NaarderNieuws

25 februari 2015

NaarderNieuws 25 februari 2015


Komende tijd omrijden

Foto: Bob Awick

NAARDEN - De Vesting is de komende tijd voor doorgaand verkeer afgesloten vanwege werkzaamheden die naar verwachting duren tot 28 maart. Doorgaand verkeer wordt buiten de Vesting omgeleid.

Voor bestemmingsverkeer (zoals inwoners, bezoekers en klanten van winkels) is een alternatieve route gecreëerd. Deze loopt via de Amsterdamsestraatweg en de Burgemeester van Wettumweg.

Omleidingsroute
Doorgaand verkeer over de Kapitein Meijerweg wordt als volgt omgeleid: Amersfoortsestraatweg - Godelindeweg - Rijksweg - Burgemeester Visserlaan - Meerstraat - Amsterdamsestraatweg. Binnen de Vesting worden bezoekers en klanten van winkels geleid via de route Westwalstraat - Turfpoortstraat. Fietsers kunnen gebruikmaken van het fietspad naar en vanaf de Utrechtse Poort.

Projecten
De werkzaamheden die zorgen voor afsluiting worden in opdracht van de gemeente Naarden uitgevoerd. Het gaat daarbij om twee projecten: de herinrichting van het Ruijsdaelplein en het herstel van in totaal vijf kruispunten op de Marktstraat en de Cattenhagestraat. Losliggende zwarte blokken van natuursteen konden daar risicovolle situaties voor het verkeer opleveren. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op www.naarden.nl.

Bewoners-avond over Amersfoortse-straatweg

NAARDEN - De gemeente Naarden houdt morgen de eerste bewonersavond over de Amersfoortsestraatweg.

Er wordt met bewoners gesproken over de toekomst van de Amersfoortsestraatweg. Met het politiebureau, winkels, een school, parkeerplaatsen en onder meer Naarderheem is de toegangsweg naar de Vesting nu nog een onsamenhangend geheel. Dat hoopt de gemeente straks te veranderen. De Amersfoortsestraatweg moet één geheel worden. Er wordt door de gemeente gewerkt aan een visie op het gebied. Deze visie moet een leidraad worden voor nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwbouw aan de straat. Verschillende partijen hebben de gemeente al laten weten plannen te hebben voor nieuwbouw.

Bewoners mogen meepraten over de visie. De avond van morgen wordt de eerste van een serie van drie bewonersavonden.

Gemeente-raden vergaderen samen

NAARDEN - De gemeenteraden van Bussum, Naarden en Muiden vergaderen komende maandag samen over hoe burgerzaken straks vormgegeven gaat worden.

Er wordt vergaderd over hoe de gemeente straks gaat werken met het verstrekken van paspoorten en aanverwante zaken. Het gaat vooral om de vraag: komt er één centrale plek waar burgers voor zulke zaken terecht kunnen of komen er meerdere servicepunten door de hele gemeente? De gemeenteraden moeten deze knoop de komende twee weken doorhakken.

Maandag vergadert eerst de zogeheten fusiecommissie, een week later komt de fusieraad weer samen.

Dick van Huizen kan gemeente-secretaris worden

NAARDEN - Dick van Huizen maakt een goede kans om de gemeentesecretaris van Gooise Meren te worden. Dat maken de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden vandaag bekend. De burgemeesters en wethouders van de gemeenten en de stuurgroep staan achter de voordracht.

Van Huizen wordt voorgedragen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als tijdelijk gemeentesecretaris vanaf januari 2016. Het eerste college van B en W van Gooise Meren moet Van Huizen vervolgens formeel benoemen. Dick van Huizen werkt vanaf 2012 als gemeentesecretaris voor de gemeente Bussum. Daarvoor was hij wethouder en vakbondsbestuurder. Als gemeentesecretaris is Van Huizen het hoofd van het ambtenarenapparaat van de gemeente.

8,6

procent steeg de prijs van een gemiddeld huis in Naarden het afgelopen jaar

Groeten uit Bussumo

Nee, hoor, géén drukfout. Er bestaat op de wereld een heus plaatsje dat zo heet. Ontdekt in een oud register. En het hoe en het wat leest u hieronder.

Kort geleden waren twee ouderen druk bezig met verhuizen. Kleiner wonen, zoals dat heet. En daar stond dus de container, met mij vlak in de buurt natuurlijk. Spullen te over, die vlug in mijn oude Kadett werden ingeladen om veilig gesteld te worden.

Zo ook een grote oude atlas. Een Duitse 'Andrees Handatlas' uit 1901. In deplorabele toestand, want alles lag los en hier en daar gescheurd door elkaar. Toch, vanwege de kaarten zelf, niet om weg te gooien. Natuurlijk een kijkje in het register gewaagd en uiteraard Bussum opgezocht.
Tot mijn verbazing was het op Bussum volgende plaatsje Bussumo. Nou, dat smeekte om nader onderzocht te worden. Ik kwam uit in Afrika, zo'n beetje in het midden. Iets ten onder de evenaar. Zie de foto. De volgende stap was Google Earth. Doorgaans is daar alles te vinden wat er op aarde aan plaatsjes bestaat. Helaas ... géén Bussumo.

Wél bestaat er zoiets als de BusSumo en dat is dan een speciale Landrover, bij uitstek geschikt om door de bush te raggen. En dus, wie weet, ooit eens Bussumo aan te doen. Maar dan dient eerst te worden uitgevonden of het plaatsje inderdaad nog steeds bestaat. Een leuke klus voor de lezer die niets te doen heeft.

Naarden:
*PGN Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman H.A.; 19.30 u. Vesper in RK St. Vituskerk ds. L.J.Th. Heuvelman; Naarderheem 10.30 u. ds. P.J. Viveen-Molenaar
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistieviering pastoor M. Costa; za. 28/02 17.30 u. Eucharistieviering
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. ds. A. v.d. Weerd; 17.00 u. ds. A. v.d. Weerd

Bussum:

*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie pastoor C. Fabril; ma. 02/03 19.30 u. 2e Vastenoverweging
*RK St. Jozefkerk 10.00 u. Parochianen
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. C. Bergström
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. N.W. den Bok
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. mw. ds. E.S. ten Heuw
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. A. v.d. Meer; 17.00 u. ds. G.J. Mantel
*Remonstrantse Gemeente N-B 10.30 u. ds. F. Knoppers
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 's middags L. Thooft
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. ds. J.A.J. den Ouden
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. drs. J. Lotterman
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. J.H. Karelse
*Het Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst; 11.15 u. Kinderdienst; do. 05/03 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Weerbericht

Aanhoudend wisselvallig, vrij zacht
De laatste dagen van de meteorologische winter verlopen zoals deze winter in zijn geheel gemiddeld was, vrij zacht en wisselvallig. Uitlopers van diepe depressies boven het noordelijk deel van de Atlantische oceaan houden de wisselvalligheid in stand. Vrijdag passeert een uitloper van het Azorenhogedrukgebied waardoor het die dag overwegend droog kan blijven.

Donderdag en vrijdag
In de heldere nacht naar donderdag kan het licht vriezen, tot circa -2 graden. Overdag neemt de bewolking toe, later gevolgd door regen. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 8 graden. Vrijdag is het overwegend droog met geregeld zon. Er waait een matige noordwestenwind. In de nacht schommelt het rond +1 graad. Overdag wordt het 7 graden.

