebt, is moeilijk. Dit raakt me echt, ook al hoort het bij de politiek."

Zes Naarders zeggen de raad gedag

Joyce Sylvester deelde bloemen en een lintje uit. Foto: Bob Awick

NAARDEN - De zeventien gekozen raadsleden zijn donderdag door de burgemeester geïnstalleerd. De avond ervoor namen zes Naarders afscheid van hun werk als raadslid.

Volgens Joyce Sylvester heeft de oude raad geschiedenis geschreven door te kiezen voor een fusie met Bussum en Muiden. Vertrekkende raadsleden Margriet Schreuders, Reint de Haas, Nynke Jordaan-Aalders, Cor Rapati, Rik Lammers en Karien Guinée werden door de burgemeester in het zonnetje gezet. Karien Guinée kreeg ook een koninklijke onderscheiding voor het feit dat ze twaalf jaar in de raad heeft gezeten.

Tuinders prikken Keverdijk schoon

NAARDEN - Gewapend met prikstokken en vuilniszakken heeft een groep Naarders zaterdag een groot deel van de Keverdijkse bermen schoongemaakt.

De actie werd aangevoerd door de beheerder van het volkstuintjescomplex, Jan Landwaart. Ook het GAD, medewerkers van de gemeente en bewoners deden enthousiast mee.

Minder zwerfvuil
"Dit jaar haalden we minder zwerfvuil op dan in voorgaande jaren. Het waren weer vooral petflesjes en plastic zakken", vertelt een vaste deelneemster. De tuinders prikken jaarlijks de bermen van de Keverdijk schoon op de Landelijke Schoonmaakdag.

34

raadsvergaderingen hield de vorige gemeenteraad

Weerbericht

Geleidelijk wisselvallig, vanaf het weekeinde koeler
Het warme 'meiweer' in maart is geruisloos overgegaan in april. Maar het hogedrukgebied boven Noord Europa dat de warme oostenwind in stand hield, brokkelt vanaf vrijdag langzaam af. Vanaf het weekeinde komt een zuidwestelijke luchtstroming op gang. Oceaanstoringen kunnen dan het Noordzeegebied bereiken. De kans op een bui neemt toe en het wordt koeler.

Donderdag en vrijdag
Donderdag wordt nog een warme droge dag met een maximum van 20 graden. De zon schijnt geregeld maar er kunnen stapelwolken ontstaan. Vrijdag neemt de neerslagkans iets toe. Er kan een bui vallen. De zon schijnt af en toe, maar het wordt met een maximum van 18 graden iets minder zacht. Donderdag waait een matige zuidoostenwind, vrijdag draaiend naar zuid.

Het weekeinde
In het weekeinde gaat de glans van het uitzonderlijk zachte lenteweer er verder af. Het wordt wisselvallig. Af en toe schijnt de zon. Zaterdag neemt de kans op een bui toe. Zondag passeert een zone met enige regen, later weer wat opklarend. De wind wordt zuidwestelijk en neemt zondag toe tot vrij krachtig. Het wordt zaterdag nog 16 graden, zondag koeler bij 14 graden.

Weetje
Met een gemiddelde temperatuur van 8.4 graden (normaal 6.0 graden) was maart de op twee na zachtste sinds 1901. Alleen maart 1990 en 1991 waren nog iets zachter. Het verschil met vorig jaar maart is enorm. Toen was het de op zeven na koudste maart. Tevens werd het met 203 uren zon (normaal is 120 uren) de zonnigste maart ooit. Tweede was maart 2003 met 199 uur.

