NaarderNieuws

4 maart 2015

NaarderNieuws 4 maart 2015


Naarden heeft zorgen over chloortransporten

De chloortrein komt een aantal keer per jaar door Naarden en Bussum. Foto: Christian Pfeiffer

NAARDEN - Het college van B&W maakt zich zorgen over de veiligheid van chloortransporten over het spoor door Naarden in relatie tot de drukkere dienstregeling van de NS. Het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek moet naar de kwestie kijken, staat in een schrijven van het college aan de raad. Die behandelt het onderwerp vanavond als gesproken wordt over het 'risicoprofiel' van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

In het 'risicoprofiel' zijn de rampscenario's die zich in de regio kunnen voordoen op een rijtje gezet, gerangschikt naar de kans dat iets zich voordoet en de impact ervan. Op basis van deze analyse richt de veiligheidsregio de rampenbestrijding in. In 't Gooi staat een groot ongeluk op de A1 op één, gevolgd door een ziektegolf, extreme storm en uitval van elektriciteit.

De verbinding door het Gooi wordt nog steeds gebruikt voor chloortransporten van Rotterdam naar Hengelo

Een ongeval met een chloortrein binnen de bebouwde komt niet voor op de Gooise rampenlijst, maar baart Naarden dus wel zorgen. "Bijzonder punt van aandacht vinden wij de intensivering van het gebruik van het spoor door Naarden. Naast de reguliere dienstreizen wordt de verbinding door het Gooi ook nog steeds gebruikt voor de chloortransporten op het traject van Rotterdam naar Hengelo. Er vindt geen regulier transport plaats van chloor, maar wel een aantal keer per jaar." Naarden wil door de regio beoordeeld hebben welke risico's de transporten opleveren voor omwonenden.

Volgens een gemeentewoordvoerder is er geen concrete aanleiding voor de Naardense bezorgdheid, maar is het een kwestie van gezond verstand. "De kans dat er een ongeval met een chloortrein gebeurt in de bebouwde kom van Naarden is misschien wel klein, maar de impact ervan zou enorm zijn. Dus willen we de risico's helder hebben."

Reactie veiligheidsregio
De veiligheidsregio laat weten dat het allemaal wel meevalt. "Dit transport vindt niet jaarlijks plaats, het gaat over enkele transporten per twee jaar." Behalve dat er weinig chloortreinen door 't Gooi rijden, worden de transporten zwaar beveiligd door ProRail en de veiligheidsregio. "Zo vindt er geen kruising van overig verkeer plaats, zijn overgangen extra beveiligd en rijden de treinen stapvoets." Meer passagierstreinen op de route maken geen verschil, zegt de regio. "De bestaande veiligheidsmaatregelen zijn toereikend om ook in geval van intensivering van het treinverkeer de risico's op te vangen."

Parkeer-verbod voor Witte Toren

NAARDEN - Werknemers en andere bezoekers van de Witte Toren aan de Rijksweg mogen niet meer parkeren aan de straat. Dat heeft de gemeente besloten. Er werd afgelopen week een parkeerverbod ingevoerd.

Naarden komt daarmee tegemoet aan klachten van passerende weggebruikers. Het gebeurt vaak dat het stukje weg langs de snelweg aan twee kanten vol staat met geparkeerde auto's. Dat zorgt voor onoverzichtelijke situaties op dat stukje Rijksweg.

Aanhoudende klachten
Het parkeerverbod zou eerst vanaf eind deze maand gaan gelden, maar wordt nu toch vervroegd doorgevoerd vanwege aanhoudende klachten van andere weggebruikers.

82,4

jaar oud wordt de gemiddelde Naarder. Een vrouw wordt 83,1 en een man 81,5

Het gebroken pistooltje

Soms kan een sieraad in één handbeweging veranderen in een waardeloos ding. Letterlijk. Zo ook met een vooroorlogs verzamelobject na gered te zijn van de container.

Dezelfde container waar ook die atlas uit kwam waar Bussumo in vermeld stond en dat tegenwoordig Busumbu schijnt te heten, hoewel ook Bussumba gemeld werd. Het luchtdrukpistool, want dat is het, oogde schamel, maar was bij nadere inspectie een topstuk. Helaas was de oude eigenaar zo zenuwachtig bij het laten zien van de werking ervan, dat de bovenste loop bij de korrel afbrak. Het wapen was op slag waardeloos. Het gaat hier om een vooroorlogs luchtdrukpistool (jaren 30) van het merk Webley & Scott mark 1, made in England. Die bovenste loop is eigenlijk dé loop waar de kogeltjes (diabolo's afgebeeld op de houten handgreep) ingaan, maar die ook als hefboom werkt om de luchtdruk tot stand te brengen. Juist bij die demonstratie ging het mis en brak die loop-hefboom precies onder de korrel, het richtpuntje voor aan de loop, af. Onherstelbaar, want de loop is niet tot nauwelijks te lassen i.v.m. de zogeheten trekken en velden, de groeven erin die ervoor zorgen dat het afgevuurde kogeltje keihard gaat ronddraaien en zo rechter op het doel af vliegt. Op Marktplaats was er toch grote belangstelling voor, maar dat plezier duurde maar kort. De 'bewakingsdienst' van Marktplaats had binnen 10 minuten het object weer verwijderd, want wapens mogen niet aangeboden worden. Ik heb het zeldzame tuig geruild tegen 4 cv-waterpompen. Om uit elkaar te halen. Het kan raar lopen.

Naarden:

*PGN Grote Kerk 10.00 u. ds. P. Verhoeff; 19.30 u. Vesper pastoor C. Fabril; Naarderheem 10.30 u. pastor B.M.J. Nagel
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistieviering pastoor C. Fabril; za. 07/03 17.30 u. Eucharistieviering
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. ds. J. Bos; 17.00 u. ds. J. Bos; woe. 11/03 14.30 u. en 19.30 u. ds. J. Bos Biddag

Bussum:

*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki; za. 07/03 17.00 u. Vesper; ma. 09/03 19.30 u. 3e Vastenoverweging
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. Eucharistie pastoor C. Fabril
*PGB Wilhelminakerk 's morgens geen dienst; 15.00 u. intrededienst ds. J.H.W. Elhorst
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. N.W. den Bok
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. S. de Jong
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. P.B. de Groot; 17.00 u. ds. W. van den Hul; woe. 11/03 19.30 u ds. J. v.d. Meijden Bidstond
*Remonstrantse Gemeente N-B 10.30 u. ds. C.M. Geels
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.00 u. mw. J. Werner-van Slooten
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. ds. A. Maas-Smilde
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. ds. W.F. Metzger
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P.A. Smit; 19.00 u. ds. P.A. Smit Praisedienst
*Het Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst; do. 12/03 10.00 u. Mensenwijdingsdienst
*Kerk in de Meent 10.00 u. prof. dr. E. Talstra

Weerbericht

Overgang naar rustig, droog en vrij zacht voorjaarsweer
De lentemaand maart begon guur en geheel in stijl met maartse buien. Vanaf donderdag komt een Atlantisch hoog stilaan naderbij. Het lijkt erop dat we een tijdje onder de vleugels van dit luchtdrukmaximum komen te verkeren. Dat geeft zicht op een droge periode met kenmerkend vroeg voorjaarsachtig weer: vrij zacht in de middag met zonneschijn, maar nog koude nachten.

Donderdag en vrijdag
Donderdag neemt de wind in kracht af. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Er schuiven wolkenvelden over. Er is ook ruimte voor de zon. Het blijft droog. Vrijdag trekt er tijdelijk meer bewolking over. De kans op regen is klein. Af en toe schijnt de zon. 's Nachts daalt het kwik naar circa 1 graad met kans op nachtvorst. In de middag wordt het 8 à 9 graden.

Het weekeinde
Voor zaterdag wordt droog weer verwacht met een mix van zonnige momenten en wolken. Ook zondag blijft het droog met kans op meer zonneschijn. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. De nachtelijke temperatuur daalt tot dicht bij het vriespunt. Zaterdag overdag wordt het 10 à 11 graden. Zondag kan het met 13 graden voorjaarsachtig aanvoelen.

Weetje
De meteowinter van 2014-2015 was met gemiddeld 4.1 graden vrij zacht. Normaal is 3.4 graden. De winter van vorig jaar was met gemiddeld 6.0 graden extreem zacht. De afgelopen winter was vrij zonnig dankzij de zonnige februari. Totaal scheen de zon 225 uur tegen 195 normaal. De winter was tevens nat. Er viel circa 300 mm neerslag tegen 200 mm normaal.

