NaarderNieuws

20 september 2017

NaarderNieuws 20 september 2017


Anton Philips volgt altijd zijn hart

Burgemeester Han ter Heegde feliciteert Anton Frederik Philips. Foto: Sjaak Oudshoorn.

GOOISE MEREN Anton Frederik Philips (84) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn bijzondere verdiensten en buitengewone en vrijwillige inzet voor de samenleving met de nadruk op jongeren.

Philips was voorbestemd om het familiebedrijf voort te zetten, maar koos ervoor om zijn hart te volgen, wat ook zijn motto is geworden. Hij werd coach en loopbaanadviseur. In het familiebedrijf kwam hij erachter dat er mensen op een bepaalde functie zaten waar ze niet tot hun recht kwamen. Dat vond Philips een verspilling van talent en verdiepte zich in de SIMA-methode, waarmee je in kaart brengt wat mensen motiveert en inspireert. Na zijn pensioen in 1997 is Philips niet gestopt met zijn werk en bleef hij zich inzetten om scholieren en studenten te stimuleren hun talenten en motivaties te ontdekken. Tien jaar geleden heeft hij de Stichting Emergo in het leven geroepen om zijn werk voort te blijven zetten en reist hij het land door om workshops te geven, boeklezingen te verzorgen en mensen een-op-een te begeleiden onder zijn motto 'Volg je hart' en toont hij een grote mate van betrokkenheid bij jongeren die op een 'kruispunt' van hun leven staan. Sinds kort is Philips adviseur van het Sampoorna Project om jonge vrouwen in ontwikkelingslanden te helpen hun schoolloopbaan tot een succes te maken. Door al deze verdiensten is Philips benoemd tot Ridder en kreeg hij de bijbehorende versierselen opgespeld door burgemeester Han ter Heegde.

Aan de slag met verduurzamen

GOOISE MEREN Er moeten snel meer stappen worden gezet om aan de slag te gaan met het verduurzamen van de gemeente Gooise Meren. Dat stelt het gemeentebestuur. Meerdere werkgroepen gaan nu hard aan de slag.

Toen het gemeentebestuur anderhalf jaar geleden aantrad had het veel plannen op het gebied van duurzaamheid, maar veel van die plannen kwamen tot nu toe niet van de grond. Dat moet nu anders. De afgelopen maanden hebben ongeveer honderd ondernemers, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en bewoners van de gemeente Gooise Meren gewerkt aan een actieplan voor een duurzamere gemeente dat de naam 'Samen Sneller Duurzaam' heeft gekregen. Het project heeft tot nu toe negen concrete punten opgeleverd waar meerdere werkgroepen mee aan de slag gaan, tot genoegen van wethouder Gerben Struik (GroenLinks). Het gaat onder meer om het verduurzamen van vastgoed, maar ook om plannen op het vlak van lokaal voedsel. "We kunnen nu met z'n allen echt aan de slag", zo zegt de wethouder. "Het doet me erg goed dat meerdere partners, ook los van de gemeente, deze plannen hebben opgezet en er de schouders onder zetten. Samen kunnen we nou eenmaal meer doen, want we moeten er allemaal achterstaan."

De plannen worden morgen (donderdag) gepresenteerd in de werkplaats van Bouwmensen Gooi en Vechtstreek aan de Parallelweg, langs het spoor van Bussum.

Gemeenteraad aan de slag

GOOISE MEREN De gemeenteraad pakt de draad weer op. Vanavond (woensdag) wordt er voor het eerst na het zomerreces weer vergaderd.

De gemeenteraad praat over haar standpunten over een eventuele fusie met Weesp, maar ook over de sportnota en het eventueel verlagen van de onroerendezaakbelasting (ozb).

Eigen buurt

Buurtplatform RemCom grijpt Nationale Burendag aan om actieplannen te ontvouwen en meer bewoners enthousiast te krijgen voor hun buurtje.

5

Hoe stille is 't

Gedichten van Guido Gezelle. Guido Gezelle (1830-1899) was en is een door velen geliefde Vlaamse dichter. Hij is bekend om zijn fijnzinnige gedichten over de natuur, zijn beeldend taalgebruik en als virtuoos taalkunstenaar. Het Schrijverke is zijn bekendste gedichtje. Dit boek bevat zesendertig gedichten/gedichtjes, waaronder vier handgeschreven door de dichter. Het boek is uitgegeven 150 jaar na zijn geboorte in 1830. Samengesteld door en op elke bladzijde verlucht met gekleurde bloemtekeningen van Christine Wiegman. Piet Worm kalligrafeerde de teksten. Op 150 grams espartohoudend aquarelpapier gedrukt. Gebonden in donkerblauw brillianta linnen band met (iets beschadigde) omslag. Uitgegeven in 1980 door J.H. Gottmer.

Een proeve:

Toch spreeuwt het en vinkt

het luide, overal;

en tafelt;

het muscht en het meest

het koekoekt, in het hout;

het zwaluwt en 't zwiert

en 't zwatelt.

Wilt u dit boek kopen? Twee exemplaren zijn te koop voor 15 Euro. Mail of bel dit keer Wil en Jan Slaa: j.slaa@kpnplanet.nl of 035-6920402.Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

€15.

Een schat hoeft geen schat te zijn

Er kwam weer veel uit de grond. De detector liet regelmatig zijn 'piep' horen. Een paar interessante dingen.

