NaarderNieuws

8 april 2015

NaarderNieuws 8 april 2015


Kamer stemt in met fusie

Na tien jaar discussiëren en het afserveren van een eerder fusievoorstel, is de Tweede Kamer nu akkoord met de nieuwe gemeente.

NAARDEN - De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de samenvoeging van de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden. Als ook de Eerste Kamer instemt, gaat de nieuwe gemeente per 1 januari 2016 van start onder de naam Gooise Meren. Over de samenvoeging van gemeenten in deze regio wordt al sinds 2005 gesproken.

De samenvoeging is om een sterkere gemeente te krijgen. De nieuwe gemeente telt 55.000 inwoners.

Verkiezingen
Op woensdag 18 november 2015 zijn er verkiezingen voor deze nieuwe gemeenteraad. Die krijgt 31 zetels. Bussum is (als gemeente met de meeste inwoners) belast met de organisatie van deze verkiezingen. In maart 2018 zijn de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Gooise Meren zou die mogen overslaan, maar Bussum, Naarden en Muiden kiezen ervoor om in maart 2018 meteen weer gemeenteraadsverkiezingen te houden. Dit alles is onder het voorbehoud dat de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt en de wet medio september 2015 in werking treedt.

Raad Gooise Meren bepaalt hoogte lokale lasten

De naam Gooise Meren is naar voren geschoven nadat inwoners suggesties hiervoor suggesties konden doen. De nieuwe gemeenteraad moet de gemeentenaam overigens vaststellen. Alleen de gemééntenaam verandert, de pláátsnamen Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum blijven gewoon bestaan.

Financiën
Door de afwikkeling van de langslepende herontwikkeling van het KNSF-terrein verkeert Muiden in financiële onzekerheid. Daarom is om extra geld uit het gemeentefonds gevraagd (Artikel 12-status). De verwachting is dat Muiden op tijd een sluitende meerjarenbegroting zal hebben en dat Gooise Meren geen beroep op artikel 12 hoeft te doen. De eigen bijdrage van Gooise Meren wordt beperkt tot het bedrag dat de gemeente Muiden had moeten bijdragen indien zij zelfstandig zou zijn gebleven. Muiden, Naarden en Bussum hebben nu verschillende tarieven voor lokale belastingen, heffingen en leges. De gemeenteraad van Gooise Meren bepaalt het nieuwe tarief. In veel gevallen zullen de lokale lasten voor Bussumers iets stijgen, terwijl ze voor Naarders en Muiders iets dalen.

Grens
Onderdeel van het wetsvoorstel is een grenswijziging bij Weesp. De Bloemendalerpolder, nu deels van Muiden, is straks helemaal grondgebied van Weesp.

Op pagina 3 reacties op dit voor de drie gemeenten historische besluit.

Drie grote ongelukken achter elkaar

Foto: Bastiaan Miché

NAARDEN - Een chaos afgelopen zondag op de snelweg langs Naarden. Vlak achter elkaar vonden er drie ongelukken plaats. Een van de auto's sloeg zelfs over de kop. Voor zover bekend raakten twee mensen gewond.

De ongevallen gebeurden op Eerste Paasdag rond elf uur op de snelweg richting Amsterdam. De ongelukken gebeurden afzonderlijk van elkaar, maar houden mogelijk wel verband met elkaar. De ravage op het stuk snelweg was groot. De hulpdiensten waren snel in grote getale ter plaatse.

Vanwege het ongeluk moest de snelweg lang worden afgesloten. Het gevolg was een flinke file. Rond kwart over een kon de snelweg weer worden geopend.

10.000

bezoekers trok de Matthäus Passion naar Naarden

Naarden:

*PGN Grote Kerk 10.00u. ds. L.J.Th. Heuvelman Afscheidsdienst; Naarderheem 10.30u. ds. J. Glazema
*RK St. Vituskerk 09.30u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki; za. 11/04 17.30u. Eucharistieviering
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00u. en 17.00u. ds. P. Roos

Bussum:

*RK Mariakerk 10.00u. pastoor C. Fabril 1e Communie
*RK St. Jozefkerk 11.00u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki
*PGB Wilhelminakerk 10.00u. ds. J.H.W. Elhorst
*PGB Verlosserkerk 10.00u. pastor A. Visser
*PGB Spieghelkerk 10.30u. ds. S. de Jong
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 ds. R.W. van Mourik; 17.00u. dr. W.H.Th. Moehn
*Remonstrantse Gemeente N-B 10.30u. ds. L.J. Lijzen
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30u. dr. R.M. Nepveu
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30u. ds. A.A. Rijken
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00u. ds. W.J.H. Boon
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00u. mw. M. v. Veen
*Het Apostolisch Genootschap 09.30u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00u. Mensenwijdingsdienst; do. 16/04 10.00u. Mensenwijdingsdienst
*Kerk in de Meent 10.00u. mw. ds. H. Honderd

Een transversale pijlpunt bij landgoed De Beek

Pijlpunt.

Klinkt onbegrijpelijk. Begrijpelijk, want het is een vakterm. Uit het jargon van de archeoloog. En dan met name de oudheidkundige die spullen van duizenden jaren geleden bekijkt.

Grofweg tussen landgoed De Beek en Oud Bussum ligt temidden van de bomen een rustiek stukje weiland. Met een kapitale linde zo'n beetje er midden in. Mark had toestemming om hier met de detector te zwaaien. Maar het gras was bezaaid met verse molshopen en die werden met kennersblik gescreend. Want die gravers willen nog wel eens iets omhoog duwen. En verdraaid, daar lag pontificaal boven op het bergje aarde een stukje silex (vuursteen), waar Mark meteen het belang van inzag. Thuisgekomen bleek het te gaan om een zogeheten transversale pijlpunt. Daterend van het vroege neolithicum, de periode, laten we zeggen rond 4000 tot 6000 jaar geleden. Het lijkt niet op een pijlpunt zoals we het ons allemaal voorstellen: een driehoekig puntje en een stukje steel. De transversale punt heeft meer weg van een beitel. Het dunne lange stuk werd in de pijlschacht geklemd en vastgemaakt met berkenteer en/of met een stukje vochtig pees. Na droging zat het stukje bewerkt vuursteen muurvast en maakte bij inslag in het prooidier een brede, bloedende wond, waar het dier uiteindelijk aan bezweek. Expertise van de grote kenner van vuursteen, Ben Wallet, maakt duidelijk dat er in onze omgeving wel vaker transversale pijlpunten zijn gevonden. Soms in de context van bewoningssporen, maar vaak ook als losse vondst op de heidegronden.

Weerbericht

Stijgende temperatuur, zonnige perioden, zaterdag kans op wat regen
'April doet wat hij wil' luidt het gezegde en doet dat ook in gunstige zin. Een hogedrukgebied boven de Noordzee verplaatst zich vanaf donderdag richting Centraal-Europa. Er gaat dan een zuiden- tot zuidoostenwind waaien. Dan zijn ineens voorjaarsmaxima mogelijk tussen 15 en 20 graden. Zaterdag passeert een zwakke storing met kans op lichte regen. Het blijft zacht.

