NaarderNieuws

4 februari 2015

NaarderNieuws 4 februari 2015


'Besluit nemen over een fusie die half af is?'

Namens Naarden en Bussum voerden de burgemeesters het woord. Foto: Christian Pfeiffer

door Sjoerd Stoop

NAARDEN - Er moet nog op veel vragen een antwoord komen voordat Naarden fuseert met Bussum en Muiden. Dat valt te concluderen na de hoorzitting van de Tweede Kamer over de fusie die afgelopen vrijdag plaatsvond.

Er bestaan vooral nog vraagtekens als het gaat over het KNSF-complex in Muiden en daardoor eventuele schulden voor de nieuwe gemeente Gooise Meren. En dan bestaan er nog hoofdbrekens over de Bloemendalerpolder tussen Weesp en Muiden en over de gemeentegrens in die polder. Veel vragen dus, maar nog geen antwoorden.

"Er is nog zo veel onduidelijk: de gemeenten en de provincie Noord-Holland hebben hun huiswerk alweer niet goed gedaan. Nu staat de Tweede Kamer voor een dilemma: gaan we een besluit nemen over een fusie die half af is, of sturen we het voorstel weer eens terug naar de provincie?", vroeg SP-Kamerlid en dagvoorzitter Ronald van Raak zich na de afloop van de hoorzitting in de Kazerne in Muiden hardop af. Er moet eerst maar eens van alles goed geregeld worden door de gemeenten en de provincie Noord-Holland, zo was de boodschap van Van Raak.

Die twijfel werkte als een stroomstoot op burgemeester Joyce Sylvester van Naarden, die haar irritatie niet onder stoelen of banken stak toen de Kamerleden begonnen te suggereren het hele fusieplan maar uit te stellen totdat de KNSF-problemen zijn opgelost. Ook inspreker Ben de Veth raakte met zijn twijfels over het draagvlak van deze fusie bij Sylvester duidelijk een open zenuw. Sylvester is voorstander van de fusie en wil dat deze per 1 januari 2016 gewoon doorgaat.

Vangnet
Voor Naarden moet er vooral een antwoord komen op de vraag wat er gaat gebeuren met de eventuele schulden van de gemeente Muiden. Komt daar een vangnet voor of moet de gemeente dat geld zelf ophoesten? Van Naarden en Bussum mag daar maar één antwoord op komen: er moet een vangnet komen.

Voorwaarden
De Kamerleden gaven de gemeenten de opdracht om voor volgende week donderdag alle antwoorden op de twijfels nog eens onder elkaar te zetten. "Dan zullen we alles zeker nog eens onder de loep nemen voordat we over het wetsvoorstel gaan praten", vertelden de Kamerleden. De gemeenten gaan daar de komende week mee aan de slag.

Lobby gaat door
Het wordt afwachten hoe het nu verder gaat. "Samen met de andere gemeenten gaan we nu al onze voorwaarden onder elkaar zetten en opsturen naar Den Haag. Dan wordt het afwachten hoe de Tweede Kamer erover denkt en wat er gaat gebeuren met het wetsvoorstel. Tot alles besproken wordt houden we veel contact met Den Haag. Onze lobby gaat door", vertelde burgemeester Heijman van Bussum.

Als alles volgens plan verloopt praat de Tweede Kamer rond april/mei over de fusie van Bussum, Naarden en Muiden.

Comenius- prijs voor Geert Mak

NAARDEN - De Comeniusprijs wordt dit jaar aan journalist en schrijver Geert Mak uitgereikt. Dat gebeurt op zaterdag 21 maart om 13.00 uur in de Grote Kerk.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich heeft onderscheiden op het gebied van educatie, zingeving en samenleving. Jurylid Alexander Overdiep: "Geert Mak verbindt religie met cultuur en staatsvormen en daarmee verklaart hij ook hoe groot de rol van geschiedenis in het heden is. Dat zie je in zijn boek over Europa waarin hij niet enkel de ontwikkeling van de Eerste Wereldoorlog zichtbaar maakt, maar ook wat daaraan voorafging en hoe dat verbanden legt met het heden. Dat doet hij op een uitzonderlijke manier." De Comeniuslezing wordt dit jaar verzorgd door prof. dr. Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteit-studies.

5

postzegels zitten er op een postzegelvel van de Vestingstad Naarden

Twee uitersten op Hilversumse Bovenmeent

Vrijdag 30 januari 2015 rond kwart voor twee. Begin fietsrondje Naardermeer. Er zou een druk nieuwsuurtje op volgen met een verwarde man en een paar zeldzame gasten.

Nauwelijks goed op gang of daar vloog de eerste politiehelikopter. Bleef cirkelen boven Naarden en midden Bussum. Even later een tweede, toen een derde en tot slot een vierde. Later bleek dat ze op zoek waren naar een verwarde man. Ondertussen was ik al iets verder gevorderd en kwam toen, ter hoogte van de vogelkijkplek, Harry de Klein tegen die ook een vogelronde aan het doen was. Hij toonde mij een foto van een roodhalsfuut (Podiceps grisegena), gekiekt bij Nederhorst den Berg. Leuke waarneming! En nu richtte hij zijn kijker naar een stelletje zwanen. Niet zomaar de bekende knobbelzwanen, maar een dertiental wilde zwanen (Cygnus cygnus), een betrekkelijk zeldzaam dier in de wintermaanden en afkomstig uit het hele hoge noorden. Er bleek echter een kleinere witte vogel bij te zitten en dat kon niet anders zijn dan een lepelaar. En die horen momenteel juist ergens in Afrika te zitten. Winterwaarnemingen van deze soort zijn uiterst zeldzaam. En dus is de foto met daarop de dertien wilde zwanen én een lepelaar helemaal iets superbijzonders en ik durf met grote zekerheid te beweren dat dit voor het eerst in ons land op de plaat is gezet. Gedurende onze lepelaarwaarneming bleef de laatste helikopter afwisselend stilhangen en cirkelen. Een telefoontje naar mijn dochter Stefanie maakte duidelijk dat de verwarde man op station Hilversum was aangehouden!

Naarden:
*PGN Grote Kerk 10.00 u. dr. J.P. Schouten; Naarderheem 10.30 u. ds. H.W. van Beelen
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistieviering pastoor C. Fabril; za. 07/02 17.30 u. Eucharistieviering
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. ds. J. Bos; 17.00 u. ds. J. Bos

Bussum:

*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie kapelaan M. Sendecki; za. 07/02 17.00 u. Vesper
*RK St. Jozefkerk 11.00 u pastoor C. Fabril
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. H. Bonestroo
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. J. Glazema
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. L. Korevaar
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. G. van Meijeren; 16.00 u. ds. A. Visser
*Remonstrantse Gemeente N-B 10.30 u. ds. G.A. de Vries
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30 u. mw. ds. C. Berkvens-Stevelink
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. ds. A. Maas-Smilde
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. dr. B.M.J. Nagel
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P.A. Smit H.A.
*Het Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst; do. 12/02 10.00 u. Mensenwijdingsdienst
*Kerk in de Meent 10.00 u. ds. S. de Jong

Weerbericht

Rustig en droog winterweer, vanaf zondag kans op een bui
De eerste twee maanden van deze meteorologische winter zijn veel te nat verlopen. Goed dat in deze februariweek het roer tijdelijk om gaat. Een Atlantisch hogedrukgebied breidt zich uit naar het Noordzeegebied en Scandinavië. Dit leidt tot een aantal koudere, maar droge dagen. Tijdens het weekeinde trekt het hoog zich terug. De kans op een bui wordt dan weer groter.

Donderdag en vrijdag
In de nacht naar donderdag vriest het -4 à -5 graden, overdag oplopend naar +1 graad. Het is overwegend droog met een afwisseling van zonneschijn en bewolking. Vrijdag volgt een herhaling. Het kwik zakt in de nacht naar circa -4 graden, overdag stijgend tot +1 graad. De zon schijnt geregeld. De noordoostenbries neemt iets in kracht toe tot matig (windkracht 4).

Het weekeinde
In het weekeinde draait de wind van noordoost naar noord en wakkert zondag aan tot vrij krachtig. Zaterdag kan het nog droog blijven met af en toe zon. Zondag kunnen er ook enkele buien vallen. De vorst neemt geleidelijk af. In de nacht naar zaterdag vriest het nog tot -4 graden. In de nacht naar zondag rond het vriespunt, overdag stijgend naar 4 à 5 graden.

Weetje
Na de zeer natte december is ook januari zeer nat verlopen. Het was zelfs de op vijf na natste januari sinds het begin van de 20e eeuw. In onze regio viel circa 125 mm neerslag tegen 70 gemiddeld ofwel normaal. Januari was ook zacht met een gemiddelde van 4.0 graden tegen normaal 3.1 graden, maar minder zacht dan vorig jaar toen het gemiddeld 5.7 graden werd.

