NaarderNieuws

27 juni 2018

NaarderNieuws 27 juni 2018


Weer 'nee' voor speelparkbaas

GOOISE MEREN De gemeente Gooise Meren heeft wederom een verzoek van Speelpark Oud Valkeveen-eigenaar Michael van de Kuit moeten afwijzen. Deze keer gaat het om het verzoek van de ondernemer om de gronden op en rond golfbaan Naarderbos te kopen.

Het bedrijf van Van de Kuit, Nedstede BV, deed onlangs een verzoek om de gronden te kopen. Dat zou voor het bedrijf, dat de golfbaan en het recreatiepark beheert, noodzakelijk zijn voor toekomstige plannen. De gemeente heeft het verzoek afgewezen omdat zij het van belang vindt om via erfpacht grip te kunnen houden op de ontwikkelingen in het Naarderbos.

Het afwijzen van het verzoek vormt de volgende aflevering van een al veel langer spelende soap waarin de gemeente en Van de Kuit de hoofdrol spelen. Naast de Naarderbos-gronden speelt er ook nog veel rond Speelpark Oud Valkeveen. Eerder was er veel te doen over de vermakelijkhedenretributie, nu ruziën de twee partijen over een hele reeks aanvragen voor het plaatsen van nieuwe attractie- en speeltoestellen. Een ander onderwerp van de ruzie is het beheer van het strandje aan het Naarderbos. Van de Kuit moet dat op orde houden, maar weigert dat tot nu toe. Vanwege openbare orde, veiligheid en gezondheid van de gebruikers van het strandje neemt de gemeente het beheer noodgedwongen waar. Er wordt gekeken of de kosten verhaald kunnen worden.

3

VVD vraagt: 'Waar blijft het geld van Weesp?'

GOOISE MEREN De gemeente Gooise Meren wacht nog steeds op een geldbedrag dat het hoort te ontvangen van buurgemeente Weesp vanwege gemaakte kosten rond de Bloemendalerpolder. Dat laat het gemeentebestuur weten na vragen van de VVD.

De gemeente Weesp moet Gooise Meren compenseren omdat de toenmalige gemeente Muiden kosten heeft gemaakt voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Weespersluis in de Bloemendalerpolder.

De polder was voor de fusie deels Weesper en deels Muider grondgebied. De gemeente Muiden maakte kosten om de polder te kunnen ontwikkelen en dacht dat geld later terug te kunnen verdienen aan bijvoorbeeld leges. Na de fusie kwam er echter een grenscorrectie en werd de hele Bloemendalerpolder grondgebied van Weesp, waardoor Muiden dus kan fluiten naar het geld.

Er wordt al veel langer gesteggeld over het terugbetalen van dat geld. De gemeente Gooise Meren stelt recht te hebben op anderhalf miljoen euro, de gemeente Weesp stelt dat het net wat meer dan een ton euro hoort te betalen. Dat getouwtrek duurt voort.

De gemeente Gooise Meren heeft afgelopen december en januari nogmaals gepleit waarom het recht heeft op meer geld dan de ton van Weesp. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland moet nu een oordeel vellen. Dat gebeurt waarschijnlijk nog voor het zomerreces.

Ballerina's Cabriole schitteren in Gooiland

Foto: Maarten Glasmeier 

BUSSUM Ongeveer 300 leerlingen van balletschool Cabriole schitterden zondag in de grote jubileumshow. De balletschool bestaat vijftien jaar en bracht haar tiende voorstelling op de planken. De show 'Energy' was de laatste onder leiding van oprichtster Saskia Sap. De jonge Bussumse dansdocente Laura Peters neemt na de zomer het stokje over.

Chantal stopt

Foto: Bob Awick

Chantal Telkamp moet met pijn in haar hart stoppen met D.I.O. drogisterij Telkamp.

13

Een uitgelezen boek
Zingend door het leven

Onder deze titel verschenen de herinneringen van Hens Clinge Doorenbos, de liedjesschrijver, cabaretier en zanger die vanaf 1904 optrad. Ook voor soldaten tijdens de mobilisaties van 1914-1918 en van 1939/1940. Zijn vrouw was ook zijn begeleider en zorgde voor de muziek. Hij woonde op verschillende plaatsen in Bussum en liet in 1926 in Naarden de villa De Clinge bouwen, die vanwege de rijksweg-verlegging in 1968 afgebroken moest worden. Zijn autobiografie begon hij in 1942. Hij was zonder werk omdat hij niet lid wilde worden van de verplichte Cultuurkamer.

Na het uitkomen van dit boek omstreeks 1946 ging het echtpaar weer door met optredens tot mevrouw in 1971 overleed. Clinge Doorenbos overleed in 1978.

Het gebonden boek, 23 hoofdstukken, 200 vergeelde pagina's, is van matige naoorlogse papierkwaliteit. Het boek bevat een foto van het echtpaar, enige tekeningen van Bernard van Vlijmen en tal van rijmen. Strengholt gaf het boek uit. Voorin de naam van de eerste eigenaar.

Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor € 10. Mail of bel Oosterom: oosteromnc@gmail.com of T 035-6914336. Klaas Oosterom verkoopt uitgelezen boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst is voor een ontwikkelingsproject van silentwork.org in Mauretanië.

Weerbericht

Overwegend zonnig en warm, aanhoudend droog

Ook in de laatste dagen van deze kurkdroge junimaand wordt geen neerslag verwacht. Garant daarvoor staat een gordel van hoge luchtdruk die zich uitstrekt vanaf de Britse eilanden via de Noordzee tot boven Scandinavië. Met een noordoostelijke stroming wordt dan onverminderd droge continentale lucht aangevoerd. De maxima liggen rond of net iets boven de 25 graden.

Donderdag en vrijdag

Donderdag is het zonnig en droog. Met een matige noordoostenwind wordt het 25 à 26 graden. Ook vrijdag is het droog. De wind krimpt tijdelijk naar een noordelijke richting. Er zijn zonnige perioden, maar mogelijk trekken er ook enkele wolkenvelden over. Het blijft droog. De noordenwind is over het algemeen matig van kracht. Het wordt circa 23 à 24 graden.

Het weekeinde

Ook in het weekeinde met de maandovergang van juni naar juli is het droog en overwegend zonnig zomerweer. Het hogedrukgebied kantelt iets waardoor de wind uit oostelijke richting gaat waaien. De temperaturen liggen dan iets hoger met maxima tussen 25 en 28 graden. Het zijn echter geen zwoele of klamme nachten. De minimumtemperatuur ligt rond 11 graden.

Weetje

In deze juni is in onze regio slechts 7 à 8 mm gevallen. In het landelijk hoofdstation in de Bilt 12 mm. De normale hoeveelheid ofwel het langjarig gemiddelde bedraagt circa 65 mm. Het is daarmee een recorddroge junimaand. Ook juni 2006 en 2010 staan in de top 10 van droogste junimaanden met 18 mm neerslag. In de zeer natte juni van 2016 viel ruim 120 mm neerslag.

Tsjakke ... tsjakke ... tsjakke ... wég orchideeën

Misschien tien minuten te laat. Een paar honderd meter verderop zag ik de boosdoener. Alleen constateren was nog een optie.

Langzaam had het plekje aan de Overscheenseweg zich hersteld van doorploeging door zwaar grondverzetmaterieel voor de aanleg van een forse ondergrondse leiding. Het bedoelde kaveltje ligt, als we in de richting van de molen kijken, vlak voor de grote bocht die naar de Visserij leidt. Al jaar en dag stonden daar een paar gevlekte rietorchissen pogingen tot overleven te doen. Toen de werkzaamheden gestaakt waren kwamen het jaar daarop inderdaad weer wat van die leuke plantjes opzetten. Dit jaar kon ik er zelfs een twintigtal tellen. Tot vorige week ik er weer langs fietste. Bijna het gehele orchisveldje was weggemaaid. De boosdoener was een zware tractor die een eind verder zijn maaiwerk voortzette. Ik was razend! Ik wilde zelfs aangifte gaan doen. Eenmaal thuis duurde het 23 minuten voordat ik de heer Joop Post aan de lijn kreeg, de man verantwoordelijk bij de gemeente Gooise Meren (brrrrr, weer die naam) voor het maaibeleid. De kou was gelukkig snel uit de lucht. Op het kaalgemaaide plekje had wel degelijk een rood-wit int gestaan om het stukje voor de maaikaken te behoeden. Het lint was óf gestolen, óf weggewaaid. De tractorbestuurder kon dat natuurlijk niet weten en deed zijn werk grondig. De heer Post beloofde ook dat er voortaan nog maar één keer per jaar gemaaid zou worden. Iedereen blij en tevreden.

