NaarderNieuws

19 november 2015

NaarderNieuws 19 november 2015


VVD grootste in Gooise Meren

VVD-lijsttrekker Miriam van Meerten is het stralende middelpunt op de uitslagenavond in Bussum. Foto: Christian Pfeiffer

GOOISE MEREN - Met acht zetels wordt de VVD de grootste partij in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Gooise Meren. Dat zal voor niemand een verrassing zijn: in Bussum, Naarden en Muiden waren de liberalen al de grootste. Het CDA en D66 boekten met elk vijf zetels ook een fraai verkiezingsresultaat.

De Partij van de Arbeid komt met vier zetels in de nieuwe raad, GroenLinks met drie. Hart voor Bussum (nu goed voor vier zetels in Bussum) moet het doen met 2 zetels in Gooise Meren. De Gooise Ouderenpartij slaagde erin om de huidige twee zetels in de raad van Bussum 'mee te nemen' naar de nieuwe gemeente. Nieuwkomer 50PLUS krijgt ook twee zetels. Daarmee zijn de 31 zetels verdeeld. De ChristenUnie en Trots op Nederland hebben geen zetel bemachtigd.

De opkomst was met 41% bijzonder laag. Precies 4093 stemgerechtigden kleurden een VVD-vakje rood, dat is ruim 23% van de stemmen. D66 is met 2641 stemmen (15%) de tweede partij. Het verschil tussen CDA en de PvdA bedraagt slechts 24 stemmen (2449 om 2425), maar deze tiende procent is voor het CDA net voldoende om op vijf zetels te komen, terwijl de PvdA het met vier moet doen.

Lijstverbinding
De lijstverbinding van GOP en Hart voor Bussum pakt gunstig uit voor de GOP, die er de tweede zetel aan te danken heeft.
De (voorlopige) uitslag

VVD 8 zetels
D66 5 zetels
CDA 5 zetels
PvdA 4 zetels
GroenLinks 3 zetels
Hart voor Bussum 2 zetels
50PLUS 2 zetels
GOP 2 zetels
ChristenUnie 0 zetels
Trots op NL 0 zetels

Opkomst 41%
Uitgebrachte stemmen: 17.603

Installatie nieuwe raad op 4 januari

GOOISE MEREN - De nieuwe gemeenteraad van Gooise Meren wordt op maandag 4 januari geïnstalleerd. Medio december wordt de bekendmaking van de waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente verwacht.

De coalitievorming voor het nieuwe college van B en W kan nu al beginnen, maar de wethouders worden door de nieuwe raad benoemd. De drie huidige gemeenteraden komen in december voor de laatste keer bijeen: Naarden op 16 december en Muiden en Bussum op 17 december. Hier nemen deze gemeenten hun allerlaatste zelfstandige besluiten; verder zullen deze bijeenkomsten vooral in het teken staan van afscheid.

Nieuwe gemeente ver-van-mijn-bed-show?

Stemmen in Muiden.

GOOISE MEREN - Was het het slechte weer of het niet kunnen meeliften op landelijke verkiezingsaandacht? Zijn we onverschillig over lokale politiek? Of is Gooise Meren ineens een ver-van-mijn-bed-show. Wat de verklaring ook is, de opkomst voor de eerste gemeenteraadsverkiezingen van Gooise Meren is beklagenswaardig laag.

Stemmen in Naarden.
Stemmen in Bussum. Foto's: Sjoerd Stoop

Zes van de tien kiesgerechtigden bleven thuis. Die lage opkomst zagen ze in Bussum al vroeg aankomen, zo klonk het uit de stembureaus. In Naarden en Muiden had men gedurende de dag een iets optimistischer indruk, maar uiteindelijk kwam de opkomst in de dertig stembureaus niet boven de 41% uit.

41%

opkomst verkiezingen gemeenteraad Gooise Meren

Feest voor VVD, PvdA, CDA, D66 en 50PLUS

Rekenen, rekenen, rekenen bij 50PLUS. Valt het mee of tegen? Foto: Christian Pfeiffer

BUSSUM - Miriam van Meerten is dolblij dat haar partij, de VVD, als winnaar uit de bus is gekomen. De fractievoorzitter reageert op het behalen van de 8 zetels: "Na de eerste tellingen hoorden we eerst dat we 6 zetels zouden halen. Bij de tweede telling stonden we op 7 en uiteindelijk werden het er 8. Onze verwachtingen vooraf liepen wat uiteen, maar met dit resultaat zijn we heel blij."

"We zien duidelijk dat de kiezers vertrouwen in ons hebben. De afgelopen jaren heeft de VVD een goed en stevig beleid gevoerd en dat wordt nu beloond."
De VVD had al op de lage opkomst gerekend. "Bij een herindelingsverkiezing weet je dat de opkomst altijd lager is. Ik ben blij dat er toch nog 40 procent naar de stembus is gegaan." Wat betreft de coalitievorming neemt de VVD, als grootste partij in Gooise Meren, het voortouw. "We gaan vrijdag met alle lijsttrekkers om tafel om het formatieproces te bespreken. We moeten én willen snel een coalitie rond hebben."

Het CDA mag met 5 zetels ook tot een van de winnaars gerekend worden, vindt lijsttrekker Marleen Sanderse. "We halen 5 zetels en daarmee hebben we best reden voor een feestje. Je kunt dat goed loon naar werken noemen, want al onze mensen hebben de laatste jaren, en vooral ook de laatste maanden en weken, heel hard gewerkt aan de campagne. Daar mogen we ontzettend trots op zijn. Het worden nu nog een paar spannende weken. De VVD mag de eerste stap zetten om een coalitie te vormen, maar we denken dat we wel worden gebeld."

De uitslagen komen binnen. Foto: Christian Pfeiffer
Gewonnen of verloren? De achterban wacht. Foto: Christian Pfeiffer
Hart voor Bussum had op veel meer gehoopt. Foto: Christian Pfeiffer
Iedereen wil aan de telefoon. Foto: Christian Pfeiffer
Burgemeester Joyce Sylvester aan het twitteren Foto: Christian Pfeiffer

Arno Haye van 50PLUS noemt zichzelf de grote overwinnaar

De PvdA blijft net steken op 4 zetels. Bij de eerste twee tellingen stonden ze nog op 5. Maar lijsttrekker Gerard Boekhoff gaf direct aan dat hij van tevoren had 'getekend' voor deze 4 zetels. "We horen bij de grootste partijen van Gooise Meren en ik wil alle mensen bedanken die gestemd hebben én de vrijwilligers die zich zo ingezet hebben." Hij verwacht van de grootste partij een uitnodiging voor de coalitiebesprekingen. "De landelijke partijen hebben de weg naar boven weer gevonden en dat is in Gooise Meren begonnen", aldus een blije Boekhoff. "Het is de beloning voor de afgelopen jaren", voegt hij nog toe.

D66-voorman Maarten Balzar is erg tevreden met de behaalde 5 zetels. "We hadden vooraf gehoopt op 5 à 6 zetels. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt en dat wordt dus beloond. We hebben goede hoop om een coalitie te kunnen vormen voor de komende twee jaar. D66 heeft de afgelopen jaren goed samengewerkt met de VVD; dat geldt voor alle drie de gemeenten."

GroenLinks-lijsttrekker Gerben Struik spreekt van het doorzetten van de stabiele lijn van de afgelopen jaren. Met de behaalde 3 zetels is hij tevreden. "We hadden gehoopt op 4 zetels en eigenlijk ook op het 'Jesse Klaver-effect'. Maar dat is uitgebleven. Die vierde zetel hadden we wel willen binnenslepen." Hij toont zich wel bezorgd over de lage opkomst en noemt de betrokkenheid van de burger bij de politiek een item waar aandacht aan gegeven moet worden. Over de zetelverdeling wil hij zich nog niet uitlaten, maar er zijn volgens Struik veel combinaties mogelijk. "Ik hoor geluiden over een brede coalitie en dat is goed bij een lage opkomst." Ook vindt hij het passen bij de vorming van een nieuwe gemeente.

Fractievoorzitter Marieke Munneke Smeets van Hart voor Bussum had zeker op meer stemmen gehoopt. Deze lokale partij had bij de vorige verkiezingen 5 zetels in de gemeente Bussum behaald en valt nu terug naar 2. "We moeten hier mee verder. Dit is wat de kiezer wil. Gelukkig hebben wij samen met de Gooise Ouderen Partij als lokale partijen toch nog 4 stemmen. Ik wil in ieder geval de kiezers bedanken die gestemd hebben. Ik ben heel benieuwd hoe er per stembureau is gestemd."

Arno Haye van 50PLUS noemt zichzelf de grote overwinnaar. "We zijn in één keer 200 procent gestegen. Vanuit het niets hebben we nu 2 zetels, bijna 3 zelfs. We hebben als 50PLUS voor het eerst gemeenteraadszetels in Nederland: een unicum. En dat met slechts 2,5 maand campagne voeren. We zijn dan ook zeer tevreden en natuurlijk willen wij ook in het college."

De GOP haalde 2 zetels, hetzelfde aantal als de Bussumse partij al had. "Het was voor ons extra spannend, omdat we een lokale partij zijn. Daar komt nog eens bovenop dat we moesten concurreren met 50PLUS, dat het ook goed heeft gedaan", beschouwt lijsttrekker Jan Kwekkeboom na. "Dat we onze 2 zetels behouden stemt ons tevreden. We staan ervoor open om eventueel mee te doen aan een coalitie. Maar als het zover komt dat we daarvoor worden gevraagd, dan hebben we ook wel harde voorwaarden. Als het gemeentebestuur plannen heeft om nog verder te bezuinigen op de zorg dan doen wij absoluut niet mee."

