NaarderNieuws

2 januari 2019

NaarderNieuws 2 januari 2019


Dit jaar nog beter afval scheiden

GOOISE MEREN Iedereen zal dit jaar nog beter zijn of haar best moeten doen om het afval goed te scheiden. Het GAD heeft grootse plannen om het systeem zo te veranderen dat er straks veel minder restafval overblijft.

In de Gooi en Vechtstreek zit het scheidingspercentage op 55 procent. Landelijk is besloten dat het percentage in het jaar 2020 naar 75 procent moet gaan. Ander feitje: de afgelopen drie jaar is er minder restafval per inwoner geproduceerd. Van 235 kilo per inwoner naar 200 kilo per inwoner. De GAD beheert het afval van 250.000 inwoners. Hun doelstelling is dat het minder moet, namelijk naar 128 kilogram afval per inwoner. Die doelstelling kan alleen gehaald worden als afval beter wordt gescheiden.

Concreet betekent dit dat de grijze bak met daarin het restafval minder vaak wordt opgehaald. Dat betekent dus dat iedereen gedurende de week heel goed moet kijken wat in welke bak gegooid wordt. Met name de groene bak voor groente-, fruit- en restafval moet intensiever worden gebruikt. Het blijkt namelijk dat veel etenswaren nog in de grijze bak worden gegooid. En dat moet anders. Daarom zal de groene container vanaf dit jaar veel vaker geleegd worden en de grijze bak nog maar minimaal. Volgens de GAD worden papier, textiel en glas het best gescheiden. De scheiding van pmd is in opmars.

3

Meter gaat ook snelheid bijhouden

GOOISE MEREN Er komen nieuwe snelheidsmeters te hangen in de gemeente. Deze nieuwe meters gaan niet alleen snelheden meten, maar ook registreren. Hierdoor weet de gemeente precies hoe vaak en waar er te hard wordt gereden.

De snelheidsmeters worden steeds op andere wegen geplaatst. Door snelheden ook te registeren kan de gemeente niet alleen zien hoe vaak er over een bepaalde weg wordt gereden, maar ook hoe hard en vooral ook hoe vaak er te hard wordt gereden.

Analyses daarvan kunnen weer aanleiding zijn voor verdere maatregelen. Registratie van snelheden gaat overigens anoniem. Als er te hard wordt gereden, worden er geen boetes uitgedeeld. Dat mag de gemeente zelf ook niet.

Echt winst

De VVD reageert erg tevreden over de aankoop van de nieuwe snelheidsmeters. Deze partij stelde vragen over de meters. "De borden hebben een remmende werking op de snelheid in de wijken en dragen bij aan de verkeersveiligheid. Maar wij zijn vooral ook blij met de mogelijkheid nu een echt feitelijk beeld te krijgen van de situatie in de straten. Dat is echt winst", zegt VVD-raadslid Mark Marshall.

Winters Oud Valkeveen valt in de smaak

Foto: Bob Awick

NAARDEN Schaatsen, dat kan ook gewoon in Naarden, namelijk op de overdekte schaatsbaan van Oud Valkeveen. Het pretpark is voor het eerst ook in de winter geopend. De mechanische toestellen staan in de winterstand, maar de glijbanen en schommels die doen het altijd. De schaatsbaan is een extra trekker die zeker in de smaak valt.

Meldcode huiselijk geweld aangescherpt

GOOISE MEREN Als ambtenaren het vermoeden hebben dat er ergens sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan gaan ze dat nog sneller en beter melden. De gemeente heeft een aangescherpte meldcode opgesteld.

Tot voor kort hoefde een melding enkel bij hulpverleners te worden gedaan. Nu gaat er ook meteen een melding naar Veilig Thuis, het landelijke meldpunt.

Award

Pippi-Lotte Maessen uit Naarden heeft de Pia Douwes Special Talent Award gewonnen voor haar rol in de musical Shrek.

11

Weerbericht

Mogelijk tijdelijk iets kouder, daarna weer zachter

Sinds de kerst houdt een hardnekkig hogedrukgebied stand boven West-Europa met rustig, meest bewolkt en droog weer. Na de zachte jaarwisseling kan het kortdurend kouder worden. Een hogedrukgebied bij IJsland trekt zuidoostwaarts. De wind draait dan tijdelijk naar noord. Daarna komt een westelijke stroming op gang met toenemende kans op regen en zachter weer.

Donderdag en vrijdag

Donderdag lijkt de kans groot dat het wisselend bewolkt is met nu en dan zon. Daarbij blijft het meest droog al is een bui mogelijk. De wind wordt noordwest en is matig van kracht. De temperatuur ligt rond 5 graden. In de nacht naar vrijdag kan het licht vriezen. Overdag schijnt soms de zon met kans op een lokale bui. Bij een matige noordenwind wordt het 3 à 4 graden.

Het weekeinde

In de nacht naar zaterdag kan het licht vriezen. Er is kans op mist. Overdag kan de zon even schijnen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. Het wordt circa 5 graden. De wind wordt westelijk en neemt iets in kracht toe. De kans is vrij groot dat vanaf zondag een wisselvallige periode van start gaat met een toenemende kans op regen bij een iets stijgende temperatuur.

Weetje

De jaarwisseling verliep zacht en op nieuwjaarsdag werd het 8 à 9 graden. Dat was gelijk aan de temperatuur van een jaar terug. Voor de nieuwjaarsduik was het twee jaar geleden minder aangenaam. Toen werd het maar 2 graden. De jaren 2009 en 2010 startten nog kouder met een maximum rond 0 graden. Tijdens de jaarwisseling van 2009 naar 2010 was het – 7 graden.

