NaarderNieuws

21 juni 2017

NaarderNieuws 21 juni 2017


Besluit over Borgronden voor 1 juli

NAARDEN Als de raad 28 juni akkoord gaat met de gewijzigde plannen voor de bebouwing van de Borgronden lijken alle lichten op groen te staan. Na de zomer start een participatietraject met onder meer omwonenden. Heet hangijzer is ongetwijfeld de extra verkeersdruk.

Onlangs werd door de gemeente besloten om ook goedkope woningen op het stuk grond te bouwen en ook zou de wijk het zonder gas moeten doen. De omwonenden maken zich duidelijk zorgen over al die extra auto's die vanaf de nieuwe wijk hun weg gaan zoeken. De enige uitvalswegen zijn de Huizerstraatweg, de Amersfoortsestraatweg en tot slot een rondje crossen door de Vesting. Volgens de omwonenden niet te doen. De verkeersdruk is volgens hen nu al groot door Albert Heijn, extra bezetting van de sportvelden en de scholen in de omgeving. Maar voorlopig vinden ze geen gehoor bij de gemeente. Die is van mening dat er eerst maar een klap gegeven moet worden op de gewijzigde plannen en dat een en ander in het participatietraject wel aan bod komt. Dat geldt ook voor de onderzoeken naar fijnstof van de A1 en de stankoverlast van Givaudan hoewel de wethouder laat doorschemeren dat hij daar geen problemen verwacht. Of er 28 juni ook groen licht gegeven wordt voor de plannen zoals die er nu liggen, is de vraag. Een aantal raadsleden wil de verkeersproblematiek ook nu al op de agenda hebben.

3

GNR betaalt 9 ton voor schootsvelden

NAARDEN Het Goois Natuurreservaat koopt voor bijna 900.000 euro de Naardense schootsvelden van de gemeente Gooise Meren.

De verkoop maakt deel uit van het convenant 'Naarden buiten de Vesting' dat de toenmalige gemeente Naarden in 2015 heeft getekend. Het totale plan kost 25 miljoen euro en is erop gericht om het gehele gebied rondom Naarden aantrekkelijker te maken. De verkoop van de schootsvelden moet zorgen voor het duurzaam veilig stellen van de resterende open schootsvelden rondom de vesting Naarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De negen ton gaat in een reserve die is bedoeld voor andere onderdelen van het project Naarden buiten de Vesting.

Zeer warme start tiende editie rolstoelvierdaagse

Verkoeling zoeken in de schaduw. Foto: Bob Awick

NAARDEN Een supergeslaagde eerste avond van de rolstoelvierdaagse. Er gingen maandag 91 mensen de straat op: rolstoelers en vrijwilligers als begeleiders en verkeersbegeleiders. Er hadden zich op het laatst extra vrijwilligers aangemeld van de hockeyvereniging, fysiotherapeuten en de Lionsclub. Er werd vanwege de hitte extra gestopt en gedronken.

Volkstuinen

Haar tuin is al sinds 1923 familiebezit. Elly zou niet zonder kunnen.

9

De Larense Sint Janstraditie

De voorlaatste uitgave van niveau over deze processie was in 1952 verschenen, toen De Vrankrijker en Gabriël Smit hun boek over Sint Jan publiceerden.

Voor deze nieuwe, prachtige gebonden uitgave uit 2005 van de Stichting Uitgeverij Noord-Holland onder de titel 'Getuigenis op straat' tekenden Leo Janssen, interviews en Karel Loeff (redactie). Een tiental auteurs, gerenommeerde wetenschappers, schetsen praktisch alle aspecten van deze traditie in verleden en heden en zij slagen er in om het onderwerp voor een breed publiek duidelijke en aantrekkelijk te presenteren. Honderden afbeeldingen, waarvan vele uit privé-collecties, en soms een dubbele pagina beslaand, verduidelijken de teksten. Boeiend worden de triomfale jaren 30 beschreven, de moeilijke situatie in de oorlogsjaren, de conflictueuze periode in de tijd van de vernieuwers en het nieuwe elan daarna.

Los erbij informatie over de exposities in 2005 in het Gemeentehuis Laren en de Rabobank.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 30 Euro. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Beschermd dorpsgezicht (1)

Bij uitzondering een stukje dat uit twee delen bestaat. Heb ik wel nodig, want het verhaaltje is té koddig voor weinig woorden. Deel één dus: dadels of boekweitkorrels?

Nog niet zo lang geleden begon de nieuwe bewoner van het pand op de hoek van de Regentesselaan en de Boslaan, waar ooit Kees Kousemaker c.s. woonde, aan een ingrijpende verbouwing. Alles werd gestript en er moest een nieuwe serre/erker komen. De renovatie verliep gestaag en moeizaam, maar er kwam schot in de zaak. Toen echter kwam de gemeente om de hoek kijken. De plannen werden a.h.w. met een loep gescreend en er waren wat \-97 aanmerkingen. Zo kwam de palm van Kees in het vizier. Ongeveer een jaar of 10 geleden daar geplant en zowaar begon deze dadelpalm te gedijen. Maar... de plant zat de bouw van de erker in de weg en weghalen was geen optie. Want... de palm (houd u vast) behoorde tot het beschermde dorpsgezicht van Bussum! Weet u het nog? Toen Bussum grote befaamdheid genoot vanwege de prachtige palmaanplanten? De oase van het Gooi? Overal dadelpalmen, typisch Bussum. Zouden zelfs de boekweitkorrels in het wapen van Bussum niet ooit dadels hebben voorgesteld? Na heel veel gemeet en geërger kwam de erker toch tot stand, zonder schade te berokkenen aan de kenmerkende Bussumse dadelpalm. Waar heeft de gemeente Bussum toch aan gedacht? Wat waren de argumenten om de palm te sparen ten koste van een goed uitgekiend bouwplan? Wij weten het niet. Maar mijn volgende stukje zal ik hoofdschuddend schrijven. Tot genoegen en instemming van velen!

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman; Naarderheem 10.30 u. ds. P.J. Viveen-Molenaar
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie pastoor M. Costa; za. 24/06 17.30 u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. dr. M.J. Kater

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. Eucharistie kapelaan A. Geria
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. J.H.W. Elhorst
*PGB Verlosserkerk gezamenlijke dienst in Wilhelminakerk
*PGB West Spieghelkerk 10.30 u. ds. S. de Jong
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. dr. H.A. Post en 17.00 u. ds. M. van Dam
*Remonstranten N-B 10.30 u. dr. J. Goud
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30 u. dr. R.M. Nepveu
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. br. H. Schram
*Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi 10.00 u. ds. W.F. Metzger H.A.
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. mw. drs. A.A. Dijkslag
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst; do. 29/06 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

De Borgronden: omwonenden maken zich zorgen over verkeersdruk

Er komt nog onderzoek naar stankoverlast Givaudan en fijnstof A1

De plannen voor de Borgronden komen in een nieuwe fase. De gemeente zet in op een mix van woningen en na de zomer praten burgers mee.

Simone Bergsma toont een uitzicht op de nu nog braakliggende Borgronden. Foto: Yvette de Vries

NAARDEN De raad ziet de voorgestelde veranderingen voor de Borgronden wel zitten. Maar veel omwonenden maken zich zorgen over een verdere toename van de verkeersdruk. In de nieuwe wijk komen niet zoals in eerdere plannen alleen woningen in het middensegment, maar ook sociale woningbouw en woningen in het dure segment. Ook wordt de wijk waarschijnlijk gasloos gebouwd. Over twee weken wordt er verder over gesproken en kan er een klap op gegeven worden.

Daarmee lijken alle lichten op groen te staan voor het realiseren van zo'n 250 woningen in het stukje niemandsland, ingeklemd tussen de A1 en de Componistenbuurt. Er is een quickscan uitgevoerd en er komen nog onderzoeken, onder andere naar fijnstof en de geurcirkel van Givaudan. Maar de gemeente en de betrokken projectontwikkelaars verwachten geen grote obstakels. Hoe de wijk er uiteindelijk uit gaat zien is nog afwachten. Na de zomer start er een participatietraject met belanghebbenden.

Heet hangijzer zal met name de verkeersstroom zijn. "Het staat nu al vaak vast op de Huizerstraatweg, ook vanwege de sportvelden", is de kritiek van bewoonster en lid van Mooi Naarden Gabi Prechtl. Volgens haar denken de gemeente en de projectontwikkelaar niet van tevoren goed na over de afwikkeling van het verkeer. "De wethouder geeft aan dat het allemaal goed geregeld wordt. De wil om te bouwen is groot en dat snap ik wel, maar wij houden ons hart vast." Volgens haar worden de sportvelden steeds intensiever gebruikt, rijdt er veel verkeer de Vesting uit via die kant en heeft ook de komst van Albert Heijn voor de nodige opstoppingen gezorgd. En dan komt de stankoverlast van Givaudan er ook nog bij. "Het hele bouwfeest gaat niet door als de geurcirkel niet beperkt wordt tot het gebied vlak om het gebouw." Simone Bergsma woont in het Componistenkwartier en maakt zich ook zorgen over de komst van de nieuwe wijk. "We zijn niet tegen de komst van woningen, maar de verkeersdruk is nu al hoog." Vertrouwen in de gemeente heeft ze, na een ervaring met het Storkterrein, niet echt. Ook het feit dat omwonenden niet geïnformeerd zijn over de gewijzigde plannen is haar een doorn in het oog. "Als er woningen in het goedkope segment komen betekent dat meer woningen op dezelfde plek en dus extra verkeer." Ook voor de raadsleden is verkeer een duidelijk punt. Jelmer Kruijt (fractie-Kruijt) bleef hierover doorzagen. Hij vindt dat er nu al goed over nagedacht moet worden. "Geen punt van discussie op dit moment", reageerde het overgrote deel van de raad en ook de wethouder.