Naarden:
*Grote Kerk 10.00 u. ds. V.C. Lindenburg; Naarderheem 10.30 u. ds. B.E. Weerd
*RK St. Vituskerk 09.30 u. Eucharistie pastoor M. Costa; za. 30/06 17.30 u. Eucharistie
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00 u. L.B.C. Boot en 17.00 u. dr. M.J. Kater

Bussum:
*RK Mariakerk 10.00 u. Eucharistie pastoor C. Fabril
*PGB Oost-Centrum Verlosserkerk 10.00 u. mw. ds. H.W. van Beelen
*PGB West Spieghelkerk 10.30 u. ds. R. Visser
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. A.C. Kortleve en 17.00 u. ds. J. Vis
*Remonstranten N-B 10.30 u. ds. J.H. Röselaers
*Vrijzinnigen N-B 10.30u. 10.30 u. dr. W.J. van der Meiden
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u. ds. A. v. d. Wijk
*Evangelisch-Lutherse Gemeente 10.30 u. dr. T. van Willigenburg
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u. ds. J.M. Weststrate
*Apostolisch Genootschap 09.30 u. Eredienst *De Christengemeenschap geen Mensenwijdingsdienst

Vanaf 27 juni zendt GooiTV
de volgende programma's uit:

- De WereldBBQ met Andreas van der Schaaf.
- In Derde Termijn: Ruud Bochardt praat over de gemeentelijke herindelingen met Lars Voskuil van de PvdA (Provinciale Staten) en Alette Zandbergen uit Wijdemeren.
- RegioHub gaat ditmaal over de rookvrije generatie.
- Herman Stuijver In Gesprek Met de burgemeester van Wijdemeren.

Gemeente versus speelparkbaas: oplossing lijkt simpel, maar is ver weg

Naast Oud Valkeveen nu ook getouwtrek over golfbaan en strandje

Gaat het nog goed komen tussen de gemeente Gooise Meren en het Nedstede van Michael van de Kuit, de ondernemer achter Golfbaan Naarderbos en Speelpark Oud Valkeveen?

De volgende vete tussen Oud Valkeveen-ondernemer Van de Kuit en de gemeente gaat over het Naarderbos-strandje. Foto: Sjoerd Stoop

GOOISE MEREN Geen verkoop van de gronden van de golfbaan en het recreatiepark Naarderbos, even verderop getouwtrek over het strandje, waar wordt gebekvecht over het onderhoud en beheer. De vete tussen de gemeente Gooise Meren en golfbaan- en speelparkbaas Michael van de Kuit van Nedstede gaat maar door en wordt steeds groter.

Er speelt momenteel van alles tussen de twee partijen. Naast de afgewezen verkoop van de golfbaangrond, speelt er ook nog veel rond Speelpark Oud Valkeveen. De plek waar de verstoorde relatie tussen de twee begon. Het speelpark heeft momenteel zeker vijftien vergunningaanvragen gedaan voor het bouwen van attracties. De gemeente heeft er al drie afgewezen.

Van de Kuit ziet het alles bij elkaar opgeteld als 'ondernemertje pesten'. "En dat heeft alles te maken met de gestrande vermakelijkhedenretributie. Toen dat plan op tafel kwam, verstoorden de verhoudingen meteen al. We zouden per bezoeker belasting moeten gaan betalen. Dat plan werd er zo doorgedrukt, ook al kwamen er betere alternatieven op tafel. We hebben ons best fel tegen de retributie verzet met als gevolg dat het plan ook uiteindelijk niet doorging. Vanaf dat moment lijkt men op het gemeentehuis tegen ons. Dat merken we alleen al aan de vergunningen. Voor al het gedoe rond de retributie vroegen we per jaar ongeveer drie vergunningen aan. Dat leverde nooit problemen op, we kregen ze altijd vlot. Nu worden vergunningen keer op keer afgewezen. En daar komt nog eens bij dat wethouder Jan Franx, waar al het gedoe eigenlijk mee begon, nu al onze zaken in zijn portefeuille heeft en ook nog eens onze wijkwethouder is. Dat kan toch geen toeval zijn?"

'Vergunningen worden opeens afgewezen, dat kan geen toeval zijn'

De gemeente verwijst de geruchten over het 'ondernemertje pesten' naar het land der fabelen. Alleen al over de afgewezen vergunningen van het speelpark laat het weten dat het aanvragen toetst aan de geldende wet- en regelgeving en dat het alle belangen zorgvuldig afweegt. "Dan kan het wel eens gebeuren dat we 'nee' moeten verkopen en dat geldt nu voor deze aanvragen", aldus burgemeester Han ter Heegde en wethouder Jan Franx. "Deze ondernemer is voor ons als gemeente van groot belang, omdat Speelpark Oud Valkeveen en de golfbaan veel bezoekers trekken. Maar hij moet ook beseffen dat niet alles zomaar kan. We moeten als gemeente zorgdragen voor alle belangen. Om verder te gaan op het voorbeeld van het speelpark: deze aanvragen gaan over de bouw van meer attracties. Dat leidt tot een intensivering van het gebruik van het speelpark. Dat maakt het speelpark meer een attractiepark, met als gevolg een zwaardere belasting voor de kwetsbare omgeving. Dat willen we niet. En dat geldt ook voor de aanvraag om de gronden van de golfbaan te kopen. We willen als gemeente grip houden en dat lijkt ons logisch. Dat heeft niks met deze ondernemer te maken."

Alle conflicten zorgen ervoor dat de spreekwoordelijke emmer steeds meer lijkt over te lopen. Een oplossing lijkt allesbehalve dichtbij. Een goed gesprek zou de lucht kunnen klaren, zo erkennen beide partijen. Maar dat gesprek lijkt er vooralsnog niet te komen. Het voornaamste probleem is dat Van de Kuit wethouder Jan Franx niet aan tafel wil hebben, vanwege al het eerdere gedoe rondom Speelpark Oud-Valkeveen. De gemeente wil Franx wel aan tafel hebben, omdat de wethouder politiek verantwoordelijk is voor wat er rond het speelpark en het Naarderbos gebeurt. Met argumenten over en weer maken de kemphanen duidelijk dat er wat hun betreft geen speld tussen hun voorwaarden te krijgen is. Daarmee wordt het oplossen van de ruzie zo langzamerhand een utopie. Met als gevolg dat het steeds meer uit de hand loopt.

Diverse verbeterpunten Parkwijk genoteerd

Groen, verkeer en hondenpoep terugkerende thema's

Wijkschouw met onder andere wijkwethouder Marieke Munneke Smeets.

NAARDEN De jaarlijkse buurtschouw in Parkwijk vond zaterdag voor het eerst plaats met wijkwethouder Marieke Munneke Smeets. Op de fiets werden plekken bezocht die bewoners hadden aangedragen bij de wijkvereniging. In totaal werden vijftig punten aangedragen voor deze schouw.

De wijkvereniging bestaat uit inwoners van de wijken Oranje Nassaupark Zuid- en Noord, Ministerpark, Fortlanden en Naardermeerkwartier. Het doel is om de leefbaarheid te vergroten. Nog niet eerder werden zoveel punten door bewoners aangedragen om eens nader te bekijken. Men denkt dat dit komt door de verbeterde communicatie.

Terugkerende onderwerpen

Wijkwethouder heeft goed beeld en gaat er serieus naar kijken

Secretaris Els Visser legt uit dat er vooral drie grote thema's te onderscheiden waren. "Openbaar groen, verkeer en hondenpoep zijn terugkerende onderwerpen." Gewapend met een klembord leidde ze de groep ambtenaren door de wijk.
"De wijkwethouder en medewerkers groen, verkeer en wijkgericht werken waren allemaal aanwezig. We spraken bijvoorbeeld over een plant, genaamd de Japanse duizendknoop, een exoot die hier niet thuis hoort. Sommige bewoners vragen zich af waarom die niet direct gesnoeid wordt. Maar er waren ook vragen over het weghalen van onkruid en over groenvlakken die niet goed groeien."

