NaarderNieuws

15 april 2015

NaarderNieuws 15 april 2015


Bouwplan Stork gaat door

door Lisa van Dorp

NAARDEN - De nieuwbouw op het Storkterrein komt er toch. Het Wellantcollege kwam vorige week op de valreep met het verlossende woord. De school was er vlak voor de door de raad gestelde deadline van 8 april in geslaagd om een deal te sluiten met projectontwikkelaar Bongroep.

Bij de behandeling van agendapunt 'Beëindiging samenwerking met het Wellantcollege en De Alliantie en afsluiting van het project Storklocatie' liet wethouder Marleen Sanderse vorige week om 20.00 uur aan de raad weten dat partijen eruit waren. Dat was vers van de pers: pas een uur daarvoor hoorde wethouder Sanderse dat er een definitief akkoord was. De CDA-wethouder is 'superblij' met de doorbraak.

Marleen Sanderse: "Dit is goed nieuws voor Naarden. Er is door zo veel mensen met zo veel energie aan dit plan gewerkt, dat het heel zonde zou zijn geweest als het niet door was gegaan."

Kooprecht
Het leek er lang op dat het Storkproject na twee jaar voorbereiding en discussie toch niet door zou gaan. Het Wellant was sinds de herfst in onderhandeling met de Bongroep over de verkooprechten van de grond waar de vmbo-school op staat. De Bongroep had het eerste kooprecht, terwijl het Wellant erop had gerekend dat de grond naar De Alliantie kon voor nieuwbouwwoningen. Door dit juridische geschil lag het project een half jaar stil, tot verdriet van de gemeente.

Ultimatum
Om de impasse te doorbreken stelde Naarden de ruziënde partijen vorige maand een ultimatum: als ze er voor de raad van 8 april niet uit zouden zijn, zou de gemeente helemaal afzien van nieuwbouw op het Storkterrein. Een goede ingreep, blijkt nu.

Jelmer Kruijt, VVD-fractievoorzitter: "In zekere zin waren we de regie op het project kwijt omdat we afhankelijk waren van het verloop van de onderhandelingen. Met dit ultimatum hebben we de regie teruggepakt. Ook als partijen er niet uit waren gekomen voor 8 april, had deze strategie voor duidelijkheid gezorgd. Dan ging het project niet door."

Lees verder op pagina 5.

De lente in Naarden is weer prachtig

Natuurschoon aan de Amersfoortsestraatweg. Foto: Toon de Mol van Otterloo

NAARDEN - Deze foto van Toon de Mol van Otterloo laat weer zien hoe mooi Naarden is. Hij maakte deze prachtige foto aan de Amersfoortsestraatweg.

De bloesem staat sinds een paar dagen prachtig in bloei. De temperaturen lijken de goede kant op te gaan, dus de kans is groot dat de bloemen in de bomen de komende tijd hun hoogtepunt behalen.

Op de foto zien we hoe de roze kleur van de bomen prachtig afsteekt bij de heldere blauwe lucht, het water en de groene bomen op de achtergrond.

Gedeputeerde Sweet: grote stap naar gemeente

NAARDEN - Een grote stap op weg naar de gemeente Gooise Meren. Zo reageert Gedeputeerde Elvira Sweet op de stap van de Tweede Kamer om het wetsvoorstel voor de fusie van Bussum, Naarden en Muiden aan te nemen.

Sweet speelde als gedeputeerde een grote rol toen de eerste fusieplannen tot stand kwamen.

Over het aannemen van het wetsvoorstel zegt Sweet nu: "Ik ben er blij mee. Daarmee komt er een krachtige gemeente die in staat is om de gemeentelijke taken democratisch gelegitimeerd uit te voeren en om de dienstverlening van de inwoners van de nieuwe gemeente te verbeteren."

Eerste Kamer aan zet
De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel een week geleden aan. Alleen de Eerste Kamer moet er nu nog haar zegje over doen. De Eerste Kamer sprak gisteren voor het eerst over het plan, maar hakt pas later de knoop door. Wanneer dat exact gebeurt, moet nog worden bepaald. Verwacht mag worden dat dat snel gaat gebeuren.

622,68

euro heeft NVC opgehaald voor Fonds Gehandicapten Sport

De lente is laat, maar bijna alles is terug

De reuzenstern. Foto: Harry de Klein

Deze lente was laat, maar nooit té laat. Zo'n beetje alles is weer te zien op de Bovenmeent.

Laat ik beginnen met de drie mooiste waarnemingen, kort geleden. Een reuzenstern gezien en gekiekt door Harry de Klein. Kwaliteit is niet des Harry's maar dat komt door de enorme afstand. Superleuk is het wel! Vervolgens een zeearend, een zwarte ibis in zomerkleed en een rode wouw. Op en in het water de kluten, de lepelaars, grutto's, tureluurs, kieviten, porseleinhoen. Ook een visarend heeft zich gemeld. In het struweel rondom het Naardermeer negen territoria van de blauwborst, tientallen rietgorzen, roodborsttapuit en zwermpjes graspiepers. Langs de Karnemelksloot regelmatig de ijsvogel. Een paar weken terug een juweel van een hermelijn in winterkleed. De ringslang heeft de zon geproefd en later wat kikkers. De oeverzwaluwen hebben weer bezit genomen van de door Harry c.s. geschoonde aardheuvel bij het gemaal. Fitis, tjiftjaf alom en de boerenzwaluwen zoeken de schuren weer op. Een paar haviken zijn weer in de rand van het Laegieskamp op zoek naar nestruimte en ook de sperwer giert regelmatig door de bosjes. Zanglijster zingt het hoogste lied, de grote lijster gaat weer broeden en her en der winterkoninkjes die rondsluipen. Het wachten is op de koekoek, de wielewaal en de gierzwaluw. En er lopen elf reeën rond. Kortgeleden is er een dode gevonden in een achtertuin van de Verlengde Fortlaan. Was al weken ziek en uitgeput. Heel veel ganzenkuikens en de rest is aan u om ontdekt te worden.

Naarden:

PGN Grote Kerk 10.00 u. ds. J. Rinzema; Naarderheem 10.30 u. ds. P.J. Viveen-Molenaar
RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie pastoor C. Fabril; 12.00 u. Gezinsviering pastoor C. Fabril; za. 18/04 17.30 u. Eucharistieviering
Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. ds. J. Bos

Bussum:

RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki
RK St. Jozefkerk 10.00 u. Viering Parochianen
PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. M. v.d. Velden; 17.00 u. Cantatedienst
PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. N.W. van Beelen
PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. S. de Jong
PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. E.J. de Groot; 17.00 u. ds. A. Visser
Remonstrantse Gemeente N-B 10.30 u. ds. G.A. de Vries
Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30 u. mw. drs. K. Bezemer
Doopsgezinde Gemeente B-N 14.00 u. Viering honderdjarig bestaan
Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. dr. T. van Willigenburg
Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P.A. Smit
Het Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst; do. 23/04 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Weerbericht

Overwegend droog, vrij zonnig, temperatuur rond normaal
Waarschijnlijk is woensdag voor het eerst dit jaar de 20 graden overschreden. Dat gebeurt vrijwel elk jaar in april, soms al in maart. Donderdag ontstaat een nieuw hogedrukgebied bij Schotland. Tegelijk daalt boven Noord-Europa de luchtdruk. Daartussen gaat de wind uit noord tot noordoost waaien. Er stroomt minder warme lucht onze kant op. Het blijft droog.

Donderdag en vrijdag
Donderdag schijnt af en toe de zon. Vanuit het noordwesten komt een zwak koufront naderbij, waardoor bewolking de overhand krijgt. Lokaal is wat lichte regen niet geheel uitgesloten. De maximumtemperatuur valt terug naar 14 à 15 graden. Vrijdag is het droog en vrij zonnig. Het is echter koeler bij een maximum van circa 12 graden. Er waait een matige noordoostenwind.

Het weekeinde
Ook voor het weekeinde wordt droog weer verwacht. Het is daarbij vrij zonnig, maar met name in de loop van zondag kunnen enkele wolkenvelden overtrekken. In de middag kunnen lokaal ook enkele stapelwolkjes ontstaan. In de nacht koelt het af naar circa 4 graden, in de middag oplopend naar 13 à 14 graden bij een nogal schrale noorden- tot noordoostenbries.

Weetje
De gemiddelde of 'normale' maximumtemperatuur voor begin april bedraagt 11 graden, voor eind april 15 graden. Ook normaal is dat op 3 dagen in april de 20 graden wordt overschreden. In april 2014 gebeurde dat op 8 dagen. In april 2012 op slechts één dag. In de uitzonderlijk warme april van 2007 gebeurde dat op 14 dagen, waarvan op 7 dagen zelfs boven 25 graden.

'Niet zes, maar één miljoen euro'

Boekhoff en Adriani over bezuinigingen

Adriani: 'Er is na de fusie geen financiële reden om De Lunet te sluiten.' Foto: Lisa van Dorp

door Lisa van Dorp

NAARDEN - Op basis van een financiële analyse van de drie fusiegemeentes en uitspraken van wethouder Marcel Adriani, stelden we in de krant van vorige week dat Bussum nog zes miljoen euro moet bezuinigen na de fusie. Volgens de Bussumse wethouder Financiën Gerard Boekhoff een achterhaald bedrag. Het gaat om één miljoen euro, zegt hij in een gesprek met zijn Naarder collega.