Het weekeinde
Voor zaterdag wordt een allegaartje van bewolking, mogelijk een bui en afwisselend wat zonneschijn verwacht. In de nacht schommelt de temperatuur rond het vriespunt. 's Middags stijgt het kwik naar 8 graden. Zondag neemt de bewolking toe gevolgd door enige tijd regen. Het wordt 9 graden. De matige zuidwestenwind wakkert aan tot krachtig (windkracht 5-6).

Weetje
Februari wordt ook wel sprokkelmaand genoemd. Dat is waarschijnlijk afkomstig van het oud-Nederlandse werkwoord 'sporkelen'. Dat betekent 'springen'. Eens per vier jaar verspringt de maand een dag, in het schrikkeljaar. Deze februari was met een gemiddelde temperatuur van circa 3.3 graden een 'normale' februari, maar het was wel de koudste maand van deze winter.

De kale Eukenberg, omstreeks 1960

"De Naardereng vanuit historisch geografisch oogpunt" is de complete titel. Het natuurgebied ten oosten van Naarden, richting Huizen heeft een interessante historie. Daar ligt ook de Vijverberg, die haar naam gaf aan de historische stichting Vijverberg te Naarden. Deze stichting gaf in de jaren 90 vijf boekjes uit over dit gebied.

Henk Schaftenaar is de auteur van dit boekje. In het meest oostelijke deel van de gemeente Naarden ligt, ingeklemd tussen het Gooimeer en de bebouwde kom van Huizen (bij de Driftweg), de Naardereng. Dit voormalige akkerbouwgebied bevindt zich zo'n drie kilometer van de Vesting en past qua ruimtelijke samenhang beter bij het oude dorp Huizen dan bij Naarden. Dat is terug te voeren op de verplaatsing van Naarden in 1350. Na de verwoesting van het oude Naarden - de plek ligt nu in het Gooimeer - werd toestemming gegeven om zuidwestelijker een nieuwe stad te bouwen.

De Naardereng is één van de engen van het verdwenen Oud Naarden. Vergeleken met de andere Gooise engen, is de Naardereng er gunstig vanaf gekomen. Grootscheepse zandafgravingen en stadsuitbreidingen zijn de eng bespaard gebleven. Wel is het akkeroppervlak sterk afgenomen door de aanplant van eikenhakhout en naaldhout. Maar vele veldwegen, akkertjes en houtwallen liggen nog op dezelfde plaats als in het grijze verleden.

Het geniete boekje heeft 40 pagina's, foto's en tekeningen met uitgebreide onderschriften en werd in 1992 uitgegeven.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 10 Euro. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

College pakt door met woonwijk langs de A1

Milieuvergunningen zijn nog niet rond

Groenstrook moet plaatsmaken voor nieuwbouw. Foto: Bob Awick

door Yvette Geerts

NAARDEN - De gemeenteraad buigt zich volgende week woensdag over het voorstel van het college om toestemming te geven het bouwproject op de Borgronden te starten. Op de Borgronden moet een hele nieuwe woonwijk verrijzen. Het gebied voldoet echter nog niet aan alle milieuvergunningen. Onderzoek moet uitwijzen of het wel aangenaam vertoeven is in de nieuwe woonwijk die wellicht hinder ondervindt van fijnstof van de A1 en de luchtjes van geurfabrikant Givaudan (voorheen Quest).

In een eerder plan van de gemeente was het de bedoeling dat de Naardense sportverenigingen die kant op zouden verhuizen. Dat plan ketste af op de hoge kosten die dat met zich mee zou brengen. Wethouder Adriani legde destijds uit: "Als gemeente zouden we Borgronden eerst moeten aankopen van de verschillende eigenaren. We zouden dan eerst geld moeten uitgeven voordat er opbrengsten binnenkomen." Dat wilde de gemeente niet in tijden van bezuinigingen.
Sinds vorig jaar zijn de Borgronden in beeld als bouwlocatie. Volgens een woordvoerder van de gemeente worden de komende tijd twee zaken ter hand genomen. Om te beginnen moet het plan voldoen aan alle eisen vanuit de milieuwetgeving. Daarnaast wordt een participatietraject opgestart voor omwonenden waarbij zij kunnen meedenken over onder andere het type woningen, het stratenpatroon, de inrichting van het groen en de noodzakelijke verkeersontsluiting.

'Bewoners blootstellen aan zo veel fijnstof is onverstandig'

Nader onderzoek
De bouw van woningen op de Borgronden aan de A1 vereist dus nader onderzoek. Zo zal het gebied moeten voldoen aan allerlei milieueisen en zijn ook geluidsoverlast en fijnstof belangrijke punten. Er heeft volgens de woordvoerder van de gemeente verkennend onderzoek plaatsgevonden en nader onderzoek vormt onderdeel van het vervolg van het proces.

Kaders project

Er zijn door het college voorwaarden gesteld aan het project Borgronden. Het gaat om realisatie van woningbouw met een maximale inzet op het middeldure segment met zo'n 25 tot 30 woningen per hectare. De projectkosten, waar de kosten van het participatieproces deel van uitmaken, worden gedragen door de particuliere grondeigenaren. Omwonenden worden bij de herinrichting van het gebied betrokken.

Vertrouwen
De gemeente heeft vertrouwen in een positieve uitslag. "We zijn hoopvol gestemd over de uitslag van het onderzoek. Het in gang zetten van het traject levert voor de gemeente geen kosten op. Die worden gedragen door enkele van de grondeigenaren die de ontwikkeling van het gebied te hand nemen."
"Daarnaast speelt de nabijheid van 's werelds grootste producent van geur- en smaakstoffen, Givaudan, een rol. Rondom Givaudan geldt een geurcirkel waarbinnen geen woningbouw mag plaatsvinden. Aangezien het hele gebied Borgronden binnen deze cirkel valt is woningbouw daar nu niet mogelijk." Het college verwacht enige tijd nodig te hebben om het eens te worden over een manier om de geuremissie van Givaudan tot een minimum te beperken en deze vervolgens te toetsen aan het nieuwe strengere Provinciale milieubeleid. In 2016 zal de nieuwe geurcirkel bekend zijn en kan ook een beslissing worden genomen over eventuele bebouwing van de Borgronden.

'Bouw van woningen in middeldure segment voorziet in een grote behoefte'

Inhoud project
De gronden waar het om gaat zijn in het bezit van 14 verschillende particuliere grondeigenaren. "Zij zullen onderling bepalen wie het project gaan trekken. De gemeente is hier zelf geen grondeigenaar", aldus een woordvoerder van de gemeente Naarden. De eerste paal zal waarschijnlijk omstreeks 2017/2018 de grond ingaan. De verwachting is dat het traject gefaseerd uitgevoerd zal worden en meerdere jaren zal gaan duren.
Het is de bedoeling dat de woningen die gebouwd gaan worden zich in het middeldure segment bevinden. Dat komt neer op woningen tussen de 200.000 en 350.000 euro. Het aantal geplande woningen ligt tussen de 200 en 300. Wethouder Marleen Sanderse is heel blij dat de start van de bouw in zicht komt: "De bouw van woningen in Naarden in deze prijsklasse voorziet in een grote behoefte."