Een uitgelezen boek
Van Zinderen Bakker: Het Naardermeer

Foto: Picasa

Het Naardermeer is Nederlands beroemdste meer. Maar dit is het beroemdste boek over het meer. Namelijk dat van Dr. E.M. van Zinderen Bakker. Het boek werd in 1942 door Allert de Lange uitgegeven.

Het was toen de eerste gedegen geologische, historische en botanische studie over Nederlands oudste natuurmonument. Het meer, dat men in 1883-1886 voor de laatste keer geprobeerd heeft droog te malen. Tientallen jaren was dit boek hét standaardwerk over dit meer. Jac. P. Thijsse schreef het voorwoord. Hij schrijft: 'Op enkele tientallen meters afstand van de drukste verkeersweg van Nederland ligt het Naardermeer en de spoorlijn met de hoogste frequentie gaat er midden door'. Deze zin zou ook anno 2019 geschreven kunnen worden.

255 pagina's + 31 pagina's foto's ('van den schrijver') op speciaal fotopapier met 72 afbeeldingen en 25 tekeningen in de tekst.. In redelijke staat. Op de afbeelding een deel van de eendenkooi in 1941.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is
te koop voor € 15. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Met goud het nieuwe jaar in

Toch wel prettig zo'n goede kennis als Mark. Komt steevast met de mooiste vondsten op de proppen. En zeker een paar dagen terug. De lezer kan zich weer vergapen. Een fraaie start voor het nieuwe jaar.

Dat is een ding dat zeker is! Kijk maar naar de foto. U ziet daar een massief gouden ring in schitterende staat, voorzien van een strak geslepen granaat. Kwam tevoorschijn op een van zijn favoriet plekken onder de rook van Utrecht, waar keer op keer weer verbazingwekkende dingen uit de bodem komen. En passant had hij ook nog een zilveren oorlepeltje. Een voorwerp voor de dagelijkse hygiëne van de meer welgestelden. Inderdaad, om het oorsmeer uit te lepelen! Ook nog twee zilveren bezemstuivers van resp. Gelriae (Gelderland) en Frisia (Friesland) waarvan de laatste (1739) helaas in tweeën lag maar de andere redelijk blijkt te zijn. Maar nou even terug op zo'n beetje de mooiste vondst van het jaar, de gouden ring. Uit wat vluchtig onderzoek zou het kunnen gaan om een zogeheten "dopring" versierd met "wybertjes" achtige ruitmotieven. Van binnen is de ring voorzien van toch wel duidelijke keuren, met name het Amsterdamse stadskeur. Verder een hoofdletter "F" in sierlijke vorm en mogelijk een jaarletter, hoewel ik eerder denk aan een makerskeur. De ring zal ergens rond 1700 kunnen dateren, maar dit blijft voorlopig gissen. In totaal zijn er vier keurstempels te ontdekken. Moet goed te doen zijn. Ik sluit af met een sterktegroet voor mijn zoon Marcel! Straks ook goud voor jou!

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 uur ds. L.J.Th. Heuvelman; Naarderheem 10.30 uur ds. B. den Butter
*RK St. Vituskerk 09.30 uur Eucharistie pastoor M.Costa; za. 05/01 17.30 uur Eucharistie pastoor C. Fabril
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 uur en 17.00 uur ds. A. Hoekman

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 uur Eucharistie pastoor C. Fabril
*PGB Oost-Centrum Verlosserkerk 10.00 uur ds. N.W. den Bok
*PGB West Spieghelkerk 10.30 uur ds. M. de Leeuw
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 uur ds. H.F. Klok en 17.00 uur ds. L.W. van de Sluijs
*Remonstranten N-B 10.30 uur dr. H.J. Siebrand
*Vrijzinnigen N-B 10.30 uur ds. P.J.C. Korver
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 uur Ochtendgebed, Nieuwjaar begroeting
*Evangelisch-Lutherse Gemeente 10.00 uur ds. W.F. Metzger Nieuwjaarsreceptie
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur drs. W. Zijlstra
*Apostolisch Genootschap 09.30 uur Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 uur Mensenwijdingsdienst en 11.15 uur Kinderdienst

Vanaf 2 januari zendt GooiTV
de volgende programma's uit:

- Een bijzonder nieuwjaars-
programma.
- Een productie van PienTV. PienTV inspireert, schudt wakker en geeft een goed gevoel. PienTV gaat op bezoek bij de Dromendokter, deel 2.

Verschillende soorten afval scheiden zorgen voor minder restafval

Afval scheiden is goed voor het milieu

De GAD gaat vanaf dinsdag 1 januari de inzamelfrequentie van de groene, oranje en grijze containers aanpassen om de afvalscheiding beter te bevorderen.

Inger van Gelderen staat bij de verschillende afvalbakken. Foto: Bob Awick

Vervolg van de voorpagina

Het nadeel van het restafval is dat het verbrand wordt

GOOISE MEREN De GAD heeft de opdracht gekregen om meer afval te scheiden en minder restafval te creëren. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben de inwoners van Gooise Meren nu vier containers zodat afval goed gescheiden kan worden wat beter is voor het milieu.