'Ik zie het nieuwe zorgbeleid als een kans'

Voor alle zorgvragen naar loket in gemeentehuis Bussum

Wethouders bezochten afgelopen week de markt in Naarden. Foto's: Yvette Geerts

Eén loket

De gemeente heeft nog maar één loket voor alle vragen met betrekking tot uitkeringen, ondersteuning of jeugdhulp. Inwoners van Naarden kunnen zonder afspraak hiervoor terecht bij een van de consulenten Wmo op het gemeentehuis in Bussum.
Het uitgangspunt is dat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Ook moet het meer ruimte geven voor directe betrokkenheid.

door Yvette Geerts

NAARDEN - Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor veel nieuwe taken op het gebied van welzijn, (jeugd)zorg en ondersteuning. Deze taken werden voorheen uitgevoerd door de rijksoverheid en provincie. De overheveling heeft veel stof doen opwaaien. Inwoners krijgen te maken met veranderingen en daarmee gepaard gaande onzekerheden.

Naarden heeft, samen met Bussum en Muiden, gekozen voor een integrale aanpak. Op het gemeentehuis in Bussum is een aanspreekpunt voor allerlei zorgvragen. Verantwoordelijk wethouder Miriam van Meerten uit Naarden ziet vooral positieve kanten aan de overheveling van taken vanuit het Rijk naar de gemeenten.

De wethouder gaat op de markt in gesprek over de zorg.

Wethouder: 'Er heerst onzekerheid onder de bewoners'

Wat ziet u als positief aan deze veranderingen?
"Ik ben van nature een optimist, maar realiseer me dat er hiaten zijn en dat er zaken mis kunnen gaan. Toch ben ik ervan overtuigd dat we in de meeste gevallen een snelle oplossing vinden voor de hulpvragen van onze inwoners. Dat kan ook omdat wij als gemeente dichter bij de inwoners staan dan de provincie en de rijksoverheid. Ik benader het zelf ook niet als een bezuinigingsmaatregel, ik zie het als een kans, een kans om het beter te doen."

Hoe zit het met bijvoorbeeld jeugdzorg of aanvraag van hulpmiddelen?
"Voor alle kinderen die in 2014 jeugdzorg ontvingen loopt dat in 2015 ongewijzigd door. Voor de Wmo maken we nieuwe afspraken. We gaan daarvoor thuis bij de mensen langs en inventariseren samen met hen welke hulp ze nodig hebben. Dat kan een andere uitkomst hebben dan iemand van tevoren verwachtte. Zo maken onze consulenten mee dat iemand graag een traplift wil hebben. Soms is dat een goede oplossing, maar wellicht heeft iemand veel meer baat bij verhuizing naar een geschiktere woning waar hij of zij nog jarenlang zelfstandig kan blijven wonen."

U stond afgelopen week op de markt in Bussum en in Naarden. Wat leeft er onder de mensen?
"Het gaat over uiteenlopende zaken: oudere mensen die een brief hebben ontvangen en zich zorgen maken of ze nog wel huishoudelijke hulp krijgen en een jong meisje dat zich zorgen maakt over de aanvraag van haar uitkering. Er heerst een gevoel van onzekerheid. Wat wij als gemeente daaraan kunnen doen is de drempel om vragen te stellen zo laag mogelijk te houden en bereikbaar te zijn."

Hoe bereikbaar is de gemeente Naarden voor haar inwoners?
"Onze inwoners kunnen terecht bij Wijzer, in het gemeentehuis van Bussum. Maar we hebben ook de mogelijkheid om de wijken in te gaan en thuis bij de mensen aan de keukentafel het gesprek aan te gaan. Het voordeel van de gekozen integrale aanpak is dat de hulpverleners zich in de hele situatie verdiepen en dat we daarmee voorkomen dat een gezin te maken krijgt met tal van langs elkaar heen werkende hulpverleners."

Waar gaat u zich als wethouder hard voor maken?
"Ik ben een aanhanger van de basisgedachte achter de transities: bekijk wat iemand echt nodig heeft en wat hij of zij nog zelf kan doen. Ik ga me ervoor inzetten dat dit uitgangspunt nog sterker in het denken en handelen van onze medewerkers verankerd raakt. Ik vind het niet interessant om te weten hoeveel mensen je als welzijnsinstantie hebt geholpen, ik wil weten of die mensen tevreden zijn. Zij bepalen hoe goed je het doet."

'Winkeldief stierf aan hartkwalen'

Foto: Jessica de Jong

NAARDEN - Een winkeldief uit Almere is niet gestorven aan vermeende zware mishandeling door een Naarder, maar aan hartkwalen. Dat blijkt uit onderzoek. Het gevolg is dat de officier van justitie de strafzaak tegen de Naarder heeft geseponeerd.

De winkeldief stal afgelopen november een fles whiskey uit een supermarkt uit Duivendrecht. De Naarder zag dat en besloot achter de winkeldief aan te gaan. De dief werd door hem overmeesterd en vastgehouden totdat de politie arriveerde. Kort nadat de Almeerder werd aangehouden reageerde hij niet meer en moest hij gereanimeerd worden. Hij overleed kort daarna.

De Naarder werd hierop verdacht van 'zware mishandeling met de dood tot gevolg'. Het blijk nu dus om hartkwalen te gaan en zowel de Naarder als de agenten valt volgens het OM niets strafbaars te verwijten.

Naarden-Vesting op postzegels

NAARDEN - De Vestingstad Naarden staat sinds maandag afgebeeld op een postzegel. Naarden is onderdeel van de serie Mooi Nederland waarvoor vijf vestingsteden zijn geselecteerd.

De serie Mooi Nederland staat in 2015 in het teken van de bijzondere vestingsteden die ons land nog rijk is. PostNL besteedt met de uitgifte van de postzegelvelletjes aandacht aan deze vestingsteden met postzegels waarop een historische plattegrond van elke stad staat, met op de achtergrond op het velletje een grote luchtfoto.

Verwarde Naarder bedreigt mensen op straat

Passanten worden op het station ondervraagd. Foto: Bettie Agricola

NAARDEN / BUSSUM - Een verwarde man heeft afgelopen vrijdag voor heel wat commotie gezorgd in Bussum. Een Naarder (32) had geroepen dat hij een wapen bij zich had en mensen iets aan wilde doen. Diverse mensen zagen en hoorden de man en voelden zich hierdoor bedreigd. De politie nam de zaak zeer serieus op en begon direct een grote zoektocht samen met een arrestatieteam en een helikopter. Zelfs het treinverkeer werd kort stilgelegd. Vele passanten werden ondervraagd. Uiteindelijk werd hij in Hilversum aangehouden. Hij had overigens geen wapen bij zich.

Raad vernieuwt standpunt toekomstig beheer Vesting

Moties coalitie en oppositie in elkaar geschoven

Wie wordt eigenaar van de Vesting? Foto: Christian Pfeiffer

NAARDEN - De coalitie en de oppositie zijn het eens over het standpunt van de gemeente ten aanzien van het toekomstige beheer van de Vesting. Dat is een van de uitkomsten van de raadsvergadering van vorige week.

'We hebben een eenduidig geluid laten horen'

Het nieuwe standpunt komt erop neer dat Naarden de Vestingwerken het liefst in beheer bij het Rijk ziet, maar dat de gemeente tegelijkertijd constateert dat het aannemelijk is dat de Nationale Monumentenorganisatie (NMO) het beheer overneemt. Naarden is daarmee akkoord, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Kort gezegd zouden oppositiepartijen GroenLinks en PvdA het liefst zien dat alles bij het oude blijft en dat het Rijk voor de Vesting zorgt. Coalitiepartijen VVD, D66 en CDA zien wel wat in de NMO.
"We hebben de moties van coalitie en oppositie in elkaar geschoven zodat we een eenduidig geluid kunnen laten horen", vat Jelmer Kruyt van de VVD samen. "We zitten met dezelfde aandachtspunten. Beide scenario's hebben hun voor- en nadelen."

Stilte rond grondruil Storkterrein

NAARDEN - Het Wellant College en de Bongroep zijn nog volop in onderhandeling over de toekomst van het stuk grond op het Storkterrein waar de vmbo-school op staat. Geen van beide partijen wil nu iets zeggen over de stand van zaken. De gemeente Naarden hoopt op een snelle oplossing, nog vóór de gemeentelijke fusie.

De gemeente, het Wellant College en De Alliantie willen, met instemming van omwonenden, woningen en een nieuw schoolgebouw realiseren op het Storkterrein.
Het Wellant en De Alliantie zouden in die bouwplannen van grondpositie ruilen, maar het Wellant bleek daar helemaal niet toe in staat. Als de school het bewuste stuk grond verlaat, heeft projectontwikkelaar Bongroep de eerste kooprechten, oordeelde de rechter vorig najaar.

Stil
De twee partijen zijn sindsdien juridisch in onderhandeling. Het project ligt stil. De gemeente staat formeel buiten de gesprekken, maar is wel lijdend voorwerp. Want als het Wellant College niet van grond kan ruilen, gaat de hele Storkpuzzel niet door en komt de voor Naarden zo nodige nieuwbouw niet van de grond. Dus houdt Naarden achter de schermen de druk op de ketel.

Reactie Adriani
"Wij willen het bestemmingsplan graag vaststellen als gemeente Naarden, dus vóór de fusie met Bussum en Muiden op 1 januari", reageert wethouder Marcel Adriani namens portefeuillehouder Marleen Sanderse, die met vakantie is. "Dus moet de komende maanden duidelijk worden of we met het oorspronkelijke plan verder kunnen of dat we op zoek moeten naar een alternatief."

