NaarderNieuws

27 augustus 2014

NaarderNieuws 27 augustus 2014


1 / 24

Foto: Bob Awick

BUSSUM - Familie, vrienden, klasgenoten, sportmaatjes, bekenden en ook toevallige passanten hebben maandag afscheid genomen van de Naardense zusjes Sophie, Fleur en Bente van der Meer. Naar schatting meer dan duizend mensen bewezen de laatste eer aan de zusjes die een maand geleden om het leven kwamen bij de vliegtuigramp met vlucht MH17.

De Koepelkerk, waar de zusjes werden herdacht, stroomde vol met mensen. Er was plaats voor 750 bezoekers, maar de stoelen waren al snel gevuld. Voor de kerk stond een groot scherm waarop veel belangstellenden meekeken naar de ontroerende afscheidsdienst.

De toeschouwers werden vooral gegrepen toen de vader van de zusjes het woord nam. Vader Peter sprak warme woorden over de moeder van zijn kinderen en uiteraard ook over zijn drie dochters. Behalve de vader spraken ook de oma, vriendinnen en leraren. Alle klasgenoten van Sophie, Fleur en Bente mochten kaarsen aansteken.

Zang en dans
Naast de toespraken werd er ook veel muziek gebracht die duidelijk met veel zorg was gekozen. Optredens waren er van rapper Diggy Dex en de Bussumse zangeres Julia van der Toorn. Het moest de aanwezigen in de kerk naast een traan ook een beetje een lach brengen. Dat laatste lukte toen een groep kinderen een dans deed in de kerk en ook de mensen in de banken meededen.
Rouwstoet
Toen de bezoekers de kerk hadden verlaten, kregen ze een gekleurde ballon en werd voor de deur van de kerk een erehaag gevormd voor de kisten van de zusjes. De drie kisten, versierd met gympjes en een hockeystick, werden op een koets gezet. Een tweede koets werd geheel gevuld met de bloemstukken. Daarna volgde een lange rouwstoet naar de begraafplaats aan de Valkeveenselaan. Honderden mensen wandelden mee.

Moeder Ingrid Meijer, die ook bij het vliegtuigongeluk om het leven kwam, werd daar een dag later ook begraven.
Lees meer op pagina 19.

6

september is voor de eerste keer Festival Naarden uit de Kunst

Op reis met Charley

In 2010 reed Geert Mak dezelfde route als John Steinbeck (1902-1968) 50 jaar eerder reed en deed hij verslag van zijn bevindingen in het boek 'Reizen zonder John' (Atlas Contact 2012).

Dit is het originele boek uit 1962 'Travels with Charley' in de matige vertaling van Rein F. Herman. Steinbeck, 58 jaar toen, reist in 1960, samen met zijn zwarte poedel Charley, in een kampeerwagen die hij Rochinante noemde (ook de naam van het knokige paard van Don Quichot) door Amerika. Soms schrijft hij op de wijze van een man die de wereld in z'n zak heeft. Naast veel stoere taal maakt hij de lezer ook deelgenoot van de depressies en ontreddering waarin hij verkeert en ruik je bijna zijn overmatige drankgebruik. Op mij komt het over als een stevig, realistisch, maar enigszins pessimistisch verslag. Naast zijn belevenissen schrijft hij over zijn gevoelens, ervaringen en gedachten over de mensen en streken die hij bezoekt. Het geeft een beeld van de vele Amerika's rond 1960. Zeer bijzonder vind ik zijn verslag van en zijn gedachten over de rassenonlusten in New Orleans, waarin hij terecht kwam. "En dan komen die rotjoden uit New York aanzetten om de nikkers op te stoken", zegt een taxichauffeur tegen hem als hij vraagt wat er aan de hand is. John Steinbeck ontving in 1962 de Nobelprijs literatuur.

Dit is een uitgelezen Salamander pocket, nr. 234 van Querido. Het is de vierde druk uit 1976. De kunstenaar Herman Berserik tekende de omslag.

Wilt u dit boek kopen? Enige exemplaren zijn te koop voor 8 euro. Mail of bel Oosterom: n.c.oosterom@hetnet.nl of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

Weerbericht

Licht wisselvallig, enige stijging van temperatuur
Augustus loopt ten einde alsook de koelte van de laatste weken. Een hogedrukgebied boven het noorden van de Noordzee bracht woensdag zonnig weer. Het trekt naar Scandinavië weg. Het wordt opgevolgd door een Atlantisch lagedrukgebied. Het weer wordt daardoor wederom onstandvastig. Met een zuidwestelijke luchtstroming wordt wel warmere lucht aangevoerd.

Donderdag en vrijdag
De atmosfeer is beide dagen onstabiel van opbouw. Naast wolkenvelden schijnt met enige regelmaat de zon. Er ontstaan in de onstabiele lucht gemakkelijk stapelwolken waaruit een bui kan ontstaan. De kans daarop is in de middag het grootst. Met een maximum van 20 tot 22 graden voelt het een stuk aangenamer. Er waait een overwegend matige zuidwestenwind.

Het weekeinde
In het weekeinde blijven we een mengeling houden van bewolking en soms zonneschijn. Er kan een bui vallen. Wel lijkt de buienkans iets kleiner te zijn in vergelijking met de dagen ervoor. Met een minimum van circa 13 graden zijn de nachten beduidend minder fris. In de middag wordt het zo'n 20 graden. Er waait steevast een matige zuidwesten- tot westenwind.

Weetje
Maandag 1 september gaat de meteorologische herfst van start. Het imago van de zomer van 2014 heeft een flinke deuk opgelopen. Eerst leek het erop dat deze zomer tot de tien warmste zomers zou gaan behoren. Door de koele, zeer natte augustus maakt deze zomer nu kans om onder de tien natste zomers te gaan vallen. Juli was weliswaar zeer warm, maar ook zeer nat.

Naarden
* PGN Grote Kerk 10.00 u. dr. J.P. Schouten
* RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistieviering; za. 30/08 17.30 u. Eucharistieviering
* Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. ds. J. Bos; 17.00 u. ds. J. Bos

Bussum
* RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki
* RK St. Jozefkerk 10.00 u. Parochianen
* PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. M. Knevel
* PGB Verlosserkerk mw. ds. 10.00 u. H.W. van Beelen
* PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. S. de Jong
* PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. A.C. Kortleve; 17.00 u. ds. A. Visser
* Remonstrantse Gemeente N-B 10.30 u. ds. G.A. de Vries
* Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 10.30 u. mw. drs. A.S. Manneke
* Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. ds. J.A.J. den Ouden
* Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. ds. W. Metzger H.A. Startzondag
* Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P.A. Smit
* Het Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
* De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst; do. 04/09 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Over tijden die voorbij zijn

Foto: over tijden

In 1883 vestigde Jacobus Smits (1864-1943) zich als boomkweker aan de Lambertus Hortensiuslaan, waar hij een kamer huurde in de herberg Kweeklust. Een jaar later kon hij zich zelfstandig kweker noemen doordat zijn vader er de boom- en plantenkwekerij 'Welgelegen' voor hem had gekocht. In februari 1885 betrok hij de nieuw gebouwde kwekerswoning. 'Grove Cottage' doopte de jonge Jac zijn fraaie huis, naar een sequoia die hij in de tuin had geplant.

De naam 'Jac Smits' werd gedurende een halve eeuw een begrip, ook in het openbare leven van Naarden. Als raadslid en wethouder drukte hij zijn stempel op de ontvesting en uitbreiding van de gemeente. In 1927 stond Jac aan de wieg van een lokale belangenpartij. De activiteiten van de nieuwkomer veroorzaakten echter tumult en netelige kwesties; argwaan was er ook naar de lijsttrekker Smits. Jac Smits bleef evenwel een vooraanstaand man. Ruim zeventig jaar geleden overleed hij. Weinig herinnert aan zijn bijzondere en effectieve bestaan.

Meer weten over Jac Smits? Het staat in de jongste aflevering van De Omroeper, het historisch tijdschrift voor Naarden. Een abonnement op het kwartaalblad kost € 17,50 per jaar. Abonneren: (035) 6946860 of info@stichtingvijverberg en www. stichtingvijverberg.nl.