Inger van Gelderen, beleidsadviseur van de Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst in Bussum vertelt waarom scheiden van afval nodig is: "Afval scheiden is goed voor het milieu, materialen worden gerecycled en dat bespaart op nieuwe grondstoffen. Het restafval wordt verbrand en dat is niet goed voor het milieu. Ook weten we dat er in de grijze container toch vaak voedselresten, schillen, koffiepads, vleeswaren en pasta met saus in belanden, omdat inwoners vinden dat het gaat stinken in de groene container, vooral in de zomer. Dat is jammer van die etensresten want die worden dan ook verbrand in niet verwerkt naar biogas en compost. Als iedereen het huishoudelijk afval goed scheidt, hou je vanzelf minder restafval over. De grijze container wordt daarom één keer in de drie weken geleegd. Voor de groene container komen we tussen maart en november elke week langs en in december, januari en februari is er minder tuinafval, door de lagere temperatuur minder stank en wordt de container om de week geleegd." Inger vertelt dat met het ophalen van textiel ook iets is veranderd. "We blijven het huis-aan-huis ophalen alleen geen vijf maar vier keer per jaar. Inwoners krijgen geen zak meer, maar stickers die ze zelf op een zak kunnen plakken."
Waar de GAD ook mee bezig is, is de uitbreiding van ondergrondse containers. "Er zijn inmiddels 150 ondergrondse containers geplaatst in de Vesting van Naarden, centrum en bij hoogbouw in Hilversum, Huizen, Laren, Blaricum en Weesp. Vorig jaar waren er alleen containers voor de zwarte vuilniszakken en met de nieuwe ondergrondse containers voor pmd, groen, papier, glas en restafval wordt het afval nu ook gescheiden. In de Vesting en de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum worden er geen vuilniszakken meer opgehaald, maar kan men het huisvuil gescheiden in de ondergrondse containers deponeren." In het centrum van Hilversum en Weesp zijn we bezig en in Huizen. Laren en Blaricum staan voor 80 procent deze containers al. Voor Gooise Meren worden de plannen nu gemaakt."
Is het niet beter en makkelijker om alles in een container te doen en dat het bij een scheidingsstation gescheiden wordt? "Als je in een container al het afval doet, kun je dat niet meer milieuvriendelijk hergebruiken. Je kunt er geen biogas en compost van maken omdat er dan bijvoorbeeld plastic tussen het groenafval zit. Ook het papier kun je niet meer hergebruiken omdat het dan vies en nat is. Wij kiezen dus bewust voor bronscheiding zodat thuis het afval in de juiste containers terecht komt en hergebruikt wordt."

Karin Kos aan de slag als directeur GNR

'Mensgerichte manager met kennis van en passie voor de natuur'

Karin Kos is de nieuwe directeur-rentmeester van het GNR. Foto: Goois Natuurreservaat/Bart Siebelink

GOOISE MEREN De Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) heeft vanaf 14 januari een nieuwe directeur-rentmeester. Karin Kos neemt dan het stokje over van Karen Heerschop, die bijna drie jaar lang deze functie bekleedde.

Het is tijd voor Karin Heerschop om de leiding over te dragen

De afgelopen jaren is er veel gebeurd binnen het GNR. Zo is het bestuur hervormd, de financiële positie van het Goois Natuurreservaat structureel verbeterd, de profileringsstrategie neergezet en is er een start gemaakt met brede fondsenwerving. Nu ook de reorganisatie is afgerond treedt er een nieuwe fase in. En dus is het tijd voor Heerschop om de leiding over te dragen. Karin Kos (1960) is geboren en getogen in 't Gooi. Na haar studie biologie werkte zij een aantal jaar in het voortgezet onderwijs. Voor de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN is zij uitgezonden geweest naar Zambia, Malawi en Madagascar. Aansluitend heeft zij gewerkt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome, voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij in Den Haag en voor Rijkswaterstaat. Bij Rijkswaterstaat was zij onder andere directeur Communicatie en Strategie. Het GNR heeft de opdracht om de rijke Gooise natuur 'ten eeuwigen dage' te beschermen, zodat mensen ervan kunnen blijven genieten. "Wij hebben in Karin Kos de mensgerichte manager met kennis van en passie voor de natuur en verbondenheid met het mooie groene Gooi gevonden om deze opdracht samen met de medewerkers, de vrijwilligers en het bestuur uit te voeren", zegt bestuursvoorzitter Kees-Jan Dosker. Hij bedankt daarbij Karen Heerschop: "Zij heeft een grote rol gespeeld in het uitzetten van een heldere koers voor het GNR om als eigentijdse en zelfstandige organisatie in verbondenheid met de omgeving haar toekomst tegemoet te gaan."

Ed de Jonge

68 jaar, getrouwd, woont in Naarden, is gepensioneerd rechercheur en nu wijnhandelaar bij Ruijsdael Wijnen in Naarden.

Bob Awick Foto: Bob Awick

Waar ben je druk mee?
"Ik maak me zorgen over de verloedering van de samenleving."

Waar in Gooise Meren kom je graag?
"Kijk om je heen. Er zijn prachtige plekken in zowel de Vesting van Naarden als in Muiderberg en Muiden."

Wat weten de meeste mensen niet van jou?
"Dat ik emotioneel kan worden van prachtige muziek."

Als je een dag de burgemeester was, waar zou jij je dan voor inzetten?
"Om Naarden-Vesting als werelderfgoed de uitstraling te geven die het verdient."

Met wie wil je een goed gesprek en waar gaat dat dan over?
"Met minister-president Mark Rutte om onderwerpen zoals 'normen en waarden' en ‘eenzaamheid onder ouderen’ te bespreken."

Wat zou je doen met 100 euro?
"Kaarten kopen voor voorstellingen in deMess in Naarden."

En met één miljoen?
"Een ruime gift geven voor de bestrijding van dierenleed en mijn droom weer nieuw leven inblazen met het mooiste en gezelligste wijnlokaal van Nederland."

Waar droom je nog van?
"Ja, waar droom ik van. Ik droom van een nieuw jaar zonder spanningen."

Waar mogen ze je voor wakker maken?
"Voor een Brabants worstenbroodje met een glas topbordeaux."

Een ideale vrije dag?
"Ik luister graag naar muziek en naar mensen. En ik kijk graag Netflix."