Het bedrag van zes miljoen is correct, maar dateert van vóór de decentralisaties in het sociaal domein, stelt Boekhoff. "In 2013 hielden we rekening met een stijging van de begroting van 65 miljoen naar 100 miljoen vanwege de nieuwe taken in het sociaal domein. We schatten conservatief in dat we miljoenen moesten korten, maar vorig jaar bleek dat we minder zorgtaken kregen. De begroting liep op naar 75 miljoen, met één miljoen aan bezuinigingen. Een net bedrag aan de vooravond van de fusie." "Ik heb te snel gereageerd", concludeert Adriani, die in de stuurgroep van de fusie de portefeuille Financiën heeft. "Als je de bezuinigingen bij elkaar optelt, gaat het om miljoenen. Maar dat is in zijn totaliteit."

Miljoenen €

In 2016 moet Gooise Meren 1,1 miljoen aan uitgestelde bezuinigen en 2,8 miljoen aan misgelopen OZB-inkomsten goedmaken. In 2017 is dat 1,7 miljoen plus 2,8 miljoen. In 2018 2,4 miljoen plus 2,8 miljoen en in 2019 weer 2,4 miljoen plus 2,8 miljoen. Dat maakt een totale bezuinigingsopgave van 4,4 miljoen in 2016, 5 miljoen in 2017, 5,7 miljoen in 2018 en 5,7 miljoen in 2019. Daar moeten de artikel-12-kosten van Muiden nog bij.

'Schaalvoordelen fusie leveren drie tot vier miljoen op'

Hoeveel moet Gooise Meren nou bezuinigen vanuit de erfenissen van Naarden, Bussum en Muiden?
Adriani: "Tussen de vijf en zes miljoen euro per jaar, op een begroting van 120 miljoen. Daarvan komt de helft voort uit taakstellingen waarvan je terecht kunt zeggen dat ze 'over de schutting gekieperd' zijn. Naarden één miljoen, Bussum dus ook één miljoen en Muiden een half miljoen. Daar komt dan nog 2,8 miljoen euro bij doordat we de ozb (onroerendezaakbelasting) gelijk willen houden. En de zes ton die Muiden moet bezuinigen naar aanleiding van de artikel-12-status."

Hoe zit dat met de ozb in de nieuwe gemeente? Gaan inwoners meer betalen voor hun huis?
Adriani: "Het voorstel aan de nieuwe gemeenteraad is om het ozb-tarief te houden op het niveau van Bussum 2015. Normaal gesproken wordt in een fusiegemeente het gemiddelde ozb-tarief van de fuserende gemeentes genomen maar in ons geval zou dat een grote stijging voor de Bussumers betekenen. Het ozb-tarief is daar lager dan in Naarden en Muiden. Door de ozb te bevriezen, lopen we 2,8 miljoen aan inkomsten mis, maar we willen niet meteen beginnen met een lastenverhoging voor de inwoners."

Hoe gaat Gooise Meren een structurele bezuiniging van zes miljoen per jaar realiseren?
Boekhoff: "Doordat we van drie naar één organisatie gaan, kan het veel slimmer en goedkoper. De automatische bezuinigingen tellen bij een fusie al snel op: je hebt maar één college van B en W nodig in plaats van drie, één griffier, één hoofd Burgerzaken. Daarbovenop krijgen we de gelegenheid om de organisatie opnieuw in te richten."
Adriani: "We willen kijken of we door het uitnutten van de fusievoordelen het grootste deel van die miljoenen kunnen terugverdienen. Ik denk dat de organisatorische maatregelen drie tot vier miljoen opleveren. De burger merkt hier niets van. Over het resterende bedrag moet de raad een politiek besluit nemen."

Dus zwembad en bibliotheek hoeven niet te sluiten na 2016? Dat was het idee als Naarden zelfstandig zou blijven.
Adriani: "Volgens mij is er geen financiële reden om De Lunet te sluiten. Het organisatievoordeel levert genoeg op."

Brandje Jan ter Gouwweg snel geblust

Foto: Bob Awick

NAARDEN - De brandweer heeft donderdag een brandje moeten blussen op een dak aan de Jan ter Gouwweg.

Het brandje ontstond na werkzaamheden aan het dak. Door een dakbrander was er brand ontstaan onder de dakpannen van het huis.

Erger voorkomen
De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Om het brandje te blussen moesten enkele dakpannen worden weggehaald.

Ruysdaelplein volgende week geopend

Foto: Bob Awick

NAARDEN - Het Ruysdaelplein heeft de afgelopen tijd een grondige metamorfose ondergaan. Dinsdag 21 april wordt om 16.00 uur de officiële opening verricht door wethouder Marleen Sanderse en VVD-fractievoorzitter Jelmer Kruyt. Omdat er veel voorafging aan het hele proces zijn alle omwonenden en inwoners uitgenodigd op het feestje. Samen zullen ze proosten op het vernieuwde plein, waarbij ook rekening is gehouden met de wensen van de mensen die er omheen wonen. Al met al heeft het bijna vijf jaar geduurd voordat de herinrichting een feit was.

Floor Postma, 35 jaar


Leerkracht basisonderwijs
Naardense sinds 2005

Waar houd je je overdag mee bezig?
"Met mijn werk als leerkracht en verder met mijn gezin."

Op wie in je omgeving ben je trots?
"Ik ben op heel veel mensen trots. Mijn ouders, maar die wonen helaas niet in de omgeving. Als ik iemand uit de omgeving kies, dan is het mijn schoonmoeder!"

Waar in Naarden kom je graag?
"O, dat is absoluut ijssalon de Ster in Naarden-Vesting."

Met welke eigenschap van jezelf ben je blij? En met welke iets minder blij?
"Dat vind ik een lastige vraag. Het is makkelijker om te zeggen waar je minder blij mee bent, vind ik. In sommige situaties kan ik ongeduldig zijn."

Als je een dag burgemeester bent van Naarden, wat zou je dan doen?
"De hele Vesting autovrij maken."

Met wie zou je nog eens een goed gesprek willen voeren?
"Met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker."

Wie zou je nog eens willen ontmoeten?
"Anouk."

Heb je een grote droom die je nog wil verwezenlijken?
"Met mijn gezin een verre reis maken."

Welk boek ligt er op jouw nachtkastje?
"'Onder de Ombu-Boom' van Santa Montefiore. Een roman over de verboden liefde tussen twee jonge mensen."

Naar welke muziek luister je graag?
"Ik houd van veel verschillende muziekstijlen. Van soul tot rock en pop."

Welke sporten doe je?
"Fitness, bodypump en tennis."

Welke hobby's heb je?
"Koken, lezen, sporten."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Die verre reis met mijn gezin maken."

Waar zullen we samen eens op proosten?
"Op het mooie weer."

Muziekvendel Nardinc pakt uit met speciaal concert

Alle 13 Hollands valt in de smaak

Meezingen met tekst op het scherm. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Muziekvendel Nardinc heeft het publiek afgelopen zaterdag weer flink weten te vermaken met een speciaal concert. De titel 'Alle 13 Hollands' sloot mooi aan bij de kroegelementen in gezellige sfeer.

Het orkest speelde in de eigen verenigingsruimte van het muziekvendel in De Spong. Het was zeker geen standaardconcert. Voor de gelegenheid was de zaal omgebouwd tot een kroegambiance waar toeschouwers aan tafeltjes konden zitten en er bediening rondliep en iets lekkers besteld kon worden. Op een beeldscherm werden beelden vertoond van de originele artiesten met songteksten, zodat er meegezongen kon worden. Nardinc koos voor nummers van onder anderen Ramses Shaffy, Willy Alberti, Gerard Joling, Rob de Nijs en Marco Borsato. Accordeonist Robert Jan Stekelenburg was de aangewezen persoon om tussen de orkestnummers door allerlei meezingers te spelen. Ook was zangeres Barbara Bak uitgenodigd om een paar nummers muzikaal te omlijsten.

Raden praten over plek gemeentehuis

Foto: Bob Awick

NAARDEN - Wordt Bussum het dorp waar het gemeentebestuur van Gooise Meren straks zetelt, waar de gemeenteraad vergadert en waar alle ambtenaren werken? De gemeenteraden van Bussum, Naarden en Muiden hakken deze maand de knoop door.

Afgelopen december maakten de gemeenten al bekend dat het gemeentehuis van Bussum het best was om te gaan betrekken. Dat kwam naar voren na onderzoek naar meerdere keuzes. Er werd gekeken of er een ander complex gebouwd kon worden, of er een pand gehuurd kon worden of dat het bestaande gemeentehuis gebruikt zou worden. Dat laatste bleek verreweg het goedkoopst.

Het gemeentehuis van Bussum moet wel verbouwd worden voor de komst van het gemeentepersoneel van Gooise Meren. Tot het gemeentehuis opgeleverd wordt, houdt Naarden ook een steunpunt waar burgers terecht kunnen.

De gemeenteraden vergaderen samen op 20 april over het voorstel.

Boot jachthaven vat vlam

NAARDEN - Een korte maar felle brand op een aangemeerde boot aan de wal van de jachthaven van Naarden dinsdag. De boot raakte zwaarbeschadigd door het vuur.

De brand werd even na 3 uur gemeld en werd vanwege de hoge vlammen al snel opgeschaald. De brandweer kon het vuur echter snel blussen. Waardoor de brand ontstond, wordt nog onderzocht.