Trots op Nederland-fractievoorzitter John Krabbendam heeft net geen zetel behaald. "Heel erg jammer. De opkomst was superlaag. Een storm is geen excuus om niet te komen stemmen. We hebben jaren gesproken over de fusie en dan probeer je er toch een succes van te maken."

Elmer Benjamin, fractievoorzitter van de ChristenUnie, grijpt ook net naast een zetel, net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Bussum. Bij de eerste voorlopige uitslagen leek het er nog op dat ze een zetel zouden krijgen. "We hadden op minstens één zetel gehoopt. In al onze gesprekken met inwoners hoorden we positieve reacties. Iedereen die we spraken steunde ons. Toch hebben ze in het stemhokje anders gekozen. Ik vind het teleurstellend."

Uitslag morgen officieel

GOOISE MEREN - De nu gemelde uitslag van de verkiezingen is op basis van een eerste telling en daarmee nog officieus.

Op vrijdag 20 november om 10.00 uur 's ochtends zal de voorzitter van het centraal stembureau de uitslag van de verkiezing van de gemeenteraad van Gooise Meren bekendmaken. Dan wordt ook duidelijk of er kandidaten met voorkeurstemmen in de raad zijn gekozen. Deze openbare zitting wordt gehouden op het gemeentehuis van Bussum aan de Brinklaan 35.

Volgende verkiezingen al in 2018

GOOSIE MEREN - De volgende gemeenteraadsverkiezingen in Gooise Meren vinden plaats in maart 2018, als er in heel Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Het was ook mogelijk geweest om met Gooise Meren pas in 2022 weer aan te haken bij de reguliere verkiezingen. De eerste raad zou dan ruim zes jaar mogen aanblijven. Maar op verzoek van de drie raden van Bussum, Naarden en Muiden mag de burger zich in 2018 alweer uitspreken over het gemeentelijk beleid.

Andere raad, anders vergaderen

GOOISE MEREN - De gemeenteraad van Gooise Meren kiest voor het Almeerse model van de 'Politieke Avond'. Het is de bedoeling dat deze bijeenkomsten elke veertien dagen worden gehouden en zowel meningvormend als besluitvormend zijn.

De structuur van commissievergaderingen (meningvormend) en raadsvergaderingen (besluitvormend) wordt losgelaten. In onze krant komen we later uitgebreider terug op hoe die Politieke Avond gaat werken.

Op en neer

De voorlopige uitslag werd gisteren omstreeks 23.00 uur bekendgemaakt in het gemeentehuis van Bussum. Daar waren alle politici en andere belangstellenden bijeen tijdens een feestelijke verkiezingsavond. Eerder waren er tussenstanden doorgegeven op basis van tien en twintig stembureaus. Bij de eerste tussenstand scoorde Hart voor Bussum aanmerkelijk hoger dan hoe het uiteindelijk zou uitpakken. Na de tweede tussenstand zag het ernaar uit dat de ChristenUnie een zetel zou bemachtigen. Nadat de stembiljetten van alle dertig stembureaus waren geteld, zag het politieke landschap er toch weer anders uit.

De 31 gekozen raadsleden van Gooise Meren

GOOISE MEREN - Dit zijn ze, de 31 kandidaten die gisteren door u zijn gekozen in de allereerste gemeenteraad van Gooise Meren. Zij vormen het hoogste bestuurlijke orgaan in de plaatsen Naarden, Bussum en Muiden.

Deze dames en heren worden op 4 januari geïnstalleerd, tenzij blijkt dat er een kandidaat met voorkeurstemmen in de gemeenteraad is gekozen. Dat wordt morgen pas bekend en daar hebben we hier dus nog geen rekening mee kunnen houden.

Het is waarschijnlijk dat deze samenstelling hoe dan ook snel zal veranderen, namelijk als één of meerdere van deze personen tot wethouder wordt benoemd. Ze stappen dan meteen weer uit de raad, want wethouders mogen niet meer in de gemeenteraad zitten. Hun zetel komt dan beschikbaar voor een partijgenoot. Deze gemeenteraad is gekozen voor twee jaar en drie maanden. Gedurende die periode kan de samenstelling ook nog wisselen.

De hierbovengenoemde wisselingen hebben geen effect op de zetelverdeling. Alleen als een gekozen raadslid zich afsplitst, wordt de zetelverdeling (iets) anders.

Ouderen spelen games met wethouders

Foto: Bob Awick

NAARDEN - Wethouders Miriam van Meerten en Marleen Sanderse hebben vorige week dinsdag het startsein gegeven voor het project Het Gooi Leeft!

Het project in Amaris de Veste is bedoeld om ouderen te ondersteunen in het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De ouderen konden in De Veste allerlei beweeggames spelen zoals roeien of oefenen op een balancebord om evenwicht en coördinatie te trainen. De middag werd druk bezocht. Ouderen gaven aan met name behoefte te hebben aan contact en ontmoeting in de wijk.

Langs de Zuiderzee door Jac. P. Thijsse

Wat een donderbruine omslag, dit beroemde Verkade plaatjes album van Jac. P. Thijsse uit 1915. Deze herdruk kwam in 1999 uit bij uitgeverij Terra Zutphen. Met 144 plaatjes in kleur.

Thijsse was een natuurmens. Zie maar wat hij over de vesting Naarden schrijft: "Hier hebben we werkelijk wallen, dubbele grachten en bochtige poorten, waar je met je fiets geheel onverwacht voor een auto of voor een stoomtram komt te staan; voorzichtigheid is er dus geraden. Gelukkig wordt er een poort afgebroken".

Inmiddels is de herdruk ook al een verzamel-item. Maar ook als je geïnteresseerd bent in het onderwerp en historie is dit een aanrader, want na de 98 pagina's van de originele herdruk is er een katern van 13 pagina's over Het Natte Hart van Nederland toegevoegd. Op deze pagina's wordt het verhaal verteld van de Zuiderzee ná 1915. Dus over Afsluitdijk en nieuwe polders. Toegelicht met recente haarscherpe (topografische) kaarten. Het gebonden boek met harde kaft is als nieuw. Los erbij een stencil uit 1972 met vermelding van alle aquarellen en pentekeningen voor het album met de naam van de kunstenaar.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 15 Euro.

Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst
is voor een scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

Langs de Zuiderzee door Jac. P. Thijsse

Wat een donderbruine omslag, dit beroemde Verkade plaatjes album van Jac. P. Thijsse uit 1915. Deze herdruk kwam in 1999 uit bij uitgeverij Terra Zutphen. Met 144 plaatjes in kleur.

Thijsse was een natuurmens. Zie maar wat hij over de vesting Naarden schrijft: "Hier hebben we werkelijk wallen, dubbele grachten en bochtige poorten, waar je met je fiets geheel onverwacht voor een auto of voor een stoomtram komt te staan; voorzichtigheid is er dus geraden. Gelukkig wordt er een poort afgebroken".

Inmiddels is de herdruk ook al een verzamel-item. Maar ook als je geïnteresseerd bent in het onderwerp en historie is dit een aanrader, want na de 98 pagina's van de originele herdruk is er een katern van 13 pagina's over Het Natte Hart van Nederland toegevoegd. Op deze pagina's wordt het verhaal verteld van de Zuiderzee ná 1915. Dus over Afsluitdijk en nieuwe polders. Toegelicht met recente haarscherpe (topografische) kaarten. Het gebonden boek met harde kaft is als nieuw. Los erbij een stencil uit 1972 met vermelding van alle aquarellen en pentekeningen voor het album met de naam van de kunstenaar.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 15 Euro.

Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst
is voor een scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

Naarden: *Grote Kerk 10.00 u. ds. L.J.Th. Heuvelman Eeuwigheidszondag; Naarderheem 10.30 u. ds. J.L.W. Koppenhol *RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie pastoor M. Costa *Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. ds. B. de Graaf

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Gezinsviering pastoor C. Fabril
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. Eucharistie kapelaan A. Geria
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. J.H.W. Elhorst Gedachtenisdienst
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. N.W. den Bok Gedachtenisdienst
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. S. de Jong Gedachtenisdienst
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. I. Hoornaar Gedachtenisdienst; 17.00 u. ds. A. Visser
*Remonstranten N-B 10.30 u. dr. E.P. Meijering
*Vrijzinnigen Naarden-Bussum 10.30 u. ds. P.J.C. Korver Herdenking overledenen
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. zr. C.A. Plat-Sommeling Gedachtenisdienst
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. ds. W.F. Metzger Eeuwigheidszondag
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P.A. Smit Eeuwigheidszondag; 19.00 u. KerkAnders
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Weerbericht

Aanhoudend wisselvallig, vanaf vrijdag overgang naar kouder weer
Het is deze week een komen en gaan van oceaanstoringen. Er wordt eerst met een zuidwester nog zachte maritiem subtropisch lucht aangevoerd. Vrijdag en in het weekeinde ontstaat een langgerekt gebied van lage luchtdruk boven het Europese continent, terwijl de luchtdruk stijgt boven de oceaan. De stroming wordt dan noordwestelijk met aanvoer van koude polaire lucht.

