NaarderNieuws

30 januari 2014

NaarderNieuws 30 januari 2014


Fusiepartner Muiden vraagt Rijk om noodhulp

Nieuwbouw op het KNSF-terrein in Muiden was jarenlang onderwerp van discussie. Foto: Christian Pfeiffer

door Lisa van Dorp

NAARDEN - Aanstaand fusiepartner Muiden wil zichzelf voor 2015 onder curatele laten stellen om zo financiële noodhulp van het Rijk te krijgen. Met dat geld wil Muiden een nieuwbouwplan realiseren waardoor een langlopende juridische claim aan het adres van de gemeente vervalt. Het college van Naarden is enthousiast over deze zet, laat wethouder Henk Lanting weten. "Zo kunnen we met Muiden fuseren zonder dat onze nieuwe gemeente een miljoenenclaim boven het hoofd hangt."

Het Muider college van B&W kwam dinsdag met een persbericht dat ook in Naarden aandachtig gelezen werd. B&W van Naarden zijn enthousiast over het voornemen van Muiden om zich onder curatele te laten stellen, zegt Lanting. "We vinden het knap dat het college van Muiden er met deze zet in lijkt te slagen om - vóór we fuseren - dit hoofdpijndossier op te lossen. Als Muiden dit niet had bedacht, hadden we in het fusietraject tot een soortgelijke oplossing moeten komen. We hebben als Naarden en Bussum namelijk altijd gezegd dat we de financiële risico's van een mogelijke claim aan het adres van Muiden niet willen dragen."

Met die claim doelt de wethouder op de jarenlange strijd in Muiden tussen de gemeente en de eigenaar van het KNSF-terrein (de voormalige kruitfabriek in Muiden) over een groot nieuwbouwproject op die locatie. De projectontwikkelaar claimde bij de rechter door het slepende conflict recht te hebben op een bedrag van 360 miljoen euro van Muiden. De twee kemphanen kwamen vorige maand echter tot een akkoord voor een gezamenlijk nieuwbouwproject, waarmee de claim van de baan is. In de vers gesloten KNSF-deal draagt Muiden meer bij aan het nieuwbouwproject dan dat ze geld in kas heeft. Dat wil het college in Muiden oplossen door voor een jaar een 'artikel-12-traject' in te gaan, waarbij een gemeente onder curatele van een provinciale toezichthouder wordt geplaatst en het Rijk financiële noodhulp geeft.

Lars Voskuil van de Naarder PvdA is niet zo optimistisch als de wethouder. "Muiden is nu nog schuldenvrij, maar als dit plan doorgaat halen we een fusiepartner binnen met een hele stevige schuld ter waarde van zo'n 30 miljoen euro. Dat is een aantal keer de eigen begroting van Muiden", waarschuwt het raadslid. "Het kan toch niet zo zijn dat Muiden aan de vooravond van de fusie afspraken maakt met gevolgen die zo ver strekken dat wij er na 2016 ook mee te maken krijgen?"

Een woordvoerder van de gemeente Bussum laat weten dat de buurgemeente "de kwestie op de voet volgt en zich nog beraadt op een reactie".

Vesting-museum zoekt kanonniers

NAARDEN - Het Nederlands Vestingmuseum is op zoek naar vrijwilligers voor de schuttersploeg. Kanonniers van de vestingartillerie schieten regelmatig de nog werkende kannonnen af die het museum rijk is.

Volgens het museum is het werken met de antieke kanonnen 'een bijna ambachtelijk proces, het hanteren van de diverse gereedschappen een kunst, een ballet van lange stokken, met speciale werktuigen, kardoezen met buskruit en fijn kruit in de vorm van sas. Om snel en secuur te kunnen laden en schieten, is een goed getrainde ploeg schutters nodig.'

De kanonniersploeg vuurt elke derde zondag van de maand een serie demonstratieschoten (10 stuks) af. In september is er een serie van 30 schoten bij de jaarlijkse 'Grote Parade' van militaire geschiedenis. Vrijwilligers krijgen van het museum een praktijkopleiding en de benodigde uniformstukken.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met het museum op 035-6945459 (vraag naar Monique of Stefanie) of via info@vestingmuseum.nl.

Foto: Bibliotheek Naarden

NAARDEN - Veel kinderen op de basisscholen en kinderdagverblijven begonnen vorige week hun woensdag goed. In het kader van het Nationaal Voorleesontbijt konden ze lekker luisteren naar een mooi verhaal, voorgelezen door een gastlezer.

De 35 leerlingen van groep twee van de Tweemaster uit de Keverdijk kregen een boswachter op bezoek. Marcel de Kwant, boswachter in het natuurgebied De Vechtplassen, las de kleuters voor uit het Prentenboek van het Jaar 'Krrrr... okodil' van Catherine Rayner.

107.344

euro wil het college opzij leggen om de fusie voor te bereiden

Schoonheid aan de Vecht.

Midden in de bezettingstijd kreeg uitgever Allert de Lange papier toegewezen om dit in de ogen van de bezetter onschuldige Heemschut-serie boekje nr 40 te laten drukken. Dr. R. van Luttervelt beschrijft wat er zoal langs de Vecht te zien was en nog te zien is in de jaren 40: kastelen, buitenplaatsen, buitenhuizen, tuinen, parken, inrijhekken en tuinkoepels. Twintig afbeeldingen, waarvan een aantal op speciaal papier. Achterin een uitklapbaar kaartje van het Vechtgebied omstreeks de 18e eeuw. Hard kaft met omslag; 87 bladzijden. 1944. 2e druk 1949, 92 bladzijden.

De Vecht; een stroom van verhalen.

Piet Terlouw was een verhalenschrijver en schreef voor een breed publiek en ook voor jongeren. Elf verhalen staan er in dit boekje; verhalen die hij baseert op historische feiten en die een culturele/toeristische inslag hebben. De verhalen zijn geïllustreerd met hedendaagse zwart-witfoto's van de schrijver. De kaart met plaatsnamen voor en achter in het boek is van recente datum. Knoop & Niemeyer gaf het boek met 115 bladzijden in 1972 uit in de Triangelreeks.

Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en 's-Graveland.

Dit boek stond al eerder (7 nov. 2012) in deze rubriek. In dit allang uitverkochte standaardwerk over dit onderwerp komen 43 koepels aan de orde in prenten, foto's, tekeningen en teksten. Vier deskundigen tekenden ervoor. De stichting Commissie voor de Vecht en het Plassengebied gaf het boek, gebonden met omslag en 164 pagina's, in 1980 uit.

Alle boeken bevatten een naam.

Wilt u deze boeken kopen? Enige exemplaren van elk zijn te koop voor 8, 8 en 20 euro. Mail of bel Oosterom: n.c.oosterom@hetnet.nl of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

Schoonheid aan de Vecht.

Midden in de bezettingstijd kreeg uitgever Allert de Lange papier toegewezen om dit in de ogen van de bezetter onschuldige Heemschut-serie boekje nr 40 te laten drukken. Dr. R. van Luttervelt beschrijft wat er zoal langs de Vecht te zien was en nog te zien is in de jaren 40: kastelen, buitenplaatsen, buitenhuizen, tuinen, parken, inrijhekken en tuinkoepels. Twintig afbeeldingen, waarvan een aantal op speciaal papier. Achterin een uitklapbaar kaartje van het Vechtgebied omstreeks de 18e eeuw. Hard kaft met omslag; 87 bladzijden. 1944. 2e druk 1949, 92 bladzijden.