Over tijden die voorbij zijn

Foto:

'Water de brij met stroop erbij', is de titel van een van de vele interessante verhalen in De Omroeper, het historisch tijdschrift voor Naarden. Het verhaal werd 20 jaar geleden opgetekend uit de mond van de toen 100-jarige Naardense Jannetje Bakker (1894-1994) die vele dierbare herinneringen uit haar jonge jaren in de Vesting ophaalde. Wat grote indruk op haar maakte was de watersnood in januari 1916. Er was verzuimd om de schotbalken in de Grote Pijp onder de Zeebrug te plaatsen. 's Nachts was het water overgekomen en liep de woning Huizerpoortstraat 12 van de familie Bakker binnen. We laten Jannetje zelf aan het woord: "Ons hele gezin zat op zolder en keek door het raam naar de toestand buiten. We hoorden de koeien van Streefkerk, die een stal had aan de Oostwal, loeien. In de vroege ochtend werden de beesten weggehaald. In de huiskamer stond een halve meter water. Al ons ingemaakte voedsel, in het keldertje onder de bedstee, was naar de bliksem. Door de straat dreven planken, stokken en andere troep. 's Middags zakte het water en konden we aan de schoonmaak beginnen." Op de foto de Jan Massenstraat tijdens deze watersnoodramp.

Geïnteresseerd in uw woonomgeving? Lees De Omroeper, het historisch tijdschrift voor Naarden. Een abonnement op het kwartaarblad kost € 17,50 per jaar. Abonneren: (035) 6946860 of info@stichtingvijverberg.nl en ww.stichtingvijverberg.nl.

Naarden:

*PGN Grote Kerk 10.00 u. ds. L. Heuvelman; 19.30 uur Oecumenische Vesper kapelaan M. Sendecki
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistieviering; 19.30 u. Oecumenische Vesper in Grote Kerk kapelaan M. Sendecki; za. 05/04 17.30 u. Eucharistieviering
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. ds. J. Brons; 17.00 u. ds. J. Brons

Bussum:

*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistieviering kapelaan M. Sendecki; 07/04 19.30 u. 5e Vastenoverweging
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. pastoor C. Fabril
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. H. van Dijk
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. N. den Bok H.A.
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. S. de Jong
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. J. Gijsbertsen; 17.00 u. ds. G. v.d. Top
*Remonstrantse Gemeente N-B 10.30 u. ds. G. de Vries
*Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 10.30 u. mw. M. de Jong
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. ds. A. Maas-Smilde
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. drs. J. Lotterman
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P. Smit
*Het Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst; 11.15 u. Kinderdienst

'De fusie gaat heel veel tijd vergen'

VVD, D66 en CDA onderhandelen over coalitie

Olaf Vroom (D66) en Marleen Sanderse (CDA) wonnen 19 maart een zetel en kijken met de VVD of ze een nieuwe coalitie kunnen vormen. Foto: Ruth van Kessel

door Lisa van Dorp

NAARDEN - De coalitieonderhandelingen zijn begonnen. Binnen een week na 19 maart waren VVD, D66 en CDA eruit dat ze samen Naarden willen besturen totdat de fusie een feit is. De onderlinge sfeer is goed. Een gesprek met lijsttrekkers Miriam van Meerten-Kok (VVD), Olaf Vroom (D66) en Marleen Sanderse (CDA).

Dat is snel.
Van Meerten: "De verkiezingsuitslag was duidelijk. We zijn met de winnaars, D66 en CDA, om tafel gegaan. Onze partijprogramma's vertonen veel overeenkomsten. Neem de zorg. We willen alle drie de zorgtaken van de gemeente goed uitvoeren, maar wel binnen het budget dat we daarvoor krijgen."
Vroom: "Programmatisch gezien zitten alle partijen in Naarden dicht bij elkaar. Dus hebben we gekeken: wie heeft er gewonnen?"
Sanderse: "En naar, hoe wil je het de resterende tijd tot de fusie doen? We delen dezelfde waarden."

'Sociale woningbouw is veel te veel een ding geworden'

Welke zijn dat?
Sanderse: "We willen onze bestuurscultuur bewaren, ook na de fusie. In tegenstelling tot wat je soms in andere gemeentes ziet, heeft iedereen in onze raad het beste voor met Naarden. Op verschillende onderwerpen ontstaan ook wisselende coalities."
Vroom: "In onze raad staat het openbare debat centraal. Tijdens de vergadering leggen partijen hun kaarten op tafel zodat de burger weet bij wie hij moet lobbyen. Als je op de publieke tribune zit, moet je meteen kunnen zien hoe de besluitvorming loopt."

