NaarderNieuws

15 mei 2014

NaarderNieuws 15 mei 2014


Raad checkt regio

Veiligheidsregio en Gewest krijgen 3 miljoen als prestaties meetbaar zijn

NAARDEN - De gemeenteraad wil meer grip hebben op wat de Veiligheidsregio en het Gewest Gooi en Vechtstreek doen. Dat bleek bij de behandeling van de begroting van de twee samenwerkingsverbanden vorige week in de gemeenteraad.

De raad keurde woensdag onder voorbehoud de begroting voor 2015 voor de twee regelingen goed. De Veiligheidsregio kost Naarden volgend jaar 900.000 euro, het Gewest 2,2 miljoen euro. Bij elkaar een dikke drie miljoen euro, goed voor dertien procent van de stadsbegroting van 30 miljoen. De twee organisaties voeren voor de gemeente Naarden in regionaal verband een aantal taken uit zoals de brandweer, rampenbestrijding, jeugdzorg en de afvalverwerking.

De raad plaatste een kanttekening bij de drie miljoen euro. In twee amendementen, uit de koker van de nieuwe GroenLinks-fractie, roept de raad de Veiligheidsregio en het Gewest op om dit jaar nog duidelijk te maken welke concrete inhoudelijke doelen in 2015 nagestreefd worden. De gemeenteraad controleert nu jaarlijks of de financiën van de samenwerkingsverbanden op orde zijn, maar via de begroting kan de raad niet goed beoordelen of de organisaties ook hun werk goed doen.

"We stellen als gemeenteraad veel geld beschikbaar maar we zitten ver weg", legt GroenLinks voorman Dries Bartelink uit. "Naarden pompt geld in deze organisaties, maar we kunnen de prestaties niet beoordelen. Het financiële toezicht is inmiddels goed geregeld. Nu maken we de stap naar de inhoudelijke prestaties. We willen van tevoren afspreken wat de doelen zijn en hoe we aan het eind van het jaar het resultaat gaan meten. Nu heeft het Gewest bijvoorbeeld een mooi Innovatieplatform, maar we weten niet wat dat oplevert. We willen als raad meten of zo'n platform werkt."

Reacties
"We presenteren onze prestaties nu al in de begroting", reageert René van der Haagen, directeur bij het Gewest. "Maar geen probleem. We gaan in gesprek met de gemeente Naarden over wat ze precies willen weten." Een woordvoerster van de Veiligheidsregio laat weten: "We willen snel kijken met Naarden hoe we dit 'smart' gaan oplossen. We zijn benieuwd naar waar de behoefte zit."

Groep 6A rent rondjes voor het koraal

Groep 6A van de Calsschool met Simon Verhue in het geel. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Simon Verhue (9) zit in groep zes van de minister Calsschool. Om het koraal bij de Nederlandse Antillen te redden, hield hij vrijdag met zijn klas een sponsorloop.

De 27 leerlingen van groep 6A renden zoveel mogelijk rondjes van 350 meter op het grasveld aan de Graaf Willem de Oudelaan. Buren, familie en vrienden sponsorden de kinderen per rondje of voor een vast bedrag. De opbrengst gaat naar het koraalproject van het Wereld Natuur Fonds.

Simon zelf haalde vrijdag tien rondjes. "Vooral het laatste rondje was heel zwaar. Ik heb er 116 euro mee opgehaald. Maar we weten pas later hoeveel we in totaal hebben opgehaald, want nog niet iedereen had het geld al mee naar school genomen."

Raad wil namen gesloopte boerderijen bewaren

NAARDEN - De namen van de vier Naardense boerderijen die gesloopt zijn voor het nieuwe tracé van de A1-A6, moeten bewaard blijven. Dat heeft de gemeenteraad vorige week besloten.

De raad zou graag zien dat Rijkswaterstaat bruggen en viaducten die op Naardens grondgebied worden gebouwd naar de boerderijen vernoemt. Het gaat om de boerderijen 'Eindegooi', 'Jong Leven', 'Middelweg' en 'Margaretha's Hoeve', die tot voor kort aan de Amsterdamsestraatweg stonden, vlak bij het knooppunt Muiderberg. Rijkswaterstaat heeft de eigenaren uitgekocht, zodat plaats ontstond voor het nieuwe snelwegtracé. Het gemeentebestuur gaat nu met Rijkswaterstaat in gesprek over de naamgeving.

Het initiatief kwam van het CDA. De partij vindt dat 'historische boerderijnamen gekoesterd moeten blijven, net zoals stadse historische namen'. De overige nieuw te bouwen bruggen moeten ook een passende Naardense naam krijgen. De Stichting Vijverberg en het Stadsarchief denken daarover mee.