Kees Flink, planoloog en geograaf, was al in de jaren 70 betrokken bij de centrumplannen van de gemeente Bussum en is nog steeds actief bezig met stedelijke ontwikkeling in zijn naaste woonomgeving. Flink vindt het onbegrijpelijk dat er in een gebied waar sportvelden een aantal jaar geleden niet mochten worden aangelegd vanwege de aanwezigheid van te veel fijnstof, nu wel de bouw van een woonwijk wordt onderzocht. "Ik kon mijn ogen haast niet geloven toen ik las dat er toestemming is gegeven voor eventuele bouw van een woonwijk op die plek. We zoeken juist naar maatregelen om in de bebouwde kom de hoeveelheid fijnstof terug te dringen, dan kun je nadenken over en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Op de A1 is dat anders, daar heb je permanent verkeer." De raad vergadert woensdag 4 maart om 20.00 uur over het plan.

Buren gaan weer bomen knotten

NAARDEN - Buurtbewoners van de buurten Keverdijk, Thijssepark en Vierhoven gaat volgende week weer samen aan de slag om hun buurt te onderhouden. De bewoners gaan de wilgen langs de Naardertrekvaart knotten.

De bewoners gaan volgende week zaterdagochtend aan de slag. Er wordt verzameld rond de geitenweide vlak naast de Naardertrekvaart. Daarna gaan ze samen bomen knotten. Het gereedschap en andere spullen wordt geleverd door de gemeente. Bewoners worden opgeroepen om zelf een keukentrapje mee te nemen.

Meehelpen met knotten kan door aan te melden op www.buurtplatformktvnaarden.nl.

NVC moet op zoek naar bestuurders

NAARDEN - Voetbalclub NVC moet op zoek naar twee andere bestuurders. Voorzitter André Weitjens en penningmeester Frank Hoekstra treden af. Dat laat de voetbalclub deze week weten.

NVC noemt het vertrek van de twee bestuurders aan het eind van het seizoen een flinke aderlating.

De voetbalclub moet nu snel op zoek naar vervangers.

Voedselbank tevreden

NAARDEN - De Voedselbank van Naarden, Bussum en de Hilversumse Meent heeft een goed gevoel overhouden aan de supermarktactie van afgelopen zaterdag. De Voedselbank stond de hele dag met een kraam in supermarkt Plus aan de Evert de Bruijnstraat.

De hele dag door konden klanten producten doneren. Dat werd volop gedaan. Enkele klanten doneerden zelfs een geldbedrag, zo laat de Voedselbank weten. De opbrengsten komen ten goede aan de klanten van de Voedselbank.

Jacky gaat door naar NK judo

Jacky Bernardt uit Naarden heeft bij districtswedstrijden judo van Midden-Nederland de eerste prijs gewonnen in de klasse onder 15 jaar en -52 kilo. Zij won in de finale binnen 10 seconden van een veel groter meisje Hoogland (nummer 2 op de foto) met een verwurging. Door deze overwinning gaat zij over twee weken op zaterdag 7 maart naar de Nederlandse Kampioenschappen die gehouden worden in Eindhoven. Trotse opa Jack Heer laat weten haar veel succes te wensen.

Natuurmonumenten garandeert toekomst fietspad langs Naardermeer

Weilanden worden gesaneerd

Het fietspad door het Naardermeer blijft behouden. Foto: Sjoerd Stoop

NAARDEN - De toekomst van het fietspad langs het Naardermeer richting de Hilversumse Meent is gegarandeerd. Dat laat Natuurmonumenten weten.

'Fietspad wordt mogelijk iets verplaatst'

Natuurmonumenten is bezig met een plan om de weilanden ten zuiden van het Naardermeer te saneren. Dit heeft te maken met de grondwaterstanden. De eerste ideeën zijn daarvoor recentelijk in de gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vechtstreek gepresenteerd.

Er waren wat onduidelijkheden rondom de Melkmeent, het fietspad dat door de weilanden loopt. Het CDA Weesp stelde er laatst vragen over in de raadscommissie: zij waren bezorgd over het feit dat het fietspad mogelijk verdwijnt.
Een woordvoerder van Natuurmonumenten laat nu weten dat het fietspad mogelijk iets verplaatst wordt in de plannen, maar dat de fietsroute gewoon blijft bestaan. "Wij weten dat het fietspad veel door scholieren en natuurliefhebbers wordt gebruikt." Het fietspad is een veel gebruikte route vanuit de Hilversumse Meent en Naarden richting zowel Weesp als Ankeveen.

Verenique van Ecke

Naardense sinds 1993

Wat doet u in het dagelijks leven?
"Ik heb samen met een zakelijk partner een trainingsbureau, MV4talent. Ik ben daarin vooral bezig met mensen bewust te maken van hun gedrag en hoe zij hun sterke punten zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. Daarnaast zit ik in het bestuur van de FIN, ben ik lid van de Lions Club Gooiland en ben ik betrokken bij de organisatie van de Gooise Bedrijvendag. Bij alles wat ik doe richt ik mij op vooruitgang."

Wat is uw grootste droom?
"Ik wil de wereld wat mooier en leuker maken. Ik zou het liefst zien dat wij in ons land al in het basisonderwijs kinderen bewust maken van hun sterke punten en aandacht geven aan communicatie. Datzelfde geldt voor de gezondheidszorg."

Wie zou u nog eens willen ontmoeten?
"Barbra Streisand, omdat ik haar een fascinerende vrouw vind in haar carrière als actrice, zangeres en regisseur, mede vanuit haar Joodse achtergrond."

Als u een dag burgemeester van Naarden zou zijn, waar zou u zich voor inzetten?
"Voor betrokkenheid van alle inwoners bij hun leefomgeving en het welzijn van Naarden en de medemens."

Waar in Naarden komt u graag?
"In de Vesting om wat te winkelen en een kop koffie te drinken."

Naar welke muziek luistert u graag?
"Dat is heel divers, van pop tot klassiek. Een van mijn favorieten is wel Stevie Wonder, maar ook luister ik graag naar muziek van Erik Satie en Earth, Wind & Fire."

Waar kijkt u naar op televisie?
"Ik kijk niet veel televisie, maar als ik kijk dan graag naar Engelse detectives, kookprogramma's, nieuws- en actualiteitenprogramma's en naar cabaret."

Waar zullen we eens op proosten?
"Op een mooie wereld waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt."

Munitie of asbest langs het spoor?

Pure99.

NAARDEN - Er wordt sinds maandag een paar dagen bodemonderzoek gedaan langs het spoor van Naarden en Bussum. Het onderzoek van NS en ProRail moet uitwijzen of er bijvoorbeeld munitie of asbest in de grond zit.

Het onderzoek wordt gedaan tussen de Generaal de la Reijlaan van Bussum en de Naarder Cort van der Lindenlaan. Het onderzoek wordt gedaan namens de NS en ProRail, dat meldt de gemeente.

Er worden langs het spoor een paar geulen gegraven om bodemmonsters te nemen. Daarmee hopen de onderzoekers te achterhalen of er asbest in de grond zit.

Oorlog
Volgens de gemeente bestaat er een kans dat er langs het spoor munitie of restanten daarvan uit de Tweede Wereldoorlog wordt gevonden. Tijdens de oorlog werd op het spoor een munitietrein tot ontploffing gebracht. Daarna werd veel munitie geruimd, maar het is niet zeker dat er helemaal niets meer in de grond zit.

De werkzaamheden worden begeleid door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Dat moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden veilig gebeuren.

Verkiezingen komen er weer aan

De posters in Naarden. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Op diverse plekken in Naarden hangen weer de verkiezingsposters geplakt. Op 18 maart gaan de stembussen namelijk open voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen.

Op de kandidatenlijst staat ook Lars Voskuil. Hij doet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen voor de PvdA in Noord-Holland. Voskuil, fractievoorzitter PvdA in Naarden, staat op plaats tien. "Ik ga voor een helder sociaaldemocratisch geluid en een duurzaam, solide en sociaal beleid."