Een ander aandachtspunt is het verkeer. "Met name de Cort van der Lindenlaan en het verkeer over de Oude Rijksweg en Graaf Willem de Oudelaan kregen de aandacht. Vaak zijn er opstoppingen bij de stoplichten of de spoorwegovergang en is het moeilijk om over te steken of in te voegen. Tot slot bleef hondenpoep een onderwerp waar veel mensen over klagen. Soms wordt het niet opgeruimd, is er overlast bij speelplekken of ontbreken er afvalbakken."

Visser heeft het gevoel dat er goed geluisterd werd naar de ingebrachte punten. Maar ze geeft ook aan dat veel zaken de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners zijn. "Overhangend groen bij tuinen of het niet opruimen van hondenpoep, dat heeft te maken met het eigen gedrag." De vraagstellers krijgen binnenkort allemaal terugkoppeling over de door hen gestelde vragen of aandachtspunten. Wethouder Munneke Smeets heeft toegezegd overal serieus naar te kijken. Visser wil verder nog aangeven dat, ook buiten deze schouw om, gedurende het hele jaar contact opgenomen kan worden met het buurtplatform indien er zaken spelen betreffende de leefbaarheid.

Paul Overtoom

Commercieel bankier, 66 jaar, woont in Naarden sinds 1988

Commercieel bankier, 66 jaar, woont in Naarden sinds 1988

Waar ben je zoal druk mee?
"Naast een directeursfunctie (deeltijd) zit ik in het bestuur van een politieke partij en ik heb ook gewerkt aan de terugkeer van de fontein in onze vijver."

Waarom een fontein?
"Hij heeft er zo'n dertig jaar gelegen, maar is verwijderd door de gemeente. We wilden hem graag terug, ook omdat de fontein helpt de waterkwaliteit in de zomer goed te houden. Zo remmen we de vorming van blauwalg af en hebben we niet zo snel last van massale vissterfte."

Je ideale dagje uit?
"Ik heb op 17 juni meegedaan aan de midzomernachtloop van Natuurmonumenten. Magisch, midden in de nacht de natuur in."

Wat zijn je hobby's?
"Muziek, fotografie, wandelen en … de buurt."

Grote of kleine toekomstdromen?
"Groot: het geluk van onze kinderen. Klein: mijn vliegbrevet halen."

Goed gesprek?
"Met Pia Dijkstra over de complexiteit van het levenseindevraagstuk."

Welk boek lees je?
"'This Selfish Gene' van Richard Dawkins, over de enorme invloed die het genetisch proces op ons gedrag heeft en 'Zieke wereldleiders' van David Owen, over wat werken in isolatie doet met regeringsleiders en andere toppers."

Wie verdient een pluim?
"Onze nieuwe raad en het college. Ik weet hoeveel emotie en energie er nodig was om zover te komen. Het is toch gelukt."

Wat doe je met 100 euro?
"Het vogelhospitaal."

En met 1 miljoen?
"Het vogelhospitaal en ik koop een huisje met een prachtig uitzicht en een veranda."

Pinoké maatje te groot voor HC Naarden

NAARDEN De heren van HC Naarden sloten donderdag thuis het seizoen af tegen Pinoké. Beide bekerwinnaars van 2018, Pinoké (Gold Cup) en HC Naarden (Silver Cup) streden om de Super Cup. Hoewel het geen officiële KNHB-wedstrijd was, werd het duel wel geleid door bondsscheidsrechters. Pinoké bleek een maatje te groot, liet wethouder Luijten na afloop weten. Hij reikte de beker uit aan de tegenstander.

Van de lezers

BORgronden en gezondheid

De gemeente wil bijna vierhonderd woningen bouwen op de BORgronden. Jaren geleden was er een plan om daar sportvelden te vestigen. Dat werd afgekeurd omdat de toelaatbare hoeveelheid fijnstof daar ver overschreden werd door de nabijheid van Schiphol en de A1. Inademen van fijnstof verkort ons leven. Sport wordt door een beperkt aantal mensen gedurende enige uren per week bedreven, maar wonen doet men elke dag. Woningbouw weegt dus zwaarder dan sport. Het is heel bedenkelijk dat B&W die woningbouw alleen verkeerstechnisch beziet, maar geen rekening houdt met de gezondheid van de huidige bewoners van het aan de BORgronden grenzende Componistenkwartier en de gezondheid van de toekomstige bewoners. Wie geen verband ziet tussen het belang van de eigenaren van de BORgronden en het gedrag van B&W is wel heel erg naïef.
Carlos Scheltema

Wereld Yogadag op speelweide in Bussum

Yoga in de buitenlucht. Foto: Antoon Bruggeling

door Antoon F. Bruggeling

BUSSUM 'YogaLotus' heeft afgelopen week in de open lucht, op de speelweide aan de Burgemeester s'Jacoblaan, ´International Day of Yoga´ georganiseerd. Docente Henriëtte Yland: "Voor veel mensen, óók in Gooise Meren, is yoga een 'way of life' geworden".

Mede door het matige weer waren er dit keer minder deelnemers dan in voorgaande jaren, maar de yogaschool aan de Vliegdenweg in Bussum zat die dag wel helemaal vol.

'Yoga verbindt mijn hoofd met mijn hart en maakt mij een gelukkiger mens'

Henriëtte: "Zelf ben ik al dertig jaar bezig met yoga. Het heeft mij als jonge vrouw geholpen om uit een enorme dip te komen. Ik vind het fijn om andere mensen de technieken bij te brengen. Yoga verbindt mijn hoofd met mijn hart en maakt me een gelukkiger mens."

"Yoga is geen 'quick fix', maar met een gezonde discipline leer je anders omgaan met de dingen die op je pad komen. Je krijgt meer inzicht en wordt sterker en flexibeler op fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch niveau.
Gevoel en verstand komen steeds meer in balans", aldus de yoga-docente.

Henriëtte Yland zegt dat yoga-oefeningen voor een krachtig, soepel en gezonder lijf zorgen en ook voor het bewaken van je grenzen. "Ademtechnieken zorgen dat je goed in je energie komt en ook blijft. Meditatie en aandacht zorgen er voor dat je denken minder met je op de loop gaat."

Bewustmaking

De Verenigde Naties heeft 21 juni als 'International Day Of Yoga' uitgeroepen. "Om de wereld bewuster te maken van de vele benefits die yoga-beoefening heeft", zegt Henriëtte. "De deelnemers hebben afgelopen week genoten van de buitenyoga op het speelweitje in het Brediuskwarier. Alle deelnemers ging uiteindelijk warm en met een goed gevoel naar huis."

Van de lezers

Briljant idee

Wat een briljant idee van Duco Homan uit de Wagnerstraat in Naarden om in de straat een bord op te hangen met de tekst 'LET OP: Spelende Kinderen'.

Dat verdient navolging en we zouden alle wijken in Bussum vol moeten hangen met zulke borden. Net zolang totdat de gemeente begrijpt dat niet die bordjes of de verkeersmannetjes het probleem zijn, maar het veel te hard rijdende verkeer, en dat de wijken van de bewoners zijn en niet van de gemeente.

Laten we onze BOA's uitrusten met laserguns en de wijken insturen. Laten ze de 30 kilometer-zones handhaven. En laten ze rijdende auto's gaan bekeuren in plaats van stilstaande. Ik daag bij deze het nieuwe gemeentebestuur uit om eens werkelijk werk te maken van een schone en veilige woonomgeving. We leven in een prachtige groene forensengemeente. De wijken zijn om in te wonen. Auto's zouden slechts gedoogd moeten worden om van je woning of bestemming naar de doorgaande wegen te gaan.

Plantenbakken

En overigens lossen we het probleem niet op met verkeersdrempels. De gemiddelde Gooische automobilist in zijn SUV of luxe wagen lacht om verkeersdrempels. Laat de gemeente op strategische plaatsen grote plantenbakken zetten, zoals het geval is op de Meentweg in Bussum. Met de verplichting aan de buurt om ze te onderhouden en te beplanten. We kunnen zo iets fantastisch moois maken van ons dorp. Als we maar willen.

Karel Bokhorst

Meer overlast van verwarde personen

GOOISE MEREN De overlast van verwarde personen neemt toe. Het eerste kwartaal van het jaar lag het aantal meldingen van verwarde personen met 75 procent hoger dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Dat er meer wordt gemeld over verwarde personen hoeft volgens de gemeente niet per se te betekenen dat er meer verwarde personen rondlopen. De teller stond het eerste kwartaal op 72 meldingen, maar het zou kunnen dat er over bepaalde personen meerder meldingen worden gedaan. Het probleem behoudt de aandacht van het gemeentebestuur.

