NaarderNieuws

21 februari 2018

NaarderNieuws 21 februari 2018


Stemwijzer Gooise Meren gelanceerd

GOOISE MEREN De Stemwijzer is gelanceerd om de keuze voor een stem bij de gemeenteraadsverkiezingen te vereenvoudigen. De wijzer bevat 30 stellingen die uiteindelijk leiden tot een van de tien politieke partijen.

De stellingen gaan over verschillende onderwerpen, zoals meer eenrichtingsverkeer, de aanleg van een buitenhaven in Muiden, de komst van een supermarkt op het Scapino-terrein in Bussum en toerisme. Wie de stemwijzer te snel invult, krijgt geen advies. Ook alleen maar 'eens' invullen geeft geen resultaten. Dit is ingebouwd om te voorkomen dat er een verkeerd advies wordt gegeven. Wie geen mening heeft, zal zien dat GroenLinks wordt geadviseerd. Op veel punten zijn partijen het met elkaar eens of is de tegenstelling goed te zien. Een paar opmerkelijke punten: D66 is de enige partij die wil dat er meer eenrichtingsverkeer komt, de meeste partijen willen beide zwembaden openhouden, ook als dit meer geld kost, behalve VVD en CDA. De snelheid op de A1 en A6 verlagen naar 80 km. per uur vinden alleen GroenLinks en Hart voor BNM een goed idee. Voor bezuinigingen op de bieb is alleen de VVD te porren. Geld uitgeven voor promotie vinden de partijen, behalve 50PLUS, een goede zaak. De VVD en ChristenUnie willen dat de gemeente stopt met het betalen van schoolzwemmen.

De stemwijzer is te vinden op gooisemeren.stemwijzer.nl.

Prettax afgeschaft

GOOISE MEREN De gemeenteraad heeft vorige week woensdag besloten dat de vermakelijkhedenretributie, die eerder al was aangenomen, nu toch wordt afgeschaft. Hoe het gat in de begroting nu gedicht moet worden, is nog afwachten.

Met name Speelpark Oud Valkeveen voerde hier zeer fanatiek actie voor. Ze dreigden het park gesloten te houden als ze de retributie moesten betalen. Felle bewoordingen en dreigingen met rechtszaken werden hierbij niet geschuwd.
De raad was verdeeld over het onderwerp. Met name het kostenplaatje bleek een punt van discussie. Een bureau had namelijk onderzocht welke kosten de gemeente maakt voor de bezoekers. Het bleek met name om kosten voor wegonderhoud te gaan. Het rapport werd door de partijen verschillend uitgelegd. De een vond het een onderbouwd bewijs van gemaakte kosten, de ander noemde het veel te algemeen.
D66 kwam met de motie om de eerder aangenomen retributie compleet af te schaffen. Deze werd gesteund door GDP, PvdA, 50PLUS en CDA. Een meerderheid dus. Deze partijen meenden dat het openhouden van het pretpark hoe dan ook bewerkstelligd moest worden. Een retributie zou enkel de ondernemers en bezoekers in de weg zitten.
VVD, GroenLinks, Gewoon Gooise Meren en Hart voor BNM hielden echter voet bij stuk. Zij voelden er niets voor om van mening te veranderen omdat Oud Valkeveen zo veel stampij maakte. Deze vier partijen hanteerden liever het principe 'de vervuiler betaalt'. Deze partijen vonden dat andere partijen zich te veel lieten intimideren door de felle bewoordingen van Oud Valkeveen. "Hoe geloofwaardig zijn we als we de indruk wekken dat we ons laten beïnvloeden door emotionele chantage", vroeg Gewoon Gooise Meren zich af. De voorstanders namen daar direct afstand van en zeiden dat ze hierin hun eigen afweging hadden gemaakt.
Er waren negentien voorstanders en twaalf tegenstanders.

3

Max Verstappen in Naarden voor Jumbo reclame

Foto: Bob Awick

NAARDEN Autocoureur Max Verstappen was zaterdag in Naarden voor de opname van een zomerse reclamespot voor een supermarktketen. Max ging zijn raceauto wassen en acteur Frank Lammers zijn 'eigen' wagen. Daarbij spoten ze elkaar nat en werd er veel gelachen. De coureur is mateloos populair en trok veel bekijks op de Juliana van Stolberglaan.

70 jaar getrouwd

Foto: Bob Awick

Vera (91) en George (90) Pogány zijn 70 jaar getrouwd. Ze zagen elkaar op een sinterklaasfeest en waren op slag verliefd.

17

De buurt is het beu

Een aantal bewoners uit de directe omgeving van kruispunt Boslaan / Koningslaan heeft een beroep op mij gedaan. Een kort stukje betreffende het zo langzamerhand uit de hand lopen van de filmlocatie.

Aanvankelijk was het leuk, spannend en zelfs vleiend dat onze buurt was uitverkoren om te fungeren als set voor reclamefilmpjes van de Jumbo supermarkt. Maar het begint nu meer weg te hebben van een vorm van usurpatie, het zomaar in bezit nemen van de locatie, zonder al te veel aan de omgeving te denken. En overlast is er wel degelijk. Sommige bewoners klagen steen en been over het vroege tijdstip waarmee 'het gedonder' begint. Muziekoverlast, het draaien van zware motoren voor energietoevoer en zeer zeker het in beslag nemen van talloze parkeerplaatsen, zowel op het stuk Boslaan als op het Koningslaangedeelte. Later op de dag komt daar nog de walm uit de 'vreettent' bij, waar voor de tientallen deelnemers aan de Jumbo-spotjes allerlei hapjes worden bereid. Het verkeer van en naar het dorp komt regelmatig in de knel en er is zelfs sprake van een gevaarlijke situatie. De bewoners van de aanliggende panden zijn het meer dan beu en hebben groot gelijk als ze klagen en het liefst zien dat deze inbeslagname van de buurt gestopt wordt. Het nieuwtje is er nu wel vanaf en heeft plaatsgemaakt voor gemor en afwijzing. Wat gaat de gemeente hieraan doen?

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. ds. B. Sneep; Naarderheem 10.30 u. ds. P.J. Viveen-Molenaar
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie pastoor M. Costa en 19.30 u. Vesper ds. P. Korver; za. 24/02 17.30 u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. en 17.00 u. dr. M.J. Kater

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie pastoor C. Fabril
*RK St. Jozefkerk 11.00 u. Eucharistie kapelaan A. Geria
*PGB Oost-Centrum Verlosserkerk 10.00 u. ds. J.H.W. Elhorst
*PGB West Spieghelkerk 10.30 u. mw. L. Wijma
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. J.H. Gijsbertsen en 16.45 u. dhr. A. Verstoep
*Remonstranten N-B 10.30 u. ds. Y. Hiemstra
*Vrijzinnigen N-B 10.30 u. dr. J.B. le Grand
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. ds. M. Kip
*Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi geen dienst, gezamenlijke dienst in Hilversum
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. mw. M. van Veen en 19.00 u. KerkAnders
*Apostolisch Genootschap geen dienst, gezamenlijke dienst in Hilversum
*De Christengemeenschap 10.00 u. Mensenwijdingsdienst

Weerbericht

Droog, overwegend zonnig, lichte vorst in de nacht

De meteorologische winter loopt ten einde, maar het koudste deel van de winter lijkt nog te gaan beginnen. Boven Scandinavië ontwikkelt zich een zeer krachtig hogedrukgebied. Het systeem genereert een oostelijke stroming met aanvoer van koude continentale lucht. Ondanks een sterke instraling met veel zonneschijn wordt het overdag niet warmer dan 3 à 5 graden.

Donderdag en vrijdag

In de nacht naar donderdag vriest het licht (tot - 3 graden). Overdag zijn er zonnige perioden bij een maximumtemperatuur van 4 à 5 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Ook in de nacht naar vrijdag vriest het licht, tot -4 graden. Overdag loopt de temperatuur op tot 3 graden boven het vriespunt. Vrijdag is het droog en zonnig. Er waait een matige oostenwind.

Het weekeinde

Zaterdag is het droog en zonnig. Ook zondag schijnt de zon volop, mogelijk drijven er enkele wolkenvelden over. De temperatuur duikt in de nacht naar -5 graden. Zaterdag overdag wordt het 3 à 4 graden. Zondag zo'n 2 graden. De noordoostenwind trekt iets aan. Begin volgende week wordt 's nachts matige vorst verwacht (tot -7 graden) en 's middags rond 0 graden.

Weetje

De 28e februari is de laatste dag van de meteowinter. Soms gaat de winter nog door in maart, zoals in 2013. Soms valt pas eind februari de winter in volle hevigheid in, zoals in 2005. Het laagste minimum die winter was -9.2 graden op de 28e februari. Nog kouder werd het begin maart. Op 4 maart daalde het kwik in de nacht tot -14.4 graden boven een dik pak sneeuw.

Het uitgelezen boek
Door de lucht naar Indië

In 1924 vond de eerste vlucht van Amsterdam naar Batavia plaats in een Fokker F VII. A.N.J. van der Hoop schreef hierover een boek met 112 foto's, merendeel door hem zelf genomen, en met 38 kaartjes en schetsen.