Vaak wordt het rondlopen met een metaaldetector geassocieerd met schatgraven. Er is maar al te vaak een verkeerd beeld van de hanteerder van de detector als iemand die hijgend metersdiepe gaten graaft waar het toestel heeft gepiept. Een krankjorum beeld. De meeste piepers gaan nauwgezet en voorzichtig te werk. Vondsten van enig belang worden gemeld om geregistreerd te worden. Het blijft eigendom van de vinder, hoewel er verschillende verdeelsleutels zijn bij waardevolle of archeologisch belangwekkende vondsten. Maar ook dingetjes die zo op het oog meteen weggegooid kunnen worden blijken bij sommigen een grote blijdschap op te wekken. Zo werd door Mark een vliegtuigje gevonden dat een Dakota DC 2 of 3 van de KLM moet zijn en die als speldje kon worden gedragen. Het zou heel goed ter herdenking geweest kunnen zijn van een van de beroemde vluchten met zo'n kist. Speldje is ongetwijfeld vooroorlogs of anders vlak daarna. De motoragent is ook zo'n gehavende vondst uit de grond. Duidelijk een Amerikaanse motorsmeris rond 1925 op zijn Harley Davidson met zelfs nog wat kleur op de kledij. Als je goed kijkt is er een roestig staafje ijzer te zien. Kennelijk heeft oom motoragent rondjes gedraaid in een carrousel of was mogelijk onderdeel van een kinderspel. Menig motorfanaat zou dit item willen hebben!

Naarden:
*Witte Kerk 10.00 u. ds. V.C. Lindenburg; Naarderheem 10.30 u. ds. P. Boonstra
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie pastoor M. Costa; za. 23/09 17.30 u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. dr. M.J. Kater

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie pastoor C. Fabril
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. Eucharistie kapelaan A. Geria
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. Kanselruil 'Preken voor andermans parochie'
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. J.H.W. Elhorst
*PGB West Spieghelkerk 10.30 u. ds. S. de Jong
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. B. den Butter en 17.00 u. ds. H.J. van Maanen
*Remonstranten N-B 10.30 u. E.K. Verhagen-Krikke
*Vrijzinnigen N-B 10.30 u. mw. drs. M.T. Bregman
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. ds. A. van der Wijk
*Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi 10.30 u. Kanselruil 'Preken voor andermans parochie'
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. Kanselruil 'Preken voor andermans parochie'
*Apostolisch Genootschap 0.930 u. Eredienst
*De Christengemeenschap geen dienst

Weerbericht

Overwegend droog, zonnige perioden, in de nacht mist

De maand september is tot dusver uitermate wisselvallig en nat verlopen. Aan het buiencircus komt deze week echter drastisch een einde, tegelijk met de start van de astronomische herfst. Dit dankzij de ontwikkeling van een Scandinavisch hogedrukgebied met een uitloper over onze omgeving. De stroming wordt (zuid)oostelijk met aanvoer van droge continentale lucht.

Donderdag en vrijdag

Zowel donderdag als vrijdag is het vrijwel overal droog. Er zijn enkele wolkenvelden en in de nacht kan op meerdere plaatsten mist ontstaan, wat in de ochtend oplost. Er is vervolgens ook ruimte voor zonneschijn. Het is rustig herfstweer met een meest zwakke tot matige zuidelijke wind. De nachtelijke minima liggen rond 10 graden. In de middag wordt het circa 18 graden.

Het weekeinde

Voor zaterdag en zondag wordt droog weer verwacht. In de nacht en vroege ochtend kan mist ontstaan. In de loop van de ochtend en middag zijn er zonnige perioden. Er staat weinig wind en een zwakke tot matige, naar zuidoost draaiende wind. In de nacht daalt het kwik tot rond 8 à 9 graden. In de middag is het aangenaam bij een oplopende temperatuur tot circa 20 graden.

Weetje

Op 22 september om 22.02 uur gaat de astronomische herfst van start. Dag en nacht duren dan overal op aarde even lang. Tot dusver is in september ruim 130 mm neerslag gevallen, tegen 70 mm normaal. Vorig jaar was september juist kurkdroog met slechts 16 mm over de gehele maand. Het lijkt erop dat met de herfst op de kalender nu een droge periode van start gaat.

Weerbericht

Overwegend droog, zonnige perioden, kans op mist

De maand september is tot dusver uitermate wisselvallig en nat verlopen. Aan het buiencircus komt deze week echter drastisch een einde, tegelijk met de start van de astronomische herfst. Dit dankzij de ontwikkeling van een Scandinavisch hogedrukgebied met een uitloper over onze omgeving. De stroming wordt (zuid)oostelijk met aanvoer van droge continentale lucht.

Donderdag en vrijdag

Zowel donderdag als vrijdag is het vrijwel overal droog. Er zijn enkele wolkenvelden en in de nacht kan op meerdere plaatsten mist ontstaan, wat in de ochtend oplost. Er is vervolgens ook ruimte voor zonneschijn. Het is rustig herfstweer met een meest zwakke tot matige zuidelijke wind. De nachtelijke minima liggen rond 10 graden. In de middag wordt het circa 18 graden.

Het weekeinde

Voor zaterdag en zondag wordt droog weer verwacht. In de nacht en vroege ochtend kan mist ontstaan. In de loop van de ochtend en middag zijn er zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige naar zuidoost draaiende wind. In de nacht daalt het kwik tot rond 8 à 9 graden. In de middag is het aangenaam bij een oplopende temperatuur tot circa 20 graden.

Weetje

Op 22 september om 22:02 uur gaat de astronomische herfst van start. Dag en nacht duren dan overal op aarde even lang. Tot dusver is in september ruim 130 mm neerslag gevallen, tegen 70 mm normaal. Vorig jaar was september juist kurkdroog met slechts 16 mm over de gehele maand. Het lijkt er op dat met de herfst op de kalender nu een droge periode van start gaat.

Weerbericht

Overwegend droog, zonnige perioden, in de nacht mist

De maand september is tot dusver uitermate wisselvallig en nat verlopen. Aan het buiencircus komt deze week echter drastisch een einde, tegelijk met de start van de astronomische herfst. Dit dankzij de ontwikkeling van een Scandinavisch hogedrukgebied met een uitloper over onze omgeving. De stroming wordt (zuid)oostelijk met aanvoer van droge continentale lucht.

Donderdag en vrijdag

Zowel donderdag als vrijdag is het vrijwel overal droog. Er zijn enkele wolkenvelden en in de nacht kan op meerdere plaatsten mist ontstaan, wat in de ochtend oplost. Er is vervolgens ook ruimte voor zonneschijn. Het is rustig herfstweer met een meest zwakke tot matige zuidelijke wind. De nachtelijke minima liggen rond 10 graden. In de middag wordt het circa 18 graden.