De Vecht; een stroom van verhalen.

Piet Terlouw was een verhalenschrijver en schreef voor een breed publiek en ook voor jongeren. Elf verhalen staan er in dit boekje; verhalen die hij baseert op historische feiten en die een culturele/toeristische inslag hebben. De verhalen zijn geïllustreerd met hedendaagse zwart-witfoto's van de schrijver. De kaart met plaatsnamen voor en achter in het boek is van recente datum. Knoop & Niemeyer gaf het boek met 115 bladzijden in 1972 uit in de Triangelreeks.

Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en 's-Graveland.

Dit boek stond al eerder (7 nov. 2012) in deze rubriek. In dit allang uitverkochte standaardwerk over dit onderwerp komen 43 koepels aan de orde in prenten, foto's, tekeningen en teksten. Vier deskundigen tekenden ervoor. De stichting Commissie voor de Vecht en het Plassengebied gaf het boek, gebonden met omslag en 164 pagina's, in 1980 uit.

Alle boeken bevatten een naam.

Wilt u deze boeken kopen? Enige exemplaren van elk zijn te koop voor 8, 8 en 20 euro. Mail of bel Oosterom: n.c.oosterom@hetnet.nl of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

Over tijden die voorbij zijn

Kees (Cornelis) Wilcke voor zijn kruidenierswinkel op de hoek van de Jan Massenstraat en de Regenboogstraat omstreeks 1936. Op de motorfiets zitten zijn zoon Alfred en dochter Jopie. Kees was een hardwerkende middenstander die het zich later kon permitteren om in een mooi huis aan het eind van de Turfpoortstraat te gaan wonen.

Zijn zaak zat op de Jan Massenstraat 17, later veranderd in nummer 29. Nu vormt dat winkelwoonhuis met nog twee nevenliggende panden slechts één woning. Wilcke was de eerste Naardense kruidenier met een elektrische koffiemolen. Je kon er een 'loodje' koffie laten malen. Dat was ongeveer een half ons. Goed voor een bakkie leut met de hele familie. Daarna haalde je weer opnieuw. Wilcke was ook de eerste kruidenier met een spijsolieautomaat. Het ging per maatje. Je had de keus uit bak-, boter- en slaolie. Dat noemde men toen 'de vooruitgang'. Aanvankelijk sloeg Kees zijn kruidenierswaren op in het pakhuisje Jan Massenstraat 5. Later liet Kees een nieuw pakhuis op nummer 9 bouwen.

Geïnteresseerd in uw woonomgeving? Lees De Omroeper, het historisch tijdschrift voor Naarden. Een abonnement op het kwartaarblad kost € 17,50 per jaar. Abonneren: (035) 6946860 of info@stichtingvijverberg.nl en www.stichtingvijverberg.nl.

Weerbericht

Tijdelijk kouder met lichte vorst
We beleven deze week de vooralsnog koudste week van de winter. Al is het merendeels maar lichte vorst, vreemd is dat niet, want de winter heeft nog weinig laten zien. Achter een naar Frankrijk uitgeweken depressie wordt de deur opengezet voor een koudere oostenbries. Het is van korte duur. Vanaf het weekeinde brengen oceaanstoringen wederom minder koud weer.

Donderdag en vrijdag
Donderdag lijkt voorlopig de koudste dag van deze winter te worden. In de nacht daalt het kwik naar -5 graden. Overdag rond het vriespunt. Er zijn zonnige perioden. Daarbij waait er een matige oostenwind. In de nacht naar vrijdag vriest het -4 graden. Overdag is het droog met af en toe zon. Het wordt +3 graden. Er waait een matige, naar zuid draaiende wind.

Het weekeinde
De bewolking neemt toe en zaterdag valt enige tijd regen, in de nacht mogelijk voorafgegaan door natte sneeuw. In de nacht ligt het minimum rond 0 graden, overdag oplopend naar +5 graden. De zuidenwind trekt iets aan. Zondag draait de wind naar zuidwest. In de nacht ligt het minimum op +2 graden. Overdag wordt het 6 à 7 graden. Het blijft overwegend droog.

Weetje
De laagste temperatuur in Nederland ooit gemeten bedraagt -27.4 graden op 27 januari 1942 in Winterswijk. Dat het zo koud kon worden die nacht kwam door een aantal factoren. Ten eerste lag er een dik pak sneeuw (25 cm), de wind viel grotendeels weg en het was helder. Het was een combinatie van koude vrieslucht met alle factoren voor een totale warmte-uitstraling.

Marjon van der Eerden maakt docu van Bas en Ester

'Ik zei tegen vrienden: iemand moet een film van deze bijzondere mensen maken'

Bas en Ester de Jong met filmmaakster Marjon van der Eerden en haar man bij de première van 'Naardens Leven'. Foto: Bob Awick

door Lisa van Dorp

NAARDEN - De meeste mensen in de Vesting zullen Bas en Ester de Jong wel kennen. Broer en zus zijn in de dertig, onafscheidelijk en vaak op straat te vinden. Marjon van der Eerden (62) werd zo geraakt door het verstandelijk beperkte tweetal en de rol die ze in de Vesting spelen dat ze de documentaire 'Naardens Leven' over Bas en Ester maakte.

De film werd vrijdag voor zo'n 50 man vertoond in gebouw De Hoed nadat Bas, Ester en hun familie de film al tijdens een privévoorstelling hadden gekeurd. Van der Eerden leerde hen in 1995 kennen toen het tweetal haar weggelopen hondje had gevangen. De film is een hobbyproject: in het dagelijks leven werkt de Vestingbewoonster in de jeugdzorg.

'Aan de buitenkant zie je niet wat ze voor anderen betekenen'

En, hoe waren de reacties vrijdagavond?
"De film was een succes: het zaaltje zat vol, de sfeer was gezellig. Na afloop waren er veel positieve reacties. "Het brengt verbinding in de Vesting", zei een van de kijkers. Bas en Ester zelf waren opgelucht en tevreden. Na afloop hebben we met zijn alleen nagepraat met een glaasje wijn of sap."

Waar gaat de film over, in een notendop?
"Ik heb Bas en Ester twee jaar lang gevolgd. Ik heb ze gefilmd op hun werk, op de kinderboerderij, op hun dagelijkse rondgang door de Vesting, tijdens de carnavalsoptocht, op Koninginnedag, in een bootje op de gracht. Zes uur materiaal heb ik ingekort tot 60 minuten. Je ziet Bas en Ester in hun dagelijks leven met veel beelden van Naarden."

Je werkt in de jeugdzorg. Wat maakte dat je in je vrije tijd een documentaire bent gaan maken?
"Bas en Ester zijn heel bijzonder en sociaal. Het is net of ze getrouwd zijn, ze zijn altijd samen. Ze kunnen zich met hun beperkingen heel goed handhaven in de kleine gemeenschap van de Vesting. Ze betekenen veel voor andere mensen, maar dat zie je niet aan de buitenkant. Je denkt, ze hebben ons nodig, maar het is eerder andersom. Ik zei eens tegen vrienden: iemand moet een film van dit bijzondere tweetal maken. Maar omdat zoiets niet lukt met een vreemde, heb ik het zelf gedaan."