Er werd een groot bedrag als prijs uitgeloofd voor degene die als eerste deze tocht zou volbrengen. Het Comité Vliegtocht Nederland-Indië neemt de handschoen op. Van der Hoop, Van Weerden Poelman als vliegers en Van den Broeke als méchanicien vormen de bemanning. Van der Hoop beschrijft in dit boek op zeer beeldende en onderhoudende manier de tocht naar Indië. Negentien keer moeten ze ergens landen, overnachten en de volgende dag weer verder gaan. Lukte het? Lees en verwonder je! De wereld van een eeuw geleden komt tot leven. Het fraaie gebonden boek met 342 bladzijden verscheen in 1925 bij Scheltens & Giltay in Amsterdam.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 24 Euro. Mail of bel Oosterom:
oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Vanaf 21 februari zendt GooiTV
de volgende programma's uit:

- TV Magazine met onder andere de lijsttrekkers van Gooise Meren en het volkslied van deze gemeente.
- In Derde Termijn met een verkiezingsdebat tussen Dorpsbelangen en O-lib in Wijdemeren olv Ruud Bochardt.
- RegioHub over het mobiele scheidingsstation van de GAD.

Burgemeester Han Ter Heegde: 'U als kiezer bent de gemeente'

Dit zijn ze dan: de lokale lijsttrekkers

Tien politieke partijen zullen de komende tijd flink actie gaan voeren. Doel is om iedereen op woensdag 21 maart naar de stembus te krijgen.

Alle lijsttrekkers, behalve CU en BSOV, zitten al in de raad. Foto: Bob Awick

GOOISE MEREN De lijsttrekkers hebben zin in de gemeenteraadsverkiezingen die dit jaar gehouden worden op woensdag 21 maart. De laatste verkiezingen waren in november 2015 toen de eerste raad voor Gooise Meren werd gekozen.

De komende tijd zullen de leden volop plekken in de gemeente bezoeken om kiezers aan zich te binden. Donderdag 8 maart doen ze ook allemaal mee aan het grote verkiezingsdebat in het gemeentehuis in Bussum. Hiervoor zijn alle inwoners uitgenodigd. Dit jaar doen tien partijen mee.

Op de foto

Tien partijen doen mee aan de verkiezingen op woensdag 21 maart

Op de foto zien we van links naar rechts, van boven naar beneden de volgende personen: Jos de Lange (CDA), Rolien Bekkema (PvdA), Marieke Munneke Smeets (Hart voor BNM), Jan Portengen - die tijdelijk de zieke wethouder Gerben Struik vervangt (GroenLinks) - en Alexander Luijten (VVD).
Op de onderste rij zitten Roel Kamphuis (ChristenUnie), Andreas van der Schaaf (50PLUS), Jelmer Kruyt (Goois Democratisch Platform) en Maarten Balzar (D66).
Op de foto ontbreekt Donalda Kriek, lijsttrekker van BSOV (Behoud Speelpark Oud Valkeveen). Deze partij en de lijsttrekker komen nergens opdagen. Het is de vraag of ze überhaupt doorgaan nu de vermakelijkhedenretributie wordt afgeschaft, het enige punt waar ze zich voor inzetten. Hun kandidaten wonen niet in de gemeente Gooise Meren.
Burgemeester Han ter Heegde is erg content dat er bij deze gemeenteraadsverkiezingen tien partijen meedoen. Hij zegt: "Zo hebben de inwoners tenminste echt wat te kiezen." Ter Heegde hoopt dat een groot aantal bewoners naar de stembus zal gaan. "Mensen denken vaak dat de burgemeester of de wethouders bepalen wat er gebeurt, maar dat doet de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Het gaat ook ergens om. Om scholen, om wegen, maar ook om de zorg. En daar kun je door te stemmen direct invloed op uitoefenen. U als kiezer bent de gemeente", zo zegt Ter Heegde.

Bekijk op gooitv.nl meer over wat de burgemeester zegt over de verkiezingen.

Alle scholen welkom op Muiderslot

Vervolg van de voorpagina

GOOISE MEREN Het Muiderslot reageert zeer verheugd op het nieuws dat de 'prettaks' wordt afgeschaft. Museumdirecteur Bert Boer wil met de besparing alle 22 basisscholen in de gemeente structureel uitnodigen voor een bezoek in schoolverband.

"Ja, wij zijn hier heel blij mee. Ik ben altijd tegenstander geweest van het belasten van een museumbezoek. Wij hebben ongeveer 15 jaar vermakelijkhedenretributie betaald. Dat was een bedrag van 70.000 euro. Eerder werd al bekend dat onze eerste 60.000 bezoekers vrijgesteld zouden worden. Met die 50.000 euro die we hiermee zouden besparen hebben we besloten om de entreeprijs voor kinderen niet te verhogen. Nu de laatste 20.000 euro ook niet betaald hoeft te worden kunnen we de scholen uitnodigen. Dat aanbod staat en hierover heb ik al contact gehad met de wethouder."

Bijdrage

Wethouder Franx heeft de opdracht gekregen om in gesprek te gaan met zowel Muiderslot als Oud Valkeveen om de band te versterken en om te kijken of deze twee werkgevers een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Beide partijen hebben aangegeven hiervoor open te staan.

Bert Boer: "We hebben bijvoorbeeld al stagiaires die meelopen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die bijvoorbeeld in de tuin werken. Ik sta daar zeker voor open en vind ook dat wij een maatschappelijke functie hebben."

Gemeenteraad is te volgen via livestream

GOOISE MEREN De gemeenteraad is voortaan via een livestream ook vanuit huis te volgen. Vanaf april zullen ook de thema-avonden in de andere zalen worden uitgezonden.

Alles is ook de volgende dag terug te kijken op de website. Doorspoelen, items per stuk bekijken en de stemmingen zullen hier makkelijk te vinden zijn. De eerste bevindingen waren ronduit positief, zo laat de gemeente weten.

De link naar de vergadering is te vinden via de gemeentelijke website bestuur.gooisemeren.nl.

Restaurant Heidezicht is weer open na grondige renovatie

Heidezicht trekt altijd veel publiek. Foto: Bob Awick

BUSSUM Heidezicht is sinds deze week weer open. Zondag was de sneak preview voor belangstellenden.

'Samenwerking met gemeente en buurt was heel goed'

Het concept is zo'n beetje gelijk aan dat van café-restaurant Brambergen op landgoed Boekesteyn van Natuurmonumenten. Het grote verschil is dat in 's-Graveland de speeltuin eigendom is van Natuurmonumenten. Sem Harten, een van de vier nieuwe eigenaren, vertelt dat er voor de speeltuin van Heidezicht wel plannen zijn. "We willen de speeltuin vergroenen, maar ook avontuurlijker en creatiever maken." Hij benadrukt dat de speeltuin gratis toegankelijk blijft, maar je kunt er niet meer picknicken. Het restaurant heeft al een metamorfose ondergaan. De hele binnenruimte is opnieuw ingericht. Van nieuwe elektra en meubilair tot een compleet nieuwe bar en vloer. "En je kunt alleen nog maar met pin betalen", aldus Harten. Hij sprak lovende woorden over de samenwerking met de buurtbewoners en de gemeente. "Een fijne samenwerking die voor ons heel belangrijk is." Spelen in de speeltuin kan van 10.00 tot 19.00 uur. Wie nog wat wil eten of drinken in het restaurant kan tot 20.30 uur wat bestellen.

Roel Kamphuis

IT-consultant bij Translink (het bedrijf achter de ov-chipkaart in Nederland), wordt morgen 51 jaar, Bussumer sinds 2009

Waar ben je druk mee?        
"Met de campagne 'Wij zijn er klaar voor!' van de ChristenUnie Gooise Meren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart
. Ik ben de lijsttrekker."

Wat doe je met 100 euro?        
"Een avond vrijmaken om lekker uit eten te gaan met mijn vrouw."

En met een miljoen?
"Omscholen tot personal coach of psycholoog. Badkamer laten verbouwen. Aanbouw aan het huis laten plaatsen. Goede fiets kopen.
Een deel apart zetten voor de kinderen voor bijvoorbeeld studie, eerste huis. En … een deel weggeven."

Waarom de ChristenUnie?
"Als christen is je geloof verweven met de manier waarop je leeft, de keuzes die je maakt in het leven. Binnen de ChristenUnie hoef je die keuzes op basis van je geloof niet te verdedigen, maar versterk je elkaar in het afwegen van de in te nemen standpunten en de manier waarop je daarvoor steun zoekt bij de andere partijen."

Wat weten de meeste mensen niet van je?
"Dat ik redelijk kan zingen en dan voornamelijk Nederlands- of Engelstalige gospel, bij voorkeur in een muziekteam met meerstemmige zang en de aanwezigen meenemen in aanbidding."

Naar welke muziek luister je?
"In de auto voornamelijk gospel, bijvoorbeeld Matt Redman, Israel Houghton en Trinity maar ook Phil Collins, Marco Borsato en Eric Clapton en Herman Boon met mijn dochtertje van 4."