Oude plan
Want daar wordt al over nagedacht op het stadskantoor. "Als je je ogen dicht doet, kun je ook een plan voor je zien waarin het Wellant blijft zitten waar het zit. Maar we gaan het liefst door met het oude plan. Als er iets verandert, moeten we de burgerparticipatie weer in."

Alexandra Rouwendal


46 jaar, Naardense sinds 7 jaar

Waar ben je in het dagelijks leven mee bezig?
"Ik volg mijn passie, heb net mijn eigen schoonheidssalon aan huis geopend en combineer dat met het moederschap. Een mooie combi vind ik zelf!"

Wat zou je doen met een miljoen?
"Ik zou daar gaan leven waar de zon schijnt, ik heb geen specifieke plek of land in gedachten."

Waar in Naarden kom je graag?
"Op de markt, daar krijg ik dat stukje bourgondische gevoel van mijn Limburgse roots. De markt in Naarden is gemoedelijk en je kunt er goede producten kopen. Een andere fijne plek vind ik de speeltuin bij de Grote Kerk."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Geen specifiek nieuws, maar ik ben gebrand op informatie over evenementen in de Vesting."

Wat kijk je op televisie?
"Ik kijk vooral spannende series, zoals Homeland. Dat was echt een zondagavondritueel. Verder vind ik All You Need Is Love leuk, met name vanuit de boodschap."

Naar wat voor soort muziek luister je?
"Ik heb een brede smaak, maar hou erg van de muziek van Cesária Évora, een Braziliaanse die Portugees zingt."

Op wie uit je omgeving ben je trots?
"Eigenlijk vooral op ons gezin, op mijn man en kinderen. Dat we met z'n vieren een heerlijk leven hebben en elkaar dat ook gunnen."

Als je een dag de burgemeester van Naarden was, waar zou je je dan voor inzetten?
"Ik zou aan de slag gaan met een mooi plan voor de Vesting om die een meer bourgondische sfeer te geven. Met eten, cultuur, muziek, eigenlijk alles waar ieder mens blij van wordt."

Nieuwe buren ontmoeten elkaar

De nieuwe Vestingeilandbewoners.

NAARDEN - Alle nieuwe bewoners van de villa's op het Naardereiland hebben onlangs een kennismaking met elkaar gehad. De nieuwe buren konden elkaar op initiatief van projectontwikkelaar Explorius de hand schudden en het glas heffen.

Binnen een half jaar na de start verkoop zijn alle woningen verkocht en eind vorig jaar hebben de meeste overdrachten van de grond plaatsgevonden bij Moulijn Netwerk Notarissen. Bouwers Nijhuis en Lichtenberg willen in april starten met de bouw van de villa's.

'Ze kunnen soms alleen hun naam zeggen. Dan houdt het wel op'

Asielzoekers studeren voor inburgeringsexamen bij SCAN

Jaqueline en Annemie. Foto: Jessica de Jong

door Jessica de Jong

NAARDEN / BUSSUM - Steeds meer asielzoekers komen naar Nederland. Vorig jaar vroegen bijna 24.000 mensen asiel aan in Nederland en dat is 66 procent meer dan in 2013 en het hoogste aantal sinds 2002. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week woensdag bekend. Ook in Naarden en Bussum wonen mensen die vanuit de hele wereld komen. Sommigen zijn verplicht een inburgeringscursus te volgen, anderen doen dat vrijwillig, en dit kan bijvoorbeeld bij SCAN in Naarden.

Docent Jaqueline Claassen is druk bezig in haar lokaal waar ze lesgeeft op het tweede niveau. De meeste mensen in deze klas kunnen al aardig uit de voeten met de Nederlandse taal. Jaqueline probeert uit te leggen wat de begrippen 'altijd', 'nooit', en 'soms' betekenen. "Honderd procent, dat is altijd. Nooit betekent nul procent en soms staat voor vijftig procent." Het kwartje valt bij de studenten. Helda komt uit Aleppo, de hoofdstad van Syrië. Ze is nu twee jaar in Nederland en heeft het hier erg naar haar zin. "Mijn ouders en broers woonden hier al in 't Gooi. Ik spreek vijf talen: Armeens, Arabisch, Turks, Engels en Frans en nu leer ik Nederlands." Naast haar zit Zina uit Irak, die ook bijna twee jaar in Nederland woont en verblijft bij haar zus die negen jaar geleden in Muiden kwam wonen. Ze vertelt dat ze nog een jaar lang drie ochtenden in de week de cursus volgt en dan het examen kan gaan doen.

Helda en Zina in de les. Foto: Jessica de Jong

'Ook hier proberen asielzoekers een nieuw leven op te bouwen'

Niet alleen de taal is een voorwaarde, ze moeten ook van alles weten over de gebruiken en geschiedenis van Nederland. Helda vindt dat de docenten het allemaal goed uitleggen en vindt het ook logisch dat ze veel over het land en de gebruiken moet weten. "De mensen zijn aardig, ik geniet van de natuur, we wonen hier prachtig."

Jaqueline heeft Nederlands gestudeerd en haar collega Annemie Coene heeft een studie Rechten gedaan. Sinds 2009 geven ze onder de naam Coene & Claassen Taalbureau taallessen. Eerst aan huis, maar sinds afgelopen september ook aan grote groepen in de SCAN. "Deze mensen moeten of willen inburgeren en dat is hun eigen verantwoordelijkheid. In de praktijk komt het erop neer dat Vluchtelingenwerk zorgt dat ze een lening bij DUO aanvragen en een school uitzoeken waar ze een inburgeringscursus kunnen volgen. Volgens mij zijn er in de hele Gooi en Vechtstreek maar twee van deze scholen. Het gaat om mensen die hier in de regio al in een eigen huis wonen, een verblijfsstatus hebben en een BSN-nummer hebben. Als je aan die voorwaarden voldoet, dan mag je naar school. We geven hier drie keer in de week aan twee groepen les. Daarnaast geven we in Naarden bijles aan allochtone kinderen op de basisschool, aan expats die bij grote bedrijven werken en op het ROC."

Jaqueline vertelt dat de meeste mensen binnenkomen op niveau 0. "Ze kunnen hun naam zeggen. Soms ja of nee en dan houdt het wel op." Zodra ze de boeken induiken en de instructies opvolgen maken ze al snel grote stappen. "Dat is echt fantastisch om te zien. De cursisten zijn erg dankbaar en erg gemotiveerd." Annemie vult aan: "Ze gaan ook heel respectvol met elkaar om. Het is in het begin voor iedereen moeilijk en wellicht ook wat bedreigend. Maar ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen." Jaqueline vertelt dat er ook echte vriendschappen ontstaan. "Ik ken twee jongens die elkaar uit de klas kennen en samen naar de sportschool gaan."

Diverse factoren bepalen hoe lang iemand moet studeren voordat hij klaar is voor het inburgeringsexamen. "Doe je je huiswerk, wat is je vooropleiding en heb je wel eens een andere taal geleerd? Dat zijn zaken die erg meespelen. Heb je in je thuisland een lagere vooropleiding gehad, dan duurt het ongeveer twee jaar. Maar sommige mensen hebben thuis een universitaire opleiding genoten en dan redden ze het binnen een jaar. We hebben ook mensen gehad die uit Tibet of Koerdistan kwamen. Deze mensen zijn een heel ander schrift gewend en dan begin je dus echt bij de basis. Eerst moeten er letters geleerd worden. Soms werken we ook met pictogrammen, dan laten we een plaatje zien zodat iedereen weet waar het over gaat. En mensen die dezelfde taal spreken kunnen elkaar ook wat op weg helpen."

'Mensen die dezelfde taal spreken kunnen elkaar helpen'

Gebruiken
KNS, ofwel Kennis Nederlandse Samenleving, is een ander onderdeel van de cursus. De deelnemers leren bijvoorbeeld over de VOC-tijd, Anne Frank en de provincies van Nederland. Daarnaast staan gebruiken centraal. Jaqueline: "Als je bij mensen thuis gaat eten, wat neem je dan mee? Niets, een fles wijn of een gouden ring? Dat soort vragen krijgen ze op het examen. Ook wil de Nederlandse overheid bijvoorbeeld duidelijk maken dat wij hier tolerant zijn ten opzichte van bijvoorbeeld een lesbisch koppel. Dan krijgen ze een vraag zoals: stel, je buren zijn lesbisch, wat doe je? In sommige landen is dat een groot taboe. Hier in Nederland trekken wij ons er niets van aan en dat soort gebruiken trachten we over te brengen."

De asielzoekers die nu bezig zijn met hun lessen komen voornamelijk uit Syrië, Irak en Eritrea. Ze worden door Jaqueline en Annemie niet alleen met de taallessen geholpen. "We begeleiden ze echt in de samenleving. Zo helpen we bij het samenstellen van een cv, maar ik haal ze ook op van het station als ze de weg niet kunnen vinden of zorg dat ze vrijwilligerswerk kunnen doen. We hebben ook een student geholpen bij haar sollicitatie bij een kledingwinkel in Bussum. En met succes, ze heeft daar nu een baan. Wij merken dat inwoners van het Gooi zich er niet bewust van zijn dat er ook hier in het Gooi asielzoekers proberen een nieuw leven op te bouwen."