Hoe ging dat?
"Het was heel leuk, maar ook best lastig. Ik had nul ervaring met filmen en monteren, dus ik heb veel moeten leren. Bas en Ester vonden de camera in het begin doodeng, maar gaandeweg werd het natuurlijker. Na twee jaar filmen had ik zes uur materiaal: ik heb geworsteld met het inkorten. Ik bleef maar schrappen. Maar nu is het gelukt en heb ik er een hobby bij. Ik ga een opleiding tot camjo (camerajournalist) doen in Amsterdam."

Wat is het hoogtepunt van 'Naardens leven'?
"De film heeft niet echt een spanningsboog, dat het ergens naartoe gaat. De beelden kabbellen een beetje voort. Een grappig moment is wanneer Bas en Ester kibbelen over wat de toekomst hen brengt."

Wanneer komt je tweede film?
"Ik heb nog geen onderwerp, maar ik wil nog een film maken. En omdat ik nu al veel mensen op een lijst heb die Naardens Leven ook willen zien, komt er volgende maand een tweede voorstelling. Mensen kunnen zich aanmelden op marjongesina@hotmail.com, bellen met 6947663 of uitkijken naar de flyer."

Rugbyers verliezen fors van aartsrivaal Hilversum

Zaterdag werd de rugby derby gespeeld.

NAARDEN - De rugbyers van 't Gooi hebben zaterdag dik verloren van Hilversum: 34-3.

Via een penalty kwam 't Gooi op een 3-0 voorsprong die lang vastgehouden werd. In de tweede helft was het echter klaar. Hilversum domineerde en 't Gooi kwam niet meer toe aan rugbyen.
't Gooi is niet het succesvolle team van vorig jaar. De vele wijzigingen in het team plus wisselingen van coaches maken dat het eerste opnieuw moet bouwen, zegt Jan Seignette. De club investeert in de volgende generatie rugbyers. "Jonge spelers uit het eerste en tweede team worden voorbereid op de weg naar de top."

Twee inbraken op een dag

NAARDEN - Inbrekers hebben vlak voor het weekend geprobeerd twee panden open te breken. De tweede keer lukte dat ook en werden er spullen meegenomen.

Eerst werd 's ochtends geprobeerd op de Anna Meursstraat een woning open te breken. De daders konden één slot forceren maar een tweede slot belette hen de doorgang.

Wel raak
Diezelfde dag kwamen dieven wel binnen in een woning aan de Kolonel Verveerstraat. Daar werd de achterdeur opengebroken en werden meerdere spullen meegenomen. De politie onderzoekt nog wat er precies is ontvreemd.

Cabaretduo wint bridge-wedstrijd

NAARDEN - Naarders Madelon Kroes en Frans Muthert hebben zich geplaatst voor de finale van het Nederlands Kampioenschap bridge.

Het duo werd afgelopen zondag in Huizen bridgekampioen Gemengde Paren van het district Gooi en Ommeland. Daarmee plaatsten ze zich direct voor de finale van het Nederlands Kampioenschap dat op 9 maart in Utrecht wordt gespeeld. Muthert en Kroes trakteerden de gemeente op de nieuwjaarsreceptie nog op politieke satire als Cabaret Dubbelfout.

Eigenaar opoefiets gezocht

NAARDEN - De politie is op zoek naar de eigenaar van een zwarte kinderfiets, herenmodel omafiets.

Agenten vonden de fiets zondagavond aan de Hoofdgracht in het Naarderwoonbos, achter een meterkast ter hoogte van de Wijkplaats en vonden dat een vreemde parkeerplek. De fiets werd meegenomen naar het bureau. Wie de fiets mist, kan hem met de sleutel ophalen.

Het kunst & antiekweekend zit er weer op

Foto: Bob Awick

Meer dan 65 galeries en kunsthandelaren presenteerden zich de afgelopen dagen in de Grote Kerk. Vele kunstliefhebbers trokken vier dagen lang langs de standjes in de kerk met oude en hedendaagse kunst. Dat leverde veel drukte op in de Vesting. Maar niet alle ondernemers in de Vesting kregen extra aanloop door het evenement, zegt OVNV-voorzitter Marije van Proosdij. "Het zijn de restaurants die er baat bij hebben. De middenstanders die ik gesproken heb, hadden geen extra klanten door deze beurs."

Jeanette de Brauwer-Calis

Naardense sinds 1971
Secretaris bij WOC Bellefleur

Wat vind je de leukste activiteit van Bellefleur?
"Jeu-de-boules. Een groot aantal enthousiaste mensen, er is zelfs een groep gastvrouwen, doet aan deze sport op de baan bij Bellefleur."

Wat doe je zoal bij Bellefleur?
"Als secretaris schrijf ik vergaderingen uit die ik vervolgens notuleer, uitwerk en verspreid. Verder onderhoud ik de contacten met alle vrijwilligers, zoals de gastvrouwen en -heren, klusvrijwilligers, begeleiders van activiteiten en de coördinatrice van Bellefleur, Kati Lipusz."

Wat zou je doen met een miljoen euro?
"Eerst een rondje kinderen en kleinkinderen, een lekker etentje met z'n allen, daarna het geld op de bank en gewoon lekker verder leven zoals ik nu ook al doe."

Met het oog op de verkiezingen: wat kan er beter aan de ouderenzorg in Naarden?
"Zullen we daar nog een extra pagina aan wijden? Ik heb altijd gewerkt in de gezondheids- en ouderenzorg, maar ik heb inmiddels het idee dat door de bezuinigingen in de zorg op vele vlakken gaten gaan vallen. Geld is niet alles, de mens is toch voor mij het belangrijkste met échte persoonlijke behandeling zonder, verplichte, wekker in de hand."

Wat zou je doen als je één dag burgemeester van Naarden was?
"Ik zou gezellige activiteiten bedenken in en buiten de Vesting. En als ik dan langer burgemeester zou blijven dan ging ik stage lopen bij burgemeester Joyce Sylvester, want ik vind dat zij het heel goed doet."

Waar kom je het liefst in Naarden?
"Elke week loop ik met mijn zwager een 'rondje Vesting'. Heerlijk rustig, mooie omgeving en de vestingwerken blijven altijd mooi om er te wandelen."

Op wie ga je stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen in maart?
"Ik ben voor persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid, dus je kunt wel raden hoe ik stem. Dat ga ik binnenkort weer doen bij Bellefleur, want ook voor de verkiezingen zet Bellefleur haar deuren open."

Mooi Rembrandt rekent op akkoord raad op Storkplan

'Nieuwe huizen straks als warme broodjes over de toonbank'

NAARDEN - Vereniging Mooi Rembrandt (VMR) verwacht dat de gemeenteraad woensdagavond het stedebouwkundig plan voor nieuwbouw in het Rembrandtpark aanneemt. Dat zegt voorzitter Thomas Schaap.