Jouw ideale vrije dag?
"Uitslapen, gezellig brunchen met het gezin, lekker uitwaaien op het strand en afsluiten met een gezellige BBQ in de tuin. Met of zonder vrienden."

VVD wil maatregelen filmopnames

GOOISE MEREN De VVD is niet gerustgesteld dat het college iets gaat doen aan de overlast die het maken van filmopnames in de gemeente met zich meebrengt.

"Afgelopen week werden op twee locaties - op nog geen 300 meter van elkaar - opnames gemaakt. Dat heeft impact op de buurt en geeft overlast", vertelt de bezorgde Hugo Bellaart. Hij stelde al meermaals vragen over de gang van zaken. Het is zo dat vanwege het terugdringen van regeldruk is besloten dat voor filmen geen vergunning nodig is. Er is wel overlast geconstateerd door de gemeente. Pas wanneer in de APV iets wordt geregeld kan worden opgetreden. Bellaart vindt dat er meer rekening met de buurt gehouden moet worden. "De woonbestemming wordt wel erg opgerekt. Ook gaat het niet om incidentele opnames, het gebeurt regelmatig. Het zijn steeds dezelfde huizen. Ik ben een tikkeltje geïrriteerd en heb daarom ook opnieuw vragen hierover gesteld."

Willink krijgt Comeniusprijs

NAARDEN Oud-informateur Herman Tjeenk Willink krijgt dit jaar de Comeniusprijs. Hij krijgt de prijs omdat hij zich volgens de jury "In zijn werk met hart en ziel heeft ingezet voor de democratische rechtsstaat".

Het evenement wordt dit jaar gehouden op 17 maart in de Grote Kerk van Naarden. De Comeniuslezing wordt dit jaar verzorgd door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin.

Varkensdraden komen boven Naardermeer

NAARDEN Het college vindt het onwenselijk dat vogels onnodig slachtoffer worden van hoogspanningsdraden boven natuurgebieden zoals het Naardermeer. Er is nu, na een verzoek van inwoner R. Kloosterman uit Naarden en via vragen van het CDA, een oplossing gevonden.

De eigenaar en beheerder van het gebied hebben afgesproken varkenskrullen aan te brengen. De draden worden dan zichtbaarder voor vogels. Hiervoor moet wel de spanning van de draden af en de waterstand moet worden verlaagd.

Minister geeft uitleg over zijn ambt

Wopke Hoekstra vertelde over zijn ministerschap. Foto: Bob Awick

BUSSUM Wopke Hoekstra, minister van Financiën, heeft bij de voetbalclub SDO veel vertelt over zijn werk.

Bussumer Hoekstra verruilde op 26 oktober 2017 zijn baan als partner bij McKinsey voor die van het bewaken van de schatkist. Hij vertelde alles over de eerste honderd dagen van zijn ministerschap.

Hij sprak over wat hij heeft meegemaakt, welke moeilijke beslissingen hij heeft moeten nemen en welke tips hij heeft voor de inwoners van Gooise Meren.

BFC komt met Ronald Koeman-toernooi

Foto: Bob Awick

BUSSUM Voetbalclub BFC houdt volgende maand voor het eerst het Ronald Koeman-toernooi, waar hij elke dag bij aanwezig zal zijn. "BFC zit een klein beetje in mijn hart. Mijn beide zoons hebben bij de club gespeeld. En zelf heb ik er zeven-tegen-zevenvoetbal gedaan", aldus Koeman.

9 / 36

'We schamen ons kapot. Het dak lekt, wc's zijn stuk en de hekken vervallen'

Wordt dit het laatste seizoen voor Allen Weerbaar?

De oudste en kleinste voetbalclub van Bussum trekt aan de bel. Ze vragen de gemeente hun beloftes na te komen en de boel op te knappen.

Ramazan Uysal laat zien dat de hekken stuk zijn. Het is een van de vele problemen waar de club mee kampt. Foto: Jessica de Jong

BUSSUM Allen Weerbaar heeft financiële steun nodig. "Anders ben ik bang dat we het einde van dit seizoen niet redden. We hebben geen reserves meer", vertelt de wanhopige voorzitter Mustafa Kocak. Samen met secretaris Ramazan Uysal doen ze wat ze kunnen om het gebouw en de velden te onderhouden.

De secretaris klom zelf de lichtmast in om de lampen te vervangen

Ramazan is de handige jongen van de club. Hij heeft net nog een raampje vervangen in de deur, repareert het hek, heeft de door de storm omgewaaide bomen opgeruimd en vorige week klom hij nog met gevaar voor eigen leven in een hele hoge lichtmast om de lampen te vervangen. "Ik moest wel, want de gemeente komt niet om onderhoud te verrichten. Maar de jongens konden niet trainen in het donker zonder licht." Hoeveel uren en hoeveel geld de eigen leden al in de club hebben gestoken, zullen we maar even in het midden laten. Feit is wel dat het niet genoeg is. Alle dubbeltjes moeten drie keer worden omgedraaid om in ieder geval de KNVB en de gasrekening te kunnen betalen." De heren menen dat het na de fusie lastig is geworden om met de gemeente over het onderhoud te kunnen praten. "Voorheen kregen we met de gemeente Bussum wel zaken geregeld. Twee jaar terug wilde ze ons twee ton geven om de kleedkamers te verbouwen. Toen zeiden wij: heel fijn. maar met zo veel geld kunnen we wel wat meer doen. Met die paar tegels en leidingen maken we dat geld niet op. Zullen we dan ook meteen investeren in de bestrating en de verlichting? Helaas mochten we daar niet over meepraten. En zo gebeurde het dus dat de douches en wc's opnieuw zijn betegeld, maar dat de oude ketels er nog hangen. Een flinke domper, want dat betekent een hele hoge gasrekening."
Sinds de fusie is er wel veel contact geweest met ambtenaren. Om aan te geven dat het dak lekt, dat niet alle wc's werken, dat het hek stuk is, noem maar op. Maar zonder resultaat. "De kleedkamer is van de gemeente en de binnenkant van de kantine is van ons. Mondeling is na een inspectie aan ons toegezegd dat de gemeente het dak zou maken en er zijn nieuwe doelpalen beloofd. We hebben niets gezien, we schamen ons kapot. Op zich zouden we zelf ook wel de zaken willen maken, maar dat kan niet, want het is niet ons eigendom."
De voorzitter wijst ook naar inkomstenbronnen die opgehouden zijn. "De avondvierdaagse wordt niet meer hier gehouden. Dat werd drie dagen van tevoren bekendgemaakt en wij zaten toen met een dikke schuld omdat we allerlei eten en drinken hadden ingeslagen. Carnavalsvereniging de Erwtenschieters komt niet meer en het G-voetbalschooltoernooi vindt hier ook niet meer plaats. Alle jeugd gaat naar BFC, SDO of NVC. De inkomsten van het eerste op zondag zijn niet genoeg. Daarom vragen wij of de gemeente ons komt ondersteunen, want nooit eerder hebben wij om subsidie gevraagd."
De gemeente laat weten dat ze menen dat ze compleet voldoen aan de onderhoudsafspraken die er zijn. Over de urgentie die de club hier aanhaalt, is niets bekend, aldus een woordvoerder van de gemeente. "Over het benodigde onderhoud op de korte en lange termijn hebben we zeer regelmatig contact met de club. Vorige week bijvoorbeeld nog. Er zijn heel duidelijke afspraken over wat de club zelf moet doen en waar de gemeente voor verantwoordelijk is. En daar houden wij ons ook aan. De club ontvangt van ons een vergoeding voor het veldonderhoud en is daar dus zelf verantwoordelijk voor. Daar valt bijvoorbeeld ook het vervangen van de lampen van de lichtmasten onder. De huurprijs is daarop afgestemd. De gemeente is verantwoordelijk voor grote renovaties. Indien bijvoorbeeld de ketels voor de was- en kleedruimtes aan vervanging toe zijn, zullen we daartoe overgaan. Voor sommige zaken, zoals de buitenschil en het dak van het gebouw, zijn de gemeente en de club samen verantwoordelijk. Natuurlijk staan wij altijd open voor nader overleg binnen de gemaakte afspraken."

'George is nuchter, ik ben emotioneel en dat past goed bij elkaar'

De Hongaarse Vera en George Pogány zijn 70 jaar getrouwd

De burgemeester kwam langs met een bos bloemen voor Vera en George. Foto: Bob Awick

door Astrid Maas

NAARDEN Ze zagen elkaar op een sinterklaasfeest en waren op slag verliefd. Vera (91) en George (90) Pogány zijn nu 70 jaar getrouwd. Burgemeester Han ter Heegde kwam het platina bruidspaar feliciteren.