'Dan denk ik: vandaag wordt er hopjesvla gemaakt'

Een voor de hand liggende kink in de kabel kan de stankoverlast van Givaudan en/of de fijnstof van de A1 zijn. Volgens verantwoordelijk wethouder Hendrik Boland heeft Givaudan allerlei aanpassingen gedaan en kan ze daardoor met een lichtere vergunning toe. "Die aanvraag loopt en rond de zomer is er meer duidelijk", laat hij weten. Als dat probleem getackeld is kan er na de omgevingsvergunning direct gebouwd worden, volgens de optimistische wethouder. De fijnstof wordt na het vaststellen van de plannen onder de loep genomen. En wat betreft de stankoverlast: een andere bewoner van de Huizerstraatweg is er duidelijk over. "Meerdere keren per maand ruik ik een dennengeur en iets caramelachtig. Dan denk ik: vandaag wordt er hopjesvla gemaakt."

'Er komen meer woningen en dat geeft meer verkeersdruk'

Bibliotheken in Naarden en Muiden blijven open

Overhandiging handtekeningen. Foto: Bob Awick

GOOISE MEREN De gemeente Gooise Meren en Bibliotheek Gooi en meer zijn eruit: de vestigingen Naarden en Muiden blijven open.

Er moest vanaf 2018 voor 250.000 euro bezuinigd worden, maar dat is nu teruggebracht naar 131.500 euro. De Bibliotheek en de gemeente zetten de koers voort om van de bibliotheek een eigentijdse voorziening te maken. Dit is de uitkomst na een onafhankelijk onderzoek. Beide partijen onderschrijven het onderzoek en zijn tevreden over de uitkomst. De gemeenteraad had de opdracht gegeven om te onderzoeken of een bezuiniging van 250.000 euro in 2018 en de daaropvolgende jaren gerealiseerd kon worden, met het advies dat de gemeente en de Bibliotheek samen tot een oplossing moeten komen over de bezuinigingsopdracht. Op verzoek van beide partijen heeft bureau Hiemstra en De Vries gekeken naar de bezuinigingsmogelijkheden en in hoeverre de bibliotheek kan zorgen voor meer inkomsten.
Een van de conclusies is dat een bezuiniging van 250.000 euro alleen haalbaar is als de vestigingen in Naarden en Muiden sluiten. Maar dat wil niemand. De gemeente en de Bibliotheek hechten grote waarde aan een bereikbare bibliotheekvoorziening in de kernen. De Bibliotheek zet haar koers voort om van de bibliotheek een eigentijdse voorziening te maken voor de inwoners van Gooise Meren.
De bezuiniging van 131.500 euro wordt voornamelijk in 2018 gerealiseerd. 70.000 euro was al gerealiseerd voordat de bibliotheken gingen fuseren. De Bibliotheek voelt hier geen effect van. Met het omvormen van de vestiging Breeduit in Bussum-Zuid naar een Bibliotheek op School (BOS) wordt een bezuiniging gerealiseerd van 41.500 euro, de 20.000 euro komt uit een voordeel door de fusie van de bibliotheek en extra inkomsten die de bibliotheek volgend jaar haalt uit nieuwe activiteiten.

VVD: ozb omlaag na meevaller

GOOISE MEREN De VVD pleit ervoor om de voorgestelde verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) te verlagen. Dat kan omdat de gemeente Gooise Meren meer geld krijgt van het Rijk dan verwacht.

Met het verlagen van de verhoging hoopt de VVD voor een deel de coalitieafspraken na te komen. VVD, D66, CDA en GL beloofden de woonlasten voor bewoners van Gooise Meren niet te verhogen. Dat gaat volgend jaar toch gebeuren.
Vooral Bussumers worden daar de dupe van. Bussumers werden tot nu toe steeds gecompenseerd voor de hogere woonlasten waar ze sinds de gemeentefusie mee te maken kregen, maar de constructie met compensatie mag wettelijk niet meer. De woonlasten gaan daarmee ook voor Bussumers komend jaar omhoog en worden even hoog als voor de bewoners van Naarden, Muiden en Muiderberg. De VVD hoopt dat nu dus te beperken, zo laat woordvoerder Hugo Bellaart weten. Met het plan zou de ozb voor bewoners van Naarden, Muiden en Muiderberg wat dalen en voor Bussumers minder stijgen.
Volgens de VVD is het terugschroeven van de verhoging een logische stap. Een jaar geleden viel de bijdrage vanuit het Rijk tegen en moest het tekort worden opgelost met een verhoging van de ozb. De partij noemt het consequent om andersom hetzelfde te doen. Het VVD-voorstel wordt volgende week besproken door de gemeenteraad.

Nathaniël Kalanos

Geslaagd voor de mavo
16 jaar

Gefeliciteerd, je bent geslaagd, nog spannend op het laatst?
"Nee, viel wel mee, maar soms denk je dat je een examen slecht hebt gemaakt. De uitslag kwam wel iets eerder op de dag en dan voel je wel de spanning."

Welke school zat je op?
"De Fontein in Bussum. Een leuke school, ook omdat hij niet zo groot is."

Wat was je beste vak?
"Engels, daar had ik een acht voor."

En nu feesten?
"We hebben woensdag nadat we het hoorden al spontaan een feestje gehad bij mij thuis. En verder zoals altijd veel afspraken met vrienden in het weekend."

Wat zijn je vakantieplannen?
"Ik heb niet echt bijzondere vakantieplannen. Ik zou met een aantal vrienden weggaan, maar dat gaat helaas niet door. Ik ga wel nog naar Spanje met een vriend. En ik ben bezig met mijn theorie voor mijn scooterrijbewijs. Verder veel werken. Ik heb twee baantjes: bij een supermarkt en bij een cateringbedrijf."

En weet je al wat je na de vakantie gaat doen?
"Dan ga ik naar het Luzac College in Hilversum. Daar doe ik in één jaar vier en vijf havo. Veel van mijn vrienden van het Willem de Zwijger College en het Sint-Vituscollege gaan daar ook heen. En daarna waarschijnlijk studeren. Ik denk aan een hbo studie richting economie."

Voor wie heb je veel bewondering en waarom?
"Voor mijn ouders, omdat ze mijn opvoeders zijn."

Nog een grote wens?
"Ik zou graag een keer een grote reis maken. Misschien richting Australië of Amerika. Het liefst samen met iemand."

Recordaantal purperreigers in Naardermeer

Een purperreiger met twee jonkies.

NAARDEN Boswachters Kelly Meulenkamp en Jan Verkerke van Natuurmonumenten hebben onlangs 101 nesten geteld van purperreigers in het Naardermeer en dat is nog nooit eerder voorgekomen. Voor het eerst sinds 1978 zijn er meer dan 100 nesten geteld. Vorig jaar waren er slechts 56 nesten. Dat komt door de explosieve groei door voldoende voedselaanbod en geschikte nestgelegenheid.

Flinke chaos Cort van der Lindenlaan

NAARDEN Een flinke verkeerschaos op de Cort van der Lindenlaan maandagochtend. Een aannemer was vergeten werk aan te melden en had zonder vergunning de Thorbeckelaan afgesloten. Het leidde tot gevaarlijke situaties.

Rond 9.30 was alles opgelost en was op last van de gemeente de versperring weggehaald. Auto's stonden bijna een half uur stil tussen de kruising met de Zwarteweg en de spoorwegovergang. Met een slakkengang bewoog het verkeer zich voort.

Flink wat automobilisten keerden en sommige reden zelfs via het fietspad de andere kant op. Fietsers reden aan de verkeerde kant van de weg en dat leverde tezamen gevaarlijke situaties op.

Bootdieven aangehouden na achtervolging

NAARDEN De politie heeft maandag vijf personen aangehouden die hebben geprobeerd een sloep te stelen uit de haven van Naarden. De diefstal werd ontdekt door de eigenaar zelf.

Kort na middernacht hoort de booteigenaar een boot uit de haven varen. Als hij bij de steiger gaat kijken ziet hij een aantal mannen in zijn sloep wegvaren. Hij belt de politie en zet de achtervolging in, samen met de eigenaar van een andere boot.

Bij Oud Valkeveen komen ze stil te liggen en houden ze de verdachten in de gaten. Een politieagent houdt vervolgens drie verdachten aan.

Een van de hen bedreigt de agent en wordt daarom in bedwang gehouden met pepperspray. Later worden nog twee verdachten aangehouden; ook de politiehelikopter werd ingezet.