Dat is niet zo gelukt bij de Storkplannen. Daar kwam de wethouder na de zomervakantie ineens met een andere bouwtekening.
Vroom: "Moet die oude koe weer uit de sloot? De dag na het zomerreces hebben we alle fracties bijgepraat."

Bestuursakkoord

De VVD wil graag dat ook de oppositie de komende 1,5 jaar aanhaakt. Via een 'bestuursakkoord'. Van Meerten: "We hebben maar kort, de fusie hangt boven ons hoofd. Om de waarden van Naarden goed te bewaren, hebben we GroenLinks en PvdA uitgenodigd om zich ook aan ons akkoord te verbinden." Vroom: "Het bestuursakkoord gaat over de manier waarop we in Naarden samenwerken. Dat willen we bevestigen."

Wat gaan jullie inhoudelijk doen de komende twee jaar?
Vroom: "De fusie gaat veel tijd vragen. We draaien als raad dubbele shifts: met de Naarder raad vergaderen én met de raden van Bussum en Muiden. Dat betekent dat we zorgvuldig kiezen welke nieuwe zaken we oppakken. In elk geval structurele burgerparticipatie en de bouwprojecten Amersfoortsestraatweg, centrum Keverdijk en de Borgronden."

Is sociale woningbouw een issue in de onderhandelingen? Het vorige college wilde conform de woonvisie 1/6 van de nieuwbouw in het sociale segment bouwen en 2/3 in het middensegment. Maar alle gerealiseerde projecten vallen in de categorie (top)duur. Het CDA was daar in de oppositie nogal tegen.
Sanderse: "Niet alleen de oppositie, ook de coalitiepartijen hebben geprotesteerd bij de wethouder Wonen. Maar volgens mij zijn we het wel eens over het belang van de woonvisie en burgerparticipatie."
Vroom: "Ik verwacht geen onoverkomelijke bezwaren tegen te komen op dit punt."
Van Meerten: "In de vorige collegeperiode is sociale woningbouw veel te veel een ding geworden. Het is gewoon een onderdeel van de woonvisie."

Wie wordt de nieuwe wethouder Wonen?
Van Meerten: "Daar hebben we het nu onderling over. De portefeuilleverdeling gaat op basis van talenten. Het worden in elk geval weer drie wethouders."

Wanneer wordt een nieuw college geïnstalleerd? In de eerstvolgende raad op 23 april?
Van Meerten: "Zo snel als mogelijk. We gaan nu met twee man per partij formeren. We willen een kort en bondig akkoord zodat de raad beslisruimte houdt."

Rommel-markt goed bezocht

Foto: Bob Awick

NAARDEN - Het was zaterdag druk op de eerste gezamenlijke rommelmarkt van de SCAN en De Schakel in de Keverdijk.

Het jongerencentrum en de wijkpost hadden de handen ineen geslagen en verkopers van tweedehands spullen de mogelijkheid geboden om een verkoopstandje te huren. Veel spulletjes wisselden van eigenaar. "Het mooie weer zorgde voor veel toeloop", vertelt een medewerker van De Schakel. "Het was een succes, dus we denken wel dat het een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden."

De twee instellingen willen meer samen doen. Dit is het tweede gezamenlijke initiatief, naast het 'pannenkoekencafé', waarbij jongeren pannenkoeken bakken voor oudere buurtbewoners.

Eerste Vestingrally levert Grote Kerk 10.000 euro op

Aankomst bij de Grote Kerk. Foto: Bob Awick

Liefhebbers van oude (sport)auto's hadden het zaterdag naar hun zin in de Vesting. Tussen 17.00 en 18.00 uur finishten de 66 deelnemers van de 'Vestingrally' op het Kerkplein. Onder hen Jort Kelder en Michiel Mol. De puzzeltocht, die een jaarlijks terugkerend evenement moet worden, komt uit de koker van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk. "De opbrengst, ruim 10.000 euro, gaat rechtstreeks naar het onderhoud van de kerk", vertelt Robbert Belle, voorzitter van de vereniging. "Met de rally brengen we de Grote Kerk in het nieuws en we halen fondsen binnen."