Nieuwe weg en terras voor jachthaven Naarden

NAARDEN - Jachthaven Naarden krijgt een eigen toegangsweg vanaf de IJsselmeerweg en een nieuwe horecagelegenheid aan het water. De gemeenteraad paste vorige week daartoe het bestemmingsplan aan.

De gemeente wil dat de jachthaven meer toeristen naar Naarden lokt. De jachthaven aan het Gooimeer ligt midden in het Naarderwoonbos en deelt nu de toegangsweg met de bewoners. Door een eigen in- en uitrit aan te leggen kunnen bezoekers van de jachthaven gescheiden worden van het bestemmingsverkeer van het Naarderwoonbos.

Daarnaast wil de gemeente dat er nieuwe horeca komt, met een groot terras aan het water. Het huidige havencafé in het centrale gebouw is verouderd.

3

thuisrestaurants kunnen nog meedoen met Vesting aan Tafel. Lees pagina 5.

Naarden:

*PGN Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistieviering; 12.00 u. Eucharistieviering voor gezinnen, Eerste H. communie; za. 17/05 17.30 u. Eucharistieviering
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. ds. J. Bos; 17.00 u. ds. J. Bos

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie kapelaan M.Sendecki
*RK St. Jozefkerk 10.00 u. Parochianen L. Westgeest; vr. 16/05 16.00 u. Rozenkransgebed
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. H.J. van Dijk
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. mw. ds. H.W. van Beelen H.A.
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. S. de Jong
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. H.A. Samsom; 17.00 u. ds. H.E. Dankers
*Remonstrantse Gemeente N-B 10.30 u. ds. G.A. de Vries
*Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 10.30 u. A. Overdiep
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. Ringdag in Almere
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. ds. W.F. Metzger
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. drs. W.D.C. Durieux
*Het Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Over tijden die voorbij zijn

Foto:

Poort en buurtgenoten van de Sluisstraat tijdens het eeuwfeest der onafhankelijkheid op dinsdag 12 mei 1914. Zo had vrijwel iedere straat zijn eigen poort. Op maandag 11 mei werd de laatste hand gelegd aan deze versieringen en in de avond vergaderde de feestcommissie met al haar buurtcomités in het Hof van Holland in de Kloosterstraat. Majoor G.C.A. Fabius, de secretaris van de commissie, schetste die avond de wijze waarop de feesten zouden moeten verlopen en hoe iedereen daaraan kon meewerken. Woorden van dank werden reeds gesproken, want er was een magistrale hoeveelheid werk verzet. Na afloop van de vergadering was de sfeer voor het bevrijdingsfeest zo optimaal dat die avond al een compacte massa van potentiële feestgangers, arm in arm achter de muziek aan door de Vesting bewoog. Toen bij het slaan van middernacht de langverbeide datum was aangebroken, klonk spontaan het Wilhelmus door de straten. Had de dag van herdenking van de verlossing van Naarden in 1814 nog beter ingewijd kunnen worden?

Meer over dat feest leest u in de jongste aflevering van De Omroeper, het historisch tijdschrift voor Naarden. Een abonnement op het kwartaalblad kost € 17,50 per jaar. Tel. (035) 6946860 of info@stichtingvijverberg.nl en www.stichtingvijverberg.nl.

Weerbericht

Overgang naar droog weer, geleidelijk minder koel
Er komt deze week een einde aan het natte en koele meiweer. De depressie vult op en maakt plaats voor een hogedrukgebied. Dat wordt donderdag/vrijdag boven de Britse eilanden en het Noordzeegebied verwacht. De kans op regen neemt daardoor sterk af. De temperatuur stijgt in het weekeinde naar normale waarden van circa 18 graden. Nadien mogelijk nog iets hoger.

Donderdag en vrijdag
Voor donderdag en vrijdag wordt droog weer verwacht. Het is wisselend bewolkt. Er trekken enkele wolkenvelden over, maar er wordt ook geregeld zonneschijn verwacht. De zwakke tot matige noordenwind houdt het nog vrij koel. Donderdag wordt het 14 à 15 graden, vrijdag 16 à 17 graden. De nachten zijn vrij koud met een minimumtemperatuur van rond 4 graden.

Het weekeinde
Voor het weekeinde wordt een mix van wolkenvelden en enkele zonnige perioden verwacht. De kans op een bui is zaterdag klein, maar wordt zondag iets groter. Zaterdag waait er een matige noordwestenwind. Zondag krimpt de wind naar zuidwest. De nachten zijn minder koud met een minimum rond 8 graden. In de middag stijgt de temperatuur tot circa 18 graden.

Weetje
Het weer in mei kan net zo grillig zijn als in april. Het kan erg koel zijn, maar ook al zomers warm. Mei is met gemiddeld 207 uur wel de zonnigste maand van het jaar. Uitschieter was de recordzonnige mei van 1989 met 331 uur zon. Dat was zelfs ook de zonnigste maand ooit. De warmste meimaanden waren die van 1992 en 2008 met al circa 10 zomerse dagen (25+) .