Reddende deal is simpel

Vervolg van de voorpagina

De reddende deal is simpel. De Bongroep doet afstand van haar rechten op de grond, laten het Wellant, Bongroep en De Alliantie in een gezamenlijk statement weten. In ruil daarvoor mag Maarssens Bouwbedrijf, onderdeel van de Bongroep, er een deel van de geplande woningbouw realiseren namens De Alliantie. Met het akkoord is de weg vrij voor de bouw van een veertigtal nieuwbouwwoningen met tuin, een nieuw onderkomen voor het Wellantcollege en een unilocatie voor de Godelindeschool. Het zal nog even duren voordat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden. De eerste schep gaat naar verwachting pas in 2017 de grond in.

Mooie opbrengst voor NVC

NAARDEN - De vrijwilligers van de G-afdeling van voetbalvereniging NVC hebben de afgelopen week 622,68 euro opgehaald voor het Fonds Gehandicapten Sport.

De vrijwilligers hebben het geld met een collecte in Naarden-Vesting opgehaald. Van de opbrengst gaat 25 procent naar de G-afdeling van NVC.

'RV Naarden is veel meer dan alleen een plek om te roeien'

Roeivereniging Naarden houdt zaterdag open dag

Voorzitter Matthieu Niehe bij de roeiclub. Foto: Jessica de Jong

door Jessica de Jong

'Roeien is een ideale sport voor senioren. Bovendien is het erg gezellig'

NAARDEN - Voorzitter Matthieu Niehe is maar wat trots op Roeivereniging Naarden. Aanstaande zaterdag staan de deuren wagenwijd open voor iedereen die meer wil weten over de club. Het gaat goed met de vereniging die bijna 500 leden kent, maar er is altijd plek voor meer leden. "Roeien is echt een mooie sport en bovendien zijn we een hele gezellige club."

De vloot bestaat uit meer dan 70 boten, van 1-persoonsskiff tot 8-persoonsboordboot. Van jeugdleden tot mannen van dik in de tachtig die nog wekelijks roeien: Roeivereniging Naarden biedt aan iedereen plek. "Je kunt bij ons komen roeien vanaf een jaar of 11. Voorwaarde is dat je een zwemdiploma hebt. We beginnen met oefenen voor het clubhuis. Als ze wat zelfvertrouwen hebben opgebouwd, gaan de tochten steeds verder richting Muiden over de Naarder Trekvaart. Na een jaar of twee kun je meedoen aan wedstrijden." De jeugdcommissie begeleidt de jongeren en organiseert ook veel rondom het roeien; van een zomerkamp bij een andere vereniging in het land tot een filmavond. De leeftijd varieert van eind twintigers tot krasse senioren van 90 jaar die nog wekelijks in de skiff het water op gaan. "Ik ben zelf begonnen met roeien in mijn studententijd bij Nereus in Amsterdam. Je ziet dat veel leden als jeugdroeier beginnen met de sport of het roeien oppakken als de kinderen het huis uit zijn. Het gevolg is dat we weinig leden hebben in de leeftijd van 20 tot 50 jaar. Voor senioren is het een ideale sport. Je kunt het tot op hoge leeftijd blijven beoefenen."
De roeiers kunnen kiezen of ze op recreatief niveau met hun sport bezig willen zijn of in competitieverband. "De tourroeiafdeling organiseert allerlei tochten. Dat kan hier in de buurt zijn of bij een andere roeiclub elders in het land. Verder hebben we nog de wedstrijdroeiers. De jongste zijn 14 jaar, de oudste roeien in de categorie 75-plus."
"Als je de smaak eenmaal te pakken hebt, laat het roeien je niet meer los. De leden mogen hier boten pakken en lekker het water op over de vestinggracht, de trekvaart en verder." Niehe vervolgt: "We zijn echt een gezellige vereniging. Het is ook heel goed voor de sociale contacten. Zo hebben we in de zomer iedere woensdag een inloopeetavond. Ideaal voor ouderen die wat eenzaam zijn. Hier worden ook langdurige vriendschappen gesloten. Veel ploegen roeien al 10, 20 of zelfs 30 jaar samen. Je bouwt een echte band op. Onlangs zijn er een paar oudere leden overleden. Toen droegen de teamgenoten de kist, hadden we hier de vlag halfstok en plaatsten we een foto en kaarsen op de piano. Het aansluiten bij een roeivereniging kan als heel waardevol worden gezien en is voor veel leden veel meer dan alleen maar een plek om te kunnen roeien."
Roeivereniging Naarden is gelegen aan de rand van de Vesting aan de Thierensweg 1 in Naarden. De open dag is aanstaande zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Vooral oud-roeiers en sportieve ouders van het schoolplein zijn welkom.

In Zon en Wind viert 25-jarig jubileum

NAARDEN - Tennisvereniging In Zon en Wind bestaat dit jaar 25 jaar en viert dit onder meer op zaterdag 18 april met een feest op het tennispark.

Zo is er een kunstexpositie van beelden en schilderijen tussen 13.00 en 17.30 uur. Ook is er een receptie van 15.30 tot 17.30 uur. Leden en niet-leden zijn welkom. Later in het jaar worden nog diverse jubileumwedstrijden en clinics georganiseerd. Ook het jaarlijkse tenniskamp voor de jongste jeugd staat in het teken van het jubileum.

Diverse activiteiten Vesting-museum

NAARDEN - De Nieuwe Hollandse Waterlinie bestaat dit jaar 200 jaar. Om dit te vieren vinden op zaterdag 18 en zondag 19 april diverse activiteiten in en om het Vestingmuseum plaats.

Op het terrein van Vestingmuseum zijn beide dagen vaardemonstraties met scheepsmodellen en in het museum zelf geeft shantykoor Het Ruime Sop twee concerten. Ook vaart de rondvaartboot van het museum een patrouillevaartocht door de vestinggracht waarbij bezoekers mee kunnen varen en waarin een kort bezoek wordt gebracht aan het onbewoonde eiland in de gracht: het Ravelein. De concerten van het shantykoor zijn om 13.00 en om 14.15 uur. Verder is er nog de luchtfototentoonstelling 'Het Geheim van Amsterdam' waarin de forten van de Stelling van Amsterdam vanuit de lucht gefotografeerd zijn.

Zondag 19 april
Op zondag 19 april tussen 14.00 en 16.00 uur treden de mannen van de batterij Vestingartillerie van het museum aan voor twee uur exerceren, marcheren, salueren, protesteren en excelleren. Tussen 12.00 en 16.30 uur kunnen bezoekers boogschieten.

Van de Lezers

Ook reageren op het nieuws? Mail naar redactie@naardernieuws.nl.

Naardens Compliment

Jaarlijks reikt het gemeentebestuur het Naardens Compliment aan vrijwilligers uit, die door de inwoners van Naarden worden voorgedragen. Nu wil ik dit compliment graag aan twee mensen van de gemeente Naarden geven: Marleen Sanderse en Jelmer Kruyt. Zij hebben door hun 'caravanactie' het voor elkaar gekregen dat het Ruysdaelplein toch de opknapbeurt kreeg die het verdiende. De Utrechtse Poort is prachtig in het zicht gekomen. Het is er nu al een oase. Wat een mooie binnenkomst van de Vesting. Bij de VVV haal je wat brochures en folders. Ga je op het bankje in de zon zitten. Kijk je relaxed wat je gaat doen: winkelen, museum, restaurant, rondvaart enzovoorts. Als de planten aanslaan, de vijver gevuld, de fontein spuit en straks Koningsdag gevierd gaat worden op dit mooie plein, wie zijn wij dan om hierover te mopperen! Ach, en wie het verschil niet weet tussen een Vinexwijk en een historisch stadje, had vast een vijf op zijn rapport voor geschiedenis.

Gerda Hafkamp

Van de Lezers

Eindelijk

NaarderNieuws opende vorige week de krant met een foto van ons monumentale stadhuis uit 1601 dat schuil gaat achter een gefotoshopt gemeentebord met de juichende kreet 'Eindelijk'. Het suggereert dat 'we' opgelucht zijn dat het er nu eindelijk van is gekomen: Naarden fuseert en gaat op in een merkwaardige combinatie met Muiden. Zou het historische raadhuis inderdaad blij zijn dat het na ruim vier eeuwen zijn bestuurlijke betekenis verliest?

Peter Korver

Zomer- sprookje bij ToVeNaar

NAARDEN - Bij toneelvereniging ToVeNaar speelt op 17 en 18 april Plan B het stuk 'Visnijt'. Visnijt is een muzikaal en maniakaal zomersprookje, geschreven door Marije Gubbelsen, en gaat over twee bejaarde zussen die op een eilandje wonen.

De ene is blind, de ander is lam. Zij zitten tegen wil en dank met elkaar opgescheept. Dat verloopt in redelijke harmonie. Tot het moment dat er een aantrekkelijke jonge man aanspoelt.
Na de pauze treedt het cabaret duo Dubbelfout op. De voorstelling begint om 20.00 uur in clubgebouw de Hoed aan het Adriaan Dortsmanplein 1B in Naarden.

Geslaagde Gooise Vesting Rally

Veel belangstelling voor de bijzondere auto's. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Meer dan 50 equipes met bijzondere, merendeels klassieke auto's namen afgelopen zondag deel aan de tweede editie van de 'Gooise Vesting Rally'. De klassieke auto's trokken veel bekijks.

De route ging van Landgoed Oud Bussem naar Soest. De finish was bij de Grote Kerk in Naarden. Voorzitter Diederick Bonnerman kon aan de 'Vrienden van de Grote Kerk Naarden' een cheque met de baten van de rally en de daaraan verbonden veiling van zo'n € 15.000 overhandigen.