'De Vesting positiever op de kaart zetten'

Nieuwe voorzitter Ondernemersvereniging Naarden-Vesting

Peter Kaldewaay heeft zichzelf een aantal doelen gesteld. Foto: Bob Awick

door Yvette Geerts

NAARDEN - De nieuwe voorzitter van de Ondernemersvereniging Naarden-Vesting (OVNV), Peter Kaldewaay (61), heeft zichzelf een aantal doelen gesteld. Zo gaat Kaldewaay de ontwikkelingen rondom de fusie nauwlettend volgen, wil hij het onderlinge contact tussen de ondernemers verder stimuleren en zullen de Vestingzondagen daar waar mogelijk worden verbeterd.

Waarom heeft de fusie hoge prioriteit?
"Er zijn daarover veel vragen vanuit de ondernemers en dus vanuit de ondernemersvereniging. Veel rondom de fusie wordt ervaren als een grijs gebied, er is gewoon veel onduidelijk. Zaken als parkeerbeleid bijvoorbeeld, maar ook openingstijden en de gemeentelijke tarieven voor ondernemers die de drie afzonderlijke gemeenten nu hanteren. De grote lijnen zijn wel duidelijk, we worden één gemeente, maar wat ons bezighoudt is of én in welke vorm er nog sprake is van zelfstandigheid. Maar het gaat ook om het behoud van de specifieke zaken die bij de Vesting horen, het karakter en de korte lijnen naar de gemeente. Hoe dat er allemaal uit gaat zien, dat is nog onduidelijk."

Wat staat er verder op uw lijstje? "
"Een van mijn doelstellingen is om naast de winkeliers en horecabedrijven, die goed vertegenwoordigd zijn in de ondernemersvereniging, de andere bedrijven, waaronder veel zzp'ers, meer met elkaar in contact te brengen. Er leven ook bij hen veel ideeën waar we wat mee zouden kunnen doen. Verder vind ik het belangrijk om de onderlinge contacten tussen de verschillende ondernemersverenigingen te intensiveren om Naarden-Vesting nog positiever op de kaart te zetten. Uiteraard zal ik veel in Naarden-Vesting aanwezig zijn, het is goed om te weten wat er onder onze leden leeft. Dat toetsen we ook tijdens de bijeenkomsten die we gedurende het jaar hebben, maar dat kan nog veel makkelijker en sneller via direct contact en social media."

U bent half februari gestart, wat hebt u zoal gedaan?
"Omdat mijn benoeming vrij recent is, heb ik tot nu toe vooral kennismakingsgesprekken gevoerd. Met ondernemers, diverse andere ondernemersverenigingen en ook met verschillende wethouders van de gemeente."

Gevolgen van fusie voor Naarden-Vesting heeft hoge prioriteit

U bent onder andere door de vorige voorzitter, Marije van Proosdij, gevraagd voor deze rol. Heeft zij veel moeite moeten doen om u te overtuigen?
"Integendeel, ik heb een hechte band met Naarden. Ik woon nu ruim 6 jaar in Naarden-Vesting, heb daarvoor 11 jaar in de Componistenbuurt gewoond en was tot voor kort lid van Hockeyclub Naarden. Ik ken Naarden-Vesting en een behoorlijk aantal van haar ondernemers vrij goed. Voor mij is het daarom leuk iets te kunnen betekenen voor deze stad en in dit geval voor de ondernemers. Ook mijn werkervaring speelt mee. Ik ben jarenlang werkzaam geweest in de detailhandel in diverse managementfuncties. Ook was ik al eerder bestuurslid van verschillende ondernemers- en winkeliersverenigingen."

Hebt u naast uw werk als interim-manager voor de detailhandel en deze nieuwe rol als voorzitter nog tijd voor een privé even?
"Ja hoor. Ik ben een enthousiaste jeu-de-boulesspeler in de Vesting, ik lees veel en mijn vrouw en ik bezoeken regelmatig concerten en theaters. Ook gaan we graag uit eten met vrienden, meestal in de Vesting. Ik vind de Vesting een prachtig stadje met veel sfeer, er is altijd veel te doen en de diversiteit aan inwoners spreekt mij aan. Maar ik kom natuurlijk ook wel eens ergens anders en kies dan vaak voor Amsterdam omdat het culturele leven daar vrij uitgebreid is."

Heeft u een boodschap voor de ondernemers van Naarden-Vesting?
"Ik roep alle ondernemers op hun mening te geven of ideeën in te brengen, want daar kunnen we als ondernemersvereniging wat mee."

Naarden geschokt na bloedbad zusterstad

NAARDEN - De gemeente Naarden reageert geschokt op het bloedbad dat een Tsjechische man afgelopen week heeft aangericht in zusterstad Uherský Brod. Er werden acht mensen doodgeschoten, daarna pleegde de dader zelfmoord.

De dader wandelde dinsdagmiddag een restaurant binnen en begon met twee vuistvuurwapens in het wilde weg te schieten. Er waren op dat moment ongeveer 20 mensen aanwezig, acht van hen vonden de dood. Volgens de burgemeester van Uherský Brod kampte de dader al langer met psychische problemen.

Burgemeester Joyce Sylvester zegt de doden te betreuren. "Dit is een zware slag voor de gehele gemeenschap van Uherský Brod. Wij hebben aan het gemeentebestuur laten weten dat wij meeleven met de nabestaanden en de inwoners van onze zusterstad", zegt Sylvester.

De gemeente Naarden heeft al langer een stedenband met de Tsjechische stad, de geboorteplaats van Jan Amos Comenius.

Treinverkeer lang plat

NAARDEN - Het treinverkeer tussen Weesp en Naarden-Bussum is maandagavond urenlang verstoord geweest. Er reden enkele uren geen treinen.

De problemen ontstonden 's avonds door een ongeluk op station Weesp, waar een persoon onder de trein kwam. Het treinverkeer werd meteen stilgelegd. De problemen duurden tot ongeveer half tien. Daarna werd het treinverkeer langzaam weer hervat.

Komende zaterdag weer Vrouwendag

Foto: Bob Awick

Met hapjes, drankjes, een optreden en een spreker wordt komende zaterdag weer Vrouwendag gehouden. De bijeenkomst vindt plaats op het stadhuis. Net als een jaar geleden staat de kracht van vrouwen centraal, zo laat de gemeente weten. Vrouwendag wordt geopend met een toespraak van burgemeester Joyce Sylvester. Daarna houdt de Naardense Annemiek Hoogenboom een lezing met als thema 'Niets is onmogelijk'. Ook wordt er een gespreksronde gehouden met het thema 'Vrouwenkracht'. Vrouwendag wordt zaterdag gehouden tussen 16.00 en 18.00 uur.

'Eindelijk iets te doen voor Naardense jongeren'

Frisfeest op 14 maart in SCAN

NAARDEN - Naardense jongeren tussen de 12 en 17 jaar krijgen hun eigen frisfeest in wijkcentrum SCAN. Lidia Huisman, vrijwilligster bij SCAN, is al een tijdje druk met de organisatie. "Voor jongeren in Naarden is weinig te doen, we kregen zelfs vragen van buurtbewoners of we iets voor hen kunnen organiseren."

'Alle Naardense jongeren tussen 12 en 17 jaar welkom'

Het organiseren van een feest voor jongeren is geen dagelijkse kost voor Huisman. "Ik heb veel hulp gekregen van José de Groot van Kinderwerk. Zij heeft ons geadviseerd over hoe we een en ander rondom veiligheid moeten regelen. Als jongeren eenmaal binnen zijn, mogen ze bijvoorbeeld niet meer in en uit lopen. Dan is er geen controle meer mogelijk en dat zou ook overlast voor de buurt kunnen opleveren. Daarnaast is er ook vanuit Kinderwerk contact met de wijkagent over de veiligheid."
De organisatie van het Naardense frisfeest heeft zich laten inspireren door FRIS. Dit is een organisatie die door heel Nederland frisfeesten organiseert die zich kenmerken door de afwezigheid van alcohol, drugs en sigaretten. Het idee is ontstaan in 2007 en is een manier voor jongeren om op een veilige manier kennis te maken met het uitgaansleven.

Het Naardense frisfeest wordt gedragen door buurtbewoners en vrijwilligers van SCAN. Huisman is verheugd over de vele handen die spontaan aangeboden worden. "We hebben ook een aantal grote mannen die de deur bewaken." De muziek wordt verzorgd door de Naardense DJ Ricardo. Het feest vindt plaats bij SCAN op zaterdag 14 maart van 20.00 tot 24.00 uur. Kaarten kosten € 5,- en zijn te koop op 10 maart tussen 19.30 en 20.30 uur bij SCAN, Majoor Kampsstraat 3.

Katja Staring

Eigenaar van KatCom
Naardense sinds 2011

Katja Staring

Waar doet u in het dagelijks leven?
"Ik adviseer bedrijven hoe ze hun expertise het beste kunnen inzetten om klanten en stakeholders goed te laten zien wat ze doen. Dus op welke manier ze hun verhaal het beste vertellen. Verder ben ik voorzitter van de stichting Campaign for Drawing Nederland."