Wil de Vries en Henk Lanting wethouder af

Tijd voor nieuwe dingen na drie jaar gemeentebestuur

Wil de Vries-Kempes en Henk Lanting worden op hun afcheidsreceptie toegesproken door Joyce Sylvester. Foto: Bob Awick

door Lisa van Dorp

NAARDEN - Naarden nam maandag afscheid van oud-wethouders Wil de Vries-Kempes en Henk Lanting. Na drie jaar in het gemeentebestuur beginnen beiden aan een nieuw hoofdstuk. De Vries-Kempes (GroenLinks) is fulltime terug op haar oude stek bij de Hogeschool van Amsterdam, Henk Lanting (VVD) klust aan zijn tweede huis in Frankrijk.

Leuk, nieuwe dingen?
Lanting: "Ik had bij het afketsen van de GV4-fusie al besloten om niet voor een tweede termijn als wethouder te gaan, maar voor mijn tweede huis. Mijn vrouw en ik willen om en om in Naarden en in Frankrijk wonen."
De Vries-Kempes: "Ik sta er ontspannen in, hoewel ik graag tot de fusie was doorgegaan. Ik werk nu weer 4,5 dag als hoofd van de afdeling Kwaliteit & Accreditatie van de Hogeschool van Amsterdam. Toen ik wethouder was, deed ik dat twee dagen."

'Ik ben zelf ook meer het type regent dan participant'

Waar ben je trots op?
Lanting: "Dat we, met het oog op de fusie, de ambtelijke organisatie hebben ingekrompen en dat die nog steeds goed draait. Dat zegt iets over de kwaliteit en de veerkracht van de mensen."
De Vries-Kempes: "Dat het gelukt is om een omslag te maken in de participatie. Inwoners worden nu in een vroeger stadium betrokken bij de besluitvorming. Er zat een weeffout in het proces: als de gemeente iets van plan was te veranderen in de leefomgeving, werden inwoners daar niet bij betrokken."

Je kunt inwoners ook te veel bij de besluitvorming betrekken, vond een deel van de GroenLinks-fractie bij het Storkdebat. Was dat niet lastig als wethouder?
De Vries-Kempes: "Het is het gemakkelijkst als iedereen het eens is. Maar ik vind het heilzaam om afwegingen die binnen de fractie spelen inzichtelijk te maken in de raadsvergadering. Plannen worden sterker door discussie en tegenspraak: laat maar zien waar de pijn zit."
Lanting: "Bij de VVD wordt de discussie binnenskamers gevoerd en aan de hand daarvan wordt het fractiestandpunt bepaald. Ik ben zelf ook meer het type regent dan participant. Op een gegeven moment moet je als gemeente het algemeen belang ook gewoon uitvoeren."

Dieptepunten?
Lanting: "De stadspromotie duurde me veel te lang. We hebben veel te veel geld uitgegeven aan het maken van een plan in plaats van aan het promoten van de stad. Verder geen decepties."
De Vries-Kempes: "Mijn teleurstelling zit hem in de manier waarop mijn wethouderschap eindigde. Maar ik heb hartverwarmend veel reacties gekregen: bloemen, wijn, e-mails, gesprekken in de winkel. De mensen vonden het heel jammer dat ik het niet heb af kunnen maken. Maar goed, zo is de politiek. De beweegredenen voor de vorming van een coalitie zijn niet altijd rationeel en transparant."

En nu?
Lanting: "Komende maand zit ik in de Bourgogne. We willen de boerderij omtoveren tot een herenhuis met extra kamers. Ik heb net een boytoy gekocht: een zitmaaier. Daarnaast ga ik me bemoeien met de fusie van de drie VVD-fracties in Naarden, Bussum en Muiden."
De Vries-Kempes: "Werken in Amsterdam en op bezoek bij mijn kleindochter Elise. Ik ben net oma geworden. En ik draai actief mee als steunfractielid."

NVC moet naar play-offs

NAARDEN - NVC moet tot op het laatst vechten voor klassebehoud. Door een nederlaag (2-1) afgelopen weekend tegen het Bussumse SDO moeten de Naarders meedoen aan de play-offs.

NVC startte fel en kreeg al snel wat kansen. Na een half uur spelen was het raak voor de zo geplaagde Naarders toen Franklin de Jong kon scoren. Vlak voor rust leken de Naarders de score nog te verdubbelen toen De Jong weer de bal kreeg, op een leeg doel schoot, maar SDO nog net zag redden. Na de rust speelde SDO een stuk beter. Omdat NVC alleen met een zege de play-offs kon ontlopen, speelden de Naarders terughoudend. De ploeg deed er alles aan om de voorsprong vast te houden en vergat aan te vallen. SDO dacht daar anders over en won alsnog. NVC start komend weekend aan de play-offs.