In het plan verrijzen straks op het Storkterrein een nieuw Wellant College, een unilocatie voor de Godelindeschool en 41 woningen in de stijl van de wijk. De oorspronkelijk ingetekende sociale huurwoningen zijn verhuisd naar de Amersfoortsestraatweg. De oppositie in de raad is daar tegen. Schaap ligt er niet wakker van, zegt hij. "Ik weet dat de VVD en D66 constructief meedenken in de lijn van VMR." Volgens Schaap is het Wellant College debet aan de knip. "Omdat zij weigeren na te denken over andere locaties voor hun school is de puzzel niet anders op te lossen dan de sociale woningbouw elders te realiseren."

Terugkijkend is de burgerparticipatie in het Storkproject volledig misgelopen, zegt Schaap. "De gemeente heeft alleen maar olie op het vuur gegooid. Maar VMR is over de emoties heen gestapt en heeft een win-winsituatie gecreëerd waar andere partijen nu ook baat bij hebben. De gemeente heeft geleerd van de kapitale fouten in het Storkproject en biedt de bewoners van de Keverdijk en de Amersfoortsestraatweg wel meteen inspraak bij de nieuwbouw in hun wijk. Die stap hebben wij zo gemist."

'Gemeente heeft geleerd van de kapitale fouten in het Storkproject'

Ook al ging er veel mis in het project, Schaap is trots op het resultaat. "We krijgen een unilocatie van de Godelindeschool en een ruime verkaveling en we hebben een brug weten te slaan naar de gemeente." Schaap verwacht dat de nieuwe huizen van het Storkproject een instant succes worden. "Ze gaan straks als warme broodjes over de toonbank. Ik krijg nu al veel telefoontjes van mensen die gehoord hebben dat er iets mooi gebouwd gaat worden in het Rembrandtpark en die meer informatie over de woningen willen."

Aquasporten in De Lunet goed bezocht

Sportief bewegen in het water. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Bewegen op muziek maar dan in het water. In zwembad De Lunet werd donderdag volop geaquasport. In het kader van de goede voornemens voor 2014 gaf het zwembad een avond gratis lessen.

Volgens Rita van den Akker van het zwembad was de avond een succes. "Er kwamen tientallen mensen op af. Vaste klanten, maar ook nieuwe mensen. Aquarobics is een gezellige sport om te doen: je doet het niet alleen. En in het water is bewegen nou eenmaal gemakkelijker."

Gezocht: wilgen-knotters

NAARDEN - Het buurtplatform Keverdijk Thijssepark Vierhoven is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het knotten van bomen in de wijk.

Om de bomen in de buurt klaar te maken voor het voorjaar gaat het buurtplatform op 22 februari aan de slag. De wilgenknotters verzamelen op het veldje achter het J.P. Thijssepark. Met gereedschap en zakken, geleverd door de gemeente, gaan de buurtbewoners vervolgens op pad om de bomen te knotten. Aanmelden kan op www.buurtplatformnaarden.nl.

Jongeren koken voor ouderen

NAARDEN - Naarder ouderen kunnen komende maandag naar De Schakel om pannenkoeken te eten.

De pannenkoeken worden gebakken door de jongeren van de kookcursus van jongerencentrum de SCAN. Die bakken meerdere keren per jaar pannenkoeken voor hun oudere stadsgenoten.

Geïnteresseerden kunnen maandag vanaf kwart voor 5 aan tafel. Daarvoor moeten ze zich wel eerst aanmelden op 035-6943262. Mee-eten kost 5 euro per persoon.

Kennemers te sterk voor NVC

NAARDEN - Een slechte week voor de voetballers van NVC. De voetballers verloren zondag met 2-0 van concurrent De Kennemers en zakten daardoor af naar de tiende plaats van de stand.

NVC probeerde het wel, maar zag vooral dat na rust de kansen op een goede afloop weggenomen werden. De Kennemers wonnen het duel op karakter. Voor de Naarders was het al het achtste achtereenvolgende duel zonder zege. NVC won voor het laatst de laatste week van oktober en pakte de weken daarna slechts één punt.

Komend weekend speelt NVC tegen het veel hoger geklasseerde AFC'34, dat derde staat. De week daarna wacht Stormvogels, dat het ook een stuk beter doet. NVC moet de komende weken punten gaan pakken om klassebehoud zeker te stellen. Zeker nu de concurrenten de punten wel pakken, moeten de Naarders dat voorbeeld volgen, anders staat de ploeg nog een zwaar slot van het voetbaljaar te wachten.

6 / 16

Parkeren is lastig in de smalle straatjes van de Vesting. Foto: Bob Awick

Parkeren in de Vesting
Het afgelopen weekend, tijdens de Antiekbeurs in de Grote Kerk, waren er veel zoekende automobilisten in de Vesting. Er werd vaak op de hoeken geparkeerd. Was de Vesting te vol? Waren de parkeerterreinen niet duidelijk aangegeven, of waren die ook vol? Werkten de shuttles goed?Hoeveel bonnen, à 90,- euro, zijn er wel niet uitgeschreven? En waar wordt de opbrengst voor gebruikt? Voor de 'leefbaarheid' in de Vesting? Met de opbrengst van ruim 100 bonnen zou je al de feestverlichting voor eind dit jaar kunnnen betalen.

L. Woldringh

Naarden:

*PGN Grote Kerk 10.00 u. ds. J.P.Schouten H.A.
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistieviering M.L.; za.01/02 17.30 u. Eucharistieviering
*chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. ds. H. v.d. Ham; 17.00 u. ds. H. v.d. Ham

Bussum:

*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie pastor M. Sendecki M.L.; za. 01/02 17.00 u. Mariënburg pastor M.Sendecki
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. Pastoor C. Fabril
*PGB Wilhelminakerk 10.00 u. ds. H. van Dijk
*PGB Verlosserkerk 10.00 u. mw. ds. H. van Beelen HA
*PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. S. de Jong
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. J. Gerling; 17.00 u. ds. T. Jacobs
*Remonstrantse Gemeente N-B 10.30 u. ds. G. de Vries
*Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 10.30 u. mw. drs. K. Bezemer
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. zr. L. Pondman-de Wilde
*Evangelisch-Lutherse Gemeente N-B 10.00 u. dr. B. Nagel
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. P. Smit
*Het Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst; 11.15 u. Zondagsdienst voor kinderen

Filmhuis Bussum

In the fog. Foto: Filmhuis Bussum

AMAZONIA (3D) volgt een aapje in de wildernis van het Amazonegebied.
CAPTAIN PHILLIPS toont het zenuwslopende kat-en-muisspel tussen Somalische kapers en de scheepsbemanning (waaronder Tom Hanks!).
TANTA AGUA is een warm coming-of-agedrama.
In AVANT L'HIVER van Philippe Claudel wordt een huwelijk verstoord door een boeket rozen.
SAMSARA is een stroom betoverende beelden van mens en natuur. Hypnotiserend!
MANDELA: LONG WALK TO FREEDOM over het leven van Mandela.
LA GRANDE BELLEZZA is een kleurrijke satire op het hedendaagse decadente Rome.
In ELLE S'EN VA herontdekt Catherine Deneuve, als zestigjarige, het leven.
THE BUTLER toont Forest Whitaker en Oprah Winfrey in het leven van een Witte-Huisbutler.
In FOR THOSE IN PERIL gaat een overlevende van een schipbreuk de strijd aan met de kracht van de oceaan.
IN THE FOG moeten drie Russische mannen in WO-I beslissingen nemen die niemand zou willen nemen.
PHILOMENA volgt een Ierse moeder op zoek naar haar zoon.
SNEAK PREVIEW op dinsdagavond.
Nederlands gesproken JEUGDFILMS: FINN, TURBO (2D) en OTTO IS EEN NEUSHOORN (3D).
Verder de diepromantische KLASSIEKER DOCTOR ZHIVAGO.