'De tuin is al sinds 1923 familiebezit. Elly zou niet zonder kunnen'

Volkstuin Vereniging Keverdijk bestaat 100 jaar

Alex en Elly Driest komen al sinds mensheugenis op de tuinen van VTV Keverdijk. Ze hebben een enorme lap grond, waar ze als het even kan bijna dagelijks te vinden zijn.

Zonovergoten jubileumdag. Foto: Bastiaan Miché

NAARDEN Elly is er niet bij als we het interview afnemen. Ze ligt helaas in het ziekenhuis. Uit het verhaal van haar man Alex is op te maken dat het vooral Elly is die echt niet zonder tuin zou kunnen. Alex heeft er ook zichtbaar veel plezier in, maar zonder Elly is het natuurlijk niet hetzelfde.

De lap grond op nummer 301 is al sinds 1923 van de familie van Elly. Haar opa Bertus Vedder begon op de tuin, droeg deze over aan zijn zoon George en nu is het dus kleindochter Elly die hier haar tuin bijhoudt. Ze leven er goed van. Jaarlijks poten ze rond de 150 kilo aardappelen, de heerlijkste aardbeien die je ooit hebt geproefd, een vriezer vol groente. "Even blancheren en dan in zakjes doen", vertelt Alex. Alleen voor appels en bananen zullen ze naar een groenteboer gaan, verder telen ze alles zelf, met zaadjes. En dan staan er natuurlijk nog de vele bloemen waar Elly zo gek op is. Dahlia's, goudsbloemen, begonia's, chrysanten. Alex wijst op de witte bloemblaadjes met het gele hart. "Kamille: dat zie je overal in onze tuin terug, dat is typisch voor Elly."

Weelderige bloei

Alex en met name Elly (archieffoto) bewerken de tuin die al sinds 1923 familiebezit is.

'We genieten van een huis vol bloemen en vers geplukte aardbeien'

Zichtbaar trots wijst hij op de witte uien die onder de grond groeien, de snijbonen die op verschillende momenten geoogst moeten worden en waarvan een deel speciaal wordt gekweekt voor de zaadjes. In de kas werkt Alex aan een nieuwe bewaarplaats voor de aardappels. "Daar moeten we het hele jaar van eten en vroeger bewaarde ik ze in een kuil, maar die heb ik niet meer. Nu maak ik een speciale, geïsoleerde kast waar het 4 graden Celsius moet zijn om alles goed te houden."
Alex is er al met al erg handig in geworden. Hij loopt ook alweer bijna 50 jaar mee op de tuin. "Elly was destijds mijn vriendin. Ze werkte al vanaf ze een jaar of vier was mee in de tuin met haar opa en oma die hier aan de overkant woonden en een fourage-zaak hadden. Elly zat hier in onze verkeringstijd altijd met haar vader George. En eigenlijk is dat altijd zo gebleven. Ze werkten samen tot zolang het kon samen op de tuin. Mijn eerste klus herinner ik mij nog: dat was het rooien van aardappels. Mijn schoonvader begon met 1500 vierkante meter tuin. Hij kweekte daar het eten voor hem en zijn vijf zussen. Hij heeft tot zijn 88ste in de tuin gewerkt. Hij overleed in 2007."

Alex gaat dus altijd met zijn Elly naar de tuin. "Ze spit ook zelf nog de tuin om. Met de schep die ze nog van haar opa heeft gekregen uit de jaren van voor de oorlog. Veel andere tuinders zijn wel jaloers op wat Elly hier allemaal doet", lacht hij. Nu zijn ze als het even gaat dagelijks op de tuin. Behalve op zondag; niet vanwege het geloof maar omdat dat zo in de familie zit. "Mijn schoonmoeder zei altijd tegen mijn schoonvader: je zit daar al de hele week, nu blijf je maar eens thuis. Dat deed hij dan ook en mijn vrouw Elly bleef dan ook thuis."
Het hele jaar door zijn ze dus druk met de groentetuin. "Ze is nu al bezig met wat ze volgend jaar wil. En wat Elly wil, dat gebeurt. We zijn al jaren niet op vakantie geweest. Het zou wel kunnen in november, dan is er niet veel op de tuin te doen."
Het is wel hard werken, blijkt uit de verhalen. 300 kleine stekjes netjes op een rijtje zetten, alles inmaken, schoffelen, spitten, noem maar op. Toch is het ook genieten. "Van een huis vol bloemen, van de meest verse en rijp geplukte aardbeien. Heerlijke snijbonen, erwten, bietjes, noem maar op. Wij houden niet van die sperziebonen uit de supermarkt die meebuigen als een elastiek. Ze horen te knappen als je ze ombuigt. Een collega-tuinder zegt altijd: 'Als ik zo'n boon heb, dan gooi ik 'm op de mesthoop'."

De tuintjes zijn nog altijd erg populair. Toch wist de vereniging de wachtlijst weg te werken en zijn er op dit moment zelfs drie tuinen beschikbaar voor de liefhebbers. Zelf groente verbouwen blijkt erg interessant te zijn; zo trok de open dag van afgelopen weekend rond de 700 bezoekers.

12 / 24

HAVO Goois Lyceum Bussum

ALMERE; Can Buyurman. BLARICUM; Gijs Rasing, Sophie Reeders. BUSSUM; Anass Karroua, Annabel Majoor, Aslihan Batman, Bart Hagedoorn, Charlotte Broer, Eric de Boer, Eva Bredenbeek, Florien Verkouw, Hannejet van de Heisteeg, Iris Rietdijk, Isabel Segers, Joost Rood, Kim Boerhout, Lorcan Grooters, Maartje Rol, Maeve Poelhekke, Mariza Talakaka, Mathilde Bogaards, Max van Velzen, Mees Kummer, Melle Mouissie, Merel van der Linden, Nevan Donker, Quinty Verzuu, Quirijn van Wingen, Roan van Driel, Serah Bruns, Sonja Zuman, Sophia Loeve, Stan Fokker, Sterre Bax, Tammo Noordhuis, Thomas Ypma, Wouter Zindel, Yana Dimitruk, Youssra Bajja. DIEMEN; Nayat Kuran. EEMNES; Bram van der Vuurst, Emma Poort, Lisa Kaarsgaren, Siem van den Tweel. HILVERSUM; Teuntje Maas. HUIZEN; Alwin van der Paardt, Bart Groen, Belle van Zutphen, Berber Schermerhorn, Frederiek Damen, Jop Schaap, Josh Carver, Laura Versnel, Pepijn Fecken, Pieter Verhoeff, Stijn Elliott, Thom Damen. LAREN NH; Benthe Bras, Daan Pel, Jornt Bon, Sophie Martens, Stijn Koster, Tom Bulterman. MUIDERBERG; Leah-Marie Last, Daniël Sheil, Paul Smit, Roemer Schuurman. NAARDEN; Anne Eijpe, Bram Slootbeek, Casper Hoes, Celine Zheng, Ditz Heijen, Emma Koene, Femke de Zeeuw, Iris Bitter, Jurre Scherpenzeel, Lars Bartman, Leendert ten Have, Lenthe Klaassen, Lisa Witte, Luc Pekelharing, Luuk Ouwerkerk, Puck Herber, Robin van Dijk, Thomas Soomers.

VWO Goois Lyceum Bussum

Atheneum

BLARICUM; Bas de Boer, Falco Kal, Jeroen van der Borgh, Pien van Dalen, Steijn Deijmann. BUSSUM; Anne Roeloffzen, Audrey de Ridder, Benthe Beijderwellen, Bloem Otten, Bo de Groot, Casper Metselaar, Casper van Loon, Daniël de Baat, Dani van de Pol, Djanbeer Weerda, Eva Draaisma, Floris Jan Kamphorst, Floris Strebe, Iman Stoutjesdijk, Jaïr Valenkamp, Jip van Trommel, Jochem Kok, Jochem Sluijter, Jonas Emmerik, Jonne Staal, Joost van den Broek, Jorrit Zandhuis, Laura ten Hagen, Laurens Hilbrands, Maarten Boidin, Manon de Willigen, Marc Snel, Marit Metzger, Matthijs Boel, Merijne Spits, Milou Wiegmans, Mohammed Rotbi, Nikita van Grieken, Ole de Koning, Pamela Nyamza, Puck Overhaart, Remco Jacobs, Sarah van Gestel, Sophie van den Bos, Sven Donders, Tess Lindeman, Teun Mansfelt, Thomas Brouwer, Tim van der Linden, Tim Winkel, Tjard Langhout, Willemijn Brand, Willemijn Verschuren. DIEMEN; Bian Veer. EEMNES; Jalien van den Tweel, Jessa Kools, Teus Vercoelen. HILVERSUM; Kaj Hoefnagel. HUIZEN; Doortje Brugmans, Elise Ho-Meau-Long, Famke Driessen, Jort Wolda, Julian Gallas, Kevin Hooijschuur, Kim Pouw, Luna Luijckx, Marit Brugmans, Robin Fierst van Wijnandsbergen, Sacha van der Woude, Tim van Rooij, Victor Raadsheer, Wolf König. LAREN NH; Anna Reuter, Camiel Breij, Carmen van der Heiden, Zeph van den Bergh. MUIDEN; Hanneke de Bruin, Julia Klinkert, Oscar Heijdra. MUIDERBERG; Ilse van Hunnik, Sterre ter Beek.