Eerste jeugd- kampioenen bekend

NAARDEN - Met nog een paar weken te spelen in de hockey- en voetbalcompetitie zijn de eerste Naardense kampioenen van het seizoen al bekend.

Bij Hockeyclub Naarden heeft Meisjes MA3 dit weekend officieus het kampioenschap binnengehaald. Het team was ongeslagen en ging dit weekend ook weer met winst van het veld. Van tegenstander Maarssen werd zaterdag met 4-1 gewonnen. "Met nog twee wedstrijden te gaan en met acht punten voorsprong zijn de dames niet meer in te halen voor hun concurrenten", laat manager Jos Schijndel weten. "Een topprestatie."

Voetbal
Ook bij voetbalclub NVC hebben de eerste jeugdteams het kampioenschap alvast gevierd. De A1 werd vorige week kampioen door in een beslissingsduel SCH '44 uit Harmelen met 2-1 te verslaan. Daardoor komt NVC A1 volgend jaar in de Hoofdklasse uit. De D1 deed hetzelfde door met een 6-0 overwinning op Spakenburg ongeslagen kampioen te worden. NVC B1 speelt in komende weken nacompetitie tegen IVV voor promotie naar de vierde divisie.

Mariniers seilen ab van de Grote Kerk

Foto: Gerda Hafkamp

NAARDEN - Tweehonderd jaar geleden, op 12 mei 1814, streken vier Naarders de witte vlag op de kerktoren voor de Nederlandse driekleur. Dat moment kenmerkte de bevrijding van de Fransen.

Tijdens de viering van 200 jaar bevrijding afgelopen zaterdag werd die actie nagespeeld door leden van het Korps Mariniers. Ondanks het feit dat het erg hard waaide, daalden de soldaten soepel de 40 meter hoge toren af.

Mede-organisator André Leijenhorst: "Het was grandioos, ondanks het slechte weer. Stadhuis, Vestingmuseum en kerk zaten de hele dag vol."

Groot schoolpleinorkest speelt Lunet plat

Foto: Bob Awick

Kokosnootdoppen, ballonnen, bierflesjes, slippers, PVC- en steigerbuizen. Zo'n 350 leerlingen van de Godelindeschool gaven er vorige week een concert mee in de Lunet. Judith Toering: "Het was een geweldig spektakel, in het kader van cultuuronderwijs. Het was heel leuk om te zien hoe het Fort der Verbeelding in twee dagen tijd een heel orkest uit de grond stampte. Verrassend hoe je muziek kunt maken met niet-alledaagse materialen. En dat het met elkaar dan ook goed klinkt." Volgende week doet de andere helft van de school mee aan het project.

'Orginele en culinaire manier om je buren te ontmoeten'

Vesting aan tafel gaat vijftiende editie in

De restaurateurs van 2014 ontmoeten elkaar. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Het evenement 'Vesting aan tafel' gaat zijn vijftiende jaar in. Op 21 juni openen een stuk of vijftien thuisrestaurants hun deuren voor mede-Vestingbewoners.

"Een orginele en culinaire manier om je buurt te leren kennen", vertelt een van de huidige initiatiefnemers, Saskia Staartjes. "Het concept is eenvoudig: je geeft je op als restaurant en laat iedereen in de Vesting via een flyer weten wat je gaat koken. Dan ben je een restaurant. Andere Vestingbewoners schrijven zich in om bij je te komen eten. Het is de ideale manier om elkaar te leren kennen en vanaf het eerste begin was het een succes."

Het idee kwam van twee families die vijftien jaar geleden in de Vesting kwamen wonen en hun buren wilden leren kennen. Het werkt nog steeds. Vorige week was er een borrel voor alle mensen die dit jaar koken. Staartjes: "We staan nu op twaalf thuisrestaurants en hebben nog plek voor een paar meer. Het zou mooi zijn als we in dit lustrumjaar ook vijftien eetlocaties hebben." Opgeven kan bij de familie Meijer (6943900), de familie Boertje (6944356) of de familie Vles (6933596).

Barbara Koudijs

Naardense sinds 2006
Organistor van de VestingSprint op 31 mei

Foto:

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik twee leuke banen, ik kan namelijk niet kiezen. Ik doe de marketingcommunicatie bij NU'91, een vakbond voor verpleegkundigen. In mijn andere baan sta ik zelf aan het bed, en dat doe ik al 18 jaar met veel plezier, op de revalidatie-afdeling van Amaris Theodotion."

Wat heb je met roeien?
"Roeibloed zit in de familie. Als klein meisje huppelde ik elk weekend achter mijn vader aan die roeitraining gaf op de Bosbaan. Zelf ben ik begonnen met roeien bij Naarden toen ik 12 was. Mijn echtgenoot en mijn oudste zoon roeien ook, mijn dochter gaat dit jaar beginnen. Mijn vader van 76 coacht veteranenroeiers."