Vestingeiland gooit inschrijvingen op grote hoop

Populair vakantiekamp nu voor Naarders en Bussumers

Een week lang hutten bouwen op een eiland in de Vestinggracht. Foto: Bob Awick

NAARDEN - De inschrijving voor het populaire vakantiekamp Vestingeiland is op 1 april weer gestart. Een week lang hutten bouwen, spelen en tokkelen. Jaarlijks moet de organisatie honderden kinderen teleurstellen omdat het kamp vol is. Dit jaar is er iets nieuws: Naardense kinderen krijgen geen 'beperkte voorrang' meer. Sietske van Dijk van Vestingeiland legt uit.

Hoe populair is Vestingeiland?
"We hebben 500 plekken voor twee weken en we loten 300 kinderen uit. Populariteit is fijn maar ook lastig, want we moeten veel kinderen teleurstellen."

Wat is er dit jaar anders?
"Tot nu toe lootten we kinderen uit Naarden met voorrang in: we deden een eerste loting met alleen maar kinderen uit Naarden, wat overigens niet betekende dat alle Naarders automatisch een plek kregen. Dat doen we dit jaar niet. Nu gaan alle inschrijvingen op een grote hoop."

Wat is de gedachte daarachter?
"Onze doelgroep is toch Naarden-Bussum. Veel Naarders gaan in Bussum op school en andersom. Veel van onze leiding zijn Bussums. De fusie komt eraan, dus we willen zo eerlijk mogelijk loten."

Jullie trokken vorig jaar aan de bel nadat ouders van uitgelote kinderen zich hadden misdragen.
"Ouders willen heel graag dat hun kids een plekje krijgen. Na de loting krijgen we heel veel e-mails. Onredelijk, agressief van toon, ouders die toch nog proberen hun kind er tussen te krijgen. Ook kwamen ouders toch met hun uitgelote kind naar het kamp. Ze vinden dat hun kind recht heeft op een plek. Al die ouders te woord staan kost ons veel tijd. En we doen het alleen maar met vrijwilligers."

Waar kunnen we ons inschrijven?
"Tot 30 april kunnen kinderen ingescheven worden op vestingeiland.nl."

Praten over Naarden

NAARDEN - Zo'n 35 Vestingbewoners waren maandag naar gebouw De Hoed gekomen om te praten over de promotie van Naarden-Vesting. Drie initiatiefneemsters hadden daartoe mensen van de gemeente, de Vestingballen, de ondernemersvereniging, raadsleden en creatievelingen uitgenodigd.

"In de Vesting is aan initiatieven geen gebrek, maar een achterliggend verband ontbreekt", legt eventmarketeer Janine Deschene uit, die samen met kunstenares Aya de Lange en VVV-evenementencoördinator Saskia Simons achter de brainstorm zit. "Door de krachten te bundelen, kunnen we elkaar helpen en de Vesting versterken."

Volgens Deschene waren de deelnemers positief. "Mensen keken ervan op wat er allemaal speelt en kwamen met goede plannen. We gaan nu alle ideëen in een nieuwsbrief zetten en in september krijgt de bijeenkomst een vervolg."

Deelneemster Marije van Proosdij van de OVNV: "Wij zijn voor het verbinden van mensen. De Vesting heeft veel creatieve inwoners, er gebeurt hier genoeg. Maar je moet ook weer niet aan de bestaande overleggen voorbijgaan. We hebben met de Vestingzondagen een mooi podium voor nieuwe initiatieven gecreëerd."

Joey Kluvers

Barista bij Coffee Culture
Geboren en getogen Naarder

Hoeveel kopjes koffie zet je per week?
"Zo rond de 1.200, schat ik. Waarvan zo'n 600 op zaterdag."

Elke keer weer met liefde bereid?
"Vroeger was koffie de afsluiter van het diner, niets bijzonders. Maar de koffiecultuur verandert: mensen zijn door reizen en de komst van grote koffieketens betere koffie gewend. Een cappuccino kost toch 2,80 euro, dus dan raffel ik een kopje koffie niet af."

Maak je mooie latte art?
"Ik maak appeltjes, blaadjes, hartjes en indiaantjes in het melkschuim. Vorige jaar ben ik achtste geworden op de Nederlandse latte art kampioenschappen."