Versa vrijwillgerscentrale

Maatjesproject Gooi- en Vechtstreek: opgewekt maatje dat met een deelnemer die sociaal beperkt en eenzaam is bijv. bridge speelt en koffie drinkt (1 dagdeel per week).

AAI: tijdelijk gastgezin voor een buitenlandse zwerfhond. Dit houdt in: het tijdelijk (1-2 maanden) in huis nemen, verzorgen en uitlaten van een buitenlandse zwerfhond.

Project 60+ leest voor! Groep 3 van de Vitus Basisschool Bussum of Peuterspeelzaal Ukkepuk Bussum of kinderdagverblijf de Woelwaters te Naarden: voorleesoma of -opa gezocht voor 1 uur per week.

Moestuinerij Stadzigt: vrijwilliger voor een dagdeel per week die samen met 6 andere vrijwilligers de moestuinerij bijhoudt.

zaterdag 1 februari tot zondag 9 februari

BoodschappenPlusBus

De BoodschappenPlusBus gaat weer op pad. U kunt mee naar bijzondere attracties of evenementen waar u alleen niet zo makkelijk naartoe kunt gaan. Zoals a.s. zaterdag naar het paardenmuseum de 'Hollandsche manege' in Amsterdam. Ook gaat de bus deze week naar het Rijksmuseum, het Stedelijk museum, de Hermitage, het Frans Hals museum en het Singer museum. Liever iets muzikaals: woensdag gaat de bus voor het lunchconcert naar het Concertgebouw of, als u van bloemen houdt, ga dan mee naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest op zaterdag. Om u op te geven en voor de kosten van de uitjes belt u maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur naar 035-7504192.

zondag 2 februari

Muzikale middag

Het combo 'Opmaat' treedt op in De Palmpit. Het gezelschap bestaat uit een altsax, piano, gitaar, contrabas en een vibrafoon. Ze spelen evergreens, mainstream en achtergrondmuziek. Aanvang 14.30 uur, entree € 4,-.

Muziek

Cees Pameijer en Floris Anderling spelen 'Darja Charapova' in Galerie Josephine aan de Kloosterstraat. Aanvang 15.00 uur.

Open dag

De Gooische Muziekschool en Dansstudio Van Harten houden een open dag 'Musical en Dans'. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn er speciale activiteiten voor alle leeftijdsgroepen van 3 tot 18 jaar. Er zijn demo's, workshops en kleine presentaties. In de drie zalen die de Muziekschool heeft zijn doorlopend activiteiten en de toegang is gratis.

Carnaval

De Erwtenschieters houden als voorproefje op het grote carnaval een feestmiddag in RockSteady aan de Zanderijweg. Aanvang 13.30 uur, entree gratis.

Sing-in

De Gooische Muziekschool vindt dat peuters en kleuters meer muziek moeten maken. Dus nodigt de muziekschool alle peuters en kleuters van 't Gooi uit om te komen zingen, dansen en trommelen. Aanvang 10.00 uur. Aanmelden op info@degoooischemuziekschool.nl. Deelname is gratis.

woensdag 29 januari tot woensdag 5 maart

Cursus

Versa Welzijn houdt in Wijzer aan de Landstraat 'Mindfulness en meditatie'. Er wordt 5 weken lang een cursus gehouden, tot en met 5 maart. Aanvang 20.00 uur, kosten voor 5 weken € 90,-. Aanmelden kan op 06-16380595.

donderdag 30 januari

Dj-cursus

Versa Welzijn houdt een dj-cursus kinderen van de basisschool en de middelbare school. De cursus wordt gehouden in Wijzer aan de Landstraat. Aanvang 15.00 uur. Aanmelden op 035-6830154.

Themabuffet

Restaurant Vivanto van De Antonius Hof opent weer de deuren voor een 'themabuffet'. Er wordt een warm en koud buffet geserveerd. Aanmelden kan tot 23 januari op 035-6931456. Aanvang 17.00 uur, deelname € 17,50.

vrijdag 31 januari

Broodje Plus

Ruimte serveert weer Broodje Plus aan de Brinklaan 36a, rechts naast de Koepelkerk. Vanaf 17.30 uur kunnen belangstellenden langskomen. Er wordt een broodmaaltijd met soep en snack geserveerd.

Goed gesprek

Ruimte houdt aan de Brinklaan 36a, naast de Koepelkerk, een goed gesprek over de Bijbel. Aanvang 19.45 uur.

zaterdag 1 februari

Concert

Drum- & Showband ViJos geeft haar concert op de planken van theater Spant!. Op het programma staan meerdere werken. Aanvang 20.00 uur, kaarten te koop op www.vijos.nl.

zaterdag 1 februari tot zaterdag 15 februari

Kerk open

De Koepelkerk opent op zaterdag weer de deuren. Bezoekers kunnen langskomen om de kerk te bewonderen. Ook wordt er werk getoond van fotografen van activiteitencentrum Jan Ligthart. De kerk gaat open tussen 12.00 en 15.00 uur.

maandag 3 februari

Huiswerkbegeleiding

De Scan houdt elke week huiswerkbegeleiding voor jongeren en geeft ze een rustig plekje om huiswerk te maken. Jongeren vanaf groep acht kunnen zich aanmelden op jcscan@versawelzijn.nl of 035-6943262. De huiswerkbegeleiding duurt van 18.30 tot 20.00 uur.

Lezing

Cees Tromp vertelt in de Witte Kerk van Naarden over 'De kunst van de vroeg-Italiaanse Renaissance' met onder andere het door Fransiscus beroemd geworden Assisi als uitgangspunt. Aanvang 20.00 uur, entree € 6,-.

maandag 3 februari tot maandag 17 maart

Expositie

In Wijkontmoetingscentrum de Schakel exposeert Marieke van Dijk tot en met maandag 17 maart. Zij schildert voornamelijk dierenportretten met stabilo-tone potloden. De expositie is te zien tijdens openingstijden.

dinsdag 4 februari

Lezing

Ds. P. Korver brengt in de NPB-kerk aan de Iepenlaan in Bussum de dichteres Vasalis onder de aandacht. Met als onderwerp 'Mystiek dichteres zonder geloof'. Aanvang 10.00 uur, entree € 6,-.

woensdag 5 februari

Dvd-voorstelling

De Palmpit vertoont een dvd op groot scherm. Aanvang 19.30 uur, entree € 1,-.