Donderdag en vrijdag
In de nacht naar donderdag daalt de temperatuur naar zo'n 3 graden. Overdag oplopend naar 14 à 15 graden. De zon schijnt geregeld en het blijft droog. Ook voor vrijdag worden flinke zonnige perioden verwacht. Met een maximum stijgend naar circa 18 graden is het volop lente. In de avond komt er meer bewolking. Er waait een matige wind tussen zuid en zuidoost.

Het weekeinde
Zaterdag is het even minder standvastig. Er komt meer bewolking en het kan korte tijd licht regenen. Later op de dag klaart het op. Zondag wordt meer ruimte voor de zon verwacht. De kans op een bui is niet groot. Zaterdag valt het maximum terug naar 14 of 15 graden. Zondag wordt het wederom 17 à 18 graden. Er waait in het weekeinde een matige zuidwestenwind.

Weetje
Het weer in het vroege voorjaar kan van jaar tot jaar sterk verschillen. De gemiddelde ofwel de normale temperatuur in maart bedraagt 6.2 graden. Zo was maart 2013 met gemiddeld 2.5 graden zeer koud. Daarentegen was maart 2014 met gemiddeld 8.4 graden juist zeer zacht. Dit jaar bedroeg de gemiddelde temperatuur in maart 6.2 graden. Dat was dus precies normaal.

'Mooi van lijn en kleur', luidt de ondertitel. Al lang was een werkgroep van Tussen Vecht en Eem informatie aan het verzamelen over klederdrachten in de verschillende plaatsen. Veel spulletjes en foto's van particulieren werden ter beschikking gesteld.

In 2008 kon het materiaal gepresenteerd worden in dit zeer uitgebreid geïllustreerde boek, waarvan de tekst en samenstelling van Livia van Eijle en Alie Knap is. De Stichting Tussen Vecht en Eem gaf het boek uit in samenwerking met Van Nijland in Laren (NH). Niet alleen door de ontwikkelingen in de maatschappij is het gebruik van klederdrachten sterk teruggelopen, maar in deze regio's kwam daar nog bij de enorme toename van de bevolking door toestroom van buitenaf. Na de jaren 50 was het in de meeste plaatsen gedaan met klederdrachten. Een uitzondering was Huizen, waar niet alleen een afwijkende soort klederdracht was, maar waar het ook het langst standhield. In het boek wordt de vrouwenkleding, de mannen- en kinderkleding en de kleding bij bijzondere gelegenheden in afzonderlijke hoofdstukken in woord en beeld gebracht. Het gebonden boek telt 127 pagina's.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 20 Euro. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

'Nu voort met bouwen aan nieuwe gemeente'

Naarden en Muiden blij, Bussum reageert gereserveerd

Hart voor Bussum blijft strijden tegen de fusie en stapt nu naar de Eerste Kamer. Foto: Sjoerd Stoop

door Sjoerd Stoop

NAARDEN - Naarden en Muiden reageren opgetogen over het besluit van de Tweede Kamer om te komen tot de gemeente Gooise Meren. Bussum doorspekt de eerste reactie met wat meer reserve.

Bussum zegt 'niet ontevreden' te zijn met het besluit van de Tweede Kamer. "We zijn vooral blij dat er twee moties zijn aangenomen, waarmee financiële onzekerheden worden afgedekt. We blijven nog wel nog steeds zitten met de restschuld die we straks als nieuwe gemeente moeten oplossen. Dat blijft voor Bussum een principieel punt. We gaan er nog alles aan doen om dat van tafel te krijgen. We vinden dat onze bewoners daar niet voor hoeven te betalen", aldus de woordvoerder van de grootste gemeente.

'Kamer heeft haar best gedaan om financiële problemen af te dekken'

Loco-burgemeester Marcel Adriani van Naarden zegt "ongelofelijk blij" te zijn dat de fusie nu doorgaat. "De kogel is overtuigend door de kerk. We gaan nu, gesterkt door dit besluit, onverdroten voort met het bouwen aan de nieuwe gemeente. De fusie is nodig voor Naarden, Bussum en Muiden", aldus Adriani. Over alle geldkwesties zegt de loco-burgemeester: "De Tweede Kamer heeft haar best gedaan om alle financiële problemen af te dekken. Het is nog steeds niet risicoloos, maar we gaan nu onze energie richten op de kansen die de fusie biedt en voorkomen dat de risico's zich verwezenlijken."

Burgemeester Marleen de Pater van Muiden reageert eveneens opgetogen. "De Tweede Kamer heeft een goede stap gezet", zo zegt ze. "We hebben met alle gemeenten de afgelopen jaren heel erg hard gewerkt om te gaan fuseren. Het aannemen van het wetsvoorstel beloont dat harde werk toch voor een groot deel. De steun van de Tweede Kamer zegt veel. Het betekent voor ons vooral dat we verder kunnen met het opgestarte werk van de afgelopen jaren. Het gaat de goede kant op, maar we moeten nog zeker heel veel doen de komende maanden. Dat wordt nog veel praten en vergaderen."

Hart voor Bussum twijfelt aan rechtmatigheid

Tegenstanders
Hart voor Bussum heeft de laatste maanden aandacht gevraagd voor met name de financiële onzekerheid die de nieuwe gemeente tegemoet gaat. Ook stelt de lokale partij dat er onder de bevolking minder draagvlak is dan wordt voorgespiegeld. Tot op het laatst probeerden de Hart voor Bussumers om Kamerleden op andere gedachten te brengen. Ze reageren dan ook teleurgesteld. "We gaan ons nu concentreren op de Eerste Kamer, dat het wetsvoorstel nog te zien krijgt. Er zijn voldoende redenen om te twijfelen aan de rechtmatigheid. We zien genoeg aanknopingspunten", zegt fractievoorzitter Marieke Munneke Smeets. Wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelt is nog niet bekend.

Meepraten over nieuwe Amersfoortse-straatweg

NAARDEN - De laatste inspraakbijeenkomst over de herontwikkeling van de Amersfoortsestraatweg is op 9 april. De gemeente wil samen met gebruikers en bewoners een visie opstellen hoe het vernieuwde gebied er uit moet komen te zien.

Vanaf 20.00 uur kunnen omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen in het Naarderheem verder discussieren met de gemeente over de beste inrichting van het gebied.

Reageren kan tot eind april ook op de site van het project: viaamersfoortsestraatweg.nl.

Van de lezers

Historisch Ruysdaelplein

Het prestigeproject van Marleen Sanderse en Jelmer Kruyt om het Ruysdaelplein ingrijpend te veranderen neemt zijn grove, nieuwe vormen aan. Het plein zou een mooie opknapbeurt krijgen en vooral de oude historische indeling terug moeten krijgen. Nu, na maanden van hard werken, komt er een duidelijk beeld tevoorschijn van wat de aanpassingen werkelijk opleveren.