Wat is je favoriete plek?
"Ik ben een fervent karpervisser en vind het heerlijk om, na een week hard werken, in alle rust met mijn vrienden aan de Vestinggracht te zitten. Dat vissen is een serieuze hobby: we slapen er ook. Een tent, stretcher, slaapzak en hengels gaan mee."

Hoe groot was de grootste?
"Karpers meet je aan hun gewicht, niet aan de lengte. Een van 10,5 kilo. Ongeveer een meter lang."

Wat zou je doen als je één dag burgemeester van Naarden was?
"Ik zou nog meer een paradijsje van de Vesting maken zodat er meer toeristen komen en dat gezeur over de verkoop van de vestingwerken ophoudt."

Welke poster hing er vroeger boven je bed?
"Jari Litmanen van Ajax."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Ik heb verschillende plannen voor verschillende bedragen. Eerst geef ik een deel aan mijn ouders en schoonouders voor een leuke oude dag. En dan een deel aan mijn zus en schoonzus. Dan ga ik een paar weken op vakantie naar Aruba met al mijn vrienden. En de rest gaat op de bank."

Bejaarde bestolen

BUSSUM - Met een onopvallende truc heeft een man afgelopen zaterdag een Naarder bejaarde (85) bestolen van meer dan twaalfhonderd euro. Het voorval gebeurde toen de Naarder geld opnam.

Toen de Naarder het geld aan het opnemen was bleef zijn bankpas steken. De man trok meteen aan de bel. Omstanders zagen een donkere man verdacht rondlopen en vervolgens vertrekken. Toen de camerabeelden werden bekeken bleek dat hij eerst de code van de oudere Naarder had afgekeken. Agenten hebben nog lang naar hem gezocht en achtervolgden hem tot op de snelweg.

Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken

Dit slechts antiquarisch verkrijgbare boek uit 1905 herbergt een schat aan gegevens. De uitgevers van de Gooi- en Eemlander, de Gebrs Klene, gaf de reeks artikelen, bijgewerkt en aangevuld, in boekvorm uit die de toen al overleden Prof. J.A. de Rijk (1831-1897), erfgooier, priester/theoloog en filosoof, eerder als feuilleton in de krant had gepubliceerd.

Onder de extra's die het gebonden boek herbergt, zijn 48 advertenties van Gooise middenstanders, zes kaarten in kleur waarin 18 wandelingen zijn getekend, sonnetten van De Rijk, veel foto's en afbeeldingen. Niet ver van het Gebed zonder End is het 'Observatorium der vroegere renbaan' te zien. De oude ovale prentjes van de Gooise dorpen zijn ingekleurd en voor de gemeentewapens is zelfs zilververf gebruikt. Over zijn wandeling door Bussum schrijft hij: "Een aardig trapbrugje, coquet wit geverfd, ligt over de Vaart. Het biedt een prettig kijkje op de bedrijvige omgeving, waar tal van bleekerijen liggen en een aantal andere fabrieken hun bedrijf uitoefenen. Het ziet ook uit over een groote grasvlakte langs het eenigzins verbreede uiteinde der vaart, dat haven heet. Die grasvlakte heet nog steeds in den mond van het volk Veerkamp, ofschoon de officieele naam luidt: Wilhelminapark". Het mooi gebonden boek, donkergroen versterkt linnen met goudkleurige opdruk, telt 244 en XXXVI bladzijden. Ik heb ook de eenvoudiger herdruk uit 1974.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar uit 1905 is te koop voor 35 Euro en de herdruk uit 1974 voor 20 euro. Mail of bel Oosterom: n.c.oosterom@hetnet.nl of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

Nieuwe talentenjacht: On Stage

Iedereen uit Naarden, Muiden en Bussum kan meedoen

Rosanne Bisschop en Kevin van den Berg zijn druk met de voorbereiding van On Stage. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Spant! vormt in mei en juni het decor voor een groots opgezette talentenjacht, genaamd Naarden-Bussum-Muiden On Stage. De show biedt een podium aan iedereen tussen de 8 en 80 jaar oud die in Naarden, Bussum of Muiden woont en die een mooie podiumact wil brengen.