Onderbouw KMS geniet van Zappelin-show

Dikke knuffels voor de kinderen van de KMS. Foto: Bob Awick

BUSSUM De leerlingen van De Kwakers van basisschool KMS zijn maandagochtend getrakteerd op een spetterende show door Zappelin. Groep 1 en 2 keken hun ogen uit met de komst van bekende figuren zoals Nijntje, Bumba en Maya de Bij. De show werd gehouden om het nieuwe gezicht van NPO Zappelin te presenteren. Dat is Fenna Ramos geworden. Dit multitalent zal dagelijks op tv liedjes zingen, knutselen, verhaaltjes voorlezen, dansen en spelletjes spelen met de allerkleinsten.

Weer klachten over rook crematorium

Vergunningen dierencrematorium zijn allemaal in orde

Vorig jaar waren er klachten over de zwarte rook van het dierencrematorium. De ovens zijn aangepast, desondanks waren er onlangs weer klachten.

Een jaar geleden waren er ook al klachten over de rook van het dierencrematorium. Foto: Sjoerd Stoop

NAARDEN Er komen weer klachten binnen bij de gemeente over zwarte rook en stankoverlast van het dierencrematorium op industrieterrein Gooi-Zuid. Vorig jaar waren er ook al klachten en toen zijn er door de eigenaar maatregelen genomen, die in februari ook door de toezichthoudende instantie zijn gecontroleerd. De zwarte rook die de afgelopen weken een paar keer uit de schoorsteen kwam, zouden incidenten zijn.

Althans, dat is de reactie van Patrick van Barneveld, vestigingsmanager van het dierencrematorium. Hij betreurt het overigens dat er steeds maar weer op social media geklaagd wordt in plaats van dat zijn buren bij hem aankloppen. "Maar," zegt hij wat schertsend. "Het stelt me wel gerust dat de buren het 24 uur per dag in de gaten houden." Hij vertelt verder dat ze vorig jaar naar aanleiding van de klachten technische aanpassingen aan de oven hebben gedaan en ook alles milieutechnisch hebben laten afdichten. Hij laat een brief zien van de toezichthoudende instantie, de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Die heeft in februari een hercontrole uitgevoerd naar aanleiding van klachten en eerder geconstateerde overtredingen van het bedrijf op milieuvlak. Daarin is te lezen dat de overtredingen ongedaan zijn gemaakt en de benodigde keuringen en onderhoud zijn uitgevoerd.

De zaken zijn dus in orde en de zwarte rook van de afgelopen weken waren incidenten, aldus Van Barneveld. De vestigingsmanager laat verder nog weten dat ze ook bezig zijn met het moderniseren van het bedrijf. Hij hoopt dat het aantal incidenten dan nog verder afneemt. Bij calamiteiten, zoals de afgelopen weken een paar keer het geval was, hebben ze wel een 'escape'. Het systeem schakelt dan uit en de verbranding wordt stilgezet. Het duurt dan nog wel even voordat de zwarte rook is weggetrokken, daar valt weinig aan te doen.

'De stank is vreselijk en de rook is zo zwart, dat kan niet gezond zijn'

Oplopende irritatie

Bij zijn directe buren, Falco B.V. loodgieters en installateurs, loopt de irritatie wel steeds verder op. Sebastiaan Ruiters maakt regelmatig filmpjes als het volgens hem weer mis is. "De stank is vreselijk en de rook is zo zwart, dat kan niet gezond zijn." Ruiters vraagt zich hardop af of de volksgezondheid niet in gevaar is. "Ik heb zojuist weer een BHV-cursus (bedrijfshulpverlening) gevolgd en daar zeggen ze: als de rook zwart is, moet je wegwezen." Harde bewijzen dat de zwarte rook slecht is voor de gezondheid heeft hij niet. "Ik heb al wel contact opgenomen met de Omgevingsdienst." Hij heeft ze overigens nog niet te pakken gekregen.

Volgens de gemeente was het na de vele klachten van vorig jaar een flinke tijd rustig. Naar aanleiding van de recente klachten hebben ze, net als vorig jaar, de Omgevingsdienst ingeschakeld. Vorig jaar werden bij het bezoek nog gebreken geconstateerd en daarop heeft de ondernemer de ovens aangepast en zijn ze dus in februari opnieuw gecertificeerd.

De woordvoerder van de gemeente kan zich wel voorstellen dat het vervelend is voor de bedrijven die in de buurt van het dierencrematorium gevestigd zijn. "Maar ze mogen daar zitten, er zijn vergunningen en het crematorium voldoet aan alle eisen." Ze ondernemen daarom ook geen actie. "We kunnen nu niets doen, maar we houden het wel in de gaten."

Volksuniversiteit presenteert nieuw aanbod volwasseneneducatie met meer dan 100 cursussen

Nieuwe brochure vol cursussen. Foto: Bob Awick

BUSSUM De Volksuniversiteit Naarden-Bussum zet komend seizoen in op talen, bridge en thematische lezingen. Die vernieuwingen komen boven op het gevarieerde aanbod, waar jaarlijks zo'n 1.200 inwoners uit het hele Gooi gebruik van maken.

De Volksuniversiteit bestaat bijna 100 jaar en biedt meer dan 100 activiteiten aan. Het gaat om heel diverse cursussen, workshops en lezingen. In het nieuwe programmaboekje is beschreven wat er precies mogelijk is. Het eerste exemplaar werd afgelopen week aangeboden aan burgemeester Han ter Heegde.

De talencursussen vormen de vaste kern. Veel cursisten volgen een cursus Engels, Duits, Frans, Spaans of Italiaans. Ook bridge is enorm populair. De activiteiten zijn flink uitgebreid onder de noemer Bridge Academie Naarden-Bussum. Hier kunnen zowel beginners als zeer ervaren spelers terecht.
Nieuw zijn de series thematische lezingen. Zo is er een serie West-Europese reis- en expeditieverhalen. In de serie Venster op het Midden-Oosten belichten vier Midden-Oostendeskundigen de rijke geschiedenis van een aantal sleutelgebieden in deze regio. Met de serie lezingen krijgen de deelnemers een beter begrip van deze regio. Ook is er meer aandacht voor culturele tentoonstellingen: samen met een gids naar toonaangevende musea.

Het boekje met het complete cursusaanbod is verkrijgbaar bij de gemeente, bibiliotheek, het Filmhuis, supermarkten en op meer plekken.

Meer info: www.volksuniversiteitnaardenbussum.nl.

Dansstudio Van Harten viert jubileum

'De 850 leerlingen vonden het heel gaaf'

Optredens van de leerlingen in theater Spant!. Foto: Bob Awick

BUSSUM Dansstudio Van Harten bestaat tien jaar en dat is niet ongemerkt voorbijgegaan. De afgelopen maanden stonden dan ook in het teken van het jubileumjaar.

De dansers stonden afgelopen zaterdag en zondag met hun eindshow 'Celebration' in theater Spant!. "Het was superleuk en het werd goed bezocht", laat Rosanne Bisschop weten. "Rond de 850 leerlingen deden mee aan de zeven voorstellingen en ze vonden het allemaal heel gaaf. Elke show had een feestthema met ballonnen en slingers om het jubileum te vieren." Het jubileum is het hele jaar door gevierd. "Elke maand hadden we een jubileumactiviteit: van workshop tot kleurwedstrijd voor de allerkleinsten en van een danskamp in speciale feeststijl tot het vieren van alle feestdagen, zoals een paasontbijt en een kerstdiner. De workshop was ook heel bijzonder en werd gegeven door Stijn van 'Goede Tijden, Slechte Tijden'. De leerlingen vonden het fantastisch. We sluiten het jubileumjaar op 7 juli af met een feest voor de leden, docenten en vrijwilligers." Dansstudio Van Harten heeft ongeveer 1.000 leden. "We hebben dansstudio's in Weesp, Bussum, Nederhorst den Berg, Kortenhoef, Hilversumse Meent en Maarssen. Onze jongste leerling is rond de 1,5 jaar oud en 'danst' samen met een ouder en de oudste is in de zeventig, zij volgt shapelessen bij ons. Annegien van Harten heeft tien jaar geleden de dansstudio overgenomen van Mieke Vulkers. Ze studeerde theaterwetenschappen, maar bleef dansen bij Mieke. Mieke vroeg op een gegeven moment aan Annegien of ze de dansstudio wilde overnemen en dat heeft ze gedaan. Ik leerde Annegien kennen tijdens de studie. Ook ik heb altijd gedanst en ben afgestudeerd als jazzdansdocent. Annegien vroeg of ik bij haar wilde komen werken omdat ze het alleen niet aankon. Vijf jaar geleden kwam Annegien met het idee of ik mede-eigenaar wilde worden. Dat vond ik een groot compliment en ik zei meteen ja. Het is voor ons echt een droombaan, maar we doen het niet met z'n tweetjes. Op kantoor zitten Sabina Rekers, Wieke Hoekstra en Liselot van den Boogaard, die ons goed ondersteunen."