Klacht tegen wethouder Jan Franx

GOOISE MEREN Michael van de Kuit, de ondernemer achter Speelpark Oud Valkeveen en Golfbaan Naarderbos, heeft afgelopen september een officiële klacht ingediend tegen wethouder Jan Franx (VVD).

Dat blijkt uit de tussentijdse stand van zaken-update over de kwestie Oud Valkeveen aan de gemeenteraad.

De klacht komt omdat Van de Kuit twijfelt aan de integriteit van Franx. Volgens hem pakt de gemeente hem terug met het niet verlenen van vergunningen sinds de invoering van de vermakelijkhedenretributie mislukte, na fel protest van het speelpark. De gemeente ontkent dat overigens stellig. Vanwege de klacht laat de gemeente wel een integriteitsonderzoek doen. Franx zegt het volste vertrouwen te hebben dat dat goed komt.

Brand aan Nikkelstraat snel onder controle

Foto: Bob Awick

NAARDEN Er heeft zondagmiddag kort een brand gewoed op het dak van een bedrijfspand aan de Nikkelstraat. De brand werd even voor drie uur gemeld. Al snel was er een grote rookontwikkeling. Er werd dan ook groot alarm geslagen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Om tien over drie werd het sein brand meester gegeven. Er raakte niemand gewond.

Stralende gezichten op ijsbaan

Baan lekker vol mensen die plezier maken.

BUSSUM De organisatie van Bussum op IJs heeft deze kerstvakantie weer heel veel kinderen, tieners, ouders én grootouders op het ijs mogen ontvangen. Men kan dan ook met recht spreken van een succes.

De hele kerstvakantie was het dikke pret met heel veel activiteiten. Zo was er kabouterschaatsen voor de kleine kinderen, was er een 3-daagse schaatscursus voor grotere kinderen en konden anderen meedoen aan wedstrijdjes zoals ijshockey en curling. Ook in de bar was het erg gezellig met bijvoorbeeld muziek, karaoke, bingo en een lezing van bergbeklimmer Wilco Dekker. De nodige hapjes en drankje gingen goed naar binnen.

Bussumse IJsbaan laat zich dit jaar van haar meest veelzijdige kant zien

Bezoek van zangers uit het tv-programma House of Talent.
Zelfs met rolstoel op het ijs.

Op de ijsbaan werd erg gelachen door ouderen van de Zonnebloem die met rolstoel en al het ijs op gingen. Maar er werden ook fietsen op het ijs gezien. Gedanst werd er op de discoavond en bij het festival IJstijd waarbij het team van 100% NL Freestyle Ice Skating Tour een demonstratie gaf.

Zelfs de zangeres van het tv-programma House of Talent werd gezien in Bussum. Kortom; Bussum op IJs heeft haar meest veelzijdige kant laten zien. Het feest op de schaatsbaan gaat nog door tot en met 6 januari.

'Toen ik mijn naam hoorde op het podium, was ik helemaal verbijsterd'

Pippi-Lotte Maessen uit Naarden wint de Pia Douwes Special Talent Award

Pippi-Lotte Maessen won de award voor haar rol als Fiona in de musical Shrek.

NAARDEN Pippi-Lotte Maessen heeft de Pia Douwes Special Talent Award gewonnen voor haar rol van Fiona in de musical Shrek tijdens het Amateur Musical Gala in Rotterdam.

'Wilde ik van zingen mijn beroep maken of toch studeren'

De Naardense speelt de vervloekte Fiona, die elke nacht verandert in een Oger, maar blijft voor altijd mooi als zij haar ware liefde treft. "Deze vloek maakt Fiona enorm leuk om te spelen", vertelt Pippi-Lotte. "Het is namelijk een prinses met twee verschillende kanten. Ik mag elke keer schakelen tussen de prinses die je uit de sprookjesboeken kent en de ietwat lompe Oger. Dat zorgt voor hilarische momenten."
Pippi-Lotte zingt al haar hele leven. "Ik ben rond mijn zesde jaar begonnen met mijn eerste musicallessen en ik wilde eigenlijk meteen op zangles. Maar dat kon toen niet want mijn stem was nog niet ontwikkeld. Toen ik naar de middelbare school ging, ben ik rond mijn vijftiende jaar begonnen met zanglessen." Ze heeft zich altijd afgevraagd of ze van zingen haar beroep wilde maken of toch studeren. "Toen ik in de zesde klas zat, moest ik een keuze maken voor een studie. En heb toen toch voor studeren gekozen en ben ik de studie Levensmiddelentechnologie in Wageningen gaan doen."
Toch ging het opgegeven moment bij Pippi-Lotte weer kriebelen en heeft ze meegedaan aan de zoektocht van K3. "Ik wilde graag de nieuwe K3 worden en heb toen, een auditie gedaan voor 'K3 zoekt K3'. Ik ben het niet geworden maar, nu ik erop terug kijk, was dat de juiste beslissing want ik was toen ook nog te jong voor zo'n carrière." Vier jaar geleden sloot Pippi-Lotte zich aan bij musicalvereniging Sempre Sereno in Wageningen en mocht dit jaar de hoofdrol van Fiona in de musical Shrek spelen. "Het was een druk jaar voor me. Naast mijn studie moest ik ook vaak repeteren wat voor mij nieuw was, maar ontzettend leuk om te doen. Ik had nog nooit zo intensief met een regisseuse en musicalleider samengewerkt en je leert zoveel van elkaar. Ik moest nu met teksten aan het werk en natuurlijk ook met de ezel en Shrek. Ik kreeg er veel voor terug en dat maakte het heel leuk en interessant."
Pippi-Lotte vertelt enthousiast dat ze nooit had gedacht dat ze de Special Talent Award voor haar rol van Fiona zou winnen. "Ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat ik überhaupt de nominatie zou krijgen. Toen we met z'n allen op het podium stonden tijdens het Amateur Musical Gala en ik mijn naam hoorde, was ik verbijsterd. Ik kon alleen nog maar glimlachen en bevatte niet dat het waar was dat ik de award had gewonnen. Wat op mij ook een grote indruk heeft gemaakt, waren de mooie en lieve woorden van Pia Douwes waarom ik deze prijs gewonnen heb. Die woorden gaan de hele tijd nog door mijn hoofd heen." De prijs houdt in dat ik van Pia Douwes een masterclass krijg en we aan een aantal nummers gaan werken."