Voortbestaan monumentale theater De Plankeniers in gevaar

'Het lijkt erop dat de afspraken uit het verleden nu het doek laten vallen voor ons'

De vraag is of de deuren straks altijd gesloten blijven. Foto's: Mireille Detrixhe

door Mireille Detrixhe

NAARDEN - "We staan nu op een keerpunt. Is dit theater nog in stand te houden of niet? Dat is de grote vraag", zegt Bernadette Netze, penningmeester van theater de Plankeniers. Gaat het doek definitief vallen in het jubileumjaar? "We trekken alles uit de kast om het theater te redden."

Samen met een aantal vrijwilligers proberen Bernadette Netze en Ronald van der Woude, voorzitter van de Plankeniers, met bloed, zweet en tranen het sfeervolle en monumentale theater in de lucht te houden. "Dat zijn we verplicht aan alle (oud-)medewerkers en trouwe bezoekers", zegt Ronald. De Plankeniers is een begrip binnen het amateurtoneel in Nederland en is vaak een springplank voor jong talent dat van theaterschool De Trap of de musicalacademie van Frank Sanders af komt. Het bracht al vele grote toneelspelers voort. De historie van het theater gaat terug tot vlak na de Tweede Wereldoorlog. De eigenaar van het terrein gaf een aantal vrijwilligers groen licht om er een theater van te maken. In 2006 werd het theater grondig vernieuwd. De indeling werd gewijzigd, de techniek werd aangepakt, er kwam een nieuw podium boven en de zichtlijnen werden aangepast. "Mensen worden langer dus dat moest gebeuren. Het theater werd in een nieuw jasje gestoken", vertelt Ronald trots.

Bernadette en Ronald maken zich grote zorgen.

'Voor veel bezoekers is die complete avond uit straks wel een verlies'

"We hebben het pand in bruikleen. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor de binnen- en de buitenkant van het pand. Die afspraak ligt er al vanaf het allereerste begin. Het lijkt erop dat de afspraken uit het verleden nu het doek laten vallen voor ons", geeft Bernadette aan. Oorzaak is een rijksmonumentencontrole waaruit blijkt dat er een aantal zaken met spoed moeten worden aangepakt. "De eisen van Rijksmonumenten zijn hoog. Dat gaat veel geld kosten. We proberen op allerlei manieren geld te genereren zodat we het kunnen oplossen. We moeten de schouders eronder zetten met de mensen die we hebben, maar de organisatie is te klein om dat te doen. Er zijn veel mensen die ideeën hebben, maar die zetten zich er niet verder voor in. Dat heeft te maken met tijdgebrek, maar ook met andere belangen", merkt Bernadette op. "De kans is klein dat we het gaan redden", denkt Ronald hardop.

Eigen theater

De Plankeniers heeft een uniek 'eigen' theater, gelegen op het terrein van de vroegere modelboerderij Oud-Bussem, aan de Flevolaan 39 te Naarden.
Het Plankenierstheater telt 95 zitplaatsen. Er worden minstens vier producties per seizoen gebracht, dat betekent zo'n zestig voorstellingen. Een flink aantal voor een amateurgezelschap, maar nodig om er zeker van te zijn dat de ruim duizend abonnees altijd een plaats hebben.

Rijksmonument
Stel dat het lukt om het pand op te knappen volgens de eisen van Rijksmonumenten, dan nog is het geen garantie dat de Plankeniers in de voormalige graanschuur mag blijven. "Dat hangt af van de eigenaar", geeft Ronald aan. "Ik hoop echt dat het ons gegund wordt. We willen graag duidelijkheid daarover. We trekken in ieder geval alles uit de kast om het voor elkaar te krijgen", vertelt hij gepassioneerd. "We hebben onder andere onze abonnees een brief gestuurd en daarin het bedrag genoemd dat nodig is om voort te bestaan. We hopen dat het lukt, maar mocht het doek vallen dan geven we de schenkingen terug. We gaan in ieder geval niet beginnen met verbouwen van het pand als we geen zekerheid hebben van de eigenaar dat we mogen blijven." Toch is het pand niet het enige probleem. Tijden zijn veranderd. De abonnees zijn veelal wat ouder en er is weinig aanwas van jongere abonnees. Die willen zich niet aan één theater binden. Jongeren willen zich vrij voelen. De diversiteit en het aanbod van theater is groter geworden, maar ook de economische crisis heeft er volgens Ronald een bijdrage aan geleverd. "Mensen nemen nu eenmaal niet bij elk theater een abonnement. Ze maken keuzes. Onze losse kaartverkoop is daarentegen wel omhoog gegaan."

"De kracht van de Plankeniers zit hem in de persoonlijke benadering'

"De kracht van de Plankeniers zit hem in de persoonlijke benadering, het hoge niveau van spelen en dat het decor en de kleding ook past in het hele concept", legt Ronald uit. "De intimiteit die we creëren met het publiek is belangrijk. Het publiek kan een voorstelling optillen. We hebben niet alleen erg trouw publiek, maar ze zijn ook kritisch." En dat is goed, vindt hij. "Mensen zijn even een volledige avond uit. Na de voorstelling spreken spelers met bezoekers. We horen vaak van het publiek: jullie hebben zo veel plezier op het toneel. Voor veel bezoekers is die complete avond uit straks wel een verlies", denkt Bernadette, zelf al heel wat jaren betrokken bij de Plankeniers, niet alleen als speler maar ook als bestuurslid. Ronald zelf kwam als klein jongetje al bij de Plankeniers: de vader van een vriendje deed het theaterbeheer. Ronald hielp mee om het monumentale pand waar theater de Plankeniers in gehuisvest is, te verbouwen. In het theaterseizoen 1990-1991 was de vraag naar jonge mannelijke acteurs groot. "Doordat de nood hoog was, ben ik begonnen met spelen", vertelt Ronald. "Ik had een monoloog in het stuk en toen iedereen begon te klappen gaf dat een ongelofelijk goed gevoel. Door het applaus was ik verkocht." Zelf zal hij het spelen op zich en het sociale aspect, het zich omringen met theaterliefhebbers, het meeste missen.

De grote drijfveer van Bernadette en Ronald om zich in te zetten voor de Plankeniers is theater maken geweest. En dat blijven ze tot de laatste snik doen. Na de voorstelling 'Gooische Vrienden' staat nog '39 steps' van Hitchcock op het programma. Een productie die al jaren in Londen een groot succes is en geniaal geschreven is volgens Bernadette. Beiden hopen dat het in theater de Plankeniers net zo'n klapper wordt als in Londen. Ronald spreekt de hoop uit dat als het doek valt het ze nog gegund wordt een knallende jubileumvoorstelling te maken. "De Plankeniers bestaat in het theaterseizoen 2015/2016 alweer 70 jaar. Dan moeten we het waardig afsluiten met een uitsmijter. Maar voorlopig ligt de focus op het voortbestaan van de Plankeniers, dat is prioriteit nummer één. Daarna pas het scenario van een eventuele knallende way-out."

Filmhuis Bussum

SELMA, ode aan Martin Luther King.
THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL, vervolg op komedie rond bejaarde Britten in een Indiaas Hotel.
OPEN UP TO ME laat Maarit wennen aan de, na haar sekseverandering, veranderde liefdesrelaties.
LE MERAVIGLIE is een prachtig portret van een gezin op het Italiaanse platteland waar de buitenwereld zich nog niet opdringt.
In THE IMITATION GAME breekt wetenschapper Turing in WOII de Enigma-code van de Duitsers.
TIMBUKTU is een poëtisch pleidooi voor menselijkheid, in een door fundamentalisten geterroriseerde Malinese regio. Woensdag 22 toegelicht door filmjournaliste Sasja Koetsier.
A MOST VIOLENT YEAR op de grens van immoraliteit in het misdadige New York van 1981.
In TORN worstelen de moeders van twee verdachten met de bevooroordeelde media en hun eigen verdriet. Onsentimenteel aangrijpend.
SERGIO HERMAN, FUCKING PERFECT toont de ambitieuze topchef Sergio Herman, in het ingrijpende jaar van zijn grote ommekeer. SNEAK PREVIEW, dinsdagavond 20.30 uur.
JEUGDANIMATIEFILMS: een hartverwarmend MIJN MAMA IS IN AMERIKA EN HEEFT BUFFALO BILL ONTMOET en een betoverend HET LIED VAN DE ZEE.
FILMCURSUS op 15 april over de muscial en op 22 april over de western.

Versa vrijwillgerscentrale

*Wijkontmoetingscentrum De Palmpit zoekt een PR-medewerker voor 4 uur per week.

*Wijkontmoetingscentrum Spieghelwijck zoekt een lid voor de Beheerscommissie.

*Vivium Zorggroep Antoniushof is op zoek naar een maatje voor een 'jongere oudere' bewoonster om 1 keer per week iets gezelligs te doen.

*Wereldwinkel Bussum is op zoek naar een boekhoudkundige kracht met ervaring.

zaterdag 18 april

Open dag RV Naarden

Open dag bij Roeivereniging Naarden. Locatie: Thierensweg 1, Naarden, Van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Open dag

Open dag bij scouting Olav. Locatie: Naarden-Vesting, Amsterdamsestraatweg. Van 11.30-16.00 uur.

Concert Tindalvilla

Concert in de Tindalvilla Bussum door het duo Timora Rosler, cello en Klara Würtz, piano. De muzikale erfenis van het keizerrijk Duitsland en de Donaumonarchie. Aanvang: 20.30 uur. Kaarten à € 25,- inclusief consumpties. Meer informatie: info@tindal.nl en 035-6922947.