D.I.O. Drogisterij Telkamp sluit definitief de deuren

Chantal sluit de winkel. Ze wil haar klanten bedanken. Foto: Bob Awick

NAARDEN Het is helaas niet anders voor Chantal Telkamp; haar drogisterij aan de Evert de Bruijnstraat sluit voorgoed de deuren. Ze heeft het besluit met pijn in haar hart moeten nemen.

Maar liefst 51 jaar is de drogisterij een begrip geweest. Ouders Alphons en Lenie begonnen de zaak, waarna dochter Chantal bijna twintig jaar geleden het roer overnam. "Het is toch echt mijn kindje", vertelt ze. "Maar het moet."

Omzet liep terug

Het blijkt dat er meerdere factoren zijn waardoor ze het besluit heeft moeten nemen. "Ik heb drie kinderen, mijn omzet loopt terug en er is meer concurrentie door het internet. Het is lastig om genoeg omzet te realiseren. Sluiten moet, het is geen keuze." Twee jaar geleden sloot al het filiaal aan de Mackaylaan en nu dus ook aan de Evert de Bruijnstraat. Een behoorlijke aderlating.

'Ik heb veel lieve woorden, bloemen en chocolade van klanten gehad'

"Iedereen die ik spreek vind het rot. Ik ook. Ik heb ook veel vaste klanten en ouderen. En een groot assortiment. Dat kunnen de mensen nu niet meer in de buurt krijgen."

Chantal heeft veel steun gekregen van al haar vaste klanten. "Heel veel bloemen, chocolade en natuurlijk lieve woorden. Ik ga de mensen echt missen. Ook de kinderen, die je groot hebt zien worden. Het wordt straks heel anders."

Nieuwe plannen

Ze heeft nog niet bedacht wat ze gaat doen na de sluiting van de winkel. Ze concentreert zich eerst op het afronden van de sluiting voordat ze nieuwe plannen gaat maken.
Tot slot wil ze graag via deze weg al haar klanten bedanken voor de jarenlange klandizie. Ook haar vaste collega's Karin, Gabrielle en Maike worden bedankt voor hun inzet.

Sportkampioenen gefeliciteerd!

De Heren Senioren 1 van de Bussumse Handbal Club (BHC) zijn kampioen geworden van de 3e klasse Heren Senioren. De heren moeten het hebben van hun routine. De leeftijd loopt uiteen van 20 tot 50 jaar.

NAARDEN / BUSSUM Het sportseizoen 2017/2018 is weer zeer succesvol verlopen voor veel teams uit Naarden en Bussum. Van hockey tot squash en van korfbal tot voetbal: overal zijn winnaars. Van harte gefeliciteerd allemaal! Op de oproep van deze krant om een foto in te sturen van de kampioenen werd massaal gereageerd. Daarom deze week het eerste deel van al deze toppers. Volgende week volgen de andere teams.

ZMC1 van HC Naarden.
MD1 van HC Naarden.
Heren 1 van HC Naarden werd zowel kampioen als winnaar van de Silvercup. En natuurlijk promotie naar de overgangsklasse.
Heren D van HC Naarden.
JD4 van HC Naarden.
Jong Heren 1 van HC Naarden heeft het geweldig gedaan: werd kampioen en haalde met het kampioenschap ook promotie naar de Overgangsklasse binnen.
JB1 HC Naarden.
Gooische Veteranen. Met 60 punten en 96 doelpunten een prachtig seizoen!
Het jongensteam C9 van Gooische werd afgelopen seizoen zowel winnaar van de poule waarin zij speelden als kampioen van Gooische. Ofwel, winnaar van de Supercup.
Het jongens onder de 14-1-team van voetbalclub SDO. Zij zijn ongeslagen kampioen geworden in de 2e klasse met 55 doelpunten voor en 9 tegen.
De E2 van korfbalvereniging D.O.C. is veld kampioen geworden. Met maar één verloren wedstrijd wisten ze de laatste wedstrijd van medekoploper Huizen te winnen met 1-3.
Het JO19-3 team van BFC dat kampioen werd met als coach David Lee. Het is een gezellig team waar niet alleen hard geknokt werd om te winnen, maar waar ook plezier gemaakt werd.
gestart met 14 individuen en geëindigd als team. Een team waar iedereen zijn rol, taak en verantwoordelijkheid kent, maar waar spelplezier en liefde voor de sport het belangrijkst zijn.
Het voetbalteam van SDO jo11-4 is het afgelopen seizoen 2x kampioen geworden. Deze jongens, geboren in 2007, hebben een unieke prestatie geleverd en zijn het succesvolste team van SDO met een winstpercentage van meer dan 90%.
Vanaf de kerst stond het squashteam heren 2 tweede, maar in de tweede helft van het seizoen wisten ze zich omhoog te werken door de nummer één te verslaan en daarna van alle andere belagers te winnen.
Meisjes B3 van de Gooische hockeyclub. Tot aan de laatste wedstrijd van het seizoen hebben ze het spannend gehouden. En hebben met hard werken dit kampioenschap bereikt.
Gooische dames 1 zijn dolblij.

'Zo'n fontein heeft iets magisch'

Vijver 'Meertje van Vlek' opgefleurd

De fontein kostte 10.000 euro; dat bedrag is opgehoest door buurtbewoners en sponsors. Foto: Bob Awick

NAARDEN Na ruim vijftig jaar van afwezigheid heeft de vijver in het Jan Jurrissenplantsoen weer een fontein. Vorige week donderdag werd onder grote belangstelling en luid applaus van de buurt de nieuwe fontein in werking gesteld.

Ze hadden gehoopt op een zonnetje, maar die liet het afweten op de langste dag van het jaar. Een flinke wind was er wel, dus kon de fontein meteen getest worden. Dat testen gaat de komende maanden nog wel even door, zodat de fontein goed afgesteld kan worden.

Paul Overtoom is een van de initiatiefnemers, ook al heeft hij de vorige fontein nooit in werking gezien. Met een aantal buurtbewoners werkte hij de plannen verder uit. Al snel werden de gemeente Gooise Meren, het buurtplatform RemCom, een aantal sponsors en ten slotte ook het Waterschap erbij betrokken. De fontein kostte 10.000 euro en dat bedrag is opgehoest door buurtbewoners en sponsors. Paul: "De gemeente spreekt van een burgerinitiatief, maar het is echt een samenwerking tussen inwoners, sponsors, gemeente en het Waterschap." Volgens Paul zijn de meeste buurtbewoners enthousiast. "Er waren een paar tegenstanders, maar die accepteerden wel dat de fontein er kwam." Zelf is hij er behoorlijk mee in zijn sas. Hij werpt regelmatig een blik op het spuitende water. "Ik zie veel mensen die erlangs lopen of fietsen hun hoofd omdraaien en net zolang kijken totdat de fontein uit het zicht is. Het heeft iets magisch."

De fontein werd ruim 50 jaar geleden verwijderd in verband met overlast

Naarden wilde niet

Het idee voor de fontein leefde al sinds 2002 bij Paul. Hij klopte toen aan bij de toenmalige gemeente Naarden, maar die zag het plan totaal niet zitten. Bij Gooise Meren had hij jaren later meer geluk. Toenmalig wethouder Marleen Sanderse was bezig met een cultuurhistorische route, met onder meer het Mouwtje en het Bilderdijkpark, die ook tegelijkertijd Naarden met Bussum zou verbinden. Een fontein in de vijver van 'Het Meertje van Vlek' zou prima in die plannen passen. De gemeente neemt dan ook het onderhoud en de kosten van de elektra voor haar rekening.