Terughoudendheid
De lessen zijn niet politiek getint. "Veel asielzoekers komen uit een oorlog. Sommige zijn nog getraumatiseerd. Zo hoor je dat een vader gedood is door een bom. Toch proberen wij op dat gebied ons wat terughoudend op te stellen. Hier komen ze om wat te leren, er is gezelligheid, ze hebben even afleiding."

In de klas van Annemie werken de leerlingen op niveau 1. Bakri uit Syrië en Rachelle uit Iran zijn de eerste basiszinnetjes al machtig. Baki woont acht maanden in Nederland en is nu drie maanden bezig met de cursus. "Praten vind ik erg moeilijk", vertelt hij. Ook Rachelle spant zich in om te vertellen dat ze bijna een jaar in Nederland is. Ze woont in Naarden en dat vind ze heerlijk rustig. Als de leerlingen even pauze hebben komt er een grote Marokkaanse cake op tafel, versierd met gekleurde spikkeltjes. Iedereen geniet van de cake, maakt ontspannen een praatje en zo klinken er verschillende exotische talen door elkaar in het gebouwtje aan de Naardense Keverdijk.

Van de lezers

Ondernemingsraad

Bij het lezen van de ingezonden brief van Mark van Dongen (BOR Naarden, Muiden en Bussum) viel mijn mond open van verbazing. Dat de Ondernemingsraad dergelijke uitspraken durft te doen. Het lijkt mij dat de inwoners van de gemeenten bepalen wat er gebeurt in de gemeente. Dat wordt via een democratisch gekozen gemeenteraad zo veel mogelijk in raadsbesluiten uitgewerkt. De praktische uitvoering wordt dan opgedragen aan ambtenaren en door hen uitgevoerd. De gemeenteraad bepaalt en niet de ambtenaren. Dat het al langer in Bussum lijkt dat het andersom is, denken velen en blijkt overduidelijk uit deze brief. De BOR vindt blijkbaar dat de gemeenteraad maar opzij gezet moet worden door de Tweede Kamer. En dat alles omdat het ambtelijk apparaat wil weten waar het aan toe is. Gelukkig beseffen de gemeenteraden dat het nemen van onverantwoorde financiële risico's het laatste is waar de burgers van de betrokken gemeenten op zitten te wachten. Er is een groot verschil tussen fuseren en ambtelijk samenwerken/fuseren. Als het (ambtelijke) samenwerkingsproces zo goed gaat - o.a. belastingen/wijkbeheer/WMO-loket - dan kan dat proces gewoon verder gaan, zonder noodzaak van een volledige fusie. Het hele raamwerk kan opgebouwd en uitgevoerd worden. Overigens is het volgens mij niet waar dat de gemeente Bussum mede-initiatiefnemer geweest zou zijn om te gaan fuseren. Dit fusieproces wordt van bovenaf opgelegd, hetgeen door de Bussumse wethouder tijdens de verkiezingen nog beaamd werd. Het is prima dat de gemeenteraden zich nog eens beraden of de volledige fusie echt is wat de burger zou willen.

K. Sterk, Bussum

Ad Visser komt met boek over zijn 'Strange Days'

Bussumse popicoon tekent muzikale avonturen in de jaren 60 en 70 op

Ad Visser presenteert vrijdag zijn nieuwe boek bij Los. Foto: Lisa van Dorp

door Lisa van Dorp

BUSSUM - Generaties kijkbuiskinderen groeiden met hem op: Ad Visser. Mister Toppop, en zelf een beetje een rockster. Phil Collins, Blondie, Bowie, ABBA: hij ontving ze allemaal te midden van rookwolken in de studio. De Bussumer schreef het boek 'Strange Days' over zijn muzikale avonturen in de jaren 60 en 70. Vrijdag is de boekpresentatie bij boekhandel Los. "Ik roep alle gezellige Bussumers op om te komen", grijnst Visser. "Zoals het zich nu aan laat zien, gaat het heel gezellig worden."

In Drusius laat Visser trots zijn nieuwe boek zien. Hij prijkt op de cover, met karakteristieke brede glimlach, aviatorbril en fluffy mintgroen vest. Het boek heeft een speciale 'silk feel' - voel maar - en nog iets héél bijzonders. Hij wrijft met zijn duim over de donkere bril op de kaft. "Als je denkt, ik vind die zwarte bril niet mooi, dan doe je even zo." Plotseling verschijnen zijn ogen en is de bril doorzichtig. "Mooi hè, don't touch my glasses", verzucht de echte Ad met pretlichtjes in zijn ogen. Het komende uur herhaalt hij de truc regelmatig. Over twee maanden wordt hij 68, maar zijn vermogen tot verwondering is er niet minder om.

'Ik ga uit van het onbewuste. Het verhaal vertelt zichzelf'

Helaas, een inhoudelijk gesprek over zijn boek zit er niet in, maakt Visser maar meteen duidelijk. "Als ik alle anekdotes weggeef, hoeft niemand het meer te lezen." Vertellen over wie de popster is die hem het meest bij is gebleven, gaat ook niet lukken. Daarvoor is Visser te filosofisch: hij oordeelt van nature niet, legt hij uit. "Zo zit ik niet in elkaar. Het zijn allemaal momentopnames. Mensen vallen op in positieve of negatieve zin. Je hebt prinsessen en heksen in elk verhaal."

Iedereen kent je als presentator van Toppop, wat deed je daarvoor, in de sixties?
"Ik was rockdichter Adjeef The Poet en singer-songwriter. Zo ben ik begonnen, als zanger met een gitaar. Het is de meest pure vorm van performen. Zodra er meer instrumenten bij komen, wordt het arrangeren. Daarmee kun je zwaktes verhullen. Bij one man, one guitar, kan dat niet. En daar ben ik nu weer terug: ik sta in het theater met mijn gitaar en zing. De cirkel is rond. Het is interessant om naar die beginvorm terug te gaan. Kijken of ik alles wat ik gedaan heb, kan samenbrengen. Kijk, de essentie van alle performances is de verhalenverteller. Of je het nou met of zonder muziek doet. Het gaat om storytelling. Neem Afrika."

De sixties was de tijd van 'wij', nu is het altijd 'wij' tegen 'zij'

Visser laat stemgeluid en volume zakken.
"Een uitgestrekte vlakte waar één grote boom staat. Onder die boom zit een man. Om hem heen zitten allemaal mensen stilletjes te luisteren. Hij geeft de tradities door, de mensen vullen die aan met de laatste nieuwtjes en roddels. Dat is de oervorm van de verhalenverteller. Nu is dat televisie, internet."

Jij bent die verhalenverteller?
"Al toen ik kleuter was. Of net iets ouder, vijf, zes jaar. Hoe noem je die fase? Post kleuter? Op die leeftijd zag ik een poppenkastvoorstelling op de Dam en dacht: dat is mijn medium, dat ga ik ook doen. Thuis aan de Van Eeghenlaan ging ik voorstellingen geven. Alle kinderen uit de buurt zaten op de treetjes van de hoge stoep voor ons huis. Tegen betaling van een cent of een stuiver. De bovenste treden waren het duurst: ik had de eerste skybox. Ik begon gewoon met vertellen en hoorde net als alle anderen het verhaal voor het eerst. Het stroomde gewoon."

Het stroomde gewoon...
"Bij al mijn projecten gaat het zo. Ik ga uit van het onbewuste. Dat wil zeggen dat ik begin en dat het verhaal zichzelf dan vertelt. Als een song of een boek of een theatertour. Ik doe een project een aantal jaren, meestal zeven, en ga dan weer verder met iets nieuws."

Visser pauzeert en fronst.

"Ik moet uitkijken dat ik het nu niet te zweverig maak. Maar onder de laag van je bewustzijn waar je zo over kunt beschikken, zit nog een enorm gebied. Daar kun je ook mee werken, maar je kunt er niet zomaar bij. De toegang moet je niet forceren, je moet niet moeten, willen, haasten. Laat maar komen dat onbewuste. Zo maak ik ook mijn songs. Je onbewuste de ruimte geven betekent overigens niet dat je je verstand uitschakelt. Zonder verstand kom je nergens."

Ging dat ook zo bij 'Strange Days'?
"Dat is ook vanzelf tot stand gekomen. Als brief. We waren in Zuid-Frankrijk en het was te warm. Ik ging naar binnen om een mailtje te tikken aan mijn kleinzoon over die dag. En dat werd een story. Je bent er wel bij, je tikt het zelf, maar je laat het ook gewoon vanzelf komen. Je voelt welke vorm het wil hebben en je laat het gaan. De dag erop was het weer heet, dus tikte ik er nog een. Als het warm weer is, doe ik dat kennelijk makkelijk. Op een gegeven moment had ik er 77 en werd het een boekvorm."

Een man verlaat de zaak en groet Ad op weg naar buiten. "Een ex-muziekjournalist van de Volkskrant, een goede", fluistert Ad. "Ik had hem willen uitnodigen voor de 6e, maar hij zat duidelijk in een bubbel. Ik wilde hem niet storen."

Spike en Penny

Op de boekpresentatie aanstaande vrijdag wordt de speciale Strange Days-cocktail geschonken, waarvan het recept in het boek staat. Het eerste boek wordt overhandigd aan gitarist Spike van de band Di-rect. Penney de Jager (koningin van het Nederlandse showballet) zal ook aanwezig zijn. Penny en Ad Visser waren van 1970 tot 1985 het gezicht van Toppop.
Vrijdag 6 februari, 15.00 uur, boekhandel Los, Nassaulaan.