Op wie in uw omgeving bent u trots?
"Op de vier mannen in mijn leven: mijn man, mijn vader, mijn broer en mijn stiefzoon."

Waar in Naarden komt u graag?
"Ik fiets of loop graag naar de Vesting, maar ook wandel ik graag een rondje 'muggenbult' bij Stadzigt."

Met welke eigenschap bent u blij en met welke niet?
"Dat ik nieuwsgierig, ondernemend en enthousiast ben, met als keerzijde dat ik het druk heb."

Wie zou u nog eens willen ontmoeten?
"
Oprah Winfrey lijkt me interessant. Maar morgen bedenk ik vast weer iemand anders."

Welk boek ligt er op uw nachtkastje?
"Op het moment lees ik het zeer praktische boek 'Opgeruimd' van de Japanse goeroe Marie Kondo. Binnenkort is ons huis en mijn kantoor dus eindelijk een rommelvrij walhalla."

Welke sporten doet u?
"Yoga, Do-In, wandelen en (trainen voor) vakantiefietsen naar Praag, Berlijn of Bordeaux of welke andere bestemming dan ook."

Wat zou u doen met een miljoen?
"Een goed geoutilleerde camper met achterop superhippe e-bikes kopen en wegrijden."

Waar zullen we samen eens op proosten?
"Op een ondernemend en gelukkig leven vol mooie gebeurtenissen en ontmoetingen."

Eco-zone Naarderbos geopend

Gedeputeerde Jaap Bond houdt een toespraak. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland, stuurgroepvoorzitter Elbert Roest en wethouder Marleen Sanderse hebben gisteren de natuurverbinding tussen het Gooimeer en het Naardermeer geopend.

Aan de passage werd het afgelopen half jaar gewerkt.

De natuurverbinding moet er voor zorgen dat dieren zich veiliger en beter kunnen verplaatsen tussen het Gooimeer en het Naardermeer.

Aanleg tunnel Naardermeer start nog dit jaar

NAARDEN - De aanleg van de tunnel onder het spoor aan de rand van het Naardermeer gaat nog dit jaar van start. Dat laat de gemeente weten. De plannen worden nu vormgegeven.

De tunnel komt rond het Voormeer, aan de rand van het Naardermeer en aan de westkant van de Karnemelksloot. De tunnel moet ervoor zorgen dat fietsers, wandelaars en wilde dieren onder het spoor door kunnen. Voor fietsers en wandelaars is het stuk een belangrijke verbinding als zij het bekende 'rondje Naardermeer' willen maken.

Bewonersavond
ProRail, de provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en de gemeente Naarden houden volgende week dinsdag een avond voor belangstellenden. Daar worden de plannen toegelicht. De avond wordt gehouden in Gasterij Stadzigt en start om zeven uur.

Geen servicepunt in Naarden

NAARDEN - De toekomstige gemeente Gooise Meren zal paspoorten en andere producten straks gaan bezorgen als burgers dat wensen. Dat gaat wel wat extra's kosten. Naarden komt niet in aanmerking voor een servicepunt omdat gemeentehuis Bussum dichtbij is.

Raadsleden van de nieuwe gemeente bespraken afgelopen maandag hoe burgerzaken geregeld moeten worden. De gemeente gaat veel burgerzaken digitaal afhandelen. Aanvragen kunnen met de computer worden gedaan. Mensen zonder computer kunnen naar het gemeentehuis komen om een digitale aanvraag in te dienen. Het gemeentehuis van Bussum wordt het gemeentehuis van Gooise Meren. In Muiden komt wel een servicepunt voor het afhandelen van burgerzaken.

'Rokjes haken oubollig? Het is juist hip en trendy!'

Renée van der Velden publiceert boek over rokjes haken

Renée van der Velden haakt de hele dag door. Foto: Bob Awick

door Jessica de Jong

'Haken is echt rustgevend. Het is heerlijke ontspannend'

BUSSUM / NAARDEN - De hele zomervakantie heeft Renée van der Velden zitten haken voor de tent. Ze zette geen stap zonder haar haakwerk, want ze had immers een deadline te halen. Renée maakte vele patronen voor het haken van rokjes en bundelde deze in het boekje 'Rokjes Haken' dat deze week verscheen.

In haar huis aan de Zwarteweg zie je de verwijzing naar het haken al snel voorbijkomen. In de tuin lachen de gehaakte bloemetjes je tegemoet. Op de bank liggen gehaakte kussens en kleden in allerlei vrolijke kleuren. Renée is dan ook helemaal gek van haken, een vaardigheid die ze tot vijf jaar geleden nog niet eens beheerste. "Ik wilde mezelf iets aanleren wat ik nog niet kon", vertelt ze. Freubelen en knutselen lagen al helemaal in haar straatje. In tijdschriften zag ze steeds vaker haakwerk voorbijkomen en dus besloot ze daar eens aan te beginnen. In het begin vond ze het vreselijk moeilijk, maar ze bleek toch erg fanatiek te zijn en met succes.

Haar dochters kregen gehaakte rokjes aan en al snel kreeg ze positieve feedback op school. Ook houdt ze een blog bij, waarop de ene naar de andere vraag kwam over die mooie, vrolijke gekleurde rokjes. "Haakwerk oubollig? Het is juist hip en trendy. Het zelf maken van dingen zit echt in de lift. Vijf jaar geleden stond er wel een filmpje over haken op YouTube, maar als je nu kijkt wordt je ermee overspoeld." Na het maken van de eerste losse kettingen en steken begon ze haar eerste meters te haken op een oefendeken. "Net zo lang heen en weer tot je alles hebt uitgeprobeerd."
Nadat ze steeds vaker vragen kreeg over de leuke rokjes die zowel haar dochters als zijzelf aan hadden, bedacht ze dat ze niet allerlei patronen en uitleg op haar blog wilde plaatsen. Ze gaf een keer een workshop en uiteindelijk kwam het idee in haar op om een boekje te maken. "Een jaar geleden had ik het eerste gesprek met mijn uitgever. Veel mensen kunnen baat hebben bij een voorbeeld. Ze kunnen het rokje precies namaken of het gebruiken ter inspiratie. Sommige mensen vinden het fijn als er al veel voor je is uitgedacht." En zo begon ze vorig jaar met een ISBN-nummer en een titel. Verder had ze nog niks. "Ik dacht: wat is mij overkomen?" Haar hoofd stroomde over van ideeën en al snel begon ze te haken en te haken. De hele zomervakantie zat ze voor de tent met haar haakwerk, maar ook alle avonduurtjes gingen op aan nieuwe ideeën en het haken zelf. "Haken is echt rustgevend. Het is een heerlijke manier van ontspannen. En het is weer eens wat anders dan de hele avond voor de televisie."
Ze had nooit gedacht dat er een heus boek zou komen over het haken van rokjes. "De uitgever was vooral enthousiast omdat een boek met patronen voor rokjes nog niet bestond." Toen ze al haar rokjes had gemaakt vond vorig jaar zomer, op haar verjaardag, een fotoshoot plaats in Muiderberg. Ze kreeg hulp van kledingwinkel Dries uit Bussum en Marianne Groot uit Muiderberg leende haar zelfgemaakte kleding. Het was een prachtige, zonnige dag en haar kinderen fungeerden als fotomodellen. 'Rokjes Haken' kent volgens Renée een lage instap. "Je ziet snel resultaat, helemaal wanneer je dik garen gebruikt. Je neemt de heupmaat op en haakt door tot de gewenste lengte. Je doet er een elastiekje door en klaar ben je, " vertelt ze optimistisch. Ze hoopt dat komende zomer heel veel kinderen gehaakte rokjes zullen dragen. "Dat zou echt heel leuk zijn." Ondertussen is deze creatieve bij alweer bezig met een nieuw project. Ditmaal gaat ze aan de slag met borduren.

Bezoek Van Rossems maakt de tongen los

De familie Van Rossem. Foto: NTR

NAARDEN - De NTR zond onlangs een uitzending uit waarin de familie Van Rossem een bezoek bracht aan Naarden. Niet alle Naarders konden dit bezoek waarderen. Twee van hen zonden ons een brief.