Wat is het geheim van hun huwelijk? "Wij zijn heel verschillend. George is nuchter en rationeel, ik ben emotioneel en een mensenmens en blijkbaar past dat heel goed bij elkaar", vertelt Vera. Het stel is nog vitaal, zowel geestelijk als lichamelijk, en geniet van elke dag. "Ik doe twee keer in de week aan fitness en George zwemt tweemaal in de week. Daar blijf je jong van. Je moet zeker niet thuis blijven zitten. Ook rijden we allebei nog auto. We doen ook veel leuke dingen samen. Als het bijvoorbeeld mooi weer is, stappen we samen in ons motorbootje om te genieten van de omgeving." Vera en George hebben elkaar ontmoet in 1946 tijdens een sinterklaasfeest op de universiteit in Boedapest. "We zagen elkaar en de vonk sprong meteen over." Ze wilden snel trouwen omdat je in die tijd niet mocht samenwonen. "Er was alleen een probleem: George was negentien en dan had je de goedkeuring van zijn ouders nodig. Helaas kregen we die niet omdat ze bang waren dat we onze studie niet zouden afmaken." George: "Natuurlijk hebben we onze studie afgemaakt. Vera studeerde aan de universiteit statistiek en ik chemie." Het echtpaar is op 12 februari 1948 in het huwelijksbootje gestapt.
In die periode overheerste het communisme in Hongarije. "Voor ons was het niet veilig meer in Boedapest. Ook leefden we in armoede en hadden geen toekomstperspectief, zeker niet voor ons zoontje van vier", zegt George. Het gezin vluchtte toen naar Engeland. "We zijn lopend gevlucht, zonder papieren en paspoort; ook spraken we geen woord Engels. Met behulp van een kennis kon ik aan de slag bij Shell." Het gezin heeft twaalf jaar in Engeland gewoond en verhuisde toen naar Nederland. George: "Mijn baas vroeg of ik op het hoofdkantoor van Shell in Den Haag wilde werken. Daar hebben we twee jaar gewoond en toen kreeg ik een nieuw aanbod voor Amsterdam. Over wonen in het Gooi hadden we veel positieve verhalen gehoord en op de terugweg van een vakantie in Hongarije zijn we door het Gooi gereden om te kijken hoe het was. We waren op slag verliefd." Sinds die tijd woont het echtpaar met veel plezier in Naarden. Na zijn pensioen heeft George nog een eigen bedrijf in management- en trainingscursussen gehad en rond zijn tachtigste is hij gaan schrijven en heeft drie boeken uitgebracht. "Onze zoon komt zo'n drie keer per jaar naar Nederland en wij gaan elk jaar voor vakantie naar onze zoon, die in Boedapest woont." Het echtpaar gaat nooit meer weg uit Naarden. "Oude bomen moet je niet verplaatsen", aldus George.

Het echtpaar vluchtte met hun zoontje van vier naar Engeland

'Jong Ontmoet Oud' over eenzaamheid onder ouderen

Leerlingen van het Willem de Zwijger College op bezoek bij ouderen. Foto: Louisa Verhulst

BUSSUM Zo'n 45 leerlingen van het Willem de Zwijger College hebben, in het kader van hun ontwikkeling tot wereldburger, vrijdag met ouderen kennisgemaakt in de verzorgingshuizen Godelinde en Nusantara om ze dinsdagmiddag te begeleiden voor de schoolmusical 'Jersey Girls' in Spant!

'Het is fantastisch dat er zo veel leerlingen meedoen'

"Ons thema is 'Jong Ontmoet Oud' om leerlingen bewust te maken van het feit dat er veel ouderen zijn die weinig bezoek krijgen omdat ze bijvoorbeeld geen familie hebben of dat de familie ver weg woont", vertelt docent Julia van Tol. "Veel ouderen zijn eenzaam en we willen leerlingen daar bewust van maken. Ook denken we dat het leuk en leerzaam is om met ouderen iets leuks te doen."
Julia vertelt dat er veel aanmeldingen zijn binnengekomen. "We hebben 107 leerlingen die meedoen aan het project en daar zijn we enorm trots op. Ook op het enthousiasme en inzet van de leerlingen om de ouderen een mooie middag te bezorgen." De leerlingen kregen vrijdag voorafgaand aan hun 'ouderenbezoek' een gastles verzorgd door Rotary Bussum met als leidraad 'Ouderen en eenzaamheid'. "Het is goed als leerlingen zich realiseren dat er minder kinderen geboren worden en dat mensen steeds langer leven", aldus de Rotary. "Dus de kans dat ouderen steeds eenzamer worden, is een groot probleem. Nu al voelen zo'n 1 miljoen ouderen dat elke dag en één op de vier zijn extreem eenzaam. Zij krijgen maar één keer in de maand bezoek en de rest zijn ze alleen. Ook in verzorgingstehuizen zijn mensen eenzaam. Uit cijfers blijkt dat 10 procent van de 120.000 mensen in die tehuizen nooit bezoek krijgt en 25 procent gaat nooit de deur uit. We hopen dat de leerlingen dat gaan beseffen en misschien ook na dit project langsgaan bij de ouderen." Dat voornemen hebben de leerlingen Madelief Dijkstra en Mári Eijkens zeker. "Ik heb me opgegeven omdat mijn oma aan het dementeren is en over een paar jaar weet ze misschien niet meer wie ik ben", vertelt Madelief. "Ik realiseer me dat mijn oma niet de enige is en daarom wil ik graag andere ouderen ontmoeten om ze iets leuks en gezelligs te geven zoals een praatje en natuurlijk het bijzondere uitje naar Spant!" Mári doet mee omdat ze zich door het project bewust is geworden dat ouderen eenzaam kunnen zijn. "Je bent zo met je eigen wereldje bezig dat je je pas bewust wordt van dit probleem als je er zelf aan meedoet en in gesprek gaat met de ouderen. Ik vind het belangrijk dat we samen kunnen genieten. En het is fantastisch dat de school daar aandacht aan besteedt en er zo veel leerlingen mee willen doen met het project."

Het Wellantcollege krijgt een schoolgebouw op Stork-locatie

De nieuwe school wordt energieneutraal

Als alles goed verloopt. krijgt het Wellantcollege in augustus 2019 een nieuw schoolgebouw op de plek van het 'Storkgebouw' aan de Amersfoortse Straatweg.

De voorkant van het nieuwe schoolgebouw. Foto: Wellantcollege

NAARDEN Het Wellantcollege zit vanaf 2000 in het jaren zeventig gebouw. "We konden het gebouw renoveren, maar er waren al afspraken gemaakt met de gemeente en woningcorporatie De Alliantie om een ruil te doen met het Storkgebouw", vertelt directeur Léon Admiraal.

De sloop van het Storkgebouw is al begonnen en op de plek van het Wellantcollege komt een woonwijk. "Voor ons is dit een mooie stap naar een 'gezonde' school. We kunnen de school zelf indelen met ruime lokalen, licht, frisse lucht en beter geluid. Voor iedereen die hier werkt en de leerlingen wordt het straks een prettige en gezonde omgeving."

Zonnepanelen

Schoolopleider Mildred Landegent vult het verhaal aan. "Het gebouw wordt energieneutraal met zonnepanelen en goed geïsoleerde muren zodat we zelf de warmte kunnen genereren. We gaan het gasgebruik beperken, er komen minder kassen en de school wordt met duurzame materialen gebouwd zoals duurzaam hout met afgeronde vormen, warme kleuren en rode stenen zodat het een relatie heeft met de jaren 30 en de school er natuurlijk uitziet."

Ook wil de school in het nieuwe gebouw modern onderwijs geven met smartborden, iPads, Apple tv's in alle lokalen en in de gangen werkplekken voor de leerlingen met aansluitingen voor de iPads of laptops, maar dit wordt wel afgewisseld met boeken en schrijven. Admiraal: "Met modern onderwijs bedoelen we ook moderne technologieën, want straks is een leven zonder robots niet meer voor te stellen. Bij modern onderwijs kun je twee kanten op. Wij willen op een moderne manier gaan lesgeven en we denken dan aan robotica en andere soorten techniek. Bij techniek willen we bijvoorbeeld het keuzevak water toevoegen en dat betekent dat leerlingen watermanagement en -techniek kunnen volgen zodat ze leren hoe je een stad groen houdt en wat er gebeurt met het regenwater. Maar ook over elektrische auto's en zonnepanelen. Aan de andere kant willen we ook in gesprek gaan met bedrijven. Onderwijs en het bedrijfsleven is een hele andere wereld en we willen dat straks beter gaan integreren in het onderwijs. Het is belangrijk voor de leerlingen van het vmbo om zo breed mogelijk naar het mbo door te stromen."

"We zijn bekend als een 'groene' school", aldus Landegent. "Onze praktijkvakken zijn groen gerelateerd en de leerlingen krijgen les over voeding, natuur, dieren, maar ook over duurzaamheid en milieu. Ook lopen er bij ons kleine dieren rond zoals kippen, geiten en shetlanders die de leerlingen verzorgen." Bij het nieuwe schoolgebouw komen de praktijklokalen beneden aan de voorkant zodat iedereen kan zien wat de leerlingen doen. "Voor de buitenruimtes hebben we een landschapsarchitect gevraagd om mee te denken. Hij kwam met een aantal mooie ideeën zoals modeltuinen aan de voorkant en een groene parkeerplaats die ontstaat door speciale stenen waar het groen door heen groeit. Aan de achterzijde van het gebouw komen de dierenweide, werktuinen en het sportplein."

