NaarderNieuws

17 februari 2016

NaarderNieuws 17 februari 2016


Gemengde gevoelens over komst passantenhaven

Ideeën inwoners nodig om visie vast te stellen

door Yvette Geerts

NAARDEN - De meningen over de komst van een passantenhaven bij de Energieweg en de Amsterdamsestraatweg lopen aardig uiteen. Dat bleek afgelopen donderdag op een brainstormavond voor inwoners over dit onderwerp. Waar de één niet kan wachten tot er weer jachten over de trekvaart varen, ziet de ander de komst van een passantenhaven met lede ogen aan.

De avond begon met een voorwoord van wethouder Marleen Sanderse en een verdere toelichting door twee externe bureaus, waarvan één gespecialiseerd is in nautische vraagstukken. Met de ideeën van de inwoners wil de gemeente een visie vaststellen. De eerste reacties uit de zaal waren wisselend. Een aantal van hen maakt zich vooral zorgen om de veiligheid als het aantal bootjes dat over de trekvaart vaart toeneemt.

Roeivereniging Naarden hamert op harde afspraken die in 2012 zijn gemaakt. Zo zou er op bepaalde tijdstippen een vaarverbod zijn voor motorbootjes en ook de diepgang in de vaart is beperkt. Tegen een passantenhaven zijn ze niet, maar meer dan 40 ligplaatsen zien ze niet zitten. Een enkeling maakt zich ook zorgen over de jeugd die graag in de vaart zwemt. Maar er zijn ook andere geluiden te horen: "Laat maar komen die bootjes, dan wordt er geld uitgegeven in de Vesting." Dat wordt direct genuanceerd door een ander: "Mensen met sloepen overnachten niet en blijven maar even liggen."

Voordat de aanwezigen in groepjes uiteengaan wordt hen nog op het hart gedrukt zich niet te veel te laten leiden door wat wel en niet kan. "Het gaat erom dat we ideeën ophalen." Een speciaal kaartenspel, met kaartjes met daarop soorten havens en typen watersporters, moet ervoor zorgen dat mensen 'out of the box' gaan denken. Het lijkt te helpen: aan verschillende tafels wordt druk gediscussieerd en ook het aantal negatieve geluiden is aanzienlijk minder.

'Wel rondvaartboten en sloepjes, maar geen speed- en zeilboten'

Zo ziet één groepje in de passantenhaven wel plek voor rondvaartboten en sloepjes, maar charterboten en het verhuren van waterfietsen gaat hen te ver. Mensen met speedboten, groepjes in een sloepje en zeilboten met vakantiegangers zijn wat deze inwoners betreft ook niet welkom. De elektrische boot heeft duidelijk de voorkeur. "Beter voor het milieu en minder overlast" worden als belangrijkste redenen gegeven. Bij een ander groepje wordt geopperd om bij de inrichting van de haven rekening te houden met de vorm en historie van de Vesting. "Het moet voor omwonenden ook fijn zijn om naar te kijken." De meningen lopen uiteen. De een ziet het als kans om Naarden op de kaart te zetten en aantrekkelijk te maken voor watersporters. De ander denkt niet dat dat ook maar enige economische vooruitgang biedt.
Met de input van deze avond worden verschillende scenario's uitgewerkt. Over ruim een maand wordt er verder gepraat.

Inschrijven voor de eerste Gooise Merenloop

Wethouder Sanderse opent de inschrijving. Foto: Sjoerd Stoop

GOOISE MEREN - Burgemeester Van Vliet zei het al op de nieuwjaarsreceptie: de eerst Gooise Merenloop komt eraan. Wethouder Marleen Sanderse gaf afgelopen donderdag het startsein voor de inschrijving.

De hardloopwedstrijd is een initiatief van Tempo AtletiekVereniging. De run gaat door de kernen van de nieuwe gemeente Gooise Meren en is 15 kilometer lang. Deelnemers kunnen deze alleen lopen of als duo in estafettevorm. De run is op zondag 3 april en start bij het Muiderslot. Het Naarderbos is de wisselplek en de finish is op de atletiekbaan in Bussum.

Aan de slag met parkeer-knelpunten

GOOISE MEREN - De gemeente gaat aan de slag om parkeerknelpunten van enkele straten op te lossen. Dat verzekert de wethouder.

Enkele straten die exact op de grens van Naarden en Bussum liggen, hebben al langer problemen. Het gaat om de Zwarteweg, de Comeniuslaan en de Jan Toebacklaan. Daar hoort een deel van de straat tot Bussum en een ander deel tot Naarden. Doordat de oude parkeerregels van de gemeenten nog gelden komt het daar voor dat aan de ene kant van de straat andere parkeerregels gelden dan aan de andere kant van de straat. Dat heeft weer tot gevolg dat de ene kant van de straat met regelmaat volstaat met auto's, omdat daar zonder te betalen geparkeerd mag worden.

Bewoners van de straten klagen al langer over overlast. Wethouder Van Meerten zegde woensdag toe dat de gemeente de problemen snel aan gaat pakken. "Er moet naar gekeken worden. Eén parkeerreglement voor de hele gemeente lost de problemen hoe dan ook op, maar we zouden graag deze straten al sneller aanpakken zodat we de problemen voor de bewoners oplossen. We hopen dat heel snel te doen, maar we moeten het wel goed doen. Daarom kan het nog wel heel even duren, maar het heeft absoluut onze aandacht", vertelde de wethouder.

253.000

euro betaalt Gooise Meren mee aan sportcentrum De Lunet

Alle de Werken van Flavius Josephus

Van een lezeres kreeg ik dit boek om het hier te plaatsen. Het is één van de belangrijkste boeken uit de oudheid, uit dezelfde periode dat het Nieuwe Testament ontstond.

Flavius Josephus, een Romeins-joodse geschiedschrijver, leefde in het begin van onze jaartelling. Zijn vertaalde geschriften geven een waardevol inzicht in het jodendom in de eerste eeuw en de achtergrond van het vroege christendom. Voor historici is zijn werk van onschatbare waarde om een inzicht te kunnen krijgen in de gebeurtenissen in het oude Israël en het Midden-Oosten na de periode van het Oude Testament en rond het begin van de jaartelling. Het bevat twintig boeken van de Joodsche Oudheden, het verhaal van zijn eigen leven, de Joodsche oorlogen, de vijf boeken van Egesippus, enzovoorts, in één band. In 1722 't Amsterdam uitgegeven bij Joannes Oosterwijk, boekverkoper. Dit is de herdruk ervan in facsimile. Opnieuw uitgegeven in 1975 door De Banier, Utrecht. ISBN 90 336 0600 3. Gebonden in blind gestempeld imitatieleer. Met vele 18e-eeuwse gravures en enige kaarten. 782 en 113 pagina's plus vele ongenummerde pagina's. Bovenzijde rood-op-snee. In zeer mooie, nieuwe staat. Het is een gewichtig boek: het weegt zes kilo.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 95 Euro. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Vijftig jaar geleden. Februari 1966

Maquette uit 1973 van de aansluiting bij de Huizerweg. foto gemeente Bussum

De bewoners van de Rembrandtlaan zullen op woensdag 2 februari vreemd hebben opgekeken. Buurman Suurhoff geeft een persconferentie. Het is minister J.G. Suurhoff van Verkeer en Waterstaat die zijn eigen woning gebruikt om bekend te maken dat een oplossing is gevonden voor het tracé van de nieuwe Rijksweg 1 bij Naarden en Bussum ('Om de Noord').

De puzzel van de aanleg van de nieuwe weg bij de IJsselmeerkust vlak langs de historische vesting en een aantal landgoederen kan met weinig schade worden opgelost, vertelt de minister aan de pers. Het grootste puzzelstuk is de lokale aansluiting van de nieuwe met de oude weg, compleet met viaducten en onderdoorgangen. De Bussumsche Courant legt het op 3 februari uit: 'Aanvankelijk had Rijkswaterstaat de aansluitingen (…) gedacht ter hoogte van de Oud-Blaricummerweg. Een dergelijke aansluiting zou het einde hebben betekend van de Oud-Blaricummerweg en van het landgoed De Beek'.

Villa De Clinge. foto collectie Winthorst

'Minister Suurhoff heeft bepaald dat de aansluitingen onmiddellijk bij de villa De Clinge moeten worden gemaakt. Dat houdt in dat men hiervoor het fraaie, laaggelegen weiland met de op heuvels geplaatste bomenrijen gaat opofferen. De nieuwe snelweg gaat hier dan naar beneden en zal vervolgens onder de Oud-Blaricummerweg worden doorgeleid. Die weg moet daarvoor twee meter omhoog gebracht worden. Ter plaatse zal het uiterste puntje van het landgoed De Beek worden aangetast'.