Stalen bankjes, betonnen stoepranden, een waterpaal met drukknoppen, geel gravel in plaats van authentieke steentjes en een veel te brede weg aan het Ruysdaelplein. Enige vorm van historie kan ik hier niet aan ontdekken, het geheel heeft meer weg van een plein/parkje in een Vinex wijk. Welke historie is hier teruggebracht? Het moet een doorn in het oog zijn voor elke Naarder die de Vesting ook echt historisch wil houden. Voor mij persoonlijk is het zeker een scherpe, prikkende doorn. Maar kennelijk moet het levendige, het jolijt, de boventoon voeren en worden wij opgezadeld met een afschuwelijke vernieuwing.

Jan Wagenaar

Afscheid van dominee Schouten

NAARDEN - Dominee Jan Peter Schouten gaat met pensioen (emeritaat).

De afscheidsdienst is op 12 april in de Grote Kerk in Naarden-Vesting. De dienst begint om 10.00 uur. Aansluitend is er een afscheidsreceptie.

Paasdienst in de Grote Kerk

Paasdienst in de Grote Kerk Naarden Foto: Bastiaan Miché

De laatste klanken van de Matthäuspassion waren nog niet verstomd of de vrijwilligers van de Grote Kerk bouwden de kerk alweer om voor de Paaswake. Maar liefst 1.000 huurstoelen en een podium moesten worden opgeruimd. Daarna was de kerk klaar voor de Paasviering. Dat deed de kerkgemeente onder meer met een houten kruis, versierd met witte bloemen. Het kruis werd gezaagd uit twee kerstbomen die afgelopen Kerst in de kerk stonden. Na afloop van de dienst werd het kruis buiten de kerk aan de Marktstraat gezet zodat iedereen er van kon genieten.

Bussum en Naarden: 7 miljoen uitgestelde bezuinigingen

Adriani: "6 ton Muiden slechts mineur onderdeel"

door Lisa van Dorp

NAARDEN - De zes miljoen euro die Muiden de komende tien jaar onder de vlag van Gooise Meren moet bezuinigen, heeft volop de aandacht. Maar ook Bussum en Naarden hebben samen nog zeven miljoen aan bezuinigingen geparkeerd tot na de fusiedatum. Marcel Adriani, wethouder Financiën in Naarden, reageert.

Volgens de financiële doorkijk die de drie fusiegemeentes vorig jaar samen opstelden, moet Bussum nog zes miljoen bezuinigen. In Naarden ligt er een 'gefaseerde taakstelling oplopend tot een bedrag van een miljoen in 2017'. Om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen, stellen gemeentes vaak bezuinigingen uit. In gemeenteland heet zo'n uitgestelde bezuiniging een 'taakstelling'. "We hebben allemaal forse taakstellingen", bevestigt Adriani. "Bussum een paar miljoen, Naarden één miljoen."

'Gooise Meren moet jaarlijks structureel vijf miljoen bezuinigen'

In ruil voor de artikel 12-uitkering uit het gemeentefonds moet Muiden van het Rijk de komende tien jaar zes miljoen euro bezuinigen. Dat is op jaarbasis zes ton. Een klein bedrag, vergeleken met de zeven miljoen euro die de twee Gooise fusiepartners mee brengen.
Inderdaad, beaamt Adriani. "Onze nieuwe gemeente Gooise Meren moet vanaf 2016 structureel vijf miljoen per jaar bezuinigen. Daar is die zes ton van Muiden maar een mineur onderdeel van. Het komt allemaal op de grote hoop."

Waarom heeft Naarden ook alweer een miljoen aan bezuinigingen over de fusie heen getild? Adriani: "Als we een zelfstandig sluitende begroting hadden willen hebben, hadden we een aantal voorzieningen in Naarden moeten sluiten. Neem de bieb en het zwembad. We denken dat we als Gooise Meren slimmer kunnen bezuinigen. Ik wacht de reorganisatie af en heb goede hoop dat het schaalvoordelen oplevert."

Jacques Ruisendaal

38 jaar
Brandweerman in Naarden

Je hebt vast een goede tip, wat is het belangrijkste dan je moet doen bij brand?
"
Probeer rustig te blijven, jezelf in veiligheid te brengen en niet in paniek te raken. En waarschuw eventuele gezinsleden en/of buren."

Wilde je altijd al brandweerman worden?
"Sinds ik me kan herinneren wilde ik bij de brandweer en sinds mijn 18e ben ik vrijwilliger. Ongeveer een jaar geleden heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt."

Waar houd je je overdag mee bezig?
"
Leuke dingen met mijn lieve vrouw en lieve kindjes doen."

Op wie in je omgeving ben je trots?
"
Op alle fantastische collega's werkzaam bij de brandweer Naarden."

Waar in Naarden kom je graag?
"
In mijn vrije tijd vaar ik graag met mooi weer door de Vesting grachten."

Met welke eigenschap van jezelf ben je blij? En welke niet?
"Een van mijn goede eigenschappen is stressbestendigheid, dit is natuurlijk ook nodig in dit vak. Een minder goede eigenschap is dat ik soms erg ongeduldig kan zijn."

Met wie zou je nog eens graag een goed gesprek willen voeren?
"
Met mijn opa, die helaas te jong gestorven is."

Wie zou je nog eens willen ontmoeten?
"
President Obama."

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
"
Joe Speedboot van Tommy Wieringa."

Naar welke muziek luister je graag?
"Mijn muzieksmaak is heel breed, van Pittbull en Doe Maar tot Rachmaninov en Brahms."

Welke hobby's heb je?
"
Ik fitness graag, liefst een paar keer per week en ik speel piano."

Waar zullen we samen eens op proosten?
"Op een mooie toekomst voor Naarden na de fusie en een mooie rol van Post Naarden in de Gooi en Vechtstreek."

Verga traint jeugd HCN

NAARDEN - Ruim 200 kinderen van de E en C jeugd van Hockeyclub Naarden hadden dit weekend geluk: zij kregen een hockeyclinic van international Valentin Verga.

Verga speelt al jaren in de basis van het Nederlands elftal, speelde op het WK van 2014 en deed mee aan de Olympische Spelen van 2012 in Londen. "Met zijn weergaloze techniek deed hij de kinderen in een partijtje hockey verbaasd staan over alle passeertrucjes", laat de club weten. Na afloop deelde Verga handtekeningen uit.

NVC'ers door naar finale

NAARDEN - Drie jeugdspelers van voetbalclub NVC hebben zich geplaatst voor de finale van de Nederlandse Techniek Kampioenschappen 2015.

Afgelopen vrijdag was er een voorronde van de NTK op NVC. Iedereen kon inschrijven, lid of geen lid van een voetbalvereniging. Op 150 andere locaties in Nederland werden ook voorrondes gehouden. In Naarden mochten Roel Groenendijk (F1), Frank van den Bosch (D1) en Mats van Roessel (D1) door naar de landelijke finale op Papendal.

Nardinc speelt 'Alle 13 Hollands'

NAARDEN - Hollands glorie bij Nardinc in De Sprong aanstaande zaterdag. Het orkest speelt de hele avond nummers van onder meer Ramses Shaffy, Willy Alberti, Rob de Nijs en Marco Borsato.