Het weekeinde

Voor zaterdag en zondag wordt droog weer verwacht. In de nacht en vroege ochtend kan mist ontstaan. In de loop van de ochtend en middag zijn er zonnige perioden. Er staat weinig wind en een zwakke tot matige, naar zuidoost draaiende wind. In de nacht daalt het kwik tot rond 8 à 9 graden. In de middag is het aangenaam bij een oplopende temperatuur tot circa 20 graden.

Weetje

Op 22 september om 22.02 uur gaat de astronomische herfst van start. Dag en nacht duren dan overal op aarde even lang. Tot dusver is in september ruim 130 mm neerslag gevallen, tegen 70 mm normaal. Vorig jaar was september juist kurkdroog met slechts 16 mm over de gehele maand. Het lijkt erop dat met de herfst op de kalender nu een droge periode van start gaat.

Vanaf 20 september zendt GooiTV de
volgende programma's uit:

- Een impressie van het jaarlijkse, 3-daagse evenement Bussum Cultureel. Dit jaar is het thema 'Magie!'.

- In RegioHub gaat het over het NIX18.

'Weesp van harte welkom'

Inwoners positief over fusie met Weesp

Burgemeester Han ter Heegde wijst de bewoners van Gooise Meren op de voordelen van een fusie met Weesp.

door Antoon Bruggeling

GOOISE MEREN De gemeente Weesp is van harte welkom bij Gooise Meren. Dat was de eindconclusie van de vorige week gehouden inwonersbijeenkomst in het gemeentehuis in Bussum. Eerder sprak het burgerpanel zich al positief uit over nauwe samenwerking en latere fusie. Burgemeester Han ter Heegde is blij met de uitkomst, maar wees erop dat Amsterdam ook heel graag in zee wil met Weesp.

Aan het burgerpanel nemen 2170 bewoners van Gooise Meren deel. 1064 van hen deden mee aan de enquête over samengaan/fusie van Gooise Meren en Weesp. Een ruime meerderheid van het panel was daarover zeer positief. De meer dan honderd aanwezigen op de bijeenkomst in Bussum staken niet onder stoelen en banken dat een samengaan/fusie met Weesp een positieve versterking betekent voor Gooise Meren. Liefst 95 procent van de deelnemers stemden dan ook voor. De gemeenteraad van Gooise Meren neemt vanavond een definitief besluit. De uitslagen van enquête en inwonersbijeenkomst worden meegenomen in dat besluit. De raad van Weesp hakt op 9 november de knoop door over met wie zij in zee gaat: Gooise Meren óf Amsterdam.

'Mooie gemeente met veel werkgelegenheid en bouwgrond'

De deelnemers aan de enquête en bijeenkomst kwamen vooral uit Bussum en Naarden, maar ook enkele tientallen bewoners van Muiden/Muiderberg waren van de partij. Er werden groepen gevormd die thema's behandelden die Weesp belangrijk vindt bij een gemeentelijke fusie, zoals dienstverlening en veiligheid, gemeentelijke lasten en financiën, wijkgericht werken, bestuurscultuur en openbare ruimten, wonen en duurzaamheid en economie/werkgelegenheid. De deelnemers steunden de Weesper waarden en wensen volledig. Er werd niet moeilijk over gedaan.

Reacties

"Bussum, Naarden en Muiden hebben na de fusie hun eigen identiteit niet verloren en dat zal ook gelden voor Weesp", zei een deelnemer. Andere reacties: "Kijk naar de kansen en niet alleen naar de risico's van een fusie", "De verschillen zijn juist de kracht van Gooise Meren en Weesp. Het vult elkaar mooi aan", "We moeten Weesp omarmen. Het is een mooie gemeente, met veel industrie en werkgelegenheid en ook nog eens met veel bouwgrond. Allemaal winstpunten", "Weesp en Gooise Meren koesteren dezelfde waarden", "Met Weesp wordt Gooise Meren een grote gemeente die een vuist kan maken als dat nodig mocht zijn."

Naarder Jan Weerdenburg: "Ik zal een gat in de lucht springen als Weesp voor Gooise Meren kiest. Als Weesp fuseert met Amsterdam dan zal dit een historische fout zijn. Naarden, Muiden en Weesp is een drie-eenheid, historisch gebouwd om Amsterdam te verdedigen."

Gooise fusies

D66 raadslid Theo Fambach hoopt dat Weesp kiest voor een toekomst met Gooise Meren. "Ik moet er niet aan denken dat straks Amsterdam aan de grens van Gooise Meren ligt. Wij werken al op diverse terreinen nauw samen met Weesp en die gemeente maakt al vele jaren deel uit van de Gooi en Vechtstreek", aldus Fambach. Het raadslid denkt dat het een groot verlies voor de regio zal zijn als Weesp kiest voor de hoofdstad. D66 is overigens voor één grote Gooistad.

De provincie Noord-Holland wil dat er over enkele jaren drie grote Gooise gemeenten overblijven. Gooistad is ook een optie. De gemeenten moeten in november aan Haarlem laten weten met wie zij een fusie willen aangaan. Burgemeester Ter Heegde: "Gooise Meren en Weesp ontkomen hier ook niet aan. We moeten groeien."

De eerste burger is blij dat een ruime meerderheid van de inwoners Weesp graag bij Gooise Meren ziet komen, maar wees er wel op dat het er naar uitziet dat zo'n 50% van de Weesper gemeenteraad meer voelt voor Amsterdam dan voor Gooise Meren. "Er is voor ons dus nog flink wat werk aan de winkel om dat beeld te veranderen."

Gooise Meren ontstond in 2016 door het samengaan van Bussum, Naarden en Muiden (56.687 inwoners). Weesp (18.827 inwoners) wilde aanhaken, maar werd toen door Bussum buitengehouden.

Wethouder stopt na verkiezingen

GOOISE MEREN Miriam van Meerten (VVD) houdt er na de gemeenteraadsverkiezingen in maart mee op.