Het grote slachtoffer van deze politieke beslissing is het echtpaar Clinge Doornbos. Zij bewonen een grote villa (De Clinge) tegenover de kop van de Huizerweg. Precies op de plaats van hun huis komt de ingewikkelde constructie die nu al vijftig jaar bij automobilisten tot grote verwarring leidt. Vanuit Amersfoort worden zij opeens voor de keuze gesteld: Bussum links en Naarden rechts. Vanuit Amsterdam is de situatie onbegrijpelijk: al in Bussum rijdend wordt naar de verkeerde zijde van de snelweg gewezen om er te komen. Een nieuwe puzzel dus.

Kijk eens naar de maquette en probeer deze te herkennen. Wie het weet mag bij de huidige minister op huisbezoek.

Hans Jonker

Zilver voor trouwe dienst

Lange tijd weinig gehoord van bodemvondsten. Maar de detector wordt weer gehanteerd door Mark. Met opnieuw leuke resultaten. Een zilveren vondst, onder andere.

Om bodemvondsten te doen moet je eropuit gaan en moet het weer meezitten. Een negatieve combinatie van beide heeft ervoor gezorgd dat er een kleine stagnatie heeft plaatsgevonden in de aanlevering van fraaie en boeiende zaken uit onze omgeving. Maar de meldingen komen weer op gang en meteen maar weer een categorie 'prachtig'-vondst! Op een onooglijk stukje grond langs de rand van een pad in de grensstreek Blaricum/Bussum/Huizen klonk een week of twee geleden het krachtige, veelbelovende signaal uit de detector van Mark. Niet zo moeilijk om te herkennen. Een metalen kruis met een lauwerkrans en oorspronkelijk twee zwaarden, want eentje was afgebroken. Na zorgvuldig schoonmaken thuis bleek hoe echt mooi de vondst was. Duidelijk twee zilverkeuren te zien. Het zwaardje voor goed zilver en, heel belangrijk, ook het makersmerkje. In het ruitvormige kader staan 3 tekens gestempeld: een letter 'L' gevolgd door het cijfer '2' en wederom een letter, nu een 'E'. In mijn originele juweliersboeken was het even zoeken, maar al vlug kwam tevoorschijn dat de maker een zekere Louis Willem Ferdinand Engelhard is geweest die tussen 1895 en 1910 zijn werk deed. De vondst blijkt een militair zilveren kruis van verdienste te zijn voor 20 jaar (Romeinse cijfer) trouw. De vraag rijst natuurlijk al vlug: hoe kun je in hemelsnaam zo'n voorwerp verliezen?

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman; 19.30 u. Vesper mw. A. Schilder-Verhoef; Naarderheem 10.30 u. ds. P.J. Viveen-Molenaar
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie kapelaan A. Geria; za. 13/02 17.30 u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. ds. C.J. Droger

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie pastor L.Koot; ma. 15/02 19.30 u. Vastenoverweging
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. Eucharistie pastoor C. Fabril
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. J.H.W. Elhorst
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. N.W. den Bok
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. P.G. Vellekoop
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. B. Oosterom en 17.00 u. ds. A. Visser H.A.
*Remonstranten N-B 10.30 u. ds. M.F.C. Junte
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30 u. ds. P.J.C. Korver
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. zr. S. Weijers
*Evangelisch-Lutherse Kerk N-B 10.00 u. ds. W.F. Metzger H.A.
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P. Smit H.A.
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst ; do. 18/02 10.00 u. Mensenwijdingsdienst
*Kerk in de Meent 10.00 u. ds. S. de Jong

Weerbericht

Aanhoudend wisselvallig, kans op een graadje nachtvorst
Maandag passeerde een uitdiepende storing met aan de kust een zuidwesterstorm. Voor de rest van de week ziet het er minder onstuimig uit. Toch denderen ook de komende dagen met een krachtige westelijke stroming enkele nieuwe lagedrukgebieden het Noordzeegebied binnen. Het blijft daardoor continu wisselvallig. Het wordt tijdelijk iets minder zacht.

Donderdag en vrijdag
Donderdag verloopt wisselend bewolkt met af en toe zon en kans op enkele buien. Er waait een matige zuidwestenwind. In de nacht naar vrijdag kan het aan de grond licht vriezen. De dag start droog met wat zon. Later volgt er geleidelijk meer bewolking met kans op een bui. De zuidoostenwind trekt aan tot vrij krachtig. De maxima liggen beide dagen rond 6 graden.

Het weekeinde
Zowel zaterdag als zondag verloopt tamelijk wisselvallig. Er kunnen enkele buien vallen, lokaal met hagel of met een vlok natte sneeuw. Er zijn ook droge perioden waarin het soms kan opklaren. In de nacht kan tijdens opklaringen een graadje nachtvorst voorkomen. In de middag wordt het 5 à 6 graden. Er waait een meest matige wind uit veranderlijke richting.

Weetje
Ook februari laat wat winterweer betreft weinig tot niets zien. Toch was februari de voorbije zes jaar ook geregeld winters. Vorig jaar bracht februari de normale 16 vorstdagen (minima onder 0.0 graden). In 2010 en 2013 was februari koud met geregeld sneeuw. In de eerste helft van februari 2012 was sprake van een koudegolf met zelfs zeer strenge vorst (-15 tot -20 graden)

Romantisch genieten van de Canto Ostinato

Het concert duurde anderhalf uur, de tijd vloog voorbij

De kerk was goed gevuld, maar niet helemaal uitverkocht. Foto: Bob Awick

door Yvette Geerts

Belangstelling

De belangstelling voor de Canto Ostinato was met ruim 350 mensen iets minder dan vorig jaar en ook niet helemaal uitverkocht. De inschatting is dat er zo'n 500 mensen in de kerk kunnen liggen. De organisatie laat wel weten dat er steeds meer jongeren, studenten en dertigers op de ligconcerten van de Canto Ostinato afkomen. De datum voor volgend jaar in Naarden staat al vast: zaterdag 11 februari.

NAARDEN - In de Grote Kerk heerste afgelopen vrijdag een serene sfeer. Anderhalf uur lang werden de ruim 350 aanwezigen, liggend op een matje, ondergedompeld in de klanken van het beroemde Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt. Speciaal voor Valentijn verzorgden Sandra en Jeroen van Veen voor de tweede keer in de Grote Kerk een uitvoering op twee imposante vleugels.

Zo'n uur voordat het concert begon gingen de deuren van de kerk open. Het gevoel dat er iets bijzonders stond te gebeuren was al vroeg op de avond merkbaar. Overal door de Vesting liepen mensen met matjes, kussens en dekens. Van een bescheiden yogamatje en eenvoudige slaapmatjes tot de meest imposante self inflating outdoor matrassen. De kerk was weliswaar deels verwarmd, maar de meeste bezoekers namen het zekere voor het onzekere en installeerden zich comfortabel met dekens en extra sjaals. Voordat het concert begon heerste er op veel plekken nog wel een beetje een opgewonden stemming. Immers, anderhalf uur liggen op een stenen kerkvloer, dat doe je niet dagelijks. Houd ik wel anderhalf uur vol? Val ik niet in slaap? Maar toen de eerste klanken van het bijzonder stuk de kerk vulden, heerste er een rust die de meeste mensen alleen van het Concertgebouw kennen. Jeroen van Veen 'waarschuwde' de aanwezigen nog wel dat het weliswaar een ligconcert was, maar dat slapen niet de bedoeling was. "De geluiden die daarbij horen, klinken niet zo fijn in een kerk", merkte hij humorvol op.
De speelduur van het stuk wisselt nogal bij verschillende musici. Soms duurt het een uur, soms enkele uren. Sandra en Jeroen van Veen speelden ongeveer anderhalf uur, zonder onderbreking. De componist schreef niet duidelijk voor hoe het stuk gespeeld moest worden. Ten Holt wilde met zijn compositie een lijn uitzetten, de invulling mochten de musici voor een deel zelf doen. De eigen inbreng is groot, maar het tempo van het stuk ligt wel vast. Hierin mag niet worden afgeweken van het origineel. Ook mogen de uitvoerende musici geen noten toevoegen. Wel zijn ze vrij in het leggen van accenten, welke delen ze spelen en hoe ze omgaan met herhalingen.
Hoewel lastig te beoordelen als je geen geoefend luisteraar bent, de akoestiek in de kerk was prima. Het bijzondere aan het stuk is namelijk het effect van een echo en die kwam in de Grote Kerk prima tot zijn recht. De tempowisselingen waren prachtig en maakten het stuk levendig en soms ook verrassend, zeker voor wie het stuk nog nooit helemaal had gehoord. De tijd vloog voorbij. Wie tijdens het concert zijn of haar ogen ook nog even opende, kon genieten van een prachtig, ingetogen lichtspel dat zich afspeelde rondom de twee vleugels. Na de laatste klanken was het nog een aantal minuten doodstil in de Grote Kerk. Na het applaus gingen matjes en dekentjes terug in de tassen, de vleugels werden weggereden en de Grote Kerk was weer de Grote Kerk.

Matrassen om te liggen en dekentjes om een beetje warm te blijven

'Het is een ligconcert, maar zeker geen slaapconcert'

AH Naarden gaat flink verbouwen

NAARDEN - Het is al te lezen in de winkel en op een spandoek bij de rotonde: de grote Albert Heijn aan de Amersfoortsestraatweg gaat verbouwen.