Waarom de sixties en seventies?
"Ik wil de lezer laten proeven hoe het toen was. Ook degenen die het niet meegemaakt hebben. Het is een feelgoodboek, geen popverhandeling, geen muziekboek. Ik beschrijf die tijd en de artiesten van toen in persoonlijke verhalen. Het was zo'n andere tijd dan nu. In de sixties was er veel meer eenheid, gezelligheid. Toen was het de tijd van 'wij', nu is het altijd 'wij' tegen 'zij'. We hebben nu wel veel meer technologie, maar iedereen staat op de hoek van de straat tegen elkaar te schreeuwen om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen. Maar die kun je nu juist alleen maar verdedigen als je ook respect hebt voor de mening van de ander."

Ad laat zijn blik even dwalen en tilt zijn rode schoenen boven tafel. "Dit zijn mijn Spidermanshoes. Met dit profiel glijd je nooit uit, dat heb ik helemaal uitgezocht. Je valt er niet mee. Dus als er sneeuw of ijs ligt, draag ik ze altijd. Ik heb ze al twintig jaar." Hij bekijkt zijn onderbeen nog eens kritisch. "Hoewel de shoes van Spiderman helemaal tot de knie komen."

Hoe bevalt Bussum?
"Mijn vrouw en ik wonen sinds 1974 in het Spiegel. Bussum is de slimste plek van het Gooi. Bussum heeft een voortreffelijke infrastructuur, je hebt hier alle winkels, Laren en Naarden liggen binnen handbereik. Het leuke van het dorp is dat hier zo veel verschillende mensen door elkaar wonen. Gemêleerd, net als Amsterdam."

Heb je al een lied over Bussum gemaakt?
"Hé, nee. Als ik erover nadenk, zou dat ook wel moeilijk zijn. Want wat is de ziel van Bussum? Als je de ziel hebt, heb je de song. Een song over Naarden met zijn Vesting maken, is makkelijk. De ziel en geschiedenis van de Vesting zijn duidelijk aanwezig. Naarden ademt dat. Bussum is chaos."

Filmhuis Bussum

'In Order Of disappearance'.

MR. TURNER (Timothy Spall) portretteert de beroemde Britse kunstschilder, met zijn wisselvallige temperament.
In MY OLD LADY erft een schrijver een huis in Parijs én de oude dame die erin woont. Het spannende THE IMITATION GAME eert de Britse wetenschapper (Benedict Cumberbatch) die in WOII de Enigma-code van de Duitsers kraakte. Het verbazingwekkende OF HORSES AND MEN plaatst de kijker tussen IJslanders en hun parende merries en hengsten. Intelligente thriller IL CAPITALE UMANO legt de hebzucht bloot van vooral middenklassers in Milaan. MISS JULIE laat Jessica Chastain en Colin Farrell schitteren in klassiek steekspel over macht, verlangen en klassenverschil. Misdaadthriller IN ORDER OF DISAPPEARANCE knipoogt naar de cultuurverschillen tussen Serviërs en Noren.
BETHLEHEM toont de complexe verhouding tussen een Israëlische geheim agent en zijn Palestijnse informant. Evenwichtige actiethriller.
THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES (3D) vormt het episch slot van de Hobbit-trilogie. Dinsdagavond de SNEAK PREVIEW begint voortaan om 20.00 uur! JEUGDFILMS: de nieuwe MEES KEES OP DE PLANKEN en ANTBOY. In de FILMCURSUS op deze woensdagavond wordt in korte filmfragmenten de invloed getoond die Konstantin Stanislavski had op grote acteurs Al Pacino en James Dean.

Versa vrijwillgerscentrale

*Houdt u van voetbal? Verzorgingshuis Antonius Hof zoekt een vrijwilliger om samen af en toe voetbal te kijken.

*Vivium Zorggroep De Antonius Hof zoekt een vrijwilliger om bewoners naar de kerkdienst te begeleiden. Na de dienst wordt er koffie gedronken.

*Vivium Zorggroep De Antonius Hof zoekt iemand die Noors spreekt voor een bewoner, zodat hij af en toe in zijn moedertaal kan spreken. Af en toe een bezoekje zou erg fijn zijn.

*Verzorgingshuis Amaris zoekt een ondersteuner om te helpen bij verschillende activiteiten. U gaat 8 bewoners ondersteunen die kleinschalig wonen.

zaterdag 7 februari

Bachvereniging

Koraalmelodie als rode draad bij de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Op het programma werken van Johan Sebastian Bach. Locatie: Grote Kerk Naarden. Aanvang: 20.15 uur.

Concert Tindalvilla

Een optreden van het Matangi Kwartet. Het programma heeft als thema 'Een muzikale Vriendschap', met o.a. de volgende werken: Robert Schumann - Strijkkwartet opus 41 nr.1 in A klein, Johannes Brahms - Strijkkwartet opus 51 in C klein. Locatie: Tindalvilla aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg 21 in Bussum. Kaarten à € 25,- inclusief consumpties: reserveren@tindal.nl of via telefoon 035-6922947. Aanvang: 20.30 uur.

Kerk = open

Op 7 februari is de Koepelkerk aan de Brinklaan 42 in Bussum open tussen 12.00 en 15.00 uur. Eenieder is welkom en krijgt gelegenheid om te bidden of te mediteren. 035-6918753

BoodschappenPlusBus

A.s. zaterdag brengt de bus u naar Laren voor een heerlijke lunch en daarna een bezoek aan het Singermuseum. Zondag kunt u mee naar het Mediapark in Hilversum voor het bijwonen van de tv-programma's Kanniewaarzijn, De Wereld Draait Door en Kassa. Maandag gaat de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Dinsdag staat de Molen van Sloten op het programma en woensdag een rondvaart door de grachten van Utrecht. Donderdag brengt de bus u naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest en vrijdagavond kunt u mee voor een Mystery Dinner. Zaterdag 14 februari brengt de bus u naar het Cobramuseum in Amstelveen en zondagavond naar 't Spant voor de Operette Madam Butterfly. Kijk op onze site bpb.naardenbussum@versawelzijn.nl. Om u op te geven en voor andere vragen kunt u bellen van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur: 035-7504192.

Meditatie

Gayatri mantrameditatie in Centrum voor Gezond Zijn, Karel Doormanlaan 44/46 in Bussum. De Gayatri-mantra is een meditatie en gebed voor vrede, liefde en wijsheid in de harten van alle mensen en wordt over de hele wereld al eeuwen lang iedere dag gereciteerd of gezongen. De meditatie is van 10.15-11.15 uur. Vrijwillige bijdrage: 5 euro. Aanmelden: premakasha@online.nl.

vrijdag 6 februari

'Schakel-Diner'

Een 3-gangendiner bij het Schakelrestaurant voor € 7,50. Het restaurant is om 17.15 uur geopend. Opgeven in 'De Schakel', Kol. Verveerstraat 74, bel 035-6915300.

Biljartlessen

Een gevarieerd programma in Biljarten voor beginners en gevorderden o.l.v. Henk de Bruin, tel. 035-6936220. Na afloop samen koffie drinken. 10.00 – 12.00 uur. Spieghelwijck, Iepenlaan 354a in Bussum.

zondag 8 februari

Workshop keramiek

Bij Keramiek Atelier Christien Claassen, Oosterpad 46, Bussum. Op 8 en 15 februari samen met je (klein)zoon/dochter een fantasiedier van keramiek maken.

Harten schilderen

Maak je eigen originele hartenschilderij door gebruik te maken van allerlei materialen. Locatie: Atelier Comello-Art, Vliegdenweg 13, Bussum. Prijs: € 30,- inclusief materialen (schildersdoek 50x50, acrylverf en penselen), koffie/thee Van 14.00-17.00 uur. Meer informatie en opgeven www.comello-art.nl.

maandag 9 februari

Senioren café

ANBO Senioren Café is iedere maandagmorgen van 10.30 – 12.00 uur bij Stokjes en Lepel in de Nassaustraat in Bussum. Op deze dag is er ook boekenruil!

Jeugdzorg

Bijeenkomst voor inwoners en andere betrokkenen, georganiseerd door PvdA Bussum, samen met Muiden en Naarden. Het onderwerp is: jeugdzorg, goed geregeld? Sprekers zijn: Loes Ypma ( Tweede Kamerwoordvoerdster Jeugd en passend onderwijs), Jordy van Slooten (regio) en Lars Voskuil (fractievoorzitter PvdA Naarden). Locatie: Wilhelminakerk Bussum. Start 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Kledingactie

In Bussum is weer de kledin inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood. Iedereen kan gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven van 9.00 uur tot 12.00 uur bij de Jozefkerk, Laarderweg/hoek Ceintuurbaan in Bussum. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh.

dinsdag 10 februari

Computercursus

Computercursus voor beginners in De Schakel. De cursus bestaat uit 8 lessen op dinsdag van 14.00 uur – 15.30 uur, te beginnen op 10 februari. Kosten zijn € 45,- inclusief materiaal om thuis te oefenen en koffie of thee. Aanmelden: in De Schakel, Kol. Verveerstraat 74 Naarden of stuur een mail naar info@wijkpostdeschakel.nl of bel 035-6944742.

woensdag 11 februari

Wandeltocht

Wandelen met Bellefleur. Vertrek om 13.00 uur. De duur van de wandeling bedraagt ongeveer 1½ uur zonder koffie/theepauze i.v.m. het ontbreken van een restaurant op de route. Contactpersoon is mevr. Gré Poort: 035-6951686. Adres: Wijkontmoetingscentrum Bellefleur, Mackaylaan 11 in Naarden.