'Het gaat erom dat je iets voor de samenleving doet'

Nieuw bestuur voor KWF afdeling Naarden

Aan het hoofd van de tafel: Hans Korstanje, Petra Luijpers en Bas Kok Foto: Yvette geerts

door Yvette Geerts

NAARDEN - Met veel elan en vol energie schuift het onlangs gevormde bestuur van afdeling Naarden van het KWF aan tafel. Nu de landelijke collecteweek met rasse schreden nadert, moet dit nieuwe bestuur, bestaande uit Bas Kok, Petra Luijpers en Hans Korstanje, veel taken versneld oppakken.

De drie bestuursleden zijn alle drie bij 'toeval' in deze rol terechtgekomen. Petra: "In het voorjaar belden er mensen aan die speciaal voor organisaties als het KWF bestuursleden rekruteren. Dat doen ze dus goed", voegt ze er lachend aan toe. Ze spreekt voor alle drie als ze zegt dat het eigenlijk niet uitmaakt voor welk fonds je je inzet. "Het gaat erom dat je iets voor de samenleving doet."
Bas vertelt: "Er heeft deze zomer een complete bestuurswisseling plaatsgevonden en dit is eigenlijk de eerste keer dat we ook als nieuw bestuur compleet zijn." Aan enthousiasme ontbreekt het hen in ieder geval niet. "We stappen er alle drie vrij open in. We zijn nu nog bezig met het doorspitten van allerlei documenten en maken een inventarisatie van de stand van zaken. We gaan vooral kijken of we een goede structuur kunnen aanbrengen. De administratie bijvoorbeeld was perfect, maar was nog wel op papier." Ook in de organisatie rondom de collecteweek zal het nieuwe bestuur nauwelijks wijzigingen aanbrengen. Naast een bestuur heeft elke afdeling van het KWF (1600 landelijk!) wijkhoofden. Deze wijkhoofden stellen, soms in overleg met het bestuur, de routes samen voor de verschillende collectanten.

Achterban

Het voorgaande bestuur, bestaande uit Adri en Riek Twigt, Marianne Scheltes en Mattie Hendriks, heeft veel energie en tijd gestoken in de contacten met de collectanten en wijkhoofden. Dat heeft gezorgd voor een trouwe achterban met opvallend weinig verloop. Hans: "Van de in totaal 120 vrijwilligers is er een behoorlijk aantal dat al 20 tot 30 jaar collecteert. Als nieuw bestuur zullen wij er alles aan doen om die betrokkenheid van de vrijwilligers hoog te houden." Over de taken hebben ze dan nog geen duidelijke afspraken, over wat ze willen bereiken zijn ze heel duidelijk. "We willen de dalende lijn in collecteopbrengsten van de afgelopen jaren tot stilstand brengen. Het liefst zouden we het op het niveau van 2006 terugbrengen. Toen werd er via collecte zo'n € 17.000 euro opgehaald, vorig jaar was dat gedaald tot € 12.000." Overigens is dat een landelijke trend. Oorzaken van die daling? "Een combinatie van factoren," vermoedt Petra. "Mensen hebben minder contant geld in huis, collectemoeheid en de minder goede economische situatie."
Opvallend is dat KWF in tegenstelling tot veel andere goede doelen zich met haar collecte nog wel steeds richt op contant geld en eenmalige giften. In 2012 heeft er een proef plaatsgevonden met een pinincasso. De kosten daarvan bleken echter niet op te wegen tegen de meeropbrengsten." Hans: "Het KWF introduceert dit jaar een incassokaart. Wanneer bewoners niet huis zijn kan de collectant deze, samen met een collectefolder over het KWF, in de brievenbus achterlaten. Voordeel is dat we daarmee mensen bereiken die we anders zouden 'missen'."

'Behoorlijk veel vrijwilligers collecteren al 20 of 30 jaar'

Opgeven
Vrijwilligers kunnen zich nog aanmelden via collectenaarden@hotmail.com.

Rugbyers openen nieuw seizoen met ballonnen

NAARDEN - Rugbyclub 't Gooi opende afgelopen weekend het seizoen 2014-2015. Dat deed de club op feestelijke wijze door ballonnen op te laten. Gerugbyd werd er nog niet.

De twee rugbyvelden op het Sportpark aan de Amersfoortsestraatweg zijn namelijk van de zomer omgeploegd en ingezaaid met nieuw gras. Pas aan het eind van de maand mag er weer op de grasmat gelopen worden. Wel had de club een borrel met BBQ geregeld en een springkussen voor de kinderen.
Vanaf 1 september wordt er weer op het thuishonk getraind en gespeeld.

Goede start voetballers NVC

Foto: Paul Dirksen

NAARDEN - Een afgetekende zege en daarmee een goede start van de reeks bekerduels voor NVC. De Naarder tweedeklasser won afgelopen weekend met 7-0 van zaterdagtweedeklasser VOP.

De Naarders kenden geen problemen met de Amersfoortse tegenstander en nam met veel gemak afstand. Door de afgetekende zege gaat NVC meteen aan kop van de bekerpoule. De Naarders hebben net zo veel punten als CJVV, dat afgelopen weekend met 3-1 won van Laren '99, maar koesteren wel een beter doelsaldo. De twee concurrenten treffen elkaar komend weekend.

NVC speelt vanavond (woensdag) eerst tegen Laren '99. Met een zege kunnen de Naarders een grote stap zetten naar de volgende ronde.

Zaterdagelftal
Ook het zaterdagelftal van NVC startte afgelopen weekend voortvarend. De Naarders pakten een punt tegen de Bussumse zondagderdeklasser BFC: 2-2. BFC stond voor rust nog voor, maar de Naarders konden de achterstand na rust repareren.

Karakter Vloeren opent deuren

NAARDEN - Op de hoek van de Gansoordstraat en de Markstraat heeft Karakter Vloeren de deuren geopend. De vloerenzaak van Paul Dirksen en John Koopmanschap heeft een paar goede eerste weken achter de rug.

De zaak verkoopt moderne houten- en gietvloeren. "Je kunt terecht voor vele soorten vloeren. Houten vloeren worden nog veel verkocht, maar ook onze andere vloeren worden steeds bekender. Alles kan. Je kunt zelfs een combo maken. Dat gebeurt ook steeds vaker", zegt Peter. Klanten van de zaak kunnen alle soorten vloeren zelf ontdekken. "We hebben een showroom waar we alle vloeren tonen. Als klanten een foto meenemen van de plek waar de vloer moet komen, kunnen we zelfs met de computer een plaatje maken zodat mensen weten of de vloer wel echt staat. We geven een totaaladvies en kunnen mensen ook helpen met het laten leggen van hun vloer."

Eerste paal spoorschermen geslagen

Foto: Bob Awick

BUSSUM - Het gaat nu echt van start: het werk aan de schermen langs het spoor van Bussum. Afgelopen week werd de eerste paal geslagen. Langs het spoor tussen Naarden-Bussum en Bussum-Zuid komen kokosschemen. Deze schermen moeten ervoor zorgen dat het kabaal van het spoorverkeer voor omwonenden afneemt. Er wordt voor een totale lengte van 2.600 meter aan schermen geplaatst, op bepaalde plekken hoger dan andere. De eerste schermen worden volgende maand geplaatst. Buurtbewoners worden door de aannemer op de hoogte gehouden.

Jan Dijkstra

Slager in de Mackaylaan en 50

Foto:

Hoe voelt het?
"Het doet geen pijn hoor. Ik voel me nog absoluut niet oud."

Leuke cadeaus gekregen?
"Kaartjes voor de voorstelling War Horse."

Wat heb je met paarden?
"Ik zit mijn leven lang al in de paarden. We hebben springpaarden en mijn zoon en ik mennen. Ik als hobby, hij doet dat op wedstrijdniveau."

Verkoop je dan ook paardenworst?
" Alleen op bestelling."

Wat wilde je vroeger worden?
"Slager. Echt. Met vlees bezig zijn, mooie dingen maken voor mensen zodat ze lekker kunnen eten. Gecombineerd met het contact met mensen in de winkel."

Je favoriete stukje vlees?
"Een lekker balletje gehakt, goed gekruid. Ik ben fan van de simpele Hollandse kost: aardappelen, groente, vlees."

Stel dat je één dag burgemeester was, wat zou je dan doen?
"Ik zou ervoor zorgen dat de Naardense middenstand meer als collectief opereert. Nu is het allemaal los zand, iedereen werkt voor zichzelf. Samen kun je een vuist maken."