De Naardense keert niet terug als raadslid of wethouder. Van Meerten vindt het tijd voor een nieuwe, professionele uitdaging en ze wil meer tijd aan haar gezin besteden. "Als je zoals ik elf jaar actief bent in de lokale politiek is het altijd een afweging of je je weer verkiesbaar stelt", zo stelt Van Meerten.

Ook wethouder Marleen Sanderse stopt er mee. Ze kampt met gezondheidsproblemen. Daarvoor deed ze al eerder een stapje terug.

Buurtplatform: 'Belangen van beide wijken bundelen'

Een afvaardiging van het bestuur. Foto: Yvette de Vries

NAARDEN Het Buurtplatform RemCom grijpt Nationale Burendag van 23 september aan om een aantal actieplannen te ontvouwen en nog meer bewoners enthousiast te krijgen om zich in te zetten voor hun buurtje.

Sandra Pouw, secretaris van het Buurtplatform voor het Rembrandtpark en Componistenkwartier, vertelt over de ambitie van het Buurtplatform. "We willen uitgroeien tot een actief buurtplatform dat de belangen van de inwoners van beide wijken bundelt." Belangrijk daarbij is dat de leefbaarheid en veiligheid in de beide wijken nog verder verbetert. Vorig jaar werd in april al door een buurtbewoonster een ludieke actie georganiseerd om de dertigkilometerzone nog maar eens bij de automobilisten onder de aandacht te brengen. De twee wijken bleken, volgens eigen onderzoek van een bewoner, flink wat last te hebben van sluipverkeer dat de snelheidslimiet aan haar laars lapte. Maar ook bewoners uit de wijk zelf trapten het gaspedaal nog weleens te hard in.

Actiejaarkalender

Het bestuur heeft als voorbereiding op de bijeenkomst van zaterdag een lijst samengesteld met daarop allerlei plannen en wil die graag met de buurtbewoners bespreken. Op deze zogenaamde actiejaarkalender staat onder meer een idee voor een pop-uprestaurant, maar er ligt ook een ambitie om de wijk nog verder te verduurzamen. Ook aandacht voor buurpreventie staat op de agenda. Op de dag zelf kunnen er natuurlijk ook nog allerlei ideeën worden aangedragen, laat Sandra weten. "We zijn bijvoorbeeld ook benieuwd of er ook behoefte is aan een Facebookpagina."

Een fontein in het meertje?

Een van de plannen van een buurtbewoner, een fontein in het Meertje van Vlek, is zelfs al te bewonderen. Die heeft in het verleden ook wat extra sjeu gegeven aan het meertje en het zou zelfs de waterkwaliteit ten goede komen. Behalve dat er serieuze zaken besproken worden, zoals de Buurt Buddy, kan er ook gezellig bijgepraat worden. De jongste bewonertjes van de wijken kunnen zich ondertussen vermaken met een kleurplaat.

De bijeenkomst vindt tussen 10.00 en 16.00 uur plaats in het ontmoetingscafé van De Adelaars.

Ingrid van Emmerik

Woont sinds haar negende in Bussum met een paar jaar onderbreking, 51 jaar en winkelmanager bij de Wereldwinkel.

Leuke baan?
"Ja absoluut, mooie producten met een verhaal en het werk is heel afwisselend."

Wat heb je hiervoor gedaan?
"Ik had een pop-upconceptstore in Hilversum."

Waar kunnen mensen je nog meer van kennen?
"Ik ben al een paar jaar actief bij de Groenteclub."

Leuk aan Bussum?
"Dicht bij grote steden als Amsterdam en Utrecht, maar niet midden in de drukte. En de groene omgeving."

Wat doe je aan sport?
"Fietsen, skiën, hardlopen en hockey. Als het even kan ben ik buiten."

Een dag burgemeester, wat doe je?
"Ik ben actief als bestuurslid van de vrienden van het Mouwtje. Ik zou de overlast die daar is aanpakken en het zwerfvuil. Daarnaast zou ik het centrum aantrekkelijker maken voor iedereen."

Favoriete muziek?
"Ik hou van veel verschillende stijlen. Het hangt een beetje van mijn stemming af. Ik ben onlangs naar een concert van Jamie Cullum geweest, maar ook naar twee concerten van Anouk."

Je beste eigenschap?
"Ik ben een enorme doorzetter en een aanpakker."

Goed gesprek met?
"Koningin Máxima over microkredieten. Om met haar daarover van gedachten te wisselen."

Waar ben je trots op?
"Dat we sinds kort in de Wereldwinkel producten van Return to Sender verkopen. Ze zijn een nieuwe weg ingeslagen en die past heel goed bij de Wereldwinkel. Hun producten worden gemaakt door vrouwen in ontwikkelingslanden die vanuit een kansarme situatie zijn gaan ondernemen."

Crailo kost drie gemeenten 33,2 miljoen euro

REGIO De gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren nemen het voormalige defensieterrein Crailo over van de provincie Noord-Holland voor het astronomische bedrag van 33,2 miljoen euro. De overdracht van de gronden is uiterlijk op 31 december dit jaar.

De drie gemeenten willen het gebied herontwikkelen. Er moeten (ongeveer 500, waarvan eenderde sociale) woningen en (grote en kleine) bedrijven komen. Ook gaat een deel 'terug naar de natuur'.

Wethouder Wimar Jaeger van Hilversum benadrukt dat - hoewel het om een fors bedrag gaat - de miljoenen (door de verkoop van grond aan toekomstige bewoners) weer terug in de drie gemeenteladen komen. "Het is geen koopje, maar als je kijkt naar de business case ziet het er goed en vertrouwenwekkend uit. Het was een kwestie van flink onderhandelen met de provincie, maar we hebben als gemeenten er goed naar gekeken welk bedrag verantwoord is. We willen niet geld toeleggen."

Op 31 december 2029 moet het gehele bedrag zijn betaald. Daarbij geldt dezelfde verdeelsleutel die zij in de aanloopfase betaalden: voor Hilversum is dat 55 procent, Gooise Meren 35 procent en Laren 10 procent.