Cursus

Hilde Boot start weer met een cursus 'Mindful Mediteren'. Iedereen wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen: ervaring met mediteren is niet vereist. De cursus is wekelijks (10 keer) op woensdagavond. Opgeven op hilde.boot@gmail.com of 06-21975925.

vrijdag 7 februari

Meditatie-cursus

Yoga Lotus aan de Vliegdenweg houdt een gratis open kennismaking voor een nieuwe meditatiecursus. De cursus duurt 10 weken en start op 14 februari. Aanmelden en informatie via info@livingshape.nl of telefonisch op 06-30406791.

zondag 9 februari

Optreden

De Moclas Singers treden op in De Palmpit. Het koor brengt moderne, maar ook klassieke muziek. Aanvang 14.30 uur, entree € 4,-.

maandag 10 februari

Kooklessen

De Scan houdt weer kooklessen voor jongeren. Jongeren vanaf twaalf jaar kunnen met elkaar gerechten maken. Kosten jcscan@versawelzijn.nl of 035-6943262. Aanvang 16.00 uur.

dinsdag 11 februari

Computercursus

De Schakel houdt weer een computercursus. Het gaat om een cursus voor starters. Na de cursus weet u een beetje de weg op de computer. De cursus duurt 8 lessen. Aanvang 14.00 uur, deelname kost € 40,-. Opgeven op info@wijkpostdeschakel.nl of 035-6944742.

woensdag 12 februari

Wandeltocht

Bellefleur houdt weer een wandeltocht. Er wordt om 13.00 uur vertrokken vanaf Bellefleur. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. De volgende wandeltocht is op woensdag 12 maart.

Drie Naardense ondernemers weten raad met de crisis

Conceptstore combineert 3 winkels

Het aanbod van drie zaken onder één dak. Foto: Lisa van Dorp

NAARDEN - In de Marktstraat, schuin tegenover het stadhuis, zitten drie ondernemers onder één dak. Conceptstore Markstraat 5 is een soort miniwarenhuis. Je kunt er terecht voor bloemen, cadeau-artikelen, mode en tegels. En een kop koffie en een praatje met de drie ondernemers aan de grote tafel halverwege de zaak. Een sympathiek antwoord op de crisis.

Van buiten zie je het niet meteen, maar op nummer 5 zitten drie zaken in een verrassend diepe winkel. Tot vorig jaar runde Harm van Meeuwen er in zijn eentje tegelzaak Atelier KK, nu deelt hij het pand met bloemenzaak Juffertje in 't Groen en modeboetiek Jill Fashion & More. "Vanwege de hoge huur en de crisis wil je als ondernemer minder kosten maken en meer omzet genereren", legt Van Meeuwen de combinatie van de drie zaken uit. "Als je alleen maar tegels verkoopt, krijg je twee klanten per dag. Dus ben ik op zoek gegaan naar medehuurders voor een breder aanbod."

Dus opende Saskia Reerink in mei haar bloemenwinkel voor in de zaak en hangen sinds dit jaar de kleding en accessoires van Hilda Allaert achter in de 27 meter diepe winkel. De kruisbestuiving werkt, zegt het drietal. "Mensen die voor een bloemetje komen, lopen door en vinden ook een leuke tas of shawl", vertelt Saskia. Niemand heeft er haast. Hilda: "We zijn een belevingswinkel, geen snelle webshop. Koffie en thee staan altijd klaar."

Slagerij Broodbakker zit 25 jaar op hetzelfde adres

Marc en Annemieke Broodbakker vieren dubbel jubileum

Slagers Annemieke en Marc Broodbakker zijn grapjes over de naam van hun zaak wel gewend. Foto: Bob Awick

NAARDEN - Slagerij Broodbakker aan de Burgemeester Jur Visserlaan heeft een dubbel jubileum. De familiezaak bestaat deze maand 25 jaar én huidige eigenaren Marc en Annemieke Broodbakker runnen hem nu precies vijf jaar. Dat vieren de slagers met een week vol aanbiedingen, vertelt Annemieke Broodbakker.

Slagerij Broodbakker is een echt familiebedrijf. Ruud en Margo Broodbakker begonnen de zaak in 1989, nadat ze al jaren een slagerij hadden gehad vlak bij de Amsterdamse Middenweg. Toen ze vijf jaar geleden met pensioen gingen, nam zoon Marc de zaak over. Hij doet het vlees en de vleeswaren, zijn vrouw Annemieke maakt de kant-en-klare maaltijden. Ruud en Margo zijn nog vaak achter de toonbank van de winkel te vinden en ook de zoon van Marc en Annemieke werkt er als zaterdaghulp.

De tegenstrijdige naam van de slagerij zorgt al 25 jaar voor vertier in de winkel. De Broodbakkers zijn grappen over bakkers en slagers wel gewend. Elke dag komen er wel mensen binnen die er iets over zeggen, vertelt Annemieke Broodbakker. "We krijgen soms klanten die om een heel wit vragen omdat ze buiten niet goed hebben gekeken. Over het algemeen is het heel komisch." Ze neemt het allemaal op de koop toe, want het slagersvak bevalt haar prima. "Het is super werk. De slagerij geeft een hoop gezelligheid, we maken een praatje met alle klanten. We zijn een echte dorpswinkel wat dat betreft. En ik sta hier ook nog eens de hele dag samen met Marc, mijn beste maatje."

De tegenstrijdige naam van de slagerij zorgt al 25 jaar voor vertier in de winkel

Rokerij
De producten die de Broodbakkers het best verkopen zijn ossenworst, rookworst, biefstuk en achterham. "Die lopen het hardst. Van de rookworsten verkopen we er in de winter tussen de 150 en de 175 in de week. Marc heeft met zijn rookworstrecept ook prijzen gewonnen." De ossenworst en de rookworst maken ze zelf. "We zijn de enige slagerij in Naarden met een eigen worstmakerij en rokerij. We hebben een uitgebreid assortiment aan eigengemaakte vleeswaren", vertelt Annemieke trots.

De klanten van de ambachtelijke slager komen overal vandaan. Het meest uit Naarden, uit de Keverdijk, de Vesting, het Rembrandtpark, maar ook uit Bussum en Laren. Sommigen komen er elke dag voor hun onsje vleeswaren, anderen doen er een keer in de week hun boodschappen. "We hebben zelfs een trouwe klant die helemaal uit Amsterdam komt voor onze rookworst", vertelt Annemieke. "Maar die is dan ook heel erg lekker. Altijd vers en sappig."

Bij de Broodbakkers thuis staat nooit vis op tafel. Annemieke: "We eten altijd vlees. En soms neem ik een kant-en-klare maaltijd uit de slagerij mee voor thuis. Dan hoef ik niet twee keer te koken."

Newfysic komt met nieuwe afslankmethode

Newfysic aan de Huizerweg. Foto: Bob Awick

BUSSUM - Ultrasone golven en rode lampen. Die kunnen vanaf nu helpen om gemakkelijker af te vallen. 'Afslankdokter' Newfysic heeft vanaf nu de 'C-CAV PRO', waarmee vetrolletjes sneller tot het verleden behoren.

"Het apparaat pakt opgehoopt vet aan", zegt Mike Goedhals van Newfysic. "Met ultrasone golven en de rode lampen wordt het vet stukgemaakt. Als je daarna flink beweegt en veel water neemt, val je af. Er worden al goede resultaten geboekt met het apparaat."

Goedhals heeft het apparaat nog maar even, maar er wordt veel naar gevraagd. "Er komen al veel mensen langs voor een gesprek. Vooral deze maanden en in het voorjaar wordt er veel gelijnd. Mensen kunnen ons bellen voor een afspraak."