Theater- concert 70's unplugged

NAARDEN - De band Pure99 speelt op 7 maart het theaterconcert The 70's unplugged in het Plankenierstheater in Naarden.

De band bestaat onder anderen uit de Muiderbergse zangeres Vannessa Thuyns en dorpsgenoot Jan Willem Verbeek op gitaar.

Pure99 speelt de mooiste popsongs uit de jaren 70 van onder anderen Crosby, Bob Dylan, Joni Mitchell, Kate Bush en Supertramp. Er is veel ruimte voor samenzang.

Kaartjes
Kaarten kosten 17,50 euro en zijn aan de zaal te koop of bel naar 06-54280641.


9 / 20

Meiden zetten beste voetbalbeentje voor

Foto: Bob Awick

BUSSUM - De Telstar-talentendag bij BFC heeft maandag flink wat belangstellenden getrokken. Meer dan tachtig meisjes uit het hele land kwamen naar de Bussumse voetbalclub om te laten zien hoe goed ze kunnen voetballen. Langs de lijn stonden scouts van profclub Telstar die op zoek waren naar de beste voetballende meiden in de leeftijd van zes tot veertien jaar. Namens BFC werden keepster Lise Giel en speelster Sophie de Groot goed genoeg bevonden voor een stage bij de club uit Velsen / IJmuiden. De club is tevreden met dit mooie resultaat.

Afsluiting Veerstraat en Nassaulaan

BUSSUM - De Nassaulaan en de Veerstraat worden vanaf 1 maart iedere eerste zondag van de maand tussen 12.00 en 18.00 uur afgesloten voor autoverkeer. De afsluiting heeft te maken met de invoering van koopzondag in Bussum.

De gemeente laat weten: "Tijdens de zondagopenstelling van de eerste koopzondag, afgelopen 1 februari, bleek dat auto's de straat in reden en daar zelfs parkeerden. Vanwege de winkelopenstelling en de wandelaars in dit gebied is dat niet wenselijk. Daarnaast is parkeren in de twee straten te allen tijde niet toegestaan, dit vanwege de bereikbaarheid van de hulpdiensten. De afsluiting gebeurt op dezelfde wijze als op andere winkeldagen, door het omhoog zetten van de paaltjes in het wegdek."
Naast zondag 1 maart vindt de afsluiting ook plaats op zondag 3 mei en zondag 7 juni.

Politici Hart voor Bussum doen huisbezoeken

Oppositiepartij wil input van inwoners

BUSSUM - Oppositiepartij Hart voor Bussum wil de komende tijd met de Bussumers in gesprek om te horen welke zaken er leven en aandacht behoeven. De politieke partij gaat onder andere op huisbezoek en zal regelmatig op de markt te vinden zijn. Fractievoorzitter Marieke Munneke Smeets: "Op deze manier geloven wij dat iedere Bussumer kan meedoen, meedenken en meebeslissen."

'Het is nu tijd voor Bussum', luidt de slogan van de net gestarte campagne. Hart voor Bussum meent dat er de afgelopen tijd veel geld en tijd is besteed aan de fusie. "Die fusie gaat misschien niet eens door. Alle inspanningen zijn ten koste gegaan van Bussum en haar inwoners. Het is nu de hoogste tijd om zaken op te pakken die veel te lang zijn blijven liggen."

Hart voor Bussum heeft zich onlangs teruggetrokken uit de besprekingen rondom de fusie en kan de vrijgekomen tijd nu dus besteden aan gesprekken met inwoners.

Wat vinden de Bussumers van hun woonomgeving?

Verbeteringen
De partij wil weten wat de inwoners van Bussum vinden, wat er verbeterd kan worden en hoe het dorp een fijne woonomgeving kan blijven voor alle inwoners. Het doel is om samen met inwoners en organisaties een visie te ontwikkelen op Bussum naar de toekomst toe.

Munneke Smeets vertelt: "De beslissingen van nu hebben effect op onze kinderen en kleinkinderen. Denk aan de sloop in de jaren 60 en 70 van karakteristieke villa's en zelfs het oude gemeentehuis in het centrum van Bussum. We worstelen nog steeds met de fouten van toen."

Opgeven
Wie de politici wil ontmoeten kan zich aanmelden voor een huiskamerbezoek door een mail te sturen naar info@hartvoorbussum.nl.

Cheque voor Vivium Godelinde

Thea Putman overhandigt cheque namens Monuta Charity Fund.

BUSSUM - Vivium Godelinde heeft van het Monuta Charity Fund een cheque ontvangen voor de aanschaf van een gedenktafel voor overleden bewoners.

De overhandiging van de cheque van € 750 vond plaats op vrijdag 20 februari jl. Andy Stam, teamleider in Vivium Godelinde, was verheugd. "Graag bieden wij bewoners en bekenden een waardige plek om een overledene te gedenken. Daarom heb ik bij het Monuta Charity Fund een aanvraag ingediend. Dankzij hun gift kunnen wij nu onze wens in vervulling laten gaan", aldus Stam.

Bussum verder aan de slag met belparkeren

BUSSUM - De gemeente gaat verder aan de slag met belparkeren. Dat bleek woensdag toen de raadsleden vergaderden over het parkeerbeleid.

Er wordt gekeken of belparkeren snel doorgevoerd kan worden. Dat moet het betaald parkeren een stuk makkelijker maken. Nu kunnen bezoekers met een auto vaak alleen nog met muntgeld betalen of met een bankpas. Er moet dan vooraf betaald worden voor een bepaalde parkeerduur. Met belparkeren kan achteraf betaald worden.

Nu nog alleen muntgeld
De gemeente zet de stappen om het betaald parkeren te verbeteren omdat sinds afgelopen maand het betalen met de chipknip niet meer mogelijk is. Dat had tot gevolg dat er op veel plaatsen alleen nog met muntgeld betaald kan worden. De betaalautomaten van de parkeergarages worden ook snel aangepakt.

Boek Mariënburg bijna klaar

BUSSUM - De Historische Kring Bussum (HKB) legt momenteel de laatste hand aan het boek over klooster Mariënburg. "Het gaat de goede kant op", laat Klaas Oosterom van de HKB weten.

Er wordt door de HKB nog gewerkt aan de laatste teksten voor het boek en er wordt nog gezocht naar foto's. Het boek is vanaf komend voorjaar verkrijgbaar. Het boek vertelt de geschiedenis van het bekende klooster aan de Brinklaan.

Al 350 boeken verkocht
Belangstellenden kunnen het boek nu al bestellen. De afgelopen weken werden al 350 exemplaren op voorhand verkocht. Een boek reserveren kan op oosteromnc@gmail.com.

D66 wil oplaadpalen bij garages

BUSSUM - Als D66 het mag zeggen worden er enkele parkeerplaatsen van de parkeergarages gereserveerd voor e-auto's. Er moeten daarom oplaadpalen worden geplaatst. Dat hebben de democraten voorgesteld aan het gemeentebestuur.

Volgens D66 heeft dat twee voordelen: Bussum werkt mee aan een duurzamere samenleving, maar het zorgt er bovenal voor dat de schaarse parkeerplekken op straat niet beperkt worden door plekken te maken waar alleen e-auto's kunnen staan. D66 hoopt dat het plan wordt overgenomen door het college van B en W.

Kinder- concert in Grote Zaal Spant!