Koptisch-Orthodoxe dienst in de voormalige Jozefkerk

De mis in de Koptische Kerk in Bussum.

BUSSUM De voormalige Jozefkerk is sinds juni in gebruik als Koptische kerk. Het Koptisch geloof vond zijn oorsprong in Egypte en is één van de oudste christelijke geloofsgemeenschappen.

'We zeggen altijd dat het haar de kroon is van de vrouw'

In 1985 kregen de Kopten hun eerste kerk in Amsterdam-Noord en inmiddels zijn er Koptische kerken door het hele land. In de Achterhoek is ook een klooster. Irini Sorial, woordvoerster van de Koptisch-Orthodoxe Kerken in Nederland, vertelt dat de Koptisch-Orthodoxe Kerk in 451 is ontstaan in Egypte. Zij geloven dat God bestaat uit drie heilige personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. 'We geloven dat het geloof naar Egypte is gebracht door St. Marcus de Evangelist. Hij is onze grote voorloper en de eerste paus. We hebben momenteel nog steeds onze eigen paus en dat is Paus Theodorus II."
In de Koptische kerk wordt gebruikgemaakt van iconen; afbeeldingen van Maria, Jezus en heiligen. De mis lijkt in veel opzichten op de Rooms-Katholieke kerk maar duurt langer en niet iedereen is vanaf het begin aanwezig. "Onze liturgie is altijd langer en dat heeft te maken met het aantal gebeden van de dienst." De Jozefkerk is nog maar kort in gebruik en daarom ontbreekt nog de iconostase. Dat is een wand die samengesteld is uit verschillende iconen. De iconostase schermt de ruimte af bij de altaarruimte voor de blikken van de gewone gelovigen. De altaarruimte, het 'allerheiligste', mag enkel door de priester, diaken en altaardienaar worden betreden. De vrouwen die de kerk bezoeken hebben hun hoofd bedekt. Dat is een teken van respect. We zeggen altijd dat het haar de kroon is van de vrouw. Dat is je schoonheid en daar zit je kracht in. Je kunt bijvoorbeeld niet de koning ontmoeten met je 'eigen kroon' op dus daarom wordt ons haar bedekt. In de kerk gebruiken we ook doekjes omdat het zo kostbaar is en dan bedoelen we het lichaam en het bloed van Christus. We mogen dat zelf niet aanraken. Dat mag alleen de priester en een gewijd iemand om het te beschermen. Mocht er bijvoorbeeld iets uit je mond komen door een niesbui dan is er dus de bescherming door de doekjes. En ook moeten de schoenen uit als je de kerk ingaat. Dit is uit respect want je bevindt je op heilige grond." De Rooms-Katholieke gelovigen kennen een vaste periode. De Kopten hebben meerdere periodes en dan wordt er veganistisch gegeten. "Er zijn gelegenheden waar we bij stil staan zoals Pasen, kerst en de Maria Tenhemelopneming en dat doen we door ons te onthouden van eten en materiële zaken. Vaak leidt het ons af van het spirituele pad en daarom vasten we. Wij vieren kerst altijd later, namelijk op 7 januari."

'Huisvesting en wonen zijn mijn grootste uitdagingen'

Nico Schimmel is een paar weken wethouder en vindt het bijzonder dat hij gevraagd is. De Bussumer heeft een aantal zaken op zijn bordje liggen waar hij erg mee begaan is, zoals het Bussumse centrum, ontwikkeling Scapino-terrein en inrichting Raadshuisplein en Mariënburg. De kersverse wethouder wil dit oppakken met bewoners, ondernemers en jongeren. Burgerparticipatie is belangrijk en Schimmel hoopt dat bewoners mee willen denken en praten.

De kersverse wethouder Nico Schimmel. Foto: Bob Awick

Hoe vindt u het om nu al wethouder te zijn?
"Voor mij is het bijzonder dat ik gevraagd ben om wethouder te worden. Mijn idee was om vier jaar raadslid te zijn bij Hart van BNM en dan eventueel wethouder. Mijn politieke carrière is opeens heel anders gelopen en ik ben er trots op dat ik dit mag doen. Ik ben lid geworden van een politieke partij omdat ik vond dat de gemeente bepaalde zaken beter zou moeten aanpakken. Daarnaast vind ik dat een inwoner zich moet inzetten voor het algemeen belang; dat kan bij een voetbalclub of muziekvereniging, als vrijwilliger bij de brandweer of door lid te worden van een politieke partij. Ik vond het tijd worden om mee te gaan praten en denken over wat er speelt en gaat gebeuren in de gemeente Gooise Meren. Uit ervaring weet ik dat alle partijen openstaan voor nieuwe leden, dus kom gerust een keer langs. Ik sta ook altijd open voor allerlei vragen. Wat ook heel fijn is, is de prettige sfeer in het gemeentehuis en dat ik goed word bijgestaan door mijn ambtenaren, mijn collega-wethouders en niet te vergeten onze burgemeester. Dat is zeker een goede basis om veel te bereiken."