Donderdag en vrijdag
Donderdag is het nog zacht met een maximum van 13 à 14 graden. Vooral in de loop van de middag en avond wordt enige tijd regen verwacht. Er blaast een krachtige zuidwestenwind. Vrijdag draait de wind naar west tot noordwest en neemt iets in kracht af. Er is vrij veel bewolking met van tijd tot tijd regen. Het wordt kouder met een maximum van 9 à 10 graden.

Het weekeinde
In het weekeinde waait een matige noordwestenwind (windkracht 4). Het is vrij koud met een maximum van 5 à 6 graden. In de nacht daalt het kwik naar circa 3 graden. In de nacht naar zondag bestaat er kans op nachtvorst. De bewolking overheerst met zaterdag enkele buien, lokaal met hagel of natte sneeuw. Zondag neemt de buiigheid af. Af en toe schijnt de zon.

Weetje
De eerste helft van november is extreemzacht verlopen. Op 12 dagen werd het ten minste 15.0 graden. Dat is een enorme overschrijding van het vorige record uit 2005 en 2009 met 5 dagen van 15.0 graden of hoger. In de gehele 20e eeuw kwamen in november in totaal 22 dagen voor van 15.0 graden en hoger. In de 15 jaar van deze eeuw (2001-2015) zijn dat er inmiddels al 32.

Doorgedraaide koolmees

De Duitsers hebben de uitdrukking 'Er hat ein Vogel'. Dat betekent dat de betrokkene knettergek is. Nou, ik heb een vogeltje dat knettergek lijkt. Al dagenlang.

Iedereen heeft wel eens dat irritante meegemaakt dat er ergens in huis iets is dat op onregelmatige tijden een bepaald geluid maakt. Een raampje dat los zit en eventjes kleppert, een verwarming die af en toe tikt, het vlaggentouw dat tegen de aluminium vlaggenmast flapt. Noem maar op. Zo heb ik al een week of vier te maken met een geluid dat hoogstvervelend begon te worden. Het was net of er steeds een takje tegen mijn grote raam aan de tuinkant aan zwiepte, compleet met een soort geklapper. Ik kon er maar niet achterkomen wat dat nou toch was. Zeker omdat je er bepaald de klok niet op gelijk kon zetten, maakte het me bijna gaga. Het bleek een koolmeesvrouwtje, herkenbaar aan haar smalle 'stropdasje' op haar borst, dat steeds weer op en neer vloog tegen het raam. Aanvankelijk dacht ik nog dat ze een voorraad mugjes of spinnetjes had aangeboord, maar nee, dat kon het toch niet zijn. De plek waar deze koolmees bezig was lag pal boven het dakje van mijn mezenkast, waar elk jaar weer een paartje mezen hun nestje maakt. En nu zag mijn vogeltje in het glas van mijn raam zijn weerspiegeling. Een concurrent die hoognodig weggejaagd moest worden! Ik ga er niks tegen doen, want zo is nou eenmaal het gedrag van sommige vogels. Dan maar een koolmees 'mit einem Vogel'. Weer eens wat anders!

Volop geknutsel aan sinterklaaskar

Foto: Sjoerd Stoop

NAARDEN - Op basisschool Kinderrijk wordt de komende dagen de laatste hand gelegd aan een grote kar voor de sinterklaasoptocht van komende zaterdag. Er wordt gewerkt aan een levensgrote draak. De draak zelf wordt gemaakt door ouders, de leerlingen van de school mogen de kar zelf versieren en afmaken. "We hebben met z'n allen heel erg hard gewerkt aan de kar. We hebben voor de draak gekozen omdat we een thema hebben rond Geronimo Stilton van de bekende boeken", zegt leerkracht Petra Disse van de school. "We hopen dat de kar zaterdag erg opvalt."

Prins Ravel L

André Weitjes
Financieel consultant, Prins der Vestingnarren

52 jaar

Foto: CV De Vestingnarren

Gefeliciteerd met je titel. Leuk feest gehad?
"Het was een hele leuke avond. Het was ook erg druk, dat maakt het al snel een stuk leuker."

Waren mensen verrast toen je als prins gepresenteerd werd?
"Best wel. Mijn naam werd al enkele jaren genoemd, dus enkelen hadden het ook wel een beetje verwacht. Heel veel mensen hebben er erg leuk op gereageerd."

Wat heb je met carnaval?
"Vroeger vierden we met een groepje vrienden al carnaval in Tilburg. Een paar jaar later ontdekte ik de carnaval in Naarden. Carnaval is gewoon een leuk feest. Je kunt even lekker gek doen en je verkleden. Even weg van de normale wereld."

Waar kijk je het meest naar uit?
"De grote optocht door Naarden. Dat is voor elke prins toch wel het hoogtepunt. Er komen elk jaar weer veel mensen op af. Als prins ben je daar het middelpunt van. Dat lijkt me toch wel een aparte ervaring."

Wat je is favoriete carnavalshit?
"Ik vind eigenlijk alle carnavalsmuziek wel leuk. Het maakt de sfeer die bij carnaval hoort. Samen met de kleding. Het is elke keer weer genieten."

Waar in Naarden kom je graag?
"Ik ben een paar jaar voorzitter geweest van voetbalclub NVC. Daar kom ik nog steeds met veel plezier. Nu tennis ik veel en dat doe ik ook erg graag. Daarnaast is Naarden-Vesting natuurlijk een heerlijke plek om te vertoeven."

Welk lokaal nieuws houdt je bezig?
"Naarden heeft de laatste jaren heel veel gedaan voor onder meer de sportverenigingen. Dat heb ik op de voet gevolgd. Heel goed dat de gemeente zo veel doet om het verenigingsleven op peil te houden."

Als je een dag burgemeester bent van Naarden, dan...
"... zou ik ervoor zorgen dat de identiteit van Naarden ook na de fusie bewaakt wordt. De sfeer en de cultuur moeten blijven zoals ze nu zijn."

Al 1000 handtekeningen binnen voor Cas de Bruijnpad

Jan Weerdenburg stak veel tijd in zijn project

Wethouder Sanderse ontvangt de steunbetuigingen.

door Jessica de Jong

NAARDEN - Een gezellig praatje, kopje koffie erbij, mooie verhalen en natuurlijk ook een handtekening. Jan Weerdenburg heeft heel wat senioren bezocht de afgelopen tijd om handtekeningen op te halen voor het Cas de Bruijnpad. Maar hij stond ook op de markt, had lijsten op centrale plaatsen neergelegd en haalde daarmee ruim 1000 handtekeningen op. Deze lijsten zijn aangeboden aan wethouder Marleen Sanderse. Zij heeft toegezegd te zorgen dat het voor elkaar komt.

Wel zitten hier nog wat haken en ogen aan. Zo is het pad er nog niet en is het ook onduidelijk hoe het precies zal lopen. Het pad zal ongeveer ter hoogte van het Vogelasiel beginnen, langs de Karnemelksesloot lopen en slingeren over de weilanden en verdergaan bij de nieuw aan te leggen stoplichten over de Rijksweg naar Stadzigt. "Ik ga ervan uit dat we dit kunnen regelen en ik zal het voorleggen aan de toekomstige eigenaar: het Goois Natuurreservaat", aldus Sanderse.
Weerdenburg ziet het al helemaal voor zich. "In het weiland bij het wandelpad staat een bordje 'Cas de Bruijnpad - één van de uitgekochte Vestingboeren'. Dat zet mensen aan het denken die daar wandelen. Leuk toch, een pad voor een bekende boer in een weiland buiten de Vesting als een blijvende herinnering aan vroeger toen de boeren nog in de Vesting woonden en hun vee lieten grazen op de schootsvelden."
"Cas werd geboren in 1926 en is overleden in 2004. Ik heb veel mensen gesproken die hem kenden. Een vrouw die als kind aan de overkant van hem woonde vertelde dat hij gratis melk gaf in de oorlog. Zelf kende ik hem ook. We zaten wel een samen te praten op een bankje. Cas was een boer in hart en nieren. Hij had een veebedrijf naast de Grote Kerk in Naarden en dat stonk te veel. De gemeente wilde hem weg en hij ging akkoord met de voorwaarde dat hij ambtenaar zou worden in Naarden. Hij werkte 17 jaar achter de vuilniswagen totdat de vuilnisophaaldienst naar de regio ging. Toen ging hij met een bakfiets door de Vesting om de straten netjes te houden."

Een pad voor een boer in een weiland net buiten de Vesting

Weerdenburg is bijzonder geïnteresseerd in de wallen en schootsvelden. Hij groeide op in Naarden, speelde als kind verstoppertje op de wallen, zwom in de Vestinggracht. De schootsvelden horen wat hem betreft zonder bomen. Al jaren. Hij vindt dat je zonder zichtlijnen de sfeer van het stadje mist.

"Naarden zit in mijn dna. Ik ben ook wel iemand die positief lastig is. Ik trek wel vaker aan de bel. Zoals voor meer invalide vriendelijke oversteken. De gemeente heeft de schootsvelden niet onderhouden zoals ruim tien jaar terug werd afgesproken in een convenant met het Rijk. Er zijn ambtenaren die blijkbaar gek zijn op groen en ook moeite hebben met snoeien. Maar nu zijn er de gekapte schootsvelden bij het Burgemeester Jur Visserlaan. Het is heel mooi geworden, maar de combinatie schootsvelden en wallen komt nog niet helemaal tot zijn recht. De bosschages moeten nog teruggesnoeid worden. Ik denk dat het GNR, de toekomstige beheerder, dat mooi kan oppakken."