Kunstcafé geopend op Nieuwe Brink

Workshops in het kunstcafé.

BUSSUM - Het zogenoemde Kunstcafé heeft onlangs de deuren geopend op de Nieuwe Brink. Het café is een galerie waar kunst te koop is, maar waar ook een drankje genuttigd kan worden. Verder zijn er cadeaus en woonaccessoires te koop.

Kunstenaars uit Bussum en omgeving geven in het pand workshops. Op de planning staan ook nog open podia, lezingen en meer. Eigenaren Mirjam en Norwin Mulder hebben het Kunstcafé opgericht vanuit hun passie voor kunst. Ze beogen met het Kunstcafé een ongedwongen sfeer en kunstzinnige inspiratie. "Wij willen een plek creëren waar iedereen die daar belangstelling voor heeft kan binnenlopen om werk te bezichtigen, te kopen of om een praatje te maken, al dan niet over kunst, of om gewoon de krant te lezen."

'Starters zijn zich niet bewust van de mogelijkheden'

Startersdebat op 5 februari in het gemeentehuis

De makelaars en financieel adviseurs staan klaar voor een goed gesprek. Foto: jessica de jong

BUSSUM - Ook zonder vast contract kun je een woning kopen. En als je een huis koopt, dan ben je vaak goedkoper uit dan wanneer je een huis huurt. Makelaars en financieel adviseurs komen regelmatig tegen dat starters niet op de hoogte zijn van hun mogelijkheden om een woning te kopen. De gemeente Bussum houdt daarom op woensdag 5 februari een startersdebat waarbij veel duidelijk moet worden over de mogelijkheden van het kopen van een huis.

'Zelfs zonder vast contract kun je een woning aankopen'

Het blijkt dat er tien keer zoveel vraag is naar een sociale huurwoning dan er wordt aangeboden. "Je kunt wachten tot je aan de beurt bent, maar waarom zou je niet kopen? Het moment is ideaal want de rente staat laag", vertelt makelaar Jolanda Menzink van makelaardij Koopmanschap en Greebe. "Met een starterslening heb je voor 125.000 euro al een flat aan de Lange Heul." Patrick Brands van Baar Advies vult haar aan: "De starters zijn zich niet bewust van de mogelijkheden in de markt. Koop je die flat, dan betaal je 500 euro per maand. Dat is toch een stuk minder dan de 650 - 700 euro die particulieren vragen." Menzink: "En bovendien is het zo dat een starter die nu koopt al wat opbouwt en een deel van de schuld kan aflossen. Op die manier is het veel makkelijk doorstromen naar een grotere woning."
Brands weet zich goed te verplaatsen in de starters en ziet dat het kopen van een huis ook voor afgestudeerden een haalbare kaart is. "Het is ook zo dat je al snel niet meer in aanmerking komt voor een huurwoning nadat je bent afgestudeerd. Stel je hebt een hbo-opleiding afgerond en je vindt een baan. Dan verdien je zo 2.000 euro per maand en dat betekent dat je jaarinkomen boven de inkomensgrens van 26.000 euro zit, waardoor je dus niet een sociale huurwoning kunt betrekken. Kopen is dan erg aantrekkelijk."
Zijn collega Benno Sijmons vertelt dat de gemeente ook nog redelijk wat startersleningen heeft. "Daar moet nog veel meer gebruik van worden gemaakt. In 2013 zijn 8 van die startersleningen van maximaal 40.000 euro toegekend. Dat betekent dat er nog zeker 10 Bussumers hiervoor in aanmerking komen. Dat geld blijft maar liggen. Hoe dat komt? De lening wordt nu alleen aangeboden als je onder de 34 bent. Als op de bijeenkomst blijkt dat er diverse mensen van 36 jaar zijn dan moeten we misschien kijken of we, net zoals de gemeente Blaricum, de leeftijdsgrens moeten loslaten." Volgens makelaar Menzink is het ook in het belang van de gemeente om starters binnen de gemeentegrenzen te houden. "Bussum vergrijst. We moeten zorgen dat jonge mensen niet naar Almere gaan en daar een woning huren, want dan raken we ze kwijt."
Tijdens de interactieve avond moeten diverse antwoorden komen. Waarom wil een starter niet kopen? Weet iedereen dat er startersleningen zijn? Wethouder Paul Barneveld en Christine Willems, directeur Dudok Wonen, makelaars en hypotheekadviseurs gaan met elkaar in debat. Aanmelden kan door te mailen naar debat@baaradvies.nl. Binnenlopen op het gemeentehuis kan ook. De avond begint om 19.00 uur.

Nationale Voorleesdagen gestart

Pip leest voor bij Kindergarden Foto: Bob Awick

BUSSUM - Kinderen op kinderdagverblijven en scholen zijn afgelopen week vanwege de Nationale Voorleesdagen voorgelezen uit het boek 'Krrr...okodil' van Catherine Rayner. De kleintjes van Kindergarden kregen tv-ster Pip Pellens op bezoek.

De peuters en kleuters keken ademloos toe hoe Pellens, bekend van GTST, voor kwam lezen. Er werd volop gelachen. Ook op andere plekken werd deze week voorgelezen. Zo heeft ook de burgemeester kinderen voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar.

Wapens gevonden na bezoek deurwaarder

BUSSUM - Agenten hebben donderdag aan de Keizer Ottostraat enkele wapens gevonden. Ze hebben de bewoner van het pand, een Bussumer (58), aangehouden.

De wapens werden ontdekt toen de man een bezoekje kreeg van een deurwaarder. De agenten waren ter plaatse om de deurwaarder te ondersteunen. Ze vonden naast een paar vuurwapens ook enkele verboden opgezette vogels en enkele voorwerpen gemaakt van ivoor. De agenten hebben de spullen meegenomen. Naar de opgezette vogels en de ivoren voorwerpen wordt nog nader onderzoek gedaan.

De Bussumer werd donderdag meteen aangehouden. De man begon te schelden tegen de deurwaarder en werd, mede daarom, meegenomen naar het bureau.

Zogenaamde nieuwe buurvrouw steelt sieraden

BUSSUM - Een 78-jarige vrouw uit Bussum is donderdag bestolen van sieraden en zilverwerk nadat ze een zogenaamde nieuwe buurvrouw had binnengelaten. De dame is volgens de politie slachtoffer geworden van een babbeltruc.

Het voorval gebeurde in de middag toen twee vrouwen aanbelden bij de bewoonster van de Claudiagaarde. Eén van hen stelde zich voor als de nieuwe buurvrouw, dit bleek een mooie smoes om binnen te komen. Eén van de vrouwen wilde de keuken zien terwijl de andere vrouw in de hal bleef wachten. Na een gesprekje in de keuken vertrokken de twee vrouwen. 's Avonds ontdekte de 78-jarige vrouw dat ze was bestolen van sieraden en zilverwerk.

De vrouw die meeliep naar de keuken was ongeveer 1.70 meter lang, eind 20 en slank. Ze had een donkere winterjas tot over haar knieën en droeg een zwarte hoofddoek met daaroverheen een lichtkleurige sjaal. Ze sprak slecht Nederlands. De andere vrouw was 1.80 lang en rond de 50 jaar, stevig postuur. Ook zij had een donkere winterjas, een zwarte hoofddoek en sjaal. Ze sprak Nederlands met een accent. De vrouwen zijn weggelopen in de richting van de Aaltje Noordewierlaan.