Voor de gelegenheid wordt gebouw De Sprong aan de Keverdijk zaterdag omgebouwd tot een gezellige kroeg, waar de toeschouwers aan tafeltjes zitten en waar bediening rondloopt bij wie je een drankje of een hapje kunt bestellen.

Het publiek kan met het orkest meezingen: de songteksten worden vertoond op grote schermen. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Een kaartje kost € 7,50.

Bezwaar tegen extra goederentrein

NAARDEN - De verkeerswethouders van Bussum, Naarden, Hilversum en Weesp maken bezwaar tegen het omleggen van een deel van het goederenvervoer richting Duitsland via de Gooilijn en het knooppunt bij Weesp.

Ze maken zich zorgen over de overlast die de goederentreinen met zich mee kunnen brengen. De bezwaren staan in een brief aan de provincie Noord-Holland en de fracties in de Tweede Kamer. De extra goederentreinen zijn het gevolg zijn van werkzaamheden aan de Betuwelijn. De komende zes jaar moet het verkeer omgeleid worden via het spoort bij Bussum en Naarden. De wethouders vinden dat de effecten van trillingen van de goederenwagons onvoldoende zijn meegewogen. Een toename van (nachtelijk) goederenvervoer wordt ook niet wenselijk geacht. Aan verkeersminister Schultz wordt gevraagd het besluit in te trekken en eerst met de regio te overleggen.

Matthäus Passion weer druk bezocht

Minister Plasterk was ook aanwezig. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Het was de hele week al druk bij de uitvoering van Bach's Matthäus Passion, maar vrijdag was toch wel het hoogtepunt. Vele prominenten kwamen naar Naarden om daar te genieten van het oratorium.

Zoals elk jaar op Goede Vrijdag kwamen veel leden van het parlement naar de Grote Kerk. Onder meer Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk en oud vice-premier Maxime Verhagen namen

De kerk was alle dagen uitverkocht. Foto: Selma van der Bijl
Een mooie opdracht voor de musici. Foto: Selma van der Bijl
Burgemeester Joyce Sylvester bij de uitvoering. Foto: Selma van der Bijl
Veel ceremonie. Foto: Selma van der Bijl
Betovering door muziek. Foto: Selma van der Bij
Mooi aangekleed naar de kerk. Foto: Selma van der Bijl

plaats op de stoelen van de kerk. Alle voorstellingen waren bijna iedere dag compleet uitverkocht. Ongeveer 10.000 concertgangers genoten van de uitvoering door de Nederlandse Bachvereniging.
Marlo Reders van de Grote Kerk laat weten dat het allemaal heel ontspannen is verlopen. "Wel werden er maandag een paar oudere mensen onwel, maar de musici konden doorspelen." Ze vertelt verder dat dit jaar opvallend meer jongeren in de kerkbanken zaten. "Een leuke ontwikkeling." Wie de Matthäus terug wil luisteren kan sinds kort online terecht op allofbach.com waar de Bachvereniging alle stukken van Bach online wil zetten. De uitvoering van vorig jaar in Naarden staat ook op het web en is al 100.000 keer bekeken.

Naardens Compliment voor halve eeuw zwemles geven

Atie de Koo: "Het leukste is het plezier dat de kinderen eraan beleven"

De Koo (groene trui) bij de uitreiking van het compliment.

door Yvette Geerts

NAARDEN - Atie de Koo ontving op 23 maart uit handen van wethouder Miriam van Meerten het Naardens Compliment voor jarenlange inzet als vrijwilliger. Zij geeft in de Lunet al meer dan 50 jaar zwemles aan kinderen en (jong)volwassene met een beperking.

Was u verrast?
"Een beetje wel, maar om eerlijk te zijn had ik wel enig vermoeden. De vrijwilligers van de zwemclub hadden me al een beetje voorbereid. Ze vertelden me een paar dagen ervoor dat ik een van de genomineerden was. Ze waren bang dat ik anders niet mee zou gaan naar de kerk."

Werd u de volgende dag met een ander gevoel wakker?
"Ik voelde me heel blij, maar ik vroeg me echt af: waarom ik? Ik doe het namelijk niet alleen, maar met zoveel andere vrijwilligers. Veel van hen doen dit ook al jarenlang."

Aan de prijs is ook een cheque van € 300,- verbonden. Weet u al wat u daarmee gaat doen?
"Nee, eigenlijk nog niet. De zwemclub kan het goed gebruiken maar er zijn meer goede doelen. KiKa bijvoorbeeld, dat vind ik een mooi doel. Ik ga het gewoon overleggen met de werkgroep."

Vrijwilligersprijs

Het Naardens Compliment is de jaarlijkse vrijwilligersprijs van de gemeente Naarden. Normaal gesproken wordt er een prijs uitgereikt. Dit jaar besloot de jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de 5 raadsfracties, dat twee voordrachten de prijs verdienden. De prijs bestaat uit een beeldje en een cheque ter waarde van € 300,-. Deze cheque mogen de winnaars bestemmen voor een door henzelf te bepalen goed doel.

Atie de Koo met een van haar leerlingen in zwembad de Lunet. Foto's: Bob Awick

'Ik vroeg me wel af: waarom ik? Ik doe het namelijk niet alleen

Wat vindt u het leukste aan het geven van zwemles aan gehandicapte kinderen en volwassenen?
"Het plezier van de kinderen en de humor die ze hebben. We zijn ooit begonnen als een vorm van therapie, maar al snel zijn we naar het zwemdiploma overgegaan. De kinderen kunnen bij ons hun zwem-ABC halen en daarna doorgaan met snorkelen of survivalzwemmen. De motivatie die de kinderen hebben zie je ook terug bij hun ouders. Die vinden het behalen van een diploma belangrijk. Vanwege de zelfredzaamheid. Als een kind in het water ligt, zie je vaak niet dat het gehandicapt is. Ook vinden ouders het fijn dat het kind mee kan zwemmen met broertjes, zusjes en vriendjes."

Wordt er alleen les gegeven aan kinderen?
"Nee hoor, de groep bestaat nu uit 67 kinderen en (jong)volwassen met een fysieke beperking. Hun leeftijd varieert van 5 tot 62 jaar."

U bent gepensioneerd, wat deed u voor werk?
"Ik heb gewerkt als sportlerares bij Revalidatiecentrum De Trappenberg. Ik gaf les in allerlei takken van sport. Bijvoorbeeld zwemmen en judo voor kinderen. Maar ook tafeltennis, rolstoeltennis, handboogschieten en badminton voor volwassenen. Ik was de eerste in Nederland die judoles gaf aan gehandicapte kinderen."

'Ik gaf als eerste in Nederland judoles aan gehandicapten'

Wat doet u in uw vrije tijd behalve zwemles geven?
"Ik ga graag een stuk fietsen als het mooi weer is. Voor Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland maak ik de clubkrant. Verder geniet ik vooral van de vrijheid die ik heb. Toen ik nog werkte ging ik jarenlang om acht uur in de ochtend de deur uit en kwam ik 's avonds laat pas thuis. Ik speelde waterpolo in het nationaal team en moest voor trainingen vaak naar Zeist en Bilthoven."