De winkel gaat helemaal op de schop. Alles wordt nieuw en opgefrist. Zo komt er nieuw meubilair, een stomerijservice, een grillafdeling en een groot zelfscanplein. Het aantal kassa's zal van 8 naar 5 teruglopen. De winkel wordt iets groter, waardoor er meer ruimte komt voor zowel vers als houdbaar.

Nieuwe formule
Supermarktmanager Laurent Teissier: "Het is tien jaar geleden dat de winkel is verbouwd en de behoefte van de klanten is in die tijd ook aangepast. We zullen straks de nieuwe formule van Albert Heijn krijgen en de klanten zullen onder andere merken dat er straks meer biologische en luxeproducten in de schappen liggen." Teissier kijkt erg uit naar de opening die gepland staat voor woensdag 9 maart 11.00 uur. "Vaste klanten zullen een lint doorknippen en er zijn allerlei activiteiten zoals een springkussen, een poffertjeskraam en een kok van Allerhande die de hele week in de winkel kookt.

De winkel sluit op 25 februari om 17.00 uur. Klanten worden doorverwezen naar de Albert Heijn in de Vesting of anders in Bussum op de Veerstraat, Koekoeklaan of Laarderweg.

OZB flink omlaag

NAARDEN - Naarders met een eigen huis gaan flink minder belasting betalen. Een meevaller door de gemeentelijke fusie.

De gemeenteraad van Gooise Meren buigt zich volgende maand over de nieuwe begroting van de gemeente. Nu Naarden is opgegaan in Gooise Meren moeten de lokale belastingen ook gelijk worden getrokken. Het voorstel is nu om het laagste tarief aan te houden, dat van Bussum. En dat betekent dat Naarders nu naar het laagste ozb-tarief in de regio gaan: 0,0587 procent van de WOZ-waarde van een huis. Gemiddeld scheelt dat zo'n 158 euro per huishouden.

De maatregel kost de nieuwe gemeente veel geld. Gooise Meren komt in het eerste jaar 5,6 miljoen euro tekort. Er wordt dan nog een heel pakket aan bezuinigingen uitgewerkt, maar toch verwacht het college dit jaar zo'n 4,9 miljoen euro aan de reserve te moeten onttrekken om rond te komen. Dan blijft er overigens nog zo'n 13 miljoen euro op de spaarrekening van de gemeente over.

Peuters halen beweegdiploma

Foto: Bob Awick

NAARDEN - Niet stilzitten maar lekker klimmen en klauteren in gymzaal de Kroon. De eerste lichting peuters kon daar afgelopen zaterdag afgymmen en behaalde een heus Beweegdiploma 1. De kleine kinderen komen van kinderdagverblijf Smallsteps Binnenhof en hebben 15 weken met de buurtsportcoach geoefend. De lessen vonden plaats in samenwerking met GTV Keizer Otto. Het betrof de eerste lichting kinderen uit Naarden en Bussum die het beweegdiploma wisten te behalen.

Rugbyers ontvangen cheque voor deelname aan EK

6 jeugdspelers van 't Gooi reizen af naar Lissabon

Vijf van de zes spelers zijn aanwezig, Kaje Row ontbreekt. Foto: Sandra Keijser

NAARDEN - Met een cheque van 900 euro komen 6 jeugdspelers van Rugby Club 't Gooi een stap dichter bij hun jongensdroom: deelnemen aan het EK in Lissabon. Ze ontvingen de cheque afgelopen zondag uit handen van de Club van 100.

De 6 jeugdspelers maken deel uit van de selectie van het Oranje U18-team (onder achttien). Het Nederlandse team is al gekwalificeerd, maar om aan het EK deel te nemen is veel geld nodig. De 900 euro die ze afgelopen zondag ontvingen brengt hen een stapje dichterbij.

Druk programma
Voordat ze half maart naar Lissabon kunnen afreizen hebben de 6 jeugdspelers nog een aantal wedstrijden op het programma staan met het nationale elftal. Zo reizen ze deze week af naar België en vervolgens naar Duitsland . De laatste mogelijkheid om ze voor het EK nog in Nederland te zien spelen is op 26 februari. Dan trekken ze op het veld van 't Gooi ten strijde tegen het Engelse team als voorbereiding op de EK-wedstrijden. Het EK in Lissabon wordt gespeeld van 19 t/m 27 maart.

Willy Tiepel

Woont in Naarden sinds 1999
Danslerares en eigen dansschool
49 jaar

Waar houd je je overdag zoal mee bezig?
"Behalve lesgeven voornamelijk administratie, lessen voorbereiden, ideetjes uitwerken en ook het huishouden."

Verder nog hobby's?
"Ja hoor, lezen, koken, bakken en reizen."

Klinkt druk, zit je wel eens stil?
"Nee, eigenlijk niet… ik ben altijd bezig."

Ben je al vroeg met dansen begonnen?
"Ik heb veel verschillende sporten gedaan: turnen, tennis, atletiek, basketbal en ben pas tijdens mijn studie, rond mijn 15e, begonnen met dansen. Ik heb bijvoorbeeld gedanst in het showteam van Barry Stevens tijdens de Soundmixshow."

Favoriete muziekstijl?
"Ik houd van veel soorten muziek; van rap, soul en funk tot jazz en klassiek."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"100% suikervrij' van Carola van Bemmelen."

Waar in Naarden kom je graag?
"De Vesting."

Waar erger je je het meest aan?
"Vooroordelen."

Wie zou je nog eens willen ontmoeten?
"De Dalai Lama."

Waar heeft Naarden te veel van?
"Veel te veel auto's."

En te weinig?
"Een leuk theater of podium voor diverse kunsten en optredens."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Gebruiken voor iets goeds en iets duurzaams, waar onze kinderen later ook nog iets aan hebben."

Stel je bent een dag burgemeester van Gooise Meren, wat ga je doen?
"Meer activiteiten organiseren voor kinderen en jeugd, meer speelplekken maken en dansen als verplicht vak op scholen."

Asielzoekers alleen op Crailo

GOOISE MEREN - De gemeente gaat geen andere plekken dan AZC Crailo maken waar asielzoekers opgevangen kunnen worden. Dat verzekerde burgemeester Albertine van Vliet woensdag aan de gemeenteraad.

Momenteel worden er al honderd asielzoekers opgevangen op Crailo, aan de rand van Bussum. Als alles volgens plan verloopt komt daar straks een azc waar 400 tot 600 asielzoekers opgevangen gaan worden. Daar stopt het voor de gemeente ook meteen mee: Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg zullen geen andere opvangplekken voor asielzoekers krijgen.
De burgemeester vertelde wel dat de gemeente het komende jaar weer statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) opvangt. Alle Nederlandse gemeenten moeten dat doen. Er wordt nog nagedacht over hoe Gooise Meren dat exact gaat doen.

Route GAD wellicht aangepast

GOOISE MEREN - De GAD gaat onderzoeken of de routes van de afvalophaal door Naarden en Bussum aangepast kunnen worden. Dat gebeurt na vragen van de VVD.

Het gebeurt nu nog met regelmaat dat de wagens van de GAD 's ochtends eerst doorgaande wegen aandoen om het afval op te halen. Dat zorgt geregeld voor lange files. De VVD heeft de GAD gevraagd of de routes aangepast kunnen worden zodat de wagens pas later het afval langs de doorgaande wegen ophalen. Dat moet de problemen oplossen.

De GAD heeft laten weten dat het niet altijd gemakkelijk is om de doorgaande routes helemaal te vermijden, maar wil wel kijken hoe de routes geoptimaliseerd kunnen worden.

Inschrijven Laga jeugdroeikamp

Genieten van het water en de zomer tijdens het jeugdroeikamp.

NAARDEN - Opnieuw is scouting Olav dé locatie voor de Delftse studentenroeivereniging LAGA die jaarlijks hier jeugdroeikampen organiseert. De inschrijvingen zijn al geopend.

Het zomerroeikamp is bedoeld voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar. De weken zijn ingedeeld op leeftijd en de klasjes op niveau. Naast het roeien heeft het kamp nog veel meer te bieden: dropping, galadiner, voedselgevecht, watergevecht en pannenkoekeneetwedstrijd. Meer informatie op www.jeugdroeikamp.nl.

Veiling bij Kringloper

NAARDEN - De Kringloper Naarden houdt haar jaarlijkse veiling. Ditmaal zijn er 208 stukken die geveild worden, waaronder schilderijen, beeldjes, servies, speelgoed en nog veel meer.

De kijkdagen zijn op 25 en 26 februari van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur. De veiling is op zaterdag 27 februari van 11.00 - 13.00 uur en 14.00 tot 16.00 uur. De Kringloper is te vinden aan de Amsterdamsestraatweg. De catalogus is online te vinden.

6 / 24

'Fijn dat ik mijn sportieve hobby kan koppelen aan zoiets moois'

Marathon Mo in actie.