De talentenjacht werd vorig jaar voor het eerst in Baarn georganiseerd. "Dat was een enorm succes", vertelt de enthousiaste Kevin van den Berg. Hij heeft het festival met Annemarie Vermeulen georganiseerd vanuit Theater de Speeldoos. Afgelopen zomer hebben zij samen de Stichting de Cultuurcontainer opgericht. In samenwerking met Rosanne Bisschop, dansdocent bij Dansstudio Van Harten, zorgt het drietal ervoor dat ook de editie in Spant! een succes gaat worden. Bisschop heeft zoveel mogelijk culturele verenigingen in de drie gemeenten aangeschreven om te laten weten wat er gaat gebeuren. "We hebben een kick off georganiseerd en de reacties waren super positief. Iedereen vind het een leuk initiatief en wie wil er nu niet voor een volle zaal optreden in Spant!?

De grote auditieronde staat gepland op zaterdag 24 mei. Bisschop: "Iedereen met een podiumact kan zich in drie minuten tijd op het podium presenteren. Denk aan zang, muziek, dans, stand-upkomedie, ritmisch gymnastiek, goochelen: alles is mogelijk. Je moet alleen wel durven optreden voor publiek. Een professionele jury, bestaande uit bekende Nederlanders, geeft direct na het optreden positieve feedback en een tip waar de deelnemers mee aan de slag kunnen. Het worden dus geen 'Gordon-achtige' toestanden waarbij acts afgekraakt worden. Er zijn vier categorieën waarvoor je je kunt opgeven: zang, dans, muziek en variété. De jury kiest acht winnaars die vervolgens mee kunnen doen aan de grote finale op zaterdagavond 7 juni."

De finale wordt een echte artiestenbelevenis

Bij zowel de audities als de finale is het publiek van harte welkom. Van den Berg vertelt dat het gaat gebeuren in zaal 1, de grote zaal waar 780 man in kan. "De directeur van Spant!, Paul Haighton, had gehoord dat de editie in Baarn in Theater de Speeldoos heel goed was verlopen en wilde graag het evenement naar Bussum halen. Maar omdat de zaal zo groot is, hebben we besloten ook Naarden en Muiden erbij te betrekken en dat is alleen maar leuk met het oog op de fusie. Zo kunnen inwoners elkaar leren kennen en zien wat er in de andere plaatsen gebeurt." Niet alleen de beste acht zullen tijdens de finale in juni op het podium staan, er is ook een plek voor de publiekswinnaars. Van den Berg legt uit hoe dat werkt. "Van ieder optreden zullen we 1 minuut filmen. Dat filmpje komt op de website en mensen kunnen daar op stemmen. In Baarn zagen we al dat er op de social media hele campagnes werden gevoerd door de deelnemers. Daar kwamen 5.000 stemmen binnen. De publiekswinnaar mag optreden tijdens de finalewedstrijd." In de aanloop naar de finaleavond krijgen alle negen finalisten ruim een uur ondersteuning van een regionale professional. "De finale wordt een echte artiestenbelevenis", lacht Van den Berg. De avond wordt verder aangekleed door een show van Jeans en een optreden van de NBM On Stage Band. "Die band wordt samengesteld uit professionele muzikanten. Ik wil ook iedereen oproepen om zich hiervoor op te geven. Denk aan gitaar- of zangdocenten, die zijn van harte welkom."

De finalisten worden met een limousine opgehaald, worden ontvangen op de rode loper, krijgen visagie en werken met professionals op het gebied van licht en geluid. De jury roept de 'winnaar' uit die een aanmoedigingsprijs wint bestaande uit een cheque van 250 euro die besteed kan worden bij een professional in de regio die kan helpen de act nog beter te maken. Daarnaast wordt er een betaald optreden geboekt in de regio. "Het is vooral een duwtje in de rug. Ga vooral verder met je act en probeer nog beter te worden."

Aanmelden
Talenten die graag mee willen doen, kunnen zich vanaf 20 april opgeven via de website die vanaf deze week online is.