Jubileumconcert

Muziekvereniging Prinses Irene viert dit jaar haar 70-jarig bestaan. Deze maand staat het jubileumconcert op het programma. Met acte de présence van het Clarinet Choir, Princess Brass, Jong Irene en het Harmonieorkest. Locatie: Wilhelminakerk in Bussum. Tijd: vanaf 20.00 uur. www.prinses-irene.nl.

Expositie

In Tennispark In Zon en Wind te Naarden is een feest in het kader van het 25-jarig bestaan van de club. Er is een kunstexpositie van beelden en schilderijen van 13.00 tot 17.30 uur. De receptie is van 15.30 tot 17.30 uur.

Kerk geopend

De Maria- of Koepelkerk aan de Brinklaan 42 in Bussum is voor iedereen geopend van 12.00 tot 15.00 uur.

Garageverkoop

Garageverkoop van 14.00 tot 16.00 uur in garagebox 348 aan de Iepenlaan in Bussum. De opbrengst is voor activiteiten voor de bewoners van de Iepenflat.

Museumweek

Het Comenius Museum doet mee aan de museumweek met het thema 'Ons echte goud'. Bekijk het mausoleum en bezoek de tijdelijke tentoonstelling 'Godsdiensten van de Wereld'. Gratis rondleiding om 15.00 uur op zondag 19 april en zondag 26 april. Alle dagen: entree € 2,50.

BoodschappenPlusBus

Maandag gaat de bus naar de Boerenmaandag in Nijkerk. Woensdag staat er een bollenroute door de Noordoostpolder op het programma. Vrijdag brengt de bus u naar de tuinen van Appeltern. Kijk op bpb.naardenbussum@ versawelzijn.nl. Voor opgeven, bel maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur 035-7504192.

Stiltecentrum

Het stiltecentrum is geopend van 11.00 uur tot 13.00 uur. Locatie: Christoforuskerk, Christengemeenschap aan de Veldweg 1 in Bussum.

Repair Café

Het Repair Café wordt gehouden van 10.00 tot 13.00 uur bij het Apostolisch Genootschap. Adres: Meulenwiekelaan 49, Bussum.

Rommelmarkt

Rommelmarkt van De Schakel en Scan. Tijd: 10.00 tot 15.00 uur. Locatie: Kol. Verveerstraat 70 of M. Kampsstraat 3, Naarden.

Rommelmarkt

De Vrije Evangelische Gemeente Bussum houdt de jaarlijkse rommelmarkt in de kerk aan de Fred. Van Eedenweg / hoek Oud Bussummerweg in Bussum. Tijd: 9.30 tot 14.00 uur.

Benefietconcert

Van de Prins Maurits Band voor de Stichting KanjerGuusje. Locatie: Willem de Zwijger College te Bussum. Tijd: 20.00 uur.

Streekmarkt

Gooise Streekmarkt van Tafel4, Julianaplein Bussum. www.tafelvier.nl

Open dag

De Gooische Muziekschool organiseert haar jaarlijkse Regionale Open Dag op 18 april van 13.00 tot 17.00 uur in haar hoofdlocatie Scala, Dr. Schaepmanlaan 8 te Bussum. Aanmelden voor de workshops via degooischemuziekschool.nl.

donderdag 16 april

Jeu de boules

In 'Spieghelwijck' Iepenlaan 354a Bussum is er gelegenheid om jeu de boules te spelen van 10.00 – 12.00 uur. Entree € 1,-

Ondernemers Ontbijt

Duurzame ondernemers kunnen elkaar ontmoeten op dit Biologisch Ondernemers Ontbijt. Van 08.00 tot 10.00 uur in Le Perron, Julianaplein 94. Aanmelden: lucaweb.co.

Dietrich Bonhoeffer

Dr. Wilken Veen houdt in de Tuinzaal van de Remonstranten, Koningslaan 2b in Bussum, een herdenking over de bekende Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. Aanvang: 20.00 uur. Entree leden 7, niet-leden 12 euro.

Spieghelavond

Schrijfster Nelleke Noordervliet treedt op tijdens de laatste Spieghelavond. Met muzikale omlijsting van het Kobra Ensemble. Kaarten kosten 10 euro en zijn op de avond te koop in de kerk. Aanvang: 20.00 uur in de Spieghelkerk aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg 34 in Bussum.

vrijdag 17 april

Franse middag

In 'Spieghelwijck' Iepenlaan 354A wordt een Franse middag georganiseerd. Entree 2 euro. Opgeven: 5310743.

SeniorWeb

SeniorWeb houdt een inloopspreekuur in de Centrale Bibliotheek Bussum. Iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

zondag 19 april

Fortenseizoen

Opening fortenseizoen Hollandse Waterlinie bij Fort Werk IV in Bussum tussen 12.00 en 17.00 uur. Gratis toegang.

Venetië in de Vesting

Onder de noemer Venetië in de Vesting wordt een concert gegeven in de Grote Kerk in Naarden. Veertig zangers en instrumentalisten van het Rotterdams conservatorium Codarts spelen onder leiding van Rutger Mauritz. Het gaat om werken van Gabrieli en Monteverdi. Aanvang: 15.30 uur. Kaarten 12,50 euro bij de kerk.

Limes Live

Een nieuwe editie van Limes Live in restaurant Limes in Naarden-Vesting. Dit keer vrolijke jazz van het trio Nicoline Snaas. Aanvang: 15.00 uur. Adres: Cattenhagestraat 9.

Vocaal ensemble

Jubileumcantate van Vocaal ensemble Voices in de Wilhelminakerk te Bussum ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Aanvang: 17.00 uur.

Wandeling

De stadswandeling door Naarden-Vesting start om 12.30 uur bij de Utrechtse Poort. Vanaf 12.15 uur zijn er kaartjes verkrijgbaar.

Soosmiddag

De Palmpit aan de Koekoeklaan 3 houdt weer een soosmiddag voor jong en oud. Met dichteres Rietje Rijk uit Loosdrecht. Aanvang: 14.30 uur.

maandag 20 april

Lezingmiddag

Lezingmiddag van Livus. Onderwerp: waarom zijn Joden en Christenen gescheiden wegen in gegaan? Aanvang: 13.30 uur. Kosten 19,95 euro. Aanmelden www.livius.nl.

dinsdag 21 april

Bustocht

Bustocht met De Schakel met lunch en een rondrit door de Hoeksche Waard. Kosten 50 euro. Opgeven bij De Schakel in Naarden of bel 6949312.

Russische avond

Russische avond tijdens 'Van Amstel tot Wolga'. Dichters ontmoeten klassieke musici in Naarderheem. Aanvang: 19.30 uur aan de Amersfoortsestraatweg 1 in Naarden. Kosten 5 euro. Reserveren via 035-6954411.

Natuurbegraven

Natuurbegraven is het onderwerp van de inleiding door de heer R. Poll. Locatie: De Antonius Hof. Aanvang: 14.30 uur. Toegang gratis.

Samaritanen

De geschiedenis en cultuur van de Samaritanen door spreker prof.dr. Pieter van der Horst. Toegang € 5,00 voor niet-leden. Aanvang: 20.00 uur in Trefpunt, Lorentzweg 59 in Bussum. Aanmelden: 6914580.

Infanterieschansen

Leer meer over de infanterieschansen op de Bussumse heide. Aanvang: 12.00 uur bij Heidezicht aan de Randweg 203. Inleiding en wandeling door Amalia. Aanmelden: 035-6932318.

Gaat BFC het nog redden?

Spannende laatste maand voor Bussumers

BFC verloor afgelopen weekend weer: Victoria was met 0-4 te sterk. Foto: Bob Awick

door Sjoerd Stoop

BUSSUM - Voor de voetballers van BFC staat de komende weken maar één vraag centraal: gaan we het nog redden? De Bussumse derdeklasser staat momenteel voorlaatste en er bestaat een grote kans dat de Bussumers komend voorjaar veroordeeld worden tot deelname aan de play-offs om klassebehoud zeker te stellen. Het wordt al met al nog een spannende maand voor de club aan de Meerweg.
BFC heeft nog wel een kansje om de gevarenzone kan ontlopen, maar dan moet er wel resultaat geboekt worden. De afgelopen weken lukt dat niet en dat komt vooral door de voetballers zelf. Er wordt met vlagen goed gevoetbald, maar de Bussumers vergeten vaak te scoren.

Afgelopen weekend was dat wederom het geval. BFC speelde sterk tegen streekgenoot Victoria, maar verloor wel: 0-4. Vooral voor rust had BFC kansen moeten benutten. Voetballend zat het allemaal wel goed. BFC zocht al snel de aanval en creërde daardoor enkele kansen om de score te openen. Dat leek ook een paar keer te gaan gebeuren, maar BFC had de pech dat de keeper van de tegenstander, anders dan de rest van zijn ploeg, wel antwoord had op het voetbal van BFC. De keeper kon zijn doel knap schoonhouden.

BFC heeft nog kansje op klassebehoud, maar moet wel gaan scoren

Zoals zo vaak de afgelopen weken vergat BFC te scoren en deed de tegenstander dat wel. Vlak voor rust kon de tegenstander twee keer scoren. Vooral de tweede treffer was een fout van BFC. De Bussumers stonden te slapen toen een kort genomen hoekschop alsnog werd voorgegeven en door een speler van BFC achter de verkeerde doelman werd gewerkt. Verrassend genoeg stond BFC na de eerste helft op een 0-2 achterstand.