BUSSUM - Orkest Toonkunst Bussum organiseert speciaal voor kinderen een voorstelling in Spant!

Het stuk heet 'Het standvastige tinnen soldaatje' en wordt verzorgd door poppenverteltheater Ron Holst. De poppen, met de muziek als leidraad, worden met de handen tot leven gebracht en op een groot scherm achter het orkest geprojecteerd. Tegelijkertijd vertelt Ron het verhaal.

Het concert vindt plaats op 22 maart in de grote zaal van Theater Spant! in Bussum; aanvang 14.00 uur. Kaartjes kosten 5 euro en zijn te koop bij Muziekcentrum Schimmel, Havenstraat 31 in Bussum. Reserveren via info@toonkunstbussum.nl.

Heijman bij herdenking

BUSSUM - Burgemeester Heijman van Bussum zal op 4 mei deelnemen aan de dodenherdenking op de Joodse begraafplaats in Naarden.

Het is de eerste keer dat een Bussumse burgemeester dit doet. Het monument op die begraafplaats gedenkt zowel Bussumse als Naarder Joden.

Filmhuis Bussum

'The Theory of Everything'.

THE IMITATION GAME toont hoe een Britse wetenschapper WOII heeft kunnen verkorten.
LOVE IS STRANGE maakt de relatieproblemen van twee homomannen voelbaar.
Kostuumfilm AMOUR FOU schildert de zieleroerselen van dichter Heinrich von Kleist.
REBELSE STAD – PROVO EN DE ONSTUIMIGE JAREN ZESTIG belicht die jaren zestig.
In BIRDMAN schittert Michael Keaton als vergeten acteur in een wereld waarin zo veel nep is.
In de komedie UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ krijgt vader geen rust.
Bresson op zijn best in UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ. Ingeleid door Willem-Jan Otten.
THE THEORY OF EVERYTHING toont de briljante astrofysicus Stephen Hawking met zijn ziekte en de weerslag daarvan op zijn gezin.
De documentaire HOLLYWOOD BANKER eert de Nederlandse bankier Afman, die in Hollywood zeer machtig werd.
In WHIPLASH tracht een drummer de beste te worden. Koste wat kost...
In TURIST drijven gevaar en twee instinctieve reacties daarop een wig in de vertrouwensband tussen een man en een vrouw.
SNEAK PREVIEW, aanvangstijd is terug naar 20.30.
JEUGDFILMS zijn de nieuwe MEES KEES OP DE PLANKEN en het vrolijke EMIL & IDA VAN DE HAZELHOEVE naar de kinderboeken van Astrid Lindgren, voor de allerkleinsten.

Versa vrijwillgerscentrale

Bemiddelaar voor vacaturebank Versa Vrijwilligerscentrale. Ontvangst bezoekers en luisteren naar wat deze willen en kunnen. Werktijden op donderdag van 10.00-12.00 uur.

De Schakel zoekt een enthousiaste vrijwilliger die de huidige klusjesman kan ondersteunen bij lichte klusjes.

Wereldwinkel Bussum zoekt een boekhoudkundig medewerker. Vereist: boekhoudkundige ervaring geautomatiseerd boekhoudprogramma.

Stichting Akabasokuru en het Oranjefonds zoeken collectanten voor Bussum-Zuid voor de week van 27 april t/m 2 mei 2015.

vrijdag 27 februari

ANBO zwemmen

Iedere vrijdag in de Lunet, Naarden, van 10.00 – 11.00 en van 11.00 – 12.00 uur. Kosten: entree, plus euro 1,50 voor de bus. Informatie bij L. Cornelissen 0294-411515.

Afrikaanse sferen

Een film over het voor velen onbekende Afrika. Bezoekers van buiten Naarderheem zijn ook van harte welkom op deze avonden, tussen 19.30 – 21.00 uur. De toegangsprijs is € 5,-, inclusief een kopje koffie of thee. Locatie: Naarderheem, Amersfoortsestraatweg 1 te Naarden. Meer informatie: Mariska de Haas, m.dehaas@vivium.nl, tel. 035-695 44 11.

Meditatieve bijeenkomst

Over 'Maskers'. We zetten een masker op als we iets verbergen willen. Zoals verdriet waarover je liever niet praat. Meepraten en luisteren tijdens deze meditatieve bijeenkomst. Tijdstip: 19.30 en 20.15 uur. Locatie: zijzaal van de Majellakapel, Iepenlaan 26 te Bussum. Gratis toegang, vrijwillige bijdrage welkom. Meer informatie www.npbbussum.nl.

Hollandse avond

In The Spot in Bussum. Een mix van diverse Nederlandse topartiesten. Een feestavond voor jong en oud. Aan het Wilhelminaplantsoen 17, Bussum. Vanaf 20.00 uur. Prijzen: in de voorverkoop 15 euro, ter plekke aan de deur 20 euro en online via w.ww.thespot.nl.

Goed gesprek

Ruimte houdt aan de Brinklaan 36a, Bussum naast de Maria(koepel)kerk een goed gesprek over de Bijbel. Aanvang 19.45 uur. Allen welkom. Informatie: 035-6946971 / 035-6918427 of kijk op www.ruimte-bussum.nl.

zondag 1 maart

Lezing

Door Lisette Hooft met als thema: Wie domme dingen doet, wordt wijs. Ook zal zij een paar liedjes ten gehore zal brengen. Locatie: Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum. Aanvang: 14.30 uur. Na afloop van de lezing is er gelegenheid om na te praten bij een drankje en hapje. Entree gratis, vrijwillige bijdrage welkom.

Bieb open

Zondagopening Bibliotheek Naarden-Bussum aan het Wilhelminaplantsoen 18 in Bussum van 13.00-17.00 uur. www.bibliotheeknaardenbussum.nl.

Koopzondag

Koopzondag in het centrum van Bussum. Tijd: 12.00 tot 18.00 uur.

Natuurlezing

Natuurlezing door Jelle Harder uit Hilversum over het boommarteronderzoek in de Vechtstreek en een natuurproject in Huizen. Locatie: De Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum. Aanvang: 14.30 uur. Toegang € 4,- (incl. 1 consumptie).

woensdag 4 maart

Cursus

Namens Livius geeft Josho Brouwers een cursus over de Griekse mythologie in de Bibliotheek Naarden/Bussum. Data en tijd: woensdag: 4, 11, 18 en 25 maart, van 14.00 – 16.00 uur. Kosten: 97,50 euro. Aanmelden via www.livius.nl of 035-6945381.

Wandeltocht

Met WOC Bellefleur. Vertrek om 13.00 uur, wandeling duurt ongeveer 1½ uur zonder koffie/theepauze. Info bij Gré Poort: 035-6951686. Vertrekpunt: Bellefleur, Mackaylaan 11 in Naarden.

ANBO leeskring

Gezellig met mede ANBO-leden een fijn boek lezen en bespreken. Neem contact op met Willemien van Zitteren 035-6235060 of e-mail: wilhelminajuliana@hotmail.com.

Klassieke muziek

Klassieke muziek verklaard door Claire Verlinden in Wijzer, Landstraat 80, Bussum, van 10.30 tot 12.30 uur. Entree € 3,- voor leden van de ASNBO/PCOB en KBO, incl. koffie of thee. Niet-leden zijn welkom à € 4,- entree, incl. koffie of thee.

donderdag 5 maart

Open eettafel

De Palmpit aan de Koekoeklaan houdt elke maandag- en donderdagmiddag een open eettafel om 17.30 uur met een vers bereide maaltijd. Kosten: soep € 1,50, hoofdmaaltijd € 6,50 en toetje € 1,-, excl. drankjes. Aanmelden: 693 87 86 twee dagen van tevoren voor 12.00 uur. Maximaal 24 personen.