Lammert Krijnen in het zonnetje

Foto: Hans Gude

NAARDEN - Lammert Krijnen is afgelopen weekend tijdens het jubileumconcert van Vestingkoor Naarden in het zonnetje gezet. Krijnen zingt namelijk al 50 jaar in het koor.

Voorzitter Odette Gude zei in haar toespraak: "Dat je het koor al die tijd trouw bent gebleven, bewijst wat mij betreft dat zingen een geweldige hobby is waar je energie van krijgt en die je jong houdt." Ze overhandigde hem een oorkonde met een bloemetje. Het Vestingkoor zong het jubileumconcert in Eemnes waar het publiek enthousiast reageerde met complimenten en een staande ovatie.

Slaapkamer Sint klaar

NAARDEN - De slaapkamer van Sinterklaas is toch op tijd afgekomen. Het museum liet vorige week weten de deadline te vrezen omdat er te weinig vrijwilligers zijn.

Kinderen kunnen de slaapkamer in het Vestingmuseum bezoeken op woensdag, zaterdag en zondag tussen 13.00 en 16.00 uur. Een kaartje kost 3,50 euro.
Vrijwilligers kunnen zich overigens nog aanmelden bij het museum.

Reünie Vitusmavo Naarden

NAARDEN - Oud-leerlingen en medewerkers zijn zaterdag 21 november welkom bij de viering van het 55-jarige bestaan van het voormalige Sint-Vituscollege Naarden / Ministerparkmavo.

De reünie is aan de Cort van der Lindenlaan 5 in Naarden. Het begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Inschrijven kan via www.reunievitusmavo.nl.

Opbrengst diabetes

NAARDEN - De collecte voor het Diabetes Fonds in Naarden heeft dit jaar 6.333,45 euro opgebracht.

Gooisch Vrouwtje is dankzij Marlo Reeders weer thuis

Precies 500 jaar oud, met een beetje houtworm

Marlo Reeders bij het opmeten van het Gooisch Vrouwtje.

door Jessica de Jong

NAARDEN - Marlo Reeders, directeur van de Grote Kerk, wordt steeds enthousiaster naarmate ze blijft praten over de komst van het Gooisch Vrouwtje naar Naarden. Goed, het vrouwtje heeft wat houtworm, maar dat hoort. De speciale klimaatvitrinekast, de beveiliging, alles stond gisteren klaar voor de ontvangst van dit wel hele speciale transport.

Bezichtigen

Wie het Gooisch Vrouwtje wil bewonderen kan dat doen na een kerkelijke dienst of een concert.

De Grote Kerk is in de zomermaanden geregeld geopend, maar wie niet zo lang wil wachten, kan een afspraak maken om het beeldje te bewonderen. Contact opnemen kan met de Stichting Grote Kerk Naarden door een bericht te sturen naar info@grotekerknaarden.nl.

Maar liefst 500 jaar oud is ze, het houten beeldje van een vrouwenfiguur. Ze heeft de dikte van een speculaasplankje en de voorzijde is uitgewerkt. Het vrouwtje lag in het depot van het Rijksmuseum en is afkomstig van het oude Gotische orgel uit de Grote Kerk in Naarden. Dit orgel maakte in 1862 plaats voor het huidige Bätz-Witte-orgel. "De orgelkast was rijkelijk versierd", vertelt Reeders. "De figuren op de kast waren vermoedelijk de graven van Holland. Deze zijn gemaakt door Jan Eerstensz. van Schayck (ca. 1475-1527) en zijn te bewonderen in het Rijksmuseum." Eigenlijk was het toeval dat alle puzzelstukjes op zijn plaats vielen en het dametje gisteravond, tijdens het drukken van deze krant, gepresenteerd kon worden aan het publiek.
De directeur vertelt dat toen het Rijksmuseum gesloten was voor renovatie curator Frits Scholten naar Naarden kwam. In de Grote Kerk wilde hij een oude prent van het Gotische orgel bestuderen. "Toen vertelde hij mij dat er ook nog een vrouwtje was in het depot. Hij zei dat wij wel een gipsafdruk konden laten maken, bijvoorbeeld voor in onze winkel. Ik wilde toen direct weten of we niet het echte vrouwtje konden krijgen."

Het Gooisch Vrouwtje is goed aangekomen in de Grote Kerk. Foto: Bastiaan Miché

'Geweldig dat wij, de Grote Kerk, haar in bruikleen hebben'

Het toeval wilde dat ze vorig jaar werd benaderd door het tv-programma 'Max Monumentaal' met de vraag wat er terug zou moeten komen in de kerk. "Ik dacht direct aan het Gooisch Vrouwtje en volgens het tv-format proberen ze dat dan rond te krijgen. We hebben dus een verzoek opgesteld om het beeldje in bruikleen te krijgen, maar dat werd afgewezen. De grootste reden was natuurlijk dat we geen museum zijn, maar het voorstel was ook wat haastig opgesteld."
Iets later besluit Reeders toch nog een poging te doen om het beeldje thuis te krijgen in Naarden. Ze doet gedegen onderzoek, samen met onder anderen archivaris Anne Medema. "We vonden leuke feitjes in de boeken. Bijvoorbeeld dat een organist was ontslagen omdat hij vals zou spelen, maar dat bleek toch aan het orgel te liggen. Verder bleek dat het kerkbestuur destijds druk was met de aanschaf van het nieuwe orgel." Het is een raadsel waarom de panelen bewaard zijn gebleven; het vermoeden is dat de sloper ze apart heeft gehouden. En dan is er het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) dat besluit de panelen veilig te stellen. De panelen en het vrouwtje worden aangekocht en zijn sinds 1885 in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum.
Tijdens het onderzoek kwam Reeders terecht bij het KOG. "Ik heb daar een balletje opgegooid. Een bestuurslid kwam kijken en sindsdien is de samenwerking geweldig. Ik bezocht het depot en de catacomben van het Rijksmuseum om met handschoentjes aan de maten te nemen voor de klimaatvitrine en de standaard te bekijken. Het was echt een hele reis in een wereld waarin ik niet goed thuis ben, maar erg van genoot."

"Ik werd enorm vriendelijk ontvangen en we hebben alle voorwaarden besproken om het naar Naarden te krijgen. Het is geweldig dat de Grote Kerk het Gooisch Vrouwtje nu voor langere tijd (in kerkelijke termen is dat vast honderden jaren) in bruikleen heeft gekregen, zeker omdat wij een stichting en geen museum zijn." Wie het Gooisch Vrouwtje is, is niet bekend. "Charlotte van Rappard-Boon, voormalig hoofdinspecteur van de Inspectie voor Cultureel Erfgoed van het ministerie van OCW en bestuurslid van het KOG , gokte laatst dat het Jacoba van Beijereren zou kunnen zijn. Ze ziet er in ieder geval prachtig uit met een mooie jurk. Vroeger was haar jurk ook gekleurd. Een dame van stand uit de middeleeuwen. Misschien heeft de schenker van het orgel gezegd: zet het vrouwtje er ook maar bij, dat is mijn dochter of vrouw. Het Gooisch Vrouwtje zet in ieder geval aan tot devotie. De handen zijn gevouwen: ze is een vrome dame, maar geen bijbels figuur."

'Er was geen andere plek mogelijk. Ze zit hier beschermd'

Het Gooisch Vrouwtje staat nu in een nis. Voor wie de Grote Kerk binnengaat aan de Markstraat, rechts. Daar wordt ze geflankeerd door twee houten deuren die mooi passen bij de kleur van het vrouwtje. "Er was geen andere plek mogelijk. Ze zit er beschermd en komt toch prachtig tot haar recht. We hopen dat het Gooi haar zal omarmen. Deels is dat al gebeurd; zonder de vele sponsors hadden we haar nooit naar Naarden kunnen halen."

'Geen keukentrapjes mee, gewoon vroeg komen'

Sinterklaas komt zaterdag 21 november om 17.30 uur aan. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Al ruim tien jaar is Don Willeman voorzitter van de werkgroep Sinterklaas bij de Stichting Burgerzin Naarden. Hoewel het Sinterklaas draaiboek de afgelopen jaren niet veel veranderd is, zal dit jaar het voorprogramma al om 16.30 uur beginnen bij het Arsenaal. De Sint wordt hier aanstaande zaterdag, 21 november, om 17.30 uur verwacht.

Het zal ook dit jaar wel druk worden, verwacht Willeman. Hij vertelt dat vorig jaar voor het eerst een telling werd gehouden in verband met het veiligheidsplan. Daaruit bleek dat er zo'n 12.000 mensen bij de intocht waren. "Ik adviseer iedereen die goed zicht wil hebben op de intocht met de boot om gewoon vroeg te komen. Neem geen keukentrapjes mee, dat is gevaarlijk."
Willeman vertelt dat de sfeer fantastisch is en dat de mensen van heinde en verre naar Naarden komen. Dit jaar loopt er ook een pony mee om het paard van Sinterklaas rustig te houden. Aan de intocht werken 150 vrijwilligers mee, er zijn 35 Pieten, 20.000 zakjes pepernoten die gevuld zijn met 400 kilo pepernoten en 175 kilo schuimpjes. De stoet vertrekt om ongeveer tien voor zes voor een ronde door de Vesting. De route loopt als volgt: Groot Arsenaal – Amsterdamse Straatweg – Burg. Wesselingplein – Cattenhagestraat – Kloosterstraat – Oostwalstraat – Gansoordstraat – Turfpoortstraat – Westwalstraat – Cattenhagestraat – Marktstraat tot aan de Grote Kerk. "Als je bijvoorbeeld op de Westwalstraat staat heb je een prachtig zicht. Na afloop is de sinterklaasreceptie in de Grote Kerk, toegankelijk voor alle kinderen."
De grootste uitdaging is wat Willeman betreft dat alles goed en veilig verloopt. "Ik kijk ernaar uit om te zeggen dat alles goed is gegaan."