Scullen of boordroeien?
"Absoluut scullen! Ik hou van synchroon roeien, het liefst ook heel hard."

Waarom een VestingSprint?
"Omdat er nog geen wedstrijd zoals de VestingSprint bestaat. De wedstrijd met de handicapverrekening op een sprintbaan is uniek en de prachtige locatie ook."

Welk nieuws uit Naarden volg je?
"Het nieuws rondom het openstellen van de Naardertrekvaart voor de pleziervaart. Het is een belachelijk dure grap, het is voor de natuur niet best, maar ook de rust van omwonenden en ons roeiwater zouden ernstig worden verstoord. Niet doen dus."

Wat zou je doen als je één dag burgemeester van Naarden was?
"Een extra Koningsdag instellen, ik ben dol op dat soort feestjes. De saamhorigheid, de kneuterigheid en het buiten op straat zijn met zijn allen. En ik zou als burgemeester zijnde ook meteen maar even het generaal kinderpardon tekenen."

Waar kunnen we jou 's nachts voor wakker maken?
"Voor mijn moeders overheerlijke draadjesvlees."

Welke poster hing er vroeger boven je bed?
"Prince, The Cure, Doe Maar en Madonna, in die volgorde."

Talenten-jacht NBM op stoom

BUSSUM - De voorbereidingen voor de talentenjacht Naarden Bussum Muiden On Stage zijn in volle gang. Op 24 mei vinden de eerste audities plaats voor lokaal talent in Spant! Organisatoren Kevin van den Berg en Rosanne Bisschop vertellen over de stand van zaken.

Hoeveel aanmeldingen hebben jullie al?
"Al een leuk aantal. Zo is er
bijvoorbeeld een zanger uit Naarden die gaat zingen en dansen tegelijk, een kinderkoor uit Bussum en een volwassen zangeres uit Muiden die zichzelf begeleidt op gitaar. We hopen op minimaal 15 kandidaten per gemeente."

Hoe lopen de voorbereidingen?
"De promotie rondom NBM On Stage is in volle gang. De afgelopen periode hebben wij geprobeerd iedereen op de hoogte te brengen van Naarden-Bussum-Muiden On Stage. De flyers en posters zijn inmiddels op diverse plekken te vinden, in zowel Bussum, Naarden als Muiden. Ook hangen er posters en benaderen we scholen. Daarnaast doen we oproepen in de kranten en bij GooiTV."

Wat verwachten jullie van de audities?
"We verwachten een leuke en afwisselende dag vol met al het talent uit de 3 plaatsen. In Hilversum was er een enorme variatie in acts en we hopen dat dit tijdens de NBM-editie ook het geval is. Alle kandidaten stellen zich op het podium voor aan de jury en treden daarna op. De jury geeft na afloop opbouwend commentaar, waarbij voorop staat dat iedereen met een goed gevoel het podium verlaat. Het leukste is als er ook publiek en fans in de zaal zitten om de kandidaten aan te moedigen. Bezoekers kunnen voor € 4,- aan de kassa polsbandjes kopen als entreebewijs."

Aanmelden kan tot 20 mei via nbmonstage.nl. De auditie mag maximaal drie minuten duren. Een jury kiest welke 8 acts doorgaan naar de finale op 7 juni.

Tanks in de Marktstraat

Foto: Bob Awick

NAARDEN - Als onderdeel van het militair-historisch evenement Bussum Bridgehead rijdt elk jaar de 'Vrijheidstocht' door 't Gooi. Zatermiddag reed de stoet door de Vesting.

Aan de optocht die wat weg heeft van de militaire parades op 5 mei, doen alle verklede Bridgehead-militairen mee. Zo'n 70 oorlogsvoertuigen rijden door de Gooi en Vechtstreek. De tanks, jeeps en andere wagens deden dienst tijdens de Tweede Wereldoorlog, in Indië en in verschillende vredesmissies.

Politie pakt inbrekers

NAARDEN - De politie heeft donderdag een 21-jarige man uit Bussum en een 27-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg aangehouden. Ze reden 's nachts met inbrekerswerktuig door het Naarderwoonbos.

De politie werd gebeld dat er twee mannen rondscharrelden bij de boten aan de Wijkplaats. Het tweetal reed vervolgens in een auto met gedoofde lichten de wijk in. Op de Hoofdgracht hielden agenten de auto aan. De twee inzittenden hadden inbrekerswerktuig bij zich en zijn aangehouden.