Wat is uw grootste uitdaging?
"Ik ga over verkeer, vervoer, parkeren, volkshuisvesting en het centrum van Bussum met de projecten Scapino/Nieuwe Brink, Mariënburg, gebouw De Vonk en het Raadhuisplein. Voor mij is huisvesting en wonen de grootste uitdaging en belangrijk omdat dit onderwerp inwoners direct raakt. Dat doen parkeren en vervoer natuurlijk ook, maar dat is toch van een ander niveau. In Gooise Meren is een enorme druk op de woningmarkt in alle segmenten. Waar ik me hard voor wil maken, zijn de sociale woningen. Het gaat dan om de financieel zwakkere en kwetsbare inwoners, want voor hen is het heel moeilijk om aan een woning te komen omdat er een groot tekort is. We werken samen met woningcoöperaties en kijken gezamenlijk op welke locaties in Gooise Meren het mogelijk is om deze woningen te bouwen. We zijn nu bezig met het project op de Borgronden waar we veertig sociale woningen willen laten bouwen. Ook kijken we naar locaties zoals Bredius in Muiden en Crailo."

Is er al meer bekend over het Raadhuisplein?
"Ik wilde het Raadhuisplein graag in mijn portefeuille hebben omdat ik, als echte Bussumer, het belangrijk vind dat dit plein goed aangepakt wordt. Het plein voor het gemeentehuis bestaat nu alleen maar uit stenen en is moeilijk toegankelijk voor mindervalide mensen. Er zijn rond de veertig mensen die zich hebben aangemeld om mee te praten over het project: het plein en de voor- en zijkanten van het gemeentehuis. Het is een gemêleerd gezelschap van ondernemers, bewoners en ook jongeren. De jongeren hebben aangegeven dat ze graag een pannaveldje willen en een plek waar ze rustig kunnen chillen. Ze hebben een rapfilmpje gemaakt en gepresenteerd aan het gezelschap. Het filmpje is te zien op de site van Stad Gooi. Rond de zomer willen we dit plan presenteren. Wat ook belangrijk is, is dat het plein meer verbinding krijgt met het centrum zodat we beide plekken kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld evenementen en festivals. Ook worden de Veerstraat en Brinklaan aangepakt, maar dat is nog in ontwikkeling. Het moet toegankelijker en aantrekkelijker worden op het gebied van ondernemen, verkeer, wonen en verblijven. Daarom vindt het college dat op het Scapino-terrein geen supermarkt moet komen, maar woningen. Daarover gaan we het gesprek aan met de eigenaar van het terrein en betrokken inwoners. We willen het ook aantrekkelijker maken om op de fiets naar het centrum te komen en we gaan kijken hoe we de parkeergarages kunnen updaten. Het moet allemaal duidelijker worden, want het centrum van Bussum heeft wel een regiofunctie."

'Voor mij is het bijzonder dat ik nu al gevraagd ben om wethouder te worden'

En over Mariënburg?
"Het is één van de mooiste gebouwen van Bussum en is gekocht door een projectontwikkelaar. Het gebouw mag niet gesloopt worden, want het heeft een monumentenstatus. Gedacht wordt aan een aantrekkelijke combinatie van woningen, winkels en recreatie. Het grote grasveld moet een openbaar verblijfsgebied worden, zodat iedereen daar kan genieten van de omgeving."
Hoe gaat u de achterlaatlocaties van verschillende scholen aanpakken?
"Het gaat om de Emmaschool aan de Slochterenlaan en in Muiderberg gaan de Oranje Nassaulschool en Vinkenbaan samen, dus blijft er een gebouw over. Ik ga ervan uit dat er op die plekken woningen komen, maar dat doen we niet zonder de participatie van bewoners. Over dit onderwerp wordt hoogstwaarschijnlijk volgend jaar meer bekendgemaakt."

U bent al 25 jaar eigenaar van de Gooische Muziekschool, samen met uw broer Coen. Mist u de muziekschool?
"De muziekschool mis ik zeker en dan vooral de leerlingen. Elke week gaf ik les aan zo'n 300 kinderen en ik heb met ze afgesproken dat ik zeker langskom en bij de uitvoeringen kom kijken. Wel blijf ik dirigent op de donderdagavond, want zonder muziek kan ik niet leven."

Rond de veertig mensen praten mee over de herinrichting van het Raadhuisplein

Wat is uw favoriete plek in Bussum?
"Ik vind veel plekken geweldig zoals de hei en Heidezicht, Mariënburg, Spant! en Fier. Het is daarom een moeilijke vraag, maar mijn favoriete plek is dan toch thuis met mijn vrouw en dochters. Ik ben veel van huis en kan thuis mezelf zijn."

'De klant staat bij ons altijd voorop'

Grotenhuis Installatie Buro in Bussum bestaat honderd jaar

Peter Heerschop is de eigenaar van Grotenhuis Installatie Buro. Foto: Bob Awick

BUSSUM Grotenhuis Installatie Buro is in december 1918 begonnen aan de Spiegelstraat en zit er na honderd jaar nog steeds, maar wel met een andere eigenaar en dat is Peter Heerschop. "Ik heb het bedrijf op 1 januari 2009 overgenomen van Fred Grotenhuis."