Bingo

Bingomiddag in De Schakel. U bent welkom vanaf 13.30 uur. Het meespelen kost € 3,50 voor 1 kaart en twee consumpties. Meer kaarten kosten € 2,50 per stuk. Aan het slot van de avond is er nog een loterij. De loten kosten € 0,50 per stuk. De Schakel, Kol. Verveerstraat 74. Voor inlichtingen: 035-6944742.

Keramiek

Elke woensdag kindercursus keramiek. Van 14.00 - 15.30 uur (4-12 jaar), van 16.00 - 17.30 uur (voor 10+). Locatie: Atelier Christien Claassen, Oosterpad 46, Bussum.

donderdag 12 februari

Franse literatuur

Een avond over hedendaagse Franse literatuur, georganiseerd door Alliance Française du Gooi. Meneer Dewandeler bespreekt het verhaal van 'Adriana Mater'. Van 20.00 - 22.00 uur. Toegang gratis voor leden en cursisten. Gasten betalen € 5,-. Locatie: Bibliotheek Bussum.

vrijdag 13 februari

Open huis Mariënburg

Tijdens het Open Huis is een tentoonstelling ingericht over het leven van de zusters in Bussum met vele foto's uit het verleden. Tevens verkoop van spullen die in het klooster gebruikt zijn. Tijd: 10.00 tot 16.00 uur. Klooster Mariënburg, Brinklaan 82, Bussum.

Bustocht

Dagtocht naar restaurant "De Molen" in Harskamp. Opstappunt: W.O.C. De Palmpit, Koekoeklaan 3. Bussum. Vertrek: 10.00 uur. Inclusief 3-gangen menu. Kosten:37,50 euro. Opgeven tot 5 dagen voor vertrek bij Eva Kooiman, tel. 035-693 96 95.

Lezing

Stefan Rasing geeft een lezing in Vivium de Gooise Warande. Schaatsen op de Gele River langs de Chinese Muur is niet alleen een sport maar ook een avontuur. De lezing begint om 14.30 uur in Vivium De Gooise Warande aan de Mezenlaan 19 in Bussum. Kosten: 6 euro.

SDO heeft zware klus aan SO Soest

Bussumers moeten hard werken voor de punten

SDO won, maar van goed voetbal was geen sprake. Foto: Johan van der Geest

BUSSUM - Geen goed voetbal, maar wel weer een zege afgelopen weekend voor de voetballers van SDO. De goed presterende Bussumse eersteklasser was met 3-1 te sterk voor het afgelopen jaar gepromoveerde SO Soest.

Vanwege de sneeuwval moest SDO spelen op kunstgras. Voor de aftrap van het duel moest er door medewerkers van de voetbalclub hard gewerkt worden om het veld schoon te maken zodat er überhaupt afgetrapt kon worden.
Vooral voor rust was het voetbal van de Bussumers slecht. Aan de bal maakten zij veel fouten en werd de bal vaak verspeeld. Gescoord werd er wel al snel: een verre trap van SDO-keeper Rolf Hazelaar werd verkeerd weggekopt door een SO Soest-speler en belandde voor de voeten van Dennis de Loos. De Bussumer benutte het cadeautje en zette SDO met een goed schot op voorsprong.
De vreugde was echter al snel verdwenen toen SO Soest nog voor rust terug kon komen. Een fout van SDO zorgde ervoor dat een aanvaller van SO Soest de bal voor het oprapen had en doelman Hazelaar kon passeren. Meer kansen bleven voor rust zowel voor SDO als voor SO Soest achterwege.

Na rust snel klaar
Na rust stelde SDO snel orde op zaken. Koud op het veld kon Maikel van Latum voorgeven op Rowell van der Meer. De SDO-speler gaf vervolgens weer voor op Dennis de Loos die zijn tweede doelpunt van het duel maakte. Daarmee was het duel meteen gespeeld. SO Soest probeerde nog van alles om wat terug te doen, maar het ontbrak de ploeg aan slagkracht. Daar stond tegenover dat SDO zelf ook amper toe kon slaan. Er kwam nog wel een doelpunt: Rick van der Velden kon de derde Bussumse goal maken op aangeven van Dennis de Loos. Daarmee won SDO wel, maar de zege had amper glans.

SDO houdt koers achter de koploper en staat tweede

SDO presteert goed
De zege zorgt ervoor dat SDO het nog steeds goed doet aan kop van het klassement. De Bussumers houden achter koploper De Meern koers met een tweede plaats. De achterstand bedraagt 5 punten.
De komende twee weken speelt SDO tegen De Foresters en SJC. De twee ploegen presteren momenteel een stuk slechter dan SDO. Na de twee duels wacht het treffen met koploper De Meern. Dat duel zou een sleutelduel kunnen worden voor de jacht op de eerste plaats.
Als de twee teams komende twee weken geen punten verspelen, zou SDO met een zege op twee punten van de koploper komen te staan. De Bussumers mogen hoe dan ook al meedoen aan de play-offs om te promoveren naar de hoofdklasse. Met een eerste plaats zou de ploeg echter rechtstreeks promoveren.

Voetballers NVC maatje te groot voor beter presterend FC Weesp

Foto: Bastiaan Miché

NAARDEN - Weer een knappe zege afgelopen weekend voor de voetballers van NVC. De Naarders waren met 3-1 te sterk voor het beter presterende FC Weesp. Een week eerder wonnen de geplaagde Naarders ook al.

NVC zette FC Weesp al snel onder druk en kwamen al vroeg op voorsprong te staan. Voor rust bleven de teams aan elkaar gewaagd, hoewel echt grote kansen achterwege bleven. FC Weesp kon nog voor rust een tegentreffer maken.
Na rust zakte NVC ver terug en mocht FC Weesp het spel maken. Kansen kregen de Weespers amper. NVC hanteerde vooral een snelle tegenaanval. Daar had het succes mee: twee snelle aanvallen zorgden voor goals. FC Weesp had daar geen antwoord op, waardoor NVC de punten kon pakken.

BFC laatste na weer een nederlaag

BUSSUM - De tegenstanders hebben vooralsnog geen genade met BFC. Afgelopen weekend verloren de slecht presterende Bussumers wederom. Nu zelfs van de nummer laatst VEP: 4-2. De Bussumers namen daarmee zelf de laatste plaats over.

BFC begon nog sterk en kreeg al snel een paar goede kansen. De Bussumers vergaten de kansen echter af te maken. VEP zette amper wat tegenover het goede spel van BFC en hanteerde vooral een snelle counter. En met succes: na wat gerommel verloor BFC de bal en kon VEP met een snelle aanval geheel onverwachts de score openen.

Snel daarna volgde meteen een tweede tegentreffer voor BFC. De Bussumers konden alleen met een benutte strafschop wat terugdoen.

Na rust even hoop
Na rust bleef BFC de betere ploeg en kwamen er weer kansen. BFC leek even terug te komen toen Ahmed al Khanin met een bekeken schot voor de 2-2 zorgde. VEP had echter al snel een antwoord klaar. De eerste tegenaanval zorgde ervoor dat de Woerdense tegenstander weer op voorsprong kwam. Het bleek de genadeklap, want na de derde goal kon BFC nog amper kansen creëren. Vlak voor de slotfase kon VEP nog de 4-2 maken. BFC droop teleurgesteld af.

Krappe zege korfballers DOC

BUSSUM - Een zwaarbevochten zege afgelopen weekend voor de korfballers van DOC. De Bussumers scoorden net een puntje meer tegen Amsterdam en wonnen daardoor: 13-14.

Dat DOC won kwam op een goed moment. De Bussumers en Amsterdammers stonden voorafgaand aan het duel op evenveel punten. Dat zorgde er ook voor dat het duel erg spannend was. Aanvallend speelden de twee teams erg sterk en dat had als resultaat dat de teams aan elkaar gewaagd waren. Na de eerste helft stond DOC op één punt voorsprong tegen Amsterdam. Na rust bleef het spannend. Amsterdam kon snel terugkomen, maar daarna duurde het lang voor er weer een doelpunt gemaakt werd. De Bussumers bleven echter knokken voor de punten en hadden daarmee succes. DOC stapte na het duel trots en opgelucht van het veld.

Slotfase nekt zaal-voetballers

BUSSUM - Lang leek het erop dat de zaalvoetballers van ZVV Jos Geerling afgelopen weekend een punt zouden pakken tegen Scagha. De Bussumers stonden lang op 2-2, maar verloren op het laatste moment met 4-2.

Scagha was vooral voor rust een stuk sterker dan de Bussumers. Toch bleven doelpunten achterwege. De aanvallen waren te voorspelbaar voor de Bussumers en als het wel lukte om door te drukken trad de achterhoede van ZVV Jos Geerling goed op. Waar Scagha vergat te scoren, lukte dat ZVV Jos Geerling wel. Na een door hem zelf opgezette aanval kon Dwight Oehlers de score openen.