Ontknoping formatie na warrige onderhandelingen

VVD praat met D66 parallel aan onderzoek informateur

Het oude college (nog met burgemeester Schoenmaker) wisselt alleen Paul Barneveld in. Foto: Bob Awick

door Jessica de Jong

BUSSUM - De dag na de verkiezingen ging de VVD om tafel met D66, PvdA, GroenLinks, CDA en GOP. Toen wilde D66 ineens niet in het college. De VVD droeg het stokje over aan Hart voor Bussum die opperde een informateur aan te stellen. René Wallenberg ging aan de slag met steun van alle andere partijen. Op de avond dat hij met zijn bevindingen kwam, maakte de VVD bekend een coalitie rond te hebben met D66, GroenLinks en de PvdA.

Het publiek in de raadzaal reageerde dinsdagavond verbaasd op de ontknoping van de coalitie-onderhandelingen. Want hoe kan het dat de VVD, die als grootste partij van Bussum als eerste mocht formeren, er eerst niet uitkwam, vervolgens akkoord ging met het aanstellen van informateur René Wallenburg, nu toch opeens haar eigen coalitie presenteert?

'Het lijkt wel theater. Parallel werd een ander traject opgestart'

D66
De veranderde opstelling van D66 lijkt hierin een belangrijke rol te spelen. Dat D66 uiteindelijk wel in het college gaat, na eerder 'nee' te hebben gezegd, komt volgens fractievoorzitter Loek Schmidt doordat de "verschilpunten op misverstanden berustten". Dat de democraten nu wel meedoen, doen ze "in het belang van Bussum".

Tegelijkertijd met het onderzoek van informateur Wallenberg bleef de VVD doorpraten met D66. René Wallenburg was daarvan op de hoogte, maar besloot er geen melding te maken omdat hij bezig was met zijn eigen taak: het onderzoek naar mogelijke combinaties van partijen om tot een meerderheid in de raad te komen. De snelle komst van de nieuwe coalitie had Wallenberg niet verwacht.
"Het was me bekend dat er wat speelde, maar dat men al zover was, heeft ons allemaal toch nog verrast. VVD, D66, GroenLinks en PvdA hadden beter later bekend kunnen maken dat ze samen verder onderhandelen. Nu ontstaat er weer een hele rel. Maar aan de andere kant is er nu wel een stap gezet om tot een akkoord te komen. Dat was wel het doel."

Zetels in Bussum

De grootste partij is de VVD met vijf zetels. Ook Hart voor Bussum heeft vijf zetels, maar met iets minder stemmen. Dan volgenD66 met vier zetels en de PvdA met drie zetels. GroenLinks, CDA en GOP hebben ieder twee zetels. De nieuwe coalitie van VVD, D66, PvdA enGroenLinks heeft samen veertien van de 23 zetels in de raad: een meerderheid dus, maar geen ruime. Daarom mag het CDA nog aansluiten van de coalitie.

'De oude, gevestigde politiek blijft nu in de voorste gelederen staan'

De VVD was op haar beurt weer verbaasd dat Wallenberg geen melding maakte van het feit dat de liberalen parallel aan zijn onderzoek zelf ook verder onderhandelden met met name D66. "Hierdoor zijn andere partijen onnodig verrast en is de indruk ontstaan van achterkamertjespolitiek", meldden de liberalen vorige week in een persbericht. "De VVD Bussum betreurt dit en is teleurgesteld over het proces. De VVD is voorstander van een transparant coalitieproces."

Oppositie
De grote winnaar van de verkiezingen, Hart voor Bussum, belandt met vijf zetels in de oppositiebanken. Fractievoorzitter Marieke Munneke Smeets laat desgevraagd weten dat het allemaal veel weg heeft van een 'theatershow'. "Ik vind het vooral vervelend dat men niet had laten weten dat er achter de schermen verder werd gepraat. De informateur was unaniem aangesteld en iedereen kon zijn zegje doen, maar parallel werd er dus een ander traject opgestart." Ook verbaast ze zich over haar oude partij D66. "Op 22 april werd nog gezegd dat ze niet mee wilden doen aan een college. Ook zeiden ze voorstander te zijn van een open proces. Maar wat doen ze? Ze duiken de achterkamertjes in en doen nu mee aan de coalitie."

Ook de Gooische Ouderen Partij, die twee zetels heeft behaald, zit in de oppositie. Harry Visser vindt dat het formatieproces 'knullig' is verlopen. "Wij waren niet op de hoogte van wat zich in de achterkamertjes afspeelde. Ik vind het respectloos naar de burgers, die een andere politiek wensten. De VVD had alle andere politieke partijen moeten informeren. René Wallenburg heeft zich nodeloos in het zweet gewerkt, terwijl de raad unaniem achter hem stond toen de informatieopdracht werd verleend. De oude gevestigde politiek blijft nu in de voorste gelederen staan en dat verdient niet de schoonheidsprijs als diezelfde partijen propageren transparant en vernieuwend te zijn."
De GOP noemt D66 een 'onstabiele politieke partij'. Visser voert daar een aantal redenen voor aan. "Pas op de dag van de verkiezingen werd duidelijk dat de fractievoorzitter werd gewisseld. Ook heeft D66 in de openbare vergadering gezegd niet aan een coalitie deel te nemen en nu doet ze dit opeens wel."