Na de rust zette BFC alles op alles om terug te kunnen komen. De Bussumers speelden vol op de aanval en kregen ook nu kansen op doelpunten. Hoe groot de kansen ook waren, BFC had geen geluk. De allergrootste kans was voor Dico Knevel. De aanvoerder van de Bussumers krulde een verre trap langs de doelman van de tegenstander. Deze keer redde de lat voor de tegenstander. Het was hetzelfde spelbeeld als voor rust. BFC was beter, de tegenstander scoorde. De Bussumers gaven veel weg, waardoor de tegenstander met snelle tegenaanvallen voor gevaar kon zorgen en zelfs weer kon scoren. Na een uur spelen stond het 0-4, waardoor BFC verloor. Na de laatste tegentreffer was het geloof op een goede afloop voor BFC weg. Het kwam als een mokerslag aan.

Weer een nederlaag achter de rug dus, maar BFC heeft nog wel steeds een kansje op klassebehoud. Er zal dan komend weekend gescoord moeten worden als BFC speelt tegen Forza Almere. Ook zal de concurrent de komende weken nog een steekje moeten laten vallen. Naast het duel tegen Forza Almere speelt BFC nog tegen Roda '46, VVZA en Vriendenschaar. Het valt voor BFC te hopen dat er dan wel punten worden gepakt.

Nederlaag voetbalsters
De voetbalsters van BFC hebben afgelopen weekend een nederlaag geleden tegen het lager geklasseerde Aurora. De Bussumse koploper kwam met 2-1 tekort.

BFC staat na afgelopen weekend ondanks de nederlaag nog wel steeds op de eerste plaats. De voorsprong op de nummer twee van het klassement bedraagt momenteel 3 punten. Daarmee heeft de ploeg een goede kans op de titel.

De Bussumse voetbalsters hebben nog 5 duels te spelen. Komend weekend wacht het veel lager geklasseerde Waterwijk. Een paar dagen later wacht de topper tegen Achterveld, de nummer twee van het klassement. BFC kan dan met een zege hele goede zaken doen op jacht naar de titel.

SDO steelt de show met afgetekende zege

Foto: Johan van der Geest

BUSSUM - Een afgetekende zege en met vlagen erg goed voetbal van de voetballers van SDO afgelopen weekend. De Bussumse eersteklasser kon vertrouwen tanken met een knappe 1-5 zege op de gehavende subtopper VVIJ.

SDO bleek al snel na de aftrap de betere ploeg van de twee. De Bussumers waren op alle fronten beter en waren verreweg het meest aan de bal. Dat SDO met veel gemak kon voetballen kwam vooral doordat de tegenstander gehavend was. De tegenstander had geen enkel moment echt een antwoord op het voetbal van SDO.

SDO kwam al voor rust op een comfortabele 0-2 voorsprong. Eerst kon Rowell van der Meer scoren na een voorzet van Dennis de Loos. Laatstgenoemde Bussumer was vlak daarna weer goud waard voor SDO: De Loos kon Rick van der Velden laten scoren. Na de rust bleef SDO sterk spelen en gaf de tegenstander geen kans. De Bussumse goals kwamen van Maikel van Latum (2x) en Veirano Slager.

Almere te sterk voor Bussumse hockeyers

BUSSUM - Geen punten afgelopen weekend voor de hockeyers van Gooische. De Bussumse overgangsklasser kwam tekort tegen het sterke Almere: 5-0.

Almere was een maatje te groot voor de Bussumers. Met een paar goed opgezette aanvallen zorgde de ploeg al snel voor gevaar. Voor rust kon Almere slechts één van de kansen benutten. Na de rust was dat wel anders. Terwijl de Bussumers geen goede kansen kregen, kreeg Almere deze wel en werd er nog vier keer gescoord.

Hockeysters hebben geluk
De hockeysters van Gooische hebben afgelopen weekend verloren. De Bussumse dames konden geen potten breken tegen het veel lager geklasseerde Alliance: 3-1.

Toch staan de Bussumse dames nog wel steeds op een tweede plaats, met één punt achterstand op de koploper en nog een duel tegoed. De concurrenten van de Bussumers verspeelden afgelopen weekend ook punten.

Probleemloze zege NVC

NAARDEN - Een afgetekende zege afgelopen weekend voor NVC. De Naarder tweedeklasser bleek veel te sterk voor het lager geklasseerde De Meteoor: 6-1.

De Naarders hadden geen grote problemen met de Amsterdamse nummer voorlaatst. NVC kon met een paar goede aanvallen voor veel gevaar zorgen en scoorde met gemak.

NVC staat na afgelopen weekend op de negende plaats. Daarmee kan de ploeg geen kant op. De achterstand op de top van de klasse werd de afgelopen weken al te groot. Daarnaast heeft de ploeg voldoende voorsprong op de gevarenzone.

Hockeyers HC Naarden doen goede zaken om tweede plek

NAARDEN - Met een knappe zege op Athena hebben de hockeyers van HC Naarden afgelopen weekend goede zaken gedaan in de jacht naar de tweede plaats. De Naarders versloegen de Amsterdammers met 0-4.

Na een start met wat gerommel over en weer kwam HC Naarden op voorsprong door een benutte strafcorner. Al snel werd de jacht op meer treffers geopend. HC Naarden kreeg daar voor rust al veel kansen voor, maar de meeste kansen werden om zeep geholpen. Na de rust bleven de kansen komen, maar nu werden ze wel benut.

Hockeysters verslaan MHCW
De hockeysters van HC Naarden hebben afgelopen weekend met 2-1 gewonnen van MHCW. Het duurde lang voordat de ploeg op voorsprong kon komen, maar toen er eenmaal gescoord werd was de zege al snel zeker.

Zaal-voetballers ten onder

BUSSUM - De zaalvoetballers van ZVV Jos Geerling hebben afgelopen weekend net geen punten kunnen pakken op AC Kingdom: 4-3.

De Bussumers kwamen tot twee keer toe knap terug van een achterstand, maar konden toch geen goed resultaat boeken. De tegenstander was trefzekerder.

'Veel positieve reacties'

Nieuwe locatie voor Arke

Rense Mebius laat zien hoe het interactieve paneel werkt. Foto: Yvette Geerts

BUSSUM - Na jarenlang op haar vertrouwde stek aan de Nassaulaan te hebben gezeten is reisbureau Arke eind maart neergestreken in de Nassaustraat. Renske Mebius, reisbureaumanager, is er wat blij mee.

"Deze nieuwe winkel heeft een frisse en moderne uitstraling. Het voelt heel goed." Arke heeft gekozen voor een ruimtelijke opzet met veel sfeerbeelden. "De klant moet direct zin krijgen in vakantie", licht Mebius toe. Inmiddels zijn 100 van de ruim 140 winkels op dezelfde wijze verbouwd. Mebius: "Op de videowall staan mooie sfeerbeelden die rust, warmte en een vakantiegevoel uitstralen." Of de nieuwe uitstraling de klanten zou aanspreken, vond Mebius wel spannend. Want het Arke-oranje zie je niet meer terug in de inrichting. "We krijgen gelukkig veel complimenten." De nieuwe winkel brengt ook een nieuwe manier van werken met zich mee, vertelt Mebius verder. "We zitten niet meer standaard achter een balie, maar hebben nu een lange tafel met een interactief paneel." Ideaal als de klant zelf wil zoeken, ter inspiratie of om samen met de adviseur de reis te plannen. "Klanten die meer privacy wensen, of uitgebreid advies, kunnen plaatsnemen aan een van de twee balies."

Geld voor Goed en Goud

Michel van Asselt heeft alle apparatuur en informatie binnen handbereik. Foto: Yvette Geerts

BUSSUM - Het vertrek van de tegenoverliggende geld-voor-goudwinkel bood ondernemer Niels van Asselt van GeldGoed aan de Laarderweg 9 een mooie kans. Geld-voor-goud paste prima binnen zijn concept van GeldGoed: direct geld voor je goed.

Het was voor Van Asselt ook het moment om zijn vader, Michel van Asselt, die uit een oude juweliersfamilie stamt, bij de winkel te betrekken. Michel van Asselt: "We hebben het achterste deel van de winkel speciaal hiervoor ingericht." Klanten die hun goud of zilver komen inwisselen kunnen rekenen op een eerlijke prijs, kennis en privacy, aldus Van Asselt. Het goud en zilver komt veelal uit erfenissen of wordt aangeboden door mensen die 'het niet meer dragen of gebruiken'. Van Asselt vindt het een boeiende branche met de nodige uitdaging. "Voor goud en zilver heb je te maken met een wisselende dagkoers. Die dagkoers bepaalt de waarde die je krijgt. Die wordt niet bepaald door de waarde van het sieraad. Die waardes lopen vaak sterk uiteen." De niet-gebruikelijke combinatie van GeldGoed en geld-voor-goud werkt volgens hem goed. "Sommige mensen voelen een schroom om een geld-voor-goudwinkel naarbinnen te gaan. "Het prettige van deze winkel is dat je, zonder je opgelaten te voelen, binnen kunt stappen."

t Spant in 1969.

De televisie verovert in de zestiger jaren de belangstelling en de tijd van de Nederlanders. En van de Bussummers ook nog eens de ruimte. Sinds de eerste uitzending in 1951 (vanuit Studio Irene aan de Kerkstraat) neemt de Nederlandse Televisie Stichting de ene na de andere zaal in Bussum in beslag. Het verenigingsleven en het uitgaansleven moeten wijken voor de t.v.-opnames. De grote invloed van de kijkbuis op het maatschappelijk leven is in het dorp dus dubbel merkbaar.