Luisteren naar verhalen tijdens de Vredeswandeling

Foto: Bob Awick

NAARDEN Ongeveer honderd deelnemers liepen mee met de Vredeswandeling die inwoners met verschillende culturele en religieuze achtergronden met elkaar in contact brengt. Tijdens de wandeling werd er geluisterd naar de verschillende verhalen. Met de Vredeswandeling zijn de eerste stappen gezet en contacten gelegd tussen de verschillende inwoners van Gooise Meren.

Petitie Tergooi Blaricum naar Kamer

REGIO De Tweede Kamer krijgt op 26 september 10.000 handtekeningen overhandigd van de actiegroep 'Tergooi Blaricum moet open blijven'.

Peter-Jan Schatens kreeg vandaag het goede nieuws dat hij dan de opgehaalde handtekeningen mag overhandigen aan de Tweede Kamer Commissie Zorg.

Tergooi gaat het ziekenhuis in Blaricum op termijn verkopen. In Hilversum wordt een nieuw ziekenhuis gebouwd dat vanaf 2021 de acute zorg overneemt. In Weesp komt een regiozorgcentrum.

Daarna kwamen er diverse acties tot stand. Zo werd er begin maart bij het ziekenhuis geprotesteerd om bezoekers hiervan bewust te maken en kwam de handtekeningenactie tot stand.

Feestje voor Juliana Daltonschool

Geen schoolbel dit keer, maar een draaiorgel.

BUSSUM De lesweek voor de leerlingen en leerkrachten van de Juliana Daltonschool staat helemaal in het teken van het 100-jarig bestaan. Met het thema 'Verleden - heden - toekomst' wordt in vogelvlucht de eeuw doorlopen.

Het was maandagochtend dan ook een ander plaatje dan normaal. De leerlingen en leerkrachten waren in Ot-en-Sienstijl gekleed. De rest van de dag werd er ook lesgegeven zoals dat vroeger ging. Het digibord bleef, net als het licht, uit en tijdens de gymles werden er oud-Hollandse spelletjes gespeeld. De rest van de week is het ook nog feest. Jeanne de Vaal, directeur van de school: "We hebben bewust gekozen voor een feest voor en met de leerlingen." Een reünie voor oud-leerlingen komt er dan ook niet. Wel staat er een 'ouderwetse' singalong op het programma. Een speciaal geschreven schoollied wordt ingestudeerd en vervolgens met de hele school gezongen. Verder was er dinsdag voor de jongste leerlingen een Super Surprise Show en kregen de groepen uit de bovenbouw een lesje van chef-kok Pierre Wind. De hele week is er nog open podium en donderdag staat in het teken van de toekomst, met onder meer robots voor de klas. Vrijdag wordt de week afgesloten met een gezamenlijke lunch op het schoolplein. De Vaal verheugt zich erg op al het leuks. "Je moet elke gelegenheid om iets te vieren aanpakken, maar het vergt wel flink wat voorbereiding. Het hele feestprogramma is de afgelopen 1,5 jaar door een clubje enthousiaste ouders en twee leerkrachten grondig voorbereid", vertelt ze zichtbaar trots.

De leerlingen leerden zitten zoals vroeger.
oud-Hollandse spelen tijdens gymles.
Leren tellen in de kleuterklassen. Foto's: Yvette de Vries
Gezellig kletsen is van alle tijden.
Burgemeester Han ter Heegde geeft het startsein.

'Magische' sfeer bij Bussum Cultureel


BUSSUM Tijdens de veertiende Bussum Cultureel waren er allerlei vormen van cultuur zoals muziek, film, dans, theater en beeldende kunst. Maar een hapje en drankje ontbraken natuurlijk ook niet.

"Het weer viel tegen en was heel wisselvallig, maar dat mocht de pret niet drukken en veel mensen zijn weer langsgekomen om de vele vormen van cultuur zelf te zien", vertelt Mirjam Smets van de organisatie Bussum Cultureel. "Vrijdagavond en zaterdag overdag regen en zondag scheen weer een klein zonnetje." Door de regen van vrijdagavond was er in de tuin van de Tindalvilla geen feestelijke openluchtvoorstelling. "Gelukkig konden we de filmvoorstelling verhuizen naar de Wilhelminakerk en werd het toch een 'magische' avond met zo'n 300 bezoekers.

Josfien Doorlopen kon niet bij het podium van de Gooische Muziekschool want je werd geraakt door de mooie stem. De zangeres die het optreden gaf was Josefien Rutgers. "Ik zing al vanaf jonge leeftijd. Eerst bij een koor en daarna bij de All Star musical academisch waar ik zang en dans volgde. Nu heb ik privéles voor zingen." Het is niet haar eerste optreden. Josefien heeft al in Spant!, Singer en verschillende keren op Bussum Cultureel opge
Maatjesproject Samen met dansschool Van Harten gaven de twee 'clowns' van het Maatjesproject een dansoptreden. "De dansschool geeft met het dansteam workshops door het centrum. We hadden het een beetje koud en toen kwamen we op het idee om samen een optreden te geven", vertelt Ilse Smallegange. "Het was heel leuk en sommige hadden ook een rode neus opgezet voor nieuw jongerenproject 'Teens on a mission', aldus Janet Oudenaarden, ook van de
Teun Tijdens Bussum Cultureel wordt er door dansscholen optredens gegeven op verschillende plekken in het centrum. Ook op de Brinklaan stond een danspodium voor optredens en de muziek werd verzorgd door Teun Tervoort. "Vorig jaar vroeg mijn moeder, die in de organisatie zit, of ik de dansscholen muzikaal wilde ondersteunen", vertelt Teun. "Ik heb veel interesse in muziek en heb vroeger ook op feestjes gedraaid. Mijn moeder dacht dat het wel

Pure magie

"Zaterdag overdag was qua weer slecht en heeft het zeker tot 16.00 uur de hele tijd gemiezerd. Toch hebben veel inwoners het rondje Bussum Cultureel gelopen en was de sfeer goed." Het thema van Bussum Cultureel was dit keer 'Pure Magie' en dat kwam naar voren tijdens de muziek, dansoptredens, theatervoorstellingen en de culturele markt. Voor de kinderen was er een Sprookjestocht."