Ik vind Maarten van Rossem weliswaar geen leuke man, maar wanneer een historicus mij veel kan vertellen ben ik één en al aandacht. Ik ben in Naarden en de vestingwerken een goede rondleider en in de Grote Kerk een zeer goede. Ik weet veel en hecht eraan dat datgene wat ik vertel juist is. Ik was, nu het over Naarden ging, in staat het gekwaak te beoordelen op inhoudelijke correctheid. Er werden nogal wat fouten gedebiteerd en kansen gemist. Treurig, want de kijkertjes kunnen niet beoordelen of de hooggeleerde ernaast zit of niet. Ongepast was het hoe de Van Rossems Jan des Bouvrie op een proleterige manier hebben staan afzeiken. Naarden is een beter programma waard! Ik wil positief afsluiten. Het camerawerk van onze prachtige vesting en vooral de kleuren van de gewelfschilderingen (mijn specialiteit), heb ik nog nooit zo mooi op het beeld gehad.
Jan van Tuin
Verkeer
Maarten, Sis en Vincent van Rossem zagen we vrijdag in Naarden en natuurlijk vooral in de Vesting rondlopen. Ze vonden het er prachtig, maar waren niet te spreken over het ongebreidelde autoverkeer. Op het kruispunt Marktstraat-Gansoordstraat/Turfpoortstraat uitte Maarten zijn ergernis als volgt: 'Het is ongelooflijk, zo'n klein kl*teplaatsje, en dan rijden ze alsmaar met auto's door dat plaatsje heen.' Wanneer doet het gemeentebestuur daar nu eindelijk iets aan?

Herman ten Kroode

Bussums bedrijf MFIB speelt wargames

'Een game bespaart tijd, geld en frustratie'

Hans Steensma en Rutger van der Lee organiseren wargames. Foto: Lisa van Dorp

door Lisa van Dorp

Commando's

Bussumer Hans Steensma was officier bij de Mariniers en zat onder andere in Cambodja. Van der Lee en Offerhaus komen uit het bedrijfsleven. "We gebruiken onze verschillende achtergronden bij de opzet van de games", vertelt Steensma. "Ik gun het bedrijfsleven om net zo gefocust te werken als militaire commando's dat doen. Ik verheerlijk het militaire overigens niet. Mensen in uniform maken ook genoeg fouten."

BUSSUM - Het Bussumse bedrijf 'Military Formats in Business' (MFIB) laat deelnemers aan hun wargames met militaire precisie strategische missies uitvoeren. De essentie: de beste besluiten neem je door je in de tegenstander te verplaatsen. "We simuleren de manier waarop militairen hun missie plannen en zich voorbereiden op een actie", legt oprichter Hans Steensma uit. "In het leger bespaar je levens met een game, in het bedrijfsleven win je er strategisch inzicht mee."

Het idee ontstond tijdens een rondje hardlopen in het Spanderswoud. Ex-marinier en Bussumer Steensma, plaatsgenoot Edo Offerhaus en oud-Naarder Rutger van der Lee besloten in 2004 om te gaan wargamen met bedrijven en overheden. De Bussumers hebben inmiddels een hele lijst multinationals en overheden militaire missies laten uitvoeren om inzicht te krijgen in strategische keuzes. Van der Lee (48) en Steensma (48) vertellen.

Wat is een wargame?
Steensma: "Een spel waarin we de denkkracht van de spelers maximaal benutten om de beste besluiten te nemen. Je speelt een wargame niet zomaar, maar op een moment dat een organisatie voor een belangrijke keuze staat. Denk aan een test van de veiligheid van de Olympische Spelen in Londen of van de NSS-top in Den Haag. Of aan Nederlandse bedrijven die de Chinese markt op willen. Door proactief bedreigingen te simuleren bespaar je tijd, geld en frustratie. Normaal gesproken kost het maanden om alle bedreigingen tegen te komen."

Hoe zien jullie wargames er uit?
Van der Lee: "Het draait bij ons om de beleving, om het met z'n allen volbrengen van een missie. We houden de game bij voorkeur niet bij de opdrachtgever in het pand, maar op een andere plek, weg van de dagelijkse business. We halen alle tafels uit de ruimte waar de game plaatsvindt en zetten de stoelen in een militaire briefingsetting. De mensen van de vergaderlocatie worden daar altijd gek van. Iedereen krijgt pen en papier en de commandant, meestal de CEO van het bedrijf, geeft de missie: wat wil het bedrijf bereiken met de game?"

Bij 'red teaming' val je als tegenstander je eigen bedrijf aan

Steensma: "We spelen de wargame in teams, de competitie levert extra creativiteit op. Als de deelnemers gebrieft zijn over de missie, brengen de teams het strijdtoneel in kaart: wie zijn de spelers, waar liggen de kansen en gevaren? Dan volgt het onderdeel 'red teaming' waarin je je eigen bedrijf aanvalt vanuit de rol van de tegenstander. Daarmee leg je de eigen zwakheden bloot. Op basis van die kennis maak je een strijdplan om de missie te volbrengen. Dat plan zetten we om in een concreet actieplan voor het bedrijf, waarbij het beste plan ook echt gerealiseerd wordt. Dat maakt deelnemers altijd enthousiast."

Geef eens een voorbeeld van games die jullie gedaan hebben.
Steensma: "Bij verschillende verkiezingen hebben we de campagnes van twee politieke partijen doorgelicht. We hebben een zogenaamde stresstest gedaan om de zwakheden van de campagne van tevoren bloot te leggen. Wat doet de concurrentie? Hoe gaan zij reageren op de thema's van de partij?"

Van der Lee: "De laatste wargame die we gedaan hebben, was voor de organisatie die verantwoordelijk is voor het binnenhalen van bedrijven in de metropoolregio Amsterdam. Hoe win je van Londen?"

Hoe zou een game voor de gemeente Gooise Meren er uit kunnen zien?
Van der Lee: "Wat zijn de belangen van de partijen in de fusie? Waar zitten de weerstanden? Waar zijn we kwetsbaar? We hebben dit ook eens gedaan met drie salesteams van drie grote bedrijven die door een fusie ineens samen moesten werken. De spelers zaten nukkig met de armen over elkaar, totdat ze er tijdens het spel achterkwamen dat de concurrentie diep onder de indruk zou zijn van de gecombineerde kracht van de drie partijen. Door met de ogen van de tegenstander te kijken, kwamen ze tot een heel nieuw inzicht. Dat maakte meteen een einde aan het navelstaren."

Hoe win je als metropoolregio Amsterdam van Londen?

Het moederhuis van de congregatie in Amersfoort.

De zusters in Mariënburg waren Zusters van de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Dat was en is een actieve kloostergemeenschap die zich reeds vanaf het begin van de 19e eeuw inzet om de nood van armen, zieken, jongeren en ouden van dagen te lenigen.

In het begin van de 19e eeuw was er geen onderwijs geregeld voor rooms-katholieke meisjes

In het begin van de 19e eeuw was er geen onderwijs geregeld voor rooms-katholieke meisjes. Dat gingen de zusters van deze congregatie opzetten. De zusters vestigden zich in Amersfoort in de Muurhuizen. In 1824 kregen ze de bevoegdheid een lagere school op te richten. Het begon met een eerste klas voor arme meisjes. Daarnaast startten zij een kostschool voor jonge dames, meisjes uit voorname katholieke families.
In 1881 kwam er een klooster van de congregatie in Bussum en een pensionaat voor meisjes van welgestelde ouders en gingen de zusters ook onderwijs geven aan meisjes in het dorp aan de dagscholen en aan de bewaarschool.

Mariënburg vanaf de toren van de St. Vituskerk. Foto: Jaap van Hassel

De congregatie was ook elders in de wereld actief zoals in Nederlands-Indië, later Indonesië. In 1959 begon de congregatie in Nyasaland (sinds 1964 Malawi) om te helpen bij het onderwijs aan vrouwen en meisjes. In Malawi werken nu 31 zusters uit het land zelf. In Brazilië zijn de zusters werkzaam geweest van 1968 – 2000. Op dit moment zijn meer dan 200 Indonesische zusters werkzaam op Java, Bali, Kalimantan, Papoea en de Filipijnen.

Filmhuis Bussum

'Whiplash'.

In de komedie UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ krijgt vader geen rust.
In BIRDMAN schittert Michael Keaton als vergeten acteur.
LOVE IS STRANGE maakt de relatieproblemen van twee homomannen voelbaar.
THE THEORY OF EVERYTHING toont astrofysicus Stephen Hawking, zijn ziekte en de weerslag daarvan op zijn gezin. HOLLYWOOD BANKER, het portret van de in Hollywood invloedrijke Nederlander Afman. In WHIPLASH wil een drummer de beste worden. Koste wat kost...
In TURIST drijven de verschillende reacties op lawinegevaar een vader en moeder uit elkaar.
Kostuumfilm AMOUR FOU schildert de zielenroerselen van dichter Heinrich von Kleist.
De kracht van muziek in OM DE WERELD IN 50 CONCERTEN met het Koninklijk Concertgebouworkest. In THE SKY ABOVE US proberen drie mensen gewoon door te leven onder bommendreiging in Belgrado 1999. Van de NATIONAL GALLERY in Londen veel meesterwerken, restauraties en overleg.
SNEAK PREVIEW, aanvangstijd weer 20.30 uur!
JEUGDFILMS: JACK BESTELT EEN BROERTJE, waarin het zoontje van twee chaotische lesbomoeders een broertje wil en daarvoor het internet afspeurt. Voor de allerkleinsten het lieve EMIL & IDA VAN DE HAZELHOEVE. SPECIAL: FILMCURSUS op 4 maart over scenario's en op 11 maart over boek- en toneelverfilmingen.