"Het is niet alleen leuk om naar te kijken, de fontein heeft ook nog een functie", vertelt een van de bewoners die donderdag aanwezig was. "Het zorg voor beluchting van het water en zorgt zo voor meer zuurstof." Onder de ruim 150 belangstellenden was ook een 100-jarige buurtbewoonster aanwezig. Ze woont al dertig jaar in het Rembrandtpark en had ook een bedrag voor de vijver gedoneerd.

Historie

In de vijver, in de volksmond 'het meertje van Vlek', heeft vanaf de jaren dertig tot midden in de jaren zestig al eerder een fontein gestaan. Die werd toen door de gemeente verwijderd omdat er regelmatig een reparatie aan te pas kwam en de fontein te veel overlast gaf. Kwajongens zetten bij harde wind de fontein open en de huizen eromheen werden nat. Paul kan daar nu smakelijk om lachen. Al hoopt hij wel dat de fontein nu met rust wordt gelaten.

Gewoon schaatsen

In de winter gaat de fontein er overigens uit, zodat het meertje bij vorst kan dichtvriezen en er geschaatst kan worden.

Uit de historie van Bussum en het Gooi
1934: Over het OUDE woonwagenkamp

Uit: De Bussumsche Courant van 17 Maart 1934:

Meer dan dertig gezinnen zullen over enige dagen het huidige woonwagenkamp op de heide, dat bij de begraafplaats zal worden getrokken, verlaten, om het nieuwe woonwagenpark te betrekken.

Detail van plattegrond van Bussum in 1937. Blauwe ster: plaats oude kamp; rode ster: plaats nieuwe kamp. De stippellijnen geven de nog niet aangelegde Ceintuurbaan weer.

Sommigen staan er meer dan 15 jaar. Zo'n woonwagenkamp is een wereldje op zich zelf. Men kent elkaar allemaal, men kent elkanders zorgen en lasten. Al is het maar de wekelijkse gulden staangeld.

'Ja mijnheer', vertelde een oud vrouwtje, 'elke week moet het er zijn. Er wordt licht gebrand, er is waterleiding. Als we ziek zijn is er geneeskundige hulp. We krijgen gratis medicijnen. Nee, te veel is het niet. Maar toch moet die gulden er elke week zijn en het is moeilijk een boterham bij elkaar te scharrelen. Er is veel koude en soms wordt er honger geleden tussen die vier houten schotten op wielen.'

Er zijn er die vroeger het gehele land hebben afgereisd om op de kermis hun kostje op te scharrelen. Maar ook dat is tegenwoordig geen vetpot meer.

'Ziet u die diepe kuilen? Die staan, wanneer het geregend heeft, vol water. De kinderen komen, wanneer het geregend heeft, met doorweekte voeten thuis.'

We wandelden het kamp door. Er zijn bijna alleen vrouwen. De mannen zijn er met handel of muziekinstrumenten op uit om geld te verdienen. De vrouwen zijn met de was bezig. Daarbinnen ziet 't er knus en gezellig uit. In sommige wagens staat zelfs een piano .

'U mag wel eens binnen kijken als u wilt', roept een bewoner van het kamp, die met opgestroopte mouwen de was staat te boenen.

Wij bestijgen het trapje. Het is er proper en netjes. Het buffet glimt als een spiegel. In den hoek een radiotoestel. Op een klein spiritus-lichtje staat de koffie te pruttelen. Het vloerzeil glimt. Achter het kleine zitkamertje ligt de nog veel kleinere slaapkamer. Schone lakens, heldere, gekleurde wollen dekens. Het slaapvertrek is klein. 'Bovenin slapen mijn man en ik', vertelt de vrouw, 'en beneden de kleine. Ze is zeven jaar en léren dat ze doet.' Met trots laat de moeder een leesboekje zien. 'Moet u haar sommen zien. Kijk eens allemaal tienen staan er onder. Die meid kan geweldig leren. En als zij groot is mag zij worden wat zij wil.'

'Wilt u een kop koffie?' Boven de tafel hangt een grote koperen petroleumlamp. Ze begint over het nieuwe kamp te praten: 'Een mooi kamp, We hebben er jaren naar verlangd.' (slot volgt)

Klaas Oosterom

Elkaar leren kennen met Wereld BBQ

Samen op een kleedje een ijsje eten. Foto's: Bob Awick

BUSSUM De vijfde editie van de Wereld BBQ was weer een geweldig feest. Uiteraard was ook burgemeester Han ter Heegde aanwezig tijdens. "Han is lang gebleven en heeft met veel inwoners gesproken. Hij was heel enthousiast en dat waren de vele bezoekers ook", aldus Jochum Jarigsma namens de organisatie.

"Achter de kraampjes stonden inwoners uit onder andere Syrië, Ethiopië, Eritrea, Somalië, Amerika, Italië, België en Frankrijk met hapjes uit hun eigen land. We hadden twaalf barbecues op het veld. Er werden bijvoorbeeld Amerikaanse hamburgers bereid, maar ook brooddeeg voor de kinderen zodat ze zelf broodjes konden bakken. De Turkse inwoners hadden een barbecue met een soort oventje dat je stookt op houtskool. Bovenop de oven leg je dan Gözleme, hartige en traditionele Turkse pannenkoekjes of wraps, gehakt of vegetarische gerechten."
Dit jaar was er ook muziek tijdens de barbecue. "De band van Anton Jaarsma speelde achtergrondmuziek en dat maakte het feest compleet. Op gegeven moment stond er een vader met zijn dochter te zingen samen met de band." Jochum vertelt dat de organisatie van de Wereld BBQ veel tijd kost. "Het is heel veel werk wat we allemaal naast ons eigen werk doen en ik weet niet of we het op deze manier nog vijf jaar volhouden. We zijn dan ook op zoek naar drie of vier inwoners die ons willen helpen met het opzetten van de barbecue. Als ze interesse hebben, kunnen ze mailen naar jochum@jarigsma.nl."

Turkse 'pannenoekjes'.
Achtergrondmuziek met de band van Anton Jaarsma.
Je eigen worstje barbecuen.
Samen genieten van de lekkere hapjes.
Fietsend je eigen smoothie maken.

Avond met muziek, toneel en dans

Amateurkunstverenigingen nemen Spant! massaal over

Harmonieorkest Prinses Irene speelt in de foyer van Spant! Foto: Harmonieorkest

BUSSSUM Amateurkunstverenigingen uit de Gooi en Vechtstreek tonen massaal hun talent tijdens de slotavond van Iktoon op vrijdag 29 juni in theater Spant!

Tijdens deze avond zijn er optredens van lokale verenigingen voor musical, toneel, muziek, zang en dans. De avond bestaat uit een spectaculaire dansshow en een feestelijke avondshow vol podiumkunsten. De jonge danswereld in 't Gooi gaat de uitdaging aan en samen verzorgen zij de dansshow met jazz, ballet, modern, streetdance, hiphop en breakdance. Speciaal voor deze gelegenheid komt harmonieorkest Prinses Irene met veertig man sterk een intermezzo verzorgen in de foyer. Zij spelen een aantal zeer bekende en beroemde muziekstukken. Tijdens de avondshow tonen podiumkunstenaars hun talent. Het belooft een onstuimige, ontroerende en hilarische avond te worden met een variatie aan podiumkunsten. De toegang is gratis en kaarten zijn te bestellen via www.spant.org. Meer informatie op www.iktoongooivecht.nl.

Zaterdag open dag Reddingsbrigade Naarden

Vaar mee op de reddingsboot. Foto: Reddingsbrigade

NAARDEN De Reddingsbrigade Naarden heeft komende zaterdag een open dag waarbij het publiek van alles kan zien, beleven en leren. Er is uitleg over wat de reddingsbrigade allemaal doet, hoe je lifeguard kunt worden en hoe hard de reddingsboot kan varen.

Bezoekers kunnen een spectaculair rondje met de reddingsboot varen of iemand uit het water redden. De reddingsbrigade is een een hulpverleningsorganisatie en zwemvereniging ineen. Kinderen vanaf zes jaar en in het bezit van een zwemdiploma kunnen lid worden van de reddingsbrigade. In zwembad De Lunet leren zij op een leuke en speelse manier alle vaardigheden van het zwemmend redden. Zodra zij een 'zwemmendreddendiploma' op zak hebben, kunnen zij vanaf zestien jaar doorstromen naar het 'varendreddendiploma', de opleiding tot het worden van lifeguard op de reddingsboot. De mensen van de Reddingsbrigade vertellen er alles over tijdens de open dag.