De nieuwe gemeente zit vol inspirerende inwoners. Lokale helden en bruggenbouwers. Solisten die veel voor buurt en medemens betekenen, teamplayers die anderen motiveren, nieuwkomers met frisse plannen en mensen die al jaren actief zijn. Wie zijn deze Gooise Meerders? De komende tijd stellen wij er een paar aan u voor. Deze week Mohammed Azarfane die de marathon loopt voor het goede doel.

door Jessica de Jong

BUSSUM - Het wordt de tiende marathon in vier jaar tijd voor de 37-jarige Mohamed Azarfane, ofwel: Marathon Mo. Eind deze maand, op zondag 28 februari, zal hij in Tokio proberen om een tijd rond de 3 uur en 30 minuten op de klok te zetten. Hij heeft er enorm voor zin in en loopt ook nog eens voor de stichting KanjerGuusje, waarvoor hij veel geld hoopt op te halen.

Mo thuis in Bussum met het shirt van KanjerGuusje. Foto: Jessica de Jong

Hij loopt voor de tweede keer voor Stichting KanjerGuusje

In zijn woning nabij winkelcentrum Koekoeklaan staat alles in het teken van Marathon Mo. Als hij niet aan het werk is bij zijn eigen bedrijf Focus Elektrotechniek, dan is hij wel aan het lopen of aan het boksen. Soms vindt hij het lastig om tijd te vinden voor zijn vrouw Maaike en zijn twee kinderen, maar nu wordt alles op alles gezet voor de marathon.

Iets fitter
Mo vertelt dat hij in het verleden nooit echt sportief was. Een beetje zaalvoetbal en verder was hij alleen maar aan het werk. Totdat hij in 2011 bedacht dat hij wel wat fitter wilde worden. "Ik begon aan Start to run met Evy. Een training van 5 kilometer ging wel lekker. Het hoort ook wel een beetje bij mij dat ik alles zo goed mogelijk wil doen. Ik leg de lat hoog en een marathon lopen vergt ook discipline. Je leert jezelf en je lichaam kennen."

KanjerGuusje

KanjerGuusje is de naam die vader Lowie gebruikte om via zijn weblog en via Twitter de buitenwereld te informeren over de ziekte van zijn dochter Guusje. In 2011 overleed zijn tienjarige dochter Guusje aan kanker. Hij liet de Stichting KanjerGuusje oprichten en schreef twee boeken over het verlies van zijn kind. Het verhaal over Guusje is te lezen op www.kanjerguusje.nl en in het boek 'KanjerGuusje'.

'Ik voel mij goed, maar het is altijd een momentopname'

Van de zes grote marathons in de wereld kan hij al Berlijn, New York, Londen en straks Tokio afvinken. "Alleen Chicago en Boston heb ik dan nog op mijn lijstje staan." Terugdenkend aan de aanslag tijdens de Boston Marathon kan Mo wel zeggen dat de veiligheid is aangescherpt en hij zonder angst het parcours loopt. "De beveiliging is enorm. Dat zit wel goed."

Mo ontmoette bij de marathon in New York een trainingsmaatje uit Breukelen waarmee hij nu ook naar Tokio zal afreizen. "We doen het samen, we trainen nu ook op de zondag langere loopjes. Zo hebben we vorige week 30 kilometer afgelegd. Een soort generale repetitie. Ik voel mij goed, maar het is altijd een momentopname. Ik ben ook benieuwd naar de smog in Tokio, of dat mee zal vallen."

Het lastigste worden de laatste 5 tot 7 kilometer. "Die loop je echt op karakter." Hij pept zichzelf op met muziek uit de Top 40 en probeert op het eind high fives te geven en zich te laten steunen door het publiek langs de weg. "Ik zoek dan afleiding zodat ik niet hoef na te denken over de pijn."
Aan het lopen koppelt Mo ook een goed doel. Het wordt de tweede keer dat hij Stichting KanjerGuusje financieel gaat helpen. "Bij mijn marathon in 2012 zocht ik een goed doel. Mijn vrouw Maaike kwam met het idee voor Guusje."
Maaike vertelt dat ze Guusje eenmalig heeft ontmoet toen ze voor haar stage als verpleegkundige in het AMC werkte. "Ik heb haar maar een keer gezien, maar wist dat ze heel ziek was. Later las ik in de krant dat ze is overleden en dat haar vader zich heeft ingezet voor de stichting die haar naam draagt. Dat leek mij een heel mooi doel."
Ook Mo kon zich daar, zeker omdat hij zelf ook vader is, in vinden. "KanjerGuusje ondersteunt de zorg voor kinderen met kanker en hun naasten. Ze zorgen dat het leven iets dragelijker wordt. Ze hebben bijvoorbeeld geld gedoneerd voor een speelkamer in het Máximahuis, maar ze regelen ook een iPad voor doodzieke kinderen die zich de hele dag in het ziekenhuis vervelen."

Opmerkelijk is dat Mo al in 2012 voor Kanjer Guusje wilde lopen, maar dat toen de marathon van New York helemaal niet doorging vanwege superstorm Sandy. Het jaar erop keerde hij terug en haalde hij zo'n 5600 euro op voor het goede doel. Nu laat hij zich opnieuw sponsoren. Hoeveel geld hij zal ophalen is nog niet duidelijk omdat de administratie geheel via de stichting loopt. "Ik heb veel contact met de vader van Guusje. Geweldig hoe hij zich na het overlijden van zijn dochter zich inzet voor de stichting. Daar heb ik veel respect voor."

Iedereen die Mo en dus de Stichting KanjerGuusje een hart onder de riem wil steken kan een financiële donatie doen. Doneren kan op NL33 RABO 0167791516 ten name van Stichting KanjerGuusje onder vermelding van Marathon Mo. "Het is fijn dat ik mijn sportieve hobby kan koppelen aan zoiets moois", besluit Mohamed Azarfane.

Toen 'onreine honden' viel, was de maat vol

Raadsleden lopen geschokt weg van avond AZC

Er wonen nu zo'n 100 vluchtelingen op Crailo. De buurt wil maximaal 400. Foto: Sjoerd Stoop

BUSSUM - Racistisch, beledigend en generaliserend. Dat zijn toch wel de steekwoorden die zijn blijven hangen na de presentatie op het gemeentehuis van de actiegroep tegen een groter azc op Crailo. Afgelopen woensdag deelden ze hun standpunten, maar daarbij gingen ze flink over de scheef. Gespreksleider Jelmer Kruyt moest menigmaal ingrijpen en een aantal raadsleden werden zo boos dat ze demonstratief, de deur hard dichtslaand, de zaal verlieten.

'Op de inhoud ingrijpen kan niet, dan pleeg je censuur'

De actiegroep, onder aanvoering van Peter-Jan Schatens, kwam naar het gemeentehuis om uiteen te zetten waarom ze 400 asielzoekers op azc Crailo meer dan genoeg vinden. Dat ze hier niet alleen in staan, blijkt wel uit het feit dat ze in korte tijd 1100 handtekeningen in de buurt ophaalden. In de presentatie wilden ze hun standpunten nogmaals uiteenzetten. De manier waarop ze dat deden, met krachtige bewoordingen en veronderstellingen, kon niet op begrip rekenen bij de toehoorders.
Zo werd onder andere door de groep beweerd dat de groep vluchtelingen op Crailo voornamelijk uit alleenstaande mannen zou bestaan van rond de 25 jaar oud. Deze personen zouden de vrouwen in Bussum-Zuid niet met rust laten. Ook werd gewezen naar de kinderen van de vluchtelingen die gebruik gaan maken van de voorzieningen in Bussum: de sportvelden, de scholen en het GAD. "En dat terwijl er al wachtlijsten zijn", aldus de actievoerders. Knop, een van de leden van de actiegroep, stelde onder andere dat de komst van meer asielzoekers voor meer criminaliteit waaronder insluiping, berovingen, overlast en intimidatie zou zorgen. Herhaaldelijk werd gevraagd om cijfers die deze beweringen staven. De cijfers kwamen niet boven water, wel werd herhaaldelijk geput uit negatieve ervaringen uit het verleden.

'Onreine honden'
Toen de term 'onreine honden' viel liepen de emoties in de zaal zo hoog op dat de gespreksleider, VVD-raadslid Jelmer Kruyt, ingreep. Even later dreigde hij zelfs de presentatie stop te zetten. Enkele raadsleden konden het niet langer aanhoren en verlieten demonstratief, onder hard dichtslaan van de deur, de zaal. Na afloop ontstond er een opstootje door de opgelaaide emoties. Zonder ingrijpen had dat zelfs in een handgemeen kunnen ontaarden.