Het Gooisch Oranjebal

Dit jaar begint Koningsdag onvergetelijk met een fantastische party op zondag 26 april in Spant! Bussum. Dé plek voor iedereen uit het Gooi om met vrienden te dansen, te zingen en te feesten.

In de line-up onder andere de Groove Line Partyband, DJ Peter Snijders en DJ Barry Brand. Uiteraard zijn er bars en een grote foodplaza voor de inwendige mens, die ook tot na middernacht zijn geopend. Aanvangstijd: 20.00 uur. Wie kans wil maken op kaarten kan voor 11 maart een e-mail sturen naar prijsvraag@spant.org. Prijswinnaars worden door Spant! op 11 maart bekendgemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Versa vrijwillgerscentrale

Bemiddelaar voor vacaturebank Versa Vrijwilligerscentrale. Ontvangst bezoekers en luisteren naar wat deze willen en kunnen. Werktijden op donderdag van 10.00-12.00 uur.

De Schakel zoekt een vrijwilliger die de huidige klusjesman kan ondersteunen.

Wereldwinkel Bussum zoekt een boekhoudkundig medewerker. Vereist: boekhoudkundige ervaring geautomatiseerd boekhoudprogramma.

Stichting Akabasokuru en het Oranjefonds zoeken collectanten voor Bussum-Zuid voor de week van 27 april t/m 2 mei 2015.

vrijdag 6 maart

Tentoonstelling

Over 'Godsdiensten van de wereld' van fotograaf Pavel Popelka. Van 6 maart tot en met 3 mei 2015 in het Comenius Museum, Kloosterstraat 33 in Naarden. Entree: € 5,-.

Anbo zwemmen

Ga mee zwemmen in De Lunet. Informatie bij L. Cornelissen: 0294-411515.

Schakeldiner

3-gangendiner voor € 7,50 in De Schakel te Naarden. Aanvang: 17.15 uur. Opgeven: 035-6915300.

Classics Party

Elke 1e vrijdag van de maand dansen en terug in de tijd op de Gooische Disco Classics Party. Leeftijd 21 jaar. In The Spot.

Open eettafel

De Palmpit aan de Koekoeklaan houdt open eettafel om 17.30 uur. Aanmelden: 693 87 86.

zaterdag 7 maart

Blokfluit middag

Muziekmiddag voor kinderen (7-12 jaar) die blokfluit spelen. Start: 13.30 uur. Aanmelden: marieke.muziekschool@online.nl. Kosten: 10 euro.

Ombudsteam

Inloopspreekuur van PvdA Ombudsteam over de zorg. Aanvang: 10.00 uur in De Palmpit.

Theaterconcert

Muziek: 'The 70's unplugged' in het Plankenierstheater in Naarden. Kaarten à € 17,50 via: info@rightnotes.nl of 06-54280641 of aan de zaal.

Arnon Grunberg

Signeersessie van zijn novelle 'Het bestand' in het kader van de Boekenweek. Locatie: Boekhandel Los in Bussum. Er zijn ook hersenonderzoekers aanwezig voor live experiment. Tussen 12.00 en 13.30 uur.

Kleur je kalm

Bij Boekhandel Los in Bussum geeft kunstdocente Annefie van Itterzon de workshop Kleur je kalm. Van 15.00 tot 16.30 uur. De toegang is € 10,-.

Garageverkoop

Aan de Iepenlaan BOX 348 in Bussum, iedere 1e en 3e zaterdag van de maand garageverkoop. Start 14.00 uur, opbrengsten voor bewoners Iepenflat en Zandzee.

Repair Café

Van 10.00-13.00 uur zijn de reparateurs te vinden in het Denksportcentrum Bussum, Nieuwe Englaan 6 te Bussum.

Start to Run

Bij Tempo AV op Sportpark Zuid in Bussum begint om 09.30 uur een nieuwe cursus Start to Run. Je leert in 7 weken 20 minuten achter elkaar te hardlopen. Info op: www.avtempo.nl.

Demonstratie

De hele dag is er uitleg over diverse soorten naaimachines bij de Hobbykelder, Laarderweg 26-28, Bussum.

zondag 8 maart

Vrouwendag

Internationale Vrouwendag wordt de hele dag gevierd in de voormalige Studio Concordia aan de Graaf Wichmanlaan 46 in Bussum. Inloop vanaf 13.00 uur. Verder workshops, muziek en meer.

Dvd-voorstelling

Dvd-voorstelling in De Palmpit. Start 14.30 uur, 2 euro.

Muziek

Het vocaal ensemble Frommermann presenteert een geheel aan Franz Schubert gewijd muzikaal theatraal programma 'FrommerFranz'. Locatie: Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum. Aanvang: 15.00 uur. Kaarten bij Wijnhandel Eduard Mol en Notariskantoor Doude van Troostwijk.

Concert

Concert ensemble Duo Jørgensen-Praas. Locatie: Vivium De Zandzee. Aanvang: 14.30 uur. Kaarten 3 euro.

Praisedienst

Praisedienst van de Vrije Evangelische Gemeente, Dr. Fred. v. Eedenweg 43, Bussum. Aanvang: 19.00 uur. Met gospelkoor en combo.

Anbo seniorencafé

Praten met ANBO-ouderen vanaf 10.30 uur bij Stokjes en Lepel in de Nassaustraat in Bussum.

Paasworkshop

Maak een eigen paasservies in twee zondagen. Kosten: € 57,50 voor een koppel. Locatie: Atelier Christien Claasssen, Oosterpad 46, Bussum.

donderdag 5 maart

Open eettafel

De Palmpit houdt elke maandag- en donderdagmiddag een open eettafel om 17.30 uur. Aanmelden: 693 87 86.

Bloemschikken

De Palmpit aan de Koekoeklaan 3 start met een bloemschikcursus. Kosten € 50,- voor 6 lessen.

Kookles voor kids

Samen een vegetarisch 3-gangenmenu koken en eten in Centrum voor Gezond Zijn aan de Karel Doormanlaan in Bussum. Om 16.00 uur, kinderen vanaf 9 jaar welkom. Kosten: 5 lessen € 100,00. Aanmelden via bfi@online.nl o.v.v. OERSOEP.

zaterdag 7 maart tot woensdag 11 maart

BoodschappenPlusBus

Zaterdag gaat de bus naar het Veluws museum Hagedoorns Plaatse in Epe. Woensdag gaat de bus naar de museumwerf Vreeswijk in Nieuwegein. Meer info: bpb.naardenbussum@ versawelzijn.nl. Opgeven: 035-7504192 (10.00-12.00 uur.)

maandag 9 maart

Opticien

Stoffer Optiek komt van 10.00 –12.00 uur naar De Palmpit aan de Koekoeklaan 3.

Jan Ballintijn

Organist Jan Ballintijn geeft een lezing in de Wilhelminakerk om 20.00 uur. Kaarten 6 euro.

dinsdag 10 maart

Dvd

Over ouders en opgroeiende kinderen. Locatie: Spieghelwijck, Iepenlaan 354A Bussum. Aanvang: 14.00 uur, 1 euro.

Bert Wagendorp

Bij Boekhandel Los in Bussum komt Bert Wagendorp, bekend van Ventoux, samen met zijn dochter. Aanvang: 16.00 uur.

woensdag 11 maart

Fitness

Open middag in fitnessruimte Vivium Godelinde aan de Jozef Israëlslaan 1 in Bussum. Aanvang: 14.00 uur.

Bingomiddag

Bingo bij De Schakel , Kol. Verveerstraat 7, Naarden. Meedoen: 3,50 euro. Aanvang: 13.30 uur.

Koploper schudt SDO af

Gat met nummer één wordt groter na nederlaag

SDO verloor van de koploper en richt de pijlen nu op de tweede plaats. Foto: Johan van der Geest

BUSSUM - Er moet een wonder gebeuren om SDO nog aan een eerste plaats te helpen. De Bussumse eersteklasser verloor afgelopen weekend van koploper De Meern en zag de voorsprong van de koploper oplopen tot 10 punten. SDO moet het vooralsnog doen met een gedeelde tweede plaats.
SDO speelde naar behoren en was gewaagd aan de sterke koploper. Het zelfvertrouwen van de Bussumers kreeg echter een deuk toen De Meern de score kon openen. Al snel na de aftrap kon een aanvallers van de koploper een goede trap tegen de touwen koppen. Het was een van de schaarse kansen voor rust. Verder bleef voor SDO de schade beperkt. Daar stond tegenover dat de Bussumers zelf ook amper voor gevaar zorgden.