"'s Avonds was het droog en was het druk bij de optredens op het podium op het Wilhelminaplantsoen en in de Kapelstraat. De mensen waren ook zo enthousiast omdat er voor iedereen iets bijzonders was. Je had bijvoorbeeld optredens met reggae- en salsamuziek, gospelkoor, theater, eten uit verschillende landen en de culturele markt. En dat is ook wat wij als organisatie ambiëren: dat iedereen kan proeven van verschillende culturen."

Veel kunstenaars

"Zondag was het droog en scheen gelukkig de zon. Op het Wilhelminaplantsoen stonden 36 kramen met kunstenaars tijdens de Art Fair. Het aantal kunstenaars dat deelnam dit jaar is verdubbeld. En daar kon je de magische sfeer proeven met een voorzichtig zonnetje, achtergrondmuziek en het geweldige Bruggenconcert. Iedereen was ook heel relaxed en gezellig. De afsluiting van het evenement was natuurlijk de Langste Eettafel in de Kapelstraat. Aan tafel zaten 300 mensen te genieten van het eten. Dat was weer een geweldige afsluiting."

Muzikale ondersteuning

Tijdens Bussum Cultureel wordt er door dansscholen optredens gegeven op verschillende plekken in het centrum. Ook op de Brinklaan stond een danspodium voor optredens en de muziek werd verzorgd door Teun Tervoort. "Vorig jaar vroeg mijn moeder, die in de organisatie zit, of ik de dansscholen muzikaal wilde ondersteunen", vertelt Teun. "Ik heb veel interesse in muziek en heb vroeger ook op feestjes gedraaid. Mijn moeder dacht dat het wel iets voor mij was en zeg dan maar eens nee tegen haar", vertelt een lachende Teun. "Mijn broertje helpt ook mee tijdens het evenement. De dansscholen leveren zelf de muziek aan en ik zorg er onder andere voor dat de muziek niet schel uit de boxen komt. Mijn toekomst ligt niet in de muziek en ik hoop volgende jaar te gaan studeren aan de hbo in Amsterdam. Maar je weet nooit hoe het gaat in het leven, want ik blijf muziek heel leuk vinden."

'We maken alles met de hand'

Natuurlijk willen de bezoekers ook iets eten en drinken en daar zorgden Heba en Noora voor. Twee jaar geleden zijn ze uit Syrië in Crailo terechtgekomen. "Daar zijn we vriendinnen geworden", aldus Heba. "Wij kwamen erachter dat we dicht bij elkaar in dezelfde stad in Syrië hebben gewoond en dan in Bussum vriendinnen worden, dat vinden we heel grappig." Nu woont Heba in Bussum en Noora in Naarden en daar zijn ze heel blij mee. "In Crailo kookten wij al als vrijwilligers voor de vluchtelingen en een vriendin vertelde ons over Bussum Cultureel. Het leek ons heel leuk om hier met ons eten te staan en mensen daarmee bekend te maken. We maken alles met de hand en het aanbod bestaat onder andere uit borrelhapjes, falafel, kebab, vegetarische gerechten en hapjes met vlees en kip. Voor de kinderen hebben we er wat kleurtjes aan toegevoegd. Van de opbrengst doneren wij circa 10 procent aan Sint-Maarten, want wij weten hoe het is als je alles kwijtraakt."

Dansen met een rode neus

Samen met dansschool Van Harten gaven de twee 'clowns' van het Maatjesproject een dansoptreden. "De dansschool geeft met het dansteam workshops in het centrum. We hadden het een beetje koud en toen kwamen we op het idee om samen een optreden te geven", vertelt Ilse Smallegange van de Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek. "Het was heel leuk en sommigen hadden ook een rode neus opgezet voor het nieuwe jongerenproject Teens on a mission, aldus collega Janet Oudenaarden. "Wij proberen jongeren tussen de 12 en 23 jaar te helpen met moeilijkheden thuis of op school en koppelen ze aan een vrijwillige coach. En daarom leek het ons leuk om met de jongeren van de dansschool te dansen en samen plezier te hebben. Voor het project, en natuurlijk ook voor andere projecten, zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers en gelukkig hebben mensen zich opgegeven om dit samen te gaan doen."

Draaimolen vol blije kinderen

Natuurlijk stond er ook weer een draaimolen vol lachende en blije kinderen. "De Stichting Child Surgery Vietnam huurt al jaren deze molen als cadeautje voor de kinderen van de donateurs die ons werk steunen", zegt oprichter Jo Koster. "Ook ik word blij van het enthousiasme en of het regent of niet, de molen zit altijd vol." De stichting zet zich in voor kinderen met een aangeboren handicap in afgelegen gebieden in Vietnam. "Wij halen geld op voor operaties voor kinderen met uiteenlopende aandoeningen. Ook werken we alleen met lokale mensen, dus voert er geen arts uit een ander land de operatie uit." Koster ging twaalf jaar geleden op vakantie in Vietnam en werd getroffen door de gehandicapte kinderen. Om die reden is hij de stichting begonnen. "Met Bussum Cultureel krijg je contact met inwoners en hoop je natuurlijk dat ze donateur worden. Ook vragen we scholen om voor ons mee te doen aan een sponsorloop. Het is geweldig om de kinderen in Vietnam te kunnen helpen om een toekomst op te bouwen, maar daar heb je wel steun en geld voor nodig en daar is dit evenement heel geschikt voor."

Geraakt door haar mooie stem

Doorlopen kon niet bij het podium van de Gooische Muziekschool, want je werd geraakt door haar mooie stem. De zangeres die het optreden gaf was Josefien Rutgers. "Ik zing al vanaf jonge leeftijd. Eerst bij een koor en daarna bij de All Star Musical Academy waar ik zang- en danslessen volgde. Nu heb ik privéles voor zingen." Het is niet haar eerste optreden. Josefien heeft al in Spant!, Singer en verschillende keren op Bussum Cultureel opgetreden. "Op mijn oude school, het Sint-Vituscollege, heb ik de eerste prijs van het Open Podium gewonnen. Dat vond ik helemaal te gek. Ik wil zeker doorgaan met zingen en hoop dat ik aangenomen wordt op het conservatorium of de kleinkunstacademie. Nu heb ik een tussenjaar om me volledig te richten op zingen, want je moet over verschillende zangtechnieken beschikken en dan is optreden tijdens Bussum Cultureel heel leuk om te doen, ook omdat er familie en vrienden komen kijken."