NAARDEN; Alle Kolff, Bart-Jan Paardekooper, Bart van 't Riet, Eline Makaske, Estelle de Vries, Ingeborg Olie, Jilles Andringa, Joost Kasper, Lennart Menssink, Marjolein Dekker, Max Muller, Nicoline Schuiling, Rebecca Bronder, Ruben Wienema, Sebastiaan Ceuppens, Seb Waterreus, Thomas van der Heijde, Tom Traas, Wiebe Fontein. WEESP; Suzanne Brakenhoff.

Gymnasium

BLARICUM; Sebas Koerhuis. BUSSUM; Amber Mac Donald, Bastiaan Metselaar, Daan Welker, Roos Vijgenboom, Sander Engelberts, Thijs van Keep, Tim Worp, Tobias Vroegindeweij, Tom Berkelmans. DIEMEN; Arjuna Persad.

EEMNES; Julien Majoor. HILVERSUM; Romy Grimme. HUIZEN; Laura van Huizen. NAARDEN; Anne Marijn Bruijn, Claire Bonke, Fenna Kolff, Kim de Leeuw, Leonie Kappetein, Veerle van Doorn. WEESP; Kristof van Kamperdijk.

Havo Sint-Vituscollege Bussum

David Bakker, Huizen; Ashley Bats, Bussum; Joost de Beijer, Naarden; Jules van den Berge, Bussum; Bregje Bijvoet, Bussum; Annette Blom, Naarden; Alec Blonk, Muiden; Romana van den Bogaard, Bussum; Rutger de Bondt, Naarden; Rick Boogaard, Muiderberg; Erik Bornmann, Bussum; Kristin Bornmann, Bussum; Lisa Bot, Huizen; Kim van Breemen, Bussum; Pieter Budding, Huizen; Isabel Buitendijk, Ankeveen; Robbert Daemen, Bussum; Thom Dagevos, Naarden; Kiki van Dam, Bussum; Tom Deuling, Muiderberg; Sebastiaan Dieperink, Blaricum; Mas Drapers, Naarden; Marco Durand, Naarden; Joëlle Eijpen, Bussum; Matthijs van der Elburg, Bussum; Tijmen Elshove, Blaricum; Lofti El Fakir, Naarden; Noah Finsy, Bussum; Koen Goossens, Bussum; Gijs van Gooswilligen, Bussum; Anna Hak, Bussum; Lilian 't Hardt, Bussum; Rogier Hellebrekers, Bussum; Koen Hensbergen, Muiderberg; Lara Hoelscher, Naarden; Lotte Hofstee, Naarden; Aimée Hooft Graafland, Bussum; Gijs Hoppenbrouwers, Naarden; Elke Houba, Bussum; Koen Hylkema, Naarden; Fenna IJsbrandij, Huizen; Sam Jansen, Bussum; Jarron van Kessel, Bussum; Vince de Kok, Muiderberg; Tom de Kok, Muiderberg; Anne-Marie Kost, Bussum; Jamilla Kuijl, Naarden; Anna-Sophie Kummer, Naarden; Dennis Laidlaw, Naarden; Farah Lamkadam, Bussum; Gijs de Leeuw, Bussum; Ben Li-A-Sam, Bussum; Merel Lohman, Bussum; Bas Lokhorst, Bussum; Fien Londonck Sluijk, Bussum; Julia Luijben, Naarden; Ries Lutz, Hilversum; Djuna Martina, Muiderberg; Démi Mathot, Bussum; Daan van der Meer, Busum; Christiaan Middelman, Bussum; Emma Nap, Bussum; Anne Nobel, Naarden; Anne Noordzij Alards, Huizen; Deborah Pel, Naarden; Jelle Pels Rijcken, Bussum; Yannic Pijpers, Naarden; Jerrel van der Poel, Weesp; Niels Posthuma, Naarden; Ayla Pouwels, Bussum; Nouryt Prinsze, Bussum; Bram Püschel, Hilversum; Danique de Raadt, Bussum; Charlotte van Rooijen, Naarden; Josefien Rutgers, Bussum; Tom Schneider, Muiderberg; Frédérique Scholte, Blaricum; Thomas Schotanus, Naarden; Lois Schutte, Naarden; Tiemen van der Seijs, Almere; Obe Sistermans, Naarden; Anna Slootman, Huizen; David Slot, Bussum; Dana Smits, Bussum; Teddy Sonneveldt, Naarden; Pepijn Speckmann, Weesp; Nino Stafleu, Naarden; Masoud Taheri, Naarden; Maurits Terlien, Huizen; Job Tulleners, Naarden; Thijs Veling, Muiderberg; Rosa Verbeek, Muiderberg; Luc Verheul, Naarden; Dirk Voorhoeve, Bussum; Laurien Vos, Laren; Tom Wagenaar, Naarden; Otto Weidema, Naarden; Isa van der Weij, Bussum; Casper van Woensel, Bussum; Gideon Zaat, Bussum; Ezra Zandbergen, Bussum

Gymnasium Sint-Vituscollege Bussum

Adriënne Butôt, Bussum; Lente Dankelman, Nigtevecht; Aleid Frissel, Hilversum; Valentine van der Hoeven, Bussum; Lucas Hofmans, Naarden; Wout Koch, Bussum; Elisa Maijoor, Naarden; Pepijn Meeter, Huizen; Eileen Mullen, Huizen; Adrienne den Ouden, Bussum; Wieke van Ulsen, Weesp; Tim Warmelink, Bussum; Loulou Wensveen, Naarden

Atheneum Sint-Vituscollege Bussum

Noor Alofs, Naarden; Suzanne Ballast, Naarden; Kas Berendsen, Huizen; Aziza van den Berg, Bussum; Maarten Boer, Bussum; Thomas Boer, Bussum; Bente de Boer, Muiderberg; Devano Boesewinkel, Bussum; Jort Boxelaar, Kortenhoef; Anne van den Brand, Bussum; Lisa de Bruijn, Huizen; Anna van den Dijssel, Naarden; Kees Dik, Muiderberg; Tirza Drent, Bussum; Feline Duineveld, Laren; Elke Elsen, Naarden; Enzo Elshof, Naarden; Lisa van der Feer, Naarden; Dominique Foulon, Naarden; Lennart Gassner, Naarden; Floris Gerla, Muiden; Laura van Gils, Bussum; Julia Glaser, Bussum; Demi de

Gooijer, Muiderberg; Joosje Gorter, Nigtevecht; Dave 't Hart, Huizen; Anouck Heerschop, Bussum; Femke Hendriks, Kortenhoef; Tjalling Hoek, Muiderberg; Merel Hoekstra, Naarden; Laurien den Hollander, Laren; Jort Hueting, Naarden; Bram van den Huijsen, Bussum; Cato Huisman, Bussum; Koen Janse, Naarden; Donna Janssen, Naarden; Joris van Kaam, Naarden; Karel Karis, Bussum; Noortje Kemme, Naarden; Tayssa Kommeren, Naarden; Bas de Koning, Bussum; Reimer Koopal, Bussum; Douwe Kruyt, Huizen; Daan Kuijpers, Naarden; Henrik Laban, Naarden; Charlotte de Leeuw, Naarden; Feline van Limburg Stirum, Naarden; Pieter Melsert, Naarden; Stan Meyberg, Naarden; Huguette Meyknecht, Naarden; Lisa Nieuwenhuijs, Bussum; Berend Offerhaus, Naarden; Tosca van Oostrum, Bussum; Tess Paardenkooper, Naarden; Gijs Paulussen, Naarden; Pien Pennartz, Naarden; Thijs van der Poel, Bussum; Jasper van Ravenswaay, Naarden; Niels Roeders, Bussum; Sebastiaan van Schaik, Naarden; Emmelien Schiet, Naarden; Pauline Slieker, Bussum; Maud Smulders, Bussum; Anne-Lou Stelling, Bussum; Tim Stolp, Huizen; Noah Vahle, Huizen; Castor Verhoog, Huizen; Maurice van der Weiden, Bussum; Cherukéi Wobo, Naarden; Esther van Zon, Naarden

Havo Willem de Zwijger College

Floor Adriaansen, Naarden
Susanne Becker, Bussum
Loes Beunis, Naarden
Martijn Bezoen, Bussum
Thomas Bonnema, Weesp
Fréderique Bosma, Hilversum
Marc van den Brink, Naarden
Francis Brinkman, Naarden
Valentijn Charbon, Bussum
Fleur de Court Onderwater, Bussum
Emma Dessauvagie, Naarden
Alexandra van der Does de Willebois, Naarden
Luc van den Elsen, Naarden
Pepijn Elshout, Blaricum
Erik Gesink, Naarden
Mees de Graaff, Bussum
Anouk de Graaff, Naarden
Sietske de Groot, Huizen
Joost van Haarst, Bussum
Philippa Heijmans, Muiderberg
Zara Hilbolling, Bussum
Gijs Hooft Graafland, Bussum
Thomas Hoogeveen, Naarden
Mathias Houba, Bussum
Gosse Jacobs, Bussum
Elisabeth Jansen Schoonhoven, Blaricum
Jasper Kayser, Bussum
Anne van Kekem, Bussum
Wouter Keurentjes, Naarden
Naut Koopal, Bussum
Jasper Koopman, Naarden
Simon Kreulen, Bussum
Kyara Lambeck, Bussum
Kris Lee, Naarden
Friso Maats, Naarden
Annelotte van der Mark, Laren
Else Moolhuizen, Naarden
Marthe Mouthaan, Bussum
Diederik Mulder, Naarden
Eline Mulders, Bussum
David van Oostveen, Naarden
Pieter Pas, Blaricum
Max Pelsma, Muiderberg
Marnix van Putten, Laren
Marijn Rinck, Bussum
Madeline Roberson, Naarden
Edward Rotgans, Naarden
Jordi Schramel, Bussum
Milou Schuitenmaker, Huizen
Fenna Smitka, Naarden
Dirk Thierry, Bussum
Hélène Toebosch, Huizen
Achraf Toutou, Eemnes
Joep Veken, Bussum
Diederik Vergouwen, Bussum
Sweder Verhaar, Bussum
Christof van Zanten, Naarden
Annabel Zijlstra, Bussum