Zeker 500 bezoekers open dag

Digitale foto-exposities en een documentaire werden vertoond.

BUSSUM Wat gebeurt er in het nieuwe gemeentehuis van Gooise Meren dat in Bussum staat en recent is verbouwd? Hoe zitten de stoelen in de raadszaal? Hoe is het uitzicht vanaf de eerste verdieping? Op deze en vele andere vragen konden nieuwsgierige inwoners afgelopen zaterdag een antwoord krijgen.

De open dag werd door zeker 500 mensen bezocht. De gemeente was blij verrast met zo veel belangstelling. Het programma bood veel afwisseling: zo zongen er diverse koren bij de ingang. Hier werd ook het nieuwe Gooise Merenlied gezongen, gecomponeerd door Johan Hoogeboom.
De Dorpsraad Muiderberg was aanwezig om een schilderij aan de gemeente te overhandigen dat behoort bij de vrijwilligersprijs 'Muiderberger van het Jaar'. Na alle plechtigheden konden de rondleidingen beginnen. Het leek alsof iedereen tegelijkertijd binnenstroomde, dus de rondleidingen waren flink vol, tot wel 85 bezoekers per ronde.
De burgemeester straalde van trots en was bereid iedere vraag te beantwoorden. Er waren foto's te zien van inwoners. Het onderwerp was 'De mooiste plekjes van Gooise Meren'. Dit werd afgewisseld met foto's van al het vele sloop- en bouwwerk aan het gemeentehuis zelf. De Historische Kring Bussum had voor de gelegenheid een documentaire gemaakt: 'Van Bussums raadhuis tot het gemeentehuis van
Gooise Meren' geheten. Deze is nog terug te zien op het YouTubekanaal van de kring.

Koren uit alle kernen traden om beurten op.
De Dorpsraad Muiderberg overhandigt een schilderij van het Echobos.
Flink veel bezoekers.
De burgemeester en wethouder vertellen enthousiast.
Hoe zitten de stoelen in de raadszaal? Foto's: Bob Awick

BFC houdt koers aan kop derde klasse

Bussumers op tweede plaats na afgetekende zege tegen concurrent Altius

Het duel tussen BFC en Altius was alleen in de eerste twaalf minuten een echte wedstrijd. Daarna deelde BFC de lakens uit en liep Altius achter de feiten aan.

BFC was zaterdag een maatje te groot. Foto: Bob Awick

hilversum De toeschouwers konden in het heerlijke winterzonnetje op het gemeentelijke sportpark aan de Meerweg in Bussum hun ogen nauwelijks geloven. Vanaf de aftrap zette de thuisploeg druk op de aanvallende impulsen van de bezoekers.

'Vooraf hadden we een tactisch plan, maar dat kwam niet uit de verf'

Dat leidde in de twaalfde minuut tot een handsbal van Altius in het strafschopgebied, waarop Dico Knevel de strafschop benutte. Na ruim een half uur voetbal had BFC de voorsprong door Tjerk Posthuma en Olivier Blaauw vergroot tot 3-0. Het was vervolgens niet meer de vraag of BFC zou winnen, maar wat het verschil zou worden.
In alle opzichten was BFC de meerdere van de tegenstander. De Altius-aanvallers Bakker, El Morabit en Didouch kregen vanuit de verdediging nauwelijks bruikbare ballen aangespeeld.
Ook in de tweede helft werd Altius door BFC van het kastje naar de muur gestuurd. Even gloorde er hoop na de 3-1, na een benutte strafschop door Alex Mol, maar na een schitterend afstandsschot door Knevel was het definitief over en uit voor Altius.
Nog een opmerkelijk verschil tussen beide ploegen: BFC-trainer Danny Schenkel coachte zijn mannen, maar Herman Wallenburg van Altius stond apathisch stilzwijgend langs de lijn.
Danny Schenkel, die vooraf de joker had ingezet op dit duel, kon alleen maar tevreden zijn: "Het doel was de tweede plaats van Altius over te nemen en zo de druk op koploper Waterwijk op te voeren. Het verschil met Waterwijk is slechts vier punten. Aan een kampioenschap denken we nog niet, we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Na een matige competitiestart, na de eerste periode stonden we vijfde, hebben we nu een speelstijl ontwikkeld die ons goed bevalt. Na de winterstop hebben we al onze vier duels gewonnen. Dan ga je er ook in geloven."
In de tweede periode, nog twee duels te gaan, staat BFC met een beter doelsaldo tweede op slechts één punt achter Waterwijk. Schenkel vertrekt na dit seizoen bij de Bussumse ploeg. Hij heeft BFC van een zondagelftal naar een zaterdagformatie getransformeerd en promoveerde direct vanuit de vierde naar de derde klasse. Zijn opvolger Karel Knaap krijgt een mooie erfenis mee.
Altius-aanvoerder Arno Calis haalde het eindsignaal niet. Hij mocht halverwege de tweede helft na twee keer geel gaan douchen. Zijn conclusie was reëel: "Het was gewoon heel slecht, vooral in de eerste helft. Na de rust ging het iets beter, maar niet overtuigend. Door blessures en schorsingen konden we net elf bruikbare spelers ophoesten. We wisten dat zij er direct bovenop zouden kletsen en daar hadden we geen passend antwoord op. We verloren vrijwel altijd de tweede bal en soms ook de eerste. We werden volledig afgetroefd. Vooraf hadden we een tactisch plan waar ik ook achter stond, maar dat kwam niet uit de verf. Duidelijk is wel dat de jongens van BFC kunnen voetballen. Ik vind ze zelfs beter dan Waterwijk."
Om niet verder achterop te raken met Altius concludeert Arno Calis dat er in de komende wedstrijden punten gepakt moeent worden."Ik zal er niet bij zijn, want na de eerste gele kaart wist ik al dat ik geschorst zou zijn."
Zaterdag zijn er weer twee mooie regionale duels in het zaterdagvoetbal. BFC speelt thuis tegen Hilversum, winnaar van de eerste periode, en Altius ontvangt AH'78.

Hilversum op weg naar finale, 't Gooi moet nog even aan de bak

't Gooi kwam aanvallend tekort. Foto: Bob Awick

hilversum Hilversum blijft heerser in de kampioenspoule van de nationale rugbycompetitie. Zaterdag was de landskampioen te sterk voor de belangrijkste concurrent 't Gooi. In Naarden zegevierden de Hilversummers met 26-12. Zij gaan na vier wedstrijden ongeslagen aan de leiding.

De punten waren duur in het topduel tussen beide toonaangevende ploegen in het nationale rugby. In de eerste helft scoorde Hilversum slechts twee keer, door Simeona en Gascoigne, waarop Holden de conversies benutte: 14-0. Pas bij 19-0 wist de thuisploeg de eerste punten op het scorebord te krijgen. Even gloorde er hoop voor 't Gooi, maar die werd tenietgedaan door Maurice Stahlecker en de benutte conversie door Holden. Dat 't Gooi in de slotfase terugkwam tot 26-12 is voor de statistieken.
Hilversum is op de goede weg. De ploeg van speler/coach Marcus Holden weet echter wel dat de race voor prolongatie van de nationale titel nog niet is gelopen. De winnaar van de kampioenspoule is niet automatisch kampioen. Daarvoor moet een finale worden gespeeld tegen de nummer twee.
't Gooi heeft door de nederlaag tegen Hilversum de tweede plaats moeten afstaan aan het Leidse DIOK. Het verschil is slechts één punt, maar dat is in de resterende zes wedstrijden te overbruggen.
Na vier competitieronden is het al zeker dat de strijd voor de finale zal gaan tussen Hilversum, 't Gooi en DIOK. 't Gooi won eerder van DIOK en Hilversum speelt zaterdag thuis tegen de concurrent uit Leiden.

Alexander Ullman speelt in Tindalvilla

De pianist won elfde Utrechtse Franz Liszt Pianoconcours

Pianist Alexander Ullman. Foto: Allard Willemse

BUSSUM Sinds 2005 komen de winnaars van het Utrechtse Franz Liszt Pianoconcours steevast voor een optreden naar de Tindalvilla. Dit keer komt de Britse pianist Alexander Ullman (1991), die de eerste prijs heeft gewonnen.

Alexander studeerde aan de Purcell School, Curtis Institute of Music in Philadelphia en het Royal College of Music. Ook volgde hij lessen bij William Fong, Leon Fleisher, Ignat Solzhenitsyn, Robert McDonald, Dmitri Alexeev, Ian Jones en Elisso Virsaladze. Tijdens zijn studies won Alexander verscheidende prijzen, waaronder de eerste prijs op het Liszt Concours in Boedapest (2011).

Met de Franz Liszt Pianoconcoursprijs heeft de pianist 20.000 euro ontvangen, mocht hij als winnaar de volgende ochtend optreden in de Grote Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam en is er voor hem een begeleidingstraject met onder meer een tournee langs 35 landen.