De brigade toont zaterdag ook de gloednieuwe overlevingspakken en de nieuwe reddingsboot van de Nationale Reddingsvloot. Voor € 3,00 is een boardingpass te koop om een spectaculair rondje mee te varen.

Brandweer Naarden is ook aanwezig met een brandweerboot en tankautospuit. Iedereen mag brandweer helpen met blussen of neem een kijkje in de brandweerauto.

De open dag is van 12.00 tot 17.00 uur op de Jachthaven Naarden aan de IJsselmeerweg.
www.reddingsbrigadenaarden.nl.

Vrijwilligers gezocht

Coördinator Zelfredzaamheid bij het Rode Kruis. Je coördineert een team van 'zelfredzaamheid' vrijwilligers en zorgt voor een juiste match tussen vrijwilligers en activiteiten.

Wie helpt 'het geheugenhuis' in Uit-Wijk voor én door mensen met (beginnende) vergeetachtigheid/dementie uit Bussum en hun mantelzorgers evenals mensen die zich eenzaam voelen.

Zonnebloem Bussum zoekt een secretaris voor het bestuur.

Florisberg in Muiden zoekt een gastvrouw koffie/ maaltijd.

Deze en meer vacatures op www.versavc.nl. of bel 035-6938525.

Docu 'Klanken van Oorsprong'

Foto: Filmhuis

BUSSUM Regisseur Hetty Naaijkens-Retel Helmrich komt woensdag 4 juli naar Filmhuis Bussum om na te praten over haar documentaire 'Klanken van Oorsprong'. Ze toont in haar film het verhaal van diverse artiesten met een Nederlands-Indische achtergrond, die tussen 1945 en 1962 samen met meer dan 350.000 lotgenoten gedwongen terug moesten naar Nederland. De documentaire is een indringende zoektocht naar de impact van oorlog, vlucht en opnieuw beginnen en wordt afgewisseld met swingende muziekfragmenten en bijzonder archiefmateriaal.

Expositie 'Geheimen van de Natuur' met werk van 4 jonge kunstenaars in Galerie Pouloeuff.

Donderdag 28 juni

Geef-en-neemwinkel

9.00 uur | SCAN Naarden

Geef wat u niet meer gebruikt/nodig heeft. Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

WerkZoekersServicePunt

9.00 uur | WOC De Palmpit Bussum

Inloopspreekuur tot 12.00 uur voor vragen rond studiekeuze, stage, leerwerkplek, vrijwillig en betaald werk. Vrijwillige bijdrage.

Koffie-inloop

10.00 uur | De Kazerne Muiden

Elke donderdagochtend is er koffie-inloop in Buurtkamer de Kazerne.

Piano- en zanglessen

14.00 uur | Remonstranten Naarden-Bussum


Inloopspreekuur

16.00 uur | Afscheidscentrum Van Vuure | Niels Bussum

Voor alle uitvaartgerelateerde vragen, informatie over verzekeringen en het nakijken van polissen.

Blazersband

18.00 uur | De Gooische Muziekschool Bussum

Lessen klarinet, altsax, trompet, bariton of trombone. Elke donderdag van 18.00-18.40 uur in de grote zaal BG. Kosten: eenmalig 20 euro van eind mei tot 12 juli.

Orgelconcert

20.15 uur | Grote Kerk Naarden

Orgelconcert door Gert van Hoef op de drie orgels van de Grote Kerk te Naarden. Entreeprijzen € 8,50 en € 7,- (CJP en 65+).

Vrijdag 29 juni

SeniorWeb Inloopspreekuur

10.00 uur | Bibliotheek Bussum

Een team computerdeskundigen van SeniorWeb beantwoordt kosteloos vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones. Locatie: bibliotheek Gooi en Meer Bussum.

't Bussums GeheugenHuis

10.00 uur | WC Uit Wijk Bussum

Een ontmoetingsplek, bedoeld voor inwoners van Bussum en omstreken met (beginnende) geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorger. Contactpersoon: Esther Lindhout, elindhout@versawelzijn.nl.

Bingo

14.00 uur | WC Uit-Wijk Bussum

Iedere laatste vrijdag van de maand.

Café voor Later

19.00 uur | WC De Schakel Naarden

Informatie over vrijwilligerswerk door een coördinator van de vrijwilligerscentrale in Bussum.

Lezing Sterrenstelsel

19.30 uur | Amaris de Veste Naarden

Toon Smit (astrofysicus) vertelt over het ontstaan van de elementen in sterren. Kosten € 5,-.

Zaterdag 30 juni

Competitiewedstrijd

10.00 uur | Tempo AV Bussum

De 2e wedstrijd uit de competitie voor de CD-junioren met ongeveer 350 sporters uit de regio. Sprint, horden, ver-, hoogspringen, kogelstoten, discus- en speerwerpen staan op het programma.

Foto-expositie

10.00 uur | deMess Naarden

Feiko Koster exposeert in deMess Naarden met 'Young & Talented', een selectie uit zijn portfolio over jonge getalenteerde musici.

Expositie 'Wereldmensen'

12.00 uur | Grote of St. Nicolaaskerk Muiden

Georganiseerd door het Kunstcollectief Muiden & Muiderberg met werk van 18 leden rond het thema 'Wereldmensen' met ouder en recent werk over de vluchtelingenstroom.

Musical 'Peter Pan'

12.00 uur | Theater Concordia Bussum

Optreden van leerlingen van De Gooische Muziekschool. Kaartverkoop en info: www.degooischemuziekschool.nl.

Expositie

12.00 uur | Galerie Pouloeuff Bussum

'Geheimen van de Natuur' met werk van 4 jonge kunstenaars.

Fietstocht

13.30 uur | Station Naarden-Bussum

Middagtocht 'Rondom Naarden', met Fietsgilde 't Gooi. Vertrek vanaf station Naarden-Bussum.

XXl Schuimparty

19.30 uur | SCAN Naarden

Dansen op gezellige muziek in schuim. Voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. De kosten zijn € 2,-. Opgeven via: jgroot@versawelzijn.nl.

Musical 'Harry Potter'

20.00 uur | Theater Concordia Bussum

Optreden van leerlingen van De Gooische Muziekschool. Kaartverkoop en info: www.degooischemuziekschool.nl.

Midzomerdansfeest

20.30 uur | deMess Naarden

Zomers dansfeest met de Aya band met een dansclinic in mediterrane sfeer onder leiding van Irina Anisimova.

Zondag 1 juli

Kunstkamer

10.00 uur | deMess Naarden

Creatieve Kinderworkshop voor kinderen vanaf 7 jaar. Tot 12.00 uur. Kosten € 10,- inclusief materialen en begeleiding. Opgeven via kunstkamerindevesting@gmail.com.

Schuilplaatsen in het Spanderswoud

14.00 uur | De Fransche Kamp Bussum

Excursie naar de betonnen groepsschuilplaatsen in het Spanderswoud. Bezoek aan een van de schuilplaatsen. Verzamelen op het parkeerterrein in het bos. Franse Kampweg 5, Bussum.

Rondleiding Mausoleum

15.00 uur | Comenius Museum Naarden

Entree museum € 6,-. Rondleiding is gratis. Aanmelden: info@comeniusmuseum.nl of telefonisch 035-694 30 45.

'Zomerveren'

15.00 uur | deMess Naarden

Kick van der Veer presenteert live voor Radio NPO 5 'Zomerveren'. Er worden per voorstelling twee afleveringen opgenomen. De gasten zijn o.a. Katinka Polderman, Hans Dorrestijn, Mylou Frencken, Dorine Wiersma, Johan Hoogeboom en Ivo de Wijs.

Bridgen

19.30 uur | Denksport Centrum Bussum

Melden om 19.30 uur, start is 19.45 uur. In totaal 6 tafels van 4 spellen.

Maandag 2 juli

Dagtocht

10.00 uur | BPB Bussum

Eerst een lunch bij restaurant Parels in Haarlem. Daarna 50 minuten varen door Haarlem met mooie panorama's. U wordt thuis opgehaald en gebracht. Tel 035-7504192 ma t/m vr van 10.00 tot 12.00 uur.

Seniorencafé

10.30 uur | Stokjes en Lepel Bussum

ASGM Seniorencafé tot 12.00 uur, met boekenruil. Ook niet-leden zijn welkom. Nassaustraat 3 b te Bussum.