Filmhuis Bussum

Gevoelige verrassingen voor Charlotte Rampling in 45 YEARS.
YOUTH is een nieuw visueel feest van de maker van LA GRANDE BELEZZA, met glansrollen van Michael Caine en Harvey Keitel.
DIE LAATSTE ZOMER is een goed geacteerde 'whodunnit' rond moeders mysterieuze dood. Naar Tatiana de Rosnays thriller.
Twee acteertalentjes schipperen in UNE ENFANCE tussen verslaafde moeder en haar driftige vriend.
THE PARADISE SUITE is een indringende mozaïekvertelling over vluchtelingen in Amsterdam voor wie vriendschap alles verandert.
In LIFE verbeeldt Anton Corbijn heel precies hoe in de jaren 50 een fotograaf een band krijgt met zijn object, Hollywoodlegende James Dean.
I NOSTRI RAGAZZI is een warmbloedige Italiaanse bewerking van Herman Kochs roman 'Het Diner'.
IXCANUL is een intieme vertelling vol spectaculaire natuur. Een Maya-meisje droomt van het leven in de stad.
In CORN ISLAND beleven een grootvader en kleindochter de seizoenen in het weergaloze Georgische rivierlandschap.
SNEAK PREVIEW: verrassingsvoorstelling.
FAMILIEFILMS: MINI EN DE MUGGEN en PHANTOM BOY, toegankelijke animatie.
Vooraankondiging: AN AUTUMN AFTERNOON is een teder-trieste KLASSIEKER over verschuivende waarden in Japan. Onderdeel van de Ozu-cyclus, met inleidingen door dichter Willem Jan Otten.

Inschrijving schaatslessen geopend

Deze winter wordt een oud-Hollandse schaatswinter. Natuurijs of niet, we gaan schaatsen! Voor kinderen die het schaatsen nog niet helemaal onder de knie hebben biedt Bussum op IJs een driedaagse schaatscursus in de kerstvakantie. Je krijgt drie keer anderhalf uur les. De schaatsles is bedoeld voor kinderen van 5 tot 11 jaar. Je kunt je inschrijven via bussumopijs.nl/schaatslessen.

Bussum op IJs opent op vrijdag 4 december om 18.00 uur. Dan wordt het startsein gegeven voor een maand lang ijspret voor jong en oud. Wil je daaraan je steentje bijdragen? Graag! Meld je aan op vrijwilligers@bussumopijs.nl of kijk op de geheel vernieuwde website: bussumopijs.nl.

Versa vrijwillgerscentrale

*Stichting maatjesproject zoekt voor een 39-jarige vrouw met GGZ-achtergrond in Bussum een hoger opgeleid vrouwelijk maatje (tussen 25 en 50 jr). Zij zou graag met iemand activiteiten buitenshuis ondernemen.
*Youth voor Understanding zoekt gastgezinnen met kinderen die huis en hart willen openstellen voor buitenlandse studenten van 15-18 jaar.
*Vrijwilligers Thuishulp zoekt vrijwilligers om een bezoekje te brengen aan iemand die weinig contacten heeft.
*Philadelphia 't Akkertje zoekt een kookvrijwilliger (voor mensen met een verstandelijke beperking van 50-70 jaar) voor 1 keer per maand.

donderdag 19 november

Cadeaumarkt

Woonzorgcentrum Florisberg, tijdelijk gehuisvest in klooster Mariënburg, houdt op donderdag 19 november van 14.00 tot 17.00 uur een kleine cadeaumarkt. Diverse zelfgemaakte producten, kleine cadeau-artikelen en een rommelkraam. Terras met koffie en thee.

Mindfulness

Introductieworkshop Mindfulness & Optimaal Welzijn voor Professionals door Sandra Tideman-van Nispen. Locatie: Brinklaan 151 Bussum. Informatie: www.sandratideman.com.

Lezing

Lezing door prof. dr. W. Stoker over moderne schilders die de Apocalyps en de utopie verbeelden. Locatie: Remonstrantse kerk, Koningslaan 2b, Bussum. Aanvang: 20.00 uur. Entree: voor leden en vrienden € 7,- niet-leden € 12,-.

Lezing

Lezing Alliance Française over Frans Canada in De Palmpit, Koekoeklaan 3 Bussum. Van 20.00 - 22.00 uur. Entree: € 5,-. Leden van Alliance Française gratis entree.

Bussum in Dialoog

Bijeenkomst van Bussum in Dialoog met als onderwerp: 'Wat een geluk!' Van 19.30 - 22.00 uur. Locatie: Jan Ligthart Centrum, Brinklaan 36a Bussum. Deelname gratis.

vrijdag 20 november

Voedselbank

Op vrijdag 20 november en zaterdag 21 november kunt u in Albert Heijn Naarden opnieuw boodschappen inslaan voor de klanten van de Voedselbank. De vrijwilligers, in herkenbaar Voedselbanktenue, informeren de winkelbezoekers niet alleen omtrent producten waaraan de meeste behoefte bestaat, maar ook beantwoorden zij graag vragen over de winkelacties.

Bridgen

In buurtcentrum Spieghelwijck aan de Iepenlaan 354a kan er gebridged worden van 10.00 tot 12.00 uur. Opgeven op 035-6918829.

Broodje+

Ruimte serveert weer Broodje+ aan de Brinklaan 36a, Bussum rechts naast de Maria(koepel)kerk. Inloop vanaf 17.30 uur met koffie/thee. Van 18.15 tot 19.15 uur bent u welkom voor een heerlijke broodmaaltijd, met soep en een snack. Informatie: 035-6946971 of kijk op www.ruimte-bussum.nl.

Goed gesprek

Ruimte houdt aan de Brinklaan 36a, Bussum naast de Maria(koepel)kerk een goed gesprek over de Bijbel. Aanvang 19.15 uur. Allen welkom. Informatie: 035-6946971 of kijk op www.ruimte-bussum.nl.

zaterdag 21 november

Foto-expositie

De foto-expositie 'De Bussumse jeugd is nu!' en 'Bensdorp inside out' door Kleine Mies gaat van start. De expositie is te zien in De Gooische Loods aan de Laarderweg 118.

Pompoen pimpen

Pompoen pimpen bij De Gooische Loods, Laarderweg 118, Bussum. Van 11.00 - 14.00 uur. Gratis toegang.

Intocht Sinterklaas

Sinterklaas komt naar Naarden. Vanaf 16.30 uur start het voorprogramma op het Arsenaalterrein. Om 17.30 uur aankomst in de Nieuwe Haven van de Sint en zijn Pieten, aansluitend een rijtoer door de Vesting, m.m.v. alle basisscholen van Naarden en verschillende muziekkorpsen.

Schubertiade

Schubertiade in de Tindalvilla, een jubileumprogramma van 20 jaar Storioni Trio. Locatie: Nieuwe 's-Gravelandseweg 21 Bussum. Aanvang 20.30 uur. Entree € 25,-.

Creatieve markt

Creatieve markt in De Palmpit, Koekoeklaan 3 Bussum. Van 10.00 -15.00 uur. Entree gratis.

Reünie Sint-Vitusmavo

Reünie Sint-Vitusmavo Naarden i.v.m. 55-jarig bestaan. Locatie: Cort van der Lindenlaan 5 Naarden (voorheen Sint-Vituscollege Naarden en Ministerparkmavo). Van 15.00 - 21.00 uur. Meer informatie en inschrijven: www.reunievitusmavo.nl.

zondag 22 november

BoodschappenPlusBus

De BoodschappenPlusBus gaat weer op pad. Deze week kunt u zondag nog mee met een havenrondvaart in Rotterdam of vrijdag naar museum de Fundatie in Zwolle. Verder staan de Orchideeën Hoeve Luttelgeest, het Nationaal Glasmuseum & Glasblazerij Leerdam, een verrassingstocht en een gezellig diner bij De Oude Tak in Blaricum op het programma. Aanmelden kan op 035-7504192.

Concert

Het strijkersensemble de Fancy Fiddlers treedt op in de Grote Kerk van Naarden. Aanvang 15.00 uur. Entree schoolkinderen € 5,-, volwassenen € 10,-, (groot)ouders met kinderen € 25,-. Kaarten te koop aan de deur of op vrienden@grotekerknaarden.nl.

Muziek in De Palmpit

Muziek in De Palmpit met een optreden van Die Musik Freu(n)de met een klassiek programma en populaire muziek. Locatie: De Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum. Aanvang: 14.30 uur. Entree: 4 euro.

Optreden Duo de Bolero's

Optreden Duo de Bolero's. Locatie: Vivium Godelinde, Jozef Israëlslaan 1 Bussum. Van 14.30 - 16.00 uur. Entree: 1 strip van de strippenkaart of € 5,50.

Cantate van Bach

Groot aangelegde Cantate van Bach als afsluiting van het kerkelijk jaar in de Wilhelminakerk Bussum. Aanvang 17.00 uur. Toegang gratis, met collecte.

dinsdag 24 november

Sint- en kerstcursus

De Gooise Muziekschool houdt een speciale Sint- en kerstcursus. De cursus duurt 4 lessen, twee met het thema 'Sinterklaas' en twee met het thema 'Kerst'. De eerste les is in de week van 24 november. De kosten bedragen € 45,-. Aanmelden voor de cursus kan telefonisch tijdens kantooruren op 035-6936596 of per mail naar info@degooischemuziekschool.nl.