Dat het zo uit de hand zou kunnen lopen, had Kruyt niet verwacht. Hij zegt dat hij vooraf met Schatens had gesproken en ook een aantal spelregels had uitgelegd. "Ik heb van tevoren aangegeven dat de presentatie fatsoenlijk moest blijven en dat alle sprekers zich daar aan dienden te houden."
De bijeenkomst is de volgende dag geëvalueerd door de verantwoordelijke agendacommissie. Die is tevreden over hoe het gegaan is, maar heeft zich ook gerealiseerd dat het onderwerp emoties oproept. Kruyt: "Het blijft lastig, de vraag is of je ook op de inhoud moet ingrijpen en wij denken van niet. Dan pleeg je censuur en dat kan niet."
Peter-Jan Schatens erkent dat een deel van de presentatie xenofoob (vreemdelingenhatend) was. Hierbij haakt hij aan op de uitspraak van PvdA-raadslid Lars Voskuil die de presentatie bestempelde als 'racistische xenofobe bagger'.
Schatens: "Daar nemen we afstand van en dat gaan we een volgende keer voorkomen." Zelf vonden ze de presentie overigens absoluut niet racistisch.

Streetwise op Koningin Emmaschool

Grote stappen om de remweg te meten.

BUSSUM - Het project Streetwise van de ANWB is de afgelopen week gehouden op de Koningin Emmaschool.

Streetwise biedt verkeersles aan de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. Doel is om meer verkeersinzicht te krijgen. Donderdag mocht klas 5B van juf Judith buiten op de Parallelweg oefenen. Ze leerden onder andere wat reactiesnelheid inhoudt en hoe lang de remweg is van een auto. En dat de remweg lang is, dat merkten ze wel toen ze de meters in grote stappen gingen nameten. Later mochten de leerlingen zelf ook nog plaatsnemen achter het stuur. Een leuke ervaring voor de kinderen.

Nog 1 zetel over voor Hart voor Bussum

GOOISE MEREN - De politieke partij Hart voor Bussum houdt nog maar één zetel over nu fractievoorzitter René Sweijen de overstap heeft gemaakt naar de Gooise Ouderenpartij.

Zijn overstap heeft te maken met 'verstoorde verhoudingen binnen de raadsfractie van Hart voor Bussum'. Door zijn besluit gaat de GOP van 2 naar 3 raadszetels.

Hart voor Bussum heeft nu nog maar één raadszetel over, bezet door Marieke Munneke Smeets. Haar partij had vorig jaar nog 5 zetels. Bij de meest recente gemeenteraadsverkiezingen in november zag ze haar partij al slinken naar 2 zetels.

Fractievoorzitter Munneke Smeets laat weten overvallen te zijn door het vertrek van Sweijen. Ze zegt juist terug te kijken op een jarenlange goede en vruchtbare samenwerking. Ze wil pas verder reageren na overleg met de andere leden van de partij.
Sweijen is niet het eerste raadslid dat uit Hart voor Bussum stapt. Eerder verlieten Ton Fokker en John Krabbendam al de partij.

Win kaartjes 'Raad eens hoeveel ik van je hou'

BUSSUM - De familievoorstelling 'Raad eens hoeveel ik van je hou' is deze voorjaarsvakantie te zien in Spant! en BussumsNieuws geeft kaartjes weg.

De voorstelling van Theater Terra is voor iedereen van vier jaar en ouder. Het verhaal gaat over Hazeltje en Grote Haas die vreselijk veel van elkaar houden. Maar hoeveel precies, dát is niet makkelijk te meten.
Wie kans wil maken op kaarten kan een mailtje sturen naar prijsvraag@spant.org onder vermelding 'Raad eens hoeveel ik van je hou'. De voorstelling is op woensdag 2 maart om 15.00 uur. Prijswinnaars worden door Spant! op 24 februari benaderd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Filmhuis Bussum

Janis. Foto: Filmhuis Bussum

In CAROL verbeelden Cate Blanchett en Rooney Mara de liefdesrelatie tussen twee vrouwen in de vijftiger jaren.
In VLEESVERLANGEN onderzoekt een knipperlichtvegetariër de oorsprong van haar biefstukje, van slachthuis tot spierkracht.
In THE LADY IN THE VAN woont een oude dame jarenlang op de oprit van schrijver Alan Bennett.
In het ingetogen spannende TOUT LES CHATS SONT GRIS achterhalen een pubermeisje en een privédetective haar echte vader.
THE DANISH GIRL ontroert wanneer een kunstenaar als vrouw verder gaat.
FRANCOFONIA schetst hoe Louvre-directeur Jaujard tijdens de Duitse bezetting zijn kunstschatten wil veiligstellen.
JANIS: LITTLE GIRL BLUE, een intiem portret van Janis Joplin.
Bitterzoet PROBLEMSKI HOTEL schetst het leven in een azc.
In PUBLIEKE WERKEN zijn 19e-eeuws Amsterdam en Drentse turflanden levensecht gereconstrueerd.
LAUREL & HARDY, drie maal, begeleid door live orgelmuziek in de Koepelkerk van Bussum.
D'ARDENNEN is een zwarte thriller met vleugjes humor, en Vlaams.
SNEAK PREVIEW: verrassingsvoorstelling.
Familiefilms: DUMMIE DE MUMMIE EN DE SFINX VAN SHAKABA en REIS NAAR HET NOORDEN.

Meer films en aanvangstijden op www.filmhuisbussum.nl.

Wie iets aan energieopwekking wil doen, kan terecht bij de gemeente.

GOOISE MEREN - Het verduurzamen van woningen in Gooise Meren moet sneller. De regio Gooi en Vecht zette daarom gisteren de handtekening onder een samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en Hoom. Daarmee wordt het voor de particuliere huizenbezitter makkelijker om bijvoorbeeld iets aan isolatie te doen.

Gemeenten zijn verplicht hun inwoners een energieloket te bieden met informatie over het verduurzamen van de woning. Denk aan isolatie, duurzaam verbouwen, energiebesparing of het plaatsen van zonnecollectoren. In Gooi en Vecht pakken de gemeenten dat gezamenlijk aan. Het regiodoel was drie jaar geleden om voor het einde van 2016 minstens 2500 huishoudens een verduurzamingsmaatregel te laten treffen. "Daar zitten we nu al op, maar inmiddels vinden we dat de doelstelling omhoog moet. En dus het tempo", legt Gerben van Lunteren van de gemeente Hilversum uit. Daarom sluiten de regiogemeenten zich aan bij het Duurzaam Bouwloket ('Voor al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en energie opwekken'). Het is een landelijke organisatie van onafhankelijke experts die de inwoners van Gooise Meren via een website kunnen adviseren en leiden naar bedrijven die de gewenste werkzaamheden uitvoeren.
Verder ligt er een intentieovereenkomst met Hoom (van Alliander). Deze organisatie doet hetzelfde als het Duurzaam Bouwloket, maar dan bij de mensen thuis. Er worden per wijk informatieavonden belegd, waarna er in een wijkcollectief kan worden verduurzaamd. Meer info op www.duurzaambouwloket.nl en www.maakjehuishoom.nl.

Versa vrijwillgerscentrale

De Nederlandse Hartstichting Afdeling Naarden zoekt een wijkhoofd. Uw taak is een collecte opzetten in de wijk. (10023)

Vivium zorggroep De Zandzee zoekt mensen die gezellig willen wandelen op de hei met onze bewoners. (9997)

GGZ Centraal Locatie Mauritzhof zoekt een tuinman of –vrouw. (10014)

De Comeniusschool in Naarden zoekt een conciërge. Uw taak is het uitvoeren van diverse conciërgewerkzaamheden, zoals het opnemen van de telefoon en het ontvangen van gasten. (10010)

vrijdag 19 februari

Biljarten

Biljarten voor beginners en gevorderden in WOC Spieghelwijck aan de Iepenlaan 354a (Bussum), van 10.00- 12.00 uur. Vooraf opgeven op 035-6918829

Theesessie

In WOC Spieghelwijck, Iepenlaan 354a (Bussum) is men welkom van 14.00 – 16.30 uur bij een theesessie voor een praatje en een spelletje en een gezellig glaasje wijn.

Spelletjesmiddag

Spelletjes bij De Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum. Op woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00, voor jong en oud.

Goed gesprek

Ruimte houdt aan de Brinklaan 36a, Bussum naast de Maria(koepel)kerk een goed gesprek over de Bijbel. Aanvang 19.15 uur. Allen welkom.

zondag 21 februari

Filmconcert

Filmconcert met orgelimprovisatie bij de vertoning van drie van de beroemde 'silents' van Stan Laurel & Oliver Hardy. Aanvang 17.00 uur. Locatie: Koepelkerk Bussum. Kaarten € 10,-. www.orgelkoepelkerk.nl.

Stadswandeling

De Vereniging Vestingstad Naarden houdt weer een wandeling van ca. 5 kwartier door de historische Vestingstad met haar unieke culturele rijkdom, stervormig uiterlijk en indrukwekkende verdedigingswallen. De wandeling start om 12.30 uur bij de Utrechtse Poort aan het Ruijsdaelplein. Meelopen kost € 3,- voor volwassenen en € 2,- voor kinderen vanaf twaalf jaar.