Bloemschikken

De Palmpit aan de Koekoeklaan 3 start weer met een bloemschikcursus van 10.00 - 12.00 uur om de veertien dagen. Kosten € 50,- voor 6 lessen. Voor info mee te nemen materialen: docent Co Amesz, tel. 033-2982675.

Kooklessen

Eke les een vegetarisch 3-gangenmenu koken met biologische producten van de Groenteclub. Locatie: 't Centrum voor Gezond Zijn aan de Karel Doormanlaan 44/46 in Bussum. Tijdstip: 16.00 tot 18.00. Leeftijd: vanaf 9 jaar (of in overleg jonger kan bij ervaring of affiniteit). Kosten: 5 lessen € 100,-. Aanmelden via bfi@online.nl o.v.v. OERSOEP.

donderdag 26 februari

Lezing Amalia

Henny Berendse vertelt over de cultuur en gebruiken van het oude vissersdorp Spakenburg. Locatie: Spieghelwijck, Iepenlaan 354a Bussum. Aanvang: 14.00 uur. Kosten: € 5,00. Aanmelden: amalia.bus@kpnmail.nl en/of: 035-6932318.

Open eettafel

Elke maandag- en donderdagmiddag een open eettafel met vers bereide maaltijd. Locatie: De Palmpit aan de Koekoeklaan 3 in Bussum. Aanvang: 17.30 uur. Soep € 1,50, hoofdmaaltijd € 6,50 en toetje € 1,-, excl. drankjes. Aanmelden: 693 87 86 twee dagen van tevoren voor 12.00 uur.

zaterdag 28 februari

Open dag

bij Residence Bosch van Bredius. Amersfoortsestraatweg 9, Naarden. 035-2050870.

Ombudsteam

In De Palmpit, Koekoeklaan 3 te Bussum. Inloopspreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur. Iedereen met vragen en/of suggesties over zorg en ondersteuning kan hier binnenlopen. Tel. 035-6938786.

Garageverkoop

Locatie: Iepenlaan Bussum BOX 348. Iedere eerste en derde zaterdag van de maand. Tijdstip: 14.00 tot 16.00 uur. Siervoorwerpen, huishoudelijke artikelen. Opbrengsten komen ten goede aan activiteiten voor bewoners van de Iepenflat en Zandzee.

zaterdag 28 februari tot woensdag 11 maart

BoodschappenPlusBus

Zaterdag gaat de bus naar het tv-programma 'Kassa' en zondag 1 maart rijdt hij naar Gassan Diamonds in Amsterdam. Maandag gaat de bus naar Artis en dinsdag is er een verrassingstocht met als thema 'De Wildernis'. Donderdag gaat de bus naar Austerlitz om pannenkoeken te eten. Vrijdag 6 maart gaat de bus naar Muiden voor een boottocht over de Vecht en zaterdag naar museum Hagedoorns Plaatse in Epe. Aanmelden bpb.naardenbussum@versawelzijn.nl. Bellen voor opgeven of vragen stellen kan van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur via 035-7504192.

maandag 2 maart

ANBO seniorencafé

Praten met ANBO-ouderen tijdens het seniorencafé. Iedere maandagmorgen van 10.30 – 12.00 uur bij Stokjes en Lepel in de Nassaustraat in Bussum. Er is ook boekenruil.

Pannenkoekencafé

Jongeren van de SCAN gaan pannenkoeken bakken voor de volwassenen en verzorgen ook de aankleding van de zaal, de ontvangst en de bediening. Inclusief glas fris en een dessert. Kosten: € 6,-. Ontvangst met thee of koffie vanaf 16.45 uur, pannenkoeken eten om 17.15 uur. Opgeven in De Schakel, Kol. Verveerstraat 74 of bel 035-6943262.

dinsdag 3 maart

ANBO handwerkclub

Handwerken samen met een groep ANBO-leden. Opgeven bij Maya van Teutem: 035-6919280.

dinsdag 3 maart tot dinsdag 10 maart

Lezing

Onder de titel 'Met penseel geschreven' vertelt ds. Heuvelman uit Naarden hoe schilders in de middeleeuwen en ook daarna bijbelverhalen in beeld hebben gebracht. Tweede sessie is op 10 maart. Locatie: de Witte Kerk (K. Wilhelminalaan 15, Naarden), aanvang 13.00 uur. Entree voor de 2 sessies: 12 euro. www.cciv.nl.

SDO verslaat subtopper

Bussumers vooral na rust maatje te groot

SDO zette SJC zonder al te veel problemen aan de kant. Foto: Johan van der Geest

BUSSUM - Vooral door een sterke tweede helft heeft SDO afgelopen weekend een afgetekende zege geboekt op subtopper SJC. De Bussumse runner-up van de eerste klasse won met 4-0 van de nummer zeven van de stand.

Een week voor het treffen met koploper De Meern vormde het duel tegen SJC een goede generale voor de Bussumse voetballers. Voor rust was het duel spannend en leken de twee teams erg aan elkaar gewaagd. De beste kansen waren wel voor SDO. Al snel na de aftrap punterde Rick van der Velden de bal net over het SJC-doel. De tegenstander zette daar wel wat tegenover en kreeg ook wat kansjes. Vlak voor rust kwam SDO, toch nog wat verrassend, op voorsprong. Een van de betere spelers van het veld, Dino van Essen, benutte een rebound na een schot van Jasper Spanjerberg en zette SDO daarmee op voorsprong. Meteen daarna kwam zelfs de 2-0 toen Maikel van Latum na doorkoppen van Rick van der Velden de bal achter de SJC-doelman kon werken.

Na rust was het duel nog amper spannend te noemen. SDO voetbalde veel beter. Vooral op het middenveld kregen de Bussumers alle ruimte en kon de ploeg aanval na aanval opbouwen. Vlak na rust leverde dat de derde goal op. Met dank aan een fout van de achterhoede van de tegenstander kon Maikel van Latum de 3-0 maken. Vlak voor de slotfase kon Dennis de Loos met een doelpunt de zege voor SDO compleet maken.

SDO staat na afgelopen weekend nog steeds tweede achter koploper De Meern. De achterstand bedraagt nu 7 punten. Mocht SDO nog denken aan een kampioenschap, dan moet er komend weekend gewonnen worden van de koploper. Anders zou de achterstand wel eens te groot kunnen worden.

Voetbalsters komen tekort
Met een gehavende ploeg hebben de voetbalsters van SDO afgelopen weekend geen goed resultaat kunnen boeken tegen de sterke promovendus Velsen. De Bussumers, zonder acht vaste waarden, kwamen met 2-5 tekort.

SDO had wat recht te zetten na een eerdere forse nederlaag tegen de promovendus, maar al snel bleek dat het een zware klus zou worden voor de Bussumse vrouwen. De Bussumers kwamen al snel op achterstand. Een te slappe start zorgde ervoor dat SDO al snel na de aftrap tegen een achterstand aan keek. Toch pakte de ploeg het daarna goed op. SDO rechtte de rug en kon na net wat meer dan een half uur spelen terugkomen. Een goede goal van Christianne Bijman op aangeven van Eva Troostheide zorgde voor een terechte 1-1. De vreugde was echter van korte duur: nog voor rust werd het alweer 1-2.