Dinsdag 3 juli

Spreekuur Administratie voor Elkaar

10.00 uur | De Kazerne Muiden

Inloopspreekuur van Versa Welzijn tot 12.00 uur in de Buurtkamer. Voor vragen over brieven, post en formulieren, hulp bij inloggen Woningnet, controleren Toeslagen en aanvragen gemeentelijke regelingen.

Yoga op de stoel

10.00 uur | Amaris de Veste

Elke dinsdagochtend. Locatie: Koningin Wilhelminalaan 1, Naarden. Kosten per les € 5,-.

Digi-café SeniorWeb

10.00 uur | Bibliotheek Naarden

Computerdeskundigen van SeniorWeb beantwoorden kosteloos vragen op het gebied van computers, laptops, tablets of smartphones.

Dagtocht

10.00 uur | BPB Bussum

Rondleiding door het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. U wordt thuis opgehaald en gebracht. Tel 035-7504192 maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Buurtspreekuur

11.30 uur | WC De Schakel Naarden

Met wijkcoaches, wijkagenten en de organisatie MEE. Iedere 2de en 4de dinsdag van de maand tussen 11.30 en 12.30 uur.

Piano- en zanglessen

14.00 uur | Remonstranten Naarden-Bussum


Power Yoga

19.30 uur | Wijkcentrum Uit Wijk Bussum

Gratis lessen van 19.30-20.45 uur voor vrouwen tussen de 18 en 60 jaar. Inschrijven: elindhout@versawelzijn.nl.

Woensdag 4 juli

Bridgen

19.30 uur | Het Trefpunt Bussum

Iedere woensdagavond. Info via: 035-6940321.

Spieghelcafé

10.00 uur | Spieghelkerk Bussum

In de 'huiskamer van het Spieghel', gelegen direct achter de Spieghelkerk, Nieuwe 's-Gravelandseweg 34, Bussum.

Bridgen

19.30 uur | Denksport Centrum Bussum

Melden om 19.30 uur, start is 19.45 uur. In totaal 6 tafels van 4 spellen.

Documentaire en nagesprek

20.30 uur | Filmhuis Bussum Bussum

Nagesprek met Hetty Naaijkens–Retel Helmrich over ontstaan 'indo-muziek', na de vertoning van de documentaire 'Klanken van Oorsprong'. De regisseur komt om na te praten over het verhaal van diverse artiesten met een Nederlands-Indische achtergrond, die tussen 1945 en 1962 terug moesten naar Nederland.

Donderdag 5 juli

Geef-en-neemwinkel

9.00 uur | SCAN Naarden

Geef wat u niet meer gebruikt/nodig heeft. Of neem wat u kunt gebruiken. Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

WerkZoekersServicePunt

De Palmpit

Inloopspreekuur tot 12.00 uur voor alle vragen rond studiekeuze, stage, leerwerkplek, vrijwillig en betaald werk. Een vraag per keer tegen vrijwillige bijdrage.

Koffie-inloop

10.00 uur | De Kazerne Muiden

Elke donderdagochtend is er koffie-inloop in Buurtkamer de Kazerne.

Piano- en zanglessen

14.00 uur | Remonstranten Naarden-Bussum

Inloopspreekuur

16.00 uur | Afscheidscentrum Van Vuure | Niels Bussum

Inloopspreekuur voor alle uitvaartgerelateerde vragen, informatie over verzekeringen en het nakijken van polissen.

Vestingborrel

17.00 uur | Bar Bistro Naarden

Vestingborrel voor ondernemers & ondernemende personen die een band hebben met Naarden/'t Gooi. Locatie: Bar Bistro Naarden aan de Turfpoortstraat.

Kermis in Laren

Foto: Bob Awick

LAREN De Kermis Laren is dit jaar van zaterdag 30 juni tot en met donderdag 5 juli. De opening is zaterdag om 13.00 uur en wordt verricht door autocoureur Tom Coronel. Dit jaar is de Duitse Top Spin 'dé over-de-kop-sensatie' van de zomerkermis.

Pampus helpt je om groener te denken en groener te doen

Vrolijk festival rond het thema duurzaamheid op 7 en 8 juli

Voordat de Solar Vogayer op expeditie naar de Zuidpool gaat, is het van afval gemaakte gevaarte te bewonderen op Pampus. Daar is op 7 en 8 juli het festival Puur Pampus.

Van dichtbij te bewonderen op Pampus. © Clean2Antarctica

PAMPUS De 16 meter lange Solar Voyager is dé eyecatcher van Puur Pampus, een festival op 7 en 8 juli op het eiland voor de kust van Muiden over duurzaamheid, circulaire economie en energietransitie.

Met de Solay Voyager vertellen Edwin en Liesbeth ter Velde en hun team een aansprekend verhaal. Dat begon in de keuken, waar Edwin en Liesbeth tijdens het koken ineens helemaal genoeg hadden van al die plastic verpakkingen. Ze stelden zichzelf twee vragen: hoezo is plastic waardeloos? En: waarom geven we de overheid of de supermarkt de schuld? Van plastic afval maakten ze een wagen die aangedreven door zonne-energie over de Zuidpool gaat rijden. Niet om een record te breken, maar om anderen te inspireren tot actie voor een betere wereld.

Die inspiratie wil Puur Pampus ook bieden. Speciaal voor iedereen die zich net als Edwin en Liesbeth toch wel een beetje zorgen begint te maken over hoe we met onze planeet omgaan en zich afvraagt wat je zelf kunt bijdragen aan een duurzame wereld. De organisatie belooft een mix van vrolijk vermaak en interessante informatie zonder het belerende vingertje. "Zodat je aan het eind van de dag blij en wijzer naar huis terugkeert en geneigd zal zijn groener te denken en wat groener te doen. Samen sneller duurzaam, dat is wat Puur Pampus wil bewerkstelligen."
Bezoekers van Puur Pampus kunnen Edwin en Liesbeth ontmoeten en hun Solar Voyager van dichtbij bekijken.

Puur Pampus: een mix van vrolijk vermaak en interessante informatie over duurzaamheid.

De 16 meter lange Solar Voyager is de eyecatcher van Puur Pampus

Vliegers

Maar er zijn veel meer activiteiten voor jong en oud. Mensen van het platform Samen Sneller Duurzaam geven goede ideeën op het gebied van duurzaamheid en beantwoorden vragen. Boven Pampus komen reusachtige vliegers te hangen, die niet alleen een feestelijk gezicht geven, maar ook symbool staan voor de kracht van de natuur als de bron van schone energie. Er wordt informatie verschaft over duurzame en innovatieve projecten, zoals het 'Blije bijen experiment' dat gelijktijdig op Pampus plaatsvindt. In het fort hoort de bezoeker het nieuws van de vooruitgang, verzorgd door radiozender Sublime - Join the Groove, tijdens het festival live vanaf Pampus. Naast workshops, allerlei kinderactiviteiten en kamperen via Campspace is er de Pampus Markt in de slotgracht: allerlei kraampjes rondom het fort waar je iets kunt kopen, iets kunt doen of je kunt laten inspireren. En er is een winactie met als hoofdprijs een stel zonnepanelen.

Pampus Talks

Onder de noemer Pampus Talks zijn komen interessante sprekers uit het bedrijfsleven en de non-profitwereld vertellen over innovaties en ontwikkelingen die de planeet moeten redden. Onder wie Karl Beerenfenger van By the Ocean we Unite, die zich inzet voor het opruimen van de plastic soep in de oceanen. Een van de Pampus Talks gaat over Pampus zelf, dat als off-grid eiland (niet aangesloten op gas, water en licht van het vaste land) een interessante testcase is het gaat om duurzame oplossingen voor het energievraagstuk.

Show Wubbo Ockels

Petra Olgers (Plastic Soup Foundation) en Karin Hille (van de Plastic Circle) gaan een Lagerhuisdebat houden in het paviljoen van Pampus op zaterdag 7 juli. En op zondag 8 juli komt producent George Onkiehong vertellen over de theatershow over de missie van Wubbo Ockels. Die show gaat dat weekeinde in Den Haag in première. Jörgen Raymann speelt de hoofdrol en laat als de tijd het toelaat ook zijn gezicht zien op Pampus. In elk geval schuift Joos Ockels aan, de weduwe van Wubbo. Zij geeft een boeiende presentatie over de idealen van haar man.

Er varen extra veerboten vanuit Muiden, Amsterdam en Almere. De standaard entreeprijzen gelden.

www.pampus.nl/puurpampus