Film

De Schakel aan de Kolonel Verveerstraat (Naarden) vertoont een familiefilm. Het verhaal gaat over een succesvol projectontwikkelaar in New York die door zijn werk totaal vervreemd is van zijn gezin. Dat verandert allemaal als zijn vader hem een pinguïn nalaat. Aanvang 13.30 uur, entree € 2,50.

Limes Live

Restaurant Limes opent de deuren weer voor Limes Live. Deze keer een optreden van saxofonist Pierre van Roomenburg met begeleiding van Trio Patrick John Mackaay. Aanvang 14.30 uur, toegang gratis.

Soosmiddag

Soosmiddag in De Palmpit, Koekoeklaan 3 Bussum. Voor jong en oud. Met o.a. optreden van dichter Gaston Bannier en het Koor BV De Zanger. Aanvang: 14.30 uur. Gratis entree.

dinsdag 23 februari

Naald & draad

Heeft u problemen met uw naaimachine of met het herstellen of maken van kleding? Deskundige vrijwilligers willen u graag helpen. Vrije inloop, geen kosten. Iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kunt u terecht in het Trefpunt, H.A. Lorentzweg 59 te Bussum.

Lezing Mariënburg

Lezing 'Zicht op Mariënburg' door Gea van der Horst, Historische Kring Bussum. Van 14.00 - 16.00 uur. Locatie: Bibliotheek Gooi en meer vestiging Bussum, Wilhelminaplantsoen 18. Entree € 6,50, bibliotheekleden € 5,-.

Schuldhulpmaatje

Spreekuur Schuldhulpmaatje over financiële zaken in Bellefleur, Mackaylaan 11-A te Naarden. Aanvang 20.30 uur.

woensdag 24 februari

Theemiddag

In WOC Spieghelwijck, Iepenlaan 354a (Bussum) is er van 14.00 – 16.30 uur een ontspannen en gezellige theemiddag waarbij men met elkaar kan kaarten, puzzelen en een glaasje drinken

Spelletjesmiddag

Spelletjes bij De Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum. Op woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00, voor jong en oud.

Fietstocht

Fietstocht onder leiding van buurtsportcoach. Start 10.00 uur vanaf WOC Bellefleur, Mackaylaan 11a Naarden. Lengte: max. 35 km. Alleen doorgang bij droog weer. Aanmelden via 035 - 695 31 17.

Schuldhulpmaatje

Spreekuur Schuldhulpmaatje over financiële zaken in De Heul aan de Koekoeklaan 3 te Bussum. Aanvang 18.30 uur.

Bingo

De Schakel aan de Kolonel Verveerstraat (Naarden) houdt weer een bingo. Ook deze keer kunnen er weer mooie prijzen gewonnen worden. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het meespelen kost € 3,50 voor 1 kaart en twee consumpties. Meer kaarten kosten € 2,50 per stuk. Aan het slot van de avond is er nog een loterij. De loten kosten € 0,50 per stuk.

donderdag 18 februari

Open eettafel

Open eettafel bij De Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum. Elke maandag- en donderdagmiddag. Aanvang 17.30 uur. Opgeven via 035 - 693 87 86.

Cursus

Peter van der Brugghen, sociaalgeograaf met Oost-Europa als specialisatie, verzorgt voor de Volksuniversiteit Naarden-Bussum een cursus met de titel 'Wat bezielt Poetin?'. De bijeenkomsten (3x) vinden plaats in De Bibliotheek, Wilhelminaplantsoen 18, Bussum. Aanvang 19.30 uur.

vrijdag 19 februari

Broodje+

Ruimte serveert weer Broodje+ aan de Brinklaan 36a, Bussum rechts naast de Maria(koepel)kerk. Inloop vanaf 17.30 uur met koffie/thee. Van 18.15 tot 19.15 uur bent u welkom voor u een heerlijke broodmaaltijd met soep en een snack.

zaterdag 20 februari

Concert

Concert van de Litouwse meesterpianiste Muza Rubackyte. Locatie: Tindalvilla, Nieuwe 's-Gravelandseweg 21 te Bussum. Aanvang 20.30 uur. Kaarten € 25,- consumpties inbegrepen. Reserveren via www.tindal.nl en info@tindal.nl.

Cursus

Start cursus Kunstenaarsparen in Bellefleur, Mackaylaan 11, Naarden. Aanvang 10.30 uur. Cursus van zes lessen euro 85,-. Opgeven via 035-8884795.

Concert

Meesterpianiste Muza Rubackyte treedt op in de Tindalvilla aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg. Ze speelt het programma 'Double Jeu'. Aanvang 20.30 uur, entree € 25,-. Kaarten te koop op www.tindal.nl.

maandag 22 februari

Yoga

Yoga wordt beoefend van 10.15 – 11.30 uur in wijkcentrum Spieghelwijck, Iepenlaan 354a (Bussum). Yoga geeft veerkracht en nieuwe energie.

Open eettafel

Open eettafel bij De Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum. Elke maandag- en donderdagmiddag. Aanvang 17.30 uur. Opgeven via 035 - 693 87 86.

Beschamende nederlaag BFC

Voetballers spelen slechtste duel tot dusver

BFC kon pas na rust wat terugdoen. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Geen goed voetbal en vooral voor rust geen enkele goede kans. BFC heeft afgelopen weekend een beschamende nederlaag geleden tegen concurrent Amsvorde. De Bussumers verloren met 2-4.

BFC speelde verreweg het slechtste duel tot nu toe: het voetbal was futloos en de Bussumers maakten veel fouten. Amsvorde deed het veel beter. Echt grootse kansen van de Amersfoorters bleven dan wel achterwege, maar de ploeg toonde meer vechtlust en voetbalde een stuk aanvallender. BFC had daar geen antwoord op en kwam halverwege de eerste helft op achterstand te staan. Het had allemaal nog erger gekund: BFC mocht van geluk spreken dat keeper Desmond Ording sterk stond te keepen en de schade voor rust beperkt kon houden.

Met een beperkte achterstand op het scorebord had BFC de hoop na de rust wat terug te kunnen doen. De Bussumers waren dan wel het meest aan de bal, maar maakten wederom te veel fouten. Dat had tot gevolg dat de ploeg nauwelijks voor gevaar kon zorgen. Amsvorde kreeg wel goede kansen. Met een paar snelle counters stond het al snel 0-3 voor de Amersfoorters. Het duel leek daarmee gespeeld, zeker toen BFC'er Dirk Jan Tegel met een rode kaart van het veld moest. BFC kreeg echter toch weer kansen toen ook Amsvorde een rode kaart kreeg. De Bussumers kwamen terug door een benutte strafschop van Dico Knevel en een goal van Tjerk Posthuma. Het laatste sprankje hoop leverde BFC echter geen goed resultaat meer op. Door weer een fout van BFC kon Amsvorde de 2-4 maken, waarmee BFC verslagen was.

BFC staat na afgelopen weekend op een teleurstellende negende plaats van het klassement. De achterstand op de top 3 van het klassement bedraagt na afgelopen weekend zes punten.

Komend weekend speelt BFC tegen Forza Almere, de nummer voorlaatst van het klassement. Een week later wacht het treffen met koploper APWC.

Meer en meer problemen voor voetballers NVC

NAARDEN - De problemen worden groter voor de voetballers van NVC. De Naarders verloren afgelopen van concurrent FC Abcoude (1-0) en hoorden na afloop ook nog eens dat de andere concurrent, FC Weesp, wel gewonnen had. Het wordt daardoor met de week spannender onder aan het klassement van de tweede klasse.

NVC speelde naar behoren en was het meest aan de bal. Echt goede kansen bleven echter achterwege. FC Abcoude had slechts aan één goede kans voldoende om de zege zeker te stellen.

NVC probeerde daarna nog wel wat terug te doen, maar de FC Abcoude-achterhoede kon zonder problemen standhouden. Er waren wel wat kansjes voor de Naarders, maar het ontbrak de ploeg aan geluk.

NVC zakt weg
NVC staat nu op een gedeelde tiende plaats van het klassement. De voorsprong op de nummer laatst bedraagt na afgelopen weekend nog maar twee punten. Elke volgende nederlaag zou kunnen betekenen dat NVC verder wegzakt.

De komende twee weken speelt NVC tegen het sterke Pancratius en Elinkwijk. Een week later volgt het treffen met concurrent FC Weesp. Dan moet er gewonnen worden om kans te houden op klassebehoud.

SDO houdt het lang vol tegen de koploper, maar komt toch tekort

Foto: Johan van der Geest

BUSSUM - Het leek er afgelopen weekend lang op dat SDO zou stunten tegen de ongenaakbare koploper Westlandia. De Bussumers stonden tot de slotfase op een voorsprong, maar verloren alsnog met 1-2.