Atheneum Willem de Zwijger College

Mels Arnoldy, Kortenhoef
Max Bakker, Naarden
Lot Baltussen, Bussum
Pien Belle, Naarden
Paul Blommestein, Bussum
Sytske Boersma, Laren
Wisse Brinkhorst, Laren
Floor Brouwer, Bussum
Joep van Daalen, Blaricum
Kiki Dekker, Bussum
Alex Derks, Bussum
Inge- Lien Diercks, Bussum
Pien van Driel, Naarden
Bob Dullaert, Bussum
Hidde Dullaert, Bussum
Rosanne van Ee, Kortenhoef
Floriaan Elhorst, Muiderberg
Britt Faber, Laren
Marnix Gebbink, Bussum
Xander Haanappel, Bussum
Maud Haarhendriks, Huizen
Tjitske Henstra, Bussum
Dominique van den Heuvel, Bussum
Remi Hoencamp, Huizen
Kaj Hoogeboom, Bussum
Douwe Hoogsteen, Bussum
Philip Jacobs, Bussum
Jytte Janssen, Bussum
Kristel Joustra, Almere
Gijs Keurentjes, Bussum
Bart van der Kleij, Naarden
Esther Koopmanschap, Kortenhoef
Charlotte Laveaux, Naarden
Adam Lee, Nederhorst den Berg
Stijn- Jan Linde, Bussum
Tessa van der Linden, Bussum
Marloes Mangelmans, Bussum
Pauline Meerdink, Naarden
Anne- Puck van Ommen, Naarden
Vincent Pellegrom, Naarden
Tim van der Plas, Bussum
Annefloor Pluut, Huizen
Floor Pouwels, Naarden
Derek Rademaker, Bussum
Coen van Rappard, Bussum
Emma Reinders, Bussum
Julian Sanders (summa cum laude), Muiderberg
Victor Sartorius, Bussum
Lotte Slagt, Bussum
David Suurland, Hilversum
Boaz van Tol, Bussum
Julian Tribble, Bussum
Sien Ubbink, Huizen
Vincent Uelen, Bussum
Eva Ulmer, Bussum
Philip Vaneman, Blaricum
Nick van der Velde, Bussum
Aurélie Verbeek, Naarden
Mats Vijverberg, Naarden
Wessel Wierda, Naarden
Floris van Wingerden, Bussum
Jacob Worm, Weesp

Gymnasium Willem de Zwijger College

Melchior van Altena, Laren
Huibert Bellaart, Bussum
Arnold van Bemmelen, Huizen
Roxanne Bongers (cum laude), Bussum
Tom Coene, Bussum
Chaja van Dam, Bussum
Floor Fabels (cum laude), Bussum
Anna Gorter, Bussum
Anna Heijting, Huizen
Abe van 't Hek, Naarden
Pieter Hollema, Huizen
Olivier Kamphuis, Naarden
Christopher Kelly, Bussum
Sarah van der Kooi, Bussum
Vincent de Kruif, Blaricum
Taylor Magielse, Amsterdam
Pieter Mertens, Bussum
Merel Neuberg, Bussum
Lukas Nieuwland, Bussum
Marijn Overmars, Bussum
Hanne Schepel, Bussum
Maarten Schröder, Naarden
Coen Sibbing, Bussum
Tijmen Storm van 's Gravesande, Bussum
Nikki Strooband, Weesp
Ties Tensen, Bussum
Neeltje van der Waal, Bussum
Marloes van Wees, Hilversum

Mavo Sint-Vitusmavo Naarden

Anouk Alders,BUSSUM; Sami Allache,NAARDEN; Charlotte Alvares,LAREN; Nada Amer,BUSSUM; Sana Azarfane,BUSSUM; Dounia el Bachiri,NAARDEN; Sevanja Boesewinkel,BUSSUM; Jaron Boot,Naarden; Nicolas Bosman,HUIZEN; Jamie van den Brakel,NAARDEN; Thibaud Bredius,BLARICUM; Lindsey van Buren,WEESP; Jurriaan Cuppen,NIGTEVECHT; Bibi Dekker,NAARDEN; Roemer van Dijk,BUSSUM; Daan van Doorn,BUSSUM; Max Driest,NAARDEN; Niels van Eijden,WEESP; Youssra el Ghaddari,BUSSUM; Tinka Gieling,HUIZEN; Adelina Hamiti,WEESP; Morris Hartley,MUIDERBERG; Jesse Hehuwat,HILVERSUM; Rik Hentzepeter,NAARDEN; Jeantine Heuvelman,NAARDEN; Stijn Hoiting,NAARDEN; Ricardo Hoogenhoud,MUIDERBERG; Lisanne Jansen,WEESP; Celine Kouwer,Almere; Senna Laasila,NAARDEN; Anouar Laghbili,HILVERSUM; Jobbi Lenderink,Muiden; G‚ Luiten,NAARDEN; Friso van Oostveen,BUSSUM; Stanley Ording,BUSSUM; Maud Pronk,WEESP; Noah Sawaneh,HILVERSUM; Nina van Schie,ANKEVEEN; Willem Schiphorst,BUSSUM; Fay Schouten,BUSSUM; Geena Siewe,BUSSUM; Linsey Sommer,Muiden; Jeffrey Stierhout,NAARDEN; Marenthe Strijbosch,HUIZEN; Julia Swart,AMSTERDAM; Thomas Verhoeven,NAARDEN; Wendy van der Vlis,NAARDEN; Sander Vrakking,HILVERSUM; Stan Wallenburg,ANKEVEEN; Cesar Westerink,NAARDEN; Wiebe Wolbers,WEESP; Luc Zahradnik,NAARDEN; Younes Zarfani,NAARDEN;

WMBO Wellantcollege VMBO NAARDEN

Kevin van Amersfoort, HUIZEN; Floyd Andriessen, NAARDEN; Issam Belhaj, BUSSUM; Michiel den Berger, LAREN; Nikki Bergman, NEDERHORST DEN BERG; Wisse Bogaert, ALMERE; Youri van den Brink, ANKEVEEN; Lisa Brinkman, NAARDEN; Zoë Brouwer, LAREN; Lisa de Bruin, ANKEVEEN; Marit Bunschoten, HUIZEN; Carla De la Cruz, HUIZEN; Romy Dalmulder, NEDERHORST DEN BERG; Sven Dijkstra, MUIDERBERG; Rachel Dikken, HILVERSUM; Tom Diks, BUSSUM; Ian Duijsens, BLARICUM; Nathalie van der Elburg, BUSSUM; Beau van Elst, NAARDEN; Petra Engele, WEESP; Gijs van Essen, NAARDEN; Sanne Frankema, HUIZEN; Nora Guerchouh, HUIZEN; Denise Hehuwat, HILVERSUM; Finn Heystee, ANKEVEEN; Stefano Hoepel, DIEMEN; Lèvin Ibraim, HUIZEN; Justin Jacobs, NAARDEN; Romy de Jong, DIEMEN; Sabine de Jong, WEESP; Reneé Kleinhoven, EEMNES; Giovanni van 't Klooster, NEDERHORST DEN BERG; Merel Krins, NAARDEN; Cháya de Kroon, HUIZEN; Lennard Kroon, NEDERHORST DEN BERG; Bart Kunst, HILVERSUM; Tessa van Lambalgen, HUIZEN; Guus van Leeuwen, WEESP; Chris van Leijen, HUIZEN; Stef Loman, EEMNES; Liam Moerenhout, HILVERSUM; Lisa Overes, NEDERHORST DEN BERG; Nikita Pappot, HILVERSUM; Tim Pronk, WEESP; Nathalie van Raaij, WEESP; Maya Rebel, HUIZEN; Godelief van Rhijn, HUIZEN; Lex Schaap, HUIZEN; Max van der Schatte Olivier, NEDERHORST DEN BERG; Manon Schotte, BUSSUM; Gabriël Schut, BUSSUM; Anna Sikking, WEESP; Daniëlle Snel, NEDERHORST DEN BERG; Maaike van Soest, HUIZEN; Diederik Soffers, LAREN NH; Renee Spaink, MUIDEN; Leila Spinder, HUIZEN; Boudewijn Spoor, LAREN NH; Wouter Steen, BUSSUM; Roy Steusel, NAARDEN; Damien Stokkers, WEESP; Rens Teune, DIEMEN; Bo van Unen, BUSSUM; Nils Veenstra, ALMERE; Norman Velu, NAARDEN; Femke Verhoef, KORTENHOEF; Rik Verloop, BUSSUM; Teun Visee, WEESP; Lois Vos, BUSSUM; Dente de Vries, BUSSUM; Justin Vuijst, BUSSUM; Sjoerd Weerdenburg, NAARDEN; Annemay Zwart, HUIZEN;