Na rust zette de tegenstander weer aan. Nu lukte het beter om voor gevaar te zorgen en maakte de ploeg twee doelpunten. ZVV Jos Geerling kon echter nog goed aanhaken en bleef na de 2-2 door Bilal Oztürk kans houden op een goed resultaat. De slotfase was echter voor Scagha. Met twee doelpunten werd er alsnog gewonnen.

Feest voor zaalhockeysters

NAARDEN - Een feestje afgelopen weekend voor de zaalhockeysters van HC Naarden: de Naarders konden het kampioenschap zeker stellen.

De Naarders presteerden de afgelopen weken al sterk. Afgelopen weekend kwam de kroon op het werk en werden de laatste twee duels tegen concurrenten Hilversum en Spandersbosch met 2-0 gewonnen. Daarmee promoveerde het sterke team en gaat het volgend jaar van start als topklasser.

Nu het veld weer op
Nu de hockeysters het zaalhockeyjaar achter de rug hebben wordt de focus weer verlegd naar het veld. Over een maand staan daar weer de eerste duels op het programma. Voor het zover komt wordt er de komende weken geoefend.

BHC te sterk

BUSSUM - De handballers van BHC hebben afgelopen weekend zonder problemen gewonnen van Zaanstreek: 30-18.

BHC was een stuk sterker dan Zaanstreek. De Bussumers nemen door de zege even afstand van hun concurrent en staat nu zesde.

Schoonheidssalon met totaalconcept

Ook afslanken centraal

Kimberly en Carmen Gerbrands Foto: Yvette Geerts

BUSSUM - De jonge onderneemster Kimberly Gerbrands werkt al jaren als schoonheidsspecialiste en opent nu de deuren van haar eigen salon waarmee zij haar klanten tegelijkertijd een totaalconcept aanbiedt. Een schoonheids- en afslanksalon in één: Total Beautycare 't Gooi en Total Slank 't Gooi.

Alles is mogelijk, van gezichtsbehandelingen, wimperextensions, acrylnagels en cosmetische pedicure tot afslanken, harsen en definitief ontharen. Vooral in dat laatste heeft Kimberly zich gespecialiseerd: "Al tijdens mijn opleiding was ik bezig met beide vakgebieden. Vooral naar definitief ontharen is veel vraag en de ontwikkelingen gaan snel. Haarvrij zijn is voor veel mensen belangrijk."

Kimberly runt de salon samen met haar moeder Carmen Gerbrands. Kimberly: "Zij richt zich vooral op het afslanken door middel van lymfedrainage: een methode waarin je in een speciaal pak ligt dat zich opblaast als een soort bloeddrukmeter. Het mooie van deze methode is dat het de afvoer van vetcellen stimuleert, maar door de werking met infrarood ook een positief effect heeft bij reumatische klachten, spierpijn en een slechte bloedsomloop."

Vivante Chiropractie geopend

Dieuwertje Schuringa. Foto: Yvette Geerts

BUSSUM - Ze ontmoetten elkaar tijdens hun studie Chiropractie in Bournemouth in Engeland en sinds half januari runnen Vincent Gimbrère en Dieuwertje Schuringa samen Vivante Chiropractie aan de Mezenlaan 13.

Een eigen praktijk was voor deze jonge en enthousiaste ondernemers een logische keuze. Dieuwertje: "We kunnen doen wat we graag willen: mensen op verschillende vlakken helpen, niet alleen op het gebied van beweging, maar ook met voeding." In de praktijk komen er vooral veel mensen met rug- en nekklachten. Niet zo verwonderlijk, want chiropractie is vooral bekend als 'het manipuleren (kraken) van de ruggengraat', terwijl er niet altijd wordt gekozen voor manipulatie. Dieuwertje: "We kijken altijd naar de klacht: soms ligt de oorzaak in een verkeerde houding of bewegingspatroon, soms zijn het vastzittende spieren of gewrichten die niet goed bewegen. Of er wel of geen manipulatie wordt toegepast hangt enerzijds af van de klacht, maar ook leeftijd speelt een rol. Dieuwertje: "Jonge kinderen, baby's en ouderen vragen om een ander soort behandeltraject."
Vanuit de praktijk werken ze samen met verschillende disciplines, waaronder fysiotherapeuten, mensendieck en sportmasseurs. In de toekomst willen ze graag een multidisciplinair gezondheidscentrum in Bussum opzetten.

Een beeld uit het rampgebied (Arch. Rott.Dagblad).

De Bussumsche Courant pakte groot uit op 2 februari 1953, de maandag na de vernietigende stormramp die delen van Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden teisterde. Een comité zamelde goederen in, tweehonderd collectanten gingen de deuren langs, middenstanders gingen voor de slachtoffers aan het werk. Er was even discussie of geld niet beter via de kerken ingezameld kon worden. Kleding, dekens en schoeisel werden door het U.V.V. (Unie van vrouwelijke vrijwilligers) bij de burgers thuis opgehaald. Of men kon ze afleveren bij het gebouw der Doopsgezinden, de Jeugdkapel aan de Meentweg, de dames De Bruyne en Van der Burg of bij de koffiekamer van de pastorie van de Heilig Hartkerk.

In de Vredekerk, Wilhelminakerk en Spieghelkerk werden op woensdagavond 4 februari bidstonden gehouden en in de St. Vituskerk, Mariakerk en Heilig Hartkerk werden de dag daarop Heilige Requiemmissen opgedragen.

De krant deed verslag van het brengen van de hulpgoederen. "Met gejuich en handengezwaai is de Bussumse hulpcolonne vanmorgen om 9 uur, na een etmaal rijden, in Middelburg gearriveerd. Gisteravond waren de 22 tot berstens vol toe met kleding, schoeisel en dekens gevulde wagens door honderden Bussumers uitgeleide gedaan. De hele nacht heeft de karavaan doorgereden, eerst naar het Zuiden van ons land, dan door het nachtelijk België om bij de dageraad Zeeland te bereiken. Het meer dan één kilometer lange konvooi werd in het Zeeuwse land hartelijk ontvangen. Onderweg deden zich wat moeilijkheden voor. Het konvooi verdwaalde in het Belgische plaatsje Maldeghem en een deel kwam in het Belgische gehucht Middelburg terecht. Bij Breskens stak men per pont over naar Vlissingen.

Vermoeid en slaperig keerden de ruim 40 Bussumse chauffeurs enkele dagen later weer terug. 620 kilometer telde de lange rit van naastenliefde."

Klaas Oosterom

Plaatsen loopbrug: uniek moment

Een spannend moment: de brug hangt boven het spoor. Foto: Bastiaan Miché

BUSSUM - Een machtig gezicht was het plaatsen van de nieuwe loopbrug over het spoor bij station Bussum-Zuid. Afgelopen weekend was het dan eindelijk zover. ProRail had het hele weekend het treinverkeer stilgelegd om deze enorme operatie goed te kunnen uitvoeren.

De brug is van hardhout en is maar liefst 27 meter lang, 3,5 meter hoog en 4 meter breed. Het hele gevaarte van 38 ton zwaar werd op zijn nieuwe plek gehesen met behulp van een hoge kraan.

Bijna op z'n plek. Foto: Bastiaan Miché
Gratis koffie voor de belangstellenden. Foto: Jaap van Hassel
De loopbrug in de lucht. Foto: Jaap van Hassel
Het hele weekend werd er hard gewerkt. Foto: Jaap van Hassel
De traverse ligt op zijn plek. Foto: Jaap van Hassel
Veel aandacht van het publiek. Foto: Bastiaan Miché

De werkzaamheden trokken veel publiek dat dit wel van dichtbij wilde zien. Daartoe was alle gelegenheid. Zowel op het perron als vanaf de oude loopbrug kon men alles goed zien. Gelukkig was het prachtig weer en daar werd volop van genoten. Onder de belangstellenden werd gratis koffie en erwtensoep uitgedeeld.
ProRail wil halverwege het jaar de nieuwe brug in gebruik nemen. Deze brug biedt reizigers de mogelijkheid om ook met de lift aan de andere kant van het spoor te komen. Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling. De oude loopbrug wordt ergens in juni weggehaald.

Kia Picanto X-treme zit vol extra's

Ook inruilbonus en 50/50-deal

De Picanto X-treme heeft veel extra's aan boord.

De Picanto X-treme staat nu met de nodige extra's bij de Kia-dealer, zoals automatische airco en hoogglans afwerking.

Deze X-treme is gebaseerd op de Picanto BusinessLine en beschikt over onder meer een geïntegreerde radio/cd-speler met bluetoothconnectiviteit, elektrisch bedienbare ramen voor en achter, projectiekoplampen met leddagrijverlichting, ledachterlichten, mistlampen, Auto Light Control, centrale portiervergrendeling, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, lederen stuurwiel met stuurwielbediening en een lederen pookknop. Daar komt nu een extra pakket bovenop, bestaande uit een automatische airconditioning (in plaats van handmatige bediening), sportieve zwarte 'InnoSkin' bekleding en hoogglans zwarte afwerking van stuurwiel en dashboardinleg.