Voor het CDA staat de deur nog open om mee te doen aan de nieuwe coalitie. Toch lijkt de kans klein dat de christen-democraten hiervoor zullen kiezen. Fractievoorzitter Lodewijk Zweers laat weten dat hem vooral dwars zit dat het beetje onderlinge vertrouwen nu weg is.
"We zijn bewust uit de eerste coalitieronde gestapt omdat we weinig vernieuwingen zagen. Alle CDA-punten zijn al uit het programma geschrapt. Natuurlijk zullen we er nog over nadenken. In een gedoogconstructie zullen we niet uit de verf komen, daarom is de kans klein dat we ons zullen aansluiten bij deze coalitie."

Heijman tekent pardon

BUSSUM - Net als veel andere burgemeesters steunt ook de burgemeester van Bussum de oproep aan Den Haag om de afgewezen aanvragen voor het kinderpardon te heroverwegen.

De burgemeester doet dat mede na een oproep van Hart voor Bussum, PvdA, GL, GOP en CU.

De afgelopen weken werd bekend dat een groep, goed gewortelde, allochtoonse jeugd terug moet naar het land van herkomst omdat hun aanvraag voor een pardon werd afgewezen.

Wiet-plantage aan Aagje Dekenlaan

BUSSUM - Aan de Aagje Dekenlaan hebben agenten maandag een hennepplantage opgerold. Er wordt nog gezocht naar de teler.

Ter plaatse werden zo'n 225 hennepplanten aangetrkoffen. Daarnaast bleek dat er stroom werd afgetapt. De planten werden dezelfde dag nog afgevoerd. De agenten hebben nog geen mensen kunnen aanhouden. Er wordt nog onderzoek gedaan.

Burenhulp-centrale gestart

BUSSUM - Versa Welzijn lanceert donderdag de burenhulpcentrale in Bussum om 12.00 uur op het marktterrein aan het Wilhelminaplantsoen. Samen met de burgemeester gaat Versa de weekmarkt op om de burenhulpcentrale onder de aandacht te brengen.

De burenhulpcentrale is bedoeld om mensen uit de buurt met elkaar in contact te brengen als er hulp bij iets nodig is voor bijvoorbeeld een klusje in de tuin of een boodschap doen.

Eind avond- vierdaagse bij AW

BUSSUM - De 67ste avondvierdaagse in Bussum en Naarden wordt dit jaar gelopen van 2 tot en met 5 juni. Net als vorig jaar worden de deelnemers op de laatste avond onthaald op het voetbalveld van Allen Weerbaar.

Deelnemers kunnen zich opgeven voor 5, 10 of 15 kilometer. Dit kan tot en met 21 mei via www.a4d-bussum-naarden.nl.

11 / 20

Lokale hapjes en drankjes op streekmarkt Tafel4

Foto: Bob Awick

Van hapjes en drankjes tot handgemaakte kleren: Bussumers konden zaterdag volop lokale producten kopen op de streekmarkt van Tafel4 op het Julianaplein. De streekmarkt werd zaterdag voor de 5e keer gehouden. Hoewel de markt altijd zeer geliefd is, was het nu door de regen niet altijd even druk. De deelnemers hopen dat de eerstvolgende markt in juni wel goed bezocht wordt en dat het weer dan wel meewerkt. Daarna komen er in september en oktober nog markten.

'Doe ook overdag het nachtslot op de deur'

Ex-boef helpt Bussumse buren van bpv

Goed opletten wat je zelf kunt doen. Foto: jessica de jong

BUSSUM - Hoe kun je voorkomen dat je raam wordt opengebroken of je deur wordt geforceerd? Om dat te helpen voorkomen heeft ex-inbreker Willem woensdag met buurtbreventievereniging GeenGedonder.nu een rondje gemaakt door de buurt rondom de Huizerweg.

Lopend door de Bisonlaan en aangrenzende straten ziet Willem overal mogelijkheden om in te breken. "Kliko's kun je echt niet in de tuin laten staan, want dat zijn geweldige opstapjes. Ook te veel groen biedt een mooie schuilplek." Verder ziet hij in één oogopslag wat voor sloten er op de deuren zitten. "Doe ook overdag het nachtslot erop en open alleen je ramen als je zelf thuis bent. Veel inbraken gebeuren 's morgens als de man naar het werk gaat en de vrouw de kinderen even naar school brengt."
Buurtbewoners kunnen behalve hun eigen huis ook dat van de buren in de gaten houden. "Als er veel sociale controle is, dan maak je het een inbreker lastiger. Spreek dus onbekende mensen aan en bel bij verdachte situaties de politie." De bpv merkt dat de bewoners al een stuk alerter worden op verdachte situaties.