VMBO Theoretische leerweg De Fontein Bussum

BLARICUM: Daniëlle Eek, BUSSUM: Ashley den Ouden, Ayoub Chibrani, Bas Kummer, Bilges Nawabi, Boudewijn Koot, Carlijn de Vos, Cristian Kuipers de Zwart, Daimy Muller, Demi den Ouden, Feline Post, Fleur Mous, Glenn van der Linden, Graham Barents, Hicham Kadraoui, Hidde Ribbert, Ibrahim El Uahchi, Isa van Beek, Jasmijn de Boer, Jay Malik, Joep van Mastrigt, Juliëtte Visser, Lamyae Toutou, Lars Vermunt, Laurent Schiltmans, Lisa van Doornik, Luisa Kuipers de Zwart, Macey van Bemmelen, Mohamed el Mouhajir, Nathaniël Kalános, Nick van Blaricum, Noa Vogel, Okke Hoes, Ola Ceglowska, Roos Hendrikse, Seif Toktogoelov, Senna van de Wijgerd, Sieb Groeneveld, Sophie Leussink, Suzanne Taris, Tim van Leeuwen, Tommy Ponteyn, Veerle Karmerood, Vera Velseboer, Willem Slieker, EEMNES: Cynthia van Beek, Kim van Hamersveld, Quinten Boog, Vera Poort, Willem Walraven, HUIZEN: Berndt van der Eijk, Bianca Muis, Bodhi van Kuijk, Bram Visser, Daan Kromhout, Fabian Leeuwerke, Jessica del Prado, Joris Tromp, Lisette Berg, Mickey Danko, Robin Soet, Romee Bosma, Thijs Kalee, KORTENHOEF: Cherelle Schouten, LAREN: Eva Spaargaren, Quintijn ter Meulen, Raoul Breij, LAREN: Billie de Raaff, Bram Verhoeven, Constant Brummer, Ivo van der Veer, Pepijn Lagerwey, Thijmen Kooij, Thomas Lagerwey, Willem van der Veer, MUIDERBERG: Pim Hanzen, NAARDEN: Amina Keliza, Arnoud Staat, Beaudine Westerink, Bo Eppink, Demi Andriessen, Eva Bouwman, Eveline Landwaart, Floortje Meurs, Jochem van Stokkum, Jonas de Jager, Julie Royaards, Juriaan Schipper, Liz van der Straten, Lucas Dony, Lucas Jansen Venneboer, Petros Zedgian, Ricardo Hars, Sydney Puijk, Tom Groenewoud, WEESP: Boris de Ruiter

Perron 2 op station Naarden-Bussum weer in gebruik

door Antoon F. Bruggeling

BUSSUM-NAARDEN Het heeft dik een half jaar geduurd, maar afgelopen week heeft de NS perron 2 van Station Naarden-Bussum weer in gebruik genomen. Dit tot tevredenheid van vele treinreizigers.

NS-woordvoerder Hessel Koster gaf in februari aan dat de sluiting van perron 2 een "slordige fout" was van de Nederlandse Spoorwegen. "Wij waren in de veronderstelling dat de werkzaamheden van ProRail rond Station Naarden-Bussum in 2018 zouden starten, niet wetende dat dit is verschoven naar 2019", zei Koster. De nieuwe dienstregeling kon begin dit jaar niet direct weer worden gewijzigd.
Alleen de perrons 1 en 3 werden de afgelopen maanden gebruikt, dit tot grote ergernis van talloze treinreizigers. Het was in de spitsuren dringen geblazen op perron 1, waar de treinen naar Weesp/Amsterdam en Almere/Lelystad vertrokken. Nu de NS-fout is hersteld vertrekken de treinen richting Almere nog steeds vanaf perron 1. De treinen naar Weesp/Amsterdam rijden nu weer als vanouds via spoor 2 en naar Hilversum/Amersfoort/Utrecht vanaf perron 3.

'De NS-fout is hersteld, tot tevredenheid van vele treinreizigers'

Probleem Julia's

Restaurant Julia's, gevestigd op spoor 2-3, heeft het afgelopen half jaar behoorlijk last gehad van de sluiting van het tweede perron. Reizigers op perron 1 namen niet de moeite over te steken voor een drankje of broodje. Het gevolg was dat de omzet sterk terugliep en dat er acht medewerkers ontslagen zijn. Nu perron 2 weer in gebruik is gaan de zaken weer goed voor Julia's, overigens een dochter van de NS.

Minder sporen

In 2019 gaat ProRail werken aan het spoor rond station Naarden-Bussum. Het aantal sporen wordt dan teruggebracht van vijf naar twee. Perron 3 gaat vanaf 2019 dicht en hierdoor wordt het mogelijk aan de zijde van het Spiegel een extra ingang te maken. De bedoeling hiervan is om meer en snellere treinen te laten rijden langs Naarden-Bussum. Het gele spoorwachtershuisje bij de spoorbomen op de Comeniuslaan wordt gesloopt. De gemeente wil het stationsgebied in de nabije toekomst aantrekkelijker maken.

Iets minder WW'ers in Gooise Meren

BUSSUM De gemeente Gooise Meren telt iets minder mensen met een WW-uitkering dan een jaar terug. Stond de teller vorig jaar nog op 1223, nu zijn het er 1170. Dat is een daling van 4,3 procent. Gemiddeld daalde het aantal WW'ers in Gooi en Vechtstreek met 8,4 procent.

De teller staat nu op 5476 WW-uitkeringen, blijkt uit cijfers van het UWV. Op landelijk niveau zijn eind mei 2017 385.636 WW-uitkeringen verstrekt. Dit is 15.847 (3,9 procent) minder dan een maand eerder en 62.292 (13,9 procent) minder dan een jaar geleden.

Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in de regio Gooi en Vechtstreek met 4,2 procent iets lager lager dan het landelijk gemiddelde (4,3 procent).

Opvallend

In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen voor werknemers de komende twee jaar minder hard dan het aantal zelfstandigen (1,2 procent tegenover 1,4 procent). Dit is opvallend, aangezien in geheel Nederland het aantal banen voor werknemers in 2017 en 2018 sterker groeit dan het aantal zelfstandigen.

In Gooi en Vechtstreek nam het aantal zelfstandigen tussen 2003 en 2016 toe van 17.000 tot 26.000. Het aandeel zelfstandigen in de werkzame beroepsbevolking is hiermee gegroeid van 14 procent in 2003 tot 21 procent in 2016. Gooi en Vechtstreek heeft hiermee een hoger percentage zelfstandigen dan landelijk (17 procent).

Voor het aantal banen voor werknemers geldt het omgekeerde. Vooral het aandeel van vrouwen, hoogopgeleiden, ouderen en mensen met een migratieachtergrond in het aantal zelfstandigen steeg ten opzichte van 2003. De sterkste stijging van het aantal zelfstandigen wordt verwacht in de sectoren specialistische zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn en bouwnijverheid.

Verklaringen

Er zijn meerdere verklaringen voor de toename in het aantal zelfstandigen. Zo is het aantal zelfstandigen tijdens de recessie onder andere toegenomen door de beperktere mogelijkheden om als werknemer aan de slag te gaan. Op dit moment speelt de algemene trend tot flexibilisering van de arbeidsmarkt een belangrijke rol in de toename van het aantal zelfstandigen.

Veel steun voor behoud ziekenhuis

BUSSUM De Bussumse actie voor het behoud van het Blaricumse Tergooi-ziekenhuis heeft de afgelopen weken al meer dan 6000 handtekeningen opgeleverd. Dat laten de actievoerders weten. De actie gaat nu verder de regio in.

De actie is opgestart vanwege de naderende sluiting van Tergooi. De afgelopen weken konden mensen op veel plekken tekenen om te protesteren voor het behoud van het ziekenhuis. Dat werd dus veel gedaan. "Het enthousiasme om te tekenen is erg groot en bewoners starten zelfs eigen initiatieven om meer handtekeningen op te halen", vertelt actievoerder Peter-Jan Schatens.

De Bussumer merkt dat maar weinig mensen op de hoogte zijn van de plannen met het ziekenhuis. "Er is verbazing en soms ook boosheid, voor veel mensen komt de sluiting onverwacht", aldus Schatens.

Actievoerders streven naar 10.000 handtekeningen

De handtekeningenactie gaat voorlopig door. Er worden ook verder in de regio handtekeningen opgehaald. "We gaan door tot zeker 10.000 handtekeningen. Afgelopen week heb ik het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benaderd om de handtekeningen aan minister Schippers te mogen overhandigen. Daarnaast heb ik gevraagd het inmiddels financieel en qua marktontwikkeling rammelende Zorgpark Plan Monnikenberg te toetsen aan de huidige marktontwikkeling in de zorg."