Vooral voor rust speelde SDO erg sterk en was erg gewaagd aan de koploper. De achterhoede van de Bussumers stond goed en kon voorkomen dat de koploper voor gevaar kon zorgen. Na rust was Westlandia het meest aan de bal, maar SDO zorgde met een reeks snelle counters voor het meeste gevaar. Een van de counters leverde de Bussumse hoofdklasser een treffer op: Gerrit Snijders scoorde na een goede pass van Djoey Dorresteijn. De doelpuntenmaker moest even later echter met rood van het veld na een handsbal. De toegekende strafschop werd knap gered door SDO-keeper Dion Thomas. SDO kon daardoor steeds meer hopen op een stunt tegen de koploper. De slotfase leverde echter toch nog een nederlaag op.

Eerste zege voor voetbalsters

BUSSUM - Het heeft even geduurd, maar de voetbalsters van SDO hebben afgelopen weekend hun eerste zege van het voetbaljaar geboekt. De Bussumse eersteklasser won met 2-0 van de nummer laatst SJC.

SDO startte met wat problemen en kreeg al vroeg een strafschop tegen. SDO-keepster Deborah van Boxtel stopte de penalty echter en behoedde haar ploeg zo voor een achterstand. SDO maakte voor rust wél een doelpunt: Jennifer Neef werd knap weggestuurd en schoot raak.

Na de rust bleef SDO wat rommelen en kon het spel wel beter, maar de ploeg kon wel goed standhouden. Een benutte strafschop van Carolien van Willigenburg zorgde voor de tweede Bussumse treffer en stelde de zege zeker.

AW dendert maar door

BUSSUM - Er moet heel wat gebeuren om de voetballers van Allen Weerbaar nog van de eerste plaats af te houden. De Bussumers boeken de ene zege na de andere. Afgelopen weekend was het weer raak: Ardahanspor werd met 0-6 aan de kant gezet.

Allen Weerbaar moest even op gang komen, maar toen het hek eenmaal van de dam was werd Ardahanspor helemaal zoek gespeeld. De Bussumers staan boven aan het klassement. De voorsprong op de nummer twee, Domstad Majella, bedraagt nu 4 punten. De Utrechters hebben wel al twee duels meer gespeeld. Komend weekend speelt AW tegen het laaggeklasseerde HVC.

SDO langer door met hoofdcoach

BUSSUM - Voetbalclub SDO heeft het contract met hoofdcoach Ivar van Dinteren met een jaar verlengd. Dat maakt de Bussumse voetbalclub onlangs bekend.

Het bestuur van de voetbalclub is zeer tevreden over het werk van de hoofdcoach en de ontwikkeling van de spelersgroep.

Ivar van Dinteren trad een jaar geleden aan als hoofdcoach van de Bussumse voetbalclub. Met de Bussumer aan het roer promoveerde SDO afgelopen voorjaar naar de hoofdklasse en daar presteert het naar behoren. SDO heeft nog een goede kans op klassebehoud.

17 / 24

De hele regio Gooi en Vechtstreek was 17 dagen in crisis, zo blijkt nu pas

Pieter Broertjes had de macht ook in Bussum, Naarden en Muiden

De Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes had voor een paar dagen de macht in de regio. Foto: Bastiaan Miché

GOOISE MEREN – Alle gemeenten in de regio zijn zeventien dagen lang – van 19 oktober tot en met 5 november 2015 - in crisistijd geweest en daarom is toen opgeschaald naar Grip 4. Dat betekent dat in die dagen de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes de macht had.

Broertjes erkende woensdagavond tijdens de Hilversumse raadscommissie dat er eind vorig jaar regionaal is opgeschaald naar Grip 4. Dat was volgens hem nodig vanwege de vluchtelingenopvang in de regio, maar hij heeft nooit misbruik gemaakt van de macht die hij toen had.

Bij een Grip 4-situatie heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio, in dit geval Pieter Broertjes, de touwtjes in handen en niet meer de burgemeesters. Het gaat dan om een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis. Erik van Ouwerkerk van Facebookgroep Liever Iets Minder Vluchtelingen in Hilversum kaartte als inspreker aan dat er op 19 oktober was opgeschaald naar Grip 4 en dat Broertjes toen alle macht in handen had, terwijl van een ramp of crisis niks te merken was.

Burgemeester Pieter Broertjes: 'Ik ben niet de dictator van het Gooi'

In zijn betoog sprak de bezorgde Hilversummer over machtsmisbruik. Broertjes had immers alle ruimte om zijn gang te gaan, was de strekking van zijn verhaal. Tevens gaf hij aan dat de burgemeester de democratie, de volksvertegenwoordigers en daarmee ook de kiezers bewust buitenspel heeft gezet.

Dictator
Dat de voorzitter van de Veiligheidsregio in dit geval de scepter zwaait is formeel gezien correct, zo bevestigde de burgemeester. En voegde daar direct aan toe dat er nimmer sprake is geweest van machtsmisbruik. "Ik ben niet de dictator van het Gooi", zei hij. Broertjes daagde de inspreker uit om met concrete voorbeelden te komen van zijn vermeende machtsmisbruik.

De Hilversumse burgervader antwoordde dat in deze crisistijd alles in gezamenlijkheid met zijn collega's uit de Gooi en Vechtstreek is gegaan. Volgens hem was het een efficiënt middel voor de regio om de vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen in de Klaas Bouthal in Laren, De Fuik in Kortenhoef en ten slotte op Crailo.

Herinneren
Volgens Van Ouwerkerk is Grip 4 tot 1 januari in stand gebleven. Broertjes beweert dat op 5 november is teruggegaan naar Grip 0, zoals dat ook werd aangegeven door het Veiligheidsbestuur. De opvang van vluchtelingen was geregeld. Hij kon zich alleen niet meer herinneren of hij op dat moment ook een document had ondertekend waarin de 'afschaling' was vastgelegd. Dat bleek na een vraag van Karin Walters, raadslid van Hart voor Hilversum.

Na de woordenwisseling met Van Ouwerkerk ging Walters nog even verder met dit onderwerp. Zij wilde onder andere weten van Broertjes waarom de gemeenteraden niet waren geïnformeerd over de inzet van dit zware middel en wanneer hij van plan was iedereen op de hoogte te brengen van wat zich in die periode heeft afgespeeld.

De wet
"Dat ga ik niet doen. Dat is niet nodig, want ik heb niks besloten", antwoordde de burgemeester resoluut. "Het staat in de wet dat u dat moet doen", counterde Walters. Hierop mompelde Broertjes dat hij een 'briefje' zou gaan opstellen naar de gemeenteraden in de regio.

Uit de Historie van Bussum en omgeving
Het is vijf voor twaalf!

Het laaggelegen weiland bij de Huizerweg en de dr. Fred. van Eedenweg zou, wanneer het gedeeltelijk als parkeerterrein wordt ingericht, een groot aantal auto’s kunnen herbergen voor kopers uit de richting Gooise Boer komend.

Wie denkt dat de parkeerproblemen in Bussum van recente datum zijn, heeft het mis. Al veel eerder waren er problemen.

Zo gaf een werkgroep in mei 1969 een brochure uit onder het motto 'Bussum parkeerstad van 't Gooi'. 'Vijf voor twaalf voor de Bussumse ondernemers' luidt de titel. In deze brochure van 24 pagina's met 26 foto's wordt het probleem verwoord en de oplossing aangedragen. Het probleem is dat er steeds meer auto's zijn en dat de 55.000 inwoners van Gooi-Noord met de auto in Bussum willen komen winkelen. Ja, het publiek moet naar Bussum komen, volgens de ondernemers.

Het evenwijdig aan de rijbaan parkeren in parkeerhavens betekent, dat niet het maximale gebruik van de beschikbare ruimte wordt gemaakt. Iets bredere parkeerhavens zouden schuin insteken mogelijk maken.
Slagerij Verkleij, Laarderweg in 1969: leeg; al geruime tijd te koop aangeboden.
Foto: Ingrid Handje

Want winkels, die zijn er zo veel in Bussum. In 1969 zijn er 45 winkels voor aardappelen, groente en fruit, 47 banket- en bakkerszaken, 34 bloemenwinkels, 56 winkels voor kruidenierswaren, 38 slagers, 20 drogisterijen en nog meer dan 200 andere zaken. Maar sluiting van winkels dreigt. Acht foto's illustreren dat. Zorg voor een omslag!

De werkgroep doet zestien suggesties om Bussum voor auto's aantrekkelijk te maken. Daaronder is het advies om geen straten voor auto's af te sluiten. En: Maak van het laaggelegen weiland langs de dr. Fred. van Eedenweg een parkeerterrein; evenzo van het enorme tuin van Mariënburg. Verder: Het terrein tussen het gemeentehuis en de Brediusdam ligt braak. Maak er parkeerterrein van. "Deel het Hema-terrein veel efficiënter in voor parkeren", roepen ze. En tenslotte: "Plaats parkeermeters!".

Klaas Oosterom

Bron: de genoemde brochure waar ook de foto's en onderschriften uit komen.

Van Groen draagt zaak over aan Kwakman

BUSSUM - Ze zorgden 30 jaar lang elke dag voor vers brood en banket, maar later deze maand stoppen ze ermee: bakkersechtpaar Jan en Loes van Groen van de bakkerij aan de Spiegelstraat. De zaak wordt overgenomen door Bakkerij Kwakman en zal worden gerund door Joey Haage en Charlotte Kwakman.