Voetbalsters vechten, maar boeken geen goed resultaat

Na rust vocht SDO voor wat het waard was. Er werd volop gestreden door de Bussumse vrouwen. Al snel volgden meerdere kansen. De slotfase leverde nog een treffer op van Bijman, nu met een fraaie boogbal op aangeven van Loraine van Bavel. Het smaakte voor SDO naar meer, maar meer treffers bleven achterwege. De tegenstander kon wederom terugkomen. Na de 2-3 zette SDO alles op alles. Er werd gegokt, maar verloren: Velsen kon nog twee extra treffers maken en SDO zo geflatteerd verslaan.

SDO staat na afgelopen weekend op plaats 4 van het klassement. De achterstand op de top 3 bedraagt na afgelopen weekend 7 punten. Komend weekend wacht voor de Bussumse vrouwen het treffen met Victoria Boys, de nummer twee van het klassement.

Hard werkend BFC komt weer tekort

BUSSUM - Hard werken en voetballen met veel vechtlust was afgelopen weekend onvoldoende voor BFC. De Bussumse nummer laatst van het klassement bezorgde koploper SCH '44 veel problemen, maar verloor toch met 4-1.

BFC startte voortvarend en kwamen al vroeg knap op voorsprong. Een goede trap van Siemen van Tongeren werd doorgekopt door Mike Ruitenbeek, waarna Tom Beekman probleemloos de score kon openen. Vlak daarna leek Beekman de score te verdubbelen na een goede pass van jeugdspeler Zakkaria Azzouzi, maar de bal belandde net naast de goal.

Tweede doelpunt
Koploper SCH '44 stelde voor rust orde op zaken. Vlak na de kansen voor BFC kon de koploper een fout van BFC afstraffen en op 1-1 komen. Daarna volgde ook een tweede doelpunt. Na wat gerommel van de BFC-achterhoede kon SCH'44 met een voorsprong gaan rusten.

Na de rust opende SCH '44 de jacht op de zege. BFC loerde vooral op de counter, maar kon geen doelpunten meer maken. SCH '44 maakte nog wel twee doelpunten, waardoor BFC verslagen werd.

Weer zege voor voetballers NVC

NAARDEN - Het gaat steeds beter met de voetballers van NVC. Terwijl de ploeg voor de kerst maar mondjesmaat presteerde, hebben de Naarders nu alle kans om straks nog mee te gaan doen aan de play-offs. NVC behoort de laatste weken tot de best presterende ploegen van het klassement

NVC boekte afgelopen weekend een krappe zege op het sterke FC Abcoude. Eén doelpunt was voldoende om de Abcoudenaars te verslaan.

Na de zegereeks van de afgelopen weken staat NVC nu op een knappe zesde plaats van het klassement. Komend weekend treft NVC Houten.

Zaterdag treft koploper
Het wordt komend weekend spannend voor de zaterdag van NVC. De Naarders spelen zaterdag tegen koploper Eemnes. De Naarders staan momenteel op plaats 5 van het klassement, maar hebben nog wel 4 duels tegoed op de koploper. Met een zege zouden de Naarders dus goede zaken doen op jacht naar de bovenste plaatsen van de vierde klasse.

Hockeyers lopen warm voor tweede helft hockeyjaar

Foto: Bastiaan Miché

BUSSUM - Voor de hockeyers van Gooische gaat komend weekend de tweede helft van het hockeyjaar van start. De Bussumse overgangsklasser hervat de reeks duels met het treffen tegen Delft.

Voor het er straks echt weer om gaat, speelden de Bussumers afgelopen weekend een oefenduel tegen mede-overgangsklasser Huizen. De derby leverde met 2-2 geen zege op, maar was al met al wel een goed meetmoment voor de Bussumers.

Voor de hockeyers van Gooische valt de komende weken nog genoeg eer te behalen. De Bussumers staan momenteel achtste, met een achterstand van 3 punten op de top 5. De Bussumers treffen de komende weken meteen twee concurrenten, HBS en Klein Zwitserland.

Strijd om GNR woedt nu ook bij Vrienden van het Gooi

32 leden willen geen overname door PWN

Onder andere de Bussumerheide valt onder GNR. Foto: Bob Awick

door Carin van den Berg

REGIO - "We zijn uitermate verbaasd over deze stap van twee van onze oud-voorzitters", zegt waarnemend voorzitter Johan Jorritsma van de Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG). Hij zegt dit naar aanleiding van een brief van oud-voorzitters Maud Arkesteijn en Hetty Laverman aan de pers. Daarin schrijven de dames namens 32 leden dat het standpunt van de VVG betreffende de samenwerking van het Goois Natuurreservaat (GNR) en PWN, het provinciaal waterleidingbedrijf, niet de hunne is.

De briefschrijvers vinden ten eerste dat het bestuur van de Vrienden van het Gooi zich moet uitspreken voor het behouden van een zelfstandig GNR. Ten tweede zou het bestuur tegenstander moeten zijn van de voorgenomen overgang van het personeel van het GNR naar het PWN. Volgens de 32 leden sluit dat standpunt beter aan bij wat er in de statuten staat. Ze hebben het bestuur ook verzocht om een extra ledenvergadering te beleggen om tot een ledenstandpunt te komen en niet tot een bestuursstandpunt.

Oud-voorzitter: 'De boswachters zitten straks in Velserbroek'

Standpunt
Jorritsma: "We hebben laten weten dat het bestuur deze vergadering gaat organiseren en dat we wel degelijk een standpunt namens de vereniging en dus de leden kunnen innemen. We zetten overigens het beleid voort dat ook al onder voorzitterschap van mevrouw Laverman is ingezet. Al vanaf 2010 speelt dit en waren we via de klankbordgroep van het GNR betrokken bij de besluitvorming rond een eventuele samenwerking. Mevrouw Laverman heeft toen nooit blijk gegeven van een ander standpunt dan dat het bestuur al had ten opzichte van een samenwerking."
Laverman laat weten wel degelijk te hebben laten weten tegen de samenwerking te zijn. "In 2012 stond in het tijdschrift van de VVG dat wij uitgesproken tegenstander waren van het onderbrengen van uitvoerende beheerstaken in een andere grote organisatie. In mijn overdracht in verband met mijn aftreden begin juli 2014 heb ik aangegeven dat het een zorgelijke ontwikkeling was, dat er niet alleen gestreefd werd naar samenwerking maar naar integratie en dat het in wezen dezelfde beweging was als in 2012, maar nu onder de vlag van PWN, 100% eigendom van de provincie!"

Zwaar geschut
Jorritsma stelt dat de oud-voorzitters met hun zorgen ook het bestuur hadden kunnen benaderen. "Ze zetten nu meteen zwaar geschut in door direct naar de pers te gaan. De tegenstelling wordt zo door hen gecreëerd, niet door ons. Wat ik me afvraag is waarom ze zich op ons standpunt richten in plaats van op dat van de bestuurders van het GNR, want daar zijn ze het eigenlijk niet mee eens. Het PWN is een organisatie met ervaring in natuurbeheer en brengt ook nog eens geld mee. Als die samenwerking goed vorm wordt gegeven, kan het GNR nog jaren mee; dat is in grote lijnen ons standpunt."