'Wat me meteen opviel, was de hechtheid van het voetbalteam'

Syrische statushouders voetballen in een team bij BFC om beter te integreren

Bij BFC is zondag een bijzondere voetbalwedstrijd. Het Syrische elftal van de voetbalclub speelt thuis voor het eerst een competitiewedstrijd.

Het Syrische voetbalteam. Foto: BFC Bussum

BUSSUM "Het nieuwe voetbalteam bestaat uit 22 statushouders uit Syrië die op deze manier graag beter willen integreren en sociale netwerken opbouwen in Gooise Meren", vertelt jongerenwerker Isabelle de Klerk van Versa Welzijn.

"We hoorden regelmatig dat er veel statushouders zijn die geen sociaal netwerk hebben. Deze mensen hebben we uitgenodigd, gevraagd waar ze behoefte aan hebben en hoe we ze kunnen helpen. Daaruit bleek dat een groep jongeren graag in teamverband wilde voetballen omdat ze zich eenzaam en nog niet thuis voelden in Gooise Meren." Door Versa Welzijn is dat opgepakt en werd een team samengesteld. "Elke week gingen ze voetballen op het Anne Frankveldje onder begeleiding van Iyad Abdullah. Iyad is ook een gevluchte Syriër en doet veel voor de Syrische statushouders in onze gemeente. Hij kon de jongens in hun eigen taal mobiliseren en motiveren om elke week te komen trainen. De voetballers leerden elkaar beter kennen en er ontstonden vriendschappen. Ik heb toen met verschillende voetbalclubs contact gezocht om te vragen of deze jongens daar konden gaan voetballen en het liefst in competitieverband. BFC reageerde meteen heel positief."

Hechtheid van het team

Elke week gingen ze voetballen op het Anne Frankveldje

"Isabelle vertelde ons over de groep jongens en dat ze graag wilden integreren bij een voetbalclub en of wij daarvoor openstonden. En daar hebben we meteen ja op gezegd", aldus Anneke Frenk namens het bestuur van de Bussumse Football Club. "Ik ben toen gaan kijken bij het veldje en in gesprek gegaan met de voetballers. Wat me meteen opviel was de hechtheid van het team en dat ze zich graag thuis willen voelen in Gooise Meren. Dan is voetbal de juiste manier. Het team traint tweemaal per week bij ons en voetbalt zondag in de zesde klasse hun eerste competitiewedstrijd tegen Hoogland." Het Syrische voetbalteam, het derde zondagelftal van BFC, heeft vorige week een oefenwedstrijd gespeeld tegen een ander BFC-team. "Dat was geweldig om te zien; de eindscore was 6-6. Na afloop werden er veel schouderklopjes uitgedeeld en je zag dat iedereen genoten heeft. In het team zitten talenten en die gaan in de toekomst zeker opvallen. Wat ook fijn is, zijn de positieve reacties op de club."

Sociale contacten

In contact komen met andere inwoners om de taal te leren

De Klerk: "De nieuwe inwoners hebben nog geen werk en kunnen daarom de standaardcontributie niet betalen. Het bestuur heeft besloten dat ze een lager bedrag mogen betalen en dat ze vrijwilligerswerk op de club gaan doen. Er zijn een paar jongens die in de horeca hebben gewerkt en bardiensten kunnen draaien. Andere jongens hebben een sportieve achtergrond en kunnen de jeugd helpen met trainen of een opleiding als trainer gaan volgen. Wat natuurlijk ook belangrijk is, is dat ze in contact komen met andere inwoners om de taal te leren en sociale contacten op te bouwen. Daarom hopen we dat andere verenigingen, bedrijven, vrijwilligers of inwoners deze statushouders iets kunnen bieden. Het zijn niet alleen voetballers. We hebben ook professionele brandweermannen, vrouwen en meisjes die kunnen naaien en koken of mensen die computerlessen kunnen geven. Ik weet dat de brandweermannen graag als vrijwilligers bij de brandweer willen werken, maar ze spreken slecht Nederlands en durven het niet zelf te regelen. Ze kunnen daar kleine klusjes doen zoals de EHBO-dozen vullen. Alle statushouders zitten op Nederlandse les en door in contact te komen met Nederlanders kunnen ze de taal sneller en beter spreken en dat is wat ze heel graag willen."

Bedrijven, verenigingen, vrijwilligers of andere inwoners die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met Isabelle de Klerk via 06-53 66 29 20 of mailen naar iklerk@versawelzijn.nl.

Hanne: 'Ik wil iedereen laten zien hoe mooi Nederland is'

Boswachter Hanne Tersmette (30) werkt in het dagelijks leven in het Naardermeer, maar bij het grote publiek is ze bekend als jurylid van het tv-programma 'Boswachter gezocht'. "Vorig jaar werkte ik, samen met medejurylid Bart Zwiers, boswachter in Noord-Drenthe en Groningen, mee aan de Nationale Natuurquiz. Daarom hebben ze ons gevraagd om nu weer jurylid te zijn." Ze zei ja, want ze wil graag een groot publiek laten zien hoe mooi Nederland is.

Eerst werkte ze in de reclame. Nu is ze boswachter in het Naardermeer. Foto: Bob Awick

NAARDEN In 'Boswachter gezocht' strijden tien natuurliefhebbers om een baan als boswachter op Texel. "Het is zo leuk om mensen enthousiast te maken voor de natuur in Nederland. In het programma bezoeken de deelnemers steeds een ander natuurgebied in Nederland. Ik hoop dat mensen er iets van opsteken."