Begin 1965 ziet het gemeentebestuur de urgentie van het probleem in en neemt het initiatief voor het vinden van een oplossing. Gedacht wordt aan een snelle tijdelijke voorziening en op termijn aan de bouw van een permanent cultureel centrum voor repetities en uitvoeringen van de Bussumse koren, orkesten, dans- en toneelverenigingen. De Culturele Raad komt op 4 april bij elkaar voor de eerste bespreking van dit tweetraps-plan.

De aardappelkelders in de Bussumsche Courant van 12 april 1965.

Al meteen komen de meest doeltreffende aard en locatie voor de noodoplossing ter tafel. Er zijn voorbeelden van zalen en (sport-)hallen die dankzij een systeem van pre-fab houten spanten in zeer korte tijd kunnen worden gebouwd. En bij het verwaarloosde Fort Werk IV aan de Abraham Kuyperlaan staan al jaren de "aardappelkelders" leeg. Met de sloop van deze uit de bezettingsjaren daterende opslagplaatsen is snel gemeentelijke bouwgrond beschikbaar. Bijkomend voordeel van deze plek is de mogelijkheid om het bouwwerk later tot sporthal te verbouwen.

Het eerst nog naamloze "semi permanente gebouw voor culturele doeleinden" wordt toch pas in 1969 geopend. De gemeente roept tijdens de bouw op om met voorstellen voor een geschikte naam te komen. De lijst met suggesties is zo'n vijftig namen lang, de ene naam nog pretentieuzer dan de andere. Typisch zestiger jaren is de uiteindelijke keuze van buiten deze lijst. Voor een avondje zonder televisie kan men elders naar theaters als 't Pand en 't Zand. En in Bussum naar 't Krogt, of naar 't Spant.

Hans Jonker

'Inwoners weten Wijzer goed te vinden voor hun zorgvragen'

Gemeente wil vooral maatwerk leveren

Wijzer is te vinden in het gemeentehuis van Bussum. Foto: Sjoerd Stoop

door Mireille Detrixhe

BUSSUM - Mijn rolstoel is kapot, hoe los ik dat op? Mijn partner is dementerend. Is er ondersteuning voor hem en voor mij? Mijn kind is autistisch en heeft hulp nodig, waar kan ik terecht? Een greep uit het soort vragen dat bij Wijzer binnenkomt.

Wijzer is het loket van de gemeente waar inwoners uit de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden terecht kunnen voor informatie en advies over ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, jeugdhulp of hulp om zelfstandig te kunnen blijven wonen. "De vragen zijn heel divers en gaan dus over alles wat te maken heeft met zorg, jeugd en werk en inkomen", vertelt woordvoerder Hannie de Groot van de gemeente Bussum. Sinds januari van dit jaar hebben de gemeenten een aantal taken op het gebied van zorg en ondersteuning erbij gekregen. Dat betekent voor inwoners dat er het een en ander is veranderd op het gebied van zorg en ondersteuning. "We hebben de indruk dat inwoners van Naarden, Muiden en Bussum Wijzer goed weten te vinden, zowel fysiek als telefonisch en via de mail. Ook steeds meer zorgaanbieders en andere hulpverleners weten Wijzer te vinden voor advies of samenwerking. Dagelijks komen er circa 25 bezoekers bij Wijzer en krijgen we tientallen telefoontjes. We wijzen mensen er ook op dat ze een afspraak bij Wijzer kunnen maken; dat scheelt wachttijd en kan ook 's middags."

'Dagelijks hebben we 25 bezoekers en krijgen we tientallen telefoontjes'

Opstartproblemen
"In januari en februari waren er problemen met de declaraties van mensen met een persoonsgebonden budget. Dat loopt tegenwoordig via de Sociale Verzekeringsbank. Die beheert het budget en betaalt uit op basis van declaraties. De SVB had problemen met de automatisering, maar toen die waren opgelost bleek dat budgethouders soms vergeten waren om hun facturen op te sturen; vermoedelijk als gevolg van de veranderde werkwijze", legt De Groot uit. "Het aantal vragen daarover viel overigens mee", zegt ze. "We hebben er ook veel aan gedaan om mensen te informeren en hebben aandacht besteed aan de vragen 'wat moet ik doen' en 'waar kan ik terecht'?" Momenteel is er een probleem met de inning van de eigen bijdrage op huishoudelijke hulp. Deze wordt geïnd door het CAK. De mensen die de eigen bijdrage moeten betalen, hebben in maart geen acceptgiro ontvangen van het CAK en hebben dus niet kunnen betalen. Waarschijnlijk is dit in april ook zo. De Groot steekt daarvoor ook de hand in eigen boezem van de gemeente: "Het is misgegaan in de communicatie tussen CAK, gemeente en regio waardoor de codering van de voorzieningen niet klopte en er met verkeerde codes is gedeclareerd. Mensen die gebruikmaken van huishoudelijke hulp krijgen de acceptgiro's dus wat later, waarschijnlijk in mei. Daar waarschuwen we al voor zodat ze daar rekening mee kunnen houden. Vanaf mei is dit probleem opgelost."

Als er een vraag binnenkomt bij Wijzer en die vraag is makkelijk te beantwoorden, dan wordt deze direct opgepakt. Ligt de vraag complexer, dan wordt er een melding gedaan en volgt er een gesprek met de persoon of personen in kwestie. Dit gesprek is onderdeel van een breder onderzoek naar de vraag en of deze op eigen kracht of binnen het eigen netwerk opgelost kan worden. Ter verduidelijking geeft zij een voorbeeld van een traplift. "Stel: er komt een aanvraag voor een traplift binnen, dan gaat een consulent eerst op huisbezoek voor een gesprek met de aanvrager. In dat gesprek wordt gekeken of de traplift nodig is of dat er andere oplossingen zijn. Een traplift kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de aanvrager zelfstandig kan blijven wonen. Maar als blijkt dat er ook andere problemen zijn die in het huidige huis niet zijn op te lossen of op termijn zullen ontstaan, dan kan het beter zijn om andere, passende woonruimte te zoeken. In dat geval plaatsen wij die traplift niet."

'Het gaat erom de vraag achter de vraag boven tafel te krijgen'

"Wat voor de één goed is, hoeft dat voor de ander nog niet te zijn. Er wordt ook altijd gekeken wat iemand zelf kan of met behulp van zijn omgeving kan oplossen. Pas als dat niet meer gaat, is de gemeente er om te ondersteunen, zo nodig met een voorziening. Wij kijken altijd naar de hele situatie, dus nooit naar een op zichzelf staand probleem en doen dat vanuit de drie domeinen: Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugd en Werk en Inkomen. Een re-integratietraject aanbieden is niet zinvol als er thuis grote problemen zijn die werken in de weg staan. Dan is het beter om eerst het gezin weer op weg te helpen en daarna, als de situatie stabieler is, hulp te bieden bij het zoeken naar werk bijvoorbeeld. In alle gevallen gaat het ons om het leveren van maatwerk", aldus De Groot.

Fort Werk IV elke maand open

Fort Werk IV ligt naast Spant!

BUSSUM - Fort Werk IV gaat vanaf nu elke maand de deuren openen voor belangstellenden. Komende zondag wordt dat voor het eerst gedaan.

Het fort aan de Dr. Abraham Kuyperlaan opent zondag de deuren voor de start van het fortenseizoen. Er kan de hele dag van alles gedaan worden op en rond het oude gebouw.

Naast dat het fort bekeken kan worden, staat er ook een vol programma klaar voor bezoekers. Zo exposeren lokale kunstenaars, wordt er gekookt en wordt er veel gedaan voor kinderen. De jongste bezoekers van het fort kunnen pizza's bakken, zich verkleden als ridder of een speurtocht doen door het fort.

Het fort is open tussen 12.00 en 17.00 uur.

Klassieke Renaults op bezoek

Zondag 19 april in Weesp

Allerlei fraaie klassiekers zijn zondag te bewonderen in Weesp.

Liefhebbers van klassieke Renaults opgelet. De 'Club d'Anciennes Renault des Pays-Bas', de Nederlandse vereniging van klassieke automobielen van Renault, is zondag 19 april te gast bij de Weesper Renaultdealer Arend Auto aan de Hogeweyselaan 201.

Tussen 10.30 en 13.00 uur maakt een groot aantal eigenaren vanuit geheel Nederland met hun fraaie klassieke Renaults hun opwachting. Deze met liefde gerestaureerde voitures zijn volop te bewonderen voor alle belangstellenden. Naast de Renault-types R4, R8, R16, die velen zich nog zullen herinneren, zijn er ook nóg oudere modellen aanwezig, zoals de Juvaquatre, de Dauphine en de 4cv. Mogelijk zijn er ook nog enkele vooroorlogse modellen present. De eigenaren zullen zeker tekst en uitleg willen geven over hun hobbyauto. Ook is er een mobiele crêperie aanwezig.

Rondrit
De automobielen zullen aan het begin van de middag vertrekken voor een mooie tourrit over de fraaie wegen en weggetjes in de nabije omgeving van Weesp. Tevens wordt er halverwege de rit nog een bezoek gebracht aan het Muiderslot, om uiteindelijk aan het eind van de middag (zo rond 16.00 à 16.30 uur) terug te keren bij Arend in Weesp. De dag wordt afgesloten met een verfrissend drankje (natuurlijk alcoholvrij, omdat het hier een autovereniging betreft) en een eenvoudig hapje. Kijk voor een voorproefje op www.renaultklassiek.nl.

Nefkens van start in Naarden

De Peugeot 208 Style voor de heer Van Beuningen.