Als u volgend jaar Het Naardens Compliment zou mogen uitreiken. Aan wie zou u hem geven?
"Aan Henk Pit, ondanks dat ik weet dat hij hem al een keer heeft ontvangen. Hij heeft bij NVC (Naarden Vesting Combinatie) het G-voetbal opgezet. Een eigen jeugdafdeling voor kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking."

Filmhuis Bussum

Le Meraviglie

In het aangrijpende STIL ALLICE herkent een hoogleraar (Julianne Moore) Alzheimer bij zichzelf.
ERBARME DICH belicht de Matthäus Passion.
In THE IMITATION GAME breekt wetenschapper Turing in WOII de Enigma-code van de Duitsers.
LOIN DES HOMMES volgt twee mannen, belaagd door Franse soldaten én Algerijnse rebellen.
A MOST VIOLENT YEAR op de grens van immoraliteit in het misdadige New York van 1981.
THE KIDNAPPING OF MICHEL HOUELLEBECQ speelt met het publieke imago van schrijver Houellebecq.
SELMA, ode aan Martin Luther King. THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL, vervolg op komedie rond bejaarde Britten in een Indiaas Hotel.
OPEN UP TO ME laat Maarit wennen aan de, na haar sekseverandering, veranderde liefdesrelaties.
LE MERAVIGLIE is een prachtig portret van een gezin op het Italiaanse platteland waar de buitenwereld zich nog niet opdringt.
TIMBUKTU is een poëtisch pleidooi voor menselijkheid, in een door fundamentalisten geterroriseerde Malinese regio.
SNEAK PREVIEW, dinsdagavond 20.30.
JEUGDANIMATIEFILMS: een betoverend HET LIED VAN DE ZEE en een hartverwarmend MIJN MAMA IS IN AMERIKA EN HEEFT BUFFALO BILL ONTMOET.
FILMCURSUS over de geschiedenis van de documentaire op 8 april en de musical op 15 april.

Versa vrijwillgerscentrale

*Wijkontmoetingscentrum De Palmpit zoekt een PR-medewerker voor 4 uur per week.

*Wijkontmoetingscentrum Spieghelwijck zoekt een lid voor de Beheerscommissie.

*Vivium Zorggroep Antoniushof is op zoek naar een maatje voor een 'jongere oudere' bewoonster om 1 keer per week iets gezelligs te doen.

*Wereldwinkel Bussum is op zoek naar een boekhoudkundige kracht met ervaring.

vrijdag 10 april

Filmmuziekconcert

De première van Pro Musica's filmmuziekconcert, filmhits van de jaren '50 tot nu. Locatie: Spant!, vanaf 19.30 uur. Kaarten via info@promusica.nl of 035- 6949187.

Open atelier

Open Atelier door teken- en schilderclub 'De Vrije Schilders'. Tussen 10 en 12.30 uur. Locatie: Oosterpad 13. www.devrijeschilders.nl.

Oefenavond

Oefenavond Trance, Healing en Mediumschap bij Nimis centre of light. Locatie: T.B. Huurmanlaan 15, Bussum. Tijd: 19.30 tot 22.00 uur. Informatie en opgeven:035 6420307 en www.nimis.nl

Klaverjastoernooi

Klaverjasvereniging De Meent speelt elke tweede vrijdag van de maand in het wijkcentrum De Kruisdam in de Hilversumse Meent een koppeltoernooi. Meedoen kost € 3,- per persoon. Aanvang 20.15 uur. Aanmelden op 035-6934133 of kvdemeent@gmail.com.

Franse middag

'Jeu de Boules', 'Jeu de Galets' (sjoelen) en vele andere spelen van 14.00 – 16.30 uur. Een gezellig glaasje wijn om winst en verlies met elkaar te bespreken. Entree € 2,- in: WOC 'Spieghelwijk' Iepenlaan 354a Bussum Opgeven via tel. 5310743.

Salamanders zoeken

GroenLinks organiseert een salamanderexcursie in 't Mouwtje, onder leiding van expert Joop Post. Tijd: 20.00 - 21.45 uur. Vertrekpunt: Gemeentewerf Huizerweg 51, Bussum. Deelname gratis. Opgave via: marthagroenlinks@live.nl.

Klaverjas

Klaverjasvereniging De Meent speelt elke tweede vrijdag van de maand in het wijkcentrum De Kruisdam in de Hilversumse Meent een koppeltoernooi, genaamd Het Waan Wernsen Toernooi. Aanvang: 20.15 uur. Meedoen kost € 3.- per persoon. Aanmelden: 035 - 69 34133 of per email: kvdemeent@gmail.com.

zaterdag 11 april

Concert

Concert van Muziekvendel Nardinc: Alle 13 Hollands. Locatie: gebouw De Sprong, Keverdijk 2, Naarden. Zaal open 19.30 uur, concert start om 20.00 uur. Kaarten € 7,50. Info: 06-29604005.

Informatie uitvaart

Monuta de Jager houdt een informatiemarkt. Tevens is er een lezing over het Team Bijzondere Uitvaarten, betrokken bij o.a. de Koninklijke uitvaarten en de repatriëring van de slachtoffers van de MH17 ramp. De markt start om 11.00 uur. De lezing van directeur Hans Bleijerveld over het Team Bijzondere Uitvaarten start om 13.30 uur. Locatie: Uitvaartcentrum Monuta de Jager, Nieuwe Hilversumseweg 59, Bussum.

Ombudsteam

Het PvdA Ombudsteam houdt iedere zaterdag in WOC De Palmpit, Koekoeklaan 3 te Bussum een inloop-spreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur. Iedereen met vragen en/of suggesties over zorg en ondersteuning kan hier binnenlopen.

dinsdag 14 april

ANBO Busreis

Met de ANBO naar Leiden, met een rondvaart en stadwandeling o.l.v. een gids van het Gilde Leiden. Vooraf Koffie en gebak in Abbenes.Informatie bij Hannie Walet 035-5258205.                                                                

NAH Pluspunt

Het NAH Pluspunt houdt een thema-avond over onzichtbare gevolgen van niet aangeboren hersenletsel. Deskundige Hans van Dam maakt aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk wat NAH is en wat dit in de alledaagse praktijk voor betrokkenen en naasten betekent. De avond is bedoeld voor mensen met hersenletsel en hun naasten en of mantelzorgers, professionals en geïnteresseerden. Locatie: Activiteitencentrum Jan Ligthart, Brinklaan 36a in Bussum van 19.30 tot 21.30 uur.

Tehuis of één huis

DVD fragmenten over het vraagstuk: 'Oudere echtparen in een tehuis of in één huis', van 14.00 – 16.00 uur. Serieuze en komische momenten rond dit thema. Entree: € 2,- incl. thee in de pauze. In: WOC 'Spieghelwijck' Iepenlaan 354a Bussum. Opgeven via tel. 5310743, 6881330 of 6918829.