'Met vragen over allerlei zaken kun je contact met ons opnemen'

Peter (54) vertelt dat de vader van Fred, Gerrit, het bedrijf is begonnen, maar helaas op jonge leeftijd is overleden. "Gerrit werkte in 1908 bij Piet Kok en is in 1918 het bedrijf begonnen. Freds moeder heeft een aantal jaren het bedrijf draaiende gehouden totdat Fred zijn diploma's had gehaald en oud genoeg was om het over te nemen en dat was in 1965. En Fred werkt hier, op zijn 71ste jaar, nog steeds halve dagen." Peter is bij het bedrijf begonnen op 1 maart 1995 als monteur en daarna bedrijfsleider. "Daarvoor was ik tien jaar en tien maanden beroepsmilitair bij de Genie van de Koninklijke Landmacht. Ik wist na mijn middelbare school niet exact wat ik wilde gaan doen en kwam een advertentie over de Koninklijke Landmacht tegen. Ik heb gesolliciteerd en werd aangenomen. De Genie zijn de bouwvakkers van Defensie en ik heb verschillende functies uitgevoerd. De laatste jaren was ik werkzaam op de opleidingsschool Bouwtechniek en heb verschillende opleidingen gegeven. Ook heb ik zelf de 4-jarige opleiding voor elektrotechniek gevolgd. Ik ben bij Defensie gestopt en ben gaan werken bij Grotenhuis, heb mijn opleiding afgemaakt en mijn diploma gehaald. Na veertien jaar heeft Fred mij gevraagd of ik zijn bedrijf over wilde nemen. Ik heb het eerst met mijn ouders besproken, die eigenaar waren van Doeland Heerschop aan de Laarderweg. Met elkaar hebben we alles besproken, de knoop doorgehakt en aan Fred verteld dat ik het bedrijf graag wilde overnemen." Bij Grotenhuis Installatie Buro kun je terecht voor elektrische installaties, telefoon en kleine netwerken, gas, water en sanitair, aanleg en onderhoud van cv-installaties, lood-, zink- en dakwerken, duurzame energie en woningkeuring. "Een woningkeuring kunnen we doen als mensen een woning kopen. Vaak doen ze alleen een bouwkundig rapport, maar bij onze keuring kijken we of bijvoorbeeld de gasleiding niet lekt en of de elektrische installatie voldoet aan de voorwaarden." Ook is het bedrijf met duurzaamheid bezig. "Dat is nog niet zo makkelijk voor sommige inwoners. Ik ben zelf verhuisd naar een nieuwbouwwoning en heb een warmtepomp en zonnepanelen geplaatst zodat ik kan ervaren hoe het werkt en in september kan ik zien of de meter op nul staat en het rendement heeft opgeleverd. Maar als je een oude woning uit bijvoorbeeld de jaren 30 hebt, dan is het plaatsen van een warmtepomp niet vanzelfsprekend. Zo'n woning heeft een natuurlijke ventilatie door kieren en gaten en daardoor vliegt de warmte het huis uit en krijg je je woning niet op temperatuur door een warmtepomp. Als je een warmtepomp wilt aanschaffen, moet je eerst je huis laten isoleren en goed ventileren, anders krijg je vocht en schimmel. Je kunt ook denken aan een combinatie van ketel en warmtepomp: een hybride. De warmtepomp verwarmt je huis en als die tekortschiet, neemt de ketel het over. Je kunt met vragen over allerlei zaken altijd contact met ons opnemen. We gaan het uitzoeken en komen dan met eerlijke prijzen, want dat is belangrijk voor ons. De klant staat bij ons altijd voorop."

Uit de historie van Bussum en het Gooi
1985: Einde van het Sint Olavshuis

De zusters van Sint Olavshuis aan de Parklaan 35 in het Spiegel zijn de koffers aan het pakken. Het altaar is al weggehaald uit de kapel. De zusters gaan terug naar Noorwegen.

Moeder-overste Augustine en zuster Beatrix zien er toch wel een beetje tegenop. "Maar het ging al een lange tijd boven ons hoofd, zegt zuster Augustine".

Het Olavshuis in 1948. De Noorse vlag hangt uit omdat het huis 20 jaar een klooster is.
Zuster Augustine (rechts) en zuster Beatrix in 1985 Foto: Kastermans Foto: Picasa

In het klooster werden religieuzen voorbereid op missiewerk in Noorwegen. De bisschop daar vroeg een paar religieuzen of zij over wilden komen en moedigde hen aan een congregatie op te richten. Dat gebeurde in 1901.

Later werd er de Nederlandse vicaris Jan Olav Smit benoemd. Hij opende in 1924 in Bussum een postulaatshuis (postulaat is proeftijd). In totaal zijn zo'n 150 religieuzen door de jaren heen naar Noorwegen vertrokken.

Het doel van de congregatie was meer begrip te kweken bij de Lutheranen voor het katholieke geloof. De zusters werkten in ziekenhuizen en op scholen. "De term missiewerk vind ik misplaatst. Eigenlijk is het een belediging. Het zijn toch ook christenen", zegt zuster Augustine.

Roeping

Als 22-jarig meisje ging zij naar Noorwegen. Zij verbleef daar 34 jaar en keerde in 1963 terug. "De jongste religieuze van de congregatie is veertig. De gemiddelde leeftijd is vijfenzestig."

Het gebouw aan de Parklaan heeft de laatste jaren aan mensen van allerlei pluimage onderdak geboden. "We hebben jonge verpleegsters in huis gehad en allerlei noodgevallen. Een Nigeriaanse meisje heeft hier haar kind gekregen. De politie klopte ook nogal eens bij ons aan, als zij met iemand geen raad wisten", zegt zuster Augustine.

De moeder-overste heeft jarenlang pastoraal werk gedaan in de Zandzee. Zuster Beatrix was pedicure en heeft sociaal werk gedaan. Het Olavshuis was een begrip in Bussum. In de afgelopen maanden zijn er al vier zusters voorgegaan naar Noorwegen.

Met pijn in het hart stappen de zusters straks op de boot naar Noorwegen. Zuster Beatrix: "Het bisdom in Oslo heeft aan ons de beslissing overgelaten of we terug wilden gaan. We konden ook hier op een flatje gaan, maar wij vinden dat we ons werk af moeten maken.

De congregatie heeft het huis indertijd gekocht van de kunstschilder, graficus en schrijver professor dr. Jan P. Veth. Het gebouw is ontworpen door architect K.P.C. de Bazel en heet 'Op den Akker'.