Na de rust startte SDO sterk en werd er meteen veel druk op het doel van de tegenstander gezet. Het was het moment dat de Bussumers toe moesten slaan. De Meern moest steeds verder terug om de aanvallen van SDO op te vangen, maar de Bussumers vergaten zelf te scoren. Terwijl er voor SDO geen doelpunt kwam, lukte het De Meern wel om een tweede treffer te maken. SDO was daarmee verslagen. De tweede goal nam het geloof in een goede afloop weg.

SDO op jacht naar plek twee
Door de zege bestaat er een grote kans dat De Meern over enkele weken de eerste plaats zeker stelt. Voor SDO rest het gevecht om plaats twee. Daar hebben de Bussumers nu een concurrent: Alphense Boys profiteerde afgelopen weekend van de nederlaag van SDO en heeft nu evenveel punten als de Bussumers, maar net een beter doelsaldo. Maar toch: of SDO straks tweede of derde wordt, meedoen aan de play-offs mag hoe dan ook.

SDO speelt komend weekend tegen Stormvogels, de nummer twaalf van het klassement. Deze maand wachten verder nog duels tegen De Kennemers, het sterke Purmersteijn en VVIJ. Al met al hebben de Bussumers nog acht duels te spelen voordat de play-offs van start gaan.

Zware dobber voetbalsters
Een forse klap afgelopen weekend voor de voetbalsters van SDO. De Bussumse vrouwen konden geen potten breken tegen koploper Victoria Boys en verloren met 8-0.

Het probleem van SDO was vooral dat het zelf erg zwak speelde en daarmee de druk van de tegenstander niet aankon. De Bussumse vrouwen keken meteen na de aftrap al tegen een achterstand aan. De achterhoede maakte fouten en kende veel problemen. Toch bleef de schade na de eerste helft met 2-0 beperkt.

Voetbalsters SDO moeten acht tegentreffers toestaan

Na rust kon de tegenstander door een paar keer aan te zetten de score fors ophogen. Zonder dat SDO zelf een kans kreeg werd de ploeg op alle fronten overklast door de koploper en met acht tegentreffers van de mat geveegd.

Achterstand loopt op
SDO staat na afgelopen weekend op de zesde plaats van het klassement. De achterstand op de koploper bedraagt ondertussen een op het oog onoverbrugbare 14 punten.

Aan de andere kans bedraagt de voorsprong op de naaste belagers nog slechts 4 punten. Komend weekend spelen de Bussumse vrouwen tegen Fortuna Wormerveer, de nummer laatst van het klassement. Een goed moment om weer aan het vertrouwen te werken. Na het duel tegen de nummer laatst wachten weer zwaardere tegenstanders voor de Bussumse vrouwen de komende weken.

BFC boekt eerste zege en doet goede zaken

BUSSUM - Het heeft even geduurd, maar BFC heeft haar eerste zege van het jaar te pakken. De Bussumse voetballers deden afgelopen weekend goede zaken door subtopper Saestum met 3-1 aan de kant te zetten.

BFC startte sterk aan het duel en kon al vroeg op voorsprong komen. Een goede aanval van Daan Wassili en Davey du Maine belandde voor de voeten van Tom Beekman. De Bussumse aanvaller kon de doelman van de tegenstander kansloos laten en de score openen voor BFC. Saestum zette daar meteen wat tegenover en probeerde de opgelopen achterstand ongedaan te maken. Dat lukte de ploeg ook. Na net wat meer dan een half uur voetballen kon Saestum na een fout van BFC de 1-1 maken.

Na rust was het vooral Saestum dat de aanval zocht. De gasten leken een voorsprong te pakken, maar BFC kon toch voorkomen dat er een tweede goal werd gemaakt. BFC moest een paar keer reddend optreden. De slotfase van het duel was wel voor de Bussumers en dan vooral voor Tom Beekman. De BFC'er kon zijn ploeg wederom op voorsprong zetten en kon zelfs ook nog een derde goal maken, waardoor BFC het duel won. Saestum kreeg zowel tussendoor als daarna nog kansen op doelpunten, maar kon geen goal maken.

BFC klom door de zege afgelopen weekend op naar de twaalfde plaats. Komend weekend treft de ploeg Zwaluwen Utrecht, dat een plaats lager staat en daarmee tot een van de grootste concurrent gerekend mag worden. Met een zege zou BFC hele goede zaken doen op jacht naar klassebehoud.

Hockeysters houden koers

BUSSUM - Meteen weer een zege afgelopen weekend voor de hockeysters van Gooische. De Bussumse koploper won afgelopen weekend het eerste duel na de kerst. De ploeg versloeg de nummer laatst Strawberries met 3-0.

De Bussumers waren het hele duel een stuk beter dan de tegenstander.

Nederlaag hockeyers
De hockeyheren van Gooische verloren afgelopen weekend. De Bussumers kwamen met 3-2 tekort tegen Ring Pass Delft.

De Bussumers staan na afgelopen weekend op de achtste plaats.

Sterker Houten verslaat voetballers NVC met 3 goals

Foto: Bob Awick

NAARDEN - De voetballers van NVC hebben afgelopen weekend geen punten overgehouden aan het treffen met het sterke Houten. NVC verloor met 3-0 van de wat beter presterende tegenstander.

NVC kreeg 3 doelpunten om de oren, maar vergat zelf ook doelpunten te maken. De nederlaag zorgt ervoor dat NVC een paar plaatsen daalt op het klassement. NVC staat na afgelopen weekend negende. De voorsprong op de onderste 3 ploegen bedraagt nog wel zes punten.

Zaterdagelftal deelt punten
Het zaterdagelftal van NVC heeft afgelopen weekend één punt overgehouden aan het treffen met koploper Eemnes: 2-2. De achterstand op de koploper staat daardoor nog steeds op 16 punten, maar NVC heeft nog wel 4 duels tegoed.

Grand opening McGregor Bussum

Shopmanager Heino van Poelgeest en zijn team Foto: Yvette Geerts

BUSSUM - De vernieuwde McGregor store in het centrum van Bussum opent op 7 maart aanstaande weer haar deuren na een intensieve verbouwing.

Bij deze feestelijke opening worden alle bezoekers door shopmanager Heino van Poelgeest en zijn team voorzien van een hapje en een drankje en wordt de nieuwe Preppycollectie Spring/Summer 2015 geshowd. In de vernieuwde store zal tevens exclusief de menswearcollectie van McGregor verkrijgbaar zijn. Van Poelgeest, hiervoor 10 jaar shopmanager van de McGregor store in Laren, licht de verbouwing toe: "Onze klanten gaan de winkel na deze verbouwing ervaren als een eigentijdse en sfeervolle store. Het past binnen het beleid van McGregor om elke store om de vijf tot zeven jaar aan te passen aan de huidige tijdgeest, want als klanten gaan zeggen dat je store aan vernieuwing toe is, dan ben je te laat."
Historie McGregor
Al negentig jaar bepaalt McGregor de standaard als het gaat om American sportswear, zowel voor vrije tijd en sport als voor de geraffineerde college lifestyle. De rijke historie van het merk stamt uit Schotland. De roots van de prestigieuze McGregorclan liggen bij afstammelingen van de Gallische koningen. Het was clanlid David Doniger die besloot de modewereld te bestormen met zijn familietartan, de bekende McGregorruit.

Open dag bij EnjoyFit

Ontspanning door inspanning

EnjoyFit.

NAARDEN - Meer sporten staat bij veel mensen hoog op de to-do-list, maar vaak blijft het daar staan. Bij EnjoyFit aan de Energiestraat 9b weten ze hoe belangrijk het is om toch die eerste stap te zetten richting de sportschool.

Jeroen Schaapsmeerders: "Wij helpen mensen graag die drempel te overwinnen, het is vaak een kwestie van gebrek aan tijd, maar ook vinden veel mensen het lastig om te bepalen wat bij ze past. Tijdens de open dag van 12.00 tot 18.00 uur op zaterdag 7 maart laten wij mensen graag kennismaken met verschillende workshops en groepslessen waaronder zumba, spinning en Enjoy pump. Hiermee willen we bereiken dat mensen zich realiseren hoe leuk en belangrijk sporten is." Ook zijn er professionele sportinstructeurs aanwezig voor het beantwoorden van vragen, het geven van voedingsadviezen en voor wie direct aan de slag wil wordt een persoonlijk trainingsschema opgesteld. Volgens Schaapsmeerders is het niet belangrijk of je een geoefende sporter bent of niet. "Iedereen is welkom, jong en oud, en de dag is zo opgezet dat iedereen iets kan doen wat hem of haar aanspreekt." Inschrijven voor de open dag kan via: info@enjoyfit.nl.

De naam 'villa 't Hoog' kom je in Bussum niet meer tegen. Wel de villa zelf, nu 'Oud Delta' geheten. Hoe kwam dat zo? In 1874 kreeg Naarden Bussum een treinstation. In de jaren daarvoor echter waren de heren Loman en Wiegel al bezig om rijke Amsterdammers, die buiten wilden wonen, te helpen. Door bijvoorbeeld in de buurt van de beoogde treinhalte Naarden-Bussum een goedkoop stuk grond te kopen om een villa op te laten bouwen.