Tersmette heeft communicatie gestudeerd en had een baan in de reclamewereld. "Zo'n vijf jaar geleden had ik het gevoel dat ik iets wilde bijdragen aan de natuur in Nederland. Ik ben opgevoed met liefde voor de natuur. Ik wist al vrij jong meer over vogels, insecten en planten dan de gemiddelde Nederlander. Al was ik niet altijd even enthousiast als we met onze ouders op een regenachtige dag moesten kijken hoe de trekvogels het land binnenkwamen", zegt ze lachend. "Dat was toen, nu ben ik heel blij dat we zo zijn opgevoed. Mijn hart ligt daardoor in de natuur." Daarom nam ze vijf jaar geleden een besluit: ze ging op zoek naar een andere baan. "Ik wilde liever werken bij een organisatie als het Wereld Natuurfonds of Greenpeace. En ik keek zelfs breder. Toen ik een vacature zag als boswachter communicatie en recreatie voor Natuurmonumenten in Wormer- en Jisperveld, leek me dat dé baan voor mij. Ik woon in Wormerveer, dus het was om de hoek. Ik schreef een sollicitatiebrief en leverde die persoonlijk af om te voorkomen dat de brief op de stapel 'niet uitnodigen' zou belanden. Dat zou logisch zijn, omdat mijn CV natuurlijk niet aansloot bij wat werd gevraagd."

Colbertje en pumps

Tot haar verbazing werd Tersmette uitgenodigd voor een gesprek. "Daar zat ik met mijn colbertje en mijn pumps tegenover een paar echte boswachters compleet met baard en groen pak. Ik kan me voorstellen dat ze raar naar me keken en dachten: wat moet zij hier? Maar het was een leuk gesprek en ik werd steeds enthousiaster. Diezelfde avond werd ik al gebeld voor een tweede gesprek. Maar na het gesprek werd ik afgewezen, ze kozen toch voor iemand met ervaring." Ze was erg teleurgesteld, meer dan ze had verwacht. "Ik had er zo'n zin in dat ik niet echt aardig reageerde toen ze zeiden dat ze mijn brief en CV in portefeuille zouden houden." Twee maanden later werd ze gebeld door Natuurmonumenten. "Er was een soortgelijke functie in het Gooi bij het Naardermeer vacant. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Het was februari, er lag sneeuw. Ik had mijn auto een eind verder geparkeerd en liep door de sneeuw naar het terrein van Natuurmonumenten. Daar stond Gradus Lemmen, boswachter en beheerder bij de locatie van Natuurmonumenten van het Naardermeer, me op te wachten. Na een kort gesprek met hem en iemand van HR zei hij: 'Heb je het terrein al gezien? Kijk maar even rond.' Na tien minuten kwam hij naar me toe met uitgestoken hand. 'We zijn eruit', zei hij. 'Welkom.' Ik was blij verrast."
Een bijzondere inwerkperiode volgde. "Ik werd door de collega's rondgeleid in het Corversbos, door het Naardermeer en over de 's-Gravelandse Buitenplaatsen. En na twee maanden kreeg ik mijn eerste opdracht. Er moesten oude eiken en beuken worden gekapt langs lanen bij de buitenplaatsen omdat de bomen dood waren. De buitenplaatsen zijn cultuurhistorisch gebied, maar ook de natuur heeft er een grote plek. Als je dan een laan met oude beuken gaat verjongen moet je rekening houden met verschillende belangen. En bomen zijn emotie, daarom moet je ook rekening houden met gevoelens van omwonenden, en bezoekers goed uitleggen waarom je iets doet. Ik wilde zorgvuldig te werk gaan, daarom heb ik eerst informatie bij collega's opgehaald en daarna nodigde ik de pers uit. Een van de boswachters leidde ze langs de plek waar de bomen stonden die gekapt moesten worden. Hij stak met zijn autosleutel in een van de boomstammen en toonde daarmee aan dat de boom echt dood was. Zoiets lukt namelijk niet als een boomstam nog goed is." Daarna volgde een bewonersavond. "Dat was de eerste keer dat ik dacht: dit hoort dus bij je job, je moet de omgeving managen in de natuur."

'Bomen zijn emotie. Je moet rekening houden met omwonenden en bezoekers'

Otters

Ze is trots op het gebied waar ze werkt. "Hier leven zo veel diersoorten en ik leer steeds meer over ze. Ik geniet van de reeën, kan nu zien of het een mannetje of een vrouwtje is zonder het gewei te zien en herken vogelgeluiden. Sinds een paar maanden weten we dat hier een otter verblijft. Toen de otter onlangs gespot werd tijdens een vaarexcursie waren we allemaal blij. Nu hopen we dat er ook een vrouwtje is, maar dat vergt meer onderzoek. Inmiddels hebben we contact gezocht met mensen van de landelijke otterwerkgroep. Zij helpen ons."
"In totaal werken hier 150 vrijwilligers, allemaal mensen die hart voor de natuur hebben. Ze doen klussen en onderhoud, houden toezicht en brengen hun kennis over. Het zijn gouden krachten voor ons. Want we werken hier met veertien medewerkers. Zonder de vrijwilligers zouden we aan veel werk niet toekomen."
Dan vertelt ze dat ze bezig is met het schrijven van een boek dat in februari 2018 uitkomt. "De titel heb ik al: 'Gaan'. In het boek beschrijf ik vijftien plekken in de natuur waar ik geweest ben. Het is bijna een soort dagboek geworden. Ik wil graag een voorbeeldfunctie hebben voor de jongere garde, ze inspireren om de natuur in te gaan. Dat hoeft niet altijd wandelend met een verrekijker, het kan ook op de mountainbike of op de schaats. Vaak heeft de natuur een beetje een geitenwollensokkenimago. Ik hoop met het boek duidelijk te maken dat de natuur in ons land beschermd moet worden en dat iedereen daar een steentje aan kan bijdragen."

'Ik wil de jongere garde inspireren om de natuur in te gaan'

18 / 28

19 / 28

20 / 28

21 / 28

22 / 28

23 / 28

24 / 28

25 / 28

26 / 28

27 / 28

28 / 28