Broekhuis Naarden heeft zijn vestiging verkocht aan Nefkens, met 25 vestigingen de grootste Peugeot-dealer van Nederland.

Alle medewerkers zijn meegegaan naar de nieuwe eigenaar. De eerste Peugeot onder de nieuwe vlag is afgeleverd door verkoper Wouter Hartsink. Het is de nieuwe Peugeot 208 Style, gekocht door de heer Van Beuningen uit Weesp. Vestigingsmanager Bob van Stempvoort is al helemaal gewend aan de nieuwe naam. "Een andere naam is natuurlijk even wennen, maar dat ging eigenlijk wel snel. Het merk dat we voeren blijft natuurlijk hetzelfde, evenals de service die we bieden. We zijn nu bezig om ons de bedrijfscultuur van Nefkens eigen te maken. Daar is niet veel voor nodig, want zowel Broekhuis als Nefkens heeft dezelfde filosofie: onze klant staat op de eerste plaats. Elke aflevering is een beleving en een feest voor de klant. Dat willen wij zo plezierig mogelijk maken."

Spectaculaire Renault Sport op AutoRAI

Watertanden bij de Renault-stand op de AutoRAI.

Renaults passie voor autosport krijgt op de AutoRAI een extra boost. Het Franse merk haalt namelijk zijn jongste racecreatie naar Amsterdam: de spectaculaire Renault Sport R.S. 01 met 367 kW (500 pk) vermogen en een topsnelheid van 300 km/uur. Samen met de andere showprimeur, de Renault Clio R.S. 220 EDC Trophy, krijgt de stand een sterke sportieve signatuur.
De Renault Sport R.S. 01 is speciaal ontwikkeld voor de raceklasse Renault Sport Trophy. De raceauto valt op door een spectaculaire en ook aerodynamisch uitgekiende vormgeving. Het ontwerp is tot stand gekomen onder leiding van de Nederlander Laurens van den Acker. De voorbumper en de grote achtervleugel zorgen voor veel neerwaartse druk, zodat grip bij hoge snelheden maximaal is. Op topsnelheid bedraagt de downforce maar liefst 1,7 ton.

De Renault Sport Trophy biedt plaats aan twintig zogenoemde Pro-Amteams, bestaande uit een professionele coureur en een amateur. De winnaar van de Pro-categorie krijgt een uitnodiging om mee te doen aan een speciaal trainingsprogramma, om daarna mee te rijden in het Japanse Super GT-kampioenschap.

Kia Picanto nog sportiever op de AutoRAI 2015

Kia introduceert op de AutoRAI 2015 de SportsLine, een nieuwe topuitvoering van de Picanto. Met sportieve accessoires zoals 15" lichtmetalen velgen, sideskirts en speciale bumpers in carrosseriekleur, maar ook privacyglas, een verwarmbaar stuu, en elektrisch inklapbare buitenspiegels met led-richtingaanwijzers. De Picanto SportsLine wordt aangedreven door de bekende 1.2 CVVT-motor van 63 kW (85 pk) en kost € 14.395,-, terwijl de vijfdeursversie leverbaar is vanaf € 14.795,-.

Stoere Opel Adam Rocks S

Allesbehalve schattig en zeker niet ingetogen – dat is de gloednieuwe Opel Adam Rocks S. Die beleeft zijn wereldpremière op de AutoRAI 2015, van 17 tot en met 26 april in Amsterdam. Met zijn stoere, gespierde uiterlijk, stoffen Swing Top-dak en krachtige 1,4-liter Turbo-motor, is de 3,75 meter lange Adam Rocks S de droomauto voor wie een sportief rijgedrag wil combineren met avontuurlijke looks, het vrije gevoel van open rijden en uitgesproken design. De krachtige 1.4 Turbo-motor van 110 kW/150 pk met Start/Stop-technologie neemt genoegen met slechts 5,9 liter benzine per 100 kilometer in de gecombineerde cyclus en stoot 139 g/km CO2 uit.

Kom op 18 april naar de streekmarkt bij de Hema en Proef het Leven bij de kraam van Broodje+. Op vrijdagavond 24 april (vanaf 6 uur) bent u welkom om mee te eten bij Broodje+. Zie de activiteitenagenda in deze krant en www.ruimte-bussum.nl.

Te huur in Naarden: Energiestraat 14e moderne, volledig gestoffeerde kantoorruimte met airconditioning van 360 m² op de eerste verdieping. Uitstekend onderhouden met een hoog afwerkingsniveau en veel licht. Airco-Alarm-Eigen CV Installatie-Daglicht lampen-Eigen opgang- en met maar liefst 3 eigen privéparkeerplekken. Huurprijs 1250 euro per maand. Voor informatie Vos-Beheer dhr. Dick Vos. Tel.: 06-51083335

Spreekuur Administratie voor Elkaar in Bussum en Naarden. Elke donderdag inloop spreekuur van 10-12 uur in Bussum (Uitwijk), dr.Schaepmanlaan 10, en van 14-16 uur in Naarden, SCAN, M. Kampstraat 3. Voor hulp/vragen; bij ordenen, opzetten, uitzoeken van de administratie; met formulieren; inschrijven/ reageren op woningen bij woningnet; digitale hulp zoals opvragen van bankafschriften. Vrijwilligers gevenb gratis hulp en advies. Kom langs en neem uw administratie mee! Privacy is gewaarborgd
Informatie; Tineke van der Tol en Wilma Post; 035 6911251

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Rommelmarkt tvKameleon. Zondag 19-04-2015 van 10.00-14.30 uur. Elise Dammershof 12A te Bussum. Entree gratis!

Taxi diensten van/naar Schiphol € 50,- vanuit Naarden, Bussum, Hilversumse Meent. 06-26984855

GARAGEBOX TE HUUR, Naarden, Pr. Margriethof, per 1 mei a.s. Huur € 125,- p.m. Info 06-53504070

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service

Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Helena Donaldson - uw tuinvrouw in 't Gooi. Denk deze maand aan het snoeien van vroegbloeiende heesters. www.hdtuinen.nl/06-13527372.

TE HUUR PARKEERPLAATS IN NAARDEN VESTING. Entree Huizerpoortstraat. Huurprijs: € 200,- p.m. inlichtingen Visch & Van Zeggelaar, 035-6933544.

Gevraagd: Defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Te huur aangeboden in Bussum: Kantoor/hobby/opslagruimte ong. 14 m2, in souterrain met ruim lichtinval. Met verwarming, wastafel en gez. toilet. Huurprijs € 119,- p.m. excl. energiekst. 035-6945373

Schilder heeft tijd. Hoge kwaliteit, redelijk tarief, vrijblijvende prijsopgaaf. Tel.: 06-55955587

Ben jij LEUK?? Restaurant LEUK is op zoek naar nieuwe collega's! Heb je ervaring in de bediening, en ben je tussen 20-30 jaar oud? Mail dan je cv+foto naar bennie@restaurantleuk.nl

Feestje? Gratis feestzaal tot 120 personen in Bussum.
Meer info: 06-53319921

Kamer te huur, 200 m. van station Naarden-Bussum. Eigen keukentje en douche, huur € 400,00 per maand. Huisdieren niet toegestaan. Tel.: 06-14390115

Vrouw zoekt werk in de huishouding met strijkwerk, 11 jaar ervaring en met goede ref. Mevr. Riejanne 9 euro p/u. Tel.: 06-31081861

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 60,-
Tel.: 035-8870159

Te koop: Dakdragerset voor Opel Meriva voor bouwjaar 2002-2010, 75,00 euro 06-12840031

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
www.edeboerglazenwasserij.nl

Veluwse boederij te koop. Vr. pr. € 89.000 k.k. te Ermelo. Sleutelklaar. 035-6935525 / 06-22393323

Veluwse boederij te huur 70 m2 in Ermelo, gemeubileerd € 700,- per maand ex. 035-6935525 / 06-22393323

Want zo lief heeft God de
wereld gehad
dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

Te koop gevraagd: Oud blikspeelgoed/treinbaan/boten en treinen. Mag oud en/of defect zijn. Tel.: 035-6938689

Hebt u hulp of ondersteuning bij uw huishoudelijk werk nodig? Ik help u graag in uw huishouden. Bel: 06-45011841

Wij zoeken een erv. schoonheidsspecialiste die zich wil vestigen in onze pedicure- en manicuresalon te Naarden (Artcreatives). Wij hebben een aparte ruimte te huur. Bianca M. 06-24526801

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Schilderwerk groot of klein. Binnen of buiten. Schilder PMC. Biedt u altijd een vrijbl. offerte. Winterschilder 10% KORTING. 06-53148137
pharskamp@hetnet.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En hebt u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Hebt u een verstandelijk gehandicapte zoon of dochter van 18-30 jaar (zzp3 of zzp4)? En bent u op zoek naar woongelegenheid? Vraag informatie aan bij woongroepbussum@hotmail.com.

WONING VERHUREN? Vertrouwd verhuren aan expats en organisaties INTERHOUSE HILVERSUM 035-303 13 20 www.interhouse.nl

Tuinman heeft nog tijd. Snoeien, fatsoeneren, bestraten, compl. renovatie etc. Vrijbl. prijsopg.: 06-50660689 / www.dennenburg-tuinen.nl

Cuisine Quirin Dineruitzending Bussum
zoekt nette chauffeur voor het bezorgen van warme maaltijden maandag t/m vrijdag vanaf 15.30 uur 12,5 uur per week. Voor sollicitatie en info bel: 035-6910446 of mail: quirin@euronet.nl