Inloopspreekuur

Inloopspreekuur van Visio van 10.30 - 12.30 uur. Locatie Bibliotheek Naarden, Van Limburg Stirumlaan 2. Voor advies en vragen over onderwerpen die voor slechtziende en blinde mensen van belang zijn. Meer informatie www.bibliotheeknaardenbussum.nl.

Lezing

De heer Schreurs geeft een lezing over vluchtelingen in de 17e eeuw naar Amsterdam en nu naar Europa. De lezing wordt gehouden in buurtcentrum Spieghelwijck aan de Iepenlaan 354a. Aanvang 14.00 uur, entree € 4,-.

Spreekuur

Spreekuur Schuldhulpmaatje over financiële zaken in Bellefleur, Mackaylaan 11-A te Naarden van 20.30-22.00 uur.

Bustocht De Schakel

Bustocht met WOC De Schakel. Een wintertocht rond Scherpenzeel. Met koffie, gebak, een kastelentocht, bezoek aan tuincentrum en maaltijd. Kosten: € 45,-. Vertrek om 8.30 uur van de Plus Keverdijk in Naarden. Opgeven bij De Schakel of via 035-6949312.

woensdag 25 november

Spreekuur

Spreekuur Schuldhulpmaatje over financiële zaken in het voormalig Wijzer-gebouw, Landstraat 80 te Bussum van 18.30-20.00 uur.

Bingo

De Schakel aan de Kolonel Verveerstraat houdt een sinterklaasbingo. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het meespelen kost € 3,50 voor 1 kaart en twee consumpties. Meer kaarten kosten € 2,50 per stuk. Aan het slot van de avond is er nog een loterij. De loten kosten € 0,50 per stuk.

Presentatie

De Gooise Muziekschool houdt een presentatie over gehoorbescherming voor muzikanten. De presentatie wordt gehouden aan de Dr. Schaepmanlaan 8 te Bussum. Aanvang 20.00 uur.

maandag 23 november

Yoga

Yoga van 10.15 – 11.30 uur in wijkcentrum Spieghelwijck aan de Iepenlaan 354a. Yoga geeft veerkracht en nieuwe energie.

Schrijfster Griet Op de Beeck

Optreden van de Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck. Locatie: Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen Bussum. Aanvang 20.00 uur. Kaarten à € 10,00 (incl. consumptie) te koop bij de bibliotheek. Meer informatie en reserveren: www.bibliotheeknaardenbussum.nl.

Weer nederlaag voor SDO

Bussumers geven na rust voorsprong weg

Voor rust kreeg SDO de beste kansen. Foto: Johan van der Geest

BUSSUM - Weer geen punten voor SDO afgelopen weekend. De Bussumers konden, mede door het slechte weer, vooral na rust geen potten breken tegen het hoger geklasseerde ADO'20: 1-2.

Voor rust was het voetballend geen moment echt hoogstaand te noemen. SDO en ADO'20 konden amper kansen creëren en werden geplaagd door de harde wind. SDO kon toch op voorsprong komen: na wat gerommel door de ADO'20-achterhoede kon de van een blessure teruggekeerde Veirano Slager de bal achter de keeper van de tegenstander werken. Even later leek het zelfs nog 2-0 te worden voor SDO. Een verre trap van de Bussumse doelman Dion Thomas werd gegrepen door de wind en kon nog net worden gered door de keeper aan de andere kant van het veld.

Na de rust was het ADO'20 dat meer kansen kreeg. Net als voor de rust werden veel ballen gegrepen door de wind, maar nu had ADO'20 daar voordeel van. Vooral met hoekschoppen konden de Heemskerkers voor gevaar zorgen. Een van deze hoekschoppen leverde de ploeg een doelpunt op. Al vlak na rust kon Ted Amson de bal achter SDO-doelman Thomas koppen. Na de Heemskerkse tegentreffer bleef het duel erg spannend, met kansen over en weer. SDO kreeg nog een paar goede kansen om weer op voorsprong te komen, maar trok op het laatste moment toch aan het kortste eind: vlak voor de slotfase bezorgde Rick Neele ADO'20 met een knappe goal alsnog de zege waardoor SDO dus verloor.
SDO staat na afgelopen weekend op de elfde plaats. De Bussumse ploeg moet de komende weken punten gaan pakken om afstand te nemen van de gevarenzone. Komend weekend staan er geen duels gepland voor de Bussumers, een week later wacht het veel hoger geklasseerde Quick.

Na de rust werd het een stuk spannender. Foto: Johan van der Geest

Forse nederlaag voetbalsters
De voetbalsters van SDO hebben afgelopen weekend een forse nederlaag geleden tegen koploper Kolping Boys. De best presterende ploeg van het klassement kende geen genade en versloeg SDO met 6-0. De voetbalsters van SDO staan na afgelopen weekend op de voorlaatste plaats.

Voor rust waren de twee teams nog aan elkaar gewaagd. SDO kreeg echter geen goede kansen, de tegenstander kon wel op voorsprong komen. Na de rust werd de druk te groot voor SDO en nam de koploper snel afstand. SDO kreeg geen kansen meer.

Hockeysters HC Naarden zakken verder weg naar volgende nederlaag

Foto: Hockeyfoto.nu

NAARDEN - De hockeysters van HC Naarden zakken steeds verder weg. Na een goede start van het hockeyjaar leed de ploeg afgelopen weekend weer een nederlaag: Amstelveen won met 1-2.

Voor rust waren de twee teams nog aan elkaar gewaagd en was het duel spannend. HC Naarden kon knap op voorsprong komen door een scherpe en rake strafcorner van Paloma van Rijswijk. Na de rust werd het spel een stuk harder. Een rode kaart aan de kant van de Naarders zorgde ervoor dat de druk van de ploeg afnam. Amstelveen benutte dat goed en scoorde meteen al. Later volgde ook een tweede Amstelveense goal.

Punt voor hockeyers
De hockeyers van HC Naarden hebben een punt overgehouden aan het treffen met Xenios: 3-3. HC Naarden kwam voor rust op een achterstand te staan, maar kwam na rust knap terug.

Laren te sterk voor Bussumse hockeyers

BUSSUM - Het duel was dan wel lang erg spannend, maar toch hebben de hockeyers van Gooische afgelopen weekend geen punten kunnen pakken tegen streekgenoot Laren: de Bussumers verloren met 4-2.

De Bussumse hockeyers leken vlak na de start even wakker te moeten worden en stonden al snel op een 2-0 achterstand. De ploeg rechtte daarna echter knap de rug en kwam nog voor rust terug tot 2-2 door doelpunten van Junior Schilte en Tijmen Klemann.

Na de rust bleek Gooische eerst een stap sterker dan Laren. Er waren kansen over en weer, maar de Bussumers maakten het meest aanspraak op een voorsprong. Laren had echter meer geluk. Zeker toen de Bussumers twee gele kaarten kregen, was het duel wel gestreden.

Geen problemen hockeysters
Zonder al te veel problemen hebben de hockeysters van Gooische afgelopen weekend gewonnen van Groninger Studs: 1-4.

De Bussumse hockeysters kwamen nog op achterstand te staan, maar waren daarna stukken beter dan de tegenstander en namen snel afstand.

Eerste zege korfballers DOC

BUSSUM - De krofballers van DOC hebben hun eerste zege te pakken. De Bussumse ploeg won afgelopen weekend met 14-6 van Sporting Andijk.

DOC startte fel en scherp en stond al snel op een voorsprong. Na de eerste helft stond het 8-3. Na de rust zakte DOC wat terug, maar bleef de voorsprong staan. Het ontbrak de tegenstander aan kracht om echt wat terug te kunnen doen.

Geen goals NVC

NAARDEN - Slechts een punt voor NVC afgelopen weekend. De Naarders stapten tegen het Amsterdamse DCG met 0-0 van het veld af.

Kansen op de zege had NVC nog wel, de Naarders vergaten echter af te ronden. Op het allerlaatst moment kreeg NVC een strafschop. Khalid Said faalde namens de Naarders vanaf elf meter.

Hocras bestaat 40 jaar

Een uitgebreid culinair feestje

Het team van Hocras neemt alvast een voorproefje.

BUSSUM - Achter de gevel van de Hocras gaat een echt familiebedrijf schuil dat behalve zeer loyale medewerkers ook een bijzonder groot aantal trouwe klanten heeft. En dat al 40 jaar.

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 november wordt dit gevierd met een grote proeverij met de toepasselijke titel: Proef't. De klanten, of eigenlijk moet je op die dagen van gasten spreken, worden op maar liefst 5 plekken in de groothandel verrast en verleid met culinaire hoogstandjes. In vier keukens worden gerechtjes geserveerd met bepaalde thema's, zoals Mediterraans en Aziatisch. Aangevuld met verschillende productpresentaties en kookdemonstraties op het Inspiratieplein belooft het een waar culinair feestje te worden. En dat kun je prima aan de Hocras overlaten weet Rick van der Eijk, marketingmanager te vertellen. Speciaal voor deze twee dagen hebben ze Sandra Ysbrandy (kok bij SBS) en Dirk Zeelenberg uitgenodigd. Ysbrandy, trendsetter als het gaat om vintage cooking, neemt de presentatie op het Inspiratieplein voor haar rekening. Zeelenberg zal in de rol van reporter kruipen en zo een impressie van de sfeer geven. "Natuurlijk komen daarbij ook de gerechten ruim aan bod", vertelt Van der Eijk.