Extra mogelijkheden paspoort aanvragen

GOOISE MEREN Vanwege de zomerperiode kunnen bewoners de komende weken tot aan augustus vaker zonder afspraak terecht op het gemeentehuis om een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aan te vragen.

De balies van het gemeentehuis gaan om dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 tot 11.00 uur extra open voor mensen zonder afspraak. Wethouder Jan Franx: "We willen dat inwoners met een gerust hart hun vakantie kunnen voorbereiden en hun paspoort of ID-kaart op tijd in huis hebben. We vragen inwoners niet te wachten tot het laatste moment."

Iedereen wilde op de foto met Klaas-Jan Huntelaar

BUSSUM Niemand minder dan Klaas-Jan Huntelaar heeft de BFC Talent Cup vereerd met een bezoek. En dat heeft hij geweten, want iedereen wilde met hem op de foto. Zo ook de jongens van BFC O15-1. Huntelaar was naar Bussum afgereisd om zijn zoontje te zien spelen bij Vitesse O9. Dat was niet voor niets, want Huntelaar junior en zijn medespelers gingen met de hoofdprijs terug naar Arnhem.

Ondernemers genieten samen van ontbijt

Ontbijt als startschot van 'Doe mee in Gooise Meren'. Foto: Bob Awick

NAARDEN De gemeente Gooise Meren staat nog de hele week in het teken van werk met het evenement 'Doe mee in Gooise Meren; maak werk van je talent'. Werkzoekenden kregen hier de mogelijkheid in contact te komen met werkgevers.

De aftrap was met een lekker ontbijtje. Maar er was meer, zoals een CV-chek, handvatten om zich optimaal te presenteren en een beroepskeuzetest. De grote Talentenmarkt in Naarden met informatiestands en miniworkshops was de afsluiter van de week.

'Alles draait om de muziek en het publiek voelt dat'

Muzikaal echtpaar viert dertig jaar Tindalstichting met zomerconcert

Hans Roelofsen en Reina Boelens kochten 30 jaar geleden de beneden verdieping van de Tindalvilla voor het geven van concerten. Nu is de hele villa van het echtpaar.

Hans Roelofsen en Reina Boelens van de Tindalstichting. Foto: Bob Awick

BUSSUM Ze kochten de villa aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg ruim dertig jaar geleden met twee muzikale gezinnen. "Ik zocht een huis met een grote salon om daar huiskamerconcerten in te geven. De suite op de begane grond is daar door de ruimte en de hoge plafonds uitermate voor geschikt", vertelt Hans Roelofsen. Sinds kort wonen alleen Roelofsen en zijn echtgenote Reina Boelens in het huis. Samen met Reina richtte Hans dertig jaar geleden de Tindalstichting op.

De stichting is vernoemd naar de eerste bewoners, Louis Tindal en zijn vrouw Rudolfien Brandt Corstius. Zij lieten het huis in 1900 bouwen met extra grote kamers omdat hun dochter piano studeerde. Ze vertrokken door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog naar Breda en woonden slechts veertien jaar in het huis. Na de familie Koppe en Keg werd in 1934 het huis het domein van een meisjesschool en weer later waren er bedrijven in gevestigd. "Er moest veel gebeuren toen wij er in 1986 in kwamen, want het was intensief gebruikt." Het koetshuis, dat verderop in de tuin stond en waar een van de drie gezinnen woonde, is enige tijd geleden verkocht. "Toen de bewoonster van het appartement op de eerste verdieping in mei van dit jaar ging verhuizen, zochten wij vrienden die dat konden kopen, maar de prijzen zijn de pan uit gerezen", vertelt Roelofsen. "Er leek even een kink in de kabel te komen omdat een investeerder, die nooit enige interesse toonde voor de culturele activiteiten, zonder zelfs kennis met ons te maken een hoog bod op het appartement deed. Gelukkig konden wij een mecenas vinden die ons in staat stelde het recht van eerste koop uit te oefenen zodat de hele villa nu in één hand is en de culturele bestemming daarvan ook in de toekomst gewaarborgd kan worden."

Schuifdeuren

De stichting is vernoemd naar de eerste bewoner, Louis Tindal

Roelofsen geeft een rondleiding door het statige pand. In het hele huis zijn de glas-in-loodramen nog intact. Op de begane grond bleken in 1986 de originele parketvloeren na schuren en polijsten weer prachtig tevoorschijn te komen en de originele schuifdeuren werden weer toonbaar gemaakt. Op de eerste etage zijn schilders aan het werk. "Het idee is om het appartement te verhuren aan buitenlandse muzikanten die in Nederland optreden. Daarom zijn we in gesprek met de directie van het Concertgebouw. Wellicht dat zij gebruik willen maken van deze accommodatie. Er staat een piano, zodat er ook gerepeteerd kan worden. We zijn ongeveer 25 jaar beziggeweest om alles stukje bij beetje op te knappen. Het is zo'n mooi pand, daar moet je over nadenken en aandacht aan besteden. Omdat ik er al zo lang woon, ken ik het huis natuurlijk heel goed en we willen het zo veel mogelijk in de originele staat behouden of terugbrengen."

Opera

Tien keer per jaar stelt het echtpaar de woning open voor concerten

Tien keer per jaar stelt het echtpaar de woning open voor de kamerconcerten. "Kamermuziek is speciaal geschreven voor private huizen. Daar kan men in volle aandacht in een sfeervolle intieme omgeving genieten. Alles draait hier om de muziek en het publiek voelt dat." Zijn vrouw vertelt dat het eerste concert een opera was. "We speelden 'Die Zauberflöte'. Ik zat toen in een kameropera-gezelschap. De opera werd in de tuin opgevoerd, op het gras en het bordes. De koningin van de nacht stond op ons balkon." Inmiddels hebben al driehonderd concerten in de suite plaatsgevonden. Roelofsen is als voorzitter van de stichting verantwoordelijk voor de programmering. "Maar ik doe het niet alleen. Het bestuur bestaat uit zeven mensen, die allemaal het werk op vrijwillige basis doen."

De suite en de huiskamer maken deel uit van de leefruimte van het echtpaar. Als er een concert in zicht is, moet er hard gewerkt worden om alles om te bouwen. "Op de avond voorafgaand aan een concert gaan we aan de slag. De schuifdeuren gaan open, de meubels gaan aan de kant of worden verplaatst naar een andere ruimte en de stoelen worden neergezet. Er kunnen hier honderd mensen zitten. Als het concert in de tuin wordt gegeven, hebben we ruimte voor vijfhonderd mensen, maar die moeten dan wel hun eigen stoeltje meenemen."
Na het concert is het ook weer hard aanpoten om alles weer terug te zetten. En de vaatwasser draait na zo'n avond misschien wel drie keer", zegt hij lachend. "Maar dat hoort erbij." Roelofsen speelt contrabas en is conservatoriumdocent. Hij werd in 1981 als eerste muzikant onderscheiden met de Nederlandse Muziek Prijs. Hij heeft een popmuziekachtergrond, maar belandde uiteindelijk in de klassieke muziek. Door zijn werk als muzikant en door zijn liefde voor muziek heeft hij veel contacten in binnen- en buitenland.

Zondag om 15.00 uur wordt het jubileum gevierd met een zomerconcert in de achtertuin van de villa. Het Storioni Trio, altviolist Timor Yabukov, sopraan Reina Boelens en bassist Hans Roelofsen spelen een feestelijk klassiek-romantisch programma met werken van Joseph Haydn - pianotrio nr. 25 in G groot, Ludwig van Beethoven - opus 70 Geistertrio en na de pauze Franz Schuberts lied Die Forelle en het populaire Forellenkwintet.

Een modern raadhuis

De nieuwe raadzaal in 1940 (foto archief Gemeente Bussum).

De verbouwing van het gemeentehuis van Gooise Meren is halverwege. Een mooi moment om eens terug te kijken naar een eerdere gemeentelijke verbouwing. Het jaar is 1931. Het Bussumse raadhuis (uit 1883) mag dan pittoresk zijn, het voldoet niet aan de eisen van de moderne tijd. Bovendien is door de groei van de Bussumse bevolking het aantal raadsleden van 17 tot 21 verhoogd: de raadszaal is gewoon te klein. Besloten wordt tot een grondige renovatie. De gemeenteraad gaat zelfs akkoord met een ontwerp waarbij de symmetrie in de karakteristieke schepping van architect J.F. Everts wordt opgeofferd. Een moderne uitbouw in een contrasterende bouwstijl gaat plaats bieden aan de raadszaal en aan een "publieksingang".

Er wordt niet op een cent gekeken. De chique firma Metz & Co uit de Amsterdamse Leidsestraat mag het interieur leveren. Omdat het bedrijfsarchief van Metz bewaard is gebleven kunnen we de Bussumse facelift tot in detail bekijken. De rijke ornamenten op het plafond van de oude raadszaal worden verruild voor vlak stucwerk in de nieuwe zaal. Indirecte verlichting doet haar intrede. Strak meubilair vervangt de negentiende eeuwse stoelen en tafels. En alle wanden worden met hout bekleed. Niet met de goedkope Europese houtsoorten maar met dure import: palissander, coromander, sapeli-mahonie en oregon-pine. Men vindt het prachtig in 1931.