De huidige toegang Graaf Wichmanlaan 34.

Zo werd niet ver van het station een kavel van 6000 m2 gekocht, waar villa 't Hoog op gebouwd werd.

Detail van Verfraaiingskaart uit 1884 met linksboven villa ít Hoog, in het midden villa Voorzorg en rechtsonder de overweg bij wat nu de Gen. de la Reylaan heet.
De villa omstreeks 1930 met front richting Lindelaan.

In 1887 verhuisde J.H. Kruyt, uitgever, met zijn gezin (5 kinderen) van Amsterdam naar de prominente villa Voorzorg (nieuwe naam Wistaria) in de Lindelaan. Kruyt was in de jaren '70 en '80 directeur-uitgever van het blad De Heraut en dagblad De Standaard, de Anti-Revolutionaire krant van Abraham Kuyper.

Na zijn overlijden in 1898 verhuisde de weduwe naar de dicht daarbij liggende villa 't Hoog, die later de ingang en adres aan de Gr. Wichmanlaan kreeg.

In 1930 werd de villa gekocht door de Stichting Diakonessen-Arbeid die hier een klein ziekenhuis stichtte. Er werd een waskeuken, stookruimte en kolenkelder aangebouwd. In 1940 ging dit ziekenhuis over naar het nieuw-gebouwde Diakonessenhuis te Naarden.

In 1942 kocht huisarts C. Postma 't Hoog. Hij kon het pand echter niet betrekken omdat het door de Duitse bezetter werd gevorderd. Na de bevrijding maakte de Binnenlandse Strijdkrachten enige maanden van het pand gebruik.

Postma liet in 1945 het pand verbouwen en renoveren. Er kwam een nieuwe ingang, een praktijkruimte en kleine apotheek. Op de toegang (zie foto) liet hij in smeedijzer de naam 'Oud Delta' aanbrengen als herinnering aan de villa's 'Klein Delta' bij de Meerweg en 'Delta' bij de Brinklaan. Postma was behalve huisarts ook een kundig bioloog en micro-fotograaf. Van 1980-1982 vond een grondige renovatie en verbouwing plaats door architect Flip Wentink; het koetshuis werd met het huis verbonden en de villa is sindsdien bewoond door de familie Smits-Postma.

De eigenaar liet in 1985 op het noordelijk deel van het terrein een semi-bungalow bouwen die als toegangsweg de oorspronkelijke weg vanaf de Lindelaan kreeg. Aan het koetshuis kwam in 1989 een aanbouw.

Klaas Oosterom,

met dank aan Nel Krijnen

Afbeeldingen: archief HKB.

Duurzaam ondernemen: Spant! maakt er ook in 2015 werk van

Investeringen betalen zich op de lange termijn uit

Paul Haighton en Bert Dijkstra. Foto's: Yvette Geerts

BUSSUM - Bert Dijkstra en Paul Haighton namen 4 jaar geleden via een Management Buy Out de exploitatie van Spant! over van de gemeente Bussum. Een van de punten waar ze veel aandacht aan geven is maatschappelijk betrokken en duurzaam ondernemen. De eerste zichtbare resultaten tekenen zich af. Zo is Spant! sinds 2012 in het bezit van een Green Key en is 2014 100% CO2-neutraal afgesloten.

Duurzaam ondernemen, is dat een manier om je te onderscheiden of uit overtuiging?
Haighton: "Beide, we hebben duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zelf in 2010 op de agenda gezet. We realiseerden ons dat het mooi is dat we aan het ondernemen zijn, maar laten we dat dan, als het kan, op een zo duurzaam mogelijke manier doen. Natuurlijk zijn we wel een onderneming en streven we naar groei en winst, maar dat kan ook duurzaam. We dachten met het meest voor de hand liggende te beginnen: een duurzame inkoop voor de keuken, het eten en drinken voor onze gasten. Dit bleek toch wat lastiger te realiseren. Bij congressen gaat het om grote aantallen bezoekers en dan is het assortiment biologisch of duurzaam geproduceerd niet zo groot dat je ook alles wat je wilt kunt aanbieden aan je gasten. Vraag en aanbod sluiten op dat vlak nog niet helemaal aan. We groeien daar wel in, hebben daar gesprekken over met onze leveranciers. Wel leuk om te melden is dat het brood dat wij serveren, EVI brood, 100% duurzaam is."

Kan Spant! nog duurzamer?
Dijkstra: "We zijn nog niet waar we willen zijn, maar hebben al veel gedaan. We zijn nu bezig met het bedrijf PuurTec om een tweede vijfjarenbeleidsplan te maken. PuurTec is het bureau dat ons in 2010 hielp met het maken van ons eerste vijfjarenbeleidsplan, om in eerste instantie Green Key te realiseren. Er komen nu ook andere aspecten op de agenda, naast het 100% CO2-neutraal zijn. Met ingang van 2015 kopen we 100% duurzame elektra in, voor gas hebben we nog een wat langer contract lopen. Ook gaan we meer aandacht geven aan biologisch eten en drinken; we bieden nu bijvoorbeeld al biologische wijn, brood en thee aan. Daarnaast wordt het aantal oplaadpunten voor elektrische auto's uitgebreid: er staan er nu twee en daar komen er in het voorjaar nog vier bij. Ook sociale duurzaamheid heeft onze aandacht; daarbij gaan we in de toekomst kijken of we mensen kunnen aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook lokale betrokkenheid is voor ons belangrijk. Zo sponsoren we een atletiekvereniging, een voetbalclub en diverse charitydiners.

In 2015 uitbreiding naar 6 oplaadpunten.

Het afgelopen jaar is 100% CO2 neutraal afgesloten

Levert het Spant! extra klanten op?
Haighton: "In de particuliere markt denk ik nog niet, omdat zij er nog weinig van merken. Dat gaat wellicht veranderen nu we ook meer het eten en drinken erbij gaan betrekken. Maar voor de zakelijke markt maakt het wel verschil en dat merken we ook. De top 100 van Nederlands grootste bedrijven heeft een convenant afgesloten waarin ze hebben vastgelegd dat zij duurzaam willen en moeten inkopen. Veel locaties hebben wel een Green Key en iedereen neem iets van MVO op, maar het opnemen en ook echt doen, dat is wat anders. Daarin merken wij dat Spant! echt als serieuze partner wordt gezien. Als we een congres organiseren compenseren wij de CO2-uitstoot voor de deelnemers die met de auto komen en ook bieden we een pendeldienst aan voor congresbezoekers vanaf station Naarden-Bussum. Die rijdt op duurzaam gas."

Spant! in cijfers

*92 theatervoorstellingen per jaar
*175 congressen en evenementen per jaar
*Gratis glasvezelwifinetwerk voor 1000 personen
*Sinds 2010 houder van de Gouden Green Key
*CO2-neutraal sinds 2014
*Zonnepanelen sinds 2014
*2 elektrische laadstations voor de deur (uitbreiding tot 6 in voorjaar 2015)

Welke tips hebben jullie voor andere bedrijven op het gebied van duurzaamheid?
Haighton: "Als je het niet uit overtuiging zou doen is het bedrijfseconomisch ook interessant. Want wat ik hiervan de afgelopen jaren heb geleerd, is dat het ons ook geld heeft opgeleverd en dat wisten we van tevoren niet. Doordat we met het duurzame vraagstuk aan de slag zijn gegaan hebben we ook de energierekening zien dalen. We hebben daarvoor wel behoorlijke investeringen moeten doen, zoals sensoren en andere verlichting. Dat deed toen even pijn, maar het betaalt zich terug in een lagere energierekening. De vriezer en koeling bijvoorbeeld die twee maanden in de zomer uit gezet worden, dat scheelt een paar duizend euro per maand. Maar ook het afstellen van de klimaatbeheersing, waaronder verwarming en airco. Ook het milieu wordt er daardoor beter van en onze klanten waarderen het."

'We bieden nu al biologische wijn, brood en thee aan'

Kia Rio nieuw van binnen en van buiten

Aantrekkelijke First Edition

De nieuwe Kia Rio en zijn opvallende 'tigernose'.

De nieuwe Kia Rio is in het land. Hij staat bij de dealer met een vanafprijs van € 13.995,- achter de ruitenwisser. Voor de snelle beslissers is er de speciale Kia Rio First Edition.

Ook voor de nieuwe Rio is het sportieve design kenmerkend. Aan de buitenzijde vallen de tigernose grille, de gewijzigde voorbumper met mistlampen en de in een diffuserlook uitgevoerde achterbumper op. Het interieur is op diverse aspecten vernieuwd. Wijzigingen zijn terug te vinden in de middenconsole, uitgevoerd in hoogglans pianolak in combinatie met mat chromen accenten, in de stoelbekleding en in de multimediasystemen. Ook het navigatiesysteem en de achteruitrijcamera zijn nieuw. Het navigatiesysteem is optioneel voor de DynamicLine en standaard voor de ExecutiveLine.