Beleving
Beleving, met hoofdletter B, staat bij Hocras zes dagen in de week centraal en dat is ook tijdens het culinaire feestje Proef't de rode draad. Want naast de productdemonstaties zijn er ook verschillende (wijn)proeverijen. En behalve de proeverijen bij de vier verschillende keukens zijn er ook tal van leveranciers aanwezig die verschillende demonstraties verzorgen.

'We blijven als Hocras nieuwe concepten ontwikkelen'

One-stop-shopping
Het concept voor de Hocras is in 1975 ontstaan in het pand aan de Franse Kampweg. Een bevlogen Van der Eijk vertelt hoe belangrijk vers voor de Hocras is. "Vers was vanaf het eerste moment al belangrijk. We hebben een volwaardige slagerij en naast dagverse groenten krijgen we ook dagelijks verse vis aangeleverd." Een voor een werden de afdelingen ingericht en de specialisten hiervoor aangetrokken. Bijzonder daarbij is dat Hocras deze afdelingen altijd in eigen beheer heeft gehad en nog steeds heeft. De Hocras is steeds blijven groeien en uitbreiden. Van der Eijk: "Naast de distributie van dranken wilden onze klanten ook het food- en versassortiment aan huis ontvangen. De bezorgservice van Hocras was daarmee geboren."

Mooie mijlpaal
Nu, 40 jaar na oprichting, is het assortiment uitgegroeid naar het indrukkende aantal van 40.000 artikelen, waarvan het merendeel valt onder verse productgroepen. En hoewel 40 jaar natuurlijk een mooie mijlpaal is gaat Hocras zeker niet achteroverleunen, verzekert de marketingmanager. "We blijven nieuwe concepten ontwikkelen en een van de speerpunten is al jaren maatschappelijk verantwoord ondernemen." Hocras is, ook tijdens het tweedaagse culinaire festijn Proef't, uitsluitend geopend voor de zogenaamde kooppashouders.

'We zijn meer dan leveranciers van een potje verf'

De Vestingh Verf & Glas

Tussen de potten verf voelen ze zich helemaal thuis. Foto: Yvette Geerts

BUSSUM - Je zou maar een speciaalzaak in verf en glas beginnen en binnen vijf jaar zo uit je voegen barsten dat je de verhuizing naar een groter pand niet meer kunt uitstellen. Het 'overkwam' Robert Schellekens en Herman van der Maarl van De Vestingh Verf & Glas.

Vijf jaar geleden begonnen ze, met een flinke dosis ervaring in de branche, aan hun avontuur. Ze doen er wat lacherig over, maar het is wel degelijk serious business voor deze heren. Dit najaar was de verhuizing naar hun nieuwe pand aan de Huizerweg een feit. Een ruimte zes tot zeven keer zo groot als hun vorige stek. Waarom het hen zo goed gaat? De heren hebben er wel een verklaring voor. "Onze kracht is onze specialisatie (verf, glas en vloeren) en om daarbij te blijven. We doen wat we leuk vinden", vertelt Robert. Binnen die specialisatie zijn ze wel allround en willen ze alle merken in het topsegment kunnen aanbieden. De verf en andere materialen leveren ze zowel aan de particulier die zelf de kwast pakt als aan zo'n 500 schilders en bouwbedrijven. Enthousiast vertellen ze verder. Dat ze vijf dagen per week vanaf 7.00 uur geopend zijn, over hun eigen merk Vestingh verf, het sponsoren van lokale clubs en hoe belangrijk goed advies is. "We nemen echt de tijd voor een uitgebreid advies. We zijn meer dan de leverancier van een potje verf." Wanneer ze de keuze voor een eigen verfmerk uitleggen komt de liefde voor het vak nog sterker naar voren. "We weten exact wat er in zo'n pot zit, van grondstof tot eindproduct." Onlangs hebben ze behang aan hun assortiment toegevoegd en zijn ze dealer geworden van Pure & Original met als paradepaardje het topproduct Marrakech Walls paint.

De ambities en het maken van mooie plannen, het gaat onverminderd door. Al zullen ze niet zo snel naar een nog groter pand verhuizen. Maar nu het concept staat, is de uitbreiding naar andere regio's wel een serieuze optie.

Eerste hobby- en relaxbeurs volgende week in Uit-Wijk

BUSSUM - Ze vindt het allemaal best wel spannend. Een jaar geleden startte de sympathieke Brenda Griek haar eigen praktijk voor natuurgeneeskunde en nu organiseert ze haar eerste beurs: de hobby- en relaxbeurs.

Ze heeft heel bewust gekozen voor een brede opzet van de beurs. "De beurs is er voor iedereen, en niet alleen voor mensen met een spirituele interesse", laat ze weten. Toen ze een jaar geleden met haar praktijk Kampanula startte was ze eigenlijk helemaal niet bezig met het idee om een beurs te gaan organiseren. Vorig jaar bezocht ze de Light Spiritbeurs in Bussum en daar heeft ze de basis voor haar praktijk gelegd. Ze gaf daar proefbehandelingen en zo ontstond haar eerste klantenkring. Een mooie kans noemt ze het, daarop terugkijkend. Toen ze hoorde dat de beurs nog maar één keer per jaar zou plaatsvinden ontstond het idee om een eigen beurs te organiseren. Met de beurs wil ze ook de deelnemende ondernemers, starters of net gestarte ondernemers een kans geven om naar buiten te treden. "Het is zo belangrijk om mensen te ontmoeten en te laten zien wat je doet."

Griek is ervan overtuigd dat ze met de brede opzet van de beurs een brede groep mensen aanspreekt. Naast workshops en massages worden er ook strand- en hammamdoeken, zeepjes en nog veel meer verkocht. Ook is er iemand aanwezig van een women-only sportschool en een metamorfosekapster. De nadruk ligt op de lichamelijke, geestelijke én innerlijke verzorging van de mens. "Er is zo veel stress in de wereld", aldus een bevlogen Griek. De beurs is op 28 november in Cultureel Centrum Uit-Wijk.

Zondag open dag in Sportcentrum de Lunet

NAARDEN - De nieuwe aanwinsten voor Sportcentrum de Lunet, Dansschool Jelly Dance en vanaf januari ook Nia Moves, zijn een mooie aanleiding voor een open dag aanstaande zondag, 22 november, volgens de organisatie.

Sportcentrum de Lunet is natuurlijk bekend om de diverse zwemlessen en -activiteiten, maar er gebeurt nog veel meer in het pand aan de Amersfoortsestraatweg. En dat willen ze graag laten zien. "Het is een plek voor sportieve ontspanning", aldus een woordvoerder. Een voorproefje van wat er allemaal komen gaat, en beleven wat er natuurlijk al is, kan tijdens de open dag aanstaande zondag.

Zo heeft de eerdergenoemde dansschool die dag haar officiële opening, met een optreden van Guusje (Junior Songfestivalfinaliste) en zijn er diverse work-outs met onder meer een livepercussie door muziekinstituut Personare. Maar er is meer. Zoals een introductie van Transformatieve Yoga, verzorgt choreograaf Miraldo van Genderen een hiphopwork-out en is er een workshop djembé. Kennismaken met Nia Moves kan ook tijdens de open dag. Nia Moves is een combinatie van 9 bewegingsvormen, waaronder 3 danskunsten, 3 vechtsporten en 3 helende kunsten, waaronder yoga en Feldenkrais.

De reportagewagens bij de Nieuwstraat (op de achtergrond het Broederhuis en de Sint Vituskerk).

"Vanuit de studio in Bussum…" was een vertrouwde zin voor televisiekijkend Nederland in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Hilversum was radio, Bussum was televisie. Met de keuze in 1951 voor het leegstaande 'Irenekerkje' was Bussum bij toeval de eerste studio voor landelijke uitzendingen geworden. En dat heeft het dorp geweten.

Het razendsnel groeiende televisiebedrijf heeft voortdurend behoefte aan ruimte. In de loop der jaren waren al een verenigingsgebouw in de Sint Vitusstraat en een bijgebouw van de Vredekerk (Huizerweg) als tweede en derde studio in gebruik genomen. Ook gebouw Concordia aan de Graaf Wichmannlaan was een veelgebruikte uitzendlocatie. Veel andere panden in Bussum waren ingericht als kantoorruimte, opslagplaats en garage.

Precies vijftig jaar geleden slokte de Nederlandse Televisie Stichting weer een tweetal gebouwen in Bussum op: het Broederhuis aan de Sint Vitusstraat en een bedrijfspand aan de Laarderweg nr. 57 (nu garage Lex Bohlmeijer). Tot kort daarvoor vulde Coca Cola hier limonadeflesjes.

De Busssumsche Courant van 11 november 1965.

Bussum was trots op zijn bekendheid als televisiestad van Nederland. Het gemeentebestuur deed haar uiterste best om de slokop ruim baan te geven en voor Bussum te behouden. Het heeft weinig gescheeld of het hele dorp en directe omgeving zouden vol omroepgebouwen staan. Maar de concurrentiestrijd met Hilversum werd verloren en het kijkbuis-bedrijf verhuisde naar de buurgemeente.

Vijftig jaar later wordt het Broederhuis bewoond door jongeren die nauwelijks nog naar de publieke omroep kijken. Concordia dient voor de opvang van kinderen die als ze groot zijn waarschijnlijk nooit een televisietoestel zullen hebben.