Goed gesprek

'Ruimte' houdt aan de Brinklaan 36a, Bussum naast de Maria(koepel)kerk een goed gesprek over de Bijbel. Aanvang 19.45 uur. Allen welkom. Informatie: 035 - 6946971.

woensdag 15 april

Puurgezond

Voorlichtingsavond door Annekee Donker over een gezonde leefstijl met lekker en echt eten. Locatie: wijkcentrum Uit-Wijk, Dr.Schaepmanlaan 10, Bussum. Van 20.00 en 21.30 uur. Informatie bij S.Kuperus 035-6921969.

Fietstocht

Vanaf De Palmpit aan de Koekoeklaan 3 in Bussum wordt de eerste fietstocht van dit jaar gehouden, een korte van ± 30 km. Start 's middags om 13.30 uur, einde om ± 17.00 uur. Onderweg wordt ergens aangelegd voor koffie of thee. De deelname is gratis en op eigen risico.

Schakel-diner

De Schakel aan de Kolonel Verveerstraat houdt weer een Schakel-diner. Mee-eten kan voor € 7,50. De deuren gaan open vanaf 16.45 uur. Opgeven op 035-6915300 of 035-6944742.

Tekenen bij verwerking kanker

De cursus Kanker en tekenoefeningen bestaat uit vier bijeenkomsten. Het doel is dat mensen die met kanker te maken hebben hier geestelijke rust en heling kunnen vinden. Deze middagen worden begeleid door Marlous Pigeaud, kunstschilder en tekenaar van beroep. Geen tekenervaring vereist. Tijd: 13.30 tot 15.15 uur in wijkcentrum Uit-Wijk, Dr.Schaepmanlaan 10 te Bussum. Deelname is € 50,- voor 4 keer.

Schakel-diner

Diner in De Schakel. Kosten: € 7,50.Opgeven in 'De Schakel', Kol. Verveerstraat 74 of op tel.nr. 035-6915300.

donderdag 26 maart tot donderdag 16 april

Toneel

Toneelgroep De Plankeniers speelt de wrange komedie 'Gooische Vrienden' vanaf 26 maart t/m 16 april in het Plankenierstheater, Flevolaan 39, Naarden. Reserveren kan via www.plankeniers.nl of telefonisch: 035 692 07 90 (wo t/m vr 11.00-13.00 uur).

donderdag 9 april

kledinginzameling

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. Gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel kunnen in gesloten plastic zakken worden ingeleverd. Locatie: Jozefkerk, Laarderweg (hoek Ceintuurbaan) van 9:00 tot 12:00. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh.

Ipad-cursus

Ipad-cursus voor ouderen. In De Palmpit aan de Koekoeklaan 3. Aanvang: 19.30 uur. 4 lessen van 1 uur. Kosten € 35,-. Aanmelden: tel. 693 07 89.

zondag 12 april

Workshop

Ouder & Kind Workshop met als thema BOOM. Maak een eigen boom van keramiek. Locatie: Atelier Christien Claassen Oosterpad 46, Bussum (groene poort). Tijdstip: 10.30-12.30 uur. info@christienclaassen.com.

DVD-voorstelling

Een DVD-voorstelling om 14.30 uur, vertoond op groot scherm. Aanvang 14.30 uur. Toegang € 2,-.

maandag 13 april

Lezing rouw

Een gratis lezing over rouw bij kinderen en volwassenen door Tineke Rodenburg en Inge Obdeijn. Locatie: Witte Kerk op de Koningin Wilhelminalaan 15 in Naarden.Van 19.30 – 21.00 uur. Aanmelden via 035-6910743 of info@almauitvaartzorg.nl.

Pannenkoekencafé

Jongeren van de SCAN bakken weer pannenkoeken voor ouderen in De Schakel aan de Kolonel Verveerstraat. De jongeren ontvangen, bedienen en bakken pannenkoeken, de gasten smullen. Mee-eten kost € 6,-. Aanvang 16.45 uur, opgeven op 035-6943262 of 035-6944742.

Seniorencafé

Seniorencafé met lentebrunch aanvang 10.30 uur bij Stokjes en Lepel aan de Nassaustraat. Kosten € 8,50. Opgeven: 035-6910795.

Kerstmis 1906. De familie Verschuur.

In 1903 gaan Anton Verschuur, Johanna Verschuur- Waalewijn, hun zonen Anthonie (Ti) en Nicolaas (Co) en dochter Johanna Marie (Miep) in de villa Kotimiep wonen. De opmerkelijke naam van de villa is de samentrekking van Ko-Ti-Miep, de koosnamen van de drie kinderen.

De villa Kotimiep is een lange tijd het centrum van de familie Verschuur. Vanuit deze villa trekken Nicolaas, Anthonie en Marie de grote wereld in en brengen hun vrienden, verloofden en later echtgenoten en hun jonge kinderen mee terug naar deze gastvrije villa in Bussum.

Tekening van KOTIMIEP als hotel, pension en restaurant.

Als Nicolaas, Anthonie en Marie zich elders vestigen met hun gezin, wordt het geleidelijk stiller in Kotimiep. Inmiddels zijn Anton en Anna de zeventig gepasseerd. Wat zullen ze een kou geleden hebben in hun grote villa met steens muren in de strenge winter van 1917 met temperaturen van -16. De brandstof was op de bon in de twee laatste oorlogsjaren. De longproblemen van Anna houden aan. In 1920 verhuizen Anton en Anna naar Zuid Tirol, naar Merano. Het klimaat is daar mild. Anna Verschuur – Waalewijn overlijdt in 1921, 73 jaar oud. Op 25 januari 1926 overlijdt Anton Verschuur, 77 jaar oud.

Na de Grote Oorlog

De Eerste Wereldoorlog maakt ook een einde aan de tweede gouden eeuw van Amsterdam. Na een korte economische opleving in 1919 en 1920, begint een periode van malaise. Het leven versobert. In 1922 gaat de villa in de verkoop, vraagprijs 29.000 gulden. Een ondernemer maakt er een hotel, pension, restaurant, café en theetuin van. Het is een kunstzinnige ondernemer, elke week zang, kamermuziek en stijldansen. Op 26 oktober 1923 is in Kotimiep een demonstratie-avond over het unieke verschijnsel radio, het draadloos overdragen van stem en muziek naar de huiskamer. Door de ether zweeft een klassiek muziekprogramma met als slot 'Eine kleine Nachtmusik'. Het zijn de eerste particuliere radio-uitzendingen. Het wonderlijke apparaat staat midden in de zaal. (De eerste nationale radio-uitzending start december 1924 door de N.C.R.V.). Ondertussen gaat de koffie rond en daarna iets stevigers. De concurrentie tussen de vermaak- en vergaderzaalhouders is echter groot in Bussum, zoals de zalen van "Concordia" en "Novum". In september 1924 staat "Kotimiep" opnieuw in de verkoop, nu als Lunchroom en Pension.

Het pand is inmiddels gemoderniseerd: met leidingen voor gas, water, elektriciteit en centrale verwarming. Het heeft 16 grote en kleine kamers. In februari 1925 bouwt aannemer J. de Vos uit Amersfoort twee winkelhuizen op de plaats waar eens de gastvrije theetuin stond.

Maar dan vliegt "el àngel exterminador" (de engel des doods) over villa "Kotimiep". De rode haan kraait; het puin wordt geruimd.