Opbrengst Goois Jazz Festival rond de 40.000 euro

Festival trekt 2.000 bezoekers

Candy Dulfer. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Het Goois Jazz Festival kan binnenkort rond de 40.000 euro overmaken aan het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het getal is een eerste schatting, maar zal rond dat bedrag uitkomen.

'Vooral de afsluitende act van Candy Dulfer was een succes'

De veiling tijdens het diner voorafgaand aan het feest was al goed voor zeker 21.000 euro. Daar waren diverse celebrity's op afgekomen zoals Robert ten Brink en de minister van Defensie. Organisator Rick van de Eijk van Kiwanis is zeer te spreken over de 31ste editie. "Het was weer een mooi feestje."

Alain Clark. Foto: Bob Awick
Julia van der Toorn Foto: Bob Awick

De avond trok rond de 2000 bezoekers. De hoogtepunten van de avond speelden zich voornamelijk af in de grote zaal. Alain Clark, Julia van der Toorn en vooral de afsluitende act van Candy Dulfer bleken goed in de smaak te vallen bij het publiek. "Er was plek voor 1000 man in de grote zaal, maar sommige mensen waren wat aan de late kant waardoor ze niet meer naar binnen konden. Natuurlijk waren er genoeg andere opties om een mooi concert bij te wonen, zoals Eric Vloeimans die ook een afsluitende act had en publieksfavoriet is. Na afloop kon men nog genieten van DJ Maestro. Zelf vond ik het vooral leuk om rond te lopen en te zien hoe iedereen aan het genieten was."

10 / 16

11 / 16

Geslaagd lezersfeest voor jubileum bibliotheek

Schrijvers, dichters en theatermakers traden afgelopen vrijdag op ter ere van het 100-jarige bestaan van de Bibliotheek Naarden / Bussum. Een kleine 200 aanwezigen genoten van lezingen van onder meer schrijver Abdelkader Benali die sprak over zijn nieuwste roman 'Bad Boy', gebaseerd op de affaire rondom kickbokser Badr Hari. Ook de Dichter des Vaderlands en de Bussumse dorpsdichter stonden op het podium. Hoogtepunt was volgens velen het optreden van Nico Dijkshoorn.

Raad neemt afstand van speech PVV

BUSSUM - De complete gemeentraad van Bussum heeft afstand genomen van de geruchtmakende speech van PVV-voorman Geert Wilders.

Tony van Waveren van de PvdA nam het initiatief en verklaarde tegenover de raad dat de speech ook de Bussumse PvdA geschokt heeft. Ook vertelde Van Waveren een heel ander beeld te hebben: "We merken dat heel veel jonge, en oudere mensen met een andere culturele achtergrond meebouwen aan ons land en aan ons dorp."

De gehele raad kon zich vinden in dit uitgangspunt en laat weten afstand te nemen van de uitspraken. De raad wil hiermee een signaal afgeven.

Bewoners boos om parkeerplek

BUSSUM - Bewoners van het Prinses Margrietplantsoen, een van de straten van Westereng-deelplan 4, hebben verbaasd gereageerd op het voornemen van de gemeente om enkele parkeerplaatsen te schrappen.

Enkele maanden geleden werd het ontwerp voor de te renoveren buurt gepresenteerd. De bewoners hadden om een paar extra parkeerplaatsen gevraagd, wat ook was toegezegd, maar er bleken toch enkele plaatsen geschrapt.

Als reden werd door de gemeente gegeven dat andere bewoners bezwaar hadden tegen het opofferen van groen voor de parkeerplaatsen en dat er geen noodzaak voor de extra parkeerplaatsen was.

Parkeerdruk
De bewoners menen echter veel last te hebben van een hoge parkeerdruk. Ook het opofferen van het groen wordt bestreden; volgens de bewoners staat de buurt achter hun plan. De gemeenteraad praat er later over.

Koopjesdag met warm voorjaarszonnetje

De koopjesdag trok weer veel bezoekers naar het centrum. Foto: Bob Awick

BUSSUM - De Koopjesdag van afgelopen zaterdag was een groot succes. Honderden bezoekers wandelden langs de kraampjes; er stonden zo'n 60 kraampjes opgesteld met de laatste koopjes van ondernemers.