Voor diegene die prijs stellen op een vijfdeursversie heeft Kia ook goed nieuws. Met ingang van de nieuwe versie verlaagt Kia de meerprijs met € 300,- naar € 500,-.

First Edition
De introductie van de nieuwe Rio wordt opgeluisterd met de tijdelijke beschikbaarheid van de aantrekkelijke First Edition, die gelijk is aan de DynamicLine-uitvoering en daarbovenop voor een geringe meerprijs van slechts € 495,- wordt voorzien van een set 17" lichtmetalen velgen (205/45 R17) ter waarde van € 1.499,-. Het klantvoordeel is hiermee ruim € 1.000,-.

Tassen en jurkjes van een Ford

Opkomende ontwerpers uit Europa en Azië zijn hier bezig met het creëren van een modecollectie. Het basismateriaal is een Ford. Dat je van stoelhoezen een leuke tas kunt maken, dat hadden wij ook nog wel kunnen bedenken. Maar deze ontwerpers slaagden erin om ook andere automaterialen te gebruiken voor hun 'autocouture', tot aan afval uit de Ford-fabriek aan toe. Het resultaat: een unieke collectie jurken, jasjes en rokken in het kader van de Ford Design Challenge. Het evenement werd tijdens de Hong Kong Fashion Week in samenwerking met de liefdadigheidsinstelling Redress gehouden om duurzaam design in de mode en de auto-industrie onder de aandacht te brengen.

Facelift voor Peugeot 208

De nieuwe 208 is herkenbaar aan de bredere grille en de nieuwe koplampen.

Peugeot geeft de 208 een facelift. Het exterieur en interieur worden vernieuwd en er liggen nieuwe Euro 6-motoren onder de motorkap.

Het design van het exterieur is strakker geworden dankzij onder meer een bredere grille en een in de bumper geïntegreerde verchroomde sierlijst. De tweekleurige koplampen met ledsignature zijn nieuw. Ook de achterlichten zijn nieuw. Ze zijn voorzien van, zoals Peugeot dat zo mooi noemt, 3D-klauwen met ledverlichting. Binnen zijn de belangrijkste wijzigingen de witte achtergrondverlichting van het instrumentenpaneel en de koppeling van je smartphone op het 7 inch touchscreen van de auto. De auto is met een grote hoeveelheid stylepakketten helemaal naar wens aan te kleden. Voor de motor kan worden gekozen uit nieuw ontwikkelde PureTech-benzinemotoren of BlueHDi-dieselmotoren. Stuk voor stuk zeer zuinig.

Fiat borduurt verder op Panda en 500

Een moderne Fiat 500 in de stijl van 1957.

Op de Autosalon van Genève tonen fabrikanten hun noviteiten. Fiat heeft er drie.

Zo maken we kennis met de Panda K-Way. Deze kleurrijke nieuwe uitvoering is ontwikkeld in samenwerking met het Franse kledingmerk K-Way, dat bekend staat als dé producent van modieuze en waterdichte outdoorkleding. Er zijn maar liefst 20 exterieurcombinaties mogelijk. De Panda K-Way komt naar Nederland in combinatie met de 69 pk sterke 1.2 viercilinder benzinemotor.

Medio dit jaar wordt de Fiat 500X leverbaar met automatische versnellingsbak en dubbele koppeling. Deze zestraps transmissie zal worden gekoppeld aan de 1.4 MultiAir II 140 pk Euro 6 motor.

Daarnaast komt er eind april een Vintage '57-uitvoering van de Fiat 500. Stijlkenmerken van de originele 500 uit de jaren 50, 60 en 70 zijn terug te vinden in deze herinterpretatie. De carrosserie in retropastelblauw vormt een klassieke combinatie met onder meer het witte dak en de witte spiegelkappen. Binnenin zet het vintagethema zich voort met het witte dashboard en beige bekleding van leer. De oplettende kijker herkent de oude Fiat-logo's.

Levensecht tot in de allerkleinste details

Droom je van een Porsche, maar kun je hem eigenlijk niet kan betalen? Misschien is dit iets: een Porsche van Playmobil. De 911 Carrera S Exclusive om precies te zijn. Levensecht tot in de allerkleinste details. Het autootje heeft een afneembaar dak waardoor ook het gedetailleerde interieur duidelijk zichtbaar is. In de koplampen, de achterlichten en het dashboard zit ledverlichting. Helemaal leuk wordt het dankzij de verwisselbare onderdelen en de bijgeleverde werkplaats. Prijzig blijft het: € 45,-.

Te huur in Naarden: Energiestraat 14e moderne, volledig gestoffeerde kantoorruimte met airconditioning van 360 m² op de eerste verdieping. Uitstekend onderhouden met een hoog afwerkingsniveau en veel licht. Airco-Alarm-Eigen CV Installatie-Daglicht lampen-Eigen opgang- en met maar liefst 3 eigen privéparkeerplekken. Huurprijs 1250 euro per maand. Voor informatie Vos-Beheer dhr. Dick Vos. Tel.: 06-51083335

Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

Taxi van/naar Schiphol
€ 50,- vanuit Naarden en
Bussum. Goodkinds Taxiservice 06-26984855

TTW Rijschool, proefles 25 euro, rijles 35 euro per uur, introductieles 06-31990810

Schilderwerk groot of klein. Binnen of buiten. Schilder PMC. Biedt u altijd een vrijbl. offerte. Winterschilder 10% KORTING. 06-53148137
pharskamp@hetnet.nl

Op 4, 5 en 6 maart start een nieuwe serie NAAILES VOOR KINDEREN bij GEWELDIG GOED! in de Kapelstraat 65 in Bussum. Vanaf 10 jaar ben je welkom. Speciaal voor tienermeiden tot 16 is er les op donderdagavond van 18.30 - 20.30 uur. www.geweldiggoed.nl

Yoga Beer Bussum KinderYoga & KinderCoaching, kleuter-, kinder-, tiener- & heldenyoga. Ook therapeutisch & op maat! Mindfulyoga voor paps & mams op maandag & woensdag.
T. 06-27511824 of
www.yogabeerbussum.nl

Vrouw zoekt werk in de huishouding met strijkwerk, 10 jaar ervaring. Mevr. Sarah is mijn ref. 9 euro p/u. Tel.: 06-49769446

ANA'S BEAUTY HOUSE is VERHUISD naar G. SCHIPPERSTRAAT 13 te NAARDEN. VOORJAARSKORTING 10% op ALLE BEHANDELINGEN. BEL VOOR AFSPRAAK OF MEER INFO: 06-57944662.

Vrijwilligers bieden kortdurende praktische hulp bij u thuis; vervoer, tuin, klusje, bezoekje, boodschap, computerhulp, wandelen etc. Deze hulp is bedoeld voor mensen met een lager inkomen, een beperking of voor mensen die om andere redenen deze hulp nodig hebben. Versa Vrijwillige Thuishulp; 035 6947455 ma-vr ;10-12 uur; vthbussum@versawelzijn.nl; www.versawelzijn.nl/vrijwilligethuishulp

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag

Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Gecertificeerd docent geeft bijles Rekenen en RT op de woensdag: 06-29621482

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Ervaren docent geeft (bij)les Frans. Alle niveaus. Bel 06-23843369.

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden.
Vrijbl. prijsopgaaf. Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Te koop gevraagd: Oud blikspeelgoed/treinbaan/boten en treinen. Mag oud en/of defect zijn. Tel.: 035-6938689

Te huur in de Bourgogne Fr. luxe 6-pers. huis www.sully.nl 06-43285650

Tuinman heeft nog tijd. Snoeien, fatsoeneren, bestraten, compl. renovatie etc. Vrijbl. prijsopg.: 06-50660689 / www.dennenburg-tuinen.nl

Gevraagd: Defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 60,-
Tel.: 035-8870159

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service

Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Feestje? Gratis feestzaal tot 120 personen in Bussum.
Meer info: 06-53319921

SCHILDERSBEDRIJF KOLS Voor al uw binnen- en buitenwerk. Tel.: 035-626 72 99
www.schilderkols.nl

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Heeft u een verstandelijk gehandicapte zoon of dochter van 18-30 jaar (zzp3 of zzp4)? En bent u op zoek naar woongelegenheid? Vraag informatie aan bij woongroepbussum@hotmail.com.

Te koop: ronde salontafel van oisterwijk, geloogd eiken. Formaat: doorsnee: 100 cm, hoogte: 42 cm. In goede staat. t.e.a.b. Tel.: 06-20 43 70 36

SOUL dansavond in het vernieuwde Blackpool danscentrum. Voor jong & oud. Dansen op golden oldies.
www.pivot-party.nl