In het afgelopen jaar gaf Ullman concerten in Wigmore Hall, Perth Concert Hall, the Nottingham en SJE Arts International Piano Series. Hij debuteerde bij het Royal Philharmonic Orchestra en het Manchester Camerata. Daarnaast ging hij op tournee door Argentinië, Colombia en China en speelde hij op het Chopin Festival in Mallorca. Alexander heeft concerten gegeven in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Hoogtepunten waren recitals bij Leipzig Gewandhaus, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Louisiana Museum of Modern Art (Kopenhagen), Archive Nationales (Parijs), Auditorio de la Diputación de Alicante, Shanghai Oriental Arts Centre, Beijing NCPA en La Jolla Arts Festival (Californië). Hij werkte samen met het Dover Quartet en met cellist Michael Petrov.

Solist

Als solist heeft Alexander gespeeld met het Montréal Symphony Orchestra, het Philadelphia Orchesta, de New Jersey and Fort Worth Symphony Orchestras, Oxford Philharmonic, de Southbank Sinfonia, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Cardiff Philharmonic en de Danubia and Budapest Radio Orchestras. Hij werd uitgezonden door BBC Radio 3, NPO Radio 4, Radio France en MDR Classic.

Een kaartje kost 25 euro inclusief consumpties en is te reserveren via www.tindal.nl of door overmaking op NL94 ABNA055.40.65.681 t.n.v. de Tindalstichting Bussum.

Meubelmakers Sally en Monique: 'We doen niet aan opleuken'

Internationale Vrouwendag: aandacht voor vrouwen in mannenberoepen

In aanloop naar Internationale Vrouwendag, 8 maart, portretten van vrouwen in mannenberoepen. Monique Dudok van Heel en Sally Andrek.

Sally nam de tafelzaagmachine mee uit Amerika.

BUSSUM Meer dan 300 stuks gereedschap in de bomvolle werkplaats van Sally Andrek en Monique Dudok van Heel. Het meeste is handgereedschap, maar er staan ook een aantal 'serieuze' machines opgesteld. Deze timmervrouwen, of beter gezegd meubelmakers, zijn twee van de weinige vrouwen in dit door mannen gedomineerde werkveld. Het duo ontwerpt en maakt meubels op maat. Van tafels en bedden tot kasten en jaloezieën.

De liefde voor hout en meubelmaken zat er bij Sally al vroeg in. Als klein meisje bracht ze flink wat uren door in de kelder van hun huis, waar haar vader zijn werkplaats had. "Ik heb altijd al dingen gemaakt." Toch ging ze natuurkunde studeren, maar al snel bleek dat dat niet haar roeping was. Vanaf eind jaren tachtig is ze professioneel meubelmaker. Ze staat het liefst achter de grote machines, zoals de tafelcirkelzaag. Monique daarentegen werkt het liefst met handgereedschap en ontwerpt en maakt de schetsen. Sally neemt het constructieve deel voor haar rekening en maakt de werktekeningen. Hoe is het om vrouw te zijn in dit vak? Monique: "Veel vrouwen werken niet graag met grote machines. Ze zijn er bang voor. Ontzag is goed, maar je moet niet angstig zijn." Het verbaast hun wel dat niet meer vrouwen voor dit vak kiezen. Zeker omdat er volgens hen wel veel vrouwen op de vakschool zitten. Sally vult haar aan: "Als we vertellen dat we meubelmakers zijn, denken veel mensen dat we meubels opknappen of de finishing touch doen." Maar deze dames doen niet aan opleuken. "Wat we doen begint met een stuk hout en soms zelfs met een boom." Inmiddels hebben ze zo'n elf bomen op voorraad, de oogst na de stormen van afgelopen periode. Die bomen halen ze op bij particulieren. Binnenkort komt er dan ook een machine waarmee ze zelf planken van bomen kunnen zagen. Ze werken met eerlijke houtsoorten, waarbij beuken, european oak en south yellow pine favoriet zijn. De dames kopen het hout in bij verschillende houthandels, maar Monique duikt ook regelmatig in containers. "Daar vind je echt prachtige stukken hout. Niet alleen om te gebruiken, maar ik ben ook altijd nieuwsgierig hoe het er van binnen uitziet."

Het duo woonde en werkte eerst in Amerika. Vier jaar geleden streken ze neer bij de Broedplaats Gooise Meren. Inmiddels is de werkplaats daar te klein. Binnenkort verhuizen ze naar een grotere ruimte in Naarden. Die staat leeg en moet flink opgeknapt worden, maar daar draaien ze hun hand niet voor om. In Amerika namen ze al hun eigen huis op de schop.

Monique is altijd nieuwsgierig naar hoe het hout er van binnen uitziet. Foto's: Yvette de Vries

'Alles wat we doen, begint met een stuk hout, soms een boom'

'Gooi al je bonnetjes en facturen vooral bij ons over de schutting'

Bedeco biedt klanten voortaan 24/7 toegang tot hun dossier

Patrick Aué is sinds november medevennoot van Bedeco.

ADVERTORIAL Wie een eigen onderneming heeft, richt zich over het algemeen het liefst op de corebusiness van dit bedrijf. Toch zal er ook tijd en aandacht moeten worden besteed aan administratieve en fiscale zaken. Bedeco in Weesp neemt ondernemers al ruim dertig jaar de administratie uit handen en dit gaat nu nog beter, sneller en inzichtelijker dankzij een nieuw digitaal en allround klantenportaal.

Administratiekantoor en belastingadviesbureau Bedeco is opgericht door Wil Schilder en haar toenmalige compagnon. Afgelopen herfst ging zij in zee met Patrick Aué, die accountancy studeert aan Nyenrode Business Universiteit. Deze samenwerking heeft geleid tot een innovatieslag die vele voordelen biedt aan zowel het kantoor als de klanten.

Volledig online

'Jezelf dagen opsluiten voor de btw-aangifte hoeft echt niet meer'

"Onze werkwijze is compleet vernieuwd", vertelt Aué. "We werken nu volledig online en dat biedt onze klanten veel meer inzicht. In één portaal kunnen zij voortaan 24 uur per dag, zeven dagen per week van alles regelen en ook de afhandeling ervan in de gaten houden. Dit gecombineerd met de ruim dertig jaar ervaring van Wil Schilder maakt van Bedeco een uiterst vakbekwaam administratiekantoor dat klaar is voor de toekomst."

Doos vol bonnen

De modernisering uit zich vooral in het digitale en allround portaal. Inloggen kan via de site of via een app. In dit portaal kunnen klanten gegevens aanleveren, documenten downloaden, hun dossier inzien en nog veel meer. "Er zijn nog steeds ondernemers die zich aan het eind van het kwartaal drie dagen opsluiten voor de btw-aangifte: een doos vol bonnen voor hun neus en er lijkt maar geen einde aan te komen. Dat hoeft echt niet meer. Dankzij het nieuwe portaal kunnen klanten als ze tussendoor een paar minuten over hebben alvast wat gegevens uploaden. Dan is die uiteindelijke btw-aangifte een fluitje van een cent."

Ontzorgen

Aué heeft makkelijk praten, hij is gek op cijfers. Voor anderen is het invoeren van al die gegevens misschien nog steeds een hele opgave. "Van al onze klanten was er slechts eentje die het niet zag zitten, de rest is heel enthousiast. Het wijst zich ook echt vanzelf. Via dat portaal kun je al je administratieve rompslomp op een makkelijke manier bij ons over de schutting gooien. Dan ben je ervan af en dat lucht op. Inderdaad, ik ben gek op cijfers, maar wat ik het allerleukst vind aan dit vak is dat je mensen ontzorgt en ze helpt bij het naar een hoger niveau brengen van hun onderneming."

Ook voor particulieren

Bedeco is er overigens zeker niet alleen voor ondernemers: "Ook particulieren die opzien tegen hun belastingaangifte kunnen een beroep op ons doen", zo benadrukt Aué.

www.bedeco.nl

UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN NAARDEN
Architect Wiggers de Vries (2)

Foto: Ingrid Handjes

Links van het imposante Van Houtenpand, Stationsweg 2 uit 1902, verrijst in 1906 het symmetrische winkelpand met bovenwoningen voor drie winkels, Stationsweg 4, 6 en 8, ook naar het ontwerp van Wim Wiggers de Vries. Kijk en vergelijk. Wat heeft dit ontwerp in 100 jaar meegemaakt? De torentjes zijn gesneuveld, één balkon is gesloopt. Nr. 6, de melksalon met het Bensdorp-tableau, is nu café De Jaargang met links café De Peuk (v/h Tabak van J. Lub) en rechts het IJscuypje.

Wim Wiggers de Vries ontwerpt ook Mecklenburglaan 52-58 (1906), Stationsweg 10-14 (1907), Stationsweg 16-18 (1907) en het ensemble Prins Hendriklaan 13-23 (1909).