Getuigen worden verzocht de politie te bellen op 0900-8844.

Aantal schoolverlaters neemt af

BUSSUM - Het afgelopen schooljaar hebben 47 kinderen hun school verlaten voordat ze examen hebben gedaan, het laagste aantal in de afgelopen acht schooljaren.

Daarmee nam het aantal schoolverlaters de afgelopen schooljaren met meer dan de helft af; acht jaar geleden waren er nog honderd Bussumse schoolverlaters. Dat het aantal de laatste jaren steevast daalde komt vooral doordat er op de scholen veel projecten gehouden worden om de jeugd aan boord te houden. Door de hele streek stopten het afgelopen schooljaar 380 jongeren tegenover 853 jongeren na het schooljaar 2005-2006.

Meer woningen verkocht

BUSSUM - In Bussum zijn het laatste kwartaal van het afgelopen jaar meer woningen gekocht of verkocht dan in de rest van het jaar. Het laatste kwartaal werden er 87 panden verkocht, tegenover 58 het eerste kwartaal. Dat meldt makelaarsgenootschap NVM.

Met 87 verkochte panden het afgelopen kwartaal was het aantal net wat lager dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder (90). Tegenover dezelfde kwartalen de jaren daarvoor nam het aantal wel toe. De toename stemt de Bussumse makelaar Robert Schouten hoopvol. "We merken dat de markt stukje bij beetje weer wat aantrekt. Ook de wat duurdere panden worden weer verkocht. Vooral het laatste half jaar gaat het goed", zegt de makelaar.

Toch waakt Schouten voor te veel hoop. "Aan de onderkant van de markt moet het ook nog aantrekken. En ook de bedragen vallen nog wat tegen. Het gaat langzaamaan wel de goede kant op, maar we hebben nog wel even te gaan."

Web topvijf

1. Voetbaljeugd BFC op straat aangevallen
2. Wapens gevonden na bezoek deurwaarder
3. GTST-ster leest voor aan peuters
4. Geen celstraf voor oud-cafébaas
5. Naarder gepakt voor opstootje voor Bussums café

Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat
Hij zijn
eniggeboren zoon
gegeven
heeft, opdat een
ieder, die
in Hem gelooft,
niet verloren
gaat, maar
eeuwig leven
heeft staat
in Johannes 3:16.
Inf.: Philip Dijs 035-6945699

Versa Welzijn "Administratie voor Elkaar" en Formulierenspreekuur samen in één spreekuur. Elke donderdag inloopspreekuur van 10 - 12 uur in Uit Wijk, Dr. Schaepmanlaan 10, Bussum. U kunt langskomen voor hulp bij uw administratie, met formulieren, reageren op woningen bij Woningnet, digitaal opvragen van bankafschriften voor uitkeringsinstanties. Kom langs en neem uw administratie mee! Informatie: Tineke van der Tol en Wilma Post. 035-6911251

Krijgt u familie op bezoek?
En heeft u niet genoeg ruimte of u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

Haarstudio 123 is op zoek naar een haarstyliste 2/3. Voor zaterdag met evt. uitbreiding 035-6922470
www.haarstudio123.nl

Bussum en Naarden
Diverse garages te huur
Vanaf € 100,- per maand excl. BTW
Info: De Vuurtoren makelaardij
0294 – 43 23 23
welkom@demakelaars.nl

Odette Blok Tuinontwerp Wilt u dit jaar met de tuin aan de slag? Professioneel tuinontwerp met beplantingsplan voor een betaalbare prijs! Info over werkwijze, portfolio & prijzen kijk op www.odetteblok.nl info@odetteblok.nl

Arthur's loodgietersbedrijf
gespecialiseerd in het repareren
en vernieuwen van dak en
zinkwerk. Want uw dak is mijn
vak!!! Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06-22418974

MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD
alle merken en
bouwjaren. Defect of lang
stilgestaan geen bezwaar.
Direct gehaald, betaald en
gevrijwaard. 06-25418595

Interesse in Intuïtieve Ontwikkeling? Al onze voorjaarscursussen zitten vol, maar: er zijn nog 3 plekken voor de dubbele workshop Ontdek & Train je Intuïtie. Data: zo. 9 en 23 maart van 10.00-16.00 uur. Kosten: € 175,-. Meer info: janneke@jannekeleber.nl

Ban wiangtjan voor traditionele Thaise massage. Open van maandag t/m zaterdag van 11.00 uur t/m 22.00 uur. Voor afspraak 06-46890213 of 035-7851359. Laarderweg 22 1402 te Bussum. banwiangtjan.nl

WONINGEN TE HUUR GEVRAAGD! Voor onze hoge kwaliteit huurders Interhouse Hilversum Gijsbrecht van Amstelstraat 104 6 vestigingen en 16 jaar ervaring (035)303 13 20 www.interhouse.nl

GEZOCHT: Per 1 april, zelfstandige woonruimte voor studerende jongeman in Bussum of Naarden. 06-55752527

Bij SECONDIVA en ANA'S BEAUTY HOUSE -LADIES NIGHT- op vrijdag 31 jan. a.s. vanaf 19.00 uur. Schrijf je nu nog in VOL = VOL!!! Kapelstraat 17a te Bussum. 035-8873761/06-51313842.

Cursus Picasa Fotobewerking en Fotoalbum maken. Start maandagmiddag 24 februari. Duur 8 lessen in Huize Godelinde in Bussum. Inlichtingen 035-6930624 of info@gildegooinoord.nl

Leven in Beeld Ervaren documentairemaker Maarten Nederhorst maakt voor u: de film van uw leven op dvd
www.filmovermijnleven.nl

Diko Express zoekt bezorgers vanaf 13 jaar voor een wijk in de buurt van de Cort v.d. Lindelaan, Verlengde Fortlaan, Keverdijk en de Vesting in Naarden, tel.nr. 036-6912214 na 17.00 uur.

BUHR ZOEKT BOEDEL! UW HUIS LEEG EN BEZEMSCHOON! Nu de gehele dag contact mogelijk via 06-10566581

Te huur: Veluwse boerderij 66 m2 gemeubileerd Ermelo incl. g/w/l. € 850,-.
035-6935525 / 06-22393323

Diko Express zoekt bezorgers vanaf 13 jaar voor een wijk in de buurt van de Kruislaan en de Herenstraat in Bussum, tel.nr. 035-6912214 na 17.00 uur.

Strijkwerk bij u thuis op een tijdstip dat u schikt, 5 dagen per week. Bel: 06-20248864

Studio 30 m2 all in, gemeubileerd € 585,- per maand. 035-6935525 / 06-22393323 min. 6 maanden.

Kapsalon Ruud Bussum te huur 15 m2 shop in shop. Vele doeleinden geschikt all in
€ 335,- excl. BTW. 035-6935525 / 06-22393323 incl. van 9.00 t/m 17.30 uur.

YOGATODAY - NIEUWE lessen & activiteiten o.a. Vinyasa (power) Yoga, Critical Allignment, Aerial Yoga voor kinderen, Mindfulness Yoga, Meditatie en meer. Kijk op www.yogatoday.nl