Het raadhuis in 1950 (foto archief Gemeente Bussum).

Aan het begin van de zestiger jaren een stuk minder. Bussum is toe aan een volgende modernisering. Nu door een nog radicalere ingreep: het oude raadhuis wordt gesloopt en een hypermodern zestigerjaren ontwerp verrijst, verderop aan de Brinklaan. Opnieuw veel trots en bewondering bij de Bussumse bevolking. En dan ook nog dat prachtige eigentijdse winkelgebied (De Nieuwe Brink) op de plaats van dat vreselijk ouderwetse raadhuisje! Ook dit enthousiasme blijkt van beperkte duur, zo weten we nu.

Bij de sloop gingen delen van het interieur in de publieke verkoop. Er moeten nog huizen in Bussum zijn met de peperdure wandbekleding van Metz & Co. Sporen van een vergeten mode. Nu gaan we zien hoelang we het vernieuwde gemeentehuis van Gooise Meren mooi zullen vinden.

Hans Jonker

'Ik wil bij rouw ontzorgen'

Joan Broersen van Ilya Uitvaartzorg 't Gooi. Foto: Bob Awick

BUSSUM Joan Broersen van Ilya Uitvaartzorg 't Gooi kwam door een overlijden in haar vriendenkring op het idee om haar eigen uitvaartonderneming te starten. "Ik had ze zo graag willen begeleiden, willen ontzorgen, dingen willen regelen. Ik wist direct: hier moet ik iets mee."

"Er werd echt iets 'aangezet', noem ik het maar. Voorheen plande ik ook bruiloften, daar komen ook veel emoties bij kijken. Ik vind het heel belangrijk dat mensen hun verhaal kunnen vertellen. Dat het persoonlijk wordt. Ik wil de tijd en de rust bewaren. Horen wie de persoon was. Samen kijken of we mooie verhalen kunnen vertellen of liefdevolle omschrijvingen kunnen geven. Het werk bevalt erg goed, ik krijg er veel energie van."
Hoewel ze haar eigen zaak als nieuwkomer runt, weet ze zich altijd gesteund door het hoofdkantoor van Ilya Uitvaartzorg waarvoor ze franchisenemer is. Waar Ilya UItvaartzorg 't Gooi zich in onderscheidt is volgens Broersen niet alleen de persoonlijke aandacht, maar ook de kosten. "Veel mensen hebben het idee dat een uitvaart zo 7.000 euro kost. Dat hoeft echt niet altijd zo duur te zijn. Voor een 'normale' uitvaart inclusief kaarten en een auto kun je echt voor 3.000 tot 4.000 euro al rond zijn."
Broersen weet dat er veel mogelijk is op het gebied van uitvaarten. "En dat wil ik graag eens laten zien. Daarom heb ik zondag 2 juli van 12.00 tot 17.00 uur een informatiemiddag bij Bel Ami aan de Brinklaan 86 in Bussum. Hier kan iedereen eens binnenlopen. Ik heb een kistenleverancier, iemand die bijzondere kaarten maakt, je kunt zelf een troostvogel maken, er is nazorg en rouwlego voor kinderen. Op die manier ontdek je van alles om iedere uitvaart persoonlijk te maken."

Vestingzondag had last van hitte

FotoFestival nog flinke trekker

De hitte hield toch veel mensen uit de stad. Foto: Bastiaan Miché

NAARDEN Een prachtige dag om een terrasje te pakken. En dat deden de bezoekers van de eerste Vestingzondag van dit jaar dan ook. Het waren er door de hitte wel minder dan verwacht, maar de sfeer was er niet minder om. In augustus is er een herkansing en in september vindt de derde en laatste Vestingzondag plaats. Veel mensen, met name ook inwoners, grepen nog wel hun kans om op de laatste dag het FotoFestival te bezoeken.

Tijdens de Vestingzondagen wordt een aantal straten, waaronder de Marktstraat, afgesloten voor verkeer en mag de lokale horeca haar terrassen wat groter maken.
Of het vorig jaar ingezette concept om de Vestingzondagen te koppelen aan andere activiteiten, zoals nu het FotoFestival, ook dit jaar aanslaat is dus lastig te beoordelen. Maar vorig jaar werkte het goed, laat Saskia Simons van Stadspromotie Naarden weten. Die combinatie zou het plaatje compleet moeten maken en de bezoeker van een evenement iets extra's moeten bieden.

Planning

De volgende Vestingzondag is zes augustus en valt samen met Hoofdstad Aanspanning en tijdens Monumentendag, 10 september, is de laatste in de reeks.

'Ik heb autisme. De pony's in mijn achtertuin geven mij rust'

'Fleur en Dreamer zijn mijn lust en mijn leven'

Twee pony's in je achtertuin, gewoon in een woonwijk. Chantal (25) is autistisch en kan niet zonder haar paarden.

Chantal en Karin borstelen de pony's in de achtertuin. Foto: Bob Awick

BUSSUM In de achtertuin van Karin en Chantal Verhulst aan de Parmentierstraat in Bussum wonen twee mini-shetlanders: Fleur en Dreamer. "Moeder Fleur had een gebroken kogel in haar achterbeen en haar ene hoef is smaller dan de andere en kon daardoor niet meer in een weiland lopen", vertelt dochter Chantal. "Via een kennis hoorde ik dat ze geslacht zou worden en dat ze in verwachting was. Dat kon ik niet laten gebeuren en toen heb ik met mijn moeder overlegd of ze bij ons in de achtertuin konden staan."

'Je mag pony's in je achtertuin, mits ze geen overlast bezorgen'

"Ik ben al vanaf mijn vierde jaar met pony's en paarden bezig. Kort gezegd: ik ben een echt paardenmeisje. Naast de pony's heb ik nog een fjordenpaard dat op de manage staat en waar ik drie of vier keer per week naartoe ga. Ze zijn mijn lust en mijn leven." Chantal (25) heeft een vorm van autisme. "Door mijn autisme heb ik last van agressie, boosheid en verdriet en de pony's geven mij rust. Als ik de agressie voel opkomen, ga ik naar ze toe en ga bij ze zitten en dan zakt het langzaam weg. Ze voelen het feilloos aan en voor mij heeft het zeker een therapeutische werking." Ook voor moeder Karin (51) zijn de pony's belangrijk. "Ik heb een spierziekte en ze houden me op de been. Als Chantal ze uitlaat, wandel ik mee en dat is goed voor mijn gezondheid."
In januari was er een klacht binnengekomen bij de politie. "De klacht was van een 12-jarig meisje dat hier niet eens woont", aldus Karin. "Ze vond het zielig voor de pony's en we vinden het jammer dat ze niet eerst met ons in gesprek is gegaan, zodat wij haar konden uitleggen waarom de pony's in onze achtertuin staan. Ook konden we dan laten zien dat er genoeg ruimte in de achtertuin is, we een stal hebben en een stukje aarde waar ze in kunnen rollen. Overdag lopen ze buiten en 's avonds staan ze in de stal." Door de klacht is Dudok Wonen ook langsgekomen. "Die vertelde ons dat we Fleur en Dreamer mochten houden, mits we er voor zorgen dat ze genoeg ruimte in de achtertuin hebben. En dat hebben ze. Ook is er een stal waar eten en drinken staat, met een vrije uitloop naar de achtertuin. De omwonenden mogen geen last hebben van overlast zoals stank en vliegen. Ik ruim zes keer per dag de poep op. Naast ons huis staat een speciale container voor de mest en die wordt regelmatig geleegd", legt Chantal uit. "Als het warm weer is, koelen we ze met de tuinslang en er staat ook een grote parasol waar ze kunnen schuilen voor de zon." Ook de Dierenbescherming komt regelmatig langs. "Ze kijken of de pony's er goed uitzien, of ze niet te mager zijn en geen wonden hebben en dat de omgeving schoon en droog is. De hoefsmid kom elke zes weken langs omdat Fleur een bokvoetje heeft. Hij zorgt ervoor dat haar hoef steeds platter komt te staan met speciale ijzers." Maar mag je eigenlijk wel pony's in de achtertuin houden? "Dat mag, mits je geen overlast bezorgt", vertelt Karin. "We hebben het bij de gemeente nagevraagd en die vertelde ons dat het in Nederland is toegestaan pony's als huisdier te houden. Als er meldingen van buurtbewoners zijn van overlast kan de gemeente op grond van 'hinderlijke dieren' in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ingrijpen. Maar de gemeente heeft geen klachten ontvangen." Chantal vertelt dat ze dag en nacht met de pony's bezig is. "Ik laat de pony's elke dag grazen op een stukje grond naast ons huis of in de voortuin. De buurtkinderen komen regelmatig langs om ze te knuffelen en uit te laten. Zelf laat ik ze vier keer per dag uit op de hei waar we vlakbij wonen. Fleur loopt aan de lijn want ze mag niet rennen, maar Dreamer loopt wel los op het veldje tussen de koeien. Als je Dreamer fluit, komt ze meteen terug en gaan we weer naar huis. Ook zijn ze zindelijk en poepen en plassen alleen maar in de achtertuin of in de stal." Naast het verzorgen van de pony's en haar paard volgt Chantal een opleiding voor thuiskapper.