Stationsweg in 2017
Stationsweg in 1906
Prins Hendriklaan 23 met loggia

In 1909 rijden over de Brinklaan fietsen, paardenwagens en koetsen. Mecklenburglaan 23 (zie foto) had uitzicht op de brug en haven. Nr. 13 is versierd met een torentje dat met liefde is hersteld. Het is het enige torentje dat is bewaard gebleven van de vele die Wim Wiggers de Vries plaatste op zijn winkel/woonhuizen.

De dood van Wilhelmus Wiggers de Vries

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog roepen de burgemeesters de leden van de landweer en de stormtroepen op zich bij de kazerne te melden. Wim, ruim 29 jaar oud, meldt zich in Naarden. Hij is korporaal bij de Landweer van de Vesting-Artillerie Naarden. 's Morgens om halfnegen, woensdag 2 september 1914, staat Wim op wacht bij de Karnemelksloot, daar waar de spoorbaan de sloot kruist. De nieuwshonger onder de soldaten is groot. Wat gebeurt er in België? Trekt Duitsland Nederland binnen dwars door Limburg? De trein richting Amsterdam komt langs. De treinpassagiers werpen kranten door de schuiframen van de coupés naar de op wacht staande soldaten. Wim grijpt naar een krant die naar de andere spoorbaan waait. De D-trein uit Amsterdam snelt buiten zicht naar Hilversum. Als Wim de krant grijpt volgt de dodelijke klap.

Zaterdag 5 september vindt de plechtige uitvaartdienst plaats in de R.K. St. Vituskerk. Na afloop begeeft de familie zich in rijtuigen langs Vlietlaan, Nassaulaan en Brinklaan en gaat de stoet onder tromgerofffel naar de R.K. Begraafplaats. Een vuurpeloton lost een salvo vóór en ná het kerkelijk ritueel.

Bescherming van bouwstijlen

Niet alle winkels van Wiggers de Vries zijn hier beschreven. In de Nassaulaan en Nassaustraat staan er waarschijnlijk meer. De oude raampartijen zijn vervangen door grote etalageramen. Zorgvuldig ontworpen deuren met hardstenen omlijsting zijn verdwenen. Nooit zal het kunstige metselwerk en de versieringen in de architectuur van vóór 1914 onder de witte verf meer te zien zijn.

Tekst en foto's:

Gerard Hoogendijk

28 / 36

Bezoek tijdens de voorjaarsvakantie de fototentoonstelling 'Forten van Boven'.

donderdag 22 februari

Mantelzorg en dementie, hoe samen verder?

SCAN 10:00 uur

Kiki Schippers treedt zaterdag op in DeMess in Naarden.

Mantelzorg en dementie, hoe komen we samen verder? Wat houd je bezig en wil je daarover in gesprek gaan met andere mantelzorgers en misschien lotgenoten en ervaringen delen? De bijeenkomst wordt verzorgd van Versa Welzijn en Zorg Verandert.

Inloopspreekuur

Afscheidscentrum Van Vuure | Niels 16:00 uur

Voor uitvaartgerelateerde vragen, informatie over verzekeringen en het nakijken van polissen.

Themamaaltijd

WOC De Palmpit 17:30 uur

Maaltijd met uiensoep met gegratineerd stokbroodje, varkenshaas gevuld met brie, roomsaus, salade niçoise, Parijse worteltjes, pommes duchesses en duo chocolademousse met slagroom. Aanmelden: 035-693 87 86. Kosten 12,50 euro exclusief drankjes.

Regionale Ontwerpavond Lokale Democratie

Stadhuis 19:00 uur

Uitnodiging voor inwoners en bestuurders uit 't Gooi (o.a. Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren) om de coöperatieve samenleving en nieuwe vormen van bestuur en besluitvorming te verkennen. Samenleren van samenleven! Graag aanmelden: contact@eigentijdseverbindingen.nl

Training Jezelf kennen

Atma-coaching 20:00 uur

Als we niet stilstaan bij wat we echt willen en waar onze behoefte ligt, leven we vanuit gewoontepatronen. Deze stammen vaak uit de jeugd. Logisch dat deze patronen dan niet meer bij je passen. Zo leef je niet vanuit wie je nu bent. In deze 8-delige training gaan we dit doorbreken.

Expositie Piet Visser

Wijkpost De schakel 10:00 uur

Piet Visser is in 1992 begonnen met schilderen in De Schakel, kreeg daarna les van Tineke Wilhelm. De expositie is te bezoeken op openingstijden zie www.wijkpostdeschakel.nl en na afspraak 035 6944742.

vrijdag 23 februari

Bustocht

WOC De Palmpit 8:45 uur

Dagbustocht naar Weeshuis Culemborg. Kosten: 47 euro. Aanmelden bij Angèle Visser, 035-691 29 22, of bij de gastvrouwen/ heren van De Palmpit, 035-693 87 86.

SeniorWeb Inloopspreekuur

Bibliotheek Bussum 10:00 uur

Een team computer-deskundigen van SeniorWeb zit klaar om vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones te beantwoorden.

Maria Magdalena Cirkel

Huiskamer-bijeenkomst 10:00 uur

Deze ochtenden zijn voor bewuste vrouwen die willen ervaren wat er diep in henzelf leeft. Iedere vrouw heeft een diepere wijsheid in zich en om die woorden te geven is een spannend proces voor iedere vrouw. In een veilige setting channelt Anne Asbreuk de energie en wijsheid van Maria Magdalena.

Spelletjesmiddag

WOC De Palmpit 14:00 uur

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen alle voorkomende spellen worden gespeeld. Ook geschikt voor een sjoel-, rummikub-, yahtzee- , schaak- of ander clubje. Kosten 1 euro.

Pannenkoekenboot Amsterdam met de BPB

BPB 14:00 uur

Met de PlusBus naar Pannenkoekenboot. Varen en onbeperkt pannenkoeken eten en genieten van het uitzicht. Je wordt thuis gehaald en gebracht. Bellen met 035-7504192 van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Gezond ouder worden in 'Café voor Later'

Wijkpost De schakel 19:00 uur

'Gezond ouder worden', is het onderwerp. Een deskundige vertelt er alles over.

zaterdag 24 februari

Cabaret door Kiki Schippers

deMess Naarden 20:30 uur

Eigenwijs, ontwapenend, kwetsbaar en fel! Met haar liedjes verovert Kiki Schippers ieder publiek. Maar Kiki wil altijd meer. Waar houdt het op? Ze won overtuigend de Publieks- en de Persoonlijkheidsprijs bij Cameretten, NRC zag een 'Intrigerend talent, verrassend en veelzijdig'...

Voorjaarsvakantie: Forten van Boven

Vestingmuseum

Bezoek tijdens de voorjaarsvakantie de fototentoonstelling 'Forten van Boven' op het buitenterrein van het Vestingmuseum. De schitterende luchtfoto's tonen diverse forten uit de Hollandse Waterlinie. Bij de foto's is een folder met informatie verkrijgbaar. Voor kinderen is er een leuke speurtocht.

zondag 25 februari

Themamaaltijd

WOC De Palmpit 17:30 uur

35-Menu: uiensoep met gegratineerd stokbroodje, varkenshaas gevuld met brie, roomsaus, salade niçoise, Parijse worteltjes, pommes duchesses en duo chocolademousse met slagroom. Aanmelden: 0693 87 86. Kosten 12,50 euro exclusief drankjes.

Muzikale middag

WOC Bellefleur 14:00 uur

Muzikale middag met Die Musik Freu(n)de. Kosten: 4 euro inclusief een kopje koffie/thee.

Tassenmuseum Hendrikje Amsterdam

BPB 11:00 uur

In een schitterend 17e eeuws grachtenpand ontdek je de ontwikkeling van de tas van de Middeleeuwen tot nu toe. Nergens anders vind je zoveel bijzondere en verrassende tassen bij elkaar. Je wordt thuis gehaald en gebracht. Bellen met 035-7504192 van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

maandag 26 februari

Seniorencafé

Brasserie Stokjes en Lepel 10:30 uur

Ook niet-leden zijn welkom bij het ASGM Seniorencafé. De consumpties zijn voor eigen rekening. Ook is er informatie over allerlei kleinere activiteiten. De gastvrouwen Lidemey en Pépé verheugen zich op uw komst

Kindervakantieactiviteiten thema Voorjaar

SCAN 10:00 uur

In de voorjaarsvakantie, zijn er weer leuke kindervakantieactiviteiten. Voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Maandag is er een kuikentje en een schaap figuurzagen en in de middag bingo spelen. Dinsdag voorjaar in een potje maken. Donderdag een Haas maken en in de middag snacken.

Kinderkoor Bussum

De Gooische Muziekschool 16:00 uur

Kinderkoor Bussum is voor kinderen van groep 2 t/m 4 en groep 5 t/m 8. De koren gaan drie keer optreden: 24 maart, 14 april en 2 juni (Spant!). De repetities zijn op maandag. Koor 1 van 16.00 - 16.45 uur en Koor 2 van 16.45 - 17.30 uur. Kosten voor de periode tot en met 2 juni is 15 euro.