Verkort verslag van Jetty Claus in de G&E van 22 maart 1985

17 / 20

Kinderen kunnen bij HCAW kennismaken met honk- en softbal.

Donderdag 3 januari

SportMIX BUSSUM

9.30 uur | Sportcentrum
de Zandzee

Een sportief evenement in Sportcentrum de Zandzee voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. Workshop judo en klimmen, knotshockey etc. Voor € 5,50 kun je meedoen (zwemmen op een andere dag). Meld je aan via: p.compter@buurtsportcoachgooisemeren.nl (naam en leeftijd).

Kerstrace

14.00 uur | Sportcentrum
de Zandzee Bussum

Kerstrace (A-diploma verplicht). Wie is de snelste kerstman?

Vrijdag 4 januari

SeniorWeb Inloopspreekuur

10.00 uur | Bibliotheek Bussum

Elke vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur zit een team computerdeskundigen van SeniorWeb voor u klaar om uw vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden.

't Bussums GeheugenHuis

10.00 uur | Wijkcentrum Uit Wijk Bussum

Een ontmoetingsplek voor en door mensen met (beginnende) geheugenproblemen en/of mantelzorgers. Meer info: elindhout@versawelzijn.nl.

Verrassingsactiviteit

14.00 uur | Sportcentrum
de Zandzee Bussum

Verrassingsactiviteit. A-diploma verplicht.

Zaterdag 5 januari

Foto-expositie

10.00 uur | deMess Naarden

Foto-expositie van Vincent Westerweel 'India, walk with me'. Alhoewel hij opgroeide tussen de lenzen, contactsheets en filmrolletjes van zijn vader Pim Westerweel, begon Vincent pas laat met het vak.

Zondag 6 januari

Open Dag

13.00 uur | Honk & Softbalclub HCAW Bussum

Honk- en Softbalvereniging HCAW organiseert een Open Dag voor jongens en meisjes van vijf tot tien jaar. Zij zijn, samen met hun ouders, van 13.00 tot 15.00 uur welkom in de Rob Hoffmann Vallei om kennis te maken met honk- en softbal.

Maandag 7 januari

SeniorenCafé

10.30 uur | Brasserie Stokjes en Lepel Bussum

Op maandag is zoals gewoonlijk het SeniorenCafé. Deze keer is er een afscheid en welkom. Ook niet-ASGM-leden zijn welkom. De consumpties zijn voor eigen rekening. De gastvrouwen Lidemey, Pépé en Christa verwachten u.

Brainstorm Café - NAH

12.00 uur | Wijkcentrum UitWijk

Niet-aangeboren hersenletsel? Kom naar ons Brainstorm Café, iedere 1e en 3e maandag van de maand, behalve schoolvakanties. Je kunt je lunch meenemen, wij zorgen voor een drankje. Meer informatie: BrainstormNAH@gmail.com of 06-25108102 (Jacqueline).

Dinsdag 8 januari

Oefengroep Nederlandse Taal

10.00 uur | Buurtcentrum Uit-Wijk Bussum

Spreken, lezen, schrijven en/of grammatica oefenen met Nederlandse vrijwilligers. Iedereen is welkom. Gratis deelname. Info: Esther Lindhout, 06-27025703 of Elindhout@versawelzijn.nl.

Woensdag 9 januari

Spieghelavond

20.00 uur Spiegelkerk Bussum

Roxane van Iperen vertelt over haar roman 'Het Hooge Nest'. Kaartjes kosten € 12,50 en zijn te koop bij Boekhandel Los en vriendenvandespieghelkerk.nl.

Actief op de been blijven

10.00 uur | WOC Spieghelwijck Bussum

Heeft u het gevoel dat u instabieler bent of struikelt u wel eens? Kom naar de informatieochtend en de daarop volgende trainingen om op de been te blijven. Voor info: Anouck Dingemans 06-21363918.

Spieghelcafé

10.00 uur | Spieghelkerk Bussum

Het pas geopende Spieghelcafé is de 'huiskamer van het Spieghel', gelegen direct achter de Spieghelkerk, Nieuwe 's-Gravelandseweg 34, Bussum. Loop even binnen voor een praatje en een kopje koffie. Elke woensdag van 10.00-11.30 uur vrije toegang.

SeniorWeb

10.00 uur | Bibliotheek Gooi Bussum

Inloopspreekuur van SeniorWeb in de bibliotheek in Bussum, elke vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Donderdag 10 januari

Nieuwjaarsreceptie

15.00 uur | WOC Bellefleur Naarden

Op donderdag 10 januari is er weer de jaarlijkse gezellige Nieuwjaarsreceptie. Vanaf 15.00 uur kunt u terecht voor een gratis hapje en een drankje. WOC Bellefleur, adres: Mackaylaan 11a te Naarden, tel: 035- 6953117, www.wocbellefleur.nl.

Volk van God en een Beloofd Land?

20.00 uur | Spieghelkerk Bussum

De hoofdstroom in het christendom claimt dat de eretitel 'Volk van God' van Joden overgegaan is op Christenen. Maar wat als er nooit een 'vervangingstheologie' in de Christelijke traditie geweest is?

Vrijdag 11 januari

SeniorWeb Inloopspreekuur

10.00 uur | Bibliotheek Bussum

Elke vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur zit een team computerdeskundigen van SeniorWeb voor u klaar om uw vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden.

Tafeltennis Jaarlijks Oliebollentoernooi

19.30 uur | Tafeltennis TTV Good Luck Bussum

Vrijdag 11 januari is er weer het traditionele Oliebollentoernooi voor leden en oud-leden van tafeltennisvereniging Good Luck. Komt allen. Inschrijven via Gerard van Giessen ggiessen@xs4all.nl.

20 / 20