Tweetal gezocht voor stelen bankpas

BUSSUM - Voor een al langer lopend onderzoek zoekt de recherche een man en een vrouw. De twee zouden afgelopen december een bejaarde Naarder (79) hebben bestolen van een bankpas en daarmee geld hebben opgenomen.

Het voorval gebeurde afgelopen december aan de Landstraat. De bejaarde man nam geld op. Toen hij het geld pakte, leek er geld op de grond te vallen. De man en de vrouw spraken de Naarder aan en pakten het geld voor hem op. Ondertussen pakte één van de twee snel de bankpas van de man en gaf hem een andere pas terug. De man ontdekte dat later toen bleek dat de onbekende man en vrouw 1500 euro van zijn rekening hadden opgenomen.

Zoektocht
Er wordt nu gezocht naar de man en vrouw. De twee waren tussen de 35 en 45 jaar oud. De man droeg een nette, lange zwarte jas en was wat groter dan de vrouw. De vrouw droeg een hoofddoek.

Jongen op straat beroofd

BUSSUM - Een groepje mannen heeft afgelopen week een Bussumse jongen (15) op straat beroofd. Het voorval gebeurde rond het Willem Bilderdijkpark.

Het slachtoffer reed met 3 anderen op de brug voor het park. Daar werden ze tegengehouden, waarna de daders de jongen dwongen om mee te lopen naar het park. De jongen moest een jas, een telefoon en een portemonnee met geld afstaan. De overvallers sloegen vervolgens op de vlucht, het slachtoffer alarmeerde even later de politie. De recherche doet nu onderzoek naar de zaak. Er wordt gezocht naar 4 lichtgetinte mannen, allemaal rond de 20 jaar oud. De mannen waren rond de 1.80 meter lang en hadden allemaal zwart haar. Bel met tips naar: 0900-8844.

Jeugdronde van Bussum keert weer terug

De ronde werd eerst verreden op het Prinses Margrietplantsoen. Foto: Bob Awick

BUSSUM - De Jeugdronde van Bussum komt weer terug. Over 3 weken wordt weer het startschot geven voor de ronde van GWC De Adelaar.

Het parcours van de jeugdronde gaat nu over de weg rond de oude begraafplaats van Bussum. De route gaat onder andere langs sportcentrum De Zandzee. Aan de Jeugdronde van Bussum doen elk jaar weer vele jonge rennertjes mee. Een jaar geleden moest de jeugdronde op het laatste moment worden afgeblazen. Er waren toen problemen met het parcours.

Bus voor ouderen verwoest

BUSSUM - Een enorme domper voor Versa, het Ouderenfonds, en Bussumse ouderen: een brand heeft de BoodschappenPlusBus woensdagnacht verwoest.

De brand ontstond 's nachts rond twee uur. De bus stond geparkeerd aan de Huizerweg en werd totaal verwoest door het vuur. De brandweer kon de brand wel snel blussen, maar de bus bleek niet meer te redden. De brandweer vermoedt dat de brand veroorzaakt werd door kortsluiting. De bus werd meteen weggesleept.

Met de BoodschappenPlusBus werden ouderen door Versa meegenomen voor dagtochtjes.

Trouwen in een kapel

BUSSUM - Aanstaande echtparen kunnen vanaf nu ook de keuze maken voor de Majellakapel van de NPB-kerk aan de Iepenlaan als trouwlocatie.

De kapel kan vanaf nu geboekt worden. Er kon al getrouwd worden op het gemeentehuis, Fort Werk IV aan de Dr. Abraham Kuyperlaan, Theater Spant! en The Spot.

Aanleg schermen

BUSSUM - De aanleg van de geluidsschermen langs het spoor van Bussum gaat van start. Begin volgend jaar moeten er schermen komen van vier meter hoog over een lengte van 1200 meter tussen de stations Naarden-Bussum en Bussum-Zuid.

Rond augustus en september worden de eerste palen en schermen geplaatst tegen geluidsoverlast.
De aannemer waarschuwt voor overlast, dagelijks wordt er gewerkt van 7.00 tot 18.00 uur.

Werk afgerond

BUSSUM - De aannemer heeft het werk aan de Spijkerstraat en de rest van de buurt afgerond.

De afgelopen maanden werd er ondergronds gewerkt en werd er herbestraat. Eerder werd al de speelplaats van de buurt helemaal aangepakt en heropend. De hele buurt is vanaf nu een 30-km/uur-zone.

Web topvijf

1. Bussumse jongen overvallen
2. Paul Barneveld (VVD) en Elbert Roest (D66) als formateurs aan de slag
3. Nieuwe coalitie van VVD, D66, PvdA en GroenLinks
4. VVD: 'Geen achterkamertjespolitiek'
5. HvB: 'Vergadering over coalitie was theatershow'

15 / 20

17 / 20

18 / 20

19 / 20

20 / 20