Open eettafel

WOC De Palmpit 17:30 uur

Open eettafel met een vers bereide maaltijd. Kosten: Soep 1,50 euro, hoofdmaaltijd 7,50 euro en toetje 1 euro exclusief drankjes. Aanmelden: 035-693 87 86, twee dagen van tevoren voor 12.00 uur.

dinsdag 27 februari

Volksdansen

SCAN 10:00 uur

Elke week is er volksdans les. Het is een gezellige kleine groep die tussendoor met elkaar koffie gaan drinken. De kosten per vier weken zijn 12,50 euro. Voor informatie en aanmelding: 035-06-13 69 84 34.

Kasteel Doorwerth met rondleiding

BPB 10:00 uur

Wandel door het kasteel. Kasteel Doorwerth is in de 13e eeuw ontstaan. In die tijd was het kasteel nog geen mooie buitenplaats, maar een dikke woontoren. Goed ter been zijn! Je wordt thuis gehaald en gebracht. Bellen met 035-7504192 van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Stilte maaltijd

AC Jan Ligthart 18:30 uur

Samen in stilte eten, een meditatief moment. Schuif om 18.30 uur aan met een vrijwillige bijdrage. Maaltijd is veganistisch. Aanmelden 035-631 70 68 of mailen naar lisa@indeolmen.nl.

woensdag 28 februari

Spieghelcafé

Spieghelkerk 10:00 uur

Het pas geopende Spieghelcafé is de 'huiskamer van het Spieghel', gelegen direct achter de Spieghelkerk aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg 34. Loop even binnen voor een praatje en een kopje koffie.

Mindfulness en meditatie in de praktijk

Atma-coaching 20:00 uur

Deze 8-delige training is een op de praktijk van alledag gerichte mindfulnesstraining, waarin je oefeningen aanleert om thuis te kunnen toepassen om de stress te verminderen en meer relaxed in het leven te staan. Al na twee weken merk je een positief effect!

Bridgen

Het Trefpunt 19:30 uur

Terug van weggeweest! Bridgeclub Trefpunt speelt weer op haar oude honk. Bridgers zijn uitgenodigd uit om weer mee te komen doen. Voor informatie bellen met 035-694 03 21.

Multi-sport dagkamp Naarden voorjaarsvakantie

Sporthal De Lunet 9:00 uur

Wil jij in de voorjaarsvakantie lekker blijven sporten? Kom dan naar het toffe multi-sport dagkamp Naarden! Heb je zin om van allerlei sporten te beoefenen, zoals zoals bubbelvoetbal, knotshockey en een reusachtig springkussen! Zien we je in de voorjaarsvakantie?

Fotocursus 'vakantiekiek naar mooie foto'

Wijkpost De schakel 20:00 uur

Wil je na het zien van het Perfecte Plaatje meer uit je camera halen en van de automatische stand af? Cursus in zes lessen, voor de hobby-fotograaf met een spiegelreflexcamera, systeemcamera of een compact camera. De compact camera kan op diafragma stand en sluitertijd stand gezet worden.

Foto: Ruediger Schestag

WEESP De Saskia Laroo Band staat aanstaande zaterdag in de City of Wesopa. Deze multiculturele groep muzikanten staat garant voor een avond vol jazz, pop, wereld en dance, gebouwd op stuwende ritmes, krachtige rap en intense solo's. Een geïmproviseerde mix van elektrische en akoestische grooves met respect voor traditie. 20.30 uur / € 17,50. Voorverkoop via wesopa.nl.

120 optredens bij 'Gluren bij de Buren'

Veertig woonkamers worden omgetoverd tot poppodium

Optreden in een woonkamer bij 'Gluren bij de Buren'.

GOOISE MEREN De tweede editie van het woonkamerfestival 'Gluren bij de Buren' is op zondag 11 maart in wijken van Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg. Dit jaar worden er maar liefst veertig woonkamers omgetoverd tot poppodium.

Bij Gluren bij de Buren worden de woonkamers omgetoverd tot een tijdelijk podium met een zeer intiem karakter. Tijdens het woonkamerfestival kan er gratis gegluurd worden in woonkamers tussen 13.00 en 18.00 uur. Met maar liefst 120 optredens, uiteenlopend van klassieke muziek tot koren, jazz tot musical en van singer-songwriters tot theatermakers: er zijn voor jong en oud leuke optredens. Kom langs en laat je verrassen door de Gooise gastvrijheid.

Programmakrant

Waar kan er allemaal gegluurd worden? Dat is te lezen in de programmakrant die in de bibliotheek, het gemeentehuis, de VVV en diverse winkels in Naarden en Bussum klaar ligt om mee te nemen naar huis. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan Ellen Mouthaan, de hoofdsponsor. Ook worden de kranten verspreid door de deelnemende woonkamers.

Vloerkleed en bank

Het vloerkleed is het podium, de bank de tribune en voornamelijk lokale artiesten spelen gedurende de dag drie voorstellingen van 30 minuten. Elke huiskamer, groot, klein, mooi, lelijk - het maakt niets uit - is te bezoeken voor 10 tot 100 mensen per optreden. Doordat de deelnemende woonkamers nooit verder dan vijf minuten fietsen van elkaar af liggen, is het mogelijk om ongeveer zeven voorstellingen te bezoeken tijdens het huiskamerfestival.

Laagdrempelig

Gluren bij de Buren is voor iedereen gratis toegankelijk om zo de laagdrempeligheid te waarborgen. Sylvia van Stuijvenberg en Silvia van Beusekom, initiatiefnemers en organisatoren: "De eerste Gluren bij de Buren in Gooise Meren was zeer succesvol en we kregen veel positieve reacties van buurtbewoners die nog niet eerder bij hun buren thuis waren geweest, nieuwe contacten hebben gelegd en genoten hebben van alle optredens. Daarom organiseren we dit jaar weer het huiskamerfestival. En we zijn trots op de ruim 300 inwoners uit Gooise Meren die zich actief inzetten voor Gluren bij de Buren als gastheer, gastvrouw of als artiest. Dankzij hun enthousiasme én de hulp van sponsors hebben we dit weer kunnen realiseren."
De allerlaatste nieuwtjes kunnen worden gevolgd op de Facebookpagina glurenbijdeburengooisemeren of kijk op www.glurenbijdeburen.nl voor het volledige programma.

Bijzonder concert van Show- & Marchingband ViJoS

Kaartjes zijn te koop bij Spant! Foto: Jan Ladage

BUSSUM Show- & Marchingband ViJoS geeft op zaterdag 10 maart om 20.00 uur het jaarlijkse concert in theater Spant! Dit jaar pakt de muziekvereniging het groots aan ter ere van het 60-jarig jubileum met een avond vol sentiment, verrassingen en vernieuwing. Na het concert is er, als vanouds, een 'bal na' op het Heinekenplein van Spant!

De Show- & Marchingband geeft een verrassende en geheel nieuwe wending aan het programma van het jaarconcert. Daarnaast zullen veel oude bekenden het podium betreden, waaronder een groep van zo'n 40 oud-leden. Ook hoor je tijdens het concert 'gouwe ouwe' nummers. Voor, tijdens en na het concert wordt bijzonder foto- en filmmateriaal getoond.

Show- & Marchingband ViJoS viert het 60-jarig bestaan het hele seizoen. Zo organiseert de vereniging op zaterdag 2 juni een vernieuwende taptoe bij voetbalclub SDO. Hiervoor nodigt ViJoS te gekke deelnemers uit, waaronder de grote toppers van Nederland: Advendo uit Sneek en Juliana Amersfoort. Beide korpsen behaalden meerdere malen goud tijdens de wereldkampioenschappen in Kerkrade.
Een kaartje voor de voorstelling kost 10 euro en is te reserveren via www.vijos.nl of te koop bij de kassa van Spant!. De taptoe is gratis.

Kaarten winnen voor de 'Woef Side Story'

Rotterdam,18-12-2012. Beeld uit de repetitie van 'Woef Side Story' van het Ro Theater, regie Pieter Kramer. Foto: Leo van Velzen Foto: Leo van Velzen

BUSSUM Theater Rotterdam staat met de familievoorstelling 'Woef Side Story' op de planken in Spant!.

De musical is voor iedereen vanaf acht jaar. De show gaat over de verboden liefde tussen een stoere straathond en een bloedmooie rashond. De musical is te zien op donderdag 1 maart om 19.00 uur. Win een kaartje door te mailen naar prijsvraag@spant.org onder vermelding van 'Woef Side Story'. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Vrijwilligers gezocht

Bibliotheek Bussum zoekt vrijwilligers voor het inloopspreekuur van SeniorWeb op vrijdagochtend.

De Palmpit zoekt een coördinator activiteitencommissie voor het plannen en organiseren van zon- en feestdagen, bustochten en
andere uitjes voor senioren.


Rode Kruis Gooi en Vechtstreek zoekt een vrijwilliger Eerste Hulp bij evenementen. Je staat stand-by bij evenementen en verleent waar nodig eerste hulp en psychosociale opvang.

Buurt- en belangenvereniging Godelinde zoekt een klusjesman.

Alle vacatures op www.versavc.nl. of bel met 035-6938525.