Jan en Loes besloten onlangs te stoppen met het bakkerswerk. "We hebben het jarenlang met heel veel genoegen gedaan. We dachten er al een tijd over om ermee te stoppen. We werken al langer samen met Kwakman en toen we vertelden dat we erover nadachten om de zaak te verkopen, kwam van het één het ander. We weten nu zeker dat de toekomst van onze zaak gewaarborgd wordt", vertelt Jan. Joey en Charlotte staan te trappelen om de zaak over te nemen. "De klanten kunnen ook straks gewoon terecht voor de vertrouwde kwaliteitsproducten. Daar zullen we hard aan werken. Voor ons wordt het een heel avontuur, maar wel heel erg leuk", zegt Charlotte. Jan en Loes zetten op zaterdag 27 februari voor het laatst hun bakkersoven aan, op woensdag 24 februari is de afscheidsreceptie.

Kledingzaak GOOI richt zich voornamelijk op 35+

'Bussum kon wel wat stijl gebruiken' Foto: Yvette Geerts

BUSSUM - Ze heeft er veel zin in, de van oorsprong Bussumse Alexandra van Keller. In september opende ze een nieuwe kledingzaak aan het Veerplein.

De keuze voor Bussum als locatie voor haar kledingzaak GOOI was snel gemaakt. De in Amsterdam wonende Keller kent de omgeving goed en vond dat Bussum wel wat stijl kon gebruiken. Met merken als Closed en Dante 6 wil de onderneemster, die al jarenlang in de textielbranche werkzaam is, vooral mooie eenvoud combineren met stijlvolle luxe.

SolarPartners opent aan Sint Vitusstraat

Opening van kantoor en magazijn.

BUSSUM - SolarPartner heet voortaan SolarPartners. Eigenaren Bart Doornbos en Arjen Wiersema zijn een samenwerking aangegaan en hebben afgelopen vrijdag zowel een nieuw kantoor als een nieuw magazijn geopend aan de Sint Vitusstraat 17.

SolarPartner is geen onbekende in Bussum. Het bedrijf is onder andere bekend van de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. SolarPartners installeert zelf de zonnepanelen en heeft het volledige traject van A tot Z in eigen hand. "Hierdoor hebben we meer controle over het proces en kunnen we de kwaliteit leveren waar we voor staan." Doornbos en Wiersma kennen elkaar al 25 jaar. Ze hebben jarenlang rugby gespeeld voor het eerste team van AAC in Amsterdam. De opening werd vrijdag verzorgd door George de Vries, voormalig captain van het Nederlands team.

Gezin in Bussum met 3 kinderen zoekt een oppas aan huis voor de vrijdag v/a 12.15u tot ca. 18.00u. Niet-rokend, met oppas-ervaring en bij voorkeur met auto. Interesse? Bel: 06-51866278 (laat gerust een vm achter) of mail: mauritskarin@gmail.com

Gewoon in Naarden: foto afdrukservice uit een professioneel foto-vaklab bij u om de hoek. Wij drukken af met de ultra moderne FUJI DL600 en de Epson 11880 zeer hoge kwaliteit. Prijzen zeer scherp, veel maten verkrijgbaar, keuze hoogglans, luster. Nieuwsgierig naar al onze mogelijkheden? En dat zijn er veel zie de site: http://www.fotovakprintnaarden.nl of ga om direct te bestellen naar de link http://afdrukservice.fotovakprintnaarden.nl Fotovakprint Naarden Amsterdamsestraatweg 15d. De werkplaats/showroom is geopend op di-wo en donderdag van 09:00-17:30. Maandag en vrijdag zijn de productie dagen, dan alleen op afspraak. Parkeren is gratis pal voor de deur op eigen terrein, wij verwelkomen u graag. Met vriendelijke groet, Bertine 06-28762763 en Dick 06-51083335

Privélessen Nederlands, Engels, Duits, Frans, Ital. en Spaans. Ervaren docenten
035-6839235

Service & Quality Hondentrimsalon in Naarden. Voor alle hondenrassen. Wassen, knippen, scheren, plukken, ontwollen € 35,- per uur. Bel voor een afspraak: 06-20261762

Gezocht winkelmedewerker met kennis in acquaristiek.
Zie vacature op
www.deboerdierenruiter.nl.

Workshop Kennismaken met mindfulness. Woensdagavondavond 9 maart in Bussum. Kosten 30 euro.
www.mindfulnesspsycholoog.nl

Gezocht voor startersfunctie: fulltime beginnend administratief medewerker (m/v). Mail uw cv naar notaris@
doudevantroostwijk.nl

Grote Loodsverkoop 350 m2 Zondag 21-2 van 12.00-16.00 u. Nijverheidswerf 43 Bussum

Bakkerij Kwakman in Bussum is op zoek naar een gemotiveerde, klantvriendelijke verkoopmedewerker voor de zaterdag. Voor informatie en/ of het maken van een afspraak, stuur een mailtje naar:
bestelling@
bakkerijkwakman.nl.

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Lieve oppasmoeder gezocht (4 dagen/16 uur per week) voor jongen (12) en meisje (9). Rijbewijs gewenst. 06-30518417

ARSU Opleidingen: sterk in de regio voor uw boekhoud- en loonadministratieopleidingen. BKB, BKL, PDB, PDL, MBA en VPS. Leslocatie in Huizen. Ook privé- en examentrainingen. Info: 06-1305 9889 of mail henny@arsu.nl

Goodkinds taxi € 50,- van 't Gooi van/naar Schiphol/Amsterdam. Tel.: 06-26984855

FOURNITUREN - HANDWERKEN MARION IS WEER OPEN AAN DE NIEUWE BRINK 1-3 BUSSUM, SAMEN MET YOUR SELECTIONS .U KUNT TERECHT VOOR NAAIFOURNITUREN HANDWERKEN EN OOK VOOR ONDERHOUD VAN UW NAAI- EN LOCKMACHIENE

VLOOIENMARKT BUSSUM 21 feb. Sporthal de Zandzee, Struikheiweg 14.
www.DonEvents.nl
0294-237320.

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 60,-.
Tel.: 035-8870159

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Wat is echte rust? Ervaar het door yoga. Meer weten? hannahspiegel@gmail.com 06-47858224 of kijk op de website www.yogastudiobussum.nl

Zwangerschapsmassage Kortenhoef. Kom helemaal tot rust met deze heerlijke massage. www.humanbalance.eu.

APPLE HULP De Apple specialist van 't Gooi. meer info:www.digiit.net Reparaties van o.a. MacBook, iMac, iPhone en iPads. Mail of bel:mail@digiit.net/ 06-34071112

Vrouw zoekt werk in de huishouding en strijkwerk etc. 10 jaar ervaring met goede ref. in Naarden-Bussum, Mevr. Hannah. 9 euro p/u. Tel.: 06-31081861

GARAGEBOX TE HUUR centrum Bussum € 125,- per maand
06-53501838

Gezocht: oppas aan huis in Naarden, voor naschoolse opvang. Bel voor interesse
06-27654906

Gevraagd: lieve oppas voor 3 dagen naschoolse opvang, die ook in overleg enige huishoudelijke werkzaamheden wil verrichten. Tel.: 06-46035090.

Cursus Geheugentraining Start van de cursus "Beter omgaan met je geheugen" op woensdagochtend 24 februari. Duur: 7 lessen in Wijkcentrum de Draaikom Huizen Kosten € 42,- Inlichtingen 035-5260066 of info@gildegooinoord.nl

Want zo lief heeft God de
wereld gehad
dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service

Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Gratis feestzaal tot 180 pers. incl. onbeperkt drank v.a. 10,-. Info 06-53319921

Gezocht: oud, antiek speelgoed, treinen, motorfiets, auto etc. Mag ook defect zijn, ook hout en metaal speelgoed.
035-6938689

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak- en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Bootzeilen/dektenten te
koop.
Meer info:
www.dekzeilenspecialist.nl of
bel 06-55771928

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

BUHR ZOEKT BOEDEL uw huis leeg en bezemschoon. Nu de gehele dag contact mogelijk via 06-10566581

Dak4all voor al uw dakwerk met garantie, goed werk en betaalbaar 06-39045434

Krijgt u familie op bezoek?
En hebt u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Te huur: Studio 30 m2 in souterrain gemeubl. incl. G,W,EL. € 525,-. Inl. 035-6935525 / 06-22393323.

Vrijwilligers bieden kortdurende praktische hulp bij u thuis; vervoer, tuin, klusje, bezoekje, boodschap, computerhulp, wandelen etc. Deze hulp is bedoeld voor mensen met een lager inkomen, een beperking of voor mensen die om andere redenen deze hulp nodig hebben. Versa Vrijwillige Thuishulp; 035 6947455 ma-vr ;10-12 uur; vthbussum@versawelzijn.nl; www.versawelzijn.nl/vrijwilligethuishulp