'Zelf zorgen'
Maud Arkesteijn, voorzitter van de VVG van 2003-2011 hoopt dat een meerderheid van rond de 1.500 leden het standpunt van haar en de 31 anderen zal overnemen. "Ik heb er ervaring mee. Je moet verder kijken. Dit is een begin van het incorporeren van het GNR door de PWN. We hebben ruim tachtig jaar zelf voor de natuur in het Gooi gezorgd. Dat kunnen we heus wel zelf doen. Straks neemt de provincie het helemaal over. De boswachters zitten straks in Velserbroek en verliezen het contact met het Gooi."

Graaf Wichmanlaan 12 in 1965.

De Bussumsche Courant besteedt op zaterdag 13 februari 1965 een hele pagina aan de stand van zaken bij tien jaar uitvoering van het zogenoemde Spiegelplan. De villawijk Het Spiegel dreigt al lange tijd teloor te gaan door grootschalige leegstand en verwaarlozing. De grote huizen blijken onverkoopbaar en onverhuurbaar. Alleen voor gebruik als "rusthuis" is er nog een markt. In 1954 voorspelt wethouder Bouma dat er over tien jaar niets meer over zal zijn van het oude Spiegel.

Het gemeentelijk reddingsplan bestaat uit de aanleg van riolering en bestrating. Straatverlichting. Maar vooral: woningen. Geef als gemeente de bouwmaatschappijen vrij baan: laat ze de leegstaande villa's afbreken en door betaalbare nieuwbouw vervangen. Het Spiegelplan wordt zonder veel woorden door de gemeenteraad goedgekeurd en in uitvoering genomen. De Bussumsche Courant krant berekent dat er in die tien jaar zo'n 200 woningen in Het Spiegel zijn bijgekomen. Vooral flatwoningen.

Graaf Wichmanlaan 12 in 1930.

Het had sneller gekund, stelt de krant, met spijt. Door vertragingen in de vergunningenprocedure en door financieringsproblemen is het tien jaar geleden gestelde doel niet gehaald. Maar het vervangingsproces is nog niet ten einde. De Bussumsche Courant: "Bouwers zijn er de afgelopen tien jaar geweest; ze zullen ook de komende tien jaar proberen oude villa's in het Bussumse Spiegel op te kopen en te slopen om daarna op de vrijkomende grond hoogbouw te 'plegen'. Het is een ontwikkeling die men niet kan tegenhouden, omdat het steeds moeilijker wordt grote, oude villa's te bewonen en te onderhouden." De lezer wordt gerustgesteld: "Het oude karakter van het historische Spiegel zal langzaam maar zeker verdwijnen, maar de praktijk heeft in de afgelopen tien jaar bewezen, dat het nieuwe karakter bepaald geen zielloos-zakelijke wanschapenheid behoeft te zijn".

Ergens in de daaropvolgende jaren is een kentering gekomen in deze ontwikkeling. In 2007 maakte de toekenning aan het Spiegel van de beschermd dorpsgezicht-status een einde aan de dreiging van "zielloos-zakelijke wanschapenheid".

Hans Jonker

Ouder echtpaar in Naarden zoekt hulp op dinsdag en donderdag voor lichte klusjes, afwas, boodschappen, strijk, wandeling. € 12,- per uur.
Inlichtingen 06-42243324

Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

Op 4, 5 en 6 maart start een nieuwe serie NAAILES VOOR KINDEREN bij GEWELDIG GOED! in de Kapelstraat 65 in Bussum. Vanaf 10 jaar ben je welkom. Speciaal voor tienermeiden tot 16 is er les op donderdagavond van 18.30 - 20.30 uur. www.geweldiggoed.nl

Nu APK voor uw auto v.a.
€ 14,95.
Nonnekens Automotive BV de Peppels 38-40 1402 KV BUSSUM E-mail: info@nonnekens.nl Bel voor een afspraak naar het nummer 035 -69 300 48 'Al meer dan 70 jaar een begrip in 't Gooi'

Te huur in Naarden: Energiestraat 14e moderne, volledig gestoffeerde kantoorruimte met airconditioning van 360 m² op de eerste verdieping. Uitstekend onderhouden met een hoog afwerkingsniveau en veel licht. Airco-Alarm-Eigen CV Installatie-Daglicht lampen-Eigen opgang- en met maar liefst 3 eigen privé parkeerplekken. Huurprijs 1250 euro per maand.V oor informatie Vos-Beheer dhr. Dick Vos. Tel.: 06-51083335

Examentraining in de exacte vakken nodig? www.
BijlesExact.nl helpt u verder

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Met spoed gezocht:
gitarist voor rockband Burning Strings in Weesp. Leeftijd c.a. 17-20 jaar. Elke maandagavond repetitie met professionele begeleiding. Telefoonnummer: 06-34 10 80 84 e-mail: thebandburningstrings@gmail.com www.facebook.com/Bur
ningStringsWeesp

Heeft u een verstandelijk gehandicapte zoon of dochter van 18-30 jaar (zzp3 of zzp4)? En bent u op zoek naar woongelegenheid? Vraag informatie aan bij woongroepbussum@hotmail.com.

Bent u vader/moeder of verzorger van een jongere met een beperking? Wist u dat een vrijwilliger u daarbij thuis kan ondersteunen? Versa Vrijwillige Thuishulp, 035 6947455 ma.- vr. 10-12 uur; vthbussum@versawelzijn.nl; www.versawelzijn.nl/vrijwilligethuishulp

Bootzeilen/dektenten te
koop. Meer info:
www.dekzeilenspecialist.nl of
bel 06-55771928

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service

Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

SCHILDERSBEDRIJF KOLS Voor al uw binnen- en buitenwerk. Tel.: 035-626 72 99
www.schilderkols.nl

Taxi van/naar Schiphol
€ 50,- vanuit Naarden en
Bussum. Goodkinds Taxiservice 06-26984855

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag

Kapelstr. www.nr14bussum.nl

ANA'S BEAUTY HOUSE is VERHUISD naar G. SCHIPPERSTRAAT 13 te NAARDEN. VOORJAARSKORTING 10% op ALLE BEHANDELINGEN. BEL VOOR AFSPRAAK OF MEER INFO: 06-57944662.

WONINGEN TE HUUR GEVRAAGD! Voor expats en organisaties Interhouse Hilversum 035-303 13 20
www.interhouse.nl

Fournituren-Handwerken Marion Poststraat 23 Bussum. U kunt bij ons terecht voor reparatie van alle merken naai/lockmachines. Maan-Dinsdag gesloten. Tel.nr. 035-5339692

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Roeiboot gezocht: (ca. 4 x 1,5 m.) Achterst. onderh. geen bezwaar. 035- 6947260

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 60,-
Tel.: 035-8870159

Te koop gevraagd: Oud blikspeelgoed/treinbaan/boten en treinen. Mag oud en/of defect zijn. Tel.: 035-6938689

TTW Rijschool, proefles 25 euro, rijles 35 euro per uur, introductieles 06-31990810

Schilderwerk groot of klein. Binnen of buiten. Schilder PMC. Biedt u altijd een vrijbl. offerte. Winterschilder 10% KORTING. 06-53148137
pharskamp@hetnet.nl

Tuinman heeft nog tijd. Snoeien, fatsoeneren, bestraten, compl. renovatie etc. Vrijbl. prijsopg.: 06-50660689 / www.dennenburg-tuinen.nl

Feestje? Gratis feestzaal tot 120 personen in Bussum.
Meer info: 06-53319921

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden.
Vrijbl. prijsopgaaf. Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Gevraagd: Defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

Te koop: ronde salontafel van eikenhout. Formaat: doorsnee: 100 cm. hoogte: 42 cm.
In goede staat. t.e.a.b.
Tel.: 06-20 43 70 36