De ondernemers hadden hun kraampjes gevuld met vele koopjes. Ook de terrassen waren goed vol. Het warme lentezonnetje zorgde voor aangename temperaturen. Rond 12 uur volgde nog een verrassing. De burgemeester onthulde namelijk op het pand van De Vonk op de hoek van de Nassaulaan een grote banner met daarop de slogan: Bussum hart van 't Gooi.

Man beroofd van telefoon

BUSSUM - Een groepje straatrovers heeft zondagochtend een Bussumer beroofd van een smartphone gestolen. Dat gebeurde op de Iepenlaan.

De Bussumer werd op straat aangesproken door de daders, ze vroegen hoe laat het was. Toen de jongen dat vertelde, drongen de mannen er op aan dat ze dat zelf mochten checken. Vervolgens werd de jongen vastgepakt, naar de grond gewerkt en vervolgens geschopt. De daders namen de smartphone mee en sloegen op de vlucht. Er wordt nog naar de daders gezocht. Het gaat om twee blanke mannen en een lichtgetinte man. Ze droegen jassen met capuchons.

Hockeyers zetten grote stap richting overgangsklasse

De hockeyheren wonnen van het lager geklasseerde VVV. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Met weer een zege gaat het de goede kant op voor de hockeyers van Gooische. De Bussumse koploper van de eerste klasse won afgelopen weekend met 2-0 van het lager geklasseerde VVV.

De grootste concurrenten van de Bussumers, Roomburg en Myra, verspeelden punten. De voorsprong aan kop bedraagt ondertussen negen punten.

De Bussumers hebben nog 4 duels te spelen. Met een beetje geluk zou de eerste plaats komend weekend al zeker gesteld kunnen worden en kan het feest daarmee losbarsten, anders wordt het een weekje later.

Ook hockeysters op koers
Het zou zomaar kunnen dat de Bussumse hockeyclub twee feestjes kan gaan houden. Ook de hockeysters kunnen nog promoveren. Deelname aan de play-offs werd afgelopen weekend zo goed als zeker gesteld doordat de Bussumers met 2-1 wonnen van USHC.

Voorsprong
De voorsprong van de Bussumers op concurrent Amstelveen, dat afgelopen weekend punten verspeelde, bedraagt al twaalf punten. Het moet dus, met 4 duels te gaan, wel heel raar lopen als Gooische de tweede plaats af zou moeten staan.

Terras Hema over maand open

BUSSUM - Het terras voor de Hema aan het Julianaplein gaat over een maand open. Momenteel wordt alles voor de zaak klaargemaakt voor de komst van het terras.

Op het terras komen zo'n 36 stoelen en enkele tafeltjes waar bezoekers een hapje en een drankje kunnen nemen. Het terras is tot en met oktober open. Het terras zou al een jaar geleden opengaan. Toen duurde het even voordat alles rond was. Het terras was een langer gekoesterde wens van de zaak.

Tassen vol rookwaar gestolen

BUSSUM - Een groepje van 3 mannen heeft woensdagnacht de tabakszaak aan de Laarderweg opengebroken.

De jongeren forceerden de deur van de zaak en konden vervolgens enkele grote jutenzakken vullen met meerdere sloffen sigaretten. Vervolgens sloegen ze op de vlucht. De mannen waren op de fiets en reden naar de Ceintuurbaan.

Meer WW'ers

BUSSUM - Het aantal Bussumse WW'ers neemt nog steeds toe. Afgelopen maand kregen 773 Bussumers een werkloosheidsuitkering. Dat meldt het CBS.

Vergeleken met de laatste gegevens van twee maanden geleden nam het aantal met 2% toe. Toch scoort Bussum net wat beter dan de doorsnee Nederlandse gemeente. Terugrekenend heeft nu 5,5 procent van de Bussumers een WW-uitkering, de doorsnee Nederlandse gemeente komt op 5,8 procent.

Web topvijf

1. Ahold koopt grond Scapino-terrein
2. Weer relletje rond HvB na speech raadsnestor
3. Gemeenteraad legt eed af
4. Bussumse veroorzaker 'gasgevaar' moet opgenomen worden
5. Mannen breken tabakszaak open

15 / 16