Welke poster hing er vroeger boven je bed?
"Allemaal paardenposters."

Waar kunnen we jou 's nachts voor wakker maken?
"Nergens voor. Ik geniet graag van mijn nachtrust."

Wat zou je doen met een miljoen?
"Het leven blijven leven dat ik nu leef, maar anderen daarin laten delen. En geld geven aan mijn kinderen."

Wanneer had je voor het laatst de slappe lach?
"Zaterdagavond, toen we mijn verjaardag vierden. Eigenlijk om niks. We kregen gewoon de slappe lach en konden niet meer stoppen."

Waar zullen we eens op proosten?
"Op gezondheid voor iedereen. Als er iets te vieren valt, moet je het vieren. De dag van morgen kan er wel eens anders uitzien dan je denkt."

Bussum Cultureel is de Uitmarkt van Bussum

Dit jaar bruggenconcert op zondag

Mirjam, Ernst en Janine van de organisatie zijn er klaar voor. Foto: jessica de jong

BUSSUM - "Bussum Cultureel is net zoals De Uitmarkt in Amsterdam, het vormt de opening van het culturele seizoen. Iedere deelnemer ziet het als een visitekaartje voor de rest van het jaar. Je ziet precies wat Bussum allemaal te bieden heeft." De organisatie van het culturele festival heeft inmiddels het hele programma rond dat dit jaar wordt gehouden op 5, 6 en 7 september.

De vrijdag wordt geopend met de Rabobank openlucht bioscoopfilm The Lunchbox. Janine Beulink van Filmhuis Bussum adviseert iedereen op tijd te komen. "Want vol is vol." Op zaterdag promoten alle culturele verenigingen en instellingen uit Bussum zichzelf op de informatiemarkt. Ook zijn er diverse optredens; uiteenlopend van zang en dans tot theater. De organisatie van de zondag is in handen van de Artes-kunstenaars. Nieuw dit jaar is het bruggenconcert achter het gemeentehuis. Hier wordt licht klassieke muziek en een verhalend concert gegeven. Ook is er in de Kapelstraat veel te doen, waaronder het diner aan de Langste Eettafel in de Kapelstraat. Het hele programma is volgende week in deze krant te lezen.

Antiek paneel bieb op zolder gevonden

NAARDEN / BUSSUM – Schildersbedrijf Zwerink uit Naarden heeft de jubilerende bibliotheek Naarden-Bussum deze week verrast met een driedelig gebrandschilderd glas-in-loodpaneel, afkomstig uit het in 1914 geopende bibliotheekgebouw aan de Generaal de la Reijlaan. Het paneel bleek op de zolder van het schildersbedrijf te liggen.

Toen de bibliotheek in 1986 het gebouw aan de Generaal de la Reijlaan verliet, werden de meeste stijlkenmerken van het gebouw vernietigd. Schilder Zwerink vond dit zonde en stelde een mooi paneel veilig. Op het paneel staat de slogan 'Eer schept ge Water met een zeef, dan Wijsheid zonder boeken'.

Het antieke stuk verdween bij het schildersbedrijf op zolder, waar het onlangs bij een verhuizing plotseling weer in beeld kwam. "Het zou natuurlijk zonde zijn om hier niets mee te doen", zegt directeur Eugène Zwerink. Daarom bood hij het deze week aan aan directeur Barend Eikelenboom van de honderdjarige bibliotheek. Het glas-in-loodpaneel krijgt een plekje in het hoofdgebouw aan het Wilhelminaplantsoen in Bussum.

Ouders sturen goede wensen de lucht in

Het nieuwe schooljaar is gezellig gestart. Foto: Bob Awick

NAARDEN – De brugklassers van de Sint Vitusmavo hebben afgelopen week kunnen wennen aan hun nieuwe school. Er was een uitgebreid introductieprogramma opgezet om de overstap van groep 8 naar de brugklas makkelijker te maken.

De leerlingen mochten, nadat ze elkaar hadden leren kennen, aangeven bij wie ze in de klas willen zitten. Ook de ouders werden bij de introductie betrokken en schreven onder andere een wens voor hun kind op een ballon, die daarna werd losgelaten.

Bouw traverse start volgende maand

BUSSUM - De bouw van de traverse over het spoor van Bussum-Zuid gaat komende maand van start. Dat meldt de gemeente. Bussum heeft akkoord gegeven voor de start van de bouw.

Het was al bekend dat de bouw van de traverse na de zomer zou starten. Nu wordt bekend dat de bouw volgende maand start. Het duurt ongeveer een jaar voordat het werk klaar is. Met de verbouw moet ook station Bussum-Zuid een stuk moderner worden. Er worden andere trappen gemaakt en er komen liften om bezoekers van het ene naar het andere perron te helpen.

Web topvijf

1. Laatste eer voor omgekomen Naardense zusjes
2. Bus met klapband zorgt voor problemen
3. Bussumse voetballer Platje even terug
4. Afgelopen week meerdere panden opengebroken
5. Bejaarden overlopen gemaskerde man

'Icebucket challenge is geweldig'

Natascha en Peter blijven zich inzetten voor ALS

Natascha en Peter Versteeg blijven vechten tegen ALS. Foto: Bob Awick

door Jessica de Jong

BUSSUM - "Heel gaaf en prachtig voor de naamsbekendheid", antwoordt ALS-patiënte Natascha Versteeg uit Bussum als we haar vragen hoe ze de internethype rondom de ALS Icebucket challenge vindt. Via social media worden momenteel mensen uitgedaagd een bak met ijswater over hun hoofd leeg te kieperen of geld over te maken naar de stichting ALS.

Uiteraard heeft ook Peter, de man van Natscha, de uitdaging met beide handen aangegrepen. Dat de ziekte nu zo ontzettend in de belangstelling staat, kan ook Peter nog niet helemaal bevatten. Grote sterren zoals Oprah Winfrey, Justin Timberlake en Bill Gates werden kletsnat, maar ook alle vrienden en spelers van HCAW lijken de uitdaging aan te willen gaan.

Inzet
Natascha zelf heeft al genoeg te verduren, dus zal ze geen emmer ijswater over zichzelf leeggooien. Maar dat wil niet zeggen dat ze zich niet inzet voor haar ziekte. Ze is er juist samen met Peter hartstikke druk mee. Hun levensmotto lijkt wel doorzetten en alles zonnig inzien, want ondanks de ziekte staan ze allebei positief en opgewekt in het leven.

Ook fotoboek en fietstocht moeten geld opleveren

Trial
Momenteel is er nog geen geneesmiddel tegen ALS. Natascha: "Wel wordt er begin volgend jaar gestart met een nieuwe 'trail' om te kijken of een nieuwe behandelmethode kans van slagen heeft." Ze is zelf sceptisch of deze nieuwe trial voor haar uitkomst biedt. "Hoewel ik altijd hoop heb, hoor ik al negen jaar over deze trials."

Het is overigens zeer opmerkelijk dat Natascha al zo lang met ALS leeft. De meeste patiënten hebben maximaal vijf jaar te leven. Het internet staat momenteel ook vol filmpjes van mensen die vertellen en laten zien hoe het is om met deze ziekte te moeten leven. Geen gemakkelijke opgave, dat is zeker.

Wat is ALS?

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Nederland telt op dit moment rond de 1500 patiënten. Hoewel er wereldwijd onderzoek wordt gedaan naar de ziekte, is de oorzaak tot op heden onbekend. De gemiddelde levensverwachting is 3 tot 5 jaar na diagnose.

Fotoboek
Peter en Natscha zijn momenteel ook bezig met een landelijk project genaamd 'Fotografeer ALS de wereld uit'. Peter vertelt: "Het wordt een fotoboek met foto's over diverse patiënten die ALS hebben. Ik zag een oproep waarin gezocht werd naar mensen die hier aan mee wilden werken. Ik ben zelf hobbyfotograaf en het leek mij meteen een goed idee. Ik fotografeer Natascha als ze naar de dokter gaat, therapie volgt in de Trappenberg of als we bijvoorbeeld een uitje hebben. Op die manier bengen we in beeld hoe het is om te leven met ALS."

Het boek moet in het eerste kwartaal van 2015 klaar zijn en kan dan voor 30 euro aangekocht worden. Ook komt er een expositie van de foto's. De opbrengst gaat naar de Stichting ALS Nederland. Meer hierover is te vinden op fotografeer-als-de-wereld-uit.nl.