Gerard Hoogendijk

MarcEdwards: herenmode

Marc Steenbergen (l) en Edward Hidding zijn blij met hun winkel in Bussum.

BUSSUM - Marc Steenbergen (32) en Edward Hidding (40) namen onlangs twee winkels van Thom Broekman over en gooiden het roer om.

De twee ondernemers kennen elkaar twee jaar en hebben samen zo'n 25 jaar ervaring in de fashion industrie. Met name in de herenmode. Steenbergen: "Dankzij onze ervaring binnen andere bedrijven hebben we gezien hoe het niet, maar ook hoe het wel moet. We zijn geen actiewinkel, maar zoeken naar merk- en productspecialisten die een kwalitatief mooie collectie kunnen bieden. Een combinatie van 'jonge' en oude' merken waar binnenkort ook een eigen collectie pakken, shirts, knitwear en accessoires aan wordt toegevoegd. We zijn een multi brand store. Van een modieuze en trendy casual outfit tot een zakelijk en stijlvol (maat)pak." Hidding: "We zijn heel blij met deze locatie in Bussum.We hebben veel positieve reacties gehad, ook van oude klanten van Thom Broekman. Klanten gaan de beide ondernemers ook veel op de winkelvloer zien. Hidding: "Wij zijn het gezicht van MarcEdwards. We willen onze klanten echt kennen en geven persoonlijke service en aandacht. Dat betekent ook ontvangst met een kop koffie of een goed glas wijn. We doen dat samen met ons enthousiaste team van medewerkers. Samen maken we het verschil."

Van shutters tot rolluiken

INHUIS Plaza: enkel maatwerk

Benny Meeusen toont kleuren en mogelijkheden.

NAARDEN - Eerst was er alleen een webshop. Inmiddels heeft INHUIS Plaza een tweede vestiging in Naarden aan de Rubberstraat 12. Hier zijn klanten welkom om te kijken en voor advies, maar ook om te bestellen.

Benny Meeusen startte drie en een half jaar geleden met de webshop en niet al te lang daarna volgende de eerste vestiging in Barendrecht. Meeusen: "We zijn en blijven een webshop, maar zien ook de toegevoegde waarde van een fysieke vestiging." Zeker zeventig procent van de verkoop gaat nog steeds via de webshop, waar klanten ook via de chatfunctie advies kunnen vragen. Meeusen realiseerde zich dat hij in een zeer concurrerende markt stapte. Dat maakt het voor hem juist interessant en leuk. Meeusen: "De markt is in beweging en in ontwikkeling. Maatwerk wordt normaler en ook wordt raamdecoratie steeds vaker online aangeschaft. Toen ik met de webshop startte was dat laatste nog taboe. Wij hebben daarbij als groot voordeel dat wij rechtstreeks van de fabrikant aan de consument leveren. Er zit geen merk, en dus ook geen marge tussen. Daardoor kunnen wij onze producten van A-kwaliteit tegen zeer schappelijke prijzen aanbieden."

Taxi diensten van/naar Schiphol € 50,- vanuit Naarden, Bussum, Hilversumse Meent. 06-26984855

HaarenBeek Bouw BV - Bussum. Voor uw bouw, uitbouw, verbouw en onderhoud tel.: 035-6783888 of 06-54244988 www.haarenbeek.nl

Lezing over de Ziel Wat is de ziel? Hoe herkennen we deze kant van ons? En zijn we onze ziel, of toch onze ratio? Kom naar De Avond vd Ziel, een nuchtere lezing van Janneke Leber. Do. 23 apr., 20.00,
Iepenlaan 26, Bussum.
Reserveren@jannekeleber.nl

Want zo lief heeft God de
wereld gehad
dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

Te huur in Naarden: Energiestraat 14e moderne, volledig gestoffeerde kantoorruimte met airconditioning van 360 m² op de eerste verdieping. Uitstekend onderhouden met een hoog afwerkingsniveau en veel licht. Airco-Alarm-Eigen CV Installatie-Daglicht lampen-Eigen opgang- en met maar liefst 3 eigen privéparkeerplekken. Huurprijs 1250 euro per maand. Voor informatie Vos-Beheer dhr. Dick Vos. Tel.: 06-51083335

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Zorgt u voor iemand en wilt u er graag even op uit? U kunt om een vrijwilliger vragen die bij u thuis komt om de zorg een paar uur over te nemen. Versa Vrijwillige Thuishulp, 035 6947455 ma.- vr. 10-12 uur; vthbussum@versawelzijn.nl; www.versawelzijn.nl/vrijwilligethuishulp

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 60,-
Tel.: 035-8870159

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
www.edeboerglazenwasserij.nl

Bootzeilen/dektenten te
koop.
Meer info:
www.dekzeilenspecialist.nl of
bel 06-55771928

Enthousiaste verkoopmedewerk(st)er - 32 uur per week. Zie vacature op www.deboerdierenruiter.nl

Mooie ligplaatsen te
Nederhorst den Berg

www.spiegelzicht.nl
06-29024159

Te koop gevraagd: Oud blikspeelgoed/treinbaan/boten en treinen. Mag oud en/of defect zijn. Tel.: 035-6938689

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service

Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Feestje? Gratis feestzaal tot 120 personen in Bussum
Meer info: 06-53319921

Gevraagd: Defecte vaat-/ wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Masseur (amateur) gezocht door ''krakkemikkige'' senior. SMS naar 06-19440542 en ik bel u

Wie wil aan de slag met PR Marketing van kunst? Info: magadel.plexiart@gmail.com

Zoekt u een nieuwe hobby? Porselein schilderen, neem een proefles op donderdagochtend van 10 tot 12 uur. Jopie Kronenburg 06-20626611

Betrouwbare huishoudelijke hulp, goede referenties. Bel: 06-45011841

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Schilderwerk groot of klein. Binnen of buiten. Schilder PMC. Biedt u altijd een vrijbl. offerte. Winterschilder 10% KORTING. 06-53148137
pharskamp@hetnet.nl

Krijgt u familie op bezoek?
En hebt u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Hebt u een verstandelijk gehandicapte zoon of dochter van 18-30 jaar (zzp3 of zzp4)? En bent u op zoek naar woongelegenheid? Vraag informatie aan bij woongroepbussum@hotmail.com.

WONING VERHUREN? Vertrouwd verhuren aan expats en organisaties INTERHOUSE HILVERSUM 035-303 13 20 www.interhouse.nl

Tuinman heeft nog tijd. Snoeien, fatsoeneren, bestraten, compl. renovatie etc. Vrijbl. prijsopg.: 06-50660689 / www.dennenburg-tuinen.nl

Uitgebreid feesten tijdens Koningsnacht in Spant!

Diverse optredens op Gooisch Oranjebal

Koningsnacht: voetjes van de vloer in Spant!

BUSSUM - Een partyband, een voice a like van André Hazes, een pianobar en een Heinekenplein. Wie dit jaar zin heeft in een goed feest op Koningsnacht kan terecht op het Gooisch Oranjebal. "Er zal een echt festival sfeertje hangen met verschillende podia met daarop live optredens en DJ's."