Aan de buitenkant is de X-treme herkenbaar aan de sportief gestylede voor- en achterbumper, sideskirts in carrosseriekleur, een dubbel uitlaatsierstuk, 14" lichtmetalen velgen en privacyglas. De prijzen beginnen bij € 11.695,- voor de 3-deurs.

René Hoogland van Kia-dealer Marant in Naarden: "Voor de Kia Picanto X-treme is ook een inruilbonus van kracht van € 1.250,- en de X-treme komt in aanmerking voor de 50/50-deal of Private Lease promotie-acties. Bovendien kan de klant op een groot aantal voorraadauto's nog profiteren van de lagere prijzen van 2014."

Volvo komt met cross-over sedan

Grotere bodemvrijheid in combinatie met All-Wheel Drive.

De S60 Cross Country, zo heet hij. 's Werelds eerste cross-over sedan arriveert komende zomer in Nederland.

Met deze robuuste sedan met allroadcapaciteiten opent Volvo een nieuw segment. Vandaag de dag is de cross-over niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Volvo verzet met de S60 Cross Country de bakens. Net als de onlangs onthulde Volvo V60 Cross Country heeft de S60 Cross Country een 65 mm grotere bodemvrijheid in combinatie met All-Wheel Drive. Daarmee is hij de enige echte allroad cross-over sedan die op alle soorten ondergrond uitstekend presteert. In Europa wordt de Volvo S60 Cross Country ook leverbaar met voorwielaandrijving, wat een gunstig effect heeft op het brandstofverbruik en de aanschafprijs. Het model wordt geleverd met 18- of 19-inchwielen en hoge banden die de off-roaduitstraling versterken. Tegelijkertijd zorgen deze banden voor extra comfort, minder rijgeluid en extra bescherming van de velgen. Volvo levert de S60 Cross Country met het volledige Drive-E-motorenaanbod, variërend van de 187 kW (254 pk) sterke, vierwielaangedreven T5-benzinemotor tot de D4-dieselversie met 140 kW (190 pk) en voorwielaandrijving.

Stil en soepel met lage bijtelling

De Toyota Auris Touring Sports heeft vele pluspunten.

De Toyota Auris Touring Sports Hybrid is sinds 1 januari nog de enige stationwagon met maar 14% bijtelling in het zo populaire C-segment.

In 2014 werden er in Nederland alleen al ruim 7.700 Auris-modellen op kenteken gezet. De hybride stationwagonvariant, de Auris Touring Sports, nam het leeuwendeel voor zijn rekening. De lage fiscale bijtelling is niet zijn enige pluspunt. Ook de enorme kofferbak, het fijne weggedrag, hoge standaarduitrusting en rijgemak zijn veelgehoorde argumenten om voor de hybride Toyota Auris te kiezen.

Automaat
In het huidige verkeer, met al zijn files en verkeersopstoppingen, drempels en rotondes, is het gemak van de automaat onovertroffen. De Auris Touring Sports Hybrid voegt hier ook nog eens de stilte van volledig elektrisch rijden bij lagere snelheden aan toe.

Op de automatische piloot naar Las Vegas

Deze Audi A7 reed de 900 kilometer lange trip van Silicon Valley naar Las Vegas. Helemaal zelf: op de automatische piloot. Audi liet hiermee zien dat het tijdperk van zelfstandig rijdende auto's op het punt staat te beginnen. Deze A7 kan zelf van rijbaan wisselen en inhalen. Ook kan hij zelfstandig accelereren en afremmen. Als het hem te moeilijk wordt, bijvoorbeeld in de stad, dan wordt de bestuurder tijdig verzocht zelf de controle over te nemen. Anders stopt de auto automatisch op een veilige plek.

Kom 12 februari naar de Reiki-avond bij Reiki de Boom. Heeft u interesse of heeft u elders de cursus gevolgd, maar wilt u graag ervaring uitwisselen! Meld u aan a.u.b. tel.: 035-6919650 of via e-mail zie www.reiki-de-boom.nl

Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

Uw tv geeft binnenkort een foutmelding omdat er werkzaamheden aan uw tv-signaal zijn geweest door Ziggo. Om weer tv te kunnen kijken moeten de zenders opnieuw worden ingesteld. Van der Geest Computerservices kan daar bij helpen. Bel 06-1990 2000

KvBB IT Solutions: Uw adres voor het opschonen en virusvrij maken van uw laptop of pc, een APK voor uw computer! Uitleg in makkelijke taal om herhaling in de toekomst te voorkomen. Contact via 06-50930910 of stuur een mail naar kees@kvbb-its.nl

Te koop gevraagd: Oud blikspeelgoed/treinbaan/boten en treinen. Mag oud en/of defect zijn. Tel.: 035-6938689

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Te huur in Naarden:
Energiestraat 14e
moderne, volledig gestoffeerde
kantoorruimte met airconditioning van 360 m² op de eerste verdieping. Uitstekend onderhouden met een hoog afwerkingsniveau en veel licht. Airco-Alarm-Eigen cv-installatie-Daglichtlampen-Eigen opgang-en met maar liefst 3 eigen privéparkeerplekken. Huurprijs 1250 euro per maand. Voor informatie Vos-Beheer dhr. Dick Vos
tel.: 06-51083335

Versa Welzijn "Administratie voor Elkaar" en Formulierenspreekuur samen in één spreekuur. Elke donderdag inloopspreekuur van 10 - 12 uur in Uit Wijk, Dr. Schaepmanlaan 10, Bussum. U kunt langskomen voor hulp bij uw administratie, met formulieren, reageren op woningen bij Woningnet, digitaal opvragen van bankafschriften voor uitkeringsinstanties. Kom langs en neem uw administratie mee! Informatie: Tineke van der Tol en Wilma Post. 035-6911251

GRATIS juridische hulp bij verkeersboetes; Mr. De Vroom www.mijnbezwaren.nl

Cursus Spaans voor beginners. Start dinsdagavond 17 februari in Huize Godelinde in Bussum. Duur 10 lessen, kosten € 85,00 incl. lesboek. Aanmelden 035-6930624 of info@gildegooinoord.nl

Cursus Picasa Fotobewerking en Fotoalbum maken. Start maandagmiddag 16
februari. Duur 8 lessen in Huize Godelinde in Bussum. Inlichtingen 035-6930624 of info@gildegooinoord.nl

Nieuw in Bussum hart van 't Gooi: hartstikke mooie Shellac nagels. Kom kennismaken voor € 30,-. Nagelstyliste heeft 12 jr ervaring! www.zebranailz.com 06-24715401 Havenstraat 168 in Cosmo

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 60,-
Tel.: 035-8870159

SCHILDERSBEDRIJF KOLS Voor al uw binnen- en buitenwerk. Tel.: 035-626 72 99
www.schilderkols.nl

Ultiem Schilderwerk voor al uw binnen- en buitenschilderwerk. Vraag nu een gratis offerte aan op
www.ultiemschilderwerk.nl of bel 06-14350266

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service

Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

TTW Rijschool, rijles 35 euro per uur, introductieles
06-31990810

Te huur: Ruime GARAGE Nw Hilversumseweg Bussum, 130 euro per mnd 06-10399790

Tuinman heeft nog tijd. Snoeien, fatsoeneren, bestraten, compl. renovatie etc. Vrijbl. prijsopg.: 06-50660689 / www.dennenburg-tuinen.nl

Taxi van/naar Schiphol
€ 50,- vanuit Naarden en Bussum. Goodkinds Taxiservice 06-26984855

Voor traditionele Thaise massage Ban Wiangtjan. Open van 11:00 uur tot 22:00 uur. Laarderweg 22, 1402 BJ, Bussum. Tel.: 06-46890213 of 035-7851359. E-mail: wiangtjan@gmail.com

Vrouw zoekt werk in de huishouding met strijkwerk en 8 jaar ervaring, met goede ref. in Naarden-Bussum. Mevr. Anouk 9 euro p/u. Tel.: 06-29361834

Lieve oppas gezocht op wo. middag en evt. extra uren voor onze dochters van 2 en 4 in Bussum. Reacties op
06-51313437

Garages in Bussum te huur, huurprijs € 140,- p/m. Info: 06-54257350

Schilderwerk groot of klein. Binnen of buiten. Schilder PMC. Biedt U Altijd een vrijbl. offerte. Winterschilder 10% KORTING. 06-53148137
pharskamp@hetnet.nl

Gevraagd: Defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator, fiets. 06-34606808

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag

Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden.
Vrijbl. prijsopgaaf. Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Feestje? Gratis feestzaal tot 120 personen in Bussum.
Meer info: 06-53319921

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Met spoed gezocht:
gitarist voor rockband Burning Strings in Weesp. Leeftijd c.a. 17-20 jaar. Elke maandagavond repetitie met professionele begeleiding. Telefoonnummer: (06) 34 10 80 84 e-mail: thebandburningstrings@gmail.com www.facebook.com/BurningStringsWeesp

Nieuwe elekt. 3-wielfiets voor volwassenen. Prijs n.o.t.k. Tel.: 035-6912232

WONINGEN TE HUUR
GEVRAAGD!
Voor expats en organisaties Interhouse
Hilversum 035-303 13 20
www.interhouse.nl

Schoonheidsinstituut te Bussum heeft een ruime cabine te huur voor een zelfstandig werkende pedicure, medische aantekeningen een pre. Bel 06-25538071