Fietstocht
Maar ook lokaal, in Bussum, organiseren Natascha en Peter hun eigen evenement onder de naam 'Trap of wandel ALS de wereld uit'.
Natascha: "Dit evenement houden we op zondag 21 september. Iedereen kan voor tien euro meedoen. Er is een wandeltocht van 10 kilometer en er zijn drie fietstochten van 60, 30 en 15 kilometer. Na afloop houden we een gezellige barbecue voor 5 euro per persoon in buurthuis Achter de Linde in Bussum-Zuid.

Wie mee wil doen aan Trap of Wandel ALS de wereld uit, kan zich aanmelden door te mailen naar teamALSbussum@hotmail.com.
"Overigens zoeken we ook nog prijzen voor de tombola", besluiten Peter en Natascha Versteeg hun oproep.

Gooise Doelen Markt verkast naar Eemnes

Goede doelen kunnen zichzelf promoten op markt

De eerste editie was een groot succes. Foto: Bob Awick

door Floris Hulleman

BUSSUM / EEMNES - Kleinere stichtingen en goede doelen uit de regio hebben meer aandacht nodig. Daarom wordt op vrijdag 5 september voor de tweede maal de Gooise Doelen Markt georganiseerd. Dit jaar niet in Bussum, maar in het Spookbos in Eemnes.

De Goede Doelen Markt is in 2013 opgezet door Notaris kantoor Doude van Troostwijk met als bedoeling om non-profitorganisaties een steuntje in de rug te geven. Na het succes, de positieve reacties en resultaten van de eerste editie besloten de lokale de handen ineen te slaan om herhaling mogelijk te maken.
Dit maal is het Linda Klaver van kinderboerderij het Spookbos in Eemnes die de kar trekt. "Het is voor kleinere stichtingen uit de streek een ideale mogelijkheid om te netwerken, eventuele vrijwilligers te vinden en kennis te nemen van andere goede doelen uit de regio."

'Goede Doelen Markt is ideale mogelijkheid om te netwerken'

Kom langs
De initiatiefnemers van de markt roepen zowel bedrijven, andere hulporganisaties als inwoners uit het Gooi op die zich maatschappelijk betrokken voelen bij de lokale non-profitdoelen, om langs te komen bij de markt. De non-profitorganisaties hebben volgens de organisatoren veel baat bij ondersteuning in deze
financieel moeilijke tijden.

Presenteren
Volgens initiatiefneemster Linda Klaver is het nodig dat kleinere goede doelen door deze markt de mogelijkheid krijgen om zichzelf te presenteren. Probleem is namelijk dat er een grote groep mensen niet bekend is met de goede doelen uit de eigen regio.

Het was iemand van de VVD uit Laren die haar bewust maakte van het probleem. "Ik sprak met een raadslid over de boerderij en onze stichting, maar die bleek niet van ons bestaan af te weten." En dat terwijl de stichting achter de kinderboerderij samenwerkt met de BEL-gemeenten. "Ik schrok toen van het feit dat daar mensen waren die niet van dit initiatief af wisten", vertelt ze. Voor volgende week vrijdag kunnen goede doelen en stichtingen zich nog aanmelden. "Je moet een lokaal gevestigd doel hebben of actief zijn. Het moet natuurlijk een non-profitorganisatie zijn en op de markt zelf mag je ook niks verkopen. Het is puur bedoeld voor netwerken en het eventueel vinden van nieuwe vrijwilligers."

De markt zelf wordt geopend door de burgemeester van Laren, Elbert Roest, en begint om half vijf.

Bussum in geuren en kleuren

Wat mijn zintuigen in Bussum ervoeren kan ik me nog voor de geest halen. Zoals de geur van chocola van Bensdorp die zich zo nu en dan over Bussum verspreidde. De geur in het Crailose bos: in de herfst rook het pakket van afgevallen bladeren naar sherry. Ook de geur van de bloeiende heide was onmiskenbaar.

Een prettige, frisse geur van exotisch fruit drong zich op bij Warmolts: meloen, vers citrusfruit en perziken. En dan de geur van versgebakken brood of de smaak van een verse krentenbol bij de banketbakkerij Bultink op de Huizerweg. Een vreemde mestgeur kon je ruiken naast de Kijkgrijp op de Landstraat. Daar was in mijn jeugd nog een boerderij!

De kerstbomen van vroeger gaven zo'n heerlijke harsachtige dennengeur af die ik nog altijd associeer met Kerst. Een sterk contrast met de geuren van 'de Chemische' in Naarden. Een penetrante en kunstmatige, kauwgomachtige geur, vooral bij de dumpplaats 'de Lepelaar', richting Muiden.

Anders waren de geuren op de markt bij de Wilhelminakerk. Ik herinner me de viskraam met de Spakenburgse Hanna. Terwijl ik toekeek hoe ze uit houtzaagsel kronkelende palingen viste en vilde, rook je de geur van verse en gerookte vis. Ook stonden er noten- en stroopwafelsverkopers. Mijn moeder kocht op de markt wel eens een 'slof ' aardbeien. De heerlijke geur uit die spanen doos met helderrode vruchten, vergeet ik niet.

Als ik in 'het Mouwtje' viste, rook ik moerasgeur. Paddenstoelen in de bossen en landgoederen rond Bussum hadden die geur die je ook ruikt bij champignons. Een heerlijke zoete lucht kon je ruiken bij de Poffertjestent van Van der Steen bij het raadhuis.

Ik noem de betoverende geur van rozen in de rozenkwekerij 'De Wilde'.

En dan natuurlijk patat mét. Voor ijsjes ging ik naar Jamin in de Nassaulaan of bij Dolomiti aan de Vlietlaan of Venezia in de Kapelstraat. Tegenover de HEMA was in een Chinees en het was dáár, dat ik voor het eerst Chinese kippensoep en een loempia proefde. Nog steeds denk ik daar aan als ik nu een loempia opensnijd.

De kleuren van Bussum zijn in mijn herinnering allerlei soorten natuurlijk groen. De prachtige geelgroene treurwilgen in het Mouwtje, de statige rode en groene beuken langs de Huizerweg, de paarse heide bij de Randweg en de roze bloesems van de Japanse kers rond Koninginnedag.

Geuren, kleuren en smaken van mijn jeugd in Bussum; zij vormen in mijn geest een dierbaar kleinood, dat ik naar believen steeds weer kan openen.

Ton Longayroux

InfraLigne: efficiënt afslanken door sporten in infrarood warmtecabine

Bedrijfsleider Sonja Caron en eigenaresse Monique Solleveld in een van de warmtecabines. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Een primeur voor het Gooi: zaterdag opent fit- en gezondheidscentrum InfraLigne haar deuren aan de Comeniuslaan. Je kunt er afslanken met behulp van infraroodstraling. "Veel efficiënter dan de sportschool", zegt eigenaresse Monique Solleveld (48). "Een half uur bij ons oefenen, staat gelijk aan drie uur normaal sporten."

InfraLigne (spreek uit: lienje, op zijn Frans) zit op de grens van Naarden en Bussum, in 'de moskee'. Solleveld wil graag van die verwarrende naam af, zegt ze. "Het is namelijk nooit een moskee geweest. In het pand zat een sigarettenfabriek, in 1915 gebouwd in neo-Moorse stijl. Wij noemen het liever 'het witte paleis'."

Bij InfraLigne sport je in een warmtecabine met keramisch infrarood licht. In een sessie van een half uur doe je liggend in sportkleding oefeningen met gewichten aan handen en voeten. Twee keer per week een half uur in de cabine is voldoende om fit te worden en gewicht te verliezen, zegt Solleveld. "De warmte van de straling zorgt ervoor dat mensen veel sneller afvallen dan bij normaal sporten. De infrarode straling dringt tot wel vijf centimeter onder de huid door, tot in de spieren. Normaal gesproken moet je eerst je spieren opwarmen voor je kunt beginnen, bij ons hoeft dat niet. Je begint meteen met trainen."

'Een uur bij ons oefenen, is vergelijkbaar met vier uur sportschool'

Met lichte gewichten van 1,25 kilo per stuk worden alleen die spiergroepen getraind waar behoefte aan is. Solleveld: "We hebben 83 verschillende oefeningen voor benen, billen, buik, armen, wat je maar wilt. In de cabine hangt een televisiescherm waarop de oefeningen worden voorgedaan. Daarnaast lopen er ervaren sportcoaches rond die iedereen in de gaten houden."

InfraLigne is bedoeld voor vrouwen en mannen die willen afvallen, voor mensen met lichamelijke klachten die niet aan gewone sport kunnen doen en voor iedereen die 'in shape' wil blijven. "Het is ideaal als je een druk leven hebt en efficiënt wilt sporten", zegt Solleveld. InfraLigne geeft ook garantie. "Als je niet afvalt, krijg je je geld terug. Als je hier blijft sporten, is de kans dat je terugvalt in je oude patroon héél klein."

Zaterdag houdt InfraLigne open huis. "Iedereen kan dan langskomen voor een gratis meting op onze speciale weegschaal. Die meet je spiermassa, en vet- en vochtgehalte waardoor je weet hoe je er qua conditie voor staat. Geïnteresseerden kunnen meteen een afspraak maken voor een gratis proefles. In anderhalf uur geven we dan uitleg over de methode en maken we een figuuranalyse." De InfraLigne-methode is uitgevonden in België. In het zuiden van het land bestaan al een aantal studio's.

Voorzitter Mooi Rembrandt wil sociale woningbouw in wijk

'Als Wellant vertrekt, ontstaat plaats voor hoogbouw'

Waar nu het oude Storkkantoor staat moet straks het nieuwe Wellantcollege komen. Foto: Bob Awick

door Lisa van Dorp

NAARDEN - Het Wellantcollege weg uit het Rembrandtpark en sociale woningbouw erin: Thomas Schaap zou het wel weten. Nu het Storkproject op slot zit omdat de rechter heeft bepaald dat projectontwikkelaar Bongroep een terechte claim heeft op grond van het Wellantcollege, ziet de voorzitter van bewonersvereniging Mooi Rembrandt kansen om opnieuw te gaan puzzelen.

Projectontwikkelaar Bongroep kreeg vorige maand gelijk van de rechter: als het Wellant vertrekt, moet de school de grond te koop aanbieden aan de projectontwikkelaar. Het bedrijf had de grond in 1996 aan de school verkocht met het beding dat ze het als eerste terug mocht kopen als het Wellant ooit weg ging.

Vereniging Mooi Rembrandt: 'Er zit wel enige nuance in het tokkieverhaal'

De uitspraak is een streep door de rekening voor de nieuwbouw, want de grond waar de lokalen van het Wellant nu staan, gaat in het Storkplan naar woningbouwcorporatie De Alliantie voor nieuwe woningen. Het Wellant krijgt in ruil daarvoor de grond van de Alliantie waar het huidige Storkgebouw op staat voor een nieuw te bouwen school. Als het Wellant de grond niet kan ruilen staat het hele Storkplan op losse schroeven. Schaap is er niet rouwig om. "Als bewoners kunnen we formeel niets met de uitspraak, maar het feit is dat we nu met zijn allen niet verder kunnen. Als het Wellant en de Bongroep er niet uitkomen, kunnen we opnieuw puzzelen. Is dit niet het moment om te opperen dat het Wellant vertrekt en we er sociale woningbouw neerzetten?"

Volgens Schaap heeft de vmbo-school geen functie in de woonwijk omdat er geen kinderen uit de buurt op zitten. Sociale woningbouw voegt wél wat toe. "Naarden wil sociale woningbouw realiseren. Als het Wellant niet op het Storkterrein hoeft, ontstaat er plaats. Omdat sociale woningbouw hoogbouw wordt, is de beste plek daarvoor langs de rand van het bouwterrein aan de Amersfoortsestraatweg waar nu ook De Zandbergen en het Bosch van Bredius staan. Laat daar nu net plek ontstaan als het Wellant vertrekt."
Mooi Rembrandt die vóór sociale huurwoningen pleit? Tijdens de inloopbijeenkomsten vorig jaar spraken bewoners zich nog fel uit tegen de komst van 'Tokkies' in hun wijk. Schaap: "Er zit wel enige nuance in het 'tokkieverhaal'. We hebben geen problemen met sociale woningbouw maar met de verkaveling die bij sociale woningbouw hoort: namelijk hoogbouw. Die opmerkingen zijn niet door de hele buurt gemaakt, maar door mensen die heel geëmotioneerd waren nadat ze categorisch niet gehoord waren door de gemeente. Dat het Wellant niet past, is altijd ons standpunt geweest."

Sanderse
Verantwoordelijk wethouder Marleen Sanderse wil nog niet denken over het openbreken van het Storkplan. "We gaan voorlopig uit van het bouwplan waar het Wellantcollege gewoon deel van uitmaakt. De gemeente heeft geen aanleiding om aan te nemen dat het Wellant vertrekt."

Meerdere panden opengebroken

BUSSUM - Vooralsnog onbekende daders hebben afgelopen week meerdere panden opengebroken. Het was raak aan de Lange Heul, de Koningslaan en aan de Pr. Mauritslaan.

Maandag werd aan de Lange Heul pand opengebroken door een slot te forceren. De daders doorzochten alles en namen vervolgens een groot geldbedrag meer. Eerder op de dag was het ook al raak aan de Koningslaan. Daar konden de daders onder meer een paspoort stelen. Even verderop was het aan de Koningslaan een dag eerder ook al raak. Daarvoor was het ook raak aan de Pr. Mauritslaan. Daar werden de daders gestoord door een alarm en vertrokken al snel.

Tafel4 zoekt vrijwilligers

BUSSUM - Tafel4, de stichting die de Gooise Streekmarkt organiseert, is op zoek naar vrijwilligers.

De voorbereiding voor de Gooise Streekmarkt van 20 september en 25 oktober is in volle gang. De aanmeldingen stromen binnen en beide markten zijn zo goed als volgeboekt. Tafel4 bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Er wordt nog gezocht naar een bestuurslid, alsook naar enthousiaste vrijwilligers. Meer op www.tafelvier.nl.

Werk hoek Westereng achter de rug

De weg werd vlak voor het weekend weer geopend. Foto: Bob Awick

BUSSUM - De zandvlakte verdween voor het weekend, de laatste straatstenen werden gelegd en de hekken werden weggehaald: het werk aan de hoek van de Westereng, de Zanderijweg, werd afgelopen week afgerond.

De laatste weken werd er hard gewerkt aan de straat. Er werd ondergronds gewerkt, waarna de straat werd herbestraat. Dat gebeurt door de hele Westereng. Het werk aan de Zanderijweg zorgde voor wat ongemakken. Bezoekers van de sportparken moesten een lange omweg maken.

Man trekt mes

BUSSUM - Een autobestuurder heeft een week geleden een mes getrokken na een verkeersruzie op de Singel. Er wordt nog naar hem gezocht.

De autobestuurder werd kwaad toen een andere bestuurder hem vanaf de Voormeulenweg geen ruimte gaf om te passeren. Laatstgenoemde vond de straat te krap. Toen er toch wat plek kwam, reed de achterste bestuurder de ander klem. Er ontstond een opstootje met veel gescheld, waarna er een mes werd gepakt. Na veel geschreeuw vertrok de verdachte weer. Het slachtoffer en enkele passanten konden het kenteken van de verdachte noteren. Het onderzoek loopt nog.

Plannen voor werk op tafel

BUSSUM - De gemeente heeft deze week de plannen om komend jaar de Veldheimerlaan en de Botweg onder handen te nemen gepresenteerd. Voor bewoners werd een avond gehouden waarop het ontwerp getoond werd.

De straten gaan het eerste kwartaal van volgend jaar op de schop. Er wordt dan ondergronds gewerkt en daarna worden de straten herbestraat. De plannen worden komende maand besproken in de gemeenteraad.

Klapband zet verkeer vast

BUSSUM - Een oldtimerbus met een klapband heeft voor het weekend voor problemen gezorgd op de snelweg bij Bussum. De bus strandde net voor de afslag naar Bussum.

De bus moest na de klapband worden weggesleept. De Wegenwacht moest er aan te pas komen om te helpen. Een baan van de snelweg moest daarvoor worden afgesloten. Toen de bus eenmaal weg was, waren de problemen snel opgelost.

Opening Kinder- ergotherapie

BUSSUM - Nu de scholen weer zijn begonnen springt Kinderergotherapie Gooi en Vechtstreek daar op in met het openen van een vestiging in Bussum.

De kinderergotherapeuten helpen kinderen, scholen en ouders met advies. Zo bieden ze behandelingen aan aan kinderen die door een vertraging in de ontwikkeling, een ziekte of handicap problemen ervaren tijdens het uitvoeren van dagelijkse vaardigheden thuis en op school. Kinderergotherapie Gooi en Vechtstreek opent maandag aan de Albrechtlaan.

Deze zaterdag Koopjesdag

BUSSUM - De winkeliers in het centrum van Bussum houden komende zaterdag weer de bekende Koopjesdag.

Op vele kraampjes zullen de ondernemers leuke aanbiedingen presenteren. Ieder jaar trekt het evenement duizenden bezoekers. De Koopjesdag wordt gehouden van 10.00 tot 17.00 uur.

Zondag 9de editie Tempo-Run

Hardloopclub begint ook weer met beginnerscursus

Zeker 100 kinderen zullen meedoen aan de Kids-Run. Foto: jessica de jong

BUSSUM - Tempo Atletiek Vereniging houdt aanstaande zondag zowel de Tempo-Run als de Kids-Run. Ben Heijmeijer laat namens de organisatie weten dat er zeker rond de 700 deelnemers aan de start worden verwacht voor de 5 of 10 kilometer. Ook hebben zich al meer dan honderd kinderen opgegeven voor de Kids-Run.

Inschrjiven voor de Tempo-Run kan tot een half uur voor de start

Heijmeijer vertelt dat er dit jaar al beduidend meer mensen zich via de voorinschrijving hebben opgegeven. "Vorig jaar was de Tempo-Run in het laatste weekend van de vakantie. De timing is nu een stuk gunstiger." De start en finish zijn op de nieuwe atletiekbaan van het Sportpark-Zuid aan de Voormeulenweg. De start is om 11.30 en om 11.40 uur. "We hebben in het verleden vaak hele snelle lopers gehad. Die liepen 10 kilometer in ongeveer 30 minuten. Ook hebben we hele groepen hardlopers, bijvoorbeeld uit Hilversum, die samen voor deze wedstrijd getraind hebben. De lopers komen uit de hele regio, tot aan Amsterdam aan toe. Ook van Tempo doen er veel leden mee, maar zeker 50 mensen van de club helpen op de dag mee als vrijwilliger."
De route loopt langs Spant! om het sportpark langs de Ceintuurbaan, Lorenzweg en via de Huizerweg en 't Mouwtje. "Onderweg is ook wat gemeen vals plat, dus dat is aanpoten voor de lopers. Nieuw dit jaar is dat we afstandbordjes langs de route hebben staan." Onderweg worden de deelnemers opgezweept door muziek van showband ViJos. Bij 't Mouwtje staat dit jaar Music Personare onder leiding van Marret Vonhoff voor een jam met rumba- en heartbeatritmes. Op het sportpark zijn dj's die opzwepende muziek draaien."

Kids-Run

De Kids-Run start om 11.00 uur. Vanaf 4 jaar oud kunnen de kinderen al meelopen. Het parcours is 1000 meter. Hazen, de mascottes van Tempo, begeleiden de kinderen naar de finish. "Bij de kinderen is het winnen van ondergeschikt belang. Uiteraard is er voor iedereen een medaille en er zijn ook bekers te winnen." Wie zich wil inschrijven voor de hardloopwedstrijd kan kijken op www.temporun.nl.

Start to Run
Tempo Atletiek Vereniging biedt ook de beginnende hardloper de mogelijkheid om onder begeleiding te beginnen met hardlopen. Op zaterdag 6 september start het programma Start to Run. Voordat de cursus begint wordt op woensdag 3 september om 19.30 uur een gratis informatieavond gehouden. Opgeven voor deze avond kan door een e-mail te sturen naar starttorun@avTEMPO.nl.
Bij de Start to Run-cursus trainen de deelnemers dit jaar 6 weken in plaats van 5 weken. De club laat weten: "Uit diverse onderzoeken bleek dat er nog veel deelnemers (en trainers) waren die de opbouw te snel vonden gaan. Na de cursus kunnen de deelnemers 20 tot 25 minuten achter elkaar hardlopen. Ook is er een apart opbouwschema voor de minder belastbare deelnemer. Enthousiaste trainers en gezellige loopmaatjes ontmoeten elkaar iedere zaterdag om 9.30 uur voor een energieke training in het park, het bos, de hei of op de atletiekbaan."

Bewust Hardlopen
Voor het derde jaar verzorgt Tempo de Start to Run cursus met de technieken van Bewust Hardlopen. "Bewust Hardlopen is een nieuwe benadering van hardlopen, die meer ontspannen, minder belastend en energie-efficiënter is. De technieken zijn geschikt voor iedereen, zeker ook voor diegenen die blessuregevoelig of minder belastbaar zijn en/of overgewicht hebben. Het uitgangspunt is ieders individuele manier van hardlopen, die onder meer bepaald wordt door lichaamsbouw, aanleg, ontwikkeling en karakter."
Aanmelden kan via starttorun.nl.

'Na zes weken kan iedereen 3 km lopen'

Dolichos legt focus op techniek en gezelligheid

Trainer Alex (rechts op de foto) traint samen met Ellis Jan (links op de foto) de groep vanaf La Place. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Hardloopvereniging Dolichos uit Bussum biedt vanaf 6 september weer de mogelijkheid om mee te doen aan Start to Run. De enthousiaste trainers staan te trappelen om aan de slag te gaan met de beginnende hardlopers.

'Bij Dolichos hebben ze me echt vooruit geholpen'

Trainer Alex van der Horst vindt vooral de trainingslocaties, bij La Place in Laren of Natuurmonumenten in 's-Graveland, geweldig. Op beide plekken verzamelen de deelenmers zich iedere zaterdag om 9.30 uur om samen aan hun conditie te werken. "Het is altijd een heel divers gezelschap. Van huisvrouwen die gezellig samen wat willen doen tot mannen die geen krachttraining willen doen, maar wel een manier zoeken om fit te blijven. Ook komen er mensen die gewoon lekkerder in hun vel willen zitten of willen afvallen."
Alex begeleidt samen met trainer Ellis-Jan van Hout de groep die in Laren traint. "We volgen het landelijke programma van de atletiekunie. Dat houdt in dat de deelnemers zes weken lang twee tot drie keer in de week trainen, op zaterdag in de natuur en op dinsdagavond op de hardloopbaan in Bussum. Op de zevende zaterdag zijn ze allemaal in staat om drie kilometer achter elkaar te lopen. Daar maken we ook een heel gezellig moment van. Alle leden van de club komen dan naar La Place. We hebbben eerst een warming-up en daarna gaan we het parcours lopen. Iedereen krijgt bij de finish een groot applaus en na afloop het certificaat van Start to Run." Alex vertelt dat slecht een enkele keer iemand afvalt, voornamelijk vanwege een blessure. "Overigens besteden wij heel veel aandacht aan techniek, waardoor de kans op een blessure minder wordt. Veel mensen komen ook juist bij Start to Run omdat ze zelf al hebben getraind, maar meer willen weten van de juiste looptechnieken. Daarom komt er iedere week een thema aan de beurt, want een goede basishouding is essentieel bij hardlopen." Alex, momenteel aan het trainen voor de marathon in Berlijn, werd zelf twee jaar geleden lid van Dolichos. "Juist omdat ik meer wilde weten over looptechnieken. De hardloopvereniging heeft mij echt vooruit geholpen. Met een schema van internet alleen kom je er niet. Met name hoofdtrainer Henny Meijvis kan voor de gevorderde hardlopers veel betekenen. Hij traint niet voor niets topatleten." Dolichos is volgens Alex boven alles een 'gezellige club'. "Als je alleen maar aan het trainen bent voor bijvoorbeeld een marathon, dan heb je weinig tijd voor sociale contacten. Op de club is dat wel anders. Maar ook voor beginners is het goed om het samen te doen, het fungeert als een stok achter de deur. En het is ook gewoon heel leuk om samen naar een doel toe te werken."
Aanmelden voor het hardlopen kan via starttorun.nl.

Werken aan het fundament

SDO staat met kersverse hoofdcoach Heerschop klaar voor de start

De Bussumse coach Ronald Heerschop keerde deze zomer terug op het oude nest. Foto: Sjoerd Stoop

door Sjoerd Stoop

BUSSUM - Er moet nog heel wat gesleuteld worden, maar de voetballers van SDO staan zo goed als klaar voor de aftrap van het komende voetbaljaar. De spelers staan al enkele weken op het veld, hebben de eerste oefen- en bekerduels achter de rug en trappen over twee weken af voor de eerste klasse. "De afgelopen weken hebben we heel hard gewerkt. Voetballend wordt het steeds beter, maar er moet ook nog heel veel gebeuren", zegt de hoofdcoach, Bussumer Ronald Heerschop.

Het wordt voor SDO hoe dan ook een spannend jaar. Waar de Bussumers een jaar geleden nog ongedwongen konden voetballen, wordt er nu wel wat meer van de ploeg verwacht. Het eerste eersteklassejaar was aftasten, nu weet de ploeg wat het te wachten staat. "Een jaar geleden was het doel om vooral te handhaven. Nu gaat het wel wat verder", zegt Heerschop. Maar wat wordt dan het doel komend jaar? "Het kan elke plek van de stand worden. We gaan voor het hoogst haalbare. Je zou zeggen: hoe dan ook een plaatsje hoger dan een jaar geleden. Dan zouden we de top 5 moeten halen. Maar zo'n doel gaat veel verder dan een getalletje alleen. We hopen het komend jaar gewoon een stuk beter te gaan voetballen. We gaan hard werken om het team sterker te maken. Maar het gaat ook veel verder dan dat."

Fundament
De kersverse hoofdcoach hoopt SDO het komende jaar op meerdere plekken aan te pakken. "Het voetbal van het eerste team kan anders en beter, maar datzelfde geldt ook voor het tweede team. Daarnaast moeten we ons komend jaar als doel stellen de A-jeugd nog beter te maken. Kortom: het fundament van de hoofdmacht kan beter. Dat wordt best een forse klus. We hopen daar komend jaar mee van start te gaan en dat later verder op te bouwen. Je hebt het dan wel over een plan van enkele jaren, maar dat moet goedkomen."

Gedreven
Eerst komend jaar maar eens. SDO heeft een megaspelersgroep voor het komende jaar. Op de eerste dag stonden er 42 voetballers op het veld. "Een luxeprobleem", zegt Heerschop. "We gaan van deze spelers 3 elftallen maken als het even lukt. Dat kost wel wat werk, maar het heeft ook z'n voordelen. Spelers moeten vechten voor hun plekje. Dat heeft weer tot gevolg dat we straks een hele gedreven spelersgroep hebben en dat moet het team weer sterker maken."

Met de eerste oefen- en bekerduels achter de rug weet Heerschop waar zijn spelersgroep momenteel staat. "Het eerste oefenduel speelden we best goed en wonnen we afgetekend, maar toen speelde we tegen een veel lager geklasseerde ploeg. Een paar dagen later speelden we tegen tweedeklasser FC Abcoude en verloren we. Het spel was toen ook echt slecht. Het eerste bekerduel tegen JOS/Watergraafsmeer was dan weer erg goed, hoewel we wel verloren hebben. De afgelopen weken hebben dus meerdere kanten. We zoeken nog de goede vorm om straks echt sterk te worden. De komende weken wordt het nog veel puzzelen met spelers op andere plekken en dat soort zaken. Het afgelopen jaar speelde SDO met een verkapt 3-4-3-systeem. Dat moet straks 4-3-3 met opkomende backs gaan worden. Daar moeten ook de jongens nog aan wennen. Al met al valt wel te verwachten dat het pas over twee maanden staat zoals het moet staan. Het wordt hard werken."

Leuk
Hoe ver SDO ook komt en welke stappen het team ook maakt, het wordt volgens Heerschop sowieso een leuk jaar. "We hebben met z'n allen wat om mee aan de slag te gaan en aan te werken. Dat moet de jongens ook pushen."

Voor SDO start het voetbaljaar volgende week zondag tegen het gepromoveerde Woerden.

Groot hockeyfeest voor de jeugd op velden hockeyclubs

De hele dag volop drukte op de hockeyvelden. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Een waar hockeyfeest afgelopen weekend op de velden van Gooische. Op de velden de Bussumse hockeyclub stonden de hele dag honderden jonge hockeyers van streekclubs voor het tweede Goois Jeugdhockey Kampioenschap (GJK).

Naast de Bussumse hockeyclub deden onder andere Laren, HC Naarden en HMHC mee aan het evenement. Er werd op velden van alle deelnemende clubs gespeeld. Langs de kant stonden de hele dag door veel bekenden van de hockeyers en andere toeschouwers om de jonge deelnemers aan te moedigen.

Van alle deelnemende clubs scoorde Laren het best: de hockeysters wonnen de meeste duels en scoorden ook het meest op 'sportief gedrag'. De Fair Play-award was voor de hockeyers van Spandersbosch.

Zeges en klassebehoud voor HCAW

BUSSUM - Met alleen maar zeges op Mampaey The Hawks heeft HCAW deze week klassebehoud zeker gesteld. De Bussumse honkballers werden geholpen door een blunder van Mampaey The Hawks en zetten zelf het laatste stapje. Donderdag was de Bussumse hoofdklasser met 4-2 te sterk, zaterdag (3-2) en zondag (11-13) waren de Bussumers wederom te sterk.

Mampaey The Hawks werd afgelopen week bestraft omdat een van de net aangestelde coaches van de hoofdmacht geen lid was van de club. Honkbalbond KNBSB heeft daarom de zege van Mampaey The Hawks op UVV afgepakt en ook nog eens een straf van twee punten gegeven. Daarmee werd de voorsprong van HCAW op de Dordtenaren van 6 punten plots 4 punten meer. HCAW kon de voorsprong met de reeks duels tegen The Hawks verder vergroten.

HCAW kende nog wel wat problemen met de nummer laatst van de stand. Donderdag bleef de marge met 4-2 al krap, zaterdag moest HCAW nog harder knokken voor de punten. Het werd 3-2 voor de Bussumers, maar dat lukte de ploeg pas na een tiebreak. Een dag later leek het wederom een gebed zonder end voor de Bussumers. Nadat het duel tegen Mampaey The Hawks vanwege de regen veel later startte dan normaal, stonden de twee ploegen ook nog eens meer dan 3,5 uur op het veld. HCAW trok wel aan het langste end.

BFC deelt punten met NVC

BUSSUM - Het leek lang de goede kant op te gaan, maar BFC heeft slechts een punt overgehouden aan het eerste bekerduel. De Bussumers verspeelden na rust een voorsprong tegen de zaterdagtak van NVC: 2-2.

Het op alle fronten veranderde BFC begon erg aanvallend en kreeg al snel kansen. Datzelfde gold echter voor de Naarders. NVC kon op voorsprong komen, maar zag BFC al snel wat terugdoen. Tom Beekman kon na een goede aanval de eerste tegentreffer maken. Even later kon Jurriën Blaauw met een bekeken schot de tweede Bussumse goal maken en zo de voorsprong voor BFC pakken. BFC kreeg zelfs kansen op meer, maar vergat de voorsprong te vergroten.

Onscherp
Na de rust startte BFC onscherp en kon NVC de 2-2 op het scorebord zetten. Het duel bleef tot het slot toe spannend. De twee teams kregen nog kansen, maar goals bleven achterwege.

De laatste eer

De kisten van de zusjes werden op een koets naar de begraafplaats gereden. Foto: Bob Awick

Vervolg van de voorpagina.

Voor de kerk verzamelde de stoet voor vertrek. Foto: Bob Awick
Foto's van de zusjes voorafgaand aan de kisten. Foto: Bob Awick
De zusjes worden naar de koets gedragen. Foto: Bob Awick
De stoet klaar voor vertrek naar de begraafplaats. Foto: Bob Awick
Vele ballonnen geven de rouwstoet kleur. Foto: Bob Awick
Honderden mensen lopen mee met de rouwstoet. Foto: Bob Awick

Filmhuis Bussum

'Hotell'. Foto: Filmhuis Bussum

THE FAULT IN OUR STARS is de tragisch-geestige reis van twee Amerikaanse tieners door Amsterdam. En door het leven.
UNA VIA A PALERMO is een aantrekkelijke komedie over een verkeersconflict tussen twee vrouwen op Sicilië.
In het licht absurde THE DOUBLE heeft Jesse Eisenberg een dubbelrol.
Particia Highsmiths thriller THE TWO FACES OF JANUARY verfilmd. Een onhandig echtpaar wordt in Griekenland afhankelijk van de hulp van een vreemdeling.
In de leuke relatiekomedie HOTELL gebeurt voortdurend net dat wat je níet verwacht. Toont mensenkennis en typisch Scandinavisch absurdisme.
A THOUSAND TIMES GOOD NIGHT confronteert een onverschrokken Juliette Binoche met een groot dilemma: verder als oorlogsfotografe of bij haar gezin blijven.
DESPAIR van meesterfilmer Fassbinder is een in duisternis opgetrokken nachtmerrie over de schizofrenie van Nazi-Duitsland.

Op herhaling: THE GRAND BUDAPEST HOTEL en DE 100-JARIGE MAN DIE UIT HET RAAM KLOM EN VERDWEEN.

Dinsdagavond: SNEAK PREVIEW.

Twee Nederlands gesproken jeugdfilms: PLANES (3D) en OORLOGSGEHEIMEN.

Meer op www.filmhuisbussum.nl.

donderdag 28 augustus

Bustocht

De Schakel gaat weer op pad. Deze keer wordt er een dagtocht gevaren door de Bommelerwaard. Onderweg wordt een leuke route gemaakt naar Buren voor een kopje koffie en daarna naar Zaltbommel waar men op de boot stapt. Aan boord worden pannenkoeken gegeten. Kosten € 52,- per persoon. Opgeven op 035-6949312.

Lezing

Medium Kitty Woud houdt een lezing over het stervensproces. De nadruk zal hierbij niet liggen op het loslaten van deze wereld, maar vooral op het aankomen in de andere wereld. De lezing wordt gehouden in het NPB-kerkje aan de Iepenlaan. Aanvang 20.00 uur, entree € 15,-. Reserveren op reserveren@jannekeleber.nl.

Orgelconcert

Harm Hoeve bespeelt de orgels van de Grote Kerk van Naarden. Op het programma staan werken van Bach, Purcell, Widor en van Hoeve zelf. Aanvang 20.15 uur, entree € 7,50.

vrijdag 29 augustus tot woensdag 10 september

BoodschappenPlusBus

De BoodschappenPlusBus gaat weer op pad. A.s. vrijdag kunt u mee naar de alom bekende kaasmarkt in Alkmaar en zaterdag gaat de bus naar Museum Broekerveiling en zondag naar de Utrechtse Bazaar. September begint met een tochtje naar Tuincentrum Eurofleur en twee ritjes naar Loosdrecht. Op dinsdag voor de lunch bij Abrona Robbertse eiland en woensdag voor een vaartocht op de Loosdrechtse Plassen. Donderdag gaat de bus naar Kasteel Loenersloot. Pannenkoeken eten bij 't Vossenhol in Naarden kan op vrijdag. Op zaterdag zijn de 'Open studiodagen' in Hilversum om een kijkje te nemen achter de schermen van glitter en glamour. Zondag gaat de bus naar Museum de Fundatie in Zwolle voor de tentoonstelling 'Russisch avant-garde design'.

Een gezellig tochtje op de Vecht kan op maandag met de Watermelody. Abstracte en figuratieve beelden kunt u dinsdag 9 september bezichtigen in het Streekmuseum Krimpenerwaard en tot slot op woensdag gaat de bus naar de Lego-tentoonstelling de 'Art of the Brick' in Amsterdam. Opgeven op 035-7504192.

zaterdag 30 augustus

Ontmoet de kunstenaar

Kunstenares Barbare Houwers exposeert met werk in Proeflokaal Sauter aan de Huizerweg. Tot eind september kan de bezoeker kennismaken met de werken van Barbara Houwers; op 30 augustus tussen 15.00 en 17.00 uur kunnen bezoekers een praatje maken met de kunstenares.

Chocolade-dag

Bensdorp is op zaterdag 30 augustus tussen 11.00 en 16.00 uur geopend voor een Chocolade-dag. Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen, er is een expositie en er kan tussen 12.00 en 13.30 uur meegedacht worden over de toekomst van het historische gebouw. De Bendsdorpfabriek is gelegen aan de Nieuwe Spiegelstraat in Bussum.

Koopjesdag centrum

De jaarlijkse koopjesdag wordt zaterdag gehouden van 10.00 tot 17.00 uur in het centrum van Bussum.

Versa vrijwillgerscentrale

Uit-Wijk in Bussum: medewerkster Taallessen die meehelpt in de lessen Nederlands voor buitenlandse vrouwen op maandagochtend.

Wijkontmoetingscentrum De Palmpit in Bussum: gastheer/vrouw, die de gasten verwelkomt en thee en koffie verstrekt.

Nederlands Vestingmuseum in Naarden: schipper die boottochtjes maakt met bezoekers en daarbij uitleg geeft over de geschiedenis.

Vogelhospitaal Naarden: vogelverzorger.

vrijdag 29 augustus

Spelletjesmiddag

Elke vrijdagmiddag is er spelletjesmiddag in De Palmpit aan de Koekoeklaan van 14.00 – 16.00 uur. Alle voorkomende spellen kunnen worden gespeeld. Deelname € 1,-.

Broodje Plus

Ruimte serveert weer Broodje Plus aan de Brinklaan 36a, naast de Koepelkerk. Aanvang 17.30 uur. Van 18.15 tot 19.15 uur bent u welkom voor een broodmaaltijd met soep en een snack.

Goed gesprek

Ruimte houdt aan de Brinklaan 36a een goed gesprek over de Bijbel. Aanvang 19.45 uur.

zondag 31 augustus

Tempo Run

AV Tempo houdt weer de Tempo Run. Voor de negende keer kunnen deelnemers een rondje hardlopen over 5 en 10 kilometer. Start en finish zijn op Sportpark Zuid. Aanvang 11.30 en 11.40 uur. Meer op www.temporun.nl.

maandag 1 september

Open eettafel

De Palmpit aan de Koekoeklaan houdt een open eettafel om 17.30 uur met een vers bereide maaltijd. Kosten: soep € 1,50, hoofdmaaltijd € 5,- en toetje € 1,-, excl. drankjes. Aanmelden: 035-6938786 voor vrijdag 12.00 uur.

dinsdag 2 september

Computercursussen

Op deze informatiebijeenkomst wordt u nader geïnformeerd over de verschillende computercursussen en de iPad-cursus die vanaf september in De Palmpit aan de Koekoeklaan 3 gaan plaatsvinden. Aanvang: 14.00 uur. Toegang gratis en vrijblijvend.

woensdag 3 september

Workshop

De Bibliotheek Naarden-Bussum en de Volksuniversiteit houden een workshop korte verhalen schrijven. De workshop bestaat uit één dagdeel en wordt twee keer gehouden. Eerst op 3 september, daarna op 6 september. Deelname kost € 20,-. Opgeven op www.volksuniversiteitnaardenbussum.nl.

Start to run

Vanaf 6 september start AV Tempo weer met een Start to Run. Voorafgaand wordt er een gratis informatieavond gehouden op Sportpark Zuid. Aanvang 19.30 uur.

donderdag 4 september

Djembé-lessen

In Wijzer aan de Landstraat start een cursus djembé spelen. De cursus bestaat uit 10 lessen. Aanvang 19.00 uur. Deelname € 80,-.

vrijdag 5 september

Bustocht

De ANBO houdt een bustocht door Gouda met leuke uitstapjes. Kosten voor ANBO-leden € 55,50, niet-leden € 60,50. Opgeven op 035-6913121.

Spelletjesmiddag

Elke vrijdagmiddag is er spelletjesmiddag in De Palmpit aan de Koekoeklaan van 14.00 – 16.00 uur. Alle voorkomende spellen kunnen worden gespeeld. Deelname € 1,-.

Schakel-diner

De koks van De Schakel maken weer een 3-gangendiner. Een visschelpje vooraf, gevolgd door coq au vin garni en een verrassingsdessert. Mee-eten kost € 6,-. Aanvang 17.15 uur. Opgeven op 035-6915300.

23 / 24