Een stapavond voor 30-plussers met Amsterdamse sfeer

Het feest werd verzonnen omdat Spant! meende dat er in Bussum en omgeving maar weinig te beleven was voor dertigplussers die een gezellig avondje uit willen. "In de buurt is niet veel te vinden. Een dancefeest is vaak voor twintigers, voor de goede café's gaat men naar Amsterdam. Wel is Club Cacao in Bensdorp een groot succes en dat is ook een beetje de doelgroep waar wij op mikken. Dus ik zeg: regel een oppas en koop een kaartje", zegt de enthousiaste directeur Paul Haighton van Spant!.
Op het Gooisch Oranjebal zijn allerlei muziekstijlen onder een dak te vinden. Spant! schakelde evenementenbureau Starlive in om het programma samen te stellen. Jan Eleveld vertelt dat ze al vaker met Spant! evenementen en congressen hebben georganiseerd. "Laatst nog het Goois Jazz Festival", vertelt hij. Maar nu is het dus voor het eerst dat het theater in Bussum het voortouw heeft genomen. Gegokt wordt op 750 bezoekers, maar er is plek voor 2.000 mensen. "Het plan is om er een jaarlijks feest van te maken", vertelt Berry de Jong van Starlive. "Behalve een goed feest is het ook een mooie plek om weer wat bekenden tegen te komen."
Hoewel de naam van het feest Gooisch Oranjebal is, doet het in niets aan een bal denken. Dus geen galakleding, maar een touch of orange in de kleding wordt op prijs gesteld. "De Jong: "We zorgen voor een echt festivalsfeertje. Overal waar je komt en waar je kijkt, is iets te doen."

De 9-koppige partyband Groove Line speelt een breed repertoire uit de jaren '70 en '80 aangevuld met dancenummers van nu. "De band is swingend, de zanger is fantastisch. Achter de band komt een groot LED-scherm dus er gebeurt van alles op het podium. Ze zijn live geweldig." Verder is er een Holland Heineken Plein waar muziek van André Hazes wordt gezongen door Michel Bak. "Als je je ogen dicht doet, dan hoor je gewoon André Hazes. Hij is een echte sound a like." Zijn optreden wordt afgewisseld door DJ Barry Brand die het Amsterdamse sfeertje als geen ander kan brengen. Dan is er nog het Cool Down Café dat zal optreden. "Een partyband met veel ervaring en bekend van hun hit 'hey baby'." Tot slot staat Lenny B geprogrammeerd, hij komt van Grazy Piano's in Scheveningen en kan echt alles spelen. "Verzoeknummers zijn welkom. Hij speelt in de kleine theaterzaal, voor de gelegenheid omgetoverd tot donkere pianobar met een gezellige sfeer."
Haighton: "Het bal start om 20.00 uur en dan is het ook direct feest. Om 1.00 uur is het afgelopen. Maar dat is ook wel lekker voor iedereen die de volgende dag vroeg met een kleedje buiten wil zitten op Koningsdag." Wie zich op het feest leuk uitdost maakt overigens kans om op de foto gezet te worden en in deze krant te verschijnen.

Winnen
BussumsNieuws mag twee keer twee kaarten weggeven voor het Gooisch Oranjebal op 26 april. Stuur een mailtje met het antwoord op de vraag: welke zanger treedt op als voice over van André Hazes? Mail het juiste antwoord naar prijsvraag@spant.org. De winnaars zullen door Spant! worden benaderd.

Nieuwe rector Vitus gaat na de zomer aan de slag

'Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen is een groot goed'

Jan Heinen begon in 1974 op het Sint-Vitus College.

door Mireille Detrixhe

Bussum – "Ik vind het belangrijk dat ik heb kunnen bijdragen aan een constructieve en prettige samenwerking van onze scholen met de andere scholen in Bussum en Naarden. Dat is in het belang van alle leerlingen", zegt de vertrekkend rector Jan Heinen van het Sint-Vituscollege en de Sint-Vitusmavo, terugkijkend op de lange periode waarin hij in diverse functies aan de scholen verbonden is geweest. "Als je zo lang intensief bij een school betrokken bent geweest, is het een belangrijk deel van je leven geworden."

Petra Laseur wordt de nieuwe rector.

Vanaf 1974 is Jan Heinen al werkzaam bij het Sint-Vituscollege. In augustus is het zover. Dan draagt hij het stokje over na 11 jaar rector te zijn geweest. "Ik kijk met heel veel plezier en voldoening terug op de lange periode waarin ik aan het Sint-Vitus verbonden ben geweest", geeft hij aan. "Voor mij waren zorgvuldigheid, openheid, persoonlijke betrokkenheid en goede communicatie in ieder geval belangrijke uitgangspunten. Kenmerkend voor het Sint-Vitus vind ik dat leerlingen al tientallen jaren aangeven wat zij prettig vinden aan de sfeer op het Sint-Vitus: die is verdraagzaam, er zijn geen groepen die tegenover elkaar staan en iedereen kan zichzelf zijn", aldus een trotse Jan Heinen. "Ik hoor nog vaak van oud-leerlingen die hun kind aanmelden dat zij de sfeer nog steeds herkennen."
Petra Laseur volgt Jan Heinen op als rector. Zij is geen onbekende binnen het onderwijs. Na de lerarenopleiding wiskunde en biologie en onderwijskunde aan de UvA heeft zij vele jaren lesgegeven en diverse functies binnen het onderwijs vervuld. "Het Sint-Vitus heeft een goede naam, de leerlingen zijn tevreden en de slagingspercentages zijn hoog. Dus ik ga ervan uit dat de heer Heinen en alle medewerkers van de scholen het heel goed hebben gedaan", zegt ze. "Onderwijs heeft mijn hart. Een bijdrage kunnen leveren aan het leren en de ontwikkeling van kinderen is een groot goed." Haar ambitie is om de scholen op een zo hoog mogelijk kwalitatief niveau te laten functioneren. Een school waar leerlingen graag komen om elkaar te ontmoeten en om te leren. Een school waar leerlingen en medewerkers trots op zijn en waar ouders veel vertrouwen in hebben.

Hoe zien de scholen er dan uit over vijf jaar? "Het Sint-Vitus heeft in mijn ogen over vijf jaar nog steeds een goede naam, hoge slagingspercentages en is excellent op een aantal voor de school belangrijke thema's. Bijvoorbeeld op het wetenschappelijke component van het vwo. Daarnaast zijn er heel goede doorlopende leerlijnen naar het mbo, hbo en universiteiten en werkgevers uit de regio zijn betrokken bij de scholen", klinkt het ambitieus. Op de vraag of zij positief is over de ideeën om leerlingen op verschillende niveaus examen te laten doen, bijvoorbeeld twee vakken op vwo-niveau en vijf vakken op havo-niveau is haar antwoord duidelijk: "Als je kinderen weet te motiveren om uit te blinken en zich te bekwamen, ben ik altijd voor. Het betekent wel dat je het op een goede manier moet inrichten. Ik zie er erg naar uit om na de zomer te beginnen op beide scholen."