De kijkbuis heet nu You Tube. Kijk daarop maar eens naar "televisie + Bussum". Leuk!

Hans Jonker

Naardense Jonna zamelt geld in voor dance4life

Vooral jongeren slachtoffer

Foto: Yvette Geerts

NAARDEN - Geld inzamelen voor voorlichtingsprojecten over aids aan leeftijdsgenootjes in Afrika. De Naardense Jonna is een van de duizenden scholieren die deze maand meedoen aan de jaarlijkse scholenactie van dance4life.

Jonna wist dat ze niet veel tijd had door al haar andere activiteiten: ze speelt saxofoon, is lid van Muziekvendel Nardinc, danst bij Jelly Dam Dance en o ja, ze gaat ook nog naar school. Toch vindt ze dat ze, net als al haar klasgenootjes, haar steentje moet bijdragen. Jonna: "Op school kwam iemand van dance4life vertellen wat ze doen en dat ze geld nodig hebben voor voorlichting over aids aan jongeren in Afrika."

Jonna gaat dus geld inzamelen. Haar doel is € 50,-. Dat doet ze onder andere door in de buurt flyers rond te brengen en mensen te vragen om lege flessen of bonnetjes van de lege flessen te bewaren. Die kunnen ze dan bij haar inleveren op 22 november tijdens de open dag van Sporthal de Lunet. Daar mag Jonna van haar dansschool met een standje staan en gaat ze proberen nog wat extra geld in te zamelen met de verkoop van onder andere cakejes en chips. Jonna denkt dat ze juist op die plek grote kans maakt om veel geld in te zamelen. "Mensen en kinderen die daar komen, houden ook van dansen en dance4life maakt gebruik van muziek en dans om jongeren betrokken te krijgen", weet ze te vertellen. Op de site van dance4life is te lezen dat vooral jongeren nog aan de gevolgen van aids overlijden. Het totaal aantal mensen dat overlijdt aan aids is de laatste tien jaar wel gedaald, maar het aantal jongeren blijkt met 50 procent te zijn gestegen. Dat maakte, net als de met aids besmette Keniaanse vrouw die in de klas kwam vertellen, veel indruk op Jonna.

Marieke, Julia en Thieme krijgen dit jaar de VestingSter

NAARDEN - Ze waren totaal overdonderd, de drie spelertjes van Hockeyclub Naarden. Afgelopen donderdag werden ze toegesproken door burgemeester Jocye Sylvester en ontvingen ze de VestingSter en een cadeaubon van € 50,-. Marieke Petri (9), Julia de Jong (10) en Thieme Damen (9) werden halverwege de middag van school opgehaald met een taxi. Nietsvermoedend liepen ze het Naardense stadhuis binnen, waar ze werden opgewacht door familie. Ze kregen de VestingSter omdat ze samen met de andere leden van hun hockeyteams maar liefst € 325,- hebben ingezameld voor de vluchtelingen. Het team van Marieke en Julia had onder hun aanvoering bloemen en cakejes verkocht. Thieme had zijn team op het idee gebracht om op een vrije zaterdag in clubtenue bij de lokale supermarkt lege flessen in te zamelen. De VestingSter wordt jaarlijks uitgereikt aan kinderen die iets bijzonders hebben gedaan op sociaal gebied en zo een voorbeeld zijn voor hun leeftijdsgenootjes. Een jury met onder andere Jack Patijn, oud-burgemeester van Naarden, bepaalde de winnaars. Een van de winnaars van vorig jaar, Kenn Mohede, mocht de prijs overhandigen aan zijn opvolgers.

DW Facility Groep vestiging Almere is op zoek naar ONDERAANNEMERS c.q. ZZP-ers voor schoonmaak projecten in de regio 't Gooi ochtend en avond. Telefoon: 036-5460510 of info@facilitygroep.com

Spreekuur Administratie voor Elkaar in Bussum en Naarden. Elke donderdag inloop spreekuur van 10-12 uur in Bussum (Uitwijk), dr.Schaepmanlaan 10, en van 14-16 uur in Naarden, SCAN, M. Kampsstraat 3. Voor hulp/vragen; bij ordenen, opzetten, uitzoeken van de administratie; met formulieren; inschrijven/ reageren op woningen bij woningnet; digitale hulp zoals opvragen van bankafschriften. Vrijwilligers geven gratis hulp en advies. Kom langs en neem uw administratie mee! Privacy is gewaarborgd. Informatie; Tineke van der Tol en Wilma Post; 035 6911251

Nu in Naarden: foto afdrukservice uit een fotovaklab bij u om de hoek. Wij drukken af met de ultramoderne FUJI DL600 zeer hoge kwaliteit. Prijzen zeer scherp, veel maten verkrijgbaar, tot wel 100x150 cm groot. In hoogglans maar ook in prachtig zijdemat. Nieuwsgierig? Kijk maar eens op de homepage van: http://www.fotovakprintnaarden.nl ga naar de link http://afdrukservice.fotovakprintnaarden.nl Fotovakprint Naarden Amsterdamsestraatweg 15d 1411 AW. Parkeren is gratis op eigen terrein, wij verwelkomen u graag. Met vriendelijke groet, Bertine 06-28762763 en Dick 06-51083335

Wij zoeken iemand die op di. en do. onze hond (kruising labrador/golden retriever) wil uitlaten. Omgeving Vesting. Tel.: 06-18963274

Apple cursus leer werken met uw Apple iMac, MacBook, iPad voor beginnende en gevorderde mac-gebruikers. Meer informatie www.digiit.net of stuur een e-mail naar: mail@digiit.net Digiit - de Apple specialist van 't Gooi.

OPHEFFINGSUITVERKOOP FOURNITUREN-HANDWERKEN MARION POSTSTRAAT 23 BUSSUM KORTINGEN VAN 35% OP DE HANDWERKSTOFFEN EN VAN 10 TOT 50% OP DE BREIGARENS EN BAND/KANT 50% KORTING.

Privéles Engels, Nederlands, Duits, Frans en Spaans.
035-6839235

Gezocht: oud, antiek speelgoed, treinen, motorfiets, auto etc. Mag ook defect zijn, ook hout en metaal. 035-6938689

Goodkinds taxi services van/naar Schiphol € 50,- Naarden-Bussum-Hilversumse Meent 06-26984855

Woonruimte gezocht: per 01-02-2016, voor net gezin met drie kinderen. Liefst drie slaapkamers. Door verkoop van eigen woning, op zoek naar tijdelijke oplossing. Graag rondom omgeving van de Hoeksteen school-Bussum. Reacties: nicolette79@me.com of 035-2602601

Nu appartement te huur Bussum C. gestoff. + gemeub. Info: avitra@live.nl

Sint en Piet, wij maken er een geweldig feest van, 15 jaar ervaring, Sint Like's TV Sint, 5 en 6-12. Alleen Nrd/Bussum. Tel.: 06-55973564

TELEMARKETEERS gezocht vlotte dames en heren (tussen 15- 20 jaar) hoge verdiensten maandag t/m vrijdag 17-20 uur zaterdag 10-13 uur Bel 035-88 75 365 Bussum

MAXI FASHION grote maten voor kleine prijzen. Nieuwe Brink 5 Bussum. do-vrij-za open.

Pesten, of pestverleden een probleem? Kijk op
www.posicom.nl voor hulp.

Helena Donaldson - uw tuinvrouw in 't Gooi. Het is weer zo ver - tijd om uw tuin winter klaar te maken. www.hdtuinen.nl/06-1327372

bbb-bomen.nl Boom laten kappen? Professioneel, betrouwbaar en goedkoop.

I.v.m. verhuizing naar "Godelinde" t.k. Grenenkast (200x100 cm.) aanschaf € 1300,00, nu T.E.A.B. tevens divers huisraad, elk art. T.E.A.B. 035-7852219

Gevraagd: defecte vaat/wasmachine, droger, fornuis, radiator - gratis opgehaald, 06-34606808

Boersma Pianoservice:
Pianostemmen € 60,-
Tel.: 035-8870159

Want zo lief heeft God de
wereld gehad
dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft staat in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

"CompuRep"
Computer Aan Huis Service

Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel.: 06-42269939

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden
Vrijbl. prijsopgaaf Tel.:
035-6281550 / 06-25284440

Privehuis Morosa Almere 06-11117475 Bakkenzuigerstr. 50 ma/vr 10.00 tot 19.00 uur meisjes/dames gevraagd kvk 32159766

Bootzeilen/dektenten te
koop.
Meer info:
www.dekzeilenspecialist.nl of
bel 06-55771928

Broeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren en vernieuwen van dak- en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

SCOOTERS te koop: VESPA en PIAGGIO uit voorraad laagste prijs incl. 2 jaar garantie. Alle merken leverbaar
SCOOTERDUMPER.NL grote collectie nieuw en gebruikt 0294-414108 / 06-12868539 Bloemendalerweg 41 A Weesp

Gratis feestzaal tot 180 pers incl onbeperkt drank va 10,-. info 0653319921

BUHR ZOEKT BOEDEL uw huis leeg en bezemschoon. Nu de gehele dag contact mogelijk via 06-10566581

SCOOTER reparatie, alle merken, snel en vakkundig ! Ma t/m Za SCOOTER WEESP Bloemendalerweg 41 A, 0294-414108 / 06-53656082 RDW-erkend. Tevens oude / kapotte scooters gezocht. GRATIS opgehaald !

Dak4all voor al u dakwerk met garantie, goed